TRÜTZSCHLER – TOYOTA
Penye
dairesi
Teknik standartlar
20
Penye dairesi
Kapsamlı güçlü yanlar
ÇEKIM ÜNITESI TEKNOLOJISI IÇIN
DAHA AZ HATA DAHA
YÜKSEK VERIMLILIK
­DEMEKTIR
Cer makinesi iplikhanenin kalite
filtresi olarak önemli bir fonksiyona
sahiptir. Kesin iplik hatalarına neden
olan cer şeridindeki hataların önüne
geçer. Bir başka deyişle: Cer makinesinden sonra kaliteyi iyileştirmek
artık mümkün değildir. Bu yüzden
her bir metre şeridin kalitesi son
çekim pasajından sonra büyük önem
taşımaktadır. Tam bu nokta Trützschler TD 8 regüleli cer makinesinin en
kuvvetli yanıdır. Makine iki versiyonda mümkündür.
1000 m/dak'ya kadar olan yüksek
üretim alanı için TD 8 makinesi mü-
kemmel çözümdür; penye tesislerinde
ise 600 m/dak'ya kadar üretim hızları
için TD 8-600 modeli en ideal makinedir. Her iki makine de kendi kullanım
alanlarında uzmandır ve uygun şekilde
teçhiz edilmişlerdir.
Penye dairesi
Gelecek güvencesi aynı zamanda bir teknoloji konusudur
Trützschler cer makinelerinin hepsi bilgisayar kumandalı direkt tahriklerle teçhiz edilmiştir. Bu yüzden, diferansiyel dişlisine, açılı dişliye ve ayar makaralarına bel bağlayan konvansiyonel konstrüksiyonlardan çok üstündürler.
Buna, pnömatik baskılı çekim ünitesini ve TD 8 regüleli cer makinesindeki
giren ve çıkan şeritlerin ölçümü için kullanılan yeni geliştirilen Trützschler
sensörleri ile teçhiz edilmiş kısa dalgalı, uyarlanabilir regülasyon sistemini
eklemek gerekir.
Kompakt yapı formu, gücü ve kolay kumandası sayesinde, regülesiz cer TD 7
de keza yenilikçi bir konsepttir.
3 üzeri 4 çekim ünitesi
Süvari silindirler sensörün
içine kontrollü bir şerit
beslemesi yapar
21
4
Combing
Regülesiz Cer TD 7:
İstikrarlı verimlilik
Regülesiz cer makineleri genellikle hafife alınır
ve sadece fiyata önem verilerek imal edilirler.
­Trützschler faklı bir yaklaşım tarzını tercih etmiştir: Teknolojik ve nitelikli uzlaşmaları önlemek
için,TD 7 cer makinesi de regüleli cer TD 8
makinesinin çekim ünitesine ve böylece sağladığı
bütün avantajlara sahiptir:
• 3 üzeri 4 çekim ünitesi geometrisi
• Pnömatik baskılı üst silindirler
• Dijital kumandalı, bakımdan muaf,
son derece dinamik servo tahrik
• Ana çekim bölgesinde baskı çubuğu
• Düşük, enerji tasarruflu negatif basınç filtreli
mükemmel sürekli emiş sistemi
• Pnömatik tülbent geçirme
Çekim ünitesi direkt kova değiştirici üzerinde
Çekim ünitesinin direkt kova değiştiricinin üzerinde konumlandırılması sayesinde, TD 7 regülesiz
cer makinesinin bir kova değiştiriciden fazla yer
gereksinimi yoktur.
Dijital servo tahrik
Yoğun enerji ve bakım gerektiren mekanik dişli
burada komple iptal edilmiştir. Kova değiştiricideki döner tablanın kendine ait tahriki vardır.
Ana tahrik kademesiz kumandalı bir servo motordur. Bu sayede bakım gereksinimi ve mekanik
güç aktarımının ortadan kalkması ile akım tüketimi azaltılır.
Çekim ünitesinin kova değiştirici üzerinde düzenlenmesi sayesinde TD 7 çok az bir yere ihtiyaç
duyar.
Şekilde TD 7 regülesiz cer makinesinin belirgin ve kompakt yapısı görülmektedir.
Combing
Cer makinesi TD 7
dokunmatik ekrandan
kullanılır
İki çeşit cağlık modeli mevcuttur:
1. Standart giriş, iki sıra, çapı 600 ila 1000 mm arasında
olan 6 - 8 kova için
2. Yeni SERVO CREEL, kendine ait tahriki bulunan şerit
girişi, iki sıra, çapı 600 ila 1000 mm arasında olan 6 - 8
kova için.
