ieuisletmefakultesi
ieubusiness
İŞLETME FAKÜLTESİ, E-BÜLTEN
TEMMUZ 2014
THE 10 RULES OF
INTERVIEW ETIQUETTE
Interview scheduled? Whether you’re looking for your first job or
you’re a seasoned professional, it never hurts to brush up on these
basics. Follow these rules for making all the right moves before,
during, and after the interview, and you're sure to shine.
1. Rehearse
There are several questions that you’re pretty much guaranteed to
be asked during an interview: “Why do you want to work for this
company?” “What are your strengths and weaknesses?” and
“Where do you see yourself in five years?”—to name a few. So be
prepared with insightful answers for these classics, plus be familiar
with other interview questions typically
asked in your field, too.
2. Do Your Research
At minimum, review the company’s website
and Google its key players. Find out who
you’ll be interviewing with and learn something about them, such as when they were
last quoted in a publication or if they’ve
recently received an award. You’ll project
the image of someone who is interested,
does their homework, and pays attention to
details.
3. Brush up on Body Language
Be aware of what you're communicating through your posture and
stance—and make sure it’s good. For example, sitting with your
arms and legs crossed sends a message that you are closed-off or
feel defensive. If you keep your hands in your lap the entire interview, you could signal that you lack self-confidence. And twirling
your hair can make you look nervous or juvenile. Next, always stand
up when someone else comes into the room.
4. Dress the Part
An interview may be the only shot you have to impress the decisionmaker in person, so make sure you’re dressed impeccably. It’s
always better to overdress than underdress, but do some sleuthing
and find out what the corporate dress culture is before you walk
through the door. A dark suit (jacket and pants or skirt) and a crisp
white shirt, manicured nails, simple make-up, and clean, professional shoes will be perfect in most cases. And definitely avoid
dangling earrings, too much perfume, and multiple, clanking bracelets.
5. Shake it Like You Mean It
No "fingers-only" handshakes, ladies! The proper, professional way
to shake is using the entire hand, extending your arm (first if
possible) for a firm, but not overbearing grip, while rolling the
index finger around the bottom of the other person's hand.
6. Smile
Yes, a job interview is a high-pressure situation, but freezing up and
looking nervous will lose you points in the few critical moments you
have to shine. Smiling naturally (without pursing your lips tightly
together) will make you appear confident, friendly, and approachable.
7. Take the Water
If your interviewer offers you a glass of water, take it, even if you're
not thirsty. This little prop can help buy you time to formulate an
answer to a difficult question or just give you a moment to center
yourself.
8. Know Your Faux Pas from Foie Gras
Hint: one is a mistake, and the other is a delicacy made from the
fattened liver of a duck or goose! Some interviews (usually second
or third) are conducted over a meal, so being
familiar with proper table manners is imperative to your interview success.
9. Ask Questions
Keep in mind that the job interview is a twoway street. It's an opportunity for you to sell
yourself to the company, but also to learn
more about the workplace to see if the
position and environment are a good fit for
you. Go in with a few questions, such as
details about the type of work that the
position entails, the corporate culture, and
the typical career path of someone who holds the position.
10. Send a Proper Thank You
Yes, even today, a handwritten note is mandatory. Sending a thank
you letter via email is fine when the decision must be made quickly.
Genç akademisyene
Üstün Başarı Ödülü
İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme
Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Çiğdem Kentmen Çin, Türkiye Bilimler
Akademisi’nce (TÜBA) verilen 2014 yılı
Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne
(GEBİP) siyaset bilimi alanında layık
görüldü. Doç. Çin’in bilimsel
araştırmalarına 3 yıl boyunca her sene 20
bin liralık mali destek sağlanacak.
ÜNİVERSİTELİ YAZ TATİLİNİ NASIL
GEÇİRİYOR?
Unisbul, üniversiteli öğrencilerin yaz tatilinde neler yaptıklarını
öğrenmek amaçlı “Yaz tatilini nasıl geçirmeyi planlıyorsun” diye
bir anket gerçekleştirdi
Çalışarak%50
Yaz okuluna devam ederek%19
Yurtiçinde tatil yaparak%14
Yabancı dil, Bilgisayar, Müzik, Dans kurslarına katılarak%7
Work And Travel Yaparak%6
Yurtdışında tatil yaparak%4
Tabloda da görüleceği üzerine öğrencilerin %56’sı (Work And
Travel dahil ) yaz tatilini çalışarak geçirmeyi planlıyor. Genelde
bir algımız vardır. Üniversite öğrencileri yazın 4-5 ay tatil
dönemini yatarak, eğlenerek, denize girerek geçirir diye. Halbuki
yazı tatil yaparak geçiren öğrenci oranı oldukça az. %14’lük bir
öğrenci yazın tamamını tatil yaparak geçirebilmektedir. Bu oran
Avrupa ülkelerinde çok daha fazladır. %4’lük bir öğrenci kitlesi
de eldeki imkanları kullanarak, yaz tatilini yurtdışında geçirmektedir. Yakın akrabası, arkadaşı yurtdışında yaşayanlar bu imkana
daha kolay bir şekilde erişebilmektedir.
