Aracı Kurumların İşleyişi
ve
Geri Ödeme Kurumlarının
Sağlık Turizmindeki Rolü
Dt. Selim Mutgan
Sağlık Turizmi Geliştirme Destekleme ve Organizasyon Hizmetleri
Derneği
1
SAĞLIK TURİZMİNDE
TANIM KARMAŞASI
2
T.C. Sağlık Bakanlığının «Sağlık Turizmi» tanımı:
İkamet edilen yerden başka bir ülkeye herhangi bir
sebeple sağlık hizmeti almak için yapılan planlı seyahate
«Sağlık Turizmi», seyahat edene de «sağlık turisti»
denir.
Turizm, «zevk için yapılan geziler ve seyahatleri yapmak
için gerçekleştirilen insan faaliyetlerinin tümü» olarak
tanımlanır. (Uluslararası turizm sözlüğü)
Bir başka tanım da, «başka bir ülkeden, şehir veya
bölgeden yabancıların gelmesi ve geçici süre kalmalarıyla
ortaya çıkan hareketin ekonomik yönünü ilgilendiren
faaliyetlerin tümü» şeklindedir. (Hermann von Schuller)
3
SAĞLIK İÇİN SEYAHAT
Sağlığını kazanmak ya da korumak için yapılan
seyahatin, herhangi bir turizm acentesi
aracılığıyla, üstelik hastayı turist olarak gören
bir anlayış ile yürütmenin doğru olduğunu
düşünmüyoruz…
SAĞLIK İÇİN SEYAHAT
SAĞLIK İÇİN SEYAHAT
ORGANİZASYONU
Türkiye’de bu organizasyon,
T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından onaylanmış, yasalara
ve mevzuata uygun olarak
sağlık kurumları ile eşgüdümlü
şekilde çalışan aracı kurumlar
tarafından yapılmalıdır…
6
SAĞLIK İÇİN SEYAHAT
Sağlık ile ilgili seyahatlerin tamamını «Sağlık Turizmi» diye
adlandırılan sektör, Türkiye’de yeni filizlenmeye başladığı için,
Hindistan gibi dünya «sağlık turizmi» devleri ile rekabet etme
şansımız henüz mevcut değil. Başlıca sorunlarımız, şöyle
özetlenebilir:
 Yasak olsa da, simsar anlayışının ve ilişkilerinin hala sürüyor olması
 Hastalara sadece uçak bileti ve konaklama hizmeti verileceğinin
zannedilmesi
 Havayolu şirketlerinin hasta transferine yeterince hazırlıklı
olmaması
 Konaklama imkanlarının hastalar için uygun olmaması
 Hangi sağlık kurumunda hangi işlemin gerçekleştirilebildiğine dair
ortak bir veri havuzunun olmaması
 Sağlık için seyahatin küresel bir konu olduğu gerçeğinin göz ardı
edilmesi
7
ARACI KURUMLARIN
İŞLEYİŞİ
8
ARACI KURUMLARIN İŞLEYİŞİ
 Aracı kurum, yurt dışında ofisler açarak ya da internet üzerinden
pazarlama yaparak elde ettikleri hasta bilgilerini, temsilcileri
tarafından merkeze yönlendirilmeli;
 Aracı kurumun kadrosunda bulunan danışman hekimler
tarafından değerlendirilen bilgiler bir formda toplanmalıdır;
 Bu bilgiler, aracı kurumun anlaşmalı olduğu hekim ve hastanelere
gönderilmelidir;
 Gelen tedavi planları ve fiyatlar, yeni bir form oluşturularak aracı
kurum vasıtasıyla hastaya iletilmelidir;
 Hasta ülkemize gelmeyi kabul ettiği taktirde kendisine uçak bileti
ve konaklama konusunda yardımcı olmak, aracı kurumun önemli
görevlerinden birisidir;
 Ülkemize geldiğinde havaalanı transferleri, hastane girişleri ve
tercümanlık hizmetleri aracı kurum tarafından sağlanmalıdır.
