TÜBİTAK
Horizon 2020 Programı
Eğitim ve Bilgilendirme Günü
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları
TÜBİTAK
Ekonomik
güç
Siyasi
güç
Bilimsel ve
Teknolojik güç
Ortak ve güçlü
kaynaklar
Gelişmiş insan
kaynağı
Bilim ve teknolojide
mükemmeliyet
 Uyumlaştırılmış
Ar-Ge faaliyetleri
2
AB Çerçeve Programlarının Temel Özellikleri
TÜBİTAK
3-5 yıl sonra pazara
sunulacak ürünler
Avrupa
Komisyonu’na
doğrudan başvuru
Çok yıllı
Dünyanın en büyük
sivil araştırma
programı
3
Avrupa Birliği Çerçeve Programları
TÜBİTAK
H2020 Programı AB’nin yeni Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programıdır.
6. ÇP
2002-2006
(5 yıl)
17,5 Milyar Euro
7. ÇP
H2020
2007-2013
2014-2020
(7 yıl)
(7 yıl)
53,2 Milyar Euro
71 Milyar Euro
4
Horizon 2020 Programı
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Horizon 2020:
2014-2020
•
•
•
Dünya standartlarında bilim
İleri düzey araştırma yeteneği
geliştirmesi
Araştırmacıların en iyi altyapılara
erişimi..
Toplam Bütçe:
71 Milyar €
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Endüstriyel Liderlik
•
•
•
•
Yeni iş sahaları yaratarak
istihdamı artırmak
Yenilikçi KOBİ’ler
Anahtar teknolojilere stratejik
yatırımlar
Ar-Ge için daha fazla özel
sektör yatırımı
•
Toplumsal sorunlara çok
disiplinli ve çok ortaklı
araştırmalar yolu ile etkili
çözüm önerileri
Toplum için ve Toplum ile Bilim
Katılımın Artırılması
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü
Avrupa Ortak Araştırma Merkezi (nükleer olmayan)
5
Hangi Ülkeler Katılabilir?
TÜBİTAK
7.ÇP Asosiye Ülkeler
Uluslararası İşbirliği Hedef
Ülkeleri (ICPC)
Türkiye,Makedonya,
İsrail, İsviçre, İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç,
Sırbistan, Arnavutluk,
Karadağ, BosnaHersek, Faroe Adaları,
Moldova
Afrika, Karayipler, Asya,
Pasifik, Doğu Avrupa ve
Orta Asya, Latin
Amerika, Akdeniz
Ortaklık Ülkeleri
6
Kimler Başvurabilir?
TÜBİTAK
Bilimsel Mükemmeliyet
Bireysel Araştırmacılar
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Sanayi -KOBİ
Endüstriyel Liderlik
7. ÇP'ye Türkiye'den Başvuran Kurumların
Dağılımı
Üniversite;
3927
Araştırma
Merkezi;
127
KAMU; 910
KOBİ; 1557
Sanayi-KOBİ
Üniversiteler
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
Toplumsal Sorunlara
Çözümler
Üniversiteler
Sanayi-KOBİ
Araştırma Merkezleri
Kamu Kurumları
STK’lar
Sanayi; 608
STK; 260
KOBİ Birliği;
67
7
H2020 Programı’ndaki Yenilikler
TÜBİTAK
• Üç farklı program/girişimin tek programda
birleştirilmesi
•
•
•
Çerçeve Program (ÇP)
Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (Competitiveness and
Innovation Programme (CIP))
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (European Institute of
Innovation and Technology (EIT)
• Araştırmanın yenilik ile eşleştirilmesi– araştırmadan
ticarileştirmeye
• AB’nin toplumsal sorunlarına yoğunlaşılması
e.g., sağlık, temiz enerji ve ulaştırma
• Basitleştirilmiş katılım kuralları
8
TÜBİTAK
Horizon 2020 Bileşenleri
1. Bileşen «Bilimsel Mükemmeliyet»
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
Avrupa Araştırma Konseyi (ERC):
‘En iyi Bireysel takımlar tarafından yürütülen öncül
araştırma’
Yeni ve Gelişen Teknolojiler:
‘Farklı yenilik alanları oluşturmak için araştırmada
işbirliği’
22,53
12,07
2,49
Marie Curie Faaliyetleri:
‘Eğitim ve kariyer geliştirme fırsatları’
5,68
Araştırma Altyapıları (e-altyapılar dahil):
‘Birinci kalite imkanlara erişim’
2,29
10
2. Bileşen: Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
15,68
Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler (KET)
(Bilgi ve iletişim teknolojileri, nanoteknoloji,
biyoteknoloji, malzeme, imalat teknolojileri, uzay)
12,49
Risk Sermayesine Erişim
(Araştırma ve yenilik için risk sermayesi ve özel
finans desteği)
KOBİ’lerde Yenilikçilik Programı
(Her tip KOBİ için her türlü yenilik formunun teşvik
edilmesi)
2,62
0,57
+
KET ve TSÇ’nin
%20’si
11
3. Bileşen: Toplumsal Sorunlara Çözümler
TÜBİTAK
Programın Toplam Bütçesi (milyar €)
Sağlık, demografik değişim ve refah
27,36
8
Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik
araştırmaları ve biyo-ekonomi
3,55
Güvenli, temiz ve verimli enerji
5,47
Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma
5,84
İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler
2,84
Değişen Dünya’da Avrupa - Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı
toplumlar
1,21
Güvenli Toplumlar - Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin
ve Bağımsızlığının Korunması
1,56
12
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
TÜBİTAK
Amaç: Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade
önlenmesi, Avrupa vatandaşlarının refahının korunması ve
gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık
sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların
desteklenmesi.
