VIX 644 C E
VIX 633 C E
TR
Türkçe
Kullanım Talimatları
OCAK
İçindekiler
Kullanım Talimatları 1
UYARI 2
Cihaz ve Kontrol Paneli 3
Kurulum 3
Başlangıç ve Kullanım 5
Önlemler ve İpuçları 11
Bakım 12
Modellerin teknik açıklamaları 12
UA
Український
Інструкції з експлуатації
ВАРИЛЬНА ПАНЕЛЬ
Зміст
Інструкції з експлуатації,1
ПОПЕРЕДЖЕННЯ,13
Опис приладу – Панель управління,14
Встановлення,14
Запуск та використання,15
Запобіжні заходи та поради,22
Догляд та обслуговування,23
Технічні параметри різних моделей,23
IT
Italiano
Istruzioni per l’uso
PIANO COTTURA
Sommario
Istruzioni per l’uso,1
ATTENZIONE,24
Descrizione dell’apparecchio,24
Installazione, 25
Avvio e utilizzo,27
Precauzioni e consigli,32
Manutenzione e cura,33
Descrizione tecnica dei modelli,33
TR
VIX 644 C E
VIX 633 C E
UYARI
• UYARI: Cihaz ve erişilebilir parçaları,
kullanım sırasında sıcak olabilir.
Sıcak bileşenlere dokunmamaya
dikkat edilmelidir.
• 8 yaşından küçük çocuklar, gözetim
altında olmadıkları zaman cihazdan
uzak tutulmalıdır.
• Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden
sorumlu birisi olmadıkça veya
kendilerine cihazın güvenli bir şekilde
kullanımı ve ilgili tehlikeler konusunda
gerekli talimatlar verilmedikçe 8 yaş
üzeri ve çocuklar ve düşük fiziksel,
duyusal veya zihinsel kapasitelere
sahip ya da bilgi ve deneyim
eksikliği olan kişiler tarafından
kullanılmamalıdır. Çocuklar, bu
cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve
kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar
tarafından yapılamaz.
• UYARI: Yağ kullanarak yapılan bir
pişirme işlemi sırasında ocağın
bağından ayrılmak tehlikeli olabilir
ve bu durum yangınla sonuçlanabilir.
• Bir yangını ASLA suyla söndürmeye
çalışmayın. Bunun yerine önce cihazı
kapatın, sonra da alevi bir kapak ya
da yangın battaniyesiyle örtün.
• UYARI: Yangın tehlikesi: Pişirme
yüzeylerinde herhangi bir eşya
bırakmayın.
• UYARI: Eğer yüzeydeki cam-seramikte
çatlak varsa, elektrik şoku tehlikesini
ortadan kaldırmak için cihazı kapatın.
• Cihazı asla buharlı veya basınçlı
temizlik cihazları kullanarak
temizlemeyin.
• Cihaz, ayrı bir kontrol sistemiyle ya da
harici bir zamanlayıcıyla çalıştırılmak
üzere tasarlanmamıştır.
• Ocağın üzerine ısınabilecek metal
nesneler (bıçak, kaşık, tencere
kapağı vs.) koymayın.
• Kullanımdan sonra, ocağı kontrolünü
kullanarak kapatın, bunun için tava
detektörüne güvenmeyin.
2
Kurulum
Cihazın tanımı
Kumanda Panosu
3
3
1
TR
4
2
6
5
! Yeni cihazınızı çalıştırmadan önce bu kullanım kılavuzunu
dikkatlice okuyun. Bu cihazın güvenli çalıştırılması,
kurulumu ve bakımı hakkında önemli bilgiler içermektedir.
! Lütfen bu kullanım kılavuzunu gelecekte başvurmak için
saklayın. Bu kılavuzu cihazın olası yeni sahibine verin.
1
Kılavuzda tanımlanmış olan kumanda panosu yalnızca temsili
bir örnektir: bu cihazının üzerinde bulunan dokunmatik
kumanda panosu ile birebir örtüşmeyebilir.
Dokunmatik kumanda panosunu kullanırken:
Eldiven kullanmayın
•
•
Temiz parmaklarla kullanın
•
Cama hafifçe dokunun
1 GÜCÜ ARTTIR(+)/AZALT(-) düğmesi - her bir pişirme
gözündeki güç düzeyini kontrol eder.
2 SÜRE ARTTIR(+)/AZALT(-) düğmesi - pişirme
gözlerindeki pişirme süresini kontrol eder.
3 PİŞİRME GÖZÜ GÜCÜ göstergeleri - her bir pişirme
gözünün güç düzeyini gösterir.
4 ON/OFF düğmesi cihazı çalıştırır ve kapatır.
5 KUMANDA PANOSU KİLİDİ düğmesi ocak ayarlarında
kazara olabilecek değişiklikleri önler ve kumanda
panosunun kilitli olduğunu gösterir.
6. ZAMANLAYICI göstergesi - seçilen pişirme süresini
gösterir.
! Kumanda panosunun fonksiyonları hakkında ayrıntılı
bilgi için “İlk çalıştırma ve kullanım” bölümüne başvurun.
! Bu ürün bekleme modunda enerji tüketiminin sınırlanmasına
yönelik en son Avrupa Birliği Yönetmeliğinin gereklerine
uygundur. Artık ısı gösterge lambası söndükten ve (varsa)
fan durduktan sonra 2 dakika zarfında herhangi bir
işlem gerçekleştirilmediğinde cihaz otomatik olarak kapalı
moda geçer. Cihaz bir daha ON/OFF düğmesine basıldığında
yeniden çalışma moduna geçer.
! SEÇİLİ PİŞİRME GÖZÜ GÖSTERGESİ sayısı ocak
üzerindeki ısıtıcı/pişirme gözü sayısına bağlı olarak 3 ve
4 arasında değişebilir.
Yerleştirme
! Tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişiminden uzak
tutun. Bu malzemeler bir tıkanma veya boğulma tehlikesi
oluşturabilir (bkz. Önlemler ve tavsiyeler).
! Cihaz kalifiye bir uzman tarafından verilmiş olan
talimatlara uygun olarak kurulmak zorundadır. Hatalı
kurulum cana ve mala zarar verebilir.
Ankastre cihaz
Cihazın düzgün çalışmasını temin etmek için uygun bir
dolap kullanın.
• Oturma yüzeyi yaklaşık 100°C sıcaklığa kadar ısıya
dayanıklı olmak zorundadır.
• Cihazın bir fırının üzerine kurulması durumunda fırın bir
cebri havalandırmalı soğutma sistemine sahip olmak
zorundadır.
• Ocağı bir bulaşık makinesinin üzerine kurmaktan
kaçının: bunun kaçınılmaz olması halinde her iki
cihaz arasına su geçirmez bir ayırıcı yerleştirin.
Havalandırma
Uygun bir havalandırma sağlamak ve etrafındaki yüzeylerin
aşırı ısınmasından kaçınmak için ocak aşağıdaki şekilde
yerleştirilmelidir:
• Arka panelden veya herhangi başka dikey yüzeyden
minimum 40 mm mesafede.
• Kurulum boşluğu ile altındaki dolap arasında minimum
20 mm mesafe olacak şekilde.
• Cihaza komşu ve ocağın tepesinden daha yüksek
mutfak dolapları ocağın kenarından minimum 450 mm
mesafede olmak zorundadır.
Sabitleme
Cihaz dengeli bir destek yüzeyine kurulmak zorundadır.
Uygunsuz sabitlemenin neden olacağı herhangi bir arıza
ocağın özelliklerini ve çalışmasını olumsuz etkileyebilir.
Sabitleme kancalarının vidalarının uzunlukları seçilirken
destek yüzeyinin kalınlığı hesaba katılmalıdır:
• 3,5 mm kalınlık: 9,5 mm vidalar
3
TR
Güvenlik contasının takılması
1
2
KABİN BOYUTLARI
60
490
560
3
Min. 30/Maks.50
MOBİLYA İLE EMNİYET MESAFELERİ
Min 5mm
Min 20mm
30mm
4
Min 5mm
Min 20mm
5
4
30mm
Ocağı aşağıdaki gibi sabitleyin:
1. 4 hizalama vidasını ocağın her kenarının ortasında
sağlanmış olan deliklere sabitlemek için kısa düz dipli
vidaları kullanın.
2. Ocağı boşluğa yerleştirin ve bunun merkezi konumda
olduğundan emin olun ve ocak destek yüzeyine oturana
kadar ocağı aşağı doğru bastırın.
! Hizalama yaylarının vidaları erişilebilir kalmak zorundadır.
! Güvenlik standartlarına bağlı kalmak için cihaz
kurulduğunda herhangi bir elektrikli parçaya temas
etmemelidir.
! Cihazın güvenli çalışmasını sağlayan tüm parçalar bir
alet yardımı olmadan sökülememelidir.
Elektrik bağlantısı
! Ocağın veya herhangi bir ankastre fırının elektrik
bağlantısı gerek güvenlik amacıyla gerekse fırının
çıkarılmasını kolaylaştırmak için ayrı ayrı gerçekleştirilmek
zorundadır.
Monofaze bağlantı
Ocak monofaz bağlantı için tasarlanmış olan hazır takılı bir
elektrik tedarik kablosuna sahiptir. Kablo tellerini aşağıdaki
tabloda ve şemada verilmiş olan talimatlara uygun olarak
bağlayın.
Voltaj ve ana
üHEHNHIUHNDQV×
(OHNWULNNDEORVX
.DEOREDùODQW×V×
VDU×\HüLO
220-240V 1+N ~
50/60 Hz
N: LNLPDYLNDEORELUOLNWHEDùODQ×U
LNDKYHUHQJLYHVL\DKELUOLNWH
Başka bağlantı türleri
Ana güç kaynağının aşağıdakilerden birine karşılık gelmesi
durumunda:
Voltaj ve şebeke frekansı:
• 400V - 2+N ~ 50/60 Hz
• 220-240V 3 ~ 50/60 Hz
Kablo tellerini aşağıdaki tabloda ve şemada verilmiş olan
talimatlara uygun olarak ayırın ve bağlayın.
Güç kablosunun şebekeye bağlanması
Cihazın doğrudan doğruya elektrik şebekesine bağlanması
durumunda kontaklar arasında minimum 3 mm açıklığa sahip
bir omnipolar şalter takılmak zorundadır.
Voltaj ve ana
üHEHNHIUHNDQV×
400V - 2+N ~
50/60 Hz
220-240V 3 ~
50/60 Hz
(OHNWULNNDEORVX
.DEOREDùODQW×V×
: sarı/yeşil
N: iki mavi kablo
birlikte bağlanır
L1: siyah
L2: kahverengi
! Kurulumu yapan kişi elektrik bağlantısının doğru yapılmış
olduğunu ve tamamen güvenlik düzenlemelerine uygun
olduğunu sağlamak zorundadır.
İlk çalıştırma ve kullanım
• Priz, cihazın üzerindeki veri levhasında belirtilmiş olan
cihazın azami gücüne dayanabilmektedir.
• Voltaj, veri levhasında belirtilmiş olan değerler arasında.
• Priz cihazın fişine uygun. Prizin fişe uygun olmaması
halinde yetkili bir teknisyenden bunu değiştirmesini isteyin.
Uzatma kablosu veya çoklu priz kullanmayın.
! Cihaz kurulduktan sonra güç kablosu ve elektrik prizi
kolay erişilebilir olmak zorundadır.
! Kablo katlanmamalıdır veya sıkıştırılmamalıdır.
! Kablo düzenli olarak kontrol edilmelidir ve yalnızca yetkili
bir teknisyen tarafından değiştirilmelidir.
! Bu güvenlik tedbirlerine uyulmaması halinde üretici
her türlü sorumluluğu reddeder.
! Hiçbir sebeple güç kablosunu sökmeyin veya
değiştirmeyin. Bu kablonun sökülmesi veya değiştirilmesi
garantiyi ve CE işaretini geçersiz kılar. INDESIT, orijinal
güç kablosunun sökülmesine/değiştirilmesine dayalı
kazalar veya hasarlar için herhangi bir mesuliyet
üstlenmez. Değiştirme yalnızca INDESIT tarafından
yetkilendirmiş kişilerce gerçekleştirilmiş ve orijinal yedek
parça kullanılmış olması halinde kabul edilir.
! Contalara uygulanmış olan yapıştırıcı cam üzerinde gres
izi bırakır. Cihazı kullanmadan önce bunları aşındırıcı
olmayan bir temizlik ürünü ile gidermenizi öneririz. İlk
birkaç saat zarfında çok çabuk kaybolacak olan bir kauçuk
kokusu oluşabilir.
! Ocak beslemeye bağlandıktan birkaç saniye sonra bir sesli
uyarı duyulacaktır. Ocak şimdi çalıştırılabilir.
Normal ocak çalışması sırasında çıkan ses türleri:
• Vızıltı: endüksiyon elemanını ve tencereyi oluşturan
metal parçaların titreşiminden dolayı; ısıtma için gerekli
olan elektromanyetik alan tarafından oluşturulur ve
endüksiyon elemanının gücü arttıkça bu da artar.
• Yumuşak ıslık: ısıtma alanına yerleştirilen tencere boş
iken duyulur; tencereye yemek veya su konulduğunda
ses kaybolur.
• Çıtırtı: elektromanyetik alanların (endüksiyon)
neden olduğu parazit akımlardan dolayı tencerenin
tabanındaki malzemelerin titreşimi ile oluşur; tencerenin
tabanını oluşturan malzemeye bağlı olarak daha
yüksek veya düşük olabilir ve tencere büyüklüğü
arttıkça azalır.
• Sesli ıslık: aynı gruptan iki endüksiyon elemanı eş
zamanlı olarak azami güçte çalıştığında ve/veya
diğeri otomatik ayarlı iken büyük elemanda hızlandırıcı
fonksiyonu ayarlandığında duyulur. Ses otomatik ayarlı
endüksiyon elemanının güç düzeyi düşürülerek azaltılır;
bu sesin ana nedenleri arasında farklı malzemelerden
yapılmış olan tencere taban yüzeyleridir.
5
TR
TR
• Fan sesi: ocağın düzgün çalışmasını ve elektronik ünitenin
aşırı ısınmaya karşı korunması için bir fan gereklidir.. Büyük
endüksiyon elemanı azami güçteyken veya hızlandırıcı
fonksiyonu etkinleştirildiğinde fan azami güçte çalışır; tüm
diğer hallerde tespit edilen sıcaklığa bağlı olarak ortalama
güçte çalışır. Bunun ötesinde, tespit edilen sıcaklığın
yüksek olması halinde fan ocak kapatılmış olmasına
rağmen çalışmaya devam edebilir.
Yukarıdaki ses türleri endüksiyon teknolojisine dayalıdır ve
bir işletim hatası anlamına gelmemektedir.