9
Webportalda hastanın sadece cinsiyet, kan grubu, yaşı gibi bilgileri
değil, anamnezi ve sağlık geçmişine dair bilgiler de yer almalıdır.
ARACI KURUMLARIN İŞLEYİŞİ
Hastanın, şikayetini ve şikayet geçmişini, alerji, sürekli kullandığı
ilaçlar gibi sağlık geçmişi bilgilerinin girilmesi sağlanmalıdır.
ARACI KURUMLARIN İŞLEYİŞİ
11
Ayrıca hastanın, geçmişteki tedavileri, geçirdiği ameliyatları,
eklemek istediği özel bilgileri girebileceği ve kan tahlili, MR, röntgen
gibi dosyaları yükleyebileceği alanlar oluşturulmalıdır…
ARACI KURUMLARIN İŞLEYİŞİ
12
SEKTÖRE AİT
SORUNLAR VE EKSİKLER
13
SEKTÖRE AİT
SORUNLAR VE EKSİKLER
14
Hastaneye ulaştıktan
sonraki işlemler:
PROVİZYON ALIMI
15
PROVİZYON ALIMI
• Provizyon; ön onay demektir.
• Yabancı bir hastanın farklı bir ülkede (sağlık turizmi ve
turistin sağlığı kapsamında) aldığı sağlık hizmeti bedelini,
karşılayacak olan sigorta şirketi veya sigorta temsilcisi
tarafından taahhüt edilen ödeme garantisine Provizyon Alımı
denir.
16
PROVİZYON BELGESİ NASIL
ALINIR?
• Sağlık sigorta şirketine veya sigorta temsilciklerine hastanın
belgeleri ile birlikte bilgisi verilir.
• Sigorta şirketi veya temsilcilikleri hastaneye bir ödeme
garantisi gönderir.
• Hasta çıksa dahi garanti kapsamında olduğundan ücret
ödemesi gerçekleştirilir.
• Provizyon alınamayan hastalara, çıkış yapılmadan önce, son
epikriz - tedavi ücreti sigortasına iletilir ve ödeme garantisi
istenir, aksi takdirde ödeme hastadan peşin alınır.
17
TAHSİLATIN YAPILMASI
• Hastaya ait fatura İngilizce veya hastanın kendi dilinde
düzenlenir.
• Hastaya yapılan tüm müdahaleler faturada ayrıntılı şekilde
belirtilir.
• Ödemeler genellikle Euro veya Dolar para cinsinden
gerçekleştirildiği için günlük Merkez Bankası döviz kurlarına
göre yapılır.
• Kur kaybı yaşanmak istenmediği takdirde hastane adına Euro
veya Dolar cinsinden hesap açılabilir, şirkete Ek-4 formu ile
bildirilir
ve
şirketin
belirttiği
sürede
ödemenin
gerçekleştirilmesi beklenir.
• Peşin ödeme yapacak hastalara fatura İngilizce veya
mümkünse kendi dilinde fatura kesilir ve hastane veznesine
ödeme yapılması sağlanır.
18
PROVİZYON ÖDEMELERİNİN
TAKİBİ
• Öncelikle
provizyon
takiplerini
hastaneler
yapacaklardır.
• İl yurtdışı koordinasyon merkezi provizyon
işlemlerinde hastaneye yardımcı olacaklardır.
• Provizyon ve ödemelerin tahsilatı için Sağlık Turizmi
Daire Başkanlığı’ndan destek alınacaktır.
• Tercümanlık hizmetlerinde 444 47 28 yurtdışı çağrı
merkezi aktif olarak kullanılacaktır.
