Biker
BLUETOOTH® MOTORCYCLE HEADSET
MR HANDSFREE / BLUE BIKER / 03-2012 / V01
GB
NL
FR
DK
CZ
SK
E
I
Obsah balenia
SK
Montážne diely
Imbusový
kľúč
Blue Biker
Nabíjačky
Popis produktu
MrHandsfree Blue Biker je Bluetooth® stereo headset pre motocyklistov. Pred použitím si
odporúčame najskôr dôkladne prečítať tento návod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1
MFB (Multifunkčné tlačidlo)
Volume + ( Zvýšenie hlasitosti / Na
nasledujúcu skladbu/ Hlasové vytáčanie )
CTRL- - Tlačidlo ovládania ( Zapnutie /
Párovanie )
LED indikátor
Volume – ( Zníženie hlasitosti / Na
predchádzajúcu skladbu / Posledne volané číslo )
Headset konektor & konektor pre nabíjanie
2
3
4 5
6
Špecifikácia
Bluetooth® Verze
Bluetooth® V2.1+EDR
Bluetooth RF Spec
Class 1
®
Doba hovoru
8 hodín
Pohotovostní režim
400 hodín
Napájanie
5V
Doba nabíjania
RF Frekvencia
Typ batérie
3 hodiny
2.4 ~ 2.4835 GHz (ISM Band)
550mAh rechargeable Lithium-Polymer Battery
PPodpora HSP, HFP, A2DP, AVRCP and Full Duplex komunikácie
- 27 -
SK Hlavné funkcie
Ovládanie mobilného telefónu
► Bluetooth® Hands-free
► Hlasové vytáčanie
► Vytočenie posledne volaného čísla
► Odmietnutie hovoru
► Nezávislé ovládanie hlasitosti mobilného telefónu
► Nastavenie vyššej priority mobilného telefónu
Ovládanie hudby
► Bluetooth® A2DP profil
► Vychutnajte si hudbu z mobilného telefónu, alebo iného zdroja
hudby
► Ovládanie hudby pomocou AVRCP
► Nezávislé ovládanie hlasitosti hudby
► Nastavenie vyššej priority mobilného telefónu
►.DSP : Potlačenie ozveny a hluku vetra pre zaistenie kvality hlasu.
►.AGC (Automatic Gain Control): Okrem manuálneho ovládania hlasitosti, Blue Moto dokáže
automaticky zvýšiť a stíšiť hlasitosť v závislosti na okolitom ruchu a rýchlosti.
Inštalácia
1. Montáž príchytiek
Príchytky sa musia namontovať na helmu. Po pripevnení, sa môže headset jednotka z týchto
úchytov kedykoľvek pripojiť, alebo odpojiť. Napríklad, pri nabíjaní, alebo skladovaní.
Poznámka: Ak sa headset nepoužíva, odporúčame dať ho z helmy dole.
- 28 -
2. Montáž mikrofónu a reproduktorov
SK
2.1 Mikrofón musí byť umiestnený pred stredom úst.
2.2 Pripojte reproduktory k suchým zipsom vo vnútri prilby
(krátky kábel reproduktora na ľavé ucho a dlhý kábel
reproduktora pre pravé ucho), alebo použite dodávané
podložky na suchý zips.
2.3 V niektorých krajínách, je povolené mať nainštalovaný len
jeden reproduktor v helme. V tomto prípade je možné pravú
stranu reproduktora uvoľniť a nechať si len jeden
reproduktor, kvôli lepšej pozornosti v cestnej premávke.
Poznámka: Majte vždy na pamäti, že riadenie motorky je dôležitejšie ako telefonovanie. Počas
hovoru, alebo interkomu, spomaľte a koncentrujte sa na jazdu. V zlom počasí, alebo pri hustej
premávke, odporúčame spomaliť a zastaviť pred prijatím hovoru.
Používanie
Zapnutie a Vypnutie
1. Vo vypnutom stave, stlačte CTRL a podržte ho na 3 sekundy, pokiaľ nebudete počuť “di” tón,
pustite tlačidlo, modrý indikátor začne blikať, čo signalizuje úspešné zapnutie systému.
2. V zapnutom stave, stlačte CTRL a podržte ho na 5 sekúnd, pokým nebudete počuť dlhý
“di” tón. Ak všetky LED indikátory zhasnú, headset je vypnutý.
Režim párovania
Ak je headset vypnutý, stlačte a podržte CTRL pokým červený/modrý led indikátor nezačne
striedavo blikať. Teraz je headset v režime párovania.
Poznámka: Ak proces párovania nie je ukončený v priebehu jednej minúty, headset prejde do
pohotovostného režimu
Keď svetlo bliká striedavo červeno/modro, Váš headset Blue Biker je v režime párovania,
v Bluetooth® menu Vášho mobilného telefónu zvoľte vyhladávanie dostupných zariadení.
(Podrobnejšie informácie nájdete v návode Vášho mobilného telefónu , alebo navigácie). Mobilný
telefón nájde Blue Biker. Jednoducho ho zvoľte a zadajte PIN kód “0000”. Ak je úspešne
spárovaný, LED indikátor začne blikať len na modro a zaznie “di” tón.
- 29 -
SK
Teraz môžete používať headset na prijímanie hovorov (A) a počúvanie hudby (B) z Vášho
mobilného telefónu.
A. Ovládanie mobilného telefónu
1. Manuálne prijatie prichádzajúceho hovoru
Počas prichádzajúceho hovoru, stlačte krátko MFB na prijatie hovoru.
2. Odmietnutie hovoru
Počas zvonenia nového hovoru, stlačte a podržte MFB na 2 sekundy až pokým nebudete
počuť “di” tón, pustite tlačidlo, prichádzajúci hovor bol odmietnutý.
3. Zavesenie hovoru
Počas hovoru, krátkym stlačením MFB vypnete prebiehajúci hovor.
4. Opätovné vytáčanie posledného volaného čísla
Dva krát stlačte Volume -, mobilný telefón začne vytáčať posledné volané číslo.
5. Hlasové vytáčanie
Dva krát stlačte Volume +, potom vyslovte hlasový záznam želaného telefonného čísla,
Váš mobilný telefón následne začne vytáčať toto číslo.(Poznámka: Prosím uistite sa, pred
aktiváciou tejto funkcie, či Váš mobilný telefón podporuje hlasové vytáčanie.)
6. Ovládanie hlasitosti
Stlačte Volume + / Volume – na nastavenie požadovanej hlasitosti
7. Presmerovanie hovoru
Dva krát stlačte MFB, potom ako zaznie tón pustite tlačidlo. Telefónny hovor je
presmerovaný z headsetu do mobilného telefónu, alebo naopak.
B. Ovládanie hudby
1. Prehrávanie/ Pauza
V režime prehrávania hudby cez Bluetooth® A2DP, stlačte MFB na prehrávanie, alebo
pozastavenie hudby
2. Nasledujúca skladba
Stlačte Volume + pre zvolenie nasledujúcej skladby
3. Predchádzajúca skladba
Stlačte Volume – pre zvolenie predchádzajúcej skladby
(Poznámka: Vyššie uvedené funkcie vyžadujú, aby telefón podporoval Bluetooth® A2DP a AVRCP)
4. Ovládanie hlasitosti
Stlačte a podržte Volume + pre zvýšenie hlasitosti, stlačte a podržte Volume – na zníženie
hlasitosti. Keď dosiahnete maximálnu/minimálnu hlasitosť, budete počuť “DiDong” tón.
Poznámka: Telefónny hovor, alebo hovor cez intercom má vyššiu prioritu ako hudba.
Pri hovore sa hudba pozastaví a automaticky sa spustí až po ukončení hovoru.
- 30 -
Riešenie problémov
SK
1. Zariadenie nefunguje
Batéria môže byť vybitá, nabíjajte ju min. 3 hodiny.
2. Nejde zvuk
Fyzicky skontrolujte, či sú reproduktory a mikrofón správne pripojené. Neznížili ste
príliš hlasitosť ?
3. Pískanie z reproduktorov
Ak je mikrofón príliš blízko k reproduktorom, reproduktor môže pískať, dajte mikrofón
preč od reproduktorov a malo by byť všetko v poriadku.
4. Strata spojenia s telefónom, alebo hudobným zariadením
Prosím, skontrolujte, či batéria nie je vybitá.
5. Nemôže sa pripojiť k mobilnému telefónu
Prosím, zrušte všetky bluetooth pripojenia, vypnite telefón, vyberte batériu z telefónu
a vložte ju späť.Zapnite telefón, zapnite bluetooth a vyhladajte dostupné zariadenia.
Teraz sa môžete opäť spojiť s headsetom.
Nabíjanie vstavanej batérie headsetu
Headset má zabudovanú dobíjateľnú batériu, prosíme, pred používaním nabíjajte headset 3
hodiny, až pokým červená LED nezhasne.
Poznámka:
1.Používajte USB kábel jemne, nikdy ho neťahajte príliš silno, pretože môže poškodiť headset.
2. V záujme zachovania kapacity batérie a predĺženia jej životnosti, prosíme, uchovajte headset v
teplotnom prostredí 15 ° C až 25 ° C, ak sa nepoužíva.
LED indikátor
LED Indikátor
Stav
Všetky LED sú vypnuté
Vypnutý
červené/Modré svetlo striedavo bliká
Režim párovania
Modré svetlo bliká každé 3 sekundy
Pohotovostný režim
Modré svetlo bliká dlho každé 3 sekundy
Stav pripojenia
červené svetlo bliká každé 3 sekundy
Batéria je vybitá
červené svetlo svieti
Headset sa nabíja
Poznámka: Ak počas nabíjania, červené svetlo zhasne, znamená to, že proces
nabíjania bol ukončený.
- 31 -
GUARANTEE
GB
GUARANTEE
Mr Handsfree is a registered trademark of TE-Group NV. The mr Handsfree brand stands
for superior product quality and outstanding customer service. That is why mr Handsfree
warrants this product against all defects in material and workmanship for a period of two (2)
years from the date of original purchase of the product. The conditions of this guarantee and
the extent of responsibility of mr Handsfree under this guarantee can be downloaded from
our website: www.mrhandsfree.com.
NL
GARANTIE
Mr Handsfree is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk mr Handsfree
staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom
garandeert mr Handsfree dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende
een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van mr Handsfree
onder deze garantie kunt u downloaden van de website: www.mrhandsfree.com.
FR
GARANTIE
Mr Handsfree est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de mr Handsfree est
synonyme de produits de qualité supérieure et d’un service après-vente excellent. C’est la
raison pour laquelle mr Handsfree garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de
fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d’achat initiale. Les conditions de cette garantie et l’étendue de la responsabilité de mr Handsfree en vertu de cette
garantie sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet www.mrhandsfree.com.
DK
GARANTI
Mr Handsfree er et registreret varemærke tilhørende TE-Group NV. Mr Handsfree brand står
for overlegen produktkvalitet og fremragende kundeservice. Derfor er Mr. Handsfree garanterer, at dette produkt mod alle defekter i materiale og udførelse i en periode på to (2) år fra
datoen for det oprindelige køb af produktet. Betingelserne for denne garanti, og omfanget
af ansvaret for mr. Handsfree i henhold til denne garanti kan downloades fra vores hjemmeside: www.mrhandsfree.com.
- 42 -
CZ
ZÁRUKA
Mr Handsfree je registrovaná obchodná známka TE-Group NV.
Značka mr Handsfree představuje vynikající kvalitu výrobků a vynikající služby zákazníkům.
To je důvod, proč mr Handsfree poskytuje záruku na tento produkt, na všecky chyby materiálu a zpracování, 2 roky od data původního nákupu tohoto produktu.
Podmínky této záruky a rozsah zodpovědnosti mr Handsfree v rámci této záruky je možné
stáhnout z našich webových stránek: www.mrhandsfree.com.
SK
ZÁRUKA
Mr Handsfree je registrovaná obchodná známka TE-Group NV.
Značka mr Handsfree predstavuje vynikajúcej kvality výrobkov a vynikajúce služby zákazníkom. To je dôvod prečo mr Handsfree poskytuje záruku na tento produkt na všetky chyby
materiálu a spracovanie na 2 roky od dátumu pôvodného nákupu tohto produktu.
Podmienky tejto záruky a rozsahu zodpovednosti mr Handsfree v rámci tejto záruky je možné
stiahnuť z našich webových stránok: www.mrhandsfree.com.
E
GARANTÍA
Mr Handsfree es una marca registrada de TE-Group NV. La marca mr Handsfree representa
una calidad de producto superior y una excelente atención al cliente. Por esto es por lo que
mr Handsfree garantiza este producto contra todos los defectos materiales y de mano de
obra durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original del producto.
Las condiciones de esta garantía y el alcance de la responsabilidad de mr Handsfree bajo
esta garantía están disponibles en www.mrhandsfree.com.
I
GARANTÍA
Mr Handsfree es una marca registrada de TE-Group NV. La marca mr Handsfree representa
una calidad de producto superior y una excelente atención al cliente. Por esto es por lo que
mr Handsfree garantiza este producto contra todos los defectos materiales y de mano de
obra durante un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra original del producto.
Las condiciones de esta garantía y el alcance de la responsabilidad de mr Handsfree bajo
esta garantía están disponibles en www.mrhandsfree.com.
- 43 -
Download

Biker BLUETOOTH® MOTORCYCLE HEADSET