AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SUNUM/PRESENTATION
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
SUNUM/PRESENTATION
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4
VİZYONUMUZ
AKVPH, müşteriye karşı saygı prensibi ile kurulmuş, iş yaklaşımı teşvik arzusuna dayanan düşünceler sinerjisinden kaynaklanan Türk – Romen sermayeli, İstanbul merkezli bir şirkettir.
AKVPH teşebbüsünün kurucu şirketleri - Emir Invest A.Ş. ve VP Holding, uluslararası piyasalardaki on yılı aşkın deneyimi neticesinde oluşturulan ve test edilen organizasyonlarını sağlam ilkelere dayandırmışlardır.
İş yaklaşımımız, ortaklığa ve üstlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesine önem vermektir.
Gelişmekte olan inşaat piyasasında, müşterilerimizin fikirlerini gerçekleştiren,anahtar teslimi sürdürülebilen projeler ve aktarılan entegre hizmet paketlerimizle varolmaktayız. Tasarım&mühendislik, inşaat alanında proje
yönetimi, site idaresi, sivil ve sanayi inşaatlar hizmetleri sunmaktayız.
İş ve emlak geliştiricisi rolünü üstlenip, piyasa ihtiyaçlarına etkili çözümler ile cevap vererek ve bunları gerçekçi mali ve teknik araştırma ve planlamalara dayandırmaktayız.
VISION
AKVPH is a Turkish-Romanian company headquartered in Istanbul, which started from a synergy of ideas with a commonly shared goal to promote a client-oriented structured business approach.
We follow strong organization development principles built and implemented in more than a decade of experience on the international market of AKVPH’s founding companies – namely Emir Invest A.S. and VP
Holding. Our business approach is focused on partnership and fulfilling the commitments undertaken.
We provide integrated service packages on the emerging construction market, aiming to ensure effective development and implementation of clients’ ideas in sustainable turnkey projects.
We offer services such as design&engineering, project management in construction industry, site management, civil and industrial engineering.
We also fulfil the role of a real estate and business developer, meeting the market needs by effective solutions based on financial and technical analyses as well as planning according to reality.
MİSYONUMUZ
Misyonumuz, Türkiye’de ve uluslararası seviyede yasal mevzuatın hükümleriyle uyumlu ve en yüksek kalite standardlarında hizmetler sunmaktır.
MISSION
Our mission is to provide the highest quality services on both international and Turkish market, in compliance with standards and legislation in force.
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DEĞERLERİMİZ
Müşterilerimize saygı göstererek, onlarla uzun vadeli ilişkiler kurar, onların yatırım hedefleri çerçevesinde stratejik ortaklara dönüşürüz.
Çalışanlarımıza değer vererek, faaliyet gösterdiğimiz alandaki en iyi uzmanların devamlı ve profesyonel olarak yetişmesine ve istihdam edilmesine yatırım yaparak, teknik uzmanlardan oluşan ekibimizin deneyimine güveniriz.
Projelerimizi , sürdürülebilen gelişmelere odaklanarak ve çevre korunması ile proje ihtiyaçları arasında dengenin korunmasını sağlayarak yürütürüz.
Şirketimizin değerleri, bütün çalışanlarımız tarafından benimsenmiştir.
VALUES
We treat clients with respect and build long-term relationships by becoming strategic partners able to develop clients’ investment objectives.
We appreciate our employees and we invest in recruitment and continuing vocational training of our professionals specialized in the company’s business areas. Therefore we rely on the experience of our team
of well-known partners and technical experts.
We focus on project sustainable development, by complying with both project requirements and environmental protection.
All our employees acquire and promote organizational values.
AKVPH GELİŞTİRİCİ
İş ve proje geliştirilmesi alanında on yıldan fazla deneyimimize dayanarak piyasanın nabzını tutar ve müşterilerimize en uygun çözümleri sunarız.
Konut, ofis binaları ve ticaret merkezleri inşaatı alanlarında proje geliştiriz.
Müşterilerimize „düşünceden anahtara” tam hizmet sunar ve proje gelişimi boyunca yanlarında hazır bulunuruz.
We build for the future (Geleceği inşaa ederiz)!
AKVPH DEVELOPER
We are permanently connected to the market pulse, having more than a decade of experience in business as well as project development and we are able to provide the most competitive solutions for our clients.
We develop construction projects covering residential buildings, office buildings or commercial premises.