19
EK-3
PROVİZYON ALMA İŞLEMİ
( EK-3 )
EK-3 Provizyon Talep Formu;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hastane Protokol No:
Hastanın Adı – Soyadı:
Pasaport No:
Sigorta Poliçe No:
Sigortanın Adı:
Geldiği Ülke:
Konakladığı Adres (Otel/İl):
Hasta veya Yakınına Ulaşılabilecek Telefon:
Hastaneye Başvuru Tarihi (saat):
Türkiye’ye Geliş Tarihi (giriş):
Hastanenin Adı:
Adresi:
Telefon:
Fax:
İlgili Personelin Adı ve Telefon:
İlgili Doktorun Adı ve Telefon:
Tedavi Yapan Doktor Adı ve Telefon:
Medikal Rapor (kısaca):
Hastanın Şikâyeti:
Hastanın Fizik Bulguları:
Hastanın Laboratuar Sonuçları:
Hastanın Ön Tanısı:
Masraf:
Hastanın Tahmini Kalış Süresi:
Tedavinin Yaklaşık Maliyeti:
Yukarıdaki bilgilerini verdiğimiz hastanızın hastanemizde tedavisine başlanmış olup, tarafımıza ödeme garantisinin
gönderilmesini rica ederiz.
NOT: Sigortasının, hasta çıktıktan sonra ödemeyi reddetmesi veya sigorta araştırması esnasında hastanın erken taburcu edilmesine karşı
ödemenin alınamaması durumlarında alınacak taahhütname ( sigortam ödemezse ben ödeme yapacağım… vs ).
20
EK-4
SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ÖDEME TALEBİ
( EK-4 )
Sayın İlgili,
Hastanemizde tedavi gören ………….. isimli ve ………… referans numaralı hastanız taburcu olmuştur.
Ekli dosyada hastayla ilgili bilgi ve tedavi masrafını içeren fatura bulunmaktadır.
Aşağıdaki banka hesabımıza sigortalının tedavi masrafını ödemenizi rica ederiz.
………………… Hastanesi Başhekimi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hastanın Adı-Soyadı:
Hastanın Ülke İkamet Adresi:
Hastane Protokol No:
Referans Numaramız:
Toplam Ödenecek Tutar:
Tedavi Gördüğü Hastanenin Adı/Adresi:
Hastanenin Banka Hesap Numarası:
Hastanede İlgili Kişi Adı:
Telefonu:
E-postası:
Sigorta şirketlerine gönderilecek evraklar:
•
•
•
•
•
•
•
Hastanın pasaport fotokopisi
Garanti mektubu fotokopisi
Sigorta fotokopisi
Epikriz
Provizyon talep formu
Hesap icmali
Fatura
21
EK-5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Ek-5)
SAĞLIK TURİSTİ HASTA KABUL FORMU
Hastanın Kimlik Bilgileri:
Hastanın Adı Soyadı:
Ülkesi:
Yurtdışı Adresi:
Acil Durumda İletişim Kurulacak Yakının Tel:
Pasaport No:
Türkiye’ye Giriş Tarihi:
Hastanın Sağlık Bilgileri:
Geçirilmiş Ameliyat ve Hastalık:
Kullandığı İlaç ve Alerjik Durum Var mı?:
Başvuru Sebebi / Ön tanı:
Hastanın Şu anki Sağlık Durumu(Kısaca medikal rapor):
Yaklaşık Muhtemel Tedavi Bedeli:
Yaklaşık Yatış Süresi:
Hastayla İlgilenecek Personelin İletişim Bilgisi:
Hastanın Yatacağı Klinik:
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Taburcu olduğumda tedavi bedelini naklen ödeyeceğimi
taahhüt ederim.
•
•
Hasta veya Vekili
…/…/20..
22
TANIMLAR VE
KAVRAMLAR
• Seyahat Sağlık Sigortası
Yurt dışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz
acil sağlık problemlerini teminat altına alan ve seçilen
alternatife göre asistan hizmetleri ile desteklenmiş
planlardır.
23
NEDEN SEYAHAT SİGORTASI?
Seyahat Sigortasının önemi
• Seyahat sağlık sigortası yurtdışına çıkışlarda en önemli
gereklerden biridir.
• Yurtdışında bulunurken hastalık veya kaza halinde acil
tıbbi yardım hizmetlerinin yanı sıra tedavi giderlerinin
karşılanmasını da sağlamaktadır.
• Schengen ülkelerine vize için zorunlu bir sigortadır.