! Uzunca bir süre (-) veya (+) düğmesine basıldığında
gösterge hızlı bir şekilde güç düzeyleri ve zamanlayıcı
dakikaları arasında geçiş yapar.
Başlangıç Aydınlatma Koşulları
Pişirme yüzeyine ilk enerji verildiğinde dokunmatik
kumanda dokunmatik tuşlara yönelik bir kalibrasyon
işlemi yürütür, ki bu dokunmatik tuş alanında düşük
düzeyde bir çevre aydınlatması gerektirir.
Bu kalibrasyon işlemi sırasında aşırı bir çevre
aydınlatması tespit edildiğinde Kullanıcı Arayüzünde
"FL" (Infraruj Çevre Işık Hatası) ibaresi görünür ve
kumanda kalibrasyonu askıya alınır. İşlemi düzeltmek
için kalibrasyon işlemini olumsuz etkileyebilecek
olan tüm aydınlatmalar (halojen davlumbaz lambası
gibi) kapatılmalıdır. Yeterli çevre aydınlatması tespit
edildiğinde hata kaybolur ve dokunmatik kumanda
kalibrasyon işlemi artık düzgün bir şekilde tamamlanır.
-"FL" hatası yalnızca ocağa enerji verilişinin yaklaşık ilk
3 saniyesi zarfında oluşabilir.
-Pişirme yüzeyine ilk enerji verildiğinde kullanıcının tüm
davlumbaz aydınlatmasını ve doğrudan pişirme yüzeyine
yönelik aydınlatmaları kapatmasını tavsiye ederiz.
-Dokunmatik kumanda ilk kalibrasyon işlemini yürüttükten
sonra (yaklaşık 3 saniye) normal bir şekilde herhangi
bir davlumbaz aydınlatması veya başka aydınlatma
açılabilir ve dokunmatik kumandanın çalışmasını
olumsuz etkilemeyecektir.
Ocağın çalıştırılması
Pişirme yüzeyine ilk enerji verildiğinde dokunmatik
kumanda dokunmatik tuşlara yönelik bir kalibrasyon
işlemi yürütür, ki bu dokunmatik tuş alanında düşük
düzeyde bir çevre aydınlatması gerektirir. Aşırı
bir çevre aydınlatması tespit edildiğinde Kullanıcı
Arayüzünde "FL" (Infraruj Çevre Işık Hatası) ibaresi
görünür ve kalibrasyon askıya alınır. Yeterli çevre
aydınlatması tespit edildiğinde hata kaybolur ve
dokunmatik kumanda kalibrasyon işlemi artık düzgün
bir şekilde tamamlanır.
* Yalnızca belirli modellerde mevcuttur.
6
Ocağın elektrik şebekesine bağlanmasından sonra
dokunmatik pano otomatik olarak kilitlenebilir.
Panonun kilidini açmak için Kumanda Panosu Kilit
düğmesine
basın ve basılı tutun.
Ocağı çalıştırmak için
bir saniye basılı tutun.
düğmesine basın ve yaklaşık
Bir bip sesi geldiğinde ve pişirme gözü göstergelerinde
„0” gösterildiğinde pişirme yüzeyi çalıştırılmış olur.
Pişirme yüzeyi kapatıldığında gösterilecek olan herhangi
bir hata/alarm veya artık ısı olmadığında kumanda enerji
kapatır.
tüketimini azaltmak için TUŞ KİLİDİ LED'ini
Herhangi bir tuşa dokunur dokunmaz TUŞ KİLİDİ LED'i
yanar ve normal çalışmaya devam edilebilir.
Pişirme yüzeyinin kapatılması arka arkaya 3 bip sesi ile
belirtilir.
Güç Yönetimi Ayarı
Pişirme yüzeyi güç sınırı (7.200 W) kullanıcı tarafından
2.800 W, 3.500 W veya 6.000 W'a düşürülebilir
Yeni bir Pişirme Yüzeyi Güç Sınırı ayarı akışı aşağıdaki
gibidir:
-Cihazı prize taktıktan sonraki ilk 30 saniye zarfında
-Dokunmatik kumanda kilidi kaldırılmak ve tüm ısıtıcılar
kapalı konuma getirilmek durumundadır
·Aynı anda sol ve sağ taraftaki ısıtıcıların [+] ve [-]
tuşlarına basın.
-Bu yapıldığında bir bip sesi gelir ve zamanlayıcı
göstergesinde "Po" ibaresi görünür ve "sol ve sağ
ısıtıcıların göstergelerinde "Geçerli Pişirme Yüzeyi Güç
Sınırı" gösterilir.
Yeni bir Güç Sınırı seçmek için:
-Güç Sınırı (+) ve (-) tuşları ile arttırılır. Seçilebilir güçler
şunlardır. 2.800 W, 3.500 W, 6.000 W veya 7.200 W. Güç
7.200 W iken (+) veya (-) tuşuna dokunulduğunda güç
2.800 W'a değişir.
Yeni bir Pişirme Yüzeyi Güç Sınırı kaydedip sonlandırma
akışı aşağıdaki gibidir:
·Aynı anda sol ve sağ taraftaki ısıtıcıların [+] ve [-]
tuşlarına basın.
-Bu yapıldıktan sonra yeni Pişirme Yüzeyi Güç Sınırı
kaydedilir ve sistem sıfırlanır.
Değişiklikleri kaydetmeden sonlandırma:
-60 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında
değişiklikler kaydedilmez ve sistem sıfırlanır.
Pişirme gözlerinin çalıştırılması
Her bir pişirme gözü aynı zamanda güç ayarı için kullanılan
(-) ve (+) GÜÇ düğmeleri kullanılarak açılır ve kumanda
edilir.
• Bir pişirme gözünü çalıştırmaya başlamak için (-) ve
(+) GÜÇ düğmelerini kullanarak istenilen güç düzeyini
(0 ila 9 arasında) ayarlayın.
Güç seviyesini derhal "9" olarak belirlemek için (-)
düğmesine basın ve basılı tutun.
Güç seviyesini tekrar "0" yapmak için (+) ve (-) GÜÇ
düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun.
Güç seviyesi "0" iken güç seviyesini hızlı arttırmak için
(+) düğmesine basın ve basılı tutun.
Hızlı Kaynatma - “Hızlandırıcı” fonksiyonu
Isıtma sürelerini kısaltmak için bazı pişirme gözleri için
hızlandırıcı fonksiyonu kullanılabilir.
Bu (+) GÜÇ düğmesine seviye 9 üzerinde basılmasıyla
etkinleştirilebilir. Bu fonksiyon gücü ilgili pişirme gözünün
büyüklüğüne bağlı olarak 1.600 W veya 2.000 W'a
yükseltir.
Hızlandırıcının etkinleştirilmesi bir bip sesi ve ilgili pişirme
gözüne karşılık gelen göstergede görünen "P" harfi ile
gösterilir.
Hızlandırıcı maksimum 10 dakika çalışır. Bu 10 dakikadan
sonra bir bip sesi duyulur ve pişirme gözü "9"
seviyesine döner.
Isıtıcı Hızlandırıcı seviyesinde iken [+] tuşuna
dokunulduğunda bir hata bip sesi duyulur ve pişirme
ayarı değişmez. Isıtıcı Hızlandırıcı seviyesinde iken [-]
tuşuna dokunulduğunda bir bip sesi duyulur ve pişirme
ayarı 9 seviyesine düşürülür.
Pişirme gözlerinin kapatılması
Bir pişirme gözünü kapatmak için (-) ve (+)
GÜÇ seçim düğmelerine aynı anda basın.
Bir bip sesi duyulur ve ilgili göstergede "0" görünür.
Zamanlayıcının kullanımı
! Tüm pişirme gözleri 1 ila 99 dakikalık bir pişirme süresi
için programlanabilir.
1. SÜRE ARTTIR/AZALT düğmelerine basarak
zamanlayıcıyı etkinleştirin. Bir bip sesi duyulur ve
zamanlayıcı göstergesinde "00" görünür ve pişirme gözü
göstergesi bir pişirme gözünün seçilmesi gerektiğine işaret
eden yanıp sönen bir "t" harfi görünür.
2 Herhangi bir pişirme gözünün (+) veya (-) tuşuna
basarak istenilen pişirme gözünü seçin. Bir bip sesi
duyulur, enerji seçilmediğinde pişirme gözü göstergesi
yanındaki LED yanıp sönmeye başlar. Zamanlayıcı
göstergesi yanıp sönerek sürenin seçilmesi gerektiğine
işaret eder.
3. SÜRE ARTTIR/AZALT düğmelerine tekrar basarak
arzu edilen pişirme süresini ayarlayın.
! Kullanıcı her seferinde yalnızca bir ısıtıcı seçebilir.
[+] veya [-] düğmelerine basılması ve basılı tutulması
süre seçim hızını arttırır.
! Süre 10 saniye zarfında seçilmez ise zamanlayıcı
kapatılır.
! 10 saniye sonunda seçili süre "00" ise zamanlayıcı
kapatılır.
Zamanlayıcı geri sayımını başlatma
Geri sayım SÜRE ARTTIR(+)/AZALT(-) düğmeleri en
son kullanıldıktan 10 saniye sonra başlar. Herhangi bir
enerji seçildiğinde bir bip sesi duyulur ve zamanlayıcı
göstergesinin yanıp sönmesi durur. Aynısı ısıtıcı LED'i
için de gerçekleşir.
Son dakika saniye olarak gösterilecektir.
! Zamanlayıcı geri sayımda iken kullanıcı süreyi
herhangi bir zamanda SÜRE ARTTIR(+)/AZALT(-)
düğmelerine dokunarak değiştirebilir. Ardından geri
sayın durur ve zamanlayıcı süre seçim konumuna
geçer ve bir süre seçilmesini bekler.
Zamanlayıcı geri sayımının bitmesi
Zamanlayıcı üzerinde ayarlanmış olan süre bittiğinde
zamanlanmış olan ısıtıcı kapatılır, zamanlayıcı göstergesi
ve zamanlanmış olan ısıtıcının LED'i yanıp söner ve
zamanlayıcı alarmı bir dakika boyunca öter. Zamanlayıcı
alarmın ilk dakikası sırasında her zaman iptal edilebilir.
Zamanlayıcı alarm durumunda iken dokunmatik
kumandanın herhangi bir tuşuna basıldığında zamanlayıcı
kapatılır.
! Zamanlayıcının çalışmasını iptal etmek için aynı anda
7
TR
TR
SÜRE ARTTIR(+)/AZALT(-) düğmelerine basarak süre
değerini "00" olarak seçin.
! Hiçbir pişirme gözü çalıştırılmadığında ve bunlardan
bir tanesi sıfır güç seviyesinde beklemeye alındığında 1
Buna ek olarak ocağınızdan en iyi verimi almak için:
• Pişirme gözünü tam olarak kullanmak için tabanı kalın, düz
olan pişirme kapları kullanın.
dakika sonra tuş kilidi fonksiyonu etkinleştirilir.
Kumanda panosu kilidi
Ocak çalıştırıldığında ayarlarda kazara değişiklikler
yapılmasından kaçınmak için (çocuklar tarafından, temizlik
sırasında vs.) ocak kumandalarının kilitlenmesi mümkündür.
düğmesine basın:
Kumanda panosunu kilitlemek için
- ikon aydınlanacak ve duyulabilir bir bip sesi gelecektir.
Kumandalardan herhangi birini kullanmak için (örn.
pişirmeyi durdurmak için) önce bu fonksiyonu kapatmak
düğmesine basın, ikon
zorundasınız. Birkaç saniye
sönecektir ve kilit fonksiyonu kaldırılmış olacaktır.
Şu durumlarda pişirme bölgesindeki bütün tuşlar
kilitlenecektir:
pişirme yüzeyi kapalı iken,
Kumanda Panosu Kilidi etkinleştirildiğinde veya
bir pişirme yüzeyinde bir hata oluştuğunda.
Ocağın kapatılması
Cihazın kullanımı ile pratik tavsiye
! Endüksiyon prensibi ile uyumlu malzemelerden
(ferromanyetik malzeme) mamul pişirme kapları kullanın.
Özellikle endüksiyon için uyarlanmış döküm demir,
kaplanmış çelik veya özel paslanmaz demirden imal
edilmiş pişirme kapları tavsiye ediyoruz. Pişirme kabının
uyumluluğunu kontrol etmek için bir mıknatıs kullanın.
*
Dökme demir
Emayeli çelik
Özel paslanmaz çelik
UYGUN DEÐÝL
Bakýr, Alüminyum, Cam, Toprak
Kaplar, Seramik, manyetik
olmayan Paslanmaz çelik
! Pişirici bölmelerinin üzerinde pişirme kabı adaptörleri,
ısı yönlendirici üniteler veya metal plakalar kullanmayın.
Bunlar ocağın performansını düşürebilir ve ocağın
görünümüne zarar verebilir.
8
• Pişirme gözlerini ve pişirme kaplarını tam olarak kullanmak
ve kullanım ömürlerini uzatmak için pişirme kabının altının
temiz ve kuru olduğundan emin olun.
• Gaz ocaklarında kullanılmış olan pişirme kaplarını
kullanmaktan kaçının: gaz ocaklarındaki ısı konsantrasyonu
pişirme kabının tabanını bozabilir ve bunun düzgün
oturmamasına neden olabilir.
Güvenlik cihazları
Pişirme kabı sensörü
Cihazı kapatmak için
düğmesine basın, yalnızca
pişirme kabı sensörüne güvenmeyin.
Kumanda panosu kilidi etkinleştirildiğinde kumandalar
ocak yeniden çalıştırıldığında dahi kilitli kalmaya
devam edecektir. Ocağı tekrar çalıştırmak için önce kilit
fonksiyonunu kaldırmak zorundasınız.
UYGUN
• Mevcut tüm sıcaklığı kullanabilmek için daima kaynar
plakanın tamamını kaplamaya yetecek çapta pişirme
kapları kullanın.
Her pişirme gözü bir pişirme kabı sensörü ile donatılmıştır.
Ocak yalnızca üzerine pişirme gözü için uygun ölçülerde bir
pişirme kabı yerleştirildiğinde ısı açığa vurur.
Pişirme gözü seçildikten sonra ısıtıcının üzerine bir pişirme
kabı yerleştirilmediğinde veya şu hallerde göstergede "u"
işareti belirir:
• Uyumsuz pişirme kabı
• Çapı fazla düşük pişirme kabı
• Ocaktan pişirme kabı alınmış.
Isıtma alanına bir pişirme kabı yerleştirilmediğinde 10
saniye
sonra bir bip sesi duyulur.
Isıtma alanına bir pişirme kabı yerleştirilmediğinde 60
saniye
sonra ısıtıcı kapanır.