Çağrı konuları 7 alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklar kısa
dönem inovasyon projelerini, orta ve uzun dönem
araştırmaları destekleyerek ; laboratuvar ortamı, klinik
çalışmalar, bilişim sistemleri ve hasta arasında bir köprü
kurmayı amaçlamaktadır.
13
H2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı İçeriği
TÜBİTAK
7. ÇP Sağlık Alanı
7. ÇP ICT Alanı e-Sağlık
başlıkları
• 7. ÇP’de İşbirliği Özel Programı altında bulunan Sağlık tematik alanı, Bilgi İletişim
teknolojileri alanındaki e-Sağlık başlıkları ve CIP altındaki ilgili konu başlıkları
H2020’de “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı altında tek bir programda
birleştirilmiştir.
• Ayrıca KOBİ’lere özel çağrılarla 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ odaklı
bakış açısı, ödüller, işbirlikçi araştırma projeleri odağı da devam ettirilecektir.
14
7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler
TÜBİTAK
7. ÇP Sağlık Alanı
Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik
araç ve teknolojiler
İnsan sağlığı konusundaki çevrimsel
araştırmalar
Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının
optimizasyonu
Sağlık Alanındaki diğer yatay konular
Horizon 2020 Sağlık, Demografik
Değişim ve Refah Alanı
Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların
anlaşılması
Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların
önlenmesi, hazırlık ve tarama
Teşhisin iyileştirilmesi
Yenilikçi tedavi yöntemleri ve
teknolojileri
Aktif ve sağlıklı yaşlanma
Entegre sağlık hizmeti sunumu
Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
15
Genel Çağrı Bilgileri
TÜBİTAK
• 7. ÇP’den farkı Çalışma Programları 2 yıllık
hazırlanmaktadır.
• Alt konu başlıkları kapsamında yapılacak araştırma
projeleri, seçilen bir odak konu etrafında
şekillendirilmektedir.
• 2014 ve 2015 yılları toplam çağrı bütçesi:
1,2 milyar Euro
16
2014 Çağrı Bilgileri (2014-15 çalışma programı
bilgileri?)
TÜBİTAK
2014 çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013
2 temel çağrı açılacak:
1. Odak alan çağrısı : Sağlık ve tedavinin
kişiselleştirilmesi (PHC)  H2020-PHC-2014
2. Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı  H2020-HCO-2014
* Sürekli açık olacak Fast Track to Innovation çağrısı ile ilgili bilgi henüz
paylaşılmamıştır.
17
TÜBİTAK
2014 Çağrısında
Desteklenmesi Planlanan Konular
18
1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
TÜBİTAK
• Amaç: Hastalıklara ve yaşlanmaya sebep olan
genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin
araştırılarak; daha iyi korunma, erken tanı ve tedavi
yöntemlerinin geliştirilmesi.
• Kapsam: Farklı kaynaklardan alınan dataların
birleştirilerek yaşlanma ve hastalık
mekanizmalarına sistemli bir bakış sağlanması.
2014 Yılı Başlığı
PHC 1-2014
Understanding health, ageing and disease:
determinants, risk factors and pathways
19
2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi,
hazırlık ve tarama
Sağlığın geliştirilmesi,
hastalıkların
önlenmesi, hazırlık ve
tarama
2014 başlık sayısı
2015 başlık sayısı
4
2
TÜBİTAK
2014 Yılı Başlıkları
PHC 5 - 2014
Health promotion and disease prevention:
translating ‘omics’ into stratified approaches
PHC 6 - 2014
Evaluating existing screening and prevention
programmes
PHC 7 - 2014
Improving the control of infectious epidemics
and foodborne outbreaks through rapid
identification of pathogens (see also SC2)
PHC 8 - 2014
Vaccine development for poverty-related and
neglected infectious diseases: Tuberculosis 20
2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi,
hazırlık ve tarama
TÜBİTAK
• Amaç: «Her alanda sağlık» amacına uygun olarak,
çevre, sağlık ve enformasyon sektörlerinin
entegrasyonu; buradan elde edilecek bilgilerin
halk sağlığına yönelik tarama ve tedbir
programlarında kullanılması.
