I ST ANBUL
T İCARET ODAS I
SANAYİ
1979
ODASI
Y ılı
Başa rılı İh racatçılar
ve
Yabancı İthalatçılar
Sheraton Otol i.
19 Eylül
1980
i HRACATÇI Bİ RLİ
- 1-
5 MİLYON DOURDfıN FAZLL\ DÖVİZ GELİRİ SA~LAYAN FİRMALAR
COMPANIES EXPORTING MORE THAN
5 Ml LL! ON DOLU\RS \•'ORTH OF GOODS AND SERVI CES
Akip Te kstil Sanayil ve Ticaret A . Ş.
Ak - Pa Te:~stil İhracat İthalat /\ . Ş.
Arçelik i\ . Ş .
Bisaş Bursa İplik San. A . Ş .
Cerraho~ulları Umumi Nakliyat Vapurculu k ve Tic. T. A . Ş .
Çuku rova Dış Ticaret A . Ş .
D. B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.
Fdip İplik San . ~e Tic. A . Ş.
Fgemetal Madencilik A .Ş.
Enka Pazarlema İhracat İthalat /\ . Ş .
Fındık Tarım Satı§ Kooperatifleri Birli~i (İst. Şubesi)
Kerevitag Gıda San . ve Tic . /\ . Ş.
Kordsa Kord Bezi s~n . ve Tic . A . Ş .
Magnesit A . Ş .
Marmara Zeytin Tarım Sat:ı.ş Kooperatifleri Birli~i
r~ehmat Gürel
Mehmet Kavala ve Ortakları Komandit Şti .
Meriç Tekstil San . ve Tic . A . Ş .
Nuh Mehmet Derin
Otomarsan Otobüs ve Motorlu Araçlar San . A . ş.
Ram Dış Ticaret A . Ş.
Şark Ekspres Vapur Acentes i A . Ş .
Şark Halıları Tic. ve San. 1\ . Ş .
Tiftik ve Yapağı Tarım Sat ı ş Kooperatifleri Birliği
Transtürk Ekspert A.Ş .
Trakya İplik San . A . Ş.
Türk Hc:ıvc. YoJ.l.:ırı A. O.
Türk Maadin Şirketi A .Ş .
Türkiye Şişe va Cam Fabrikalürı A . Ş .
Türkiye Yapa~ı ve Tiftik A .Ş .
Türkspcd Mil~etlerar3sı Nakliyat Mehmed H. Pir
Uçak Servisi A . ş.
Ulusoy Turizm Seyahet Koll. Şti .
Zet ip Ze •,tir.burnu Kombine Tekstil Fabrikaları A . ş.
ALTIN MADALYA
GOOLD MEDAL
Anadolu İthalat İhracat (M . Avni Mordinli)
Asla n Çimento A . Ş .
B3rant~ş Gıda Tic . A . Ş .
Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Son .
Boyner Son . Mensucat Fab. A . Ş .
Bramer Tic . A . Ş .
Ccrrohgil Denizcilik Nakliyat ve Tic . A . Ş.
Çukurova Gıda San . ve Tic . A . Ş .
Durus~l Halı İmolat San . ve Tic. A . Ş .
Emo İth. ve İhr . D~hili Tic . Müm . Ltd. Şti .
Feniş Alu~inyum San . ve Tic. A . Ş .
G. ve A. Beker Ltd .
Man KJmyon ve Otobüs San . A . Ş .
Merkez Deniz Acenteli~i ve Tic . A . Ş .
Rasih v~ İhsan Moden Ltd . Şti .
Tat Konscrve San . A . Ş .
Telefon Ticaret ve Sanayi Ltd . Şti .
Türkiye Tütünleri A . Ş .
A.Ş.
- 3-
GÜMÜŞ
MADALY A
SİLVER MED AL
Adel Ka lemeilik Tic . ve S3n . A .Ş .
Aksa n Met a l San. ve Tic . A.Ş.
Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fab . A .Ş.
Ernak Nakliyat ve Tic. A . Ş .
Fürs e ~ Fe rment asyon Ürünleri San. ve Tic. A.Ş .
Halı Sarayı -Zeki Sefer ve Oğulları Koll . Şti .
izecam Ticaret ve San . A . Ş.
Kaykur Kayısı Kurutma ve Pulp Fab. A .Ş .
Kemoteks San. Mamulleri Paz3rlama Ltd. Şti.
Komili Yağ S~bun Glisarin San . ve Tic . A . Ş.
Maden Ticaret A.Ş.
Mobil Dil Türk A . Ş.
Merujan Hnçatorgil
Özdoyur~n Un ve İrmik San. A . Ş .
Presiz Metal imalat S3n . ve A .Ş .
Satmaş Sanayi va Tarım Malları Dış Ticnret A . Ş .
Tütün Ltd . Şti .
Uteksport Uluslar3rası Sınai Mamuller İhracat A . Ş .
·-·~
BRONZ MADALYA
BRONZE MEDAL
Tic . A . Ş.
Bremor Tic . A . Ş .
Darkon Deri v~ Konf. San • ve Tic . A . Ş .
Dosın Konserve Son . va Tic . ~ . ş.
Gentitaş Genel Tic . ve Taşıma A . Ş.
Hayri Ö~elmnn Madencilik Ltd . Şti .
Kamil Furtun Oğulları Osman ve Engin Furtun Koll . Şti .
K~tre Ba~ırsak Tic . Ltd . Şti.
Lnssa Lastik San . ve Tic . A . ş.
Mosüz Ambalaj va Baskılı Koğıt San . va Tic . h . Ş .
Mustafa Balık
Norin Pozorlamo İhr. İth . A .Ş .
~asoş Alüminyum S~n. ve Tic . A . Şl
Oztiryakiler Koll . Şti . Aydoğan Oztiryoki- Yusuf Öztirknyi ve
Pro- Eks Profilc İhr. A . Ş .
Sezol Holı Son. va Tic . Ltd . Şti.
Urallar Tic. va Nakliyat Koll . Şti .
Uysal Koll . Şti . Sabahattin Uysal ve Ort.
Zihni Denizcilik ve Tic . A. Ş .
~kçim~nto
-5 -
MANSİYON
MENTION
Abdülkadir Balio~lu
Bayer Tarım İlaçları San . Ltd. Şti.
Beker Deri Konfeksiyon San . ve Tic . A . Ş .
Berkin Vapur Acenteligi Beynelmilel Nakliyat İht .
(Hasan Ka~han Berkin)
Boğaziçi Iplik ve Dokuma San . A . Ş.
Borusan Boru San . A.Ş .
Boyner Tiftik İhr . A . Ş .
Erdem Export İmport Erdem Sümbüloglu
Go Mümessillik Müşavirlik Galip Oymak
GoodYear Lastikleri T.A.Ş.
Hilmi Gürgan ve Şürekası Koll . Şti .
Gültaş Gülbakano~lu Organizasyon ve Turizm San . T . A . Ş .
Holley Yapı Malzemeleri San . A . Ş .
İnallar Tic . Koll . Şti . Lütfü İnal ve Kardeşleri
Kaleporselen Elektroteknik San . A . Ş .
Kilim Mensucat San . ve Tic . A . Ş.
Koçtu~ Denizcilik ve Tic . A.Ş .
Köyce~iz Kromları İşletmesi A.Ş .
Makina Takım Endüstrisi A . Ş.
Mesut Şefizade
Örmeiş Fabrikası Osman İsmet Koyuncu Varisleri Melik
Koyuncu ve Ort . Koll. Şti .
- 6-
Robarta Kapeluto
Sel İhr . Koll . Şti . Hüsnü Güngör ve Ort .
Sarvis Turistik A.Ş.
Silvon San . A . Ş .
Singer San . ,~.ş .
Süpsan Motor Sübapları S 8 n. ve Tic . A . Ş .
Temel Taş ve M~de n cil ik A . Ş.
Th e Cocs Cola Export Corporation
Tisro Tic . A . Ş .
Ün31 Koll . Şti . Yaşar Ünal ve Ort .
Ünimin Modoncilik San. ve Tic. A . Ş.
Voizoğulları Koll . Şti. M
uommer Şahin va Ort .
Votan Konserve 53n. ve Tic. A .Ş.
Volkan DBizcilik ve Tic . A . Ş .
Zarbu İnşaat MMlzemesi İhr . ve Pazarlama Tic. Ltd . Şti .
- 7-
BAŞARILI İTHALATÇILAR
OUTSTANDIN G FOREIGN IMPORTERS
E, A. \,\larrington Comsolidated Ltd .
Filofibra S . A, Corso Elvezia
Fuat Gürel
Hochstrasser
Iraqi Trading Co .
Koospol S . A.
Marsch Import OHG
Mercur
Metall Gesellschaft A. G.
Nasco Tripali
N3tional Supply Cor .
Textilimpex
The State Enterprise for Canning
Turkas IM Und Export Türker K. G.
Veitscher Mag~esitwerke A. G.
Vostokintorg V/O
~-
B
ö
L
ü
M
II
S E C T I O N : II
FİRMALARIN MAL GRUPLARINA GÖRE TASNİFİ
COMPANIES CLASSIFIED
ACCORDING TO COMMODITY GROUPS
5 MİLYON DOLARDAN FAZLA DÖVİZ GE LİRİ SA~LAYAN FİRMAL~R
COMPANIES EXPORTING MORE THAN
5 MILLION DOLLARS WORTH OF GOODS AND SERVICES
Türk Hava Yolları A.o.
Cumhuriyclt Cad . 199-201
Harbiye
462050-462061
256 . 785 . 348 i
D. B. D~niz Nakliyatı
Meclisi Mebusan Cad .
T .A .Ş.
Fındık lı
452120
12 9 . 74 4 • 8 8 7 i
Fınd ı k T3r~m Satış
Rıhtım Cad. Çıracı
R-İş Hanı
Kooperatifl eri
Sak .
Birli~i
K.3 No 26
K:ır:ıköy
436970-71 - 72
79 . 770.184 , 66 i
Türkiya
Şişe
Rıhtım Cad .
Kar:ıköy
ve Cam Fab . A.Ş.
Anadolu Sigorta H3n K. 4 - 5
401004
25 . 788 . 417,86 i
Mehmet Gü r<!l
Atobek Han K.2 No . 210
Bahçakopı
220242 - 222963
22 . 037 . 559,77 i
- 10 -
Enk~ P~z3rlam~ İhr . ith . A . Ş .
Büyükdere C3d . No. 33/2
Şişli
467075
19 . 414 . 503,88
~
Ak - Pa Tekstil
İhr .
Perşamba Pazarı
Pazarl ama
C3d . N. 7/4
A.Ş.
Kar:-3köy
4 50536- 494 728
14 . 677 . 261 , 42
Ram Dış Tic . A . Ş .
Büyükd8re C3d . Ercan Han 121/2
G3yrattcp8
663268 - 663407- 660480 - 661321
14 . 298 . 035 , 55 ~
Otomarsan Otobüs ve Motorlu Araçlpr 53n ,
Davutpaşa C~d . Burm~lı Çaşme Sak .
Askari Fırın Yolu 2
T opkapı
760555
10 . 722 . 288 , 67
~
Uçak Servisi A . Ş ,
Cumhuriyet Cad , 349/ 4
Harbiye
484808
9 . 418 . 151,90 ~
A.Ş,
- ll-
Trnky3 İplik Snn . A.Ş .
~ nk:ır:ı C3d . M. Rüştü Argıtiş
H:ını
N.l38/4
~irkı::ci
289718-19
9 . 079 . 286 , 73 :if
Magnesit
A .Ş.
İnönü C:ıd . Gümüşsu P:ılas
Taksim
450638-39
8 . 220 . 300 , 28
26/9
:if
Tic . A . Ş.
Büyükdere Cad . Beytam H:ın K. l
Çukurov:ı Dış
Şişli
461040/5 Hnt
7 . 909 . 069,51 Sf
Cerr:ıhoğull3rı
Umumi Nakliyat
ve Tic. T . A . Ş .
Meyd:ını Keseoğlu Apt. 3/3
V:ıpurculuk
İnönü
T:ıksim
<l34l;J5/3 Hat
7.882 . 606 , 76 Sf
Nuh Mehmet Derin
Mann:ır:ı İş Hanı Tur:::mlı
Bey::Jzıt
267590-284 77..ı
Sak . N. J/1
- 12 -
Transtürk Ekspert A.Ş .
Mı1iya Cad . Mühe n dis1~r
Karaköy
.:132 716
7. 644 . 678 , 25 '1
Şark H 8 1ıları
T ı~cılar
Sak .
İş H3nı
N. 13 K. 4 - 5
Tic . ve San . A . Ş .
Ya1d ı z 1 ı Hu n 47/2
Mercan
262 720 - 264 731- 223485
7 •..ıe6 . 20 1, 5..ı
s-
Mehmet Kavolo ve Ort . Komandit
Ncs1i Hon K. 6
Şti .
K:ır:ıköy
44 7502
7. 305 . 200 S'
Türkiye
va Tiftik A . Ş .
Cad . No 21 K. 3
Yopa~ı
Meşrutiyet
B:ıkan1ık1ar-Ankara
İst .
Böl ge
Müdürlüğü
P . K. 134
K:1rtal
176305 - 177706 - 180426 - 531006 - 531501
7. 174 . 305 ı
Şar k
Eksp r es Vapur ~ c e nte s i A . Ş .
Cad . Ç ı. racı Sak . R- Ha n K. tl
To pha nE:!
434 732 - 33 - 35
7 . 486 . 201 , 54 ~
Rı. h t .ı.ııı
- 13 -
İplik San . ve Tic . A . Ş .
İ . M . Ç. 5 . Blok N.5402
Edip
Unkapanı
206030- 31
7 . 022.876,52
~
Türksped Milletlerarası Nak+iyat
Mehmet H. Pir
Rıhtım Cad. Çıracı Sak . R- Han K. S
Tophane
447789 - 4915 74
6 . 913 . J69 ,69 $
Bisaş Bursa İplik San.
Cumhuriyet Cad . 295
Harbiye
481.; 7..J - 75
A.Ş.
6.538 . 497 , 65 $
Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri
Ünlü Cad . Emin Han N. 45 K. 2- 3-4
Bursa
Setbaşı
11529- 108..16
6.492 . 683 , 59
Kerevitaş Gıda San. ve Tic .
Halask3rgazi Cad . N. 367/3
Şişli
486038 -39
6.....,n •.ı6s ,s ~
~
A.Ş.
Birli~i
- le.! -
Tiftik ve Yapağı Tarım
Güne ş Sak . No . 19
Kavaklıdere, Ankara
2 8..1 352-2 82 736
6.393 . 710 Ş!
Satış Kooper~tifleri Birliği
Kords3 Kord Bezi San . ve Tic . A . Ş.
Zincirlikuyu Meydanı Ak İş Hanı K. 6-7
Levent
672145/4Hat
6 . 366 . 136 , 91 ~
Meriç Tekstil San • ve Tic .
Büyükdere Cad. No. 93/3
Gayrettepe
660634-35
5.955 .219,01 Ş!
A .Ş.
Zetip Zeytinburnu Kombine Takstil Fab.
Demirhane Cad . No. 219
Zeytinburnu
715091
5 . 953 . 963,36 ~
Türk Ma3din Şirketi A . Ş.
Kemeraltı Cad . 24/4
Karaköy Ticaret Merkezi
K:::ırakök
497700- 01 - 02
5 . 761.277 Ş!
A . Ş.
- 15-
Arçelik A . Ş .
Büyükd e re C3d . Oya S . No .2
Mccidiyeköy
663278 - 663274 .
5 . 611 . 001 , 70 :ı
Akip Tekstil San . ve Tic. A . Ş ~
C3d . No. 19 B Blok K. 4
Türkoc3~ ı
Ca~ slo~l.u
208080 - 81- 270624
5 . 523 . 506 , 02 :ı
Ulusoy Turizm Sayahat
Koll~
Şti .
Çırpıcı MGvkii Fabrikalar Yol u , Yol Sak .
Merter
751053/-. Hat
5 . 409 .900 , 95
:ı
Egemcltal Madencilik A . Ş .
Cumhuriyet Cad . 3J9/9
Harbiys
404179/3 Hat-.ı6 1033/2 Hc:ıt
5 • 3 9 8 • 6 tl o, 70 :ı
- 16 -
FINDI K GRUBU
. HAZELNUTS ·
Bremar Ticaret A . Ş.
Rıhtım Ca d . Kozluca Han
Karaköy ,
434 7J8/9-4.ı8643
2 . 680 . 124 , 17 %
K.~
Satmaş Sanayi ve T arım Malları
Ali Çetinkaya Bulvarı 2/3
Dış
İzmir
253983
1 . 862 . 000
ı
Kamil Furtun Oğulları
Osman ve Engin Furtun Koll .
Nafiz Bey Han No . 78
Sirkeci
2 70082-2 73 72 6
983 . 520 , 04 5t
Tisra Ticaret A . Ş .
Rıhtım Cad . Kozluca Han K.4
Karaköy
41! 8643-434 708/9
434 . 329 , 79
Şti .
Ticaret
A. Ş• .
- 17-
YAŞ MEYVE V~ SEBZE
KURU Vf. KURUTULMUŞ 11::YVF \If: SEBZELCR
GRUBU
FRFSH \/EGETABLES AND FRUİTS
DRY AND DRIED FRUITS AND VEGETABLfS
Çukurova Gıda San. ve Tic. A . Ş .
Büyükdere Cad. Beytem Han K. l
Şişli
461040/5 llat
2.2Jo.s75,8a
sr
Kaykur !<ayısı Kurutma ve Pulp Fab .
llalaskargazi Cad. 270/7
A . Ş.
Şişli
.ı85132 - .ı85587
ı. 9<-l 7. -il8 , 32
S'
Uysal Koll . Şti . Sabahattin Uysal ve Qrt .
İt-'IÇ 6 . Blok N.6:.102
'lnkapanı
285524-284 924
ı. 70 6 . 6 3 7, 6 3 S'
Ünal Koll . Şti. Yaşar Ünal
Kıble Çeşma Sak. 83
Ragıp Güınüşpala Cad .
Emi nönü,
209756 - 57
ı.668.e ~ı 9,93
\/akıf
Ort.
z
Hilmi Gürgan ve
4.
V3
Ş.sı
Han 1/24
Balıçekapı
275600
1.083 . 101,89 S'
Koll.
Şti.
- 18 -
HUBUBAT BAKLİYAT GRUBU
CfREALS AND
~~If. İthalat ve İhracat
Dahili Tic. r•'!ümessillil< Ltd.
Gümüşsuyu Cad . Dümen Sok.
Günaydın Apt . N. S/7
Taksim
4412
..ı . ı ..ı
LEGlJr·1ı::S
Şti.
15-4 -ı 3645
e . ı 76, 82
ı
Özuoyuran Un ve İrmik San . h.Ş .
İ nönü Cad . Süha fazlı Taylan Han N. 75 K. 5
Gümüşsuyu
-14 8907- -1 90991
3 . 771.000 ı
Bremar Tic. A.Ş .
fiı htım Cad. Kozluca Han K.4
Karaköy
~3 ! 706/9 -c.l 486..ı3
1.225.048 , 7... ı
Roberto Kapeluto
İnönü Cad . 78 Taylan Ha n K. 6
Gümüşsuyu
4 99663 --ı-96926
1.130 . 237,34
ı
\!aizo;iulları Kol!. Şti.
l"'uammer Şahin ve Ort.
Yavuz Sinan Cami Sok . N. 8
Unkapanı
27280·1-26 7993
1.105.500 ı
-19-
TÜTÜN GRUBU
TOBACCO
Türkiye Tütünleri A . Ş .
Meclisi Mebusan Cad. SS
Fındık lı Han 1( . ı
Fındık lı
446604
2 • ..J-l6 . 412 ,08 :l
Tütün Ltd . Şti.
Fındıklı Han K.l
Fındıklı
496210
o
ı. 6 -!9 • o.i l2 , 8 ~
-20-
GIDA MADDELERİ VE İÇKİ SANAYİ
GRUBU
fOODSTUFf AND BEVER~GES
Tat Konserve San . A.Ş .
İstiklal Cod . No. 347/4
Beyo~lu
-~-l2 5 98 -.ı42 5 36
3 . 2:49.450 ,72
~
Komili Ya~ Sabun Gliserin San. ve Tic .
Alibeyköyü Yolu N. 10/6
Silahtaro~a
241056-241057
2 . 581.797,87 ~
Dosan Konserve San . ve Tic. A . Ş.
Büyükdere Cad . 15/A Tam Han K. 3
Şişli
4 72828 -.ı 71304
2 . 177 . 060,33 $
The Coca-Cola Export Corporation
Merkezefendi Yılanlı Aya zma Sok.
Tapkapı
241056 - 57
1.126.532 :6
Vatan Konserve Sanayi ve Ticaret
Mumhane Cad . 72/4
Karaköy
43154-l/46/48
8-l7.295,34 ~
A.Ş .
A.ş.
-21 -
HAYVANSAL ÜRÜNLER GRUBU
ANIMAL PRODUCTS
Boyner Sanayi Mensucat Fab .
Fazlı Papo Sok.
A . Ş.
Topkapıdışı
Topkapı
7632 73
3 . 630 . 430 , 13
Altınyıldız
Yenibosna
~
Mensucat ve Konf. Fab .
Mevkii
Köyaltı
Bakırköy
723705 - 713135 - 723703
3 . 505 . 601,02 ~
Katre
Bağırsak
Tic . Ltd . Şti .
Cad . 136
Vezneci~er Kovacı~ ar
Beyazıt
271743
2 . 875 . 184 , 53
ı
Hilmi Gürgen ve Ş .' sı Koll .
4 . Vakıf Han 1/24
Bahçekapı
275600
2 . 008 . 785 ~
Boyner Tiftik İhracat A . Ş .
Aşirefendi Cad . İmer Han K.2
Sirkeci
2 76650
1 . 752 . 537 , 18
Şti .
A . Ş.
- 22 -
SU
Barantaş Gıda
İstiklal
Tic:
ÜRÜNLERİ
GRUBU
SEA PRODUCTS
A.Ş.
Cad. N.l86/4
Beyoğlu
445298 - 453706
2.787 .151,53 ~
Marujan Haçatorgil
Rıhtım C~d . Veli Alemdar Han 720
Karaköy
45850..ı
2.006 . 630 , 15 $
Mustafa 1"\ lık
Barbaros Bulvarı IBA
I Blok 8/7
Beşiktaş
665795 - 96
1.837. 859 $
Sel
İhr .
Kemeraltı
Koll . Şti~ Hüsnü Güngör ve Ort.
Cad. 69 Balkan Han K. 4
Karaköy
443059-434718-450514
1 . 311.393 , 11 $
'
GO Mümessillik, Müşavirlik Galip Oymak
Sak . N. 6/3
Noktalı
Gaziosmanpaşa -Ankara
2 752 5 7-2 76850
611 . 975 $
- 23 -
HAZIR GİYİM EŞYASI GRUBU
READYMADE GARMENTS
Telefon Ticaret ve Sanayi Ltd .
Mithatpaşa Cad . N. 38/40
Yalçın İş Hanı K. l
Şti .
Beyazıt
263007
3.622 . 51)8 , 6
~
Uteksport Uluslararası Sınai Mamulleri İhr . A . Ş .
Kemeraltı Cad . Do~a n Ha n N. 34/6
Karaköy
443249-443968
3 . 338 . 000 $
Derkon Deri ve Konfeksiyon San . ve Tic .
Kapı Karşı Sok . N. 15- 17
Kazlıçeşme
254312
Beker Deri Konf . San ve Tic .
Ye di kule Cad . No . 11-15
Yedikule
232242 - 211411
3 . 218.606 $
A.Ş .
Örmeiş İş Fabrikası
Osman İsmet Koyuncu Varisıeri
Melih Koyuncu ve Ortakları Koll .
Yılanlı Ayazma Sok . N. 6
Topkapı
760560
1 . 983 . 293 , 24 $
Şti.
A .Ş.
- 24 -
İPLİK
VE DOKUMA GRUBU
YARNS AND WEAVING
Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Tic .
P. K. 41
ve
San .
Niğde
600- 828 - 829
4 . 714.826 , 16
~
Kemoteks Sanayi Mamulleri Pazarlama Ltd . Şti .
