PIELGRZYMKA Z BAZYLIKI M. BOŻEJ BOLESNEJ W LIMANOWEJ DO RZYMU
DO GROBÓW Bł. JANA PAWŁA II i Św. OJCA PIO
22 – 29.09.2012
Trasa: Limanowa – Czechy – Wiedeń – Loreto – Lanciano – San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo,
Monte Cassino – Rzym – Cascia – Asyż – Padwa – Wenecja – Austria – Mariazell – Czechy – Limanowa.
1 dzień: godz. 6.30 zbiórka uczestników przy Parafii w Limanowej „Cyrenejczyk”, pakowanie bagaży do autobusu i
wyjazd do Wiednia na Kahlenberg i Msza Święta – nawiedzenie kościoła, gdzie Król Jan III Sobieski uczestniczył
we Mszy Świętej jako ministrant przed wielką bitwą z Turkami w roku 1683; przejazd na zwiedzanie miasta m.in.
Katedry św. Szczepana i spacer przez Hofburg; wyjazd i przejazd nocny do Loreto z wymianą kierowców na trasie.
2 dzień: przyjazd do Loreto – zwiedzanie słynnej Bazyliki i Domku Świętej Rodziny oraz nawiedzenie Cmentarza
Żołnierzy Polskich, czas na modlitwę; przejazd do Lanciano – zwiedzimy Katedrę (miejsce cudu eucharystycznego);
wyjazd do San Giovanni Rotondo – zakwaterowanie i obiadokolacja.
3 dzień: godz. 6.30 pakowanie bagaży do autobusu, śniadanie; zwiedzanie miejsc związanych z pobytem i
działalnością Świętego Ojca PIO i nawiedzenie relikwii; przejazd na Monte Sant Angelo – nawiedzenie groty gdzie
ukazał się Święty Michał Archanioł; wyjazd na Monte Cassino – nawiedzenie Cmentarza Żołnierzy Polskich,
czas na modlitwę oraz zwiedzanie Klasztoru OO. Benedyktynów; wyjazd do hotelu ok. Rzymu – zakwaterowanie i
obiadokolacja.
4 dzień: godz. 6.30 śniadanie; przejazd do Rzymu – zwiedzanie bazyliki św. Piotra
z nawiedzeniem grobu Ojca Świętego Jana Pawła II, czas wolny na zakup pamiątek i dewocjonaliów; oraz Rzym
Starożytny, Koloseum (zwiedzanie z zewnątrz), spacer do słynnej fontanny Di Trevi; powrót do hotelu –
obiadokolacja i nocleg.
5 dzień: godz. 6.30 śniadanie; wyjazd do Watykanu uczestnictwo pielgrzymów na audiencji generalnej pod
przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI.; zwiedzanie bazyliki św. Jana na Lateranie, Santa Maria
Maggiore św. Pawła za Murami; powrót do hotelu – obiadokolacja i nocleg.
6 dzień: godz. 6.20 pakowanie bagaży do autobusu, śniadanie; wyjazd do Cascii – nawiedzenie sanktuarium i relikwii
św. Rity; przejazd na zwiedzanie Asyżu m.in. Bazyliki Św. Franciszka, Św. Klary i Matki Bożej Anielskiej (róże bez
kolców); przejazd do hotelu – zakwaterowanie i obiadokolacja.
7 dzień: godz. 6.20 pakowanie bagaży do autobusu, śniadanie; wyjazd do Padwy, gdzie zwiedzimy romańsko –
gotycką Bazylikę Św. Antoniego z Jego grobem; przejazd do Wenecji i wypłynięcie statkiem na zwiedzanie Bazyliki
św. Marka; przejazd nocny z wymianą kierowców na trasie do Mariazell.
8 dzień: przyjazd do Mariazell i nawiedzenie najważniejszego sanktuarium Maryjnego w Austrii gdzie zobaczymy
bardzo ciekawą świątynię z Kaplicą Łaski i głównym ołtarzem Trójcy Świętej – jedynym w swoim rodzaju na
świecie, Msza Święta; wyjazd do Limanowej i zakończenie pielgrzymki ok. godz. 18.00.
Koszt 8 - dniowej pielgrzymki do Rzymu wynosi: 700 zł + 170 euro.
Organizator zapewnia: – autokar Lux z klimatyzacją, video, wc, barkiem (kawa i herbata gratis), słuchawki –
noclegi w hotelach klasy turystycznej (pokoje z łazienkami 2, 3, 4 os. bez klimatyzacji) – wyżywienie 2 razy dziennie
–
śniadania
i
obiadokolacje
(z
wyłączeniem
przejazdów
nocnych)
–
obsługę
pilota
na całej trasie (pilot kieruje grupą i oprowadza po zwiedzanych obiektach tam gdzie jest to możliwe), (bilety na
wjazdy do: Rzymu i Wenecji) – Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków i
kosztów ich leczenia za granicą oraz utraty bagażu. Ubezpieczenie to nie obejmuje zdarzeń zawinionych umyślnie.
Przypadki chorób przewlekłych radzimy ubezpieczyć dodatkowo we własnym zakresie.
Uwaga! Porady medyczne w cenie do 50 euro klient płaci sam, pobiera fakturę i pieniądze odzyskuje w Polsce od
ubezpieczyciela.
Warunki uczestnictwa! Uczestnik pielgrzymki: – wypełnia zgłoszenie i wpłaca 700 zł DO 15 lipca a 170 euro
zabiera ze sobą w dniu wyjazdu i wpłaca pilotowi.
 musi posiadać ważny i niezniszczony dokument tożsamości
 odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy podczas pielgrzymki

zobowiązany jest do przestrzegania punktualności i zaleceń pilota.
Organizator ponosi odpowiedzialność za własne usługi i świadczenia, zastrzega sobie możliwość zmiany programu i
kosztów, terminu bądź odwołania pielgrzymki z przyczyn niezależnych od organizatora, tj. w przypadku braku
odpowiedniej liczby uczestników, zmiany przepisów, działania siły wyższej.
Radzimy zabrać ze sobą na pielgrzymkę: lekarstwa na własne potrzeby, wygodne buty, nakrycie głowy, parasol,
ubiór stosowny do wejścia do kościoła (panie – zakrywający ramiona i kolana; panowie – długie spodnie).
Orientacyjne ceny we Włoszech w euro: chleb ok. 2, kawa cappuccino ok. 2, lody ok. 2, woda ok. 2, owoce za l kg
ok. 3, korale od 5 do 10, parasole od 10, albumy miast od 5 do 8, różańce od 2 do 10, błogosławieństwo Papieskie ok.
12, wyjazd na kopułę bazyliki ok. 7, karta telefoniczna 5
Download

Koszt 8 - dniowej pielgrzymki do Rzymu wynosi: 700