• Kapsam: Kişiselleştirilmiş ve/veya popülasyon
bilgilerinden elde edilmiş tarama ve hastalık
önleme programlarının oluşturulması.
21
3. Teşhisin iyileştirilmesi
TÜBİTAK
• Amaç: Multidisipliner bilimsel ve teknolojik
bilgilerin kullanılarak teşhis yöntemlerinin
iyileştirilmesi.
• Kapsam: Yeni teşhis yöntemlerinin gelişmesine
yönelik önergeler.
2014 Yılı Başlıkları
PHC 10 - 2014
Development of new diagnostic tools and
technologies: in vitro devices, assays and
platforms
PHC 12 - 2014 &
2015
Clinical validation of biomarkers and/or
diagnostic medical devices
22
4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
TÜBİTAK
• Amaç: Uzun süreli tedavileri ve hastanede yatış sürelerini
engellemek amacıyla; erken teşhis ve önleme
programlarını geliştirmek, elde edilen bilgilerin klinik
doğrulamasını sağlamak.
• Kapsam: Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, preklinik çalışmalar ve hayvan modellerinin oluşturulması.
2014 Yılı Başlıkları
PHC 13 - 2014
New therapies for chronic non-communicable
diseases
PHC 15 - 2014 &
2015
Clinical research on regenerative medicine
PHC 17 - 2014
Comparing the effectiveness of existing healthcare
interventions in the elderly
23
5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma
TÜBİTAK
• Amaç: Yaşlanan nüfusun evde tedavisinin sağlanması,
hastanede geçirilen günlerin azaltılarak hayat kalitesinin
yükseltilmesi, maliyetin düşürülmesi.
• Kapsam: Yardım alınarak ve yalnız yaşama alanlarında
servis robotiklerinin geliştirilmesi. Bilgi ve iletişim
teknolojileri kullanılarak pilot projeler kurulması.
2014 Yılı Başlıkları
PHC 19 - 2014
PHC 20 - 2014
Advancing active and healthy ageing with ICT:
Service robotics within assisted living
environments
Advancing active and healthy ageing with ICT:
ICT solutions for independent living with
24
cognitive impairment
6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu
TÜBİTAK
• Amaç: Halk sağlığı, biyomedikal ve klinik araştırmalardan
gelen bilgilerin toplanarak sağlık hizmetlerinin kişiye yönelik
olarak geliştirilmesi.
• Kapsam: Kişiye yönelik, güvenli ve sürdürülebilir sağlık
sistemlerinin oluşturulması için model geliştirme. Hastaların
kendi sağlık durumlarını ve hastalık süreçlerini izleyip kontrol
edebilecekleri platformlar ve mSağlık aplikasyonları
oluşturma.
2014 Yılı Başlıkları
PHC 23 - 2014
Developing and comparing new models for
safe and efficient, prevention oriented, health
and care systems
PHC 26 - 2014
Self-management of health and disease:
citizen engagement and mHealth
25
7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
TÜBİTAK
• Amaç: Biyoenformatik, çevresel, genetik ve klinik
bilgileri birleştirerek sağlığa yönelik kapsamlı bir
politika geliştirmek.
• Kapsam: Avrupa’da sağlık ve yaşlanmayı etkileyen
etmenleri belirlemek. Yeni matematiksel, bilgi işlem
tabanlı yaklaşımlar geliştirmek.
2014 Yılı Başlıkları
PHC 31 - 2014
Foresight for health policy development and regulation
PHC 32 - 2014
Advancing bioinformatics to meet biomedical and
clinical needs
PHC 34 - 2014
eHealth interoperability
26
TÜBİTAK
2014 Destek ve Koordinasyon
Etkinlikleri Çağrısı
27
Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri
TÜBİTAK
Destek ve
Koordinasyon
Etkinlikleri Çağrısı
2014 başlık sayısı
6
2015 başlık sayısı
2
*
2014 Yılı Başlıkları
HCO 5 - 2014
Global Alliance for Chronic Diseases:
prevention and treatment of type 2 diabetes
• Amaç: Tip-2-Diyabet hastalığının tedavisinde yerel, global ve cinsiyete
bağlı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak.