Büyükdere Cad. Hürmet Keçeli Han 49/1 K. S
Mecidiyeköy
662112-66954 7- 6 75531 - 6 76489
4 . 331 . 380 , 15 ı
Narin Pazarlama İhr . İth . A . Ş .
Koşuyolu Aksu Cad . N.3
Bakırköy
719954/58
4 . 192 . 402
~
Kilim Mensucat San . ve Tic. A.Ş.
Atatürk Bulverı Kilim Han 110/A
Aksaray
266110- 11
3 . 399 . 088 , 20 ~
Boğaziçi İplik VB
P. K. 10
Çatalca
719955
3 .331..480 . ?9
~
Dokuma san . A . Ş .
A. Ş.
-25 -
KİMYA, LASTİK , PLASTİK SANAYİ GRUBU
CHEMICALS, TIRES,
PLASTİCS
G. ve A. Baker Ltd .
Ege Han 22
Elmadağ
486065
1 . 585 . 970,77
~
Fürsan Fermantasyon Ürünleri San . ve Tic .
İnönü Cad . N. 69 - 71 K. 4
Taksim
436717/18-456054
869 . 291,50 ~
Lassa Lastik San . ve Tic •
Zincirlikuyu Ak İş Hanı
Levent
665100- 01-02
794 . 071 , 16 ~
A. Ş.
Bayer Tarım İlaçları San . Ltd . Şti .
Meclisi Mebusan Cad . Sadet Han 33 K. 4
Fındıklı
497320 - 21
646.049,12 $
Goodyear L8 stiklari
Büyükdere Cad . 83/A
Levent
649331
481 . 700 ı
T . A.Ş.
A.Ş.
- 26 -
METALDEN MAMU L EŞYA SANAYİ GRUBU
METAL PRODUCTS
Öztiryakiler Koll . Şti . Aydoga n Üztiryaki
Yusuf Öztiryaki ve Ort .
Fazlıpaşa Çıkmazı Sok . N. l3
Beyazıt -Topkapı
760724-760792
705.764,52 ~
Endüstrisi A . Ş .
Cad. Hektaş İş Hanı N. 28 1{.7
Makina -Takı m
Kemeraltı
Karaköy
435165
125 . 593 , 31
~
- 27-
METALD~N BAŞKA MAD~Nİ
MAMULLER GRUBU
NON METAL PRODUCTS
Aslan Çimento A . Ş .
Tersane Cad . Köksalan Han K. 2
Karaköy
434865 - Tlx :22021 Asde TR .
3 .150 . 502 ~
İzocam Ticaret ve San . A . Ş .
Bankalar Cad . Türkeli Han K. 3
Karaköy
435050/SHat
3 . 070 . 683 , 04 ~
Akçimento Tic. A . Ş .
Meclisi Mebusan Cad .
Sabancı İşhanı
Salıpazarı
444 930-444 739
1.671 . 950 ~
Borusan Boru Sen . A . Ş .
MeGlisi Mebusan Cad . 325/1
Salıpaz arı
790740
1 . 534 . 524 , 17
Erdem
~
Export -İmp ort
Manifaturacılar
Unkapanı
286433
Cad .
Erdem Sümbülo~lu
ı. Blok 1168- 69
K. 4
- 28 -
ESAS METALLfR SANAYİ GRUBU
BASE METAL INDUSTRY
Feniş Alüminyum San . ve Tic .
Büyükdere Cad . Stad Han 85/7
Mecidiyeköy
668112
4 . 454 . 324 , 44 :ı
A.Ş.
Aksan Metal San . ve Tic. A.Ş .
Bankalar Cad . Yanıkkapı Sak . N. 1- 3- 5
Karaköy
448280-440561
4.221.508 , 83. :ı
Nasaş Alüminyum San. ve Tic .
Büyükdere Cad . N. 48/4 - 5
Mecidiyeköy
663300
3 . 609.250 , 90 :ı
Silvan San. A . Ş .
Cevizli Tugay Yolu 75
Kart al
520589-521861
554.032 , 37 :ı
Ternal
Taş
ve Madencilik
S. 2
Acıbadem Sarayardı
Kadıköy
382850
374 . 037,26
ı
A.Ş .
A.Ş .
-29-
TAŞIT
ARAÇLARI GRUBU
TRANSPORTATION VEHICLES
M. A. N. Kamyon ve Otobüs San . A . Ş .
Yolu No . 6
Çırpıcı
Topkapı
762040
4.1 79 . 966 , 87%
Supsan Motor Süpapları San. ve Tic . A . Ş .
Halkalı Cad .
Sefaköy
790740
168 . 965 , 99 ı
- 30 -
MAKİNA
VE ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR GRUBU
MACHINERY, ELECTRl CAL GOODS AND EQUIPMENTS
Pressiz Metal İmalat San .
Meclisi Mebusan Cad .
Genel Sigorta Han 481/484
A.Ş.
Sal ı pazarı
44 7389-490533
855 . 680 !i5
Gentitaş, Genel Ticaret ve
Esentepe, Kasap Sak.
Kart al Apt . 21/9
Levent
Taşıma A . Ş .