Aşırı ısınma koruması
Elektronik elemanlar aşırı ısındığında güç seviyesini gösteren
rakam yanıp sönmeye başlar ve göstergede "c" harfi belirir.
Sıcaklık uygun bir seviyeye ulaştığında bu mesaj kaybolur
ve ocak tekrar kullanılabilir.
Güvenlik şalteri
Güç seviyesi
Cihaz, belirli bir güç seviyesinde belirli bir süre çalıştıktan
sonra pişirme gözlerini otomatik olarak kapatan bir güvenlik
şalterine sahiptir. Güvenlik şalteri tetiklendiğinde göstergede
“0” görünür.
Örnek olarak: sol ön pişirme gözü 2'ye ayarlı olup 8 saat
sonra kapanacakken sağ arka pişirme gözü 5'e ayarlıdır
ve 5 saat sürekli çalışma sonrasında kapanacaktır.
Bir veya daha fazla tuş 10 saniyeden fazla basılı
tutulduğunda dokunmatik kumanda kapanır.
Tuşlar basılı haldeyken her 10 saniyede
bir bip sesi duyulur.
10 saniye zarfında tüm ısıtıcılar sıfır enerjide iken
pişirme yüzeyi kapanır.
Kapatma işlemi tuşların yanlışlıkla aktivasyonundan
dolayı gerçekleşirse dokunmatik kumanda yukarıdaki
gibi etkinleştirir.
1
Saat olarak maksimum
oDO×üPDVUHVL
TR
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
3
Sesli uyarıcı
Bu da çeşitli düzensizliklere işaret edebilir:
• Kumanda panosunun üzerine 10 saniyeden fazla süreyle
bir nesne (pişirme kabı, çatal-bıçak vs bırakılmıştır.
• Kumanda panosunun üzerine bir şey dökülmüştür.
• Bir düğmeye fazla uzun süreli basılmıştır. Yukarıdaki tüm
durumlar sesli uyarıcının etkin olmasına neden olabilir.
Sesli uyarıcıyı durdurmak için hatanın nedenini giderin.
Sorun giderilmediğinde sesli uyarıcı ötmeye devam eder
ve ocak kapanır.
Hatalar ve Uyarılar
Bir hata tespit edildiğinde tüm cihaz veya ısıtıcı/lar
kapatılır, bir bip sesi duyulur (yalnızca bir veya daha
fazla ısıtıcı çalışıyorsa) ve tüm göstergelerde değişimli
olarak bir "F" harfi ve hata kodu (bir endeks numarası
veya bir harf) görünür.
Sorun kendiliğinden kaybolmaz ise lütfen Teknik Servis'e
başvurun.
9
'üNDWHüWH
SLüLUPH
2UWDDWHüWHSLüLUPH
<NVHNDWHüWH
SLüLUPH
dRN\NVHNDWHüWH
SLüLUPH
Pratik pişirme tavsiyesi
dRNGüN
DWHüWH
SLüLUPH
TR
10
ª
_
_
¶
¶
§
§
S
S
¢
¢
£
™
™
¡
%DV×QoO×SLüLUPH
%DV×QoO×SLüLULFL
.×]DUWPD
,]JDUD
+DüODPD
.UHSOHU
<NVHNELUDWHüWHSLüLUPHYHHVPHUOHüWLUPH
URVWRODUELIWHNOHUHVNDORSODUEDO×N
ILOHWRODU×\DùGD\XPXUWDODU
+×]O×\RùXQODüW×UPDV×Y×|]VXODU
+DüODPDVX\XPDNDUQDSLULQoVHE]HOHU
6W
<DYDü\RùXQODüW×UPD
\RùXQ|]VXODU
%HQPDULSLüLUPH
'üNDWHüWHSLüLUPH
JYHoOHU
dLNRODWDVRVX
'GNVHVLQGHQVRQUD
EDV×QoO×SLüLUPH
<HQLGHQ×V×WPD
WDEDNODU×
<L\HFHNOHULV×FDN
WXWPDN
Önlemler ve İpuçları
! Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygun
olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Aşağıdaki uyarılar
güvenlik amacıyla burada yer almaktadır ve dikkatli bir
şekilde okunmalıdır.
Bu cihaz aşağıdaki Avrupa Ekonomik Topluluğu
Direktiflerine uygundur:
- 12/12/06 tarihli 2006/95/EEC (Düþük Voltaj) ve sonraki
iyileþtirmeler;
- 15/12/04 tarihli 2004/108/EEC (Elektromanyetik
Uyumluluk) ve sonraki iyileştirmeler;
- 22/07/93 tarihli 93/68/EEC ve sonraki iyileştirmeler.
- 1275/2008 bekleme modu/kapalı mod.
Genel güvenlik
! Fan ızgarasının arkasında bulunan hava girişinin asla
kapanmadığından emin olun. Ankastre ocakta, cihazda
kullanılan elektronik bileşenlerin soğutulması için uygun
havalandırma sağlanmıştır.
! Bir endüksiyonlu ocağın bir tezgah altı buzdolabının
üstüne (ısı) veya bir çamaşır makinesinin altına (titreşim)
kurulmamasını öneriyoruz. Aslında, elektronik bileşenlerin
havalandırılması için yeterli alan vardır.
• Cihaz, ticari veya sanayi kullanımı için değil, ev
kullanımı için tasarlanmıştır.
• Cihaz, üstü kapatılmış olsa bile dış mekanlara
kurulmamalıdır. Cihazı yağmura veya fırtınalara maruz
bırakmak ciddi anlamda tehlike doğurur.
• Cihaza, ayaklarınız çıplakken veya elleriniz ve
ayaklarınız ıslakken dokunmayın.
• Cihaz sadece yetişkinler tarafından, bu kitapçıkta
sunulan talimatlara uygun olarak yemek hazırlamak
amacıyla kullanılmalıdır. Ocağı bir tezgah veya kesme
tahtası olarak kullanmayın.
• Cam seramik ocak, mekanik şoklara karşı dayanıklıdır
ancak bir el aleti gibi keskin bir nesne ile vurulursa
çatlayabilir (hatta kırılabilir). Eğer bu olursa, derhal
cihazın fişini çekin ve bir Servis Merkezi ile iletişim
kurun.
• Diğer elektrikli cihazların güç kaynağı kablolarının,
ocağın sıcak kısımlarıyla temas etmemesini sağlayın.
• Pişirme bölgeleri, cihaz kapatıldıktan sonraki yarım
saat boyunca sıcak kalmaya devam edecektir. Halen
sıcaklık olduğunu gösteren bir uyarı ışığı vardır (bkz.
Başlangıç ve Kullanım).
• Eriyebilecek her türlü nesneyi ocaktan uzak tutun,
plastik ve alüminyum nesneler veya yüksek şeker
içeriğine sahip ürünler. Plastik film ve alüminyum folyo
veya ambalaj malzemesi kullanırken özellikle dikkatli
olun. Eğer bunlar halen sıcak olan yüzeylere temas
ederse, ocak ciddi anlamda zarar görebilir.
• Yanık kazaları yaşamamak için tava saplarının her
zaman ocağın merkezine dönük olmasını sağlayın.
• Cihazın fişini çekerken, asla kablodan çekmeyin, her
zaman fişten tutarak çekin
• Cihazın elektrik bağlantısını kesmeden hiçbir temizlik
veya bakım işlemine başlamayın.
• Cihaz, fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde
yetersizlik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz
kişilerce veya ürün hakkında bilgisi olmayanlarca
kullanılmamalıdır. Bu kişiler en az azından güvenlikleri
konusunda sorumluluğu üstlenecek ya da onlara
cihazın kullanımı hakkında ilk talimatları sunabilecek
bir kişinin tarafından gözetiminde olmalıdır.
• Kalp pili veya diğer implantlara sahip kişiler için
öneli bilgi:
Ocak, elektromanyetik parazitlerle ilgili tüm geçerli
standartlara uygundur.
Bu yüzden ocağınız yasal gerekliliklerle (89/336/
CEE) mükemmel bir uyum içersindedir. İlgili cihazın
da bu yasalara uyması durumunda başka bir elektrikli
cihazda herhangi bir parazit oluşturmayacak şekilde
tasarlanmıştır.
Endüksiyonlu ocağınız, kısa menzilli manyetik alanlar
oluşturur.
Endüksiyonlu ocağınız ile bir kalp pili arasında
parazit meydana gelmemesi için, kalp pilinin ilgili
düzenlemelere uygun olarak tasarlanmış olması
gerekir.
Bu bağlamda sadece kendi ürünümüzün uyumluluğunu
garanti ediyoruz. Kullandığınız kalp pilinin uyumluluğu
veya olası bir uyumsuzluğu konusunda kalp pilinizin
üreticisine veya doktorunuza başvurun.
• Çocukların bu cihazla oynamalarına izin vermeyin.
• Ocağın üzerine ısınabilecek metal nesneler (bıçak,
kaşık, tencere kapağı vs.) koymayın.
• Cihaz, ayrı bir kontrol sistemiyle ya da harici bir
zamanlayıcıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
Elden çıkarma
• Ambalaj malzemelerini atarken: Yerel yasalara uyun,
böylece ambalaj malzemeleri yeniden kullanılabilir.
• Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE)
2002/96/EC Avrupa Direktifi, ev cihazlarının normal
katı kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini
belirtir. Kullanım ömrü dolan cihazlar, hem makinenin
içindeki malzemelerinin en iyi şekilde tekrar kullanımı
ve geri dönüşümü hem de atmosfer ve kamu sağlığı
için söz konusu olabilecek potansiyel zararların
önlenmesi amacıyla, ayrıca toplanmalıdır. Üzerinde
çarpı işareti olan çöp kutusu işareti, ayrı atıp toplama
yükümlülüğüyle ilgili bilgilendirme amacıyla tüm
ürünlerin üzerinde bulunur.
Kullanım ömrü dolan ev cihazlarının doğru bir şekilde
atılmasıyla ilgili daha fazla bilgi almak için, sunulan
kamu hizmetleriyle veya bu cihazların yerel satıcılarıyla
iletişime geçin.
11
TR
Koruma ve bakım
TR
Cihazı kapatma
Üzerinde herhangi bir işlem yapmaya başlamadan önce
cihazınızın elektrik bağlantısını kesin.
Cihazın temizliği
! Aşındırıcı yüzeylere sahip süngerler, aşındırıcı veya
korozif deterjanlar (örneğin barbekü veya fırın temizliği
için olan sprey ürünler), leke çıkarıcılar, paslanma önleyici
ürünler veya toz deterjanlar kullanmayın. Bunlar, tamir
edilemeyecek çiziklere neden olabilir.
! Cihazı asla buharlı veya basınçlı temizlik cihazları
kullanarak temizlemeyin.
• Islak bir sünger kullanarak yıkamak ve sonra emici
bir mutfak havlusu ile silmek, yeterli bir temizlik
sağlayacaktır.
• Eğer ocak çok kirli ise, özel bir cam seramik temizlik
ürünü ile silin ve sonra tamamen durulayıp kurulayın.
• Daha inatçı kirleri temizlemek için se uygun bir kazıyıcı
kullanın. Döküntüleri mümkün olduğu kadar çabuk
temizleyin. Kalıntıların sertleşmesine izin vermemek
için cihazın soğumasını beklemeyin. Özellikle seramik
yüzeyler için paslanmaz çelikten bir telli sünger
ve sabunlu su kullanarak mükemmel sonuçlara
ulaşabilirsiniz.
• Eğer ocağın üzerinde plastik veya şekerli maddeler
erimişse, yüzey halen sıcakken bir kazıyıcı kullanarak
bunları hemen çıkarın.
• Ocak temizlendikten sonra, özel bir koruyucu bakım
ürünü kullanılabilir. Bu ürün tarafından bırakılan
görünmez film, pişirme sırasındaki damlamalara karşı
yüzeyi korur. Bu bakım işlemi, cihaz ılıkken (sıcak değil)
ya da soğukken yapılmalıdır.
• Cihazı her zaman temiz su ile iyice yıkayın ve tamamen
kurulayın. Eğer artıklar kalırsa, bunlar sonraki pişirme
işlemleri sırasında sertleşebilir.
Paslanmaz çelik çerçeve (sadece dış çerçeveye sahip
modellerde)
Paslanmaz çelik, yüzeyde uzun süre kalan sert su ya da
fosfor içeren temizlik malzemeleri nedeniyle lekelenebilir.
Temizlik sonrasında yüzeyi iyice durulamanız ve tamamen
kurulamanız önerilir. Eğer yüzeye su damlarsa, hızlı ve
tam bir şekilde kurulayın.
! Bazı ocaklar, paslanmaz çeliğe benzeyen alüminyum
çerçeveye sahiptir. Alüminyum ile kullanım için uygun
olmayan temizlik veya yağ çıkarıcı ürünleri kullanmayın.
Ocağın sökülmesi
Eğer ocağın sökülmesi gerekirse:
1. Hizalama yaylarını sabitleyen vidaların hepsini gevşetin.
2. Köşelerdeki sabitleme kancalarını tutan vidaları
gevşetin.
3. Ocağı yerinden çıkarın.
! Cihazı kendi başınıza tamir etmeye kalkışmayın. Eğer
cihaz kırılırsa, bir Servis Merkezi ile iletişim kurun.
Modellerin teknik açıklamaları
Endüksiyon sistemi, pişirmenin mevcut en hızlı yoludur. Pişirme bölgesinin ısındığı konvansiyonel portatif ısıtıcılardan
farklı olarak endüksiyonlu sistemde ısı, demir mıknatıssal tabanlara sahip tavaların içinde doğrudan üretilir.
Ocaklar
VIX 644 C E
VIX 633 C E
*o:
*o:
Arka Sol
I 1200 - B1600
-
$UND6D÷
I 1500 - B 2000
I 1500 - B 2300
Ön Sol
I 1500 - B 2000
I 1500 - B 2300
gQ6D÷
I 1200 - B1600
I 1200 - B1600
7200
6200
3LúLUPHE|OJHVL
Toplam güç
Anahtar:
I = tek endüksiyonlu pişirme bölgesi
B = güçlendirici: pişirme bölgesinin güç seviyesi.
12
VIX 644 C E
VIX 633 C E
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
UA
•П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я : П р и л а д
і його відкриті частини під час
використання нагріваються.
• Слідкуйте за тим, щоб не торкатися
нагрівальних елементів.
• Діти молодше 8 років не повинні
підходити до приладу, якщо вони
не знаходяться під безпосереднім
наглядом.
• Цей прилад можуть використовувати
діти старші 8 років та особи зі
зниженими фізичними, сенсорними
та ментальними можливостями
або котрим бракує досвіду та
знань, якщо їм забезпечено нагляд
та інструкції щодо безпечного
користування приладом і якщо вони
розуміють можливу небезпеку. Діти
не повинні бавитися з приладом.