Özellikle ailesi tarımla uğraşan öğrenciler yaz tatilini ailesine
yardım ederek, çalışarak geçirir.
Giresun’da fındık, Rize’de Çay, Kastamonu’da sarımsak- buğday,
Güneydoğu’da Pamuk, Akdeniz ve Ege’de sebze yetiştirmeciliğiyle
birlikte seralarda, Malatya’da kayısı daha sayabileceğimiz bir çok
yöremizde geçimini buralardan sağlayan aileler, yazın hummalı
bir çalışmaya girer. Tabi yaz tatiline giren üniversiteli de, ailesi bu
şekilde çalışıyorken tatil yapmak içine sinmez. Her ne kadar
aileler 1 yılı yoğun bir şekilde geçiren çocuğunu çalıştırmak
istemese de, şartlar bunu gerektirmektedir.
Üniversiteli de fındığını, çayını, pamuğunu, şeker pancarını toplar,
bunlar satıldıktan sonra harçlığını cebine koyar. Birçoğu da bu
harçlıklarla üniversite eğitimine devam etmektedir.
Anadolu’da çalışma durumu bu şekilde iken, büyük şehirlerde
yaşayan üniversiteliler boş durur mu?
Onlar da garsonluk, marketlerde tanıtım aktivitelerinde,
AVM’lerdeki parfüm, şeker standlarında, mağazalarda satış
görevlisi olarakpart time çalışarak, staj yaparak harçlığını
kazanmaya çalışmaktadır.
http://blog.unisbul.com/2011/06/universiteliyaz-tatilini-calisEĞİTİM KOÇLUĞU
EĞİTİM KOÇLUĞU
Eğitim koçluğu şu an
hayatınızda sizin için önemli
olan her ne ise, sizin o noktaya
ulaşmanızı sağlayacak yol
arkadaşı, vizyoner ve gelecek
mimarıdır. Bugüne kadar
kararlarınızı kendiniz mi
verdiniz? Yoksa hep birileri
mi sizin için karar verdi?
Okuduğunuz bölümü siz mi seçtiniz? Ya da yapacağınız işi kim
seçecek? Bir eğitim koçu için önemli olan sizin doğrularınız ve
sizin kararlarınızdır. Eğitim koçu yargılamaz, kendi fikrini empoze
etmeye çalışmaz, hatta fikir vermez. Onun görevi nötr kalmak ve
size sizin kendi doğrularınızı bulmanız için yardım etmektir.
“Dersleri ingilizce olduğu için anlamıyorum”, “Matematiği
yapamıyorum”, “Bu hoca bana taktı”, “İçimden hiç ders çalışmak
gelmiyor”, “Bu dersi hiç sevmiyorum çok zor”, “Geleceğimle ilgili
kaygılarım var, ne yapacağımı bilmiyorum”, “Motivasyon
eksikliğim var”, “Sınavlardan önce ve sınav sırasında çok
heyecanlanıyorum, bildiklerimi bile yapamıyorum”, “Zaman bana
yetmiyor”, “Ailemle ve arkadaşlarımla sorunlar yaşıyorum”… diye
düşünüyor ama aynı zamanda bu düşünceyi daha olumlu başka bir
düşünceye dönüştürmeye kendinizi hazır hissediyorsanız okulumuzun eğitim koçu size yol arkadaşlığı yapmaya hazır.
Unutmayın çözüm yolu sadece bir tane değildir. Sonsuz
olasılıkların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Değişkenleri ve
koşulları, en önemlisi de bakış açımızı değiştirdiğimizde, sorun gibi
görünen şeylerin aslında yeni kapılar ve olasılıklar açtığının
farkına varırız. Gelin bu olasılıkları birlikte bulup birlikte gözden
geçirelim.
Önceden randevu almak koşuluyla koçluk hizmetlerinden ücretsiz
olarak yararlanabilirsiniz. Bir koçluk seansı yaklaşık olarak bir
saat sürmektedir. Randevu için [email protected] email
adresine mail atabilirsiniz.
For english version:
http://homes.ieu.edu.tr/~igoksel/index.php?option=com_content&
view=article&id=49&Itemid=4
BÜTÜNLEME, YAZ OKULU & EK SINAV TAKVİMİ
19 Haziran 2014
S on Dönem Öğ rencilerinin E k S ınav
(s aat 17:00’ye kadar)
B aş vuruları için S ON G ÜN
23-24 Haziran 2014
S on Dönem Öğ rencilerinin E k S ınavları
01-07 E ylül 2014
B ütünleme S ınavları
11 E ylül 2014
S on Dönem Öğ rencilerininE k S ınav
B aş vuruları için S ON G ÜN
(s aat 17: 00’ye kadar)
15-16 E ylül 2014
S on Dönem Öğ rencilerininE k S ınavları
YAZ DÖNEMİ
23-24 Haziran 2014
Y az Öğ retimi Ders K ayıtları
30 Haziran-22 A? us tos
Y az Öğ retimi
2014
(Lis ans ve önlis ans progrmaları öğ rencileri
için)
Download

the 10 rules of ıntervıew etıquette