VERİMLİ DERS ÇALIŞMA
YÖNTEMLERİ
VERİMLİ ÇALIŞMAK NEDİR?
Verimli çalışmak var olan zamanımızı
etkin bir biçimde kullanarak, o zaman
içerisinde yapılan işten en üst
derecede faydalanmaktır.
Verimli Ders Çalışmada Önemli
Unsurlar Nelerdir?
Zaman
Öğrenilmesi Gereken Konu
Dikkat
Bu Unsurları Nasıl Kullanacağız?
• Öğrenilmesi gereken konuyu, belli bir
zaman içerisinde dikkatimizi vererek
çalışmalıyız. Bu şekilde verimli ders
çalışmayı gerçekleştirmiş oluruz. Ancak bu
davranışı gerçekleştirmeden önce
kendimizi ve bulunduğumuz ortamı
hazırlamamız gerek.
Ders Çalışma Ortamımız Nasıl
Olmalı?
•
•
•
•
Gürültüden uzak,
Havalandırılmış,
Yeterince ışık alan,
Mevsim şartlarına uygun ısıda olan bir
odada
• Masada çalışılması en uygun olanıdır.
Çalışmaya Başlamadan Önce
Neler Yapılmalı?
• Öncelikli olarak, fizyolojik ihtiyaçlarımız
giderilmiş olmalı.(Örneğin; karnımız aç ise
yemek yemeli, susuzsak su içmeli,
üşüyorsak üzerimize bir şeyler giymeli,
yorgunsak dinlenmeliyiz.)
• Daha sonra kendimizi derse
hazırlamalıyız. Yani ders çalışacak olma
fikrini benimsemeli, kendimizi bu işe
güdülemeliyiz.
Çalışmaya Başlamadan Önce
Neler Yapılmalı?
• Ders çalışma ortamımızı
düzenlemeliyiz. Yani, hangi dersi
çalışacaksak o ders ile ilgili
materyalleri masamızda hazır
bulundurmalıyız. Böylece,
ihtiyacımız olan tüm materyaller
elimizin altında bulunacak, bu
materyallere ulaşmak için
masadan kalkıp dikkatimizi
dağıtmamış olacağız.
Ders Çalışırken Yapılmaması
Gerekenler Nelerdir?
• Çalışma esnasında birşeyler
yiyip, içmek,
• Müzik dinlemek,
• TV’nin açık olması,
• Yatarak çalışmak,
• Plansız bir şekilde çalışmak
(Örneğin; hangi dersi
çalışacağına karar verememe,
bunun sonucunda da birkaç
dersi bir arada çalışmak)
Ders Çalışırken Yapılmaması
Gerekenler Nelerdir?
• Sayısal ve sözel dersleri karıştırarak
çalışmak (beynin çabuk yorulmaması ve
öğrenilen bilgilerin daha iyi
içsellestirilmesi için ders çalışırken sözel
bir dersle başlıyorsak ardından sayısal
bir dersle devam ermeli, sayısal bir
dersle başlıyorsak ardından sözel bir
dersle devam etmeliyiz. Yani burada
önemli olan ard arda sayısal ve sözel
dersleri çalışmamaktır.
SAYISAL DERSLER
• Matematik
• Fen ve Teknoloji vb.
SÖZEL DERSLER
• Türkçe
• Sosyal Bilgiler
• İngilizce vb.
Neleri Unutmayız?
•
•
•
•
•
•
Okuduklarının % 10 unu
İşittiklerinin % 20 sini
Gördüklerinin % 30 unu
Hem görüp hem işittiklerinin % 50 sini
Söylediklerinin % 70 ini
Yapıp söylediklerinin % 90 ını
HATIRLARIZ.
Bu Nedenle;
• Sadece ilgili dersi okumak, derste
dinlemek ya da yazmak yeterli değil. En
iyi verimi alabilmek için, dersi derste
dinleyip, eve gidince belli aralıklarla ilgili
dersi tekrar etmeli, önemli görülen yerler
not edilmeli ve eğer mümkünse derste
yapılan uygulamalar da tekrar yapılmalı.
Örneğin; matematikte öğrenilen bir
formül, başka bir soruda uygulanarak
tekrar edilmeli.
Çünkü…
• Öğrenilen bilgilerin % 70’i 1 saat içinde, % 80’i 24
saat içinde unutulmaktadır. Bu nedenle tekrar
etmek, verimli ders çalışma yöntemlerinin
vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Yapılan Tekrarlar Öğrenmemizi
Nasıl Etkiler?...
• 1. Tekrar: Günün sonunda
yapılacak 10 dakikalık
tekrar, öğrenilenlerin bir gün
korunmasını sağlar.
• 2. Tekrar: 24 saat sonra 30
dakikalık tekrar,
öğrendiklerinizin
belleğinizde yaklaşık bir
hafta kalmasını sağlar.
Yapılan Tekrarlar Öğrenmemizi
Nasıl Etkiler?...
• 3. Tekrar: Bir haftanın
sonunda yapılan bir saatlik
tekrar öğrendikleriniz bir ay
belleğinizde kalmasını
sağlar.
• 4. Tekrar: Bir ay sonunda
yapılacak olan bir günlük
tekrar öğrendiklerinizin
uzun süreli belleğe etkili
şekilde yerleşmesini
sağlar.
Ders Çalışırken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
• Sevmediğimiz ya da
zorlandığımız derslerden
kaçmamalı, o derslerin üzerine
gitmeliyiz.
• Ders çalışırken düzenli
aralıklarla ara vermeliyiz.
Örneğin; 45-50 dakikalık bir
çalışmanın ardından 10-15
dakikalık molalar verilebilir.
Ders Çalışırken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
• Verilen molalarda çok fazla
dikkat dağıtıcı ve yorucu
işlerden uzak durulmalı.
Önemli olan bu molalarda
biraz rahatlamak, temel
ihtiyaçlarımızı karşılamaktır.
Ders Çalışırken Dikkat Edilmesi
Gerekenler
• Uyku ve beslenme düzeni
derslerden verim alabilmek için
çok önemlidir. Bu
sebeple;sabah kahvaltısı güne
yeni başlarken çok önemlidir.
Bunun yanı sıra uyku düzenine
dikkat edilmeli, 10-15 yaş arası
gençler için 8 saatlik bir uyku
yeterli gelmektedir.
VERİMLİ
DERS ÇALIŞMANIZ
DİLEĞİYLE…
Şerife DÖNMEZ
Psikolojik Danışman
Download

Verimli Ders Çalışma Yöntemi