Konforlu kullanım
Çekim ünitesindeki dijital tahrik ile cağlık bölümünün ve kova değiştiricinin seçenek dahilindeki
bireysel tahrikleri, devir sayısının kademesiz
şekilde ayarlanmasına olanak sağlar. Ayar direkt
olarak kullanımı kolay dokunmatik ekrandan
gerçekleştirilir. Yine dokunmatik ekrandan cağlık
ile çekim ünitesi arasındaki gerginlik çekimini ve
döner tablanın hızını (kovanın içindeki şerit istifi
geometrisi) kademesiz şekilde ayarlayabilirsiniz.
Kumanda personelinin doğrudan görüş alanında
bulunan renkli dokunmatik ekrana ilaveten, TD 7
cer makinesi güvenilir bir mikrobilgisayar kontrol
ünitesi ile teçhiz edilmiştir. Kumanda, TD 8 makinesinde olduğu gibi yandan gerçekleşir. Çekim
ünitesinin yana açılması sayesinde, makine
operatörü için ergonomik boş bir çalışma alanı
mevcuttur.
Çekim ünitesi, Trützschler
TD 8 regüleli cer makinesinin
çekim ünitesi ile aynıdır.
5
6
Penye dairesi
Trützschler-Toyota Superlap TSL 12
ÇOKLU TAHRIK TEKNOLOJISI
Yeni geliştirilen Multi-Drive-Sistem
Superlap ile yüksek kaliteli vatka
üretilmektedir. Bireysel tahrikler çekimin ve gerginliğin pamuk kalitesine
ve vatka ağırlığına uyarlanmasına
olanak tanır.
Her alt prosesin kendine ait tahriki
vardır.
n Çekim
üniteleri
kalanderi
n Alt vatka silindiri
n Üst vatka silindiri
n Baskı
Penye dairesi
Bireysel tahrikler vatka
oluşumunda optimizasyon
için olanak sağlar.
Baskı kalanderi
Üst vatka silindiri
Çekim kafaları
3 üzeri 3 çekim ünitelerine erişim çok kolaydır.
Trützschler'de alışılageldiği gibi, üst silindirler ayrı
ayarlanabilen pnömatik baskı fonksiyonuna sahiptir.
7
8
Combing
Yeni Superlap Trützschler-Toyota TSL 12 daimi
yüksek vatka kalitesini garanti eder
Sargının birinci metreden son metreye kadar aynı
özellikleri göstermesi gerekir. Bir taraftan düzgün
bir vatka ağırlığı diğer taraftan penye makinesinde
vatkanın hatasız bir şekilde boşaltılması gerekmektedir.
Penye makinesinde vatkanın kusursuz
boşaltılması için mükemmel bir kalanderleme
•
•
a
•
Her iki gereksinimi de karşılayabilmek için Superlap üzerinde vatka oluşum prosesinin senkronize
edilmesi gereklidir. Bu işlem özellikle çekim ve
kalanderleme prosesleri için geçerlidir. Malzemenin cağlıktan vatka makinesine beslenmesinde
liflerin korunması ön plandadır.
Bireysel şerit gözetim sistemli cağlık
a
a
b
Kalender ünitesi üç basınç noktası kullanır ( ).
Kalender silindirleri (a) arasındaki basınç noktalarına ilave olarak vatka silindiri (b) için bir kalenderleme noktası mevcuttur.
Cağlığın kelebek formu iyi bir erişim sağlar ve çok az yere
ihtiyaç duyar. 600 mm ve 1000 mm kova çapları için cağlık
versiyonları mevcuttur. 24, 28 ve 32 kat dublajlama seçilebilir.
Her şerit bireysel gözetilir. Bu sayede çok yüksek fonksiyonel
güvenilirlik ve kolay bir kullanım sağlanır.
Yeni geliştirilen masura besleme ünitesi hızlı bir vatka değişimine mümkün kılar
Boş masuralar yandaki bir açıklıktan panelin içine aktarılır.
Trützschler tarafından geliştirilen bu sistem vatka değişimi için gerekli olan süreyi azaltır.
Combing
En son teknoloji kontrol ve konforlu kullanım: Elektrik ve pnömatik kontrol panosu
Panonun açılması bir kapıyı açmak kadar kolaydır. Bu sayede makinenin her tarafına erişim mümkündür.
Üst silindirler ve kalender silindirleri gibi pnömatik
baskı ile çalıştırılan sistemler için kullanılan bütün
basınç ayarları kademesiz şekilde pnömatik ünitede ayarlanabilir.
3 üzeri 3 çekim ünitelerinin üst silindirleri, üst çekim ünitesi ile birlikte açılır ve bir butona basmak
suretiyle demonte edilebilir.
Hareket renkli dokunmatik ekrandan gerçekleştirilir.