Чищення та обслуговування не
повинні робити діти без нагляду.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Приготування
на варильній панелі їжі з жиром
або маслом без нагляду може бути
небезпечним і призвести до пожежі.
• НІКОЛИ не намагайтеся погасити
вогонь водою – спочатку вимкніть
прилад, а потім накрийте
полум’я, наприклад, кришкою або
вогнестійкою ковдрою.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Небезпек а
займання: не зберігайте нічого на
варильних поверхнях.
• ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Якщо
склокерамічна поверхня тріснула,
негайно вимкніть прилад, щоб
уникнути ураження електричним
струмом.
• Ніколи не використовуйте парові
агрегати або тиск для чищення
приладу.
• Цей прилад не призначений для
роботи від зовнішнього таймера
чи окремої системи дистанційного
керування.
• Не кладіть на варильну панель
металеві предмети (ножі, ложки,
каструлі кришками і т.д.) – вони
можуть сильно нагріватися.
• Після використання вимкніть
конфорку ручкою, не покладайтеся
на детектор каструлі.
13
UA
Встановлення
Опис приладу
Панель управління
3
3
1
4
2
6
5
1
Описана в цій інструкції панель управління є лише
показовим прикладом, вона може відрізнятися від панелі
на вашому пристрої.
Під час використання сенсорної панелі управління:
•
не користуйтеся рукавичками
•
користуйтеся чистими пальцями
торкайтеся скла м'яко
•
1 Кнопка INCREASE(+)/REDUCE(-) POWER
(ЗБІЛЬШИТИ(+)/ЗМЕНШИТИ(-) ПОТУЖНІСТЬ)
регулює потужність кожної окремої конфорки
2 Кнопка INCREASE(+)/ REDUCE(-) TIME
(ЗБІЛЬШИТИ(+)/ЗМЕНШИТИ(-) ЧАС) контролює
час приготування їжі на конфорках.
3 Індикатори COOKING ZONE POWER (ІНДИКАТОР
ПОТУЖНОСТІ КОНФОРКИ) - відображає обраний
рівень потужності для кожної окремої конфорки
4 Кнопка ON/OFF (УВІМК/ВИМК) вмикає та вимикає
пристрій.
5 Кнопка CONTROL PANEL LOCK (БЛОКУВАННЯ
ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ) запобігає випадковій зміні
параметрів роботи варильної панелі та показує, що
панель управління заблокована
6. Індикатор TIMER (ТАЙМЕР) показує обраний час
приготування.
Детальніша інформація про функції панелі
управління наведена в розділі «Запуск та
використання» розділу.
Пристрій відповідає вимогам останніх
європейських норм щодо обмеження споживання
енергії в режим очік ування. Якщо ніяких дій
не виконується протягом 2 хвилин після
вимик ання індик атора залишк ового тепла
та зупинки вентилятора (за наявності), пристрій
автоматично переходить у режим «вимкнено».
Пристрій перейде в робочий режим після
натискання кнопки Увімк/Вимк.
Залежно від кількості конфорок / зон нагріву на
варильній панелі ІНДИКАТОРИ ОБРАНИХ КОНФОРОК
можуть коливатися в межах від 3 до 4
14
!Уважно прочитайте цей буклет з інструкціями перед
використанням цього пристрою. В ньому міститься
важлива інформація про безпеку експлуатації,
монтажу й технічного обслуговування пристрою.
!Збережіть ці інструкції на майбутнє. Передайте їх
новому власнику цього пристрою.
Розташування
!Тримайте всі пакувальні матеріали у недоступному
для дітей місці. Вони можуть нести небезпеку
проковтування або удушення (див. розділ «Заходи
безпеки та поради»).
!Цей пристрій має встановлювати кваліфікований
електрик у відповідності до наведених інструкцій.
Неправильна установка може заподіяти шкоду людям
і тваринам або призвести до пошкодження майна.
Вбудована техніка
Щоб пристрій функціонував належним чином,
встановіть його у підходящу меблю.
• Опорна поверхня повинна витримувати температуру
до близько 100 °С.
• Якщо пристрій встановлюється над духовкою,
духовка повинна бути обладнана системою
охолодження з примусовою вентиляцією.
• Avoid installing the hob above a dishwasher: if this
cannot be avoided, place a waterproof separation
device between the two appliances.Вентиляція
Щоб забезпечити належну вентиляцію та уникнути
перегріву поверхонь варильної панелі, її слід розташувати
таким чином:
• на відстані не менше 40 мм від задньої панелі та
будь-яких інших вертикальних поверхонь.
• щоб між місцем встановлення та дном меблі
залишалося не менше 20 мм вільного простору.
• кухонні шафи, що знаходяться поруч із пристроєм
та вище варильної поверхні, повинні знаходитися
на відстані не менше 450 мм від краю плити.
Кріплення
Пристрій повинен бути встановлений на ідеально
рівній поверхні. Будь-які деформації, що викликані
неправильним кріпленням, можуть вплинути на
ефективність та функціонування варильної панелі.
При виборі довжини гвинтів для кріплення гачків слід
взяти до уваги товщину опорної панелі:
• Товщина 3,5 мм: гвинти 9,5 мм
Встановлення шайб безпеки
1
2
РОЗМІРИ ШАФИ
UA
60
490
560
3
Мін. 30/Макс. 50
БЕЗПЕЧНІ ВІДСТАНІ ДО МЕБЛІВ
Мін 5 мм
Мін 20 мм
30mm
4
Мін 5 мм
Мін 20 мм
30mm
5
15
UA
Закріпіть варильну панель таким чином:
1. Короткими гвинтами з плоским кінцем закріпіть
4 вирівнювальні пружини до отворів у центральній
частині кожної сторони варильної панелі.
2. Помістіть варильну панель в порожнину та
переконайтеся, що вона розташована по центру;
натисніть її вниз по всьому периметру, поки панель не
ляже на опорну поверхню.
!Гвинти, що кріплять вирівнювальні пружини, повинні
залишатися доступними.
!Згідно вимог безпеки після встановлення пристрій
не повинен торкатися електропровідних поверхонь.
!Всі елементи пристрою, які забезпечують безпечну
експлуатацію, не повинна зніматися без інструменту
Електричні з'єднання
!Електричні з'єднання варильної панелі та будь-якої
вбудованої духовки повинні прокладатися окремо,
як з метою безпеки, так і для полегшення витягання
духовки.
Однофазне живлення
Варильна панель має попередньо під'єднаний шнур
для однофазного живлення. Під'єднайте дроти шнура
живлення у відповідності до наведених нижче таблиці
та діаграм:
ƦƹLjljnjƼƹNjƹ
ǐƹNJNjLJNjƹƻDžƾljƾƿǞ
ƞDŽƾǃNjljǁǐdžǁǂǑdžnjlj
ƨǞƽ
ǡƽdžƹdždžǘLjljLJƻLJƽǞƻ
ƿLJƻNjǁǂǀƾDŽƾdžǁǂ
220-240V 1+N ~
50/60 Hz
NƽƻƹNJǁdžǞǎLjljLJƻLJƽǁljƹǀLJDž
LǃLJljǁǐdžƾƻǁǂǞǐLJljdžǁǂljƹǀLJDž
Інші види живлення
Якщо мережа живлення має параметри з наведених
нижче:
Напруга та частота в мережі
• 400 В - 2+N ~ 50/60 Гц
• 220-240 В 3 ~ 50/60 Гц
Розділіть та під'єднайте дроти шнура живлення у
відповідності до наведених нижче таблиці та діаграм:
ƦƹLjljnjƼƹNjƹ
ǐƹNJNjLJNjƹƻDžƾljƾƿǞ
400V - 2+N ~
50/60 Hz
220-240V 3 ~
50/60 Hz
ƞDŽƾǃNjljǁǐdžǁǂǑdžnjlj
ƨǞƽ
ǡƽdžƹdždžǘ
LjljLJƻLJƽǞƻ
: жовтий / зелений
N: два синіх проводи
разом
L1: чорний
L2: коричневий
Під'єднання шнура живлення до мережі
Якщо пристрій під'єднується до електромережі
безпосередньо, слід встановити багатополюсний вимикач
з мінімальною відстанню між контактами 3 мм.
!Особа, що встановлює пристрій, повинна забезпечити
правильне електричне з'єднання, що повністю
відповідає вимогам правил техніки безпеки.
16
Запуск та
використання
•
розетка має бути розрахована на максимальну
споживану потужність приладу, що вказана на табличці
на приладі.
• напруга мережі повинна бути в межах діапазону,
вказаного на табличці.
• розетка має бути сумісна з штепселем пристрою.
Якщо розетка не сумісна зі штепселем, зверніться
до авторизованого інженера, щоб її замінити. Не
використовуйте подовжувачі та розгалужувачі.
!Після встановлення пристрою шнур живлення та
електрична розетка повинні бути легко доступними.
!Шнур не повинен перегинатися або затискатися.
! Шнур живлення слід регулярно перевіряти; його
заміну має виконувати авторизований технік.
! Виробник не несе ніякої відповідальності у разі
недотримання цих запобіжних заходів.
!Ні за яких причин не від'єднуйте та не замінюйте шнур
живлення. Від'єднання або заміна шнура призведе до
втрати гарантії та зробить маркування СЕ недійсним.
INDESIT не несе відповідальності за нещасні випадки
та пошкодження, що виникли в результаті заміни/
від'єднання оригінального шнура живлення. Заміна
шнура дозволяється тільки у випадку, коли вона
виконується авторизованим персоналом INDESIT та
з використанням оригінальних запасних частин.
!Клей, що наносився на прокладки, може залишити
схожі на жирні сліди на склі. Перед використанням
пристрою ми рекомендуємо видалити ці залишки
спеціальним неабразивним засобом для чищення.
Протягом перших кількох годин роботи може з'явитися
запах гуми, який дуже швидко вивітриться.
! Через кілька секунд після вмикання живлення варильної
панелі пролунає звуковий сигнал. Варильну панель можна
вмикати.
Види шуму під час нормальної роботи плити:
• Гудіння: •
Гудіння : виникає через вібрації
металевих частин, що входять до складу індукційного
елемента та каструлі; цей шум створюється
електромагнітним полем, що необхідне для
нагрівання – він збільшується зі збільшенням
прикладуваної до індуктивного елементу потужності.
• Легкий свист: •
легкий свист: з'являється,
якщо на конфорку поставити пусту каструлю; свист
зникає, якщо в каструлю налити води або покласти
продукти.
• потріскування: •
потріскування: з'являється
через вібрацію матеріалів на дні каструлі за рахунок
паразитних струмів, викликаних електромагнітним
полем (індукцією); може бути більш або менш
інтенсивним залежно від матеріалу дна каструлі і
зменшується із збільшенням розмірів каструлі.
• Гучний свист:: Гучний свист: стає чутним, коли
два індукційних елементи однієї групи працюють
одночасно на максимальній потужності та / або коли
ввімкнена функція бустера для великої конфорки,
а друга знаходиться в режимі автоматичного
регулювання. Шум можна зменшити, якщо знизити
потужність індукційного елемента, що працює в
режимі автоматичного регулювання; одними з
основних чинників цього шуму є різні матеріали
дна каструлі.
• шум вентилятора: • шум вентилятора: вентилятор
необхідний для нормального функціонування
варильної панелі та захисту електронного блоку
від можливого перегріву. Вентилятор працює на
найбільшій швидкості, коли великий індукційний
елемент працює на максимальній потужності або
коли ввімкнена функція бустера; у всіх інших випадках
вентилятор працює на середній швидкості, що
залежить від температури. Крім того, вентилятор може
продовжувати працювати після вимикання конфорки,
якщо температура залишається високою.
Наведені вище види шуму виникають через технологічні
особливості та не є ознаками несправностей.
!Якщо кнопки (+) або (-) утримувати натисненими, на
дисплеї будуть швидко змінюватися значення рівня
потужності та хвилин таймера.
Початковий стан індикаторів
При першому вмиканні живлення варильна панель
виконує процес калібрування сенсорних елементів
управління, який вимагає низького рівня освітлення
сенсорних кнопок.
Якщо протягом цього процесу калібрування
буде виявлене надмірне освітлення, на дисплеї
відобразиться
повідомлення
«FL»
(помилка
інфрачервоного освітлення), і процес калібрування
елементів управління зупиниться. Щоб відновити
процес калібрування, слід прибрати будь-які
джерела освітлення, які можуть на нього впливати
(наприклад, галогенні лампи витяжки). Помилка
зникне, коли навколишнє освітлення знизиться до
задовільного рівня, після чого процес калібрування
буде завершений.
- помилка «FL» може з'явитися тільки протягом
приблизно 3 с після подачі живлення на варильну
панель.
- ми рекомендуємо перед першим вмиканням
живлення вимкнути світло на витяжці, а також будьяке спрямоване на плиту освітлення.
- після завершення первинного процесу калібрування
елементів управління (близько 3 с) можна вмикати
світло на витяжці та будь-яке інше освітлення –
воно не впливає на роботу сенсорних елементів
управління.
Вмикання варильної панелі
При першому вмиканні живлення варильна
панель виконує процес калібрування сенсорних
елементів управління, який вимагає низького рівня
освітлення сенсорних кнопок. Якщо буде виявлене
надмірне освітлення, на дисплеї відобразиться
повідомлення «FL», і процес калібрування
зупиниться. Помилка зникне, коли навколишнє
освітлення знизиться до задовільного рівня, після
чого процес калібрування буде завершений
Після під'єднання варильної панелі до електричної
мережі сенсорна панель може автоматично
заблокуватися.
Щоб
розблокувати
панель,
натисніть та утримуйте кнопку блокування панелі
управління
.
Щоб увімкнути варильну панель, натисніть і утримуйте
кнопку
близько однієї секунди.
Плита вмикається, коли лунає звуковий сигнал, а
на дисплеї конфорок відображається «0»
Якщо протягом 5 с після вимикання плити нема
умов для відображення помилок / попереджень або
залишкового тепла, система управління вимикає
з метою зниження споживання
дисплей замка
енергії. Якщо торкнутися будь-якої кнопки, дисплей
засвітиться, після чого можна працювати
замка
з плитою у звичайному режимі.
Вимкнення варильної панелі супроводжується трьома
звуковими сигналами.
Налаштування
живленням
системи
управління
Користувач може обмежити максимальну споживану
потужність плити (7200 Вт) до 2800, 3500 або 6000 Вт
(Еко-обмеження потужності).
Послідовність дій для встановлення обмеження
потужності варильної панелі:
· протягом перших 30 секунд після вмикання пристрою
· розблокуйте сенсорну панель управління та вимкніть
всі конфорки
· натисніть одночасно кнопки [+] і [-] лівої та правої
бокових конфорок.
· пролунає звуковий сигнал, і на екрані таймера
з'явиться повідомлення «Ро», а на дисплеях лівої та
правої бокових конфорок буде відображене поточне
обмеження потужності.
Щоб встановити нове обмеження потужності:
· кнопками (+) та (-) можна збільшити рівень
обмеження. Можливі значення: 2800, 3500, 6000
або 7200 Вт. Якщо встановлено значення 7200 Вт,
торкання кнопки [+] або [-] змінить його на 2800 Вт.
17
UA
UA
Послідовність дій для збереження обмеження
потужності варильної панелі:
· натисніть одночасно кнопки [+] і [-] лівої та правої
бокових конфорок.
· після цього нове значення буде записане, і система
перезапуститься.
Для виходу без збереження:
· Якщо протягом 60 секунд не робити ніяких дій,
зміни не будуть записані, і система перезапуститься.
Вмикання конфорок
Кожна конфорка вмик ається та управляється
кнопками потужності (POWER) (-) і (+), які також
використовуються для регулювання потужності.
• Щоб скористатися конфоркою, встановіть потрібний
рівень потужності (від 0 до 9) кнопками потужності
(-) і (+)
Натисніть та утримуйте кнопку потужності (-), щоб
зразу встановити рівень потужності на «9»
Натисніть і утримуйте одночасно кнопки потужності
(+) і (-), щоб встановити рівень «0»
Якщо рівень потужності встановлений на «0»
натисніть і утримуйте кнопку (+), щоб швидко його
збільшити.
Швидке кип'ятіння – функція «Бустер»
Для деяких конфорок можна скористатися функцією
бустера, щоб зменшити час нагрівання.
Цю функцію можна ввімкнути натисканням кнопки
(+) після 9-го рівня. У цьому режимі потужність
підвищується до 1600 або 2000 Вт залежно від розміру
відповідної конфорки.
Активація функції бустера супроводжується звуковим
сигналом та літерою «P», що з'являється на дисплеї
відповідної конфорки.
Режим бустера працює максимум 10 хвилин. Через 10
хвилин пролунає звуковий сигнал, і конфорка перейде
до рівня «9»
Якщо конфорка працює в режимі бустера, при
торканні кнопки [+] пролунає звуковий сигнал
помилки, а режим нагріву не зміниться. Якщо
конфорка працює в режимі бустера, при торканні
кнопки [-] пролунає звуковий сигнал, і режим нагріву
зміниться на 9.
Вимикання конфорки
Щоб вимкнути конфорку, натисніть кнопки потужності
(-) та (+)
одночасно.
Пролунає звуковий сигнал, а на відповідному дисплеї
буде відображено «0».
18
Користування таймером
!Будь-яку конфорку можна запрограмувати на час
приготування від 1 до 99 хвилин.
1. Увімкніть таймер натисканням кнопок ЗБІЛЬШЕННЯ
/ ЗМЕНШЕННЯ ЧАСУ. Пролунає звуковий сигнал,
дисплей таймера показуватиме «00», а на дисплеї
конфорки блиматиме «t», що означає необхідність
вибрати конфорку.
2. Виберіть потрібну конфорку натисканням кнопки
(+) або (-) відповідної конфорки. Пролунає звуковий
сигнал, і поруч з дисплеєм конфорки почне блимати
світлодіод, якщо потужність не задана, або світитися,
якщо потужність задана. Дисплей таймера почне
блимати, що означає необхідність встановлення часу
Задайте потрібний час натисканням кнопок
ЗБІЛЬШЕННЯ / ЗМЕНШЕННЯ ЧАСУ.
Одночасно можна вибрати тільки одну конфорку.
!Натискання та утримання кнопок (+) і (-) збільшує
швидкість вибору часу.
Якщо час не обраний протягом 10 секунд, таймер
вимикається.
Якщо час не обраний протягом 10 секунд, таймер
вимикається.
Запуск таймера.
Зворотний відлік починається через 10 секунд після
останнього натискання кнопок ЗБІЛЬШЕННЯ (+) /
ЗМЕНШЕННЯ (-) ЧАСУ. Якщо задана потужність,
пролунає звуковий сигнал, і дисплей таймера
перестане блимати. Так само працює світлодіод
конфорки.
Остання хвилина таймера відображатиметься у
секундах.
Коли таймер знаходиться у режимі зворотного
відліку, можна в будь-який момент змінити час
натисканням кнопок ЗБІЛЬШЕННЯ / ЗМЕНШЕННЯ
ЧАСУ. Зворотний відлік часу зупиниться, і таймер
перейде в режим установки часу, очікуючи на нове
значення.
Кінець відліку таймера
Коли встановлений на таймері час буде вичерпаний,
відповідна конфорка буде вимкнена, дисплей таймера
і світлодіод конфорки почнуть блимати, і протягом
однієї хвилини лунатиме звуковий сигнал таймера.
Сигнал таймера можна скасувати у будь-який момент,
навіть під час першої хвилини сигналу. Коли таймер
знаходиться в режимі сигналу, натискання будь-якої
сенсорної кнопки вимикає таймер.
Для скасування таймера виберіть одночасним
натисканням кнопок часу (+) і (-) значення «00».
Якщо всі конфорки вимкнені, і для одної з них заданий
таймер з нульовим рівнем потужності, функція
блокування панелі управління ввімкнеться через 1
Крім того, для отримання найкращих результатів від
плити:
• використовуйте каструлі з товстим, пласким дном, щоб
повною мірою використовувати можливості конфорки.
хвилину.
Блокування панелі управління
Коли плита ввімкнена, можна заблокувати панель
управління, щоб уникнути випадкових змін налаштувань
(діти, під час прибирання, і т. п.).
, щоб заблокувати панель
Натисніть кнопку
управління; засвітиться індикатор і пролунає звуковий
сигнал.
Щоб скористуватися елементами управління
(наприклад, щоб зупинити приготування їжі),
необхідно вимкнути цей режим. Натисніть кнопку
та утримуйте кілька секунд, значок вимкнеться,
і блокування буде зняте.
Всі кнопки вибору конфорок будуть заблоковані:
якщо плита вимкнена,
якщо ввімкнене блокування панелі управління або
якщо трапиться системна помилка плити.
Вимикання плити
Натисніть кнопку
, щоб вимкнути пристрій – не
покладайтеся тільки на датчик наявності посуду.
Якщо панель управління була заблокована, елементи
управління залишатимуться заблокованими навіть
після наступного вмикання плити. Щоб знову ввімкнути
плиту, спочатку необхідно зняти блокування.
Практичні поради щодо використання
пристрою
!Використовуйте посуд, що виготовлений із сумісних
з індукцією матеріалів (феромагнітних матеріалів).
Ми особливо рекомендуємо використовувати посуд з
чавуну, емальованої сталі або спеціальної нержвавіючої
сталі для індукційних плит. Скористайтеся магнітом,
щоб перевірити сумісність посуду
.
• завжди використовуйте посуд достатнього діаметра,
щоб повністю покрити конфорку та використовувати
всю наявну потужність.
• слідкуйте за тим, щоб дно посуду завжди було чистим і
сухим, щоб повною мірою використовувати можливості
і продовжити термін служби як конфорки, так і посуду.
• Уникайте використання посуду, що використовувався
на газових плитах: концентрація тепла на газових
конфорках могла призвести до деформації дна
посуду, внаслідок чого посуд не буде щільно
прилягати до плити.
Захисні засоби
Датчик наявності каструлі
Кожна конфорка має вбудований датчик наявності
каструлі. Конфорка виділяє тепло тільки коли на ній стоїть
каструля з відповідними до цієї конфорки параметрами.
На дисплеї з'являється символ «u», якщо після вибору
конфорки на ній нема каструлі, або в разі:
•
•
•
використання несумісної каструлі
використання каструлі надто малого діаметра
знімання каструлі з конфорки.
Якщо протягом 10 секунд на конфорці немає каструлі,
пролунає попереджувальний звуковий сигнал.
Якщо протягом наступних 60 на конфорці не з'явиться
каструля, конфорка вимкнеться.
Захист від перегріву
*
В разі перегріву електронних компонентів почне блимати
число, що відповідає рівню потужності, а на дисплеї
з'явиться буква «с». Коли температура впаде до
прийнятного рівня, це повідомлення зникне, і плитою
можна знову користуватися.
! Не кладіть на конфорки перехідники, розсікачі
полум’я та металеві предмети. Вони можуть погано
впливати на продуктивність плити та можуть
пошкодити її зовнішній вигляд.
19
UA
UA
Запобіжний вимикач
Цей пристрій обладнаний захисним вимикачем, який
автоматично вимикає конфорки через певний час роботи
на певному рівні потужності. Коли запобіжний вимикач
спрацює, на дисплеї з'явиться «0».
(to be removed): Наприклад: права задня конфорка
встановлена на рівень потужності 5, вона вимкнеться
через 5 годин безперервної роботи, а передня ліва
конфорка встановлена на рівень потужності 2, і
вимкнеться через 8 годин роботи.
Якщо протягом 10 секунд не натискається жодної
кнопки, сенсорна панель вимикається
Застережливий звуковий сигнал лунатиме кожні
10
секунд, поки кнопка(и) активована(і).
Якщо всі конфорки знаходяться на нульовій
потужності протягом 10 с, плита вимикається.
Якщо вимикання відбулось через випадкове
торкання кнопок, сенсорне управління працює як
зазначено вище.
Зумер
Також може вказувати на певні проблеми:
• певний предмет (каструля, столові прибори тощо)
поставлений на панель управління більше ніж на 10
секунд.
• на панель управління щось пролито.
• кнопка була натиснута занадто довго. Все
вищезазначене може призвести до вмикання зумера.
Щоб вимкнути зумер, приберіть причину його появи.
Якщо причина проблеми не щезає, лунатиме постійно,
і плита вимкнеться.
Помилки та сигнали
При виявленні помилки весь прилад або окрема
конфорка(и) вимикається, лунає звуковий сигнал
(тільки якщо одна або
більше конфорок увімкнені), на всіх дисплеях
відображається періодично буква «F» та код помилки
(число або буква).
Якщо проблема не зникає сама собою, зверніться до
технічної служби.
20
ƨLJNjnjƿdžǞNJNjǕ
ƥƹǃNJǁDžƹDŽǕdžǁǂǐƹNJljLJƺLJNjǁƻƼLJƽǁdžƹǎ
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
10
7
10
8
10
9
3
ƝnjƿƾDžƹDŽǁǂ
ƻLJƼLJdžǕ
ƥƹDŽǁǂƻLJƼLJdžǕ
ƪƾljƾƽdžǞǂƻLJƼLJdžǕ
ƪǁDŽǕdžǁǂ
ƻLJƼLJdžǕ
ƝnjƿƾNJǁDŽǕdžǁǂ
ƻLJƼLJdžǕ
Практичні поради приготування їжі
ª
_
_
¶
¶
§
§
S
S
¢
¢
£
™
™
¡
UA
ƛƹljǃƹLjǞƽNjǁNJǃLJDž
ƪǃLJljLJƻƹljǃƹ
ƪDžƹƿƾdždžǘ
ƜljǁDŽǕ
ƣǁLj
ǘNjǞdždžǘ
ƥDŽǁdžǏǞ
ƨljǁƼLJNjnjƻƹdždžǘdžƹNJǁDŽǕdžLJDžnjƻLJƼdžǞNjƹ
ǀƹNJDžƹƿnjƻƹdždžǘNJDžƹƿƾdžƾDž
ǘNJLJNJNjƾǂǃǁ
ǑdžǞǏƾDŽǞljǁƺdžƾǍǞDŽƾNJDžƹƿƾdžǞǘǂǏǘ
ƱƻǁƽǃƾǀƹƼnjǒƾdždžǘljǞƽǃǞNJLJǃǁ
ƣǁLj
ǘNjǞdždžǘƻLJƽǁDžƹǃƹljLJdžǁljǁNJLJƻLJǐǞ
ƥLJDŽLJǃLJ
ƨLJƻǞDŽǕdžƾǀƹƼnjǒƾdždžǘƼnjNJNjǞNJLJǃǁ
ƛLJƽǘdžƹƺƹdžǘ
ƜLJNjnjƻƹdždžǘLjǞƽNjǁNJǃLJDž
LjǞNJDŽǘNJƻǁNJNjǃƹ
ƨljǁƼLJNjnjƻƹdždžǘdžƹ
DžƹDŽLJDžnjƻLJƼdžǞ
NjnjǑǃnjƻƹdždžǘ
ƨǞƽǞƼljǞƻƹdždžǘNJNjljƹƻ
ƜƹljǘǐǁǂǑLJǃLJDŽƹƽ
ƨǞƽNjljǁDžǃƹNJNjljƹƻ
ƼƹljǘǐǁDžǁ
21
Запобіжні заходи та
поради
UA
! Цей прилад розроблений і виготовлений відповідно
до міжнародних стандартів безпеки. Для вашої
безпеки нижче наведені попередження, які слід уважно
прочитати.
Цей прилад відповідає таким нормам
Європейської економічної комісії:
-2006/95/EEC від 12/12/06 (Низьковольтне обладнання)
з подальшими змінами;
-2004/108/EEC від 15/12/04 (Електромагнітна
сумісність) з подальшими змінами;
-93/68/EEC від 22/07/93 з подальшими змінами;
-1275/2008 режим очікування/вимкнений.
Загальні правила техніки безпеки
! Переконайтеся, що отвори решітки вентилятора
нічим не закриті. Вбудована плита повинна має бути
забезпечена належною вентиляцією для охолодження
електронних компонентів, що використовуються в
приладі.
! Ми не радимо встановлювати індукційну варильну
панель над вбудованим холодильником (джерело
тепла) та над пральною машиною (джерело вібрацій).
У цих випадках буде недостатньо місця для вентиляції
електронних компонентів.
• Цей пристрій призначений для домашнього
використання і не розрахований на комерційне або
промислове використання.
• Цей пристрій не можна встановлювати надворі,
навіть у критому місці. Надзвичайно небезпечно
залишати пристрій під дощем або у грозу.
• Не торкайтеся до пристрою босоніж або з мокрими
або вологими руками чи ногами.
• Цей пристрій має використовуватися дорослими
тільки для приготування їжі та у відповідності до
наведених інструкцій. Не використовуйте варильну
панель як дошку для нарізки.
• Склокерамічна варильна панель стійк а до
механічних впливів, але вона може тріснути (або
навіть зламатися) від удару гострого предмета, як
то кухонний ніж. Якщо таке трапилося, від’єднайте
пристрій від електромережі та зверніться до
сервісного центру.
• Переконайтеся, що к абелі живлення інших
електроприладів не торкаються гарячих частин
варильної панелі.
