MATE 241 ÇALIŞMA SORULARI 6
 2 1 1
 1


 
1. Matris çarpımını kullanıp A   1 2 1 matrisinin öz vektörünün x   1
 1 1 2 
 1


 
 1
 
olduğunu gösteriniz. Ve x   1 vektörüne karşılık gelen A matrisinin öz değerini
 1
 
bulunuz..
2. Aşağıda verilen matrislerin öz değerlerini ve özvektörlerini bulunuz.
 4 3
a) A  

 0 2
b)
5 1 3


A   0 1 0 
0 1 2


 2 0 1 


c) A   6 2 0 
 19 5 4 


 5 0 1


d) A   1 1 0 
 7 1 0 


4 0 1


3. A   2 3 2 
1 0 4


a) A matrisinin öz değerlerini bulunuz.
b) A matrisinin öz vektörlerini bulunuz.
c) A matrisi köşegenleştirilebilinen bir matris midir?
d) D ve P matrislerini yazın, D  P1 AP .
1
Download

1 MATE 241 ÇALIŞMA SORULARI 6 1. Matris çarpımını kullanıp 2 1