9
10
Penye dairesi
Mükemmel bir birliktelik
TOYOTA PENYE HAZIRLAMA BILGI BIRIKIMI VE
TRÜTZSCHLER ÇEKIM SISTEMI TEKNOLOJISI
Bazı şeyler birbirine aittir. Tıpkı teknolojik yeni standartlar oluşturan bir
penye makinesinin geliştirilmesi için
birlikte çalışmaya karar veren TOYOTA
ve TRÜTZSCHLER gibi. Ürünün adı:
Toyota-Trützschler TCO 12.
TCO 12 Toyota şirketinin bilgisini
ve uzun yıllara dayanan deneyimini
yansıtmaktadır. Japon teknoloji devi
tarama prosesindeki ve servo motor
teknolojisindeki bir araya getirilmiş
teknik bilgilerini ve derin birikimini
dokuma makineleri için kullanıyor.
Trützschler ise regüleli çekim
sistemlerinin geliştirilmesindeki ve
imalatındaki tecrübesi ile iş ortaklığı-
na katkı sağlıyor. Toyota-Trützschler
Penye Makinesi TCO 12 en yüksek
performansta dahi aynı kalan, tekrarlanabilen kalite sunmaktadır ve
konvansiyonel penye makinelerine
göre kullanımı daha kolaydır.
Penye dairesi
Trützschler'in baskı çubuklu
sağlam çekim ünitesi, penye
makinesindeki yüksek
çekimler için tasarlanmıştır.
11
Penye dairesi
Koparma silindirlerinin burulması
12
%
Konvansiyonel bireysel tahrikte burulma (%100'e eşit)
100
80
60
40
20
0
8
7
6
5
2-IKIZ TAHRIK
KALITE SAPMALARININ ÖNÜNE GEÇEN VE
ETKINLIĞI ARTIRAN YENI TAHRIK TEKNOLOJISI
İnce yapıdaki koparma silindirlerinin
konvansiyonel bireysel tahrik sistemi, aşırı burulmaların oluşmasına yol
açar. Bunun sonucu olarak titreşimler, tarama kalitesinde ve döküntü
miktarında sapmalar meydana gelir.
Konvansiyonel penye makinesinin
verimliliği burada büyük ölçüde
kısıtlanır.
TCO 12 makinesinin yeni konsepti iki
kere iki eşzamanlı son derece dinamik servo motorlara dayanmaktadır.
Koparma silindirleri iki taraftan ikişer
motor vasıtası ile tahrik edilmektedir.
Bu sayede eşzamanlı bir çalışma ve
tüm tarama kafalarında tam olarak
karşılaştırılabilir hareket dizilerin
yapılmasına imkan vermektedir.
Olgular:
n Burulma
n Titreşim
rülür
n Birleştirme
işlemi kolay optimize
edilir
n Kalite
Bireysel tahrik teknolojisinin kullanılması sayesinde hareket dizisi makine
kumandası tarafından belirlenebilmektedir. Böylece ilk kez kullanım
odaklı bir birleştirme işleminin optimizasyonu mümkün olmaktadır.
%25 oranında azaltılır
%25'ten daha aşağı düşü-
ve döküntü miktarı açısından
sekiz tarama kafası arasındaki sapma
%50 oranından fazla azaltılır
n Tarama vuruşu 600 ¹/dak değerine
yükseltilir
Penye dairesi
Bireysel tahrik
2-IKIZ TAHRIK
Toyota-Trützschler 2-IKIZ TAHRIK sistemi ile
burulma % 75 oranında azaltılabilir.
4
3
2
1 Tarama kafaları
Yuvarlak taraklar ve çene ünitesi de yine iki taraftan tahrik
edilir. Burulma aynı şekilde azaltılır.
Bireysel tahrikli konvansiyonel bir penye makinesinde burulma
Yağ banyolu
şanzıman
Burulma
13
S P I N N I N G
N O N W O V E N S
MAN-MADE FIBERS
CARD CLOTHING
Fiber preparation
Opening/Blending
Staple fiber lines
Metallic wires
- Bale opening
Card feeding
Filament lines
- Spinning
- Blending
Cards/Crosslapping
- BCF
- Nonwovens/
- Cleaning
Wet laying lines
- Industrial yarn
- Opening
Web needling
Precursor lines
- Open End
- Foreign matter
Hydro entanglement
Carbon fiber lines
Flat tops
Longstaple
Chemical bonding
Fillets
- Dedusting
Thermobonding
Carding segments
- Tuft blending
Finishing
Service machines
- Waste recycling
Drying
Service 24/7
Cards
Heatsetting
Draw frames
Winding
Combing machinery
Slitting
separation
www.truetzschler.com
Download

Teknik_standartlar