LOZAN ANT.
SINIRLAR
1. Suriye sınırı:20 Ekim 1921 tarihli Ankara
antlaşmasıyla belirlenen sınırlar kabul edildi.
2. Irak sınırı:Musul –Kerkük sorunundaki
anlaşmazlıktan dolayı sınır daha sonra TBMM
ve İngiltere arasındaki ikili görüşmelerde
belirlenecek.
Boğazlar
-Bogazların idaresi başkanlığını bir Türkün yapacağı uluslar
arası bir komisyona bırakılıyor.
-Boğazların her iki yakasında
20’şer km lik askerden arındırılmış bölge oluşturuluştur.
-Oluşturulan askersiz bölgeye olağan üstü bir durum
yaşandığında Türkiye’nin asker sokabileceği
kararlaştırılmıştır.
-Boğazlardan ticaret gemilerinin serbestçe geçmesine karar
verilmiştir.Savaş gemilerine ise tonaj sınırlaması getirilmiştir.
-İstanbul’daki işgal güçlerinin şehri 1,5 ay içinde boşaltmaları
kararlaştırılmıştır.
Kapitülasyonlar
Lozanın en çok
konuşulan konusu hiç
taviz verilmeden
çözülmüş ve kesin olarak
kaldırılmışlardır.
Ermenistan sorunu
Sevr ant.ile Doğuda
kurulmasına karar verilen
Ermeni devletinin
kurulmasından
vazgeçilmiş ve bölgenin
türk toprağı olduğu kabul
edilmiştir.
Adalar
Oniki ada
İtalyanlara,Bozcaada ve
Gökçeada Çanakkale
Boğazını kontrol ettiği için
TBMM’ye diğer Ege adaları
ise Yunanistan’a veril
miştir.Yunanistanın Türk
kıyılarına yakın olan adaları
akeri amaçlı kulllanması
yassktır.
Patrikhane
I.Dünya savaşı ve
Kurtuluş savaşı boyunca
azınlıklar ve dış güçlerle
birlikte hareket eden
Fener patrikhanesinin
yabancı kiliselerle ilişki
kurmaması şartı ile
Türkiyede kalması kabul
edilmiştir.
Borçlar
Düyunı Umumiye kaldırılacaktır.
Osmanlı devletinden ayrılan devletlere Osmanlı
borçlarından hisse verilecektir.
Osmanlı borçlarının büyük bölümünü TBMM
ödeyecektir.
Borçlar Türk lirası olarak ve taksitler halinde
ödenecektir.
Azınlıklar
Türkiyedeki tüm azınlıklar Türk vatandaşı olarak
kabul edilmişlerdir.
Azınlıklara Türk vatandaşlarına tanınan tüm
haklar tanınmış ama ayrıcalıkları kaldırılmıştır.
İstanbuldaki Rumlar hariç diğerleri Yunanistana
,buna karşın batı Trakyadaki Türkler hariç
Yunanistandaki Türkler de Türkiyeye
gönderileceklerdi.
Yabancı okullar
Savaş tazminatı
Tüm yabancı okullar Türk
Yunanistan savaş
kanunlarına ve diğer
tazminatı olarak
okulların bağlı oldukları
Karaağaç’ı Türkiye’ye
tüzük ve yönetmeliklere
bırakmıştır.
uyacaklardır. Türk
hükümeti bu okulların
öğrenimini
düzenleyecektir.
Download

büyük taarruz`un sonuçları