We provide clients with integrated services from idea to turnkey investments, ensuring permanent assistance during project development.
We build for the future!
5
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6
HİZMETLER
TASARIM & MÜHENDİSLİK –bütün alanlarda – mimari, şehir planlaması, tesisat, şebeke ve alyapı – ile bütün fonksiyonlarda – ticari, büro, konut ve sanayi – teknik tasarım hizmetleri sunarız.
İNŞAAT alanında, çok nitelikli – ticari, ofis, sanayi, iskan - inşaatlarda genel müteahhit olarak hareket ederiz.
Büyüklük ve zorluk derecesine bakılmaksızın hem sanayi hem de sivil inşaat çalışmalarımızın tamamlanmasını gerçekleştiririz.
İnşaat projeleri için, PROJE YÖNETİM hizmetleri sağlar ve bununla birlikte uzman teknik danışmanlık hizmetleri sunarız.
Projelere ilişkin olan risklerin tespit edilmesi ve azaltılması maksadıyla verilerin objektif olarak incelenmesi ve sınıflandırılması hizmetleri sunar, ayrıca bunların, müşterilermizin menfaat ve gereksinimleri dikkate alarak,
önceden saptanan bütçe ve süre zarfında teslim edilmesini sağlarız.
Ayrıca, onaylanan teknik projelerine harfiyen uyulmasını sağlayarak inşaat projelerinin şantiyede yürütülmesini takip ve denetim hizmetleri de sunarız.
SERVICES
DESIGN & ENGINEERING – We provide services covering technical design for all specialties : architecture, urban planning, installations, structure, infrastructure and all building functions: commercial, office,
residential and industrial.
We act as a General Contractor of buildings with different functions : commercial, office, industrial, residential, within CONSTRUCTION industry projects.
We can undertake to complete civil and industrial engineering projects of any scale and complexity.
We ensure PROJECT MANAGEMENT for construction projects as well as technical consulting services for each specialty.
We provide data analysis and objective structuring to identify and minimize related risks, in view of achieving the projects within the deadline and budget set, taking into consideration the client’s needs and
interests.
We also ensure on-site monitoring of construction works progress, by fully complying with the requirements of the technical projects validated.
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PORTOFÖYÜ/PORTFOLIO
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
8
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9
KORESİ BRAŞOV ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Braşov, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım;inşaat izni elde etmek için,
temel tasarım aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik
dokümantasyon hazırlamak;
60.000 m²
CORESI BRASOV SHOPPING CENTRE
Location: Brașov, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase;
60,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10
KORA KÖSTENCE ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Köstence, Romanya
Tüm branşlardaki teknik tasarım, yeni bir bina izni için proje - tüm
branşlar, temel tasarım aşamasını, detaylı tasarım aşaması - Mimari özel;
80.000 m²
CORA CONSTANTA SHOPPING CENTRE
Location: Constanța, Romania
technical design all specialities, project for obtaining a new building permit
- all specialities, basic design phase, detailed design phase - architecture
speciality; 80,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11
GREEN GATE OFİS BİNASI
Yer: Bükreş, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım; elde inşaat izni, temel tasarım
aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon
49,000 m²
GREEN GATE OFFICE BUILDING
Location: Bucharest, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase
49,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12
KORA ALIŞVERİŞ MERKEZİ - ALEXANDRİEİ YOL
Yer: Bükreş, Romanya
teknik tasarım - tüm özellikleri - teknik dokümantasyon
ruhsatlandırılması
54,000 m²
CORA SHOPPING CENTRE - ALEXANDRIEI ROAD
Location: Bucharest, Romania
technical design - all specialities - technical documentation for
obtaining building permit
54,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13
AUCHAN GENÇA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Bükreş, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım; inşaat izni elde etmek için,
temel tasarım aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik
dokümantasyon hazırlamak; 42.000 m²
AUCHAN GHENCEA SHOPPING CENTRE
Location: Bucharest, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase
42,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14
AUCHAN CULESTİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Bükreş, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım; ruhsatlandırılması, temel tasarım
aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon
22.000 m²
AUCHAN GIULESTI SHOPPING CENTRE
Location: Bucharest, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase
22,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15
BAHÇEŞEHİR-ESENYURT
Yer: Esenyurt, Türkiye
proje alanı: 88.262 m²; konut tipi: toplu konut; konut sayısı: 6 blok,
716 daire
BAHÇEŞEHİR-ESENYURT
Location: Esenyurt, Turkey
Project area: 88,262 sqm; Type of housing: multi-unit residential buildings;
Number of housing units: 6 blocks,
716 apartments
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16
KORA BAKAU ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Bakau, Romanya
teknik tasarım - tüm özellikleri - yapı izni için teknik dokümantasyon;
48.000 m²
CORA BACĂU SHOPPING CENTRE
Location: Bacău, Romania
technical design - all specialities - technical documentation for obtaining
building permit;
48.000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17
KAUFLAND VACARESCU ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Bükreş, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım; ruhsatlandırılması, temel tasarım
aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon
KAUFLAND VĂCĂRESCU SHOPPING CENTRE
Location: Bucharest, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18
BAHÇEŞEHİR
Yer: Türkiye
oturum alanı: 1 200 000 m2; konut tipi: villa;
konut sayısı: 2800
BAHÇEŞEHİR
Location: Turkey
Project area: 1,200,000 sqm; type of housing: villa;
number of housing units: 2800
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19
ARİCESCU MULTİ-ÜNİTESİ KONUT BİNALARI
Yer: Bükreş, Romanya
Bölgesel Şehir Planı
Konut yapı B + GF + 6F, 1.744,40 m² yüzey
ARICESCU MULTI-UNIT RESIDENTIAL BUILDINGS
Location: Bucharest, Romania
Zonal Urban Plan;
Residential building B+GF+6F, 1744.40 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20
BEYLİKDÜZÜ
Yer: Türkiye
Oturum alanı: 2 000 m²; konut tipi: villa;
Konut sayısı: 44
BEYLİKDÜZÜ
Location: Turkey
Project area: 2,000 sqm; type of housing: villa;
Number of housing units: 44
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21
NERVA TRAİAN MULTİ-ÜNİTESİ KONUT BİNALARI
Yer: Bükreş, Romanya
teknik tasarım - tüm özellikleri
konut GF + 7F
NERVA TRAIAN MULTI-UNIT RESIDENTIAL BUILDINGS
Location: Bucharest, Romania
technical design - all specialities
residential building GF+7F
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE
Yer: Istanbul, Türkiye
yerleşim alanı: 260.000 m² ; konut tipi: villa-rezidans;
konut sayısı: 127 villa, 56 rezidans
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE
Location: Istanbul, Turkey
Project area : 260,000 sqm; type of housing: villa - residential building;
number of housing units: 127 villas, 56 residential buildings
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23
DIMBOVİTA 40 MULTİ-ÜNİTESİ KONUT BİNALARI
Yer: Bükreş, Romanya
teknik tasarım - tüm özellikleri
konut ve ticari bina B + GF + 9F
DAMBOVITA 40 MULTI-UNIT RESIDENTIAL BUILDINGS
Location: Bucharest, Romania
technical design - all specialities
residential and commercial building B+GF+9F
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
24
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE
Yer: Türkiye
yerleşim alanı: 260.000 m²; konut tipi: villa-rezidans;
konut sayısı: 127 villa, 56 rezidans, konut: 2800
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE
Location: Turkey
Project area : 260,000 sqm; type of housing: villa- residential building; number of
housing units: 127 villas, 56 residential buildings; housing units: 2800
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25
BİRLEŞTİRME RESTORASYON VE MANTULEASA
KİLİSESİ TURİZM POTANSİYELİ GELİŞTİRİLMESİ
Yer: Kraiova şehir, Dolj ilçe, Romanya
müşteri- “Adormirea Maicii Domnului ve Aziz Pantelimon”
MANTULEASA dan kilise ; Yatırım durumu - tamamladı
CONSOLIDATING, RESTORING AND DEVELOPING TOURISM
POTENTIAL OF MANTULEASA CHURCH
Location: Craiova city, Dolj county, Romania
client - “Adormirea Maicii Domnului and St. Pantelimon” parish from MANTULEASA;
investment status - completed
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26
BİRLEŞTİRME RESTORASYON VE TURİZM GELİŞTİRME
POTANSİYEL ‘’SF NICOLAE “ KİLİSESİ - AMARADIA
Yer: kraiova İl, Dolj İlçe, Romanya
müşteri - “Sf. Nicolae “kilise - Amaradia; Yatırım durumu - tamamladı
CONSOLIDATING, RESTORING AND DEVELOPING TOURISM
POTENTIAL OF “SF. NICOLAE” CHURCH - AMARADIA
Location: Craiova City, Dolj County, Romania
client - “Sf. Nicolae” parish - Amaradia; investment status - completed
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27
YAŞLI İNSANLAR İÇİN “RENASTEREA” BAKIM
MERKEZİ - ONARIM, MODERNLEŞME
Yer: Kraiova İl, Dolj İlçe, Romanya
müşteri - Kraiova Başpiskoposu; Yatırım durumu - tamamlandı
“RENASTEREA” CARE CENTRE FOR ELDERLY PEOPLE
– REHABILITATION, MODERNISATION
Location: Craiova City, Dolj County, Romania
client - The Archdiocese of Craiova; investment status - completed
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28
SAĞLAMLAŞTIRMA, RESTORASYON VE
İŞLEVLENDİRİLMESİ -KRAİOVA, BRESTEİ SK.
BULUNAN BİNA
Yer: Kraiova İl, Dolj İlçe, Romanya
müşteri - Kraiova Başpiskoposu; Yatırım durumu - Ağustos 2011tamamlanmış
CONSOLIDATION, RESTORATION AND REFUNCTIONING BUILDING LOCATED ON BRESTEI STREET, CRAIOVA
Location: Craiova City, Dolj County, Romania
client - The Archdiocese of Craiova; investment status - completed in August 2011
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29
ONARIM GÜÇLENDIRME, KAT DÜZENLEMESI,
PAPAZ EVINDEN BAKIM EVINE DEĞIŞIM
Yer: Kraiova İl, Dolj İlçe, Romanya
müşteri - Kraiova Başpiskoposu; Yatırım durumu - tamamlandı
REHABILITATION, FITTING OUT, STOREY BUILDING AND
CHANGING DESTINATON FROM PARISH HOUSE INTO CARE
CENTER
Location: Craiova City, Dolj County, Romania
client - The Archdiocese of Craiova; investment status - completed
Eski Büyükdere blvd, Meydan street,
Veko Giz Plaza, 7th floor, ap. 22,
Maslak-Sariyer-İstanbul, Turkey
[email protected]
www.akvph.com.tr
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
4
VİZYONUMUZ
AKVPH, müşteriye karşı saygı prensibi ile kurulmuş, iş yaklaşımı teşvik arzusuna dayanan düşünceler sinerjisinden kaynaklanan Türk – Romen sermayeli, İstanbul merkezli bir şirkettir.
AKVPH teşebbüsünün kurucu şirketleri - Emir Invest A.Ş. ve VP Holding, uluslararası piyasalardaki on yılı aşkın deneyimi neticesinde oluşturulan ve test edilen organizasyonlarını sağlam ilkelere dayandırmışlardır.
İş yaklaşımımız, ortaklığa ve üstlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesine önem vermektir.
Gelişmekte olan inşaat piyasasında, müşterilerimizin fikirlerini gerçekleştiren,anahtar teslimi sürdürülebilen projeler ve aktarılan entegre hizmet paketlerimizle varolmaktayız. Tasarım&mühendislik, inşaat alanında proje
yönetimi, site idaresi, sivil ve sanayi inşaatlar hizmetleri sunmaktayız.
İş ve emlak geliştiricisi rolünü üstlenip, piyasa ihtiyaçlarına etkili çözümler ile cevap vererek ve bunları gerçekçi mali ve teknik araştırma ve planlamalara dayandırmaktayız.
VISION
AKVPH is a Turkish-Romanian company headquartered in Istanbul, which started from a synergy of ideas with a commonly shared goal to promote a client-oriented structured business approach.
We follow strong organization development principles built and implemented in more than a decade of experience on the international market of AKVPH’s founding companies – namely Emir Invest A.S. and VP
Holding. Our business approach is focused on partnership and fulfilling the commitments undertaken.
We provide integrated service packages on the emerging construction market, aiming to ensure effective development and implementation of clients’ ideas in sustainable turnkey projects.
We offer services such as design&engineering, project management in construction industry, site management, civil and industrial engineering.
We also fulfil the role of a real estate and business developer, meeting the market needs by effective solutions based on financial and technical analyses as well as planning according to reality.
MİSYONUMUZ
Misyonumuz, Türkiye’de ve uluslararası seviyede yasal mevzuatın hükümleriyle uyumlu ve en yüksek kalite standardlarında hizmetler sunmaktır.
MISSION
Our mission is to provide the highest quality services on both international and Turkish market, in compliance with standards and legislation in force.
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
DEĞERLERİMİZ
Müşterilerimize saygı göstererek, onlarla uzun vadeli ilişkiler kurar, onların yatırım hedefleri çerçevesinde stratejik ortaklara dönüşürüz.
Çalışanlarımıza değer vererek, faaliyet gösterdiğimiz alandaki en iyi uzmanların devamlı ve profesyonel olarak yetişmesine ve istihdam edilmesine yatırım yaparak, teknik uzmanlardan oluşan ekibimizin deneyimine güveniriz.
Projelerimizi , sürdürülebilen gelişmelere odaklanarak ve çevre korunması ile proje ihtiyaçları arasında dengenin korunmasını sağlayarak yürütürüz.
Şirketimizin değerleri, bütün çalışanlarımız tarafından benimsenmiştir.
VALUES
We treat clients with respect and build long-term relationships by becoming strategic partners able to develop clients’ investment objectives.
We appreciate our employees and we invest in recruitment and continuing vocational training of our professionals specialized in the company’s business areas. Therefore we rely on the experience of our team
of well-known partners and technical experts.
We focus on project sustainable development, by complying with both project requirements and environmental protection.
All our employees acquire and promote organizational values.
AKVPH GELİŞTİRİCİ
İş ve proje geliştirilmesi alanında on yıldan fazla deneyimimize dayanarak piyasanın nabzını tutar ve müşterilerimize en uygun çözümleri sunarız.
Konut, ofis binaları ve ticaret merkezleri inşaatı alanlarında proje geliştiriz.
Müşterilerimize „düşünceden anahtara” tam hizmet sunar ve proje gelişimi boyunca yanlarında hazır bulunuruz.
We build for the future (Geleceği inşaa ederiz)!
AKVPH DEVELOPER
We are permanently connected to the market pulse, having more than a decade of experience in business as well as project development and we are able to provide the most competitive solutions for our clients.
We develop construction projects covering residential buildings, office buildings or commercial premises.
We provide clients with integrated services from idea to turnkey investments, ensuring permanent assistance during project development.
We build for the future!
5
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
6
HİZMETLER
TASARIM & MÜHENDİSLİK –bütün alanlarda – mimari, şehir planlaması, tesisat, şebeke ve alyapı – ile bütün fonksiyonlarda – ticari, büro, konut ve sanayi – teknik tasarım hizmetleri sunarız.
İNŞAAT alanında, çok nitelikli – ticari, ofis, sanayi, iskan - inşaatlarda genel müteahhit olarak hareket ederiz.
Büyüklük ve zorluk derecesine bakılmaksızın hem sanayi hem de sivil inşaat çalışmalarımızın tamamlanmasını gerçekleştiririz.
İnşaat projeleri için, PROJE YÖNETİM hizmetleri sağlar ve bununla birlikte uzman teknik danışmanlık hizmetleri sunarız.
Projelere ilişkin olan risklerin tespit edilmesi ve azaltılması maksadıyla verilerin objektif olarak incelenmesi ve sınıflandırılması hizmetleri sunar, ayrıca bunların, müşterilermizin menfaat ve gereksinimleri dikkate alarak,
önceden saptanan bütçe ve süre zarfında teslim edilmesini sağlarız.
Ayrıca, onaylanan teknik projelerine harfiyen uyulmasını sağlayarak inşaat projelerinin şantiyede yürütülmesini takip ve denetim hizmetleri de sunarız.
SERVICES
DESIGN & ENGINEERING – We provide services covering technical design for all specialties : architecture, urban planning, installations, structure, infrastructure and all building functions: commercial, office,
residential and industrial.
We act as a General Contractor of buildings with different functions : commercial, office, industrial, residential, within CONSTRUCTION industry projects.
We can undertake to complete civil and industrial engineering projects of any scale and complexity.
We ensure PROJECT MANAGEMENT for construction projects as well as technical consulting services for each specialty.
We provide data analysis and objective structuring to identify and minimize related risks, in view of achieving the projects within the deadline and budget set, taking into consideration the client’s needs and
interests.
We also ensure on-site monitoring of construction works progress, by fully complying with the requirements of the technical projects validated.
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9
KORESİ BRAŞOV ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Braşov, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım;inşaat izni elde etmek için,
temel tasarım aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik
dokümantasyon hazırlamak;
60.000 m²
CORESI BRASOV SHOPPING CENTRE
Location: Brașov, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase;
60,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10
KORA KÖSTENCE ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Köstence, Romanya
Tüm branşlardaki teknik tasarım, yeni bir bina izni için proje - tüm
branşlar, temel tasarım aşamasını, detaylı tasarım aşaması - Mimari özel;
80.000 m²
CORA CONSTANTA SHOPPING CENTRE
Location: Constanța, Romania
technical design all specialities, project for obtaining a new building permit
- all specialities, basic design phase, detailed design phase - architecture
speciality; 80,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11
GREEN GATE OFİS BİNASI
Yer: Bükreş, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım; elde inşaat izni, temel tasarım
aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon
49,000 m²
GREEN GATE OFFICE BUILDING
Location: Bucharest, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase
49,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
12
KORA ALIŞVERİŞ MERKEZİ - ALEXANDRİEİ YOL
Yer: Bükreş, Romanya
teknik tasarım - tüm özellikleri - teknik dokümantasyon
ruhsatlandırılması
54,000 m²
CORA SHOPPING CENTRE - ALEXANDRIEI ROAD
Location: Bucharest, Romania
technical design - all specialities - technical documentation for
obtaining building permit
54,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13
AUCHAN GENÇA ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Bükreş, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım; inşaat izni elde etmek için,
temel tasarım aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik
dokümantasyon hazırlamak; 42.000 m²
AUCHAN GHENCEA SHOPPING CENTRE
Location: Bucharest, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase
42,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14
AUCHAN CULESTİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Bükreş, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım; ruhsatlandırılması, temel tasarım
aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon
22.000 m²
AUCHAN GIULESTI SHOPPING CENTRE
Location: Bucharest, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase
22,000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15
BAHÇEŞEHİR-ESENYURT
Yer: Esenyurt, Türkiye
proje alanı: 88.262 m²; konut tipi: toplu konut; konut sayısı: 6 blok,
716 daire
BAHÇEŞEHİR-ESENYURT
Location: Esenyurt, Turkey
Project area: 88,262 sqm; Type of housing: multi-unit residential buildings;
Number of housing units: 6 blocks,
716 apartments
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16
KORA BAKAU ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Bakau, Romanya
teknik tasarım - tüm özellikleri - yapı izni için teknik dokümantasyon;
48.000 m²
CORA BACĂU SHOPPING CENTRE
Location: Bacău, Romania
technical design - all specialities - technical documentation for obtaining
building permit;
48.000 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
17
KAUFLAND VACARESCU ALIŞVERİŞ MERKEZİ
Yer: Bükreş, Romanya
tüm branşlardaki teknik tasarım; ruhsatlandırılması, temel tasarım
aşamasında, detaylı tasarım aşaması için teknik dokümantasyon
KAUFLAND VĂCĂRESCU SHOPPING CENTRE
Location: Bucharest, Romania
technical design for all specialities; technical documentation for obtaining
building permit, basic design phase, detailed design phase
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18
BAHÇEŞEHİR
Yer: Türkiye
oturum alanı: 1 200 000 m2; konut tipi: villa;
konut sayısı: 2800
BAHÇEŞEHİR
Location: Turkey
Project area: 1,200,000 sqm; type of housing: villa;
number of housing units: 2800
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19
ARİCESCU MULTİ-ÜNİTESİ KONUT BİNALARI
Yer: Bükreş, Romanya
Bölgesel Şehir Planı
Konut yapı B + GF + 6F, 1.744,40 m² yüzey
ARICESCU MULTI-UNIT RESIDENTIAL BUILDINGS
Location: Bucharest, Romania
Zonal Urban Plan;
Residential building B+GF+6F, 1744.40 sqm
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20
BEYLİKDÜZÜ
Yer: Türkiye
Oturum alanı: 2 000 m²; konut tipi: villa;
Konut sayısı: 44
BEYLİKDÜZÜ
Location: Turkey
Project area: 2,000 sqm; type of housing: villa;
Number of housing units: 44
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21
NERVA TRAİAN MULTİ-ÜNİTESİ KONUT BİNALARI
Yer: Bükreş, Romanya
teknik tasarım - tüm özellikleri
konut GF + 7F
NERVA TRAIAN MULTI-UNIT RESIDENTIAL BUILDINGS
Location: Bucharest, Romania
technical design - all specialities
residential building GF+7F
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE
Yer: Istanbul, Türkiye
yerleşim alanı: 260.000 m² ; konut tipi: villa-rezidans;
konut sayısı: 127 villa, 56 rezidans
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE
Location: Istanbul, Turkey
Project area : 260,000 sqm; type of housing: villa - residential building;
number of housing units: 127 villas, 56 residential buildings
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
23
DIMBOVİTA 40 MULTİ-ÜNİTESİ KONUT BİNALARI
Yer: Bükreş, Romanya
teknik tasarım - tüm özellikleri
konut ve ticari bina B + GF + 9F
DAMBOVITA 40 MULTI-UNIT RESIDENTIAL BUILDINGS
Location: Bucharest, Romania
technical design - all specialities
residential and commercial building B+GF+9F
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
24
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE
Yer: Türkiye
yerleşim alanı: 260.000 m²; konut tipi: villa-rezidans;
konut sayısı: 127 villa, 56 rezidans, konut: 2800
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE
Location: Turkey
Project area : 260,000 sqm; type of housing: villa- residential building; number of
housing units: 127 villas, 56 residential buildings; housing units: 2800
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
25
BİRLEŞTİRME RESTORASYON VE MANTULEASA
KİLİSESİ TURİZM POTANSİYELİ GELİŞTİRİLMESİ
Yer: Kraiova şehir, Dolj ilçe, Romanya
müşteri- “Adormirea Maicii Domnului ve Aziz Pantelimon”
MANTULEASA dan kilise ; Yatırım durumu - tamamladı
CONSOLIDATING, RESTORING AND DEVELOPING TOURISM
POTENTIAL OF MANTULEASA CHURCH
Location: Craiova city, Dolj county, Romania
client - “Adormirea Maicii Domnului and St. Pantelimon” parish from MANTULEASA;
investment status - completed
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26
BİRLEŞTİRME RESTORASYON VE TURİZM GELİŞTİRME
POTANSİYEL ‘’SF NICOLAE “ KİLİSESİ - AMARADIA
Yer: kraiova İl, Dolj İlçe, Romanya
müşteri - “Sf. Nicolae “kilise - Amaradia; Yatırım durumu - tamamladı
CONSOLIDATING, RESTORING AND DEVELOPING TOURISM
POTENTIAL OF “SF. NICOLAE” CHURCH - AMARADIA
Location: Craiova City, Dolj County, Romania
client - “Sf. Nicolae” parish - Amaradia; investment status - completed
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27
YAŞLI İNSANLAR İÇİN “RENASTEREA” BAKIM
MERKEZİ - ONARIM, MODERNLEŞME
Yer: Kraiova İl, Dolj İlçe, Romanya
müşteri - Kraiova Başpiskoposu; Yatırım durumu - tamamlandı
“RENASTEREA” CARE CENTRE FOR ELDERLY PEOPLE
– REHABILITATION, MODERNISATION
Location: Craiova City, Dolj County, Romania
client - The Archdiocese of Craiova; investment status - completed
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28
SAĞLAMLAŞTIRMA, RESTORASYON VE
İŞLEVLENDİRİLMESİ -KRAİOVA, BRESTEİ SK.
BULUNAN BİNA
Yer: Kraiova İl, Dolj İlçe, Romanya
müşteri - Kraiova Başpiskoposu; Yatırım durumu - Ağustos 2011tamamlanmış
CONSOLIDATION, RESTORATION AND REFUNCTIONING BUILDING LOCATED ON BRESTEI STREET, CRAIOVA
Location: Craiova City, Dolj County, Romania
client - The Archdiocese of Craiova; investment status - completed in August 2011
AKVPH İNŞAAT DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29
ONARIM GÜÇLENDIRME, KAT DÜZENLEMESI,
PAPAZ EVINDEN BAKIM EVINE DEĞIŞIM
Yer: Kraiova İl, Dolj İlçe, Romanya
müşteri - Kraiova Başpiskoposu; Yatırım durumu - tamamlandı
REHABILITATION, FITTING OUT, STOREY BUILDING AND
CHANGING DESTINATON FROM PARISH HOUSE INTO CARE
CENTER
Location: Craiova City, Dolj County, Romania
client - The Archdiocese of Craiova; investment status - completed
Eski Büyükdere blvd, Meydan street,
Veko Giz Plaza, 7th floor, ap. 22,
Maslak-Sariyer-İstanbul, Turkey
[email protected]
www.akvph.com.tr
Download

AKVPH 2014.10.14.indd - VP