• Пам’ятайте, що конфорки залишаються відносно
гарячим ще принаймні тридцять хвилин після
вимикання. Поки присутнє залишкове тепло,
світиться відповідний індикатор (див. розділ «Запуск
та експлуатація»).
• Тримайте на відстані від варильної панелі все, що
може розтанути – як то пластикові та алюмінієві
предмети чи продукти з високим вмістом цукру.
Будьте особливо обережні при використанні
пластикової плівки і алюмінієвої фольги: якщо
їх покласти на ще гарячі конфорки, вони можуть
викликати серйозні пошкодження варильної панелі.
• Завжди слідкуйте за тим, щоб ручки каструль були
повернені до центру варильної панелі, щоб уникнути
випадкових опіків.
22
• Для від’єднання пристрою від розетки завжди беріться
за вилку, не тягніть за кабель.
• Завжди від’єднуйте пристрій від електромережі перед
будь-якими роботами з чищення або обслуговування.
• Прилад не повинен експлуатуватися людьми
(включаючи дітей) з обмеженими фізичними,
с е н с о р н и м и а б о р о з у м о в и м и зд і б н о с т я м и ,
недосвідченими особами та будь-ким, хто не
знайомий з виробом. Такі особи повинні, принаймні,
бути під наглядом людини, що несе відповідальність
за їх безпеку, або отримати попередні інструкції щодо
використання приладу.
• До уваги власників кардіостимуляторів та інших
активних імплантатів:
Ця варильна панель відповідає всім чинним
стандартам стосовно електромагнітних перешкод.
Тому ця індукційна варильна панель цілком відповідає
вимогам законодавства (директивам 89/336/CEE).
Вона обладнана спеціальним захистом, щоб не
створювати перешкод ніяким іншим електричним
приладам, якщо таке обладнання також відповідає
нормам цього закону.
Ця індукційна варильна панель генерує ближнє
електромагнітне поле.
Щоб уникнути інтерференції між індукційною
варильною панеллю та кардіостимулятором, останній
має бути зроблений відповідно до нормативних вимог.
У цьому відношенні ми можемо гарантувати тільки
відповідність нормам нашого виробу. Стосовно
відповідності вимогам та можливої несумісності
зверніться до виробника кардіостимулятора або
лікаря.
• Не дозволяйте дітям гратися пристроєм.
• Не кладіть на варильну панель металеві предмети
(ножі, ложки, каструлі кришками і т.д.) – вони можуть
сильно нагріватися.
• Цей прилад не призначений для роботи від
зовнішнього таймера чи окремої системи
дистанційного керування;
Утилізація
• Утилізація пакувальних матеріалів: дотримуйтеся
місцевих норм для повторного використання
пакувальних матеріалів.
• Згідно Європейської директиві 2002/96/EC, що
стосуються утилізації електричного та електронного
обладнання (WEEE) побутові електроприлади не
можна утилізувати зі звичайним побутовим сміттям.
Відпрацьовані прилади повинні утилізуватися окремо,
щоб оптимізувати витрати на повторне використання
та переробку матеріалів, з якого зроблений прилад,
а також для безпеки навколишнього середовища
та здоров’я населення. Значок перекресленого
контейнера для сміття, що зображений на всіх
виробах, нагадує власнику про зобов’язання, що
стосуються розділення сміття.
Додаткову інформацію про правильну утилізацію
відпрацьованої побутової техніки власники можуть
отримати у державних установах або у місцевого
дилера.
Догляд та
обслуговування
Вимикання пристрою
Перед будь-якими операціями з обслуговування
завжди від’єднуйте пристрій від мережі.
Чищення пристрою
! Не використовуйте абразивні та агресивні мийні
засоби (наприклад, засоби в аерозольній упаковці для
чищення печей та барбекю), засоби для виведення
плям, антикорозійні, порошкові мийні засоби та
абразивні губки: вони можуть незворотно подряпати
поверхню пристрою.
! Ніколи не використовуйте парові агрегати або тиск
для чищення приладу.
• Як правило, достатньо протерти варильну панель
вологою губкою та висушити кухонним рушником.
• Якщо варильна панель сильно забруднена, почистіть
її спеціальним засобом для склокерамічних
панелей, добре промийте і ретельно просушіть
• Для видалення найсильніших забруднень
скористайтеся відповідним скребком. Прибирайте
пролиту їжу якомога швидше, не чекайте, поки
пристрій охолоне – це дозволить уникнути
затвердіння залишків їжі. Дуже ефективна губка
з нержавіючого сталевого дроту, що спеціально
розроблена для склокераміки, змочена у мильному
розчині.
• Якщо на варильну панель попали будь-якої
пластикові або солодкі речовини, відразу видаліть
їх скребком, поки поверхня ще гаряча.
• Після чищення плиту можна обробити спеціальним
захисним засобом: невидима плівка, яку створюють
такі засоби, захищає поверхню від крапель під час
приготування. Таку обробку слід виконувати, коли
плита тепла (не гаряча) або холодна.
• Не забувайте добре промити плиту чистою водою
і насухо витерти: залишки можуть вплавитися в
поверхню під час наступного приготування їжі.
Рамка з нержавіючої сталі (тільки в моделях із
зовнішньою рамкою)
На нержавіючій сталі можуть залишатися сліди від
жорсткої води, що залишалася на поверхні протягом
довгого часу, або від мийних засобів, що містять
фосфор.
Після чищення рекомендується добре промити
промити рамку і ретельно її висушити. При попаданні
води на поверхню швидко та ретельно висушіть її.
! Деякі варильні панелі мають алюмінієву рамку, схожу
на нержавіючу сталь. Не використовуйте мийні засоби
та продукти для знежирення продукти, що не придатні
для алюмінія.
Розбирання варильної панелі
Якщо варильну панель необхідно розібрати:
1. Послабте гвинти кріплення вирівнювальних пружин
з кожного боку.
2. Послабте гвинти кріплення гачків в кожному кутку.
3. Витягніть плиту з отвору.
! Не намагайтеся полагодити пристрій самотужки. Якщо
плита зламалася, зверніться до сервісного центру.
Технічний опис моделей
Індукційна система є найшвидшим відомим способом приготування їжі. На відміну від традиційних плит, де
конфорока нагрівається сама, в індукційній системі тепло створюється безпосередньо всередині каструлі, що має
феромагнітну основу.
9,;&(
Ʉɨɧɮɨɪɤɢ
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶȼɬ
9,;&(
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶȼɬ
Задня ліва
I 1200 - B1600
-
Задня права
I 1500 - B 2000
I 1500 - B 2300
Передня ліва
I 1500 - B 2000
I 1500 - B 2300
Передня права
I 1200 - B1600
I 1200 - B1600
7200
Загальна потужність
Кнопка:
I = одна індукційна конфорка
B = бустер: потужність зони приготування можна тимчасово збільшити.
23
UA
VIX 644 C E
VIX 633 C E
ATTENZIONE!
• ATTENZIONE: Questo apparecchio e
le sue parti accessibili diventano molto
caldi durante l’uso.
• Bisogna fare attenzione ed evitare di
toccare gli elementi riscaldanti.
• Tenere lontani i bambini inferiori agli 8
anni se non continuamente sorvegliati.
• Il presente apparecchio puo’ essere
utilizzato dai bambini a partire dagli
8 anni e da persone con ridotte
capacita’ fisiche, sensoriali o mentali
oppure con mancanza di esperienza
e di conoscenza se si trovano sotto
adeguata sorveglianza oppure se sono
stati istruiti circa l’uso dell’apparecchio
in modo sicuro e se si rendono conto
dei pericoli correlati. I bambini non
devono giocare con l’apparecchio. Le
operazioni di pulizia e di manutenzione
non devono essere effettuate dai
bambini senza sorveglianza.
• ATTENZIONE: Lasciare un fornello
incustodito con grassi e olii puo’
essere pericoloso e puo’ provocare
un incendio.
• Non bisogna MAI tentare di spegnere
una fiamma/incendio con acqua, bense
bisogna spegnere l’apparecchio e
coprire la fiamma per esempio con un
coperchio o con una coperta ignifuga
•ATTENZIONE: Rischio di incendio:
non lasciare oggetti sulle superfici di
cottura.
•ATTENZIONE: Se la superficie
vetroceramica e’ incrinata, spegnere
l’apparecchio per evitare la possibilita’
di scossa elettrica.
•Non utilizzare mai pulitori a vapore
o ad alta pressione per la pulizia
dell’apparecchio.
•L’apparecchio non e’ destinato a
essere messo in funzione per mezzo
di un temporizzatore esterno oppure
di un sistema di comando a distanza
separato.
•Non posare oggetti metallici (coltelli,
cucchiai, coperchi, ecc.) sul piano
perche’ possono diventare caldi.
•Dopo l’uso, spegnere il piano cottura
per mezzo del suo dispositivo di
comando e non fare affidamento sul
rivelatore di pentole.
24
IT
IT
Installazione
Descrizione dell'apparecchio
Manopole del piano di cottura
3
3
1
4
2
6
5
1
Il pannello di controllo descritto nel presente manuale è solo
un esempio rappresentativo: potrebbe non corrispondere
esattamente al pannello del proprio dispositivo.
Quando viene usato il pannello del pannello di controllo:
Non indossare guanti
Usare dita pulite
Toccare il vetro con delicatezza
•
•
•
1 Il pulsante INCREASE(+)/REDUCE(-) POWER
controlla il livello di potenza su ogni singola zona di
cottura
2 Il pulsante INCREASE (+)/ REDUCE(-) TIME controlla
il tempo di cottura sulle zone di cottura.
3 COOKING ZONE POWER visualizza il livello di
potenza selezionato per ogni singola zona di cottura
4 Il pulsante ON/OFF accende e spegne il dispositivo.
5 Il pulsante CONTROL PANEL LOCK evita modifiche
accidentali sulle impostazioni del pannello di cottura e
indica che il pannello di controllo è stato bloccato.
6. TIMER visualizza il tempo di cottura selezionato.
! Per informazioni dettagliate sulle funzioni del pannello
di controllo rimandiamo alla sezione “Avvio e uso”.
! Questo prodotto è conforme ai requisiti dell'
ultima direttiva europea sulla limitazione del consumo
energetico mentre il dispositivo si trova in modalità standby.
Nelcasoincuinonvenganoeseguiteoperazioniperunperiododi2
minuti, dopo che la spia di indicazione calore residuo si
spegne e la ventola si ferma (ove presente), il dispositivo
p a s s a a u t o m a t i c a m e n t e i n m o d a l i t à O F F.
Il dispositivo riprende il suo normale funzionamento alla pressione
del pulsante ON/OFF.
! Prima di usare il nuovo dispositivo leggere con attenzione
questo libretto di istruzioni. Contiene informazioni
importanti relativamente al corretto funzionamento,
alla giusta installazione e alla buona manutenzione del
dispositivo.
! Conservi le presenti istruzioni per una futura consultazione.
In caso di trasferimento dell'apparecchiatura, consegnarle
ai futuri proprietari.
Posizionamento
! Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei
bambini. Vi potrebbe essere rischio di soffocamento (cft.
Precauzioni e Suggerimenti).
! Il dispositivo deve essere installato da un tecnico
qualificato conformemente alle istruzioni fornite in
dotazione. Un'installazione sbagliata potrebbe provocare
danni a persone e animali o danneggiare il prodotto.
Dispositivo integrato
Servirsi di un armadietto adeguato per garantire che le
funzioni del dispositivo operino correttamente.
• La superficie di supporto deve essere resistente al
calore, fino a una temperatura di circa 100°C.
• Nel caso in cui il dispositivo venga installato sopra a un
forno, il forno stesso deve essere dotato di un sistema
di raffreddamento con ventilazione forzata.
• Evitare di installare il piano cottura sopra a una
lavatrice: Nel caso in cui ciò non sia possibile, installare
un dispositivo di separazione impermeabile fra i due
dispositivi.
Ventilazione
Per consentire una ventilazione adeguata e per evitare il
surriscaldamento delle superfici limitrofe, il piano di cottura
va posizionato come segue:
• A una distanza minima di 40 mm dal pannello posteriore
o da altre superfici verticali.
• Di modo che venga mantenuta una distanza minima di
20 cm fra la cavità di installazione e il mobiletto sotto.
• I mobiletti della cucina vicini al dispositivo e più alti
della parte più alta del piano cottura devono essere
ad almeno 450 mm dall'estremita del piano cottura.
Installazione
! A seconda del numero di riscaldatori / zone di cottura
sul piano cottura, gli INDICATORI SELEZIONATI DELLA
ZONA DI COTTURA possono variare fra 3 e 4
Il dispositivo deve essere installato su una superficie
perfettamente in piano. Eventuali deformità causate
da un'installazione scorretta potrebbero influire sulle
caratteristiche e sul funzionamento del piano cottura.
Lo spessore della superficie di supporto dovrebbe essere
preso in considerazione al momento della scelta della
lunghezza delle viti per i ganci di fissaggio:
• 3,5 mm spessore: 9,5 mm viti
25
Installazione della rondella di sicurezza
1
2
DIMENSIONI ARMADIETTO
IT
60
490
560
3
Min. 30/Max.50
DISTANZE DI SICUREZZA DAI MOBILI
Min 5mm
Min 20mm
30mm
4
Min 5mm
Min 20mm
30mm
5
26
IT
Installare il piano cottura come segue:
1. Usare delle viti a testa piatta per fissare le 4 molle di
allineamento nei fori al centro di ogni lato del piano cottura.
2. Mettere il piano cottura nella cavità, verificare che sia
centrato, quindi premerlo verso il basso lungo tutto il
perimetro, fino a che il piano cottura non sarà bloccato
alla superficie di supporto.
! Le viti delle molle di allineamento devono restare
accessibili.
! Per uniformarsi agli standard di sicurezza, il dispositivo
non deve entrare in contatto con componenti elettriche
dopo che è stato installato.
! Tutte le componenti che garantiscono il corretto
funzionamento del dispositivo devono poter essere
rimosse senza ricorrere ad attrezzi
Collegamento elettrico
! Il collegamento elettrico del piano cottura e dell'eventuale
forno integrato va eseguito separatamente, sia per ragioni
di sicurezza che per semplificare il procedimento di
estrazione del forno.
Collegamento monofase
Il piano cottura è dotato di un cavi di alimentazione precollegato, progettato per un collegamento mono-fase.
Tensione e
frequenza corrente
Cavo elettrico
Collegamento cavi
: giallo/verde
220-240V 1+N ~
50/60 Hz
N: i due cavi blu insieme
L: marrone e nero insieme
Collegare i cavi in conformità con le istruzioni fornite nella
seguente tabella e nei seguenti schemi:
Altri tipi di connessione
Se la tensione della corrente corrisponde a uno dei seguenti
parametri:
Tensione e frequenza di corrente
• 400V - 2+N ~ 50/60 Hz
• 220-240V 3 ~ 50/60 Hz
Separare i cavi in conformità con le istruzioni fornite nella
seguente tabella e nei seguenti schemi:
Tensione e
frequenza corrente
400V - 2+N ~
50/60 Hz
220-240V 3 ~
50/60 Hz
Cavo elettrico
Collegamento cavi
: : giallo/verde
N: i due cavi blu insieme
L1: nero
L2: marrone
Collegamento della fornitura elettrica ai cavi della
corrente
Se il dispositivo viene collegato direttamente alla presa
elettrica, sarà necessario installare un interruttore omnipolare
con un'apertura minima di 3 mm fra i contatti.
! L'installatore deve garantire che sia stato realizzato il
collegamento elettrico e che lo stesso sia pienamente
conforme alle normative di sicurezza.
Prima di collegare il dispositivo alla sorgente di alimentazione,
verificare che:
• Il dispositivo sia dotato di messa a terra e che la presa sia
conforme alla legge.
27
Avvio e uso
• La presa supporti la potenza massima del dispositivo,
indicata sulla targhetta fissata al dispositivo.
• La tensione rientri nei valori indicati sulla targhetta dei dati.
• La presa sia compatibile con la spina del dispositivo. Nel
caso in cui fossero incompatibili, rivolgersi a un tecnico
autorizzato per la sostituzione. Non usare prese multiple
o prolunghe.
! Dopo aver installato il dispositivo, il cavo di alimentazione
e la presa elettrica devono restare prontamente accessibili.
! Il cavo non deve essere piegato o schiacciato.
! Il cavo va verificato a intervalli regolari e sostituito
unicamente da tecnici autorizzati.
! Il costruttore declina ogni responsabilità qualora non
siano rispettate le norme di sicurezza.
! Non rimuovere o sostituire il cavo di alimentazione
per nessun motivo. La rimozione o la sostituzione
dello stesso invaliderà la garanzia e la marcatura CE.
INDESIT non si assume alcuna responsabilità per
incidenti o danni derivanti dalla sostituzione/rimozione
del cavo di alimentazione originale. La sostituzione può
essere accettata unicamente se eseguita da personale
autorizzato da INDESIT e usando pezzi di ricambio
originali.
! La colla applicata sulle guarnizioni lascia delle tracce di
grasso sul vetro. Prima di usare il dispositivo consigliamo
di rimuoverle con un apposito prodotto detergente non
abrasivo. Durante le prime ore di utilizzo vi potrebbe
essere odore di gomma. Ciò durerà solo alcuni minuti.
! Dopo alcuni secondi che il piano cottura sarà stato collegato
alla corrente, verrà emesso un rumore tipo segnale acustico.
Ora è possibile accendere il piano cottura.
Tipi di rumore durante il normale funzionamento del
piano cottura:
• Segnale acustico: a causa delle vibrazioni delle parti
metalliche che costituiscono l'elemento di induzione e
la pentola; questo tumore viene generato dal campo
elettromagnetico necessario per produrre il calore e
aumenta mano a mano che la potenza dell'elemento
di induzione aumenta.
• Fischio delicato: si sente quando la pentola collocata
sulla zona di cottura è vuota; il rumore scompare non
appena nella pentola viene messa acqua o vengono
messi degli alimenti.
• Crepitio: prodotto dalla vibrazione dei materiali sulla
parte inferiore della pentola a causa del flusso di
correnti parassitiche causato dai campi elettromagnetici
(induzione); può essere più o meno intenso a seconda
del materiale di cui è composta la parte inferiore della
pentola, e diminuisce con l'aumentare delle dimensioni
della pentola.
• Fischio forte: si sente quando due elementi di induzione
dello stesso gruppo funzionano insieme a potenza
massima e/o quando la funzione booster è impostata
sull'elemento più grande mentre l'altro viene regolato
automaticamente. Il rumore è ridotto diminuendo
il livello di potenza dell'elemento di induzione
autoregolato; gli strati inferiori delle pentole fatti con
vari tipi di materiali sono fra i principali responsabili di
questo rumore.
• Rumore della ventola: una ventola è necessaria
per garantire il corretto funzionamento del forno oltre
che per proteggere l'unità elettronica da un eventuale
surriscaldamento. La ventola funziona a potenza massima
quando il grande elemento di induzione è a potenza
massima o quando la funzione booster è attiva; in tutti
gli altri casi, funziona a potenza media, a seconda della
temperatura selezionata. La ventola potrebbe inoltre
continuare a funzionare anche dopo lo spegnimento del
piano cottura, se la temperatura rilevata è alta.
I tipi di rumore che ci sentono sono dovuti alla tecnologia
dell'induzione e non sono per forza di cose anomalie di
funzionamento del dispositivo.
! Nel caso in cui il pulsante (-) o (+) venga premuto a lungo,
il display scorre rapidamente su tutti i livelli di potenza e
i minuti del timer.
Dopo aver collegato il piano di cottura alla presa di corrente, il pannello touch potrebbe venire automaticamente bloccato. Per sbloccare il pannello premere e tenere
premuto il pulsante di Blocco del Pannello di Controllo
Condizioni di luce iniziali
.per ridurre il consumo
spegne il (KEYLOCK LED)
di corrente. Non appena tocchiamo un tasto (KEYLOCK
Quando al piano cottura viene inizialmente data potenza, il controllo touch esegue un processo di calibrazione
per i pulsanti touch che richiede un basso livello di luce
ambientale nell'area dei tasti touch.
Nel caso in cui durante il processo di calibrazione venga
rilevata una luce ambientale troppo elevata, sull'interfaccia utente compare „FL” (Errore luce ambiente infrarossi)
e il processo di controllo della calibrazione viene sospeso. Per modificare il processo, consigliamo di spegnere
le eventuali luci che potrebbero interferire col processo
di calibrazione (ad esempio illuminazione alogena della cappa della cucina). L'errore scomparirà non appena
vengono trovate condizioni di illuminazione ambientale
soddisfacenti e non appena la procedura di calibrazione
verrà eseguita in modo soddisfacente.
-L'errore "FL" può essere generato solo dopo 3s dall'accensione iniziale del piano cottura.
-Consigliamo di spegnere tutte le fonti di illuminazione
della cappa della cucina nonché tutte le luci puntate sul
piano di cottura prima della prima accensione dello stesso.
-Dopo che il controllo touch ha eseguito il processo di
calibrazione iniziale (circa 3s) sarà possibile riaccendere le eventuali cappe come si fa normalmente. Questa
operazione non influirà sul funzionamento del controllo
touch.
Accendere il piano cottura
Quando al piano cottura viene inizialmente data potenza,
il controllo touch esegue un processo di calibrazione per
i pulsanti touch che richiede un basso livello di luce ambientale nell'area dei tasti touch. Nel caso in cui venga
rilevato un livello eccessivo di illuminazione ambientale,
l'interfaccia Utente visualizza l'errore "FL" e il processo
di calibrazione viene sospeso. L'errore scomparirà non
appena vengono trovate condizioni di illuminazione ambientale soddisfacenti e non appena la procedura di calibrazione verrà eseguita in modo soddisfacente.
* Disponibile solo in alcuni modelli.
.
Per accendere il piano cottura, premere e tenere premuto il
pulsante
per circa 1 secondo.
Il piano cottura si accende, e quando viene emesso un
bip, tutte le zone di cottura visualizzano "0”
Quando il piano cottura è spento, dopo 5 secondi senza
errori/allarmi o calore residuo da visualizzare, il controllo
.. si illumina e possiamo continuare col normale
LED)
funzionamento.
Lo spegnimento del piano cottura viene segnalato da un
bip della durata di 3 secondi.
Configurazione della gestione energetica
Il limite di potenza massimo del piano di cottura 7200W
può essere ridotto dall'utente a 2800W, 3500W o 6000W
(Limiti ECO Power).
La sequenza per impostare un nuovo limite di potenza
per il piano cottura è:
·Durante i primi 30 secondi dal collegamento del dispositivo
·Il Touch deve essere sbloccato e tutti i riscaldatori devono essere spenti
·Premere contemporaneamente i pulsanti dei riscaldatori di destra e sinistra, [+] e [-].
·Quindi, viene emesso un bip e i caratteri "Po" compaiono nei display del timer, e il "limite di potenza reale
del piano cottura" comparirà nei display dei riscaldatori
sinistro e destro.
Per la selezione di un nuovo limite di potenza:
·Coi tasti (+) e (-), il limite di potenza viene aumentato.
Le potenze selezionabili sono: 2800W, 3500W, 6000W o
7200W. Quando la potenza è 7200W, se vengono toccati i tasti [+] o [-], la potenza passa a 2800W.
La sequenza per impostare un nuovo limite di potenza
per il piano cottura è
·Premere contemporaneamente i pulsanti dei riscaldatori di destra e sinistra, [+] e [-].
·Quindi, il nuovo limite di potenza del piano cottura viene
registrato e avviene un reset del sistema.
Per completare senza registrare le modifiche:
·Se per 60 secondi non viene eseguita nessuna azione,
le modifiche non vengono registrate e c'è un reset di sistema.
28
IT
IT
Accensione delle zone di cottura
Ogni zona di cottura viene accesa e controllata servendosi
dei pulsanti (-) e (+) POWER , che vengono usati
contemporaneamente per la regolazione di potenza.
• Per avviare il funzionamento di una zona di cottura,
impostare il livello di potenza desiderato (fra 0 e 9)
servendosi dei pulsanti (-) e (+) POWER.
Premere e tenere premuto il pulsante (-) POWER per
impostare immediatamente il livello di potenza a “9”
Premere e tenere premuti i pulsanti (+) and (-) POWER
contemporaneamente per tornare al livello di potenza "0"
Se il livello di potenza è impostato su "0" premere e tenere premuto il pulsante (+) per aumentare rapidamente
il livello di potenza
2 Selezionare la zona di cottura desiderata premendo
uno qualsiasi dei tasti (+) o (-) delle zone di cottura. Viene emesso un bip, il LED vicino alla zona di cottura inizia
a lampeggiare se non viene selezionata nessuna potenza. Il display del timer inizia a lampeggiare per indicare
che deve essere selezionato il tempo
Impostare il tempo di cottura desiderato premendo nuovamente i pulsanti INCREASE / REDUCE TIME.
! L'utente può selezionare solo un riscaldatore alla volta.
!Premendo e tenendo premuti i tasti (+) e (-) viene aumentata la velocità di selezione del tempo
! Se il tempo non viene selezionato entro 10 secondi, il
timer si spegne.
! Se il tempo selezionato è "00", dopo 10 secondi, il timer
si spegne.
Funzione di ebollizione rapida “Booster”
La funzione booster per alcune delle zone cottura può essere
usata per ridurre i tempi di riscaldamento.
Può essere attivata premendo il pulsante (+) POWER oltre
al livello 9. Questa funzione porta la potenza a 1600 W o
2000 W, a seconda delle dimensioni della zona di cottura
rilevante.
L'attivazione del booster viene segnalata da un bip, e la
lettera "P" compare sul display in corrispondenza con la
zona di cottura selezionata
Il booster funziona per 10 minuti massimo. Dopo questi
10 minuti viene emesso un bip e la zona cottura torna
al livello "9"
Col riscaldatore sul livello Booster, se viene toccato il
pulsante [+], si sente un suono simile a un bip di errore
e il livello di potenza non cambia. Col riscaldatore sul
livello Booster, se viene toccato il pulsante [-], si sente
un suono simile a un bip e il livello di potenza viene
portato a 9.
Spegnimento delle zone di cottura
Per spegnere una zona di cottura, toccare (-) e (+) i pulsanti di selezione POWER contemporaneamente. Viene
emesso un bip e sul display corrispondente compare la
dicitura "0"
Uso del timer
! Tutte le zone cottura possono essere programmati per
un tempo di cottura compreso fra 1 e 99 min.
1.Attivare il timer premendo i pulsanti INCREASE /
REDUCE TIME. Viene emesso un bip, sul display
compare "0" e la zona di cottura visualizza una "t" che
lampeggia a indicare che deve essere selezionata una
zona di cottura.
29
Avvio del conto alla rovescia del timer.
Il conto alla rovescia inizia 10 secondi dopo l'ultima
pressione dei pulsanti INCREASE (+)/ REDUCE(-)
TIME. Se viene selezionata una potenza viene emesso un bip e il display del timer inizia a lampeggiare. Lo
stesso avviene al riscaldatore LED.
L'ultimo minuto viene visualizzato in secondi.
! Quando il timer è in modalità conto alla rovescia
l'utente può modificare il tempo toccando i pulsanti
INCREASE / REDUCE TIME. Poi il conto alla rovescia
si ferma e il timer passa allo stato di selezione tempo
attenendo una selezione temporale.
Fine del conto alla rovescia del timer.
Quando il tempo impostato sul timer è scaduto, il
riscaldatore con timer viene spento, il display del timer e
il LED del riscaldatore del timer iniziano a lampeggiare e
viene emesso un suono di allarme per un minuto. L'allarme
del timer può essere annullato dall'utente in qualsiasi
momento, anche durante il primo minuto dell'allarme.
Quando il timer si trova in stato allarme, premendo uno
qualsiasi dei tasti del controllo touch il timer viene spento.
! Per annullare il funzionamento del timer, selezionare
il valore temporale di "00" premendo i pulsanti (+) e (-)
TIME contemporaneamente.
! Quando tutte le zone di cottura non sono alimentate, e
una è temporizzata a potenza zero, la funzione di blocco
tasti viene attivata dopo 1 minuto.
Blocco del pannello di controllo
Quando il piano cottura viene acceso, sarà possibile bloccare
i comandi del forno per evitare modifiche accidentali alle
impostazioni (bambini, in fase di pulizia, ecc.).
. per bloccare il pannello di
Premere il pulsante
controllo: -l'icona si illumina e viene emesso un bip.
Per usare uno dei controlli (ad esempio per interrompere
la cottura), sarà necessario disattivare questa funzione.
Premere il pulsante
.per alcuni secondi; l'icona si
spegnerà e verrà rimossa la funzione di blocco.
Tutti i tasti sulla selezione della zona di cottura saranno
bloccati
se il piano cottura è spento
se il blocco del pannello di controllo è attivato o
se si verifica un errore sul piano cottura
Spegnere il piano cottura
per spegnere il dispositivo, non fare
Premere il pulsante
affidamento unicamente sul sensore pentole.
Se il blocco del pannello di controllo è stato attivato,
i controlli continueranno a essere bloccati anche alla
riaccensione del piano cottura. Per riaccendere il piano
cottura, sarà come prima cosa necessario rimuovere la
funzione di blocco.