24
SEYAHAT SİGORTASININ
KAPSAMI VE TEMİNATLARI
25
SEYAHAT SİGORTALARINDA
TEMİNAT NE ZAMAN BAŞLAR?
• Poliçe kapsamında sunulan hizmetler, ancak sigorta
priminin tamamının ödenmesi ile başlar.
• Seyahat başladığı noktada devreye girer.
• Poliçede belirtilen başlama ve sona erme tarihlerinde
yürürlükte kalır.
26
SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI
UYGULAMASI
1- Avrupa:
• Bütün Schengen ülkelerini kapsamalı
• Yurt dışında kalınacak sürenin tamamını kapsamalı
• Asgari limit tutarı 30.000 € olmalıdır.
2- Tüm dünya ülkeleri:
• Amerika, Kanada ve tüm dünya ülkelerini kapsar.
Tüm dünya üzerinde geçerli olan sigorta teminatları
50,000 € yada 50,000 $ olarak belirlenmektedir.
27
SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI
UYGULAMASI
• Sigortalar günlük, 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik
süreli olarak yaptırılmaktadır.
• 6 aylık ve 1 senelik sigorta poliçelerinde seyahat başı
6 hafta kalış süresini kapsamaktadır.
28
SİGORTA VE ASİSTAN
KURULUŞLARININ İŞLEYİŞİ
1- YAPILANMA
A- Sigorta şirketinin Asistan Firması var
• Kendi asistan firması
• Aracı asistan firma
B- Sigorta şirketinin asistan firması yoksa, doğrudan kendi
çalışıyor olabilir
2-ÖDEME DÜZENİ
• Ayaktan/yatan
• Hastadan Ön ödemeli/ sigortadan doğrudan ödemeli
• Belli bir limitin üzerinde ödemeli
29
SİGORTA/ASİSTAN FİRMA
GENEL İŞLEYİŞ
7/24 Telefon ile hizmet verilir.
•
•
•
•
Geçerli poliçe sorgulanır.
Kimlik bilgileri ve seyahat durumu teyit edilir.
Hastalık/semptom/sağlık durumu ciddiyeti sorgulanır.
Ön medikal rapor ve masraf dökümü ister.
Bu bilgiler ışığında ödeme teminatını fakslar.
Faturayı adresine ister
30
KARŞILAŞILABİLEN ZORLUKLAR
•Vakanın akut olmadığına hükmedebilir.
•Uygulanan tedavi ile tanıyı uyumsuz bulabilir.
•Alkollülük ve intihar gibi durumlarda ödeme
reddi
•Poliçe dışı spor kazaları (dalış vb)
•Masraf listesi ve/veya faturaya itiraz olabilir.
31
SİGORTA ŞİRKETLERİNE
GÖNDERİLMESİ GEREKEN
EVRAKLAR
• Poliçe fotokopisi
• Pasaport fotokopisi
• Hasta kayıt formu(açık adresi, iletişim bilgileri, ev
doktoru bilgileri, seyahat bilgileri)
• Pasaportunda ki ülkesinden çıkış mührü ve
ülkemize giriş mührü (uzun süreli sigorta
yaptıranlar veya kamu kurumları üzerinden
sigortalı olanlar için önemlidir.
• Eğer var ise ilgili sigortanın gerekli formu
32
33
SİGORTA VE ASİSTAN ŞİRKETLERDE İŞLEYİŞ
34
SİGORTA VE ASİSTAN ŞİRKETLERDE İŞLEYİŞ
35
36
SİGORTA VE ASİSTAN ŞİRKETLERDE İŞLEYİŞ
37
SİGORTA VE ASİSTAN ŞİRKETLERDE İŞLEYİŞ
38
39
BAŞARILI OLMAK İÇİN
•Güleryüz
•Hızlı hareket
•Takipçilik
•Hastayı sahiplenmek
•Hastaya güven vermek
•Yurtdışı ve yurt içi sigortalar ve
asistan şirketleriyle anlaşmalar yapmak
40
TEŞEKKÜRLER
[email protected]
www.satud.org
41
Download

Selim Mutgan-Aracı Kurumların Rolü [Uyumluluk Modu]