Inštitút psychoterapie a socioterapie
PONÚKA UČITEĽOM
inovačné kontinuálne vzdelávanie
Akadémia pedagogických zručností
rozvoj osobnostných a interpersonálnych zručností učiteľov
Program je akreditovaný MŠVVŠ SR a dotovaný 19 kreditmi
Aký úžitok z neho budete mať?
Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je zvýšiť kompetenciu
pedagogických pracovníkov komunikovať so žiakmi a študentmi tak, aby
sa zlepšila ich vzájomná spolupráca i vzťah, aby dokázali predchádzať
delikventému správaniu a aby naň dokázali reagovať, keď k nemu dôjde.
Cieľom je tiež pomôcť učiteľom zvládať stresové situácie a frustráciu,
ktorá z ich povolania vyplýva, predchádzať syndrómu vyhorenia a ukázať
cestu, ako sa dá vybudovať rešpekt a dôvera medzi pedagogickými
pracovníkmi navzájom, medzi pedagógmi a študentmi a tiež medzi
pedagógmi a rodičmi.
Pre koho je vzdelávanie určené?
Pre kategóriu učiteľ a pre kariérové stupne samostatný pedagogický
zamestnanec; pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a pedagogický
zamestnanec s druhou atestáciou.
Koľko to trvá a stojí?
Rozsah vzdelávania je 80 hodín, ktoré sú rozdelené na 24 hodín teórie a 56 hodí zážitkového učenia v rámci
encounterovej skupiny. Rozsah sa naplní v rámci jedného roka. Vzdelávanie sa deje v skupinách
s obmedzeným počtom členov, aby bola zabezpečená dynamika skupinového diania a učenia. Minimálny
počet je 10, maximálny 16.
Cena vzdelávania je 180 €/účastník, t.j. 2,50 €/hodina. V cene sú zahrnuté študijné materiály a podklady.
Cena nezahŕňa prípadné ubytovanie, stravu či prenájom miestnosti.
Zatiaľ sú naplánované tieto termíny a miesta
BRATISLAVA
21. – 22. novembra 2011
16. – 17. januára 2012
12. – 13. marca 2012
23. – 24. apríl 2012
11. – 12. júna 2012
Vzdelávanie tejto skupiny sa deje v pondelky v čase od 15.00 do 18.00 utorky od 8.00 do 17.00
TRNAVA
9. – 10. januára 2012
13. – 14. februára 2012
2. – 3. apríla 2012
14. – 15. mája 2012
18. – 19. júna 2012
Vzdelávanie tejto skupiny sa deje v pondelky v čase od 15.00 do 18.00 utorky od 8.00 do 17.00
GALANTA
21. – 22. októbra 2011
11. – 12. novembra 2011
20. – 21. januára 2012
10. – 11. februára 2012
9. – 10. marca 2012
20. – 21. apríla 2012
18. – 19. mája 2012
8. – 9. júna 2012
Vzdelávanie tejto skupiny sa deje v piatky v čase od 15.00 do 19.30 a v soboty od 8.30 do 13.00
NITRA
11. – 12. novembra 2011
13. – 14. januára 2012
17. – 18. februára 2012
30. – 31. marca 2012
13. – 14. apríla 2012
18. – 19. mája 2012
15. – 16. júna 2012
2. – 3. júla 2012
Vzdelávanie tejto skupiny sa deje v piatky v čase od 15.00 do 18.00 