660165 - 66
774 . 6-40 ~
Singer San . A . Ş .
Tugay Yolu 32
Maltepe
520490
770 . 176 ' 50 !i5
Kaleporselen [lektroteknik San . A .Ş.
Okçu Musa Cad . Tutsak Sak . N. 24 K. 4
Karaköy
430249- 435626
273.293 , 96
ı
- 31-
MADENLER GRUBU
MINES AND MINERALS
Rasih ve
Kemeraltı
İhsan
Ma d3n Limited Şti.
Cad . Balkan Han N. 69/6
Karaköy
458661 - 499516-431066
3 . 207 . 248 , 49 ~
Maden Tic . A . Ş .
Kabataş Ekamen Han K. 4 N. 401
Kabataş
432 330/.t Hat
2 . 918 .110,21
~
Hayri Ögelman Madencilik Ltd . Şti .
İnönü Cad . 69171 Işık Apt. K. 5 D. lO
Gümüşsuyu
448280-440561
1 . 888 . 500 $
Köyceğiz Kromlerı İşletmesi A . Ş .
Bankalar Cad . Bozkurt Han K. 5
Karaköy
444611
ı. 749 . 950 ~
Ünimin Madencilik San . ve Tic . A . Ş .
Büyükdere Cad . Bengün Han 107/7
Gayrettepe
675806/07
1.504 . 004,05 $
- 32-
EL VE MAKİNA HALILARI GRUBU
HAND AND MACHINE MADE CARPETS , RUGS
Durusel Halı imalat San . ve Tic . A . Ş .
Piyerloti Cad . Dizdariye Medrese Sok . N.2
Çemberli taş
28504 5/46
3. 771.380,19 ı
Halı Sarayı -Zeki Sefer ve
Nuruosmaniye Cad . 66/68
Oğul.
Koll .
Ca~aloğlu
273204 -26 3906 -284206
2.192 . 114 , 20 $
Sezal Halı San . ve Tic. Ltd.
Yeniçeriler Cad . 79 K.l N. 5
Beyaz ıt
281345-282602
1.171. 568 , 88 ı
Mesut Şefizade
Marpuççular Demiröz Han K. 2/4
Eminönü
285320- 22 3452
1.099 . 785,47 ı
Abdülkadir Balioğlu
Sahaflar Cad . N. 38
Kapalıçarşı
2 76132 - 262494
1.002 . 008 ,62 ı
Şti .
Şti.
- 33 -
ORMAN ÜRÜNLERİ GRUBU
FOREST PRODUCTS
Adel Kalemeilik Tic. ve San .
Yenipostane Cad . N. 35
Sirkeci
205360
1.052 . 080,20 g
Masüz Ambalaj ve Baskılı
İstiklal Cad. N. 403
A.Ş .
Kağıt
San• ve Tic .
Beyo~lu
456895
560 . 162
g
Halley Yapı Malzemeleri San .
Sevinç Cad. N. 31
Alibeyköy
215216-214633 - 257533
330.000 g
İ nallar Tic . Ko ll. Şt i .
Lütfü İnal ve Kardeşleri
Rıhtım Cad . Kozluca ~an 4/5
Karaköy
494480-491929
262 . 555,55 g
A . Ş.
A.Ş.
- 34 -
RMA GRUBU
TRANSPORT ATiON
ULAŞTI
Cerrahgil Denizcilik Nakliyat ve Tic .
Abdi İpekçi Cad . N. 33
A . Ş.
Teşvikiye
485064
4 . 550.202 , 20
:ı
Ernak Nakliyat ve Tic . A . Ş .
Meclisi Mebusan Cad. 535
Muran Han-Fınd ı klı
491576-455331
3 . 566 . 240 , 40 :ı
Urallar Tic , ve Nakliyat Koll.
Meclisi Mebusan Cad . 519- 521
Şti ,
Fındıklı
44 7790- 4 90615
3 . 543 . 159 , 18 ı
Serkin Vapur Acentalıgı Beynelmilel Nakliyat
İthalat Nasan Kayhan Berkin
Frank Ha n N. 23 - 24 - 25
Karaköy
443925
3 . 512 . 926 ,.79 :ı
Koçtuğ Denizcilik ve Tic . A . Ş .
Dankalar Cad . Bozkurt Han K. 4
Karaköy
445023
3 . 338 . 289 , 44 :ı
- 35 -
DÖVİZ
KAZANDIRI CI HİZMETLER
SERVİCES
Merkez Deniz Acenteliği ve Tic.
Rıhtım Cad . Nesli Han K. l N. l05
Karaköy
495136 - 442 964-444076-440638
3.482 . 287, 29 $
Mobil Dil Türk A . Ş .
Cumhuriyet Cad . 26
Harbiye
466030
3 . 4.. 0. 705, 12 $
Zihni Denizcilik ve T~c. A . Ş .
Rıhtım Cad . Şükür Han N. 28/2
Tophane
432600/Hat 6
2.955 . 290 S'
Servis Turistik A . Ş.