• Kapsam: Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki Tip-2-Diyabet
konusunda yeni müdahale ve yürütme projeleri.
* Bunlara ek olarak Türkiye’den sadece fonlama kuruluşlarının yer alabileceği bazı ERA-NET
başlıkları vardır.
28
Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri
TÜBİTAK
2014 Yılı Başlıkları
HCO 15 - 2014
Mobilisation and mutual learning action plan in
the area of societal challenge 1
• Amaç: Bu çağrı fokusu kapsamındaki araştırma ve yenilik
çalışmalarının üst düzeyde ve ihtiyaçlara cevap verir
olmasını sağlamak için ülkeler arası birlik oluşturma.
• Kapsam: Mobilisation and Mutual Learning Action Plans
(MML) ortak etkinlik planları oluşturma.
29
TÜBİTAK
Çok Ortaklı Projelerde Çağrı ve
Proje Hazırlık Döngüsü
Çağrı Nedir?
TÜBİTAK
Çağrı
nedir?
AB Çerçeve
Programları’nda
desteklenecek proje
konularını gösteren
ihale benzeri süreç
Çağrı nasıl
oluşur ?
H2020 çağrılarında
desteklenecek olan
proje konuları,
Avrupa Komisyonu,
programa üye
ülkeler ve AB
bünyesinde faaliyet
gösteren
kuruluşların
görüşleri
doğrultusunda
Çağrı
Süreci
H2020 çağrı
süreciyle ilgili bütün
idari, finansal ve
hukuki işlemler
Avrupa Komisyonu
tarafından
gerçekleştirilir.
Proje başvuruları doğrudan elektronik
ortamda Avrupa Komisyonu’na yapılır.
31
Çağrı Süreci
TÜBİTAK
Çağrı Dokümanlarının yayınlanması
Çalışma
Programı
Başvuru
Kılavuzu
Finansal
Konular
Kılavuzu
Proje Yazma Süreci
Çağrı Kapanış (Projenin
Avrupa
sunulması)
Komisyonu
Değerlendirme
sistemine
kayıt(PIC
numarası alımı)
Kurumun GPF
formlarını sistem
üzerinde
doldurması
EPSS sistemi
üzerinden
projenin proje
koordinatörü veya
bireysel
araştırmacı
tarafından
sunulması
Bağımsız
hakemler
tarafından
projeler
değerlendirilir.
32
Projelerde Ne Şekilde Yer Alabilirim?
TÜBİTAK
Proje Koordinatörü
Proje Ortağı
• Proje fikri
• Proje fikri
• Projenin planlanması
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
katkı sağlama
• ÇP proje deneyimi
• İlgili araştırma
alanında bilimsel
yetkinlik
• Proje ekibini
oluşturma
• Projenin iş
paketlerinde görev
alma
33
Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim?
TÜBİTAK
• Kendi Bağlantılarınızı kullanabilirsiniz.
• Avrupa Teknoloji Platformları ve COST projelerinin aktörleri
• Proje Pazarlarına Katılım –UKO Desteği
• Google araması
• Ulusal İrtibat Noktaları
– Haritalama Çalışması
– Eşleştirme
34
UKO Faaliyetleri
TÜBİTAK
• Ulusal Bilgilendirme ve Eğitim Günleri
– Üniversiteler, firmalar, kamu kuruluşları
• Araştırmacılar ile yüz yüze
proje/konu özelinde görüşmeler
• Haritalama
– İlgili konuda yurtdışında güçlü isimlerin ve kuruluşların
analizi
• Eşleştirme
– Türk araştırmacıların özgeçmiş ve profilleri veritabanı
– Yabancı araştırmacı-Türk araştırmacı arasında iletişim
oluşturulması
– Ortak arama duyuruları
35
Türkiye’deki resmi iletişim kanalı
TÜBİTAK
www.h2020.org.tr
36
Öneriler
TÜBİTAK
• Projelere dahil olurken Türkiye’den sanayi kuruluşları ile ortaklık
• Hakemlik kaydı:
Bireysel yeni başvurular,
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts
adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir.
• Network oluşturma amaçlı faaliyetlere katılım
– Bilgi günlerine, proje pazarlarına, önemli Avrupa Teknoloji Platformu
toplantılarına
– Altyapı projelerinin uluslararası erişim çağrılarından faydalanma
– ERANET projelerinde ortaklık
• Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak
• AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek ve girdi
sağlamak
37
TÜBİTAK
A.Özge GÖZAY
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
TÜBİTAK
AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi
Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara
Telefon: + 90 (312) 468 5300 / 1007
E-posta: [email protected]
Download

Tübitak Horizon 2020 Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü Sağlık