Memoriál Vlada Plulíka
5. ročník - 28.09.2013
Prezentačný materiál pre sponzorov
Vážení priatelia, predstavitelia firiem,
Memoriál Vlada Plulíka je podujatie organizované už piaty rok na pamiatku známeho
slovenského horolezca Vlada Plulíka, ktorý
v roku 2008 za doteraz nevyjasnených okolností nezostúpil z karakoramskej osemtisícovky Broad Peak v Pakistane.
Okrem výbornej atmosféry v Nízkych Tatrách
na účastníkov čaká aj spoločenský večer
venovaný spomienke Vlada Plulíka a koncert
hudobnej skupiny Slniečko.
Podujatie je zaradené do Slovenského pohára
v behu do vrchu a už tradične sa organizuje
na jeseň. Trať Srdiečko - Chopok má 4 kilometre, prevýšenie vyše 800 metrov a každým
rokom priláka viac ako 100 pretekárov zo
Slovenska a zahraničia.
Za Občianske združenie Vlada Plulíka,
Vlado bol výborným vytrvalostným športovcom, a preto najlepším spôsobom na pripomenutie si jeho pamiatky je spojiť meno
s pretekom v horskom teréne, kde si môže
každý preveriť svoju kondíciu.
Týmto listom Vás pozývame na toto podujatie
a oslovujeme s ponukou podporiť už 5. ročník
Memoriálu Vlada Plulíka.
Marián Plulík
Občianske združenie Vlada Plulíka, www.ozvladaplulika.sk © 2013
Možnosti podpory
Exkluzívny generálny partner
»» spolupráca založená na viacročnej spolupráci
»» ročná výška podpory je nad úrovňou určenou pre
Generálneho partnera
»» presné určenie spolupráce je na základe vzájomnej
dohody
Generálny partner
»» príspevok vo výške 2000 EUR alebo 1000 EUR +
2000 EUR v materiálnej podpore / ceny veľkoobchod
Balík služieb
• meno partnera v názve podujatia
• logo dvojnásobku štandardnej veľkosti uvedené na
všetkých prezentačných materiáloch podujatia plagáty, propozície, štartovné čísla, výsledková listina,...
• umiestnenie loga na webovej stránke organizátorov
www.ozvladaplulika.sk a www.skialp4u.sk s priamym
odkazom na webovú stránku generálneho partnera,
reklamný banner spoločnosti na webových stránkach
• logo v priestoroch podujatia zahrnutého v oblasti štartu
a cieľa podujatia, na oficiálnych dokumentoch (štartovné a výsledkové listiny, štartovné čísla)
• možnosť prezentácie spoločnosti na podujatí formou
prezentačného stánku, resp. umiestnenia reklamného
bannera či prezentačných materiálov
• grafická príprava a realizácia reklamného predmetu s
logami partnera
• možnosť účasti predstaviteľa spoločnosti na podujatí
(ubytovanie, plná penzia)
• nezahrnuté možnosti v rámci vzájomnej dohody
Oficiálny partner
»» sumou minimálne 500 EUR alebo 250 EUR + 300
EUR v materiálnej podpore / ceny veľkoobchod
Balík služieb
• logo štandardnej veľkosti uvedené na všetkých prezentačných materiáloch podujatia
• umiestnenie loga na webovej stránke organizátorov
www.ozvladaplulika.sk a www.skialp4u.sk s priamym
odkazom na webovú stránku generálneho partnera,
reklamný banner spoločnosti na webových stránkach
• logo v priestoroch podujatia zahrnutého v oblasti štartu
a cieľa podujatia, na oficiálnych dokumentoch (štartovné a výsledkové listiny, štartovné čísla)
• možnosť prezentácie spoločnosti na podujatí formou
prezentačného stánku, resp. umiestnenia reklamného
bannera či prezentačných materialov
• nezahrnuté možnosti v rámci vzájomnej dohody
Podporovatel’
»» príspevok minimálne 100 EUR alebo 50 EUR + 100
EUR v materiálnej podpore / ceny veľkoobchod
Balík služieb
• logo zodpovedajúcej veľkosti uvedené na všetkých
oficiálnych materiáloch podujatia
• možnosť prezentácie spoločnosti na podujatí formou
umiestnenia reklamného bannera či prezentačných
materiálov
• nezahrnuté možnosti v rámci vzájomnej dohody
Pre každého partnera bude vyhotovená Zmluva o reklame.
