Hidrolik Tork Kontrollü Darbeli Sıkıcılar
Hydraulic Torque Control Impact Wrenches
TORK – TORQUE (Nm)
STANDART 3/8” DARBELİ
SIKICI STANDARD 3/8”
IMPACT WRENCH
MAX. 150 Nm
ST-T580
3/8” Tork Kontrollü
Dabeli Sıkma, İkiz
Darbe Mekanizmalı
3/8” Torque Control
Impact Wrench, Twin
Hammer
Tork – Torque 150Nm
HİDROLİK TORK
KONTROLLÜ DARBELİ
SIKICI
HYDRAULIC TORQUE
CONTROL IMPACT
WRENCH
MAX. 150 Nm
ZAMAN-TIME (Sec.)
STANDART 1/2” DARBELİ
SIKICI STANDARD 1/2”
IMPACT WRENCH
MAX. 540 Nm
ST-561 1/2”
HİDROLİK TORK KONTROLLÜ
DARBELİ SIKICI
HYDRAULIC TORQUE CONTROL
IMPACT WRENCH
TORK – TORQUE (Nm)
ST-T540
ST-T561
ST-530 3/8”
1/2”
3/4”
Tork Kontrollü Darbeli
Sıkma, İkiz Darbe
Mekanizmalı
orque Control Impact
Wrench, Twin Hammer
Tork – Torque 540Nm
MAX. 540 Nm
ST-540 3/4”
HİDROLİK TORK KONTROLLÜ
DARBELİ SIKICI
HYDRAULIC TORQUE CONTROL
IMPACT WRENCH
MAX. 540 Nm
ZAMAN-TIME (Sec.)
ST-T530 Tork Kontrolü Somun Sıkma Nasıl Kullanılır:
●
Kontrol valfini ileri dönüşe ayarlayın
●"A" bölümüne bakın. Kontrol valfi ayarlayın. Sonra çıkış torkunu şöyle elde
edersiniz. 1 de 25-45Nm, 2de 55-75Nm, 3'de 85-105Nm, 4'de max. 150Nm tork
değerini alabilirsiniz.
●Özel olarak 1-3 arasında 25-105Nm, Her bir tork aralığı 20Nm dir.
To Use ST-T530 Torque Control Impact Wrench:
●Adjust the control valve to forward site.
●Refer to “A”. Adjust the control valve .
●Then you can get output torque: 1: 25-45, 2: 55-75Nm, 3: 85-105Nm, 4: Max.
150Nm.
●
Custom made: 1-3 between 25-105Nm, each torque range 20Nm.
A
B
Hidrolik Sıkma Mekanizması
Hydraulic Torsion Mechanism
ST-T540 Tork Kontrolü Somun Sıkma Nasıl Kullanılır:
●
“C” Bölümüne bakın. Valfi “TORSION” pozisyonuna ayarlayın
●
“D” Bölümüne bakın. Kontrol valfinei ayaralarak 1' de60-80Nm, 2de105-125Nm, 3'de
145-165Nm ,4 'de 200-220Nm tork değerini alabilirsiniz.
●
Özel olarak 1-4 arasında 60-220Nm, Her bir tork aralığı 20Nm dir.
To Use ST-T540 Torque Control Impact Wrench:
●Refer to picture “C”, set the valve to “TORSION” positon.
●Refer to “D”. Adjust the control valve .Then you can get output torque: 1:60-80, 2: 105125Nm, 3: 230-250Nm, 4: 200-220Nm.
●Custom made: 1-4 between 60-220Nm, each torque range 20Nm.
ST-T561 Tork Kontrolü Somun Sıkma Nasıl Kullanılır:
●1' de110-130Nm, 2de170-190Nm, 3'de 230-250Nm ,4 'de 280-300Nm tork değerini
alabilirsiniz.
Özel olarak 1-4 arasında 110-300Nm, Her bir tork aralığı 20Nm dir.
To Use ST-T540 Torque Control Impact Wrench:
●
Get output torque: 1:110-130Nm 2: 170-190 Nm, 3: 230-250Nm, 4: 280-300Nm.
●
Custom made: 1-4 between 110-300Nm, each torque range 20Nm.
C
Özel Motor Dizaynı
Special Motor Design
D
Tork Kontrol Valfini Ayarla
Set Torsion Control Valve
ÖZELLİKLERİ
SPECIFICATIONS
Hava Kontrol Valfi
Air Control Valve
Tavsiye edilen hava basıncı 6,3 Bar'dır.
Recomended air pressure 6,3 Bar
Kare Mil
Square Driver
Sıkma Cıvata
Çapı
Bold Size
Serbest Devir
Free Speed
Max. Tork
Max. Torque
Toplam Boy
Overal Length
Hava Girişi
Air Inlet
Hava Hortumu
Air Hose
Net Ağırlık
Net Weigth
Hava İhtiyacı
Air
Consumption
Inch
mm
RPM (d/d)
Nm
mm
Inch
mm
kg
l/dak. (l/min)
ST-T530
3/8”
M19
7000
150
180
1/4
10
1,5
99
ST-T540
1/2”
M32
6000
540
230
1/4
13
2,5
127
ST-T561
3/4”
M30
6000
540
230
1/4
13
2,5
127
Model
Hidrolik Tork Kontrollü Darbeli Sıkıcılar
Hydraulic Torque Control Impact Wrenches
ST-T580
ST-T580-6
6” uzun milli - with 6” anvil
1” Tork Kontrollü Dabeli Sıkma, İkiz Darbe Mekanizmalı
1” Torque Control Impact Wrench, Twin Hammer
Tork – Torque 1760Nm
A
B
C
Hidrolik Sıkma Mekanizması
Hydraulic Torsion Mechanism
D
Control Valfinden Sıkma Aralığını Belirleme
Set Torsion Valve Through Control Valve
Torsion Control Valve
Sıkma Kontrol Valfi
Torsion Control Valve
TORK – TORQUE (Nm)
STANDART 1” DARBELİ
SIKICI STANDARD 1”
IMPACT WRENCH
MAX. 1760 Nm
Max.Tork, Max. Hava Sarfiyatı
Max. Torque, Max. Air Consumption
Tork Kontrolü Somun Sıkma Nasıl Kullanılır:
●Sabit basınç şartlarında çalışma basıncını 6,3
bar'a ayarlayın
●Valfi
"TORSION" tarafına ayarlayın, "B"
bölümüne bakın.
●"C"
bölümüne bakın. Ayarlamak için "-" ok
yönüne kontrol vanasını çevirin. Sonra 500 Nm
tork değerini alabilirsiniz.
●Daha farklı tork / burulma gerekirse, "C" kontrol
valfini ayarlayınız.
To Use the Torque Control Impact Wrench:
●Set the working pressure 6,3 bar under stable
pressure condition
●Refer to “B”, set the valve to “TORSION” site.
ST-580-6, 1” HİDROLİK
●Refer to ”C”, adjust the “-” sybol on control valve
TOK KONTROLLÜ
to arrow site. Then you can get 500 Nm output
DARBELİ SIKICI
ST-580-6, 1” HYDRAULIC torque.
●If other torque/torsion required, please adjust
ZAMAN-TIME (Sec.) TORQUE CONTROL
the “C” control valve.
IMPACT WRENCH
MAX. 1760 Nm
ÖZELLİKLERİ
SPECIFICATIONS
Tavsiye edilen hava basıncı 6,3 Bar'dır.
Recomended air pressure 6,3 Bar
Kare Mil
Square Driver
Sıkma Cıvata
Çapı
Bold Size
Serbest Devir
Free Speed
Max. Tork
Max. Torque
Toplam Boy
Overal Length
Hava Girişi
Air Inlet
Hava Hortumu
Air Hose
Net Ağırlık
Net Weigth
Inch
mm
RPM (d/d)
Nm
mm
Inch
mm
kg
ST-T580
1
M50
3000
1760
530
1/2
13
13,5
ST-T580-6
1
M50
3000
1760
570
1/2
13
14,5
Model
MATU Mekatronik Tanıtım Ticaret İthalat İhracat Ltd. Şti.
1470 Sokak, no:6/A, Alsancak, 35220 İzmir, Türkiye
Tel: +90 232 4631805 * Fax: +90 4214961
Http://www.mavi-turuncu.com * http://www.matumechatronic.com
[email protected] * [email protected]
Download

Hidrolik Tork Kontrollü Darbeli Sıkıcılar Hydraulic