Download

Novela zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení