OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKANOCNA
04. 05. 2014 r.
1. Dziś Parafia nasza przeżywa zakończenie wizytacji kanonicznej. Wizytacje przeprowadza
bp Józef Zawitkowski. Uroczyście przywitamy Księdza Biskupa przed Mszą św.
o godz. 900. Na Mszy św. o godz. 900 i 1200 poszczególne grupy składać będą
sprawozdania z działalności.
2. Dziś na Mszy o godz. 1200 Siostra Dioniza – Janina Słoma pochodząca z naszej parafii,
dziękować będzie za 50 lat w życiu konsekrowanym w Zgromadzeniu Sióstr Wspólnej
Pracy od Niepokalanej Maryi. Przebywa ona na placówce w Hamburgu w Niemczech, ale
chce świętować Swój Jubileusz w swojej rodzinnej parafii. Zapraszamy
3. W duchu Nowej Ewangelizacji Wspólnoty Neokatechumenatu zapraszają na spotkania
ewangelizacyjne organizowane na Nowym Rynku przez pięć niedziel wielkanocnych,
począwszy od dziś o godz. 1500. Plakat informacyjny w gablocie ogłoszeniowej.
4. Jak każdego piątego dnia miesiąca modlimy się ze Wspólnotą Maryjną w intencji
dziękczynnej za koronację obrazu NMP Łowickiej oraz w intencji Ojczyzny. Zapraszamy
w poniedziałek na godz. 1700 na różaniec, a później, po nabożeństwie majowym na Mszę
św. w tych samych intencjach.
5. Rozpoczęliśmy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny czcimy Matkę Bożą.
Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17 30. Zachęcamy również do
gromadzenia się na śpiew litanii i pieśni maryjnych przy krzyżach i kapliczkach
przydrożnych.
6. W czwartek 8 maja Uroczystość Św. Stanisława Bp. Nie będzie Mszy św. o godz. 7 30.
Msza św. zbiorowa o godz. 1800. Można jeszcze zgłaszać intencje. Dzień imienin
ks. Kanclerza Stanisława Plichty.
7. W przyszłą niedzielę uroczystość Pierwszej Komunii dla uczniów Szkół Pijarskich, oraz
z Niedźwiady, Popowa i Zielkowic. Spotkanie przygotowujące w poniedziałek o godz. 18 30.
Spowiedź dzieci i rodziców w piątek o godz. 1630.
8. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę 10 maja.
9. Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu w ramach trwającego „Roku Powołaniowego”
zaprasza na Sympozjum naukowe „DE VOCATIONE DEI NARRATIO” w sobotę
10 maja od godz. 1030. Program sympozjum w gablocie ogłoszeń.
10.Również 10 maja odbędzie się Diecezjalne Czuwanie Modlitewne w intencji powołań pod
hasłem „Z MARYJĄ TWOJE TAK”. Zapraszamy młodzież do kościoła na Korabce
na godz. 1800. Plakat w gablocie ogłoszeń.
11.Na terenie dzielnicy Górki odbędzie się spotkanie i koncert „Kapeli znad Baryczy”
w sobotę 10 maja o godz. 1800. Ogłoszenie w gablocie.
12.W przyszłą niedzielę modlić się będziemy w intencji Łowickiego Rzemiosła na Mszy św.
o godz. 1200.
13.W przyszłą niedzielę taca na inwestycje parafialne.
14.Prasa katolicka: Gość Niedzielny (z obrazkami ze świętymi papieżami i z modlitwą),
Mały Gość Niedzielny, Niedziela.
Download

1. Dziś Parafia nasza przeżywa zakończenie wizytacji kanonicznej