Przypomnijmy, że Chrystus wydał o nim opinię jednoznaczną. „Między narodzonymi z
niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” . Ta wielkość Jana okazała się bardzo
inspirująca. Dla ludzi sobie współczesnych stał się drogowskazem prowadzącym do
Światłości: „przyszedł on na świadectwo, (...) by wszyscy uwierzyli przez niego”. Dla
następnych pokoleń stał się symbolem ładu moralnego, bezkompromisowości w
rozróżnianiu dobra i zła, wierności zasadom, których nie można nie bronić. Nic
dziwnego, że stał się potem w Kościele bardzo popularnym patronem. Ktoś obliczył, że
spośród wszystkich ludzi wyniesionych na ołtarze, najwięcej (bo blisko trzystu) nosiło
imię Jan (w różnych wariantach językowych), przy czym dla większości z nich patronem
był właśnie św. Jan Chrzciciel. Także najwięcej papieży, bo aż dwudziestu trzech,
przyjęło
to
imię.
Zauważmy jednak, że mimo tak wielu osobistych przymiotów, wielkość św. Jana
Chrzciciela wynika przede wszystkim z jego szczególnej relacji do Boga, a zwłaszcza do
Jezusa Chrystusa. Jan jest bardzo wyrazistym świadkiem tego, co w człowieku (i z
człowiekiem) potrafi dokonać Bóg. W języku hebrajskim imię Jan oznacza „Bóg jest
łaskawy”. Niektórzy tłumaczą „Bóg się zmiłował”. I w jednym, i w drugim wypadku
chodzi o to samo: gdyby nie Bóg, Jan nie byłby tym Janem, wielkim i świętym.
Przypomina się tu wyznanie francuskiego pisarza Alberta Camusa: „Czy można być
świętym bez Boga? To jedyny konkretny problem, który mnie dziś zajmuje”. Dla Camusa
już samo istnienie Boga było problematyczne, stąd tak trudno mu było uwierzyć w
prawdziwą świętość człowieka. Dla pierwszych chrześcijan oczywiste było nie tylko to,
że Bóg istnieje, ale również to, że Bóg jest łaskawy i miłosierny, że uzdrawia i zbawia, że
jest wierny swoim obietnicom, że to sam Bóg przychodzi, aby nam pomóc zło dobrem
zwyciężać. Jako pierwszy ogłosił to, a potem życiem swoim dowiódł „człowiek posłany
od Boga” - św. Jan Chrzciciel.
Gdy dzisiaj wsłuchujemy się w ten adwentowy „głos wołającego na pustyni, głos
wzmocniony doświadczeniem dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa, lepiej rozumiemy, że
gdy Bóg przychodzi, nie można żyć po staremu. I dopóki nie będziemy unikać
„wszystkiego, co ma choćby pozór zła”, ciągle będą kłopoty z powtórnym przyjściem
Chrystusa.
Duszpasterz: Ks. Proboszcz Wiesław Duracz 29 Edmund Street ,
Bradford BD5 OBH tel. 01274-720 848 mobile: 077 48 28 20 20
e-mail:[email protected]
www.parafiabradford.co.uk
Ks.Wikariusz Zbigniew Zybała tel. 079 028 865 32.
e-mail: [email protected]
POLSKA PARAFIA
MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
POLISH ROMAN CATHOLIC COMMUNITY PCM
Charity No 1119423
B I U L E T YN
14 grudnia 2014
3 Niedziela Adwentu
Bradford
Nr.50
Czytanie z Księgi Proroka Izajasza 61,1-11
PSALM: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim
Czytanie z 1 Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan 5,16-24
Ewangelia według św. Jana 1,6-8.19-28
LITURGIA
TYGODNIA
Poniedziałek 10.00 + Jerzy i Edyta Smolscy w 25 rocznicę śmierci
10.30
Wtorek
+ Zofia Zommerfeld
10.00
/Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia/
Środa
10.00
10.30
Czwartek
10.00
10.30
Piątek
10.00
10.30
Sobota
O zdrowie, błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
08.00
wszystkich parafian od duszpasterzy
NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE 4 Niedziela Adwentu B
Sobota
+ Stanisław, Ewa, Władysław Rachel; Stanisława
Spowiedź
i Brunon Mondzielewski; Helena i Leszek Czerniak
18.00
adwentowa
oraz zmarli z rodziny Trembeckich, Małków i Boruckich
g.15.30-17.30
od Danuty i Ryszarda Wolnych
Niedziela
+ Zofia i Edward Kaczmarscy i dziadek Kazimierowski
10.00
od rodziny
+ Ewa, Zygmunt i Edmund Nazgowicz od Marianny
11.15
Msza szkolna
Piaścik
Przygotowujący się do sakramentu małżeństwa mogą uczestniczyć w specjalnych
katechezach dla narzeczonych i uzyskać dyplom ukończenia kursu z poradnia
rodzinną. Następny kurs będzie od 28.02.-01.03 2015/sobota-niedziela/ g.18.00-22.00.
Prosimy o zapisy.