Consiglio pratico per l'uso del dispositivo
! Usare pentolame realizzato con materiali compatibili
col principio dell'induzione (materiali ferromagnetici).
Consigliamo nello specifico pentole fatte di: ghisa,
acciaio rivestito o acciaio inossidabile speciale adatto
all'induzione. Servirsi di un magnete per testare la
compatibilità della pentola.
ADATTO
NON ADATTO
• Accertarsi che la base della pentola sia pulita e secca per
utilizzarla al meglio e per estendere la durata di vita sia
delle zone di cottura che del pentolame.
• Evitare di usare le stesse pentole usate su bruciatori a
gas: la concentrazione del calore sui bruciatori a gas può
rovinare la base della pentola, causandone un'adesione
scorretta.
Dispositivi di sicurezza
Sensore pentola
Ogni zona di cottura è dotata di un dispositivo che rileva la
presenza della pentola. La piastra riscaldante emette calore
solo quando viene posizionata una pentola delle dimensioni
giuste.
Il simbolo "u" sul display compare se dopo aver selezionato
la zona di cottura la pentola non viene posizionata sul
riscaldatore o in caso di:
• Pentole incompatibili
• Una pentola il cui diametro è troppo piccolo
• Se la pentola stata rimossa dalla piastra.
Dopo 10 secondi senza pentole sulla zona di cottura viene
emesso un bip di avvertimento.
Dopo 60 secondi senza pentole sulla zona di cottura viene,
il riscaldatore si spegne.
Protezione da surriscaldamento
*
Ghisa
Acciaio smaltato
Acciaio inossidabile speciale
Rame, Alluminio,
Vetro, Oggetti in terracotta,
Ceramica, Acciaio inossidabile non magnetico
! Non utilizzare adattatori, diffusori, piastre metalliche in
quanto influenzano negativamente le performance del
prodotto e possono anche causare danni estetici al
piano.
Inoltre, per ottenere i risultati migliori dal proprio piano cottura:
• Usare pentole con una base spessa e piatta per utilizzare
al meglio la zona di cottura.
• Usare sempre pentole con un diametro sufficientemente
largo per coprire completamente la piastra, per sfruttare
tutto il calore disponibile.
Se gli elementi elettronici su surriscaldano, il numero che
indica il livello di potenza inizia a lampeggiare, e la lettera"
compare sul display. Quando la temperatura ha raggiunto
un livello adeguato, questo messaggio scompare e sarà
possibile iniziare a usare nuovamente il piano cottura.
Interruttore di sicurezza
Il dispositivo ha un interruttore di sicurezza che disattiva
automaticamente le zone di cottura dopo che sono state in
funzione per un po' di tempo a una determinata potenza.
Quando l'interruttore di sicurezza viene avviato, sul display
compare “0”.
Per esempio: la piastra posteriore destra è impostata su
5 e si spegnerà dopo 5 ore di funzionamento continuo,
mentre la piastra anteriore sinistra è impostata su 2 e si
spegnerà dopo 8 ore.
Quando uno o più tasti vengono attivati per più di 10
secondi, il controllo touch si spegne
Viene emesso un bip ogni 10
sec., mentre il tasto / i tasti viene / vengono attivato /
attivati.
Con tutti i riscaldatori a zero per 10 secondi il piano
cottura viene spento.
Se lo spegnimento è causato da un'attivazione casuale
dei tasti, il controllo touch si attiva come sopra descritto.
30
IT
Segnale Acustico
Livello di potenza
Tempo limite di funzionamento in ore
1
9
2
8
3
7
4
6
5
5
6
4
7
3
8
2
9
1
Ciò indica varie irregolarità
• Un oggetto (pentola, posata, ecc.) è stato posizionato sul
pannello di controllo per più di 10 secondi.
• È stato rovesciato qualcosa sul pannello di controllo.
• Un pulsante è stato premuto troppo a lungo. Tutte queste
situazioni possono causare l'emissione di un segnale
acustico. Rimuovere la causa del malfunzionamento per
interrompere il segnale acustico. Nel caso in cui il problema
non venga rimosso, il segnale acustico continuerà a
suonare e il piano cottura verrà spento.
Errori e Allarmi
Cottura a fuoco
vivissimo
Consigli pratici per la cottura
Cottura a fuoco
lento
Cottura a fuoco medio
Cottura a
fuoco vivo
Quando viene rilevato un errore, tutto il dispositivo o i
riscaldatori vengono spenti, viene emesso un bip (solo
se uno o
più riscaldatori sono attivi) e tutti i display visualizzano
la dicitura "F" e il codice di errore (un numero di indice o
una lettera) in alternanza.
Nel caso in cui il problema non sparisca da solo, contattare
l'Assistenza Tecnica.
Cottura a
fuoco
lentissimo
IT
31
ª
•
•
¶
¶
§
§
S
S
¢
¢
£
™
™
¡
Cottura a Pressione
Pentola a Pressione
Frittura
Grigliata
Ebollizione
Crêpe
Cottura a fuoco vivo e doratura
(Arrosti, Bistecche, Scaloppine, Filetti di
pesce, Uova al tegamino)
Addensamento rapido (Sughi liquidi)
Acqua bollente (Pasta, Riso, Verdure)
Latte
Addensamento lento (Sughi consistenti)
Cottura a bagnomaria
Cottura Pentola a pressione dopo il sibilo
Cottura a fuoco lento
(Stufati)
Riscaldamento delle pietanze
Salsa al cioccolato
Mantenimento al caldo
Precauzioni e consigli
! L’apparecchio è stato progettato e costruito
in conformità alle norme internazionali di sicurezza. Queste
avvertenze sono fornite per ragioni di sicurezza e devono
essere lette attentamente.
Questa apparecchiatura è conforme alle seguenti
Direttive Comunitarie:
- 2006/95/CEE del 12/12/06 (Bassa Tensione) e successive
modificazioni
- 2004/108/CEE del 15/12/04 (Compatibilità Elettromagnetica)
e successive modificazioni
- 93/68/CEE del 22/07/93 e successive modificazioni.
- 1275/2008 stand-by/off mode.
Sicurezza generale
! Controllare che la presa d’aria tramite la griglia del
ventilatore non sia mai ostruita. Il piano da incasso, infatti,
necessita di una corretta aerazione per il raffreddamento
dei componenti elettronici.
! È sconsigliata l’installazione di un piano cottura a induzione
sopra un frigorifero sottotavolo (calore) o sopra una lavatrice
(vibrazioni). Lo spazio necessario per la ventilazione degli
elementi elettronici sarebbe infatti insufficiente.
• L’apparecchio è stato concepito per un uso di tipo non
professionale all’interno dell’abitazione.
• L’apparecchio non va installato all’aperto, nemmeno se
lo spazio è riparato, perché è molto pericoloso lasciarlo
esposto a pioggia e temporali.
• Non toccare la macchina a piedi nudi o con le mani
o i piedi bagnati o umidi.
• L’apparecchio deve essere usato per cuocere alimenti,
solo da persone adulte e secondo le istruzioni riportate in
questo libretto. Non utilizzare
il piano come superficie di appoggio, né come tagliere.
• Il piano in vetroceramica è resistente agli urti meccanici,
tuttavia può incrinarsi (o eventualmente frantumarsi) se
colpito con un oggetto appuntito, quale un utensile. In
questi casi, scollegare immediatamente l’apparecchio
dalla rete di alimentazione e rivolgersi all’Assistenza.
• Evitare che il cavo di alimentazione di altri elettrodomestici
entri in contatto con parti calde
del piano cottura.
• Non dimenticare che la temperatura delle zone di cottura
rimane piuttosto elevata per almeno trenta minuti dopo lo
spegnimento. Il calore residuo è segnalato anche da un
indicatore (vedi Avvio e utilizzo).
• Tenere a debita distanza dal piano cottura qualsiasi
oggetto che potrebbe fondere, ad esempio oggetti
in plastica, in alluminio o prodotti con un elevato
contenuto di zucchero. Fare particolare attenzione a
imballaggi e pellicole in plastica o alluminio:
se dimenticati sulle superfici ancora calde o tiepide
possono causare un grave danno al piano.
• Assicurarsi che i manici delle pentole siano sempre
rivolti verso l’interno del piano cottura per evitare che
vengano urtati accidentalmente.
• Non staccare la spina dalla presa della corrente
tirando il cavo, bensì afferrando la spina.
• Non fare pulizia o manutenzione senza aver prima
staccato la spina dalla rete elettrica.
• Non è previsto che l’apparecchio venga utilizzato
da persone (bambini compresi) con ridotte capacità
fisiche, sensoriali o mentali, da persone inesperte o
che non abbiano familiarità con il prodotto, a meno che
non vengano sorvegliate da una persona responsabile
della loro sicurezza o non abbiano ricevuto istruzioni
preliminari sull’uso dell’apparecchio.
• Avvertenza per i portatori di pacemaker o altri
dispositivi medici impiantabili attivi:
Il piano cottura è conforme a tutte le normative vigenti
in materia di interferenze elettromagnetiche.
Questo prodotto è pertanto perfettamente rispondente
a tutti i requisiti di legge (direttive 89/336/CEE). È stato
progettato in modo da non creare inferenze ad altre
apparecchiature elettriche utilizzate, a condizione che
anche queste siano conformi alle suddette normative.
Il piano cottura a induzione genera campi
elettromagnetici a breve portata.
Per evitare ogni rischio di interferenze tra il piano di
cottura e il pacemaker, quest’ultimo dovrà essere
realizzato in conformità alle normative vigenti.
A tale riguardo, possiamo garantire unicamente la
conformità del nostro prodotto. Per informazioni sulla
conformità o eventuali problemi di incompatibilità, si
prega di rivolgersi al proprio medico curante o alla
casa produttrice del pacemaker.
• Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
• Non posare oggetti metallici (coltelli, cucchiai,
coperchi, ecc.) sul piano perchè possono diventare
caldi.
• L’apparecchio non è destinato a essere messo in
funzione per mezzo di un temporizzatore esterno
oppure di un sistema di comando a distanza
separato.
Smaltimento
• Smaltimento del materiale di imballaggio: attenersi alle
norme locali, così gli imballaggi potranno essere riutilizzati.
• La direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), prevede che gli
elettrodomestici non debbano essere smaltiti nel normale
flusso dei rifiuti solidi urbani. Gli apparecchi dismessi
devono essere raccolti separatamente per ottimizzare
il tasso di recupero e riciclaggio dei materiali che li
compongono ed impedire potenziali danni per la salute e
l’ambiente. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti
i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.
Per ulteriori informazioni, sulla corretta dismissione degli
elettrodomestici, i detentori potranno rivolgersi al servizio
pubblico preposto o ai rivenditori.
32
IT
Manutenzione e cura
IT
Escludere la corrente elettrica
Prima di ogni operazione isolare l’apparecchio dalla rete di
alimentazione elettrica.
Pulire l’apparecchio
! Evitare l’uso di detergenti abrasivi o corrosivi, quali
i prodotti in bombolette spray per barbecue e forni, smacchiatori
e prodotti antiruggine, i detersivi in polvere e le spugne con
superficie abrasiva: possono graffiare irrimediabilmente la
superficie.
! Non utilizzare mai pulitori a vapore o ad alta pressione per la
pulizia dell’apparecchio.
• Per una manutenzione ordinaria, è sufficiente lavare il piano
con una spugna umida, asciugando quindi con una carta
assorbente per cucina.
• Se il piano è particolarmente sporco, strofinare con un
prodotto specifico per la pulizia delle superfici
in vetroceramica, sciacquare e asciugare.
• Per rimuovere gli accumuli di sporco più consistenti servirsi
di un apposito raschietto. Intervenire non appena possibile,
senza attendere che l’apparecchio si sia raffreddato, per
evitare l’incrostazione dei residui. Eccellenti risultati si
possono ottenere usando una spugnetta in filo d’acciaio
inossidabile - specifica per piani in vetroceramica - imbevuta
di acqua e sapone.
• In caso sul piano cottura si fossero accidentalmente fusi
oggetti o materiali quali plastica o zucchero, rimuoverli con
il raschietto immediatamente, finché la superficie è ancora
calda.
• Una volta pulito, il piano può essere trattato
con un prodotto specifico per la manutenzione e la
protezione: la pellicola invisibile lasciata da questo prodotto
protegge la superficie in caso di scolamenti durante la
cottura. Si raccomanda
di eseguire queste operazioni con l’apparecchio tiepido o
freddo.
• Ricordarsi sempre di risciacquare con acqua pulita e
asciugare accuratamente il piano: i residui di prodotti
potrebbero infatti incrostarsi durante la successiva cottura.
Telaio in acciaio inox (solo nei modelli con cornice)
L’acciaio inossidabile può macchiarsi per effetto
di un’acqua molto calcarea lasciata per un periodo
di tempo prolungato a contatto dello stesso oppure a causa di
prodotti per la pulizia contenenti fosforo.
Si consiglia di sciacquare abbondantemente e asciugare con
cura dopo la pulizia del piano. In caso di versamenti d’acqua,
intervenire rapidamente asciugando con cura.
! Alcuni piani cottura hanno una cornice in alluminio somigliante
all’acciaio inox. Non utilizzare prodotti per la pulizia e lo
sgrassaggio non idonei per l’alluminio.
Smontare il piano
Nel caso si renda necessario smontare il piano cottura:
1. togliere le viti che fissano le molle di centraggio
sui lati;
2. allentare le viti dei ganci di fissaggio sugli angoli;
3. estrarre il piano cottura dal vano del mobile.
! Raccomandiamo di evitare di accedere ai meccanismi interni
per tentare una riparazione. In caso di guasto, contattare
l’Assistenza.
Descrizione tecnica dei modelli
Il sistema a induzione è il procedimento di cottura più rapido che esista. A differenza delle piastre tradizionali,
non è la zona di cottura che si riscalda: il calore viene generato direttamente all’interno della pentola, la quale
dovrà possedere necessariamente un fondo in materiale ferromagnetico.
Piani cottura
VIX 644 C E
Zone di cottura
Posteriore sx
Potenza (in W) Potenza (in W)
I 1200 - B1600
-
Posteriore dx
Anteriore sx
I 1500 - B 2000
I 1500 - B 2300
I 1500 - B 2000
I 1500 - B 2300
Anteriore dx
I 1200 - B1600
I 1200 - B1600
7200
6200
Potenza totale
33
VIX 633 C E
Legenda:
I = zona di cottura a induzione semplice
B = booster: la zona di cottura può essere
sovralimentata
IT
34
IT
35
01/2014 -195110251.02
XEROX FABRIANO
IT
36
Download

TR Kullanım Talimatları UA Інструкції з експлуатації VIX