Cumhuriyet Cad . N.l07
Harbiye
485085
2 • 92 7. 79 ~ S'
Volkan Denizcilik ve Ti c .
Rıhtım Cad . Şükür Han K. 2
Tophane
1 . 823 . 254 S'
A . Ş.
A . Ş.
- 36 -
Dİ~ER İHRACATÇI KURU LUŞLAR
EXPORTING CAPIT AL COMPANIES
Anndolu İth . İhr . M. Av ni Mardinli
Cu mhuriyet Cad . 21/3
Taksim
432621
3 . 038 . 750 ı
Komili Yağ Sabun Gl iserin San. ve
S il ahtarağa, Alibeyköy Yolu 10/6
Tic •
A.Ş.
Eyüp ., _- ·~
256012/13 - 241056/57
2 . 252 . 299 :ı
Pro-Eks Profil a İhracat A . Ş .
2 . Taş o cağı Sok . N. 28- 26
Mecidiyeköy
662223 - 663377
1.848 . 154,38 :ı
Zarbu İnşaat Malzemesi İh r . ve Pazarl ama Tic • Ltd .
Halaskergazi Cad . 337/8
Şti .
Şişli
462954- 461224
227 . 599 , 59 ı
Gültaş Gülbakanoğlu
Eyüp Bulvarı N. 6a
Eyüp
768801-764722 - 766599
208 . 579,63 :ı
Organizasyon ve Turizm San .
T.A.Ş.
- 37-
BAŞARILI İ T HALATÇILAR
OUTSTANDING FOREIGN IMPORTERS
Vostokintorg V/O
Smolenskaya 32/34
r-ıoscow, U. S . S . R.
29 . 209 . 273,18 S'
Fuat Gürel
Ge1lertstrasse 36
2000 Hamburg - W. Germany
Telex : 215034 Hamburg
18 . 763 . 429 S'
Marsch Import OHG
70 Ulm, Boschstrasse 23- 60200113- 04
w. Germany
Telex : 712411
18 .456. 96 7, so $
E. A. Warrington Comsolidated Ltd .
156 Arthu.r. Road
Wimbledon Park , London
SW19 8 AQ, England
14 . 059 . 963 g
Hochstrasser Et Cie , A. G.
Bahnho~strasse 8 Küs na cht,
Zurich , Switzerland
Telex: 58017- 52531 - 53346 Zurich
9.817 . 059 $
- 38-
Veitscher Magnesitwerke A. G.
1011 \olien Schubertring 10/12
Austria
Telex: 111766 vmag
8 . 220 . 300,28 ı
Kaospal S . A.
Leninova Str . 178 -10
Praha- Çekos1ovakya
8 . 038 . 248
s
The State Enterprise For Canning
Kerbela-I rak
8 . 889.596 .52 ı
Mercur
Ca1eabvictoriei Str . N. 118
Bukreş -Romania
Telex: 11366
6 . 882 . 903,79
~
Filofibra S . A. Corso
6900 Lugano-Swiss
6 . 295.207,89 ı
E1vezi~
- 39-
Turkas IM Und Export Türker K. G.
Kaiser Str . 233
7500 Karlsruhe 1- W. Germany
6 . 233 . 200,38 :$
Metal Gesellschaft A. G.
Reuter'Neg H 6
frankfurt am Main 1
w. Germany
5 . 751.884,58 $'
National Supply Cor .
P. O. B. 3402 Tripoli/L . A. P. S .
Jamahiriya- Libya
5 . 635 . 494 ,82 ı
Iraqi Trading Co.
P. O. B. 17
Ba~dat -I raq
5 . 609 . 755 $
Textilimpex
Traugoutta Str. 25
Latz- PoJ snd
5 . 500 . 238 $
Nasco Tripali
National Supply Corporation
Tripali -Libya
5 . 022 . 655,86 $'
-40 -
DÜ ZELTMELER
Nuh Mehmet Derin
Marmara İş Hanı Tura nlı Sa k . N. 3/ l
Beyazıt
267590 - 284 774
7 . 718 . 062 , 92 :ı
Ekspres Vapu r Acentesi A . Ş .
Cad . Ç ı racı Sak . R- Han K. 4
Tophane
434 732 - 33 - 35
7 . 103 . 396 , 57 $'
Şark
Rıhtım
Tütün Ltd . Şti .
Fındıklı Han K. l
Fındıklı
496210
1. 6-19 . 059,15
:ı
Derkon Deri ve Ko nf . San . ve Tic .
Kapı Karşı Sak . N. l 5- 17
A . Ş.
Kazlıçeşme
254312
3 .218 . 606
~
Erdeın fxport - İmport
Manifaturacılar
Un kapanı
286433
1. 070 . 347 , 05
Supsan Motor
Halkalı Cad ,
Sefaköy
790740
168 . 695 , 99 :ı
Cad .
C:rdem Sümbül ogl u
ı . Blo k 1168 - 69
:ı
Süpapları
Sa n . ve lic .
A.Ş.
Download

ODAS I Sheraton Otol i.