Lektorzy - Sobota 20.12.2014 g.18.00 – Młodzież
Niedziela 21.12.2014 g. 10.00 - K. Musztafa
g.11.15 - Pierścińscy
Dyżur przedstawiciela PRD Sali św. Brata Alberta, sobota
i niedziela 20-21.12.2014 – M.M. Pierścińscy
OFIARY
Na potrzeby parafii – Z.W. Słowikowscy £30;
Na kwiaty – £
Ofiary na prace remontowe w POK-u: Z.W. Słowikowscy £70;
Taca dla parafii – 07.12.2014 - £
Gift Aid 09.11.2014 - £ 112
Dla Kościoła na Wschodzie £
Jeżeli ktoś z Parafian pragnie złożyć ofiarę czekiem/na dowolny cel parafialny/,
prosimy go wypisać na –P.C.M. BRADFORD. Zwracamy się w imieniu
Parafialnej Rady Duszpasterskiej do wszystkich Parafian z serdeczną
prośbą o złożenie raz w roku minimalnej sumy £ 30 na potrzeby naszej
parafii. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowanie za
złożone ofiary na nasze cele parafialne. Bóg zapłać.
*** OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE ***
Wszystkich drogich Parafian składających ofiary dla parafii w formie GIFT AID
prosimy o odebranie firmowych kopert z pieczątką parafii i podanie na kopertach
swoich danych. Prosimy nie składać ofiar w kopertach firmowanych przez inne
angielskie parafie.
1. Dziś przypada trzecia niedziela Adwentu, zwana niedzielą gaudete – „Radujcie
się” od pierwszych słów antyfony na wejście dzisiejszej Mszy Świętej,
umieszczonej w mszale. W tę niedzielę rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o
życie chrześcijańskie rodzin, przypominające nam o obowiązku ustawicznej
modlitwy i troski o rodzinę własną i naszych bliźnich. Po każdej Mszy Świętej
błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa.
2.Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest dla nas Maryja. Ku Jej
czci odprawiana jest Msza Roratnia w sobotę o g.8.00.
3. W środę rozpoczynamy drugą część Adwentu – bezpośrednie przygotowanie
nas świąt Bożego Narodzenia.
4. Spowiedź adwentowa w naszej parafii w sobotę 20 grudnia 2014 w
godz. 15.30-17.30.
Poniedziałek – g.11.30-14.00 Well-Being Cafe/POK/.
Środa - POK 10.00-14.00 DAY CENTRE /ostatnie/.
Piątek - POK 10.00-14.00 DAY CENTRE/ostatnie/.
Środowe i Piątkowe Day Centre zaprasza na uroczysty świąteczny
obiad 19.12.2014 o g.12.00 w POK-u. Bilety do nabycia w Sali św.
Brata Alberta i podczas zajęć Day Centre.
Sobota – g.12.30/POK/ – Katecheza dla dzieci przygotowujących się
do I Komunii świętej.
g.19.00/kościół/ - Katecheza dla kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania.
W Sali św. Brata Alberta, w każdą sobotę i niedzielę można nabyć tygodnik
katolicki „Gość Niedzielny” w cenie Ł1.50.
W związku z potrzebą przeprowadzenia małych remontów w POK-u, jak zmianą
dywanów, zakupem naczyń, zakupem nowych krzewów wokół kościoła, wydatkami
związanymi z przepisaniem Klubu dla parafii. Zachęcam wszystkich Parafian do
złożenia dowolnej ofiary na ten cel wpisując się na imienną listę, która znajduje
się w Sali św. Brata Alberta lub u księży. Budynki te służą zarówno starszym
jak i nowym parafianom i będziemy się cieszyć, gdy wszyscy w jakiś sposób będą
mieli udział w utrzymaniu tych obiektów i trosce o ich estetyczny wygląd, co jest
także wyrazem naszej wiary. Serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie i ofiary.
Wszystkich naszych Rodaków, którzy chcą należeć do naszej Parafii
serdecznie zapraszamy i prosimy o wypełnienie przygotowanego
formularza i zwrócenie go duszpasterzowi.
Sali Brata Alberta można zakupić opłatki
świąteczne kartki
imieninowe, urodzinowe, świąteczne i kalendarze na 2015 rok.
POCHYLENI NAD EWANGELIĄ –
Chrzciciela.
Adwentowe świadectwo Jana
Fenomen św. Jana Chrzciciela, nawet po upływie prawie dwóch tysięcy lat, fascynuje
nas z tą samą mocą, z jaką fascynował ludzi tłumnie ciągnących nad Jordan, by przyjąć
od niego chrzest pokuty i nawrócenia. Pamiętamy, jak trudno było starotestamentalnym
prorokom wylegitymować się co do Bożego posłannictwa. Nawet sam Jezus Chrystus,
chociaż Jego słowom towarzyszyły aż nadto czytelne znaki, przez większość rodaków
został odrzucony (znamienne, że więcej sympatii zaskarbił sobie u nich nawet Barabasz,
który był złoczyńcą). Autorytetu Jana Chrzciciela nie kwestionował nikt. Nawet Herod,
który go uwięził i skazał na męczeńską śmierć „chętnie go słuchał”, w duchu przyznając
mu rację. Jak wielkim musiał być Jan, skoro podejrzewano, że jest Mesjaszem, Eliaszem
lub innym z proroków?
Download

B I U L E T Y N - Polska Parafia Katolicka w Bradford