Kontaktné údaje organizátora:
Občianske združenie Vlada Plulíka
Adama Trajana 4834/25, 92101 Piešťany
ICO: 42162122
Bankové spojenie: 2922839709/1100 Tatra Banka
Občianske združenie Vlada Plulíka, www.ozvladaplulika.sk © 2013
Kto bol VIado PIuIík?
Narodil sa 3. marca 1963 v Piešťanoch. Bol vytrvalostným a horským športovcom a zaujímal sa o
každý podobný šport.
Ľudia si ho pämatajú ako bežca, bikera, freeride lyžiara či horolezca. Je autorom mnohých prvovýstupov, hodnotných prelezov technických ciest a
reťazoviek vo Vysokých Tatrách. Počas svojho života liezol v Dolomitoch, Alpách, Skalistých horách,
Himalájach,... Je držiteľom viacerých ocenení za
výstupy roka slovenského horolezeckého spolku
JAMES. Vo svojich športových výkonoch sa taktiež
umiestňoval na popredných miestach v bežeckých
a cyklistickýchhorských maratónoch.
V roku 1998 stál na vrchole Mount Everestu (8848
mnm), kam ako prvý Slovák vyliezol severnou cestou bez použitia umelého kyslíka, a v roku 2008
vyšiel na vrchol Gašerbrumu I alpským štýlom. Zo
svojich horolezeckých športových podujatí si však
najviac cenil zimný a letný sólo nonstop prelez
hlavného hrebeňa Vysokých Tatier.
Od 26. júna 2008, kedy nezostúpil z Broad Peaku
(8047 mnm), je nezvestný.
Najvýznamnejšie expedície a športové úspechy:
2008
Gašerbrum II (8035), Himaláje, dosiahnutá výška 7800 m
Gašerbrum I (8068), Himaláje, vrchol
2005
Čo Oju (8021), Himaláje, dosiahnutá výška 7250 m
2002
Šiša Pangma (8046), Himaláje, dosiahnutá výška 6300 m
1999
Letný nonstop a sólo prechod hrebeňa Vysokých Tatier
1998
Mount Everest (8848), Himaláje, vrchol
1997
Kančendžonga (8586), Himaláje, dosiahnutá výška 7900 m
Zimný nonstop a sólo prechod hlavného hrebeňa Tatier
“Výstup roka SHS james”
1994
Amazonia Vertical (najtažšie dĺžky štýlom PP)
1993
Galéria Gánku, Cesta Centrálny kút, 2. zimný priestup
“Najlepší výstup roka”
1991
Priatelia z Mesiaca prvovýstup, USA Cracked anyone pri Telluride
1989
OS prelez cesty Hemming-Robbins na Petit Dru
“Výstup roka”
Vlado bol zvláštny chalanisko. Pri svojich športových podujatiach šiel až na doraz, svojim
projektom sa vedel úplne odovzdať. Hľadal
si vlastné výzvy, často aj mimo vymedzených
kategorií. Nebol iba čistým skalkárom, bigwallistom ani technickým lezcom a svoje aktivity
neobmedzoval len na zadefinované horolezecké ihrisko. Bol skôr sólový hráč, ale vedel
sa i podriadiť a byť užitočnou časťou tímu.
Kategória, v ktorej exceloval, by sa dala nazvať, všestranný vytrvalostný horský atlét.
Občianske združenie Vlada Plulíka, www.ozvladaplulika.sk © 2013
Download

Memoriál Vlada Plulíka - Občianske Združenie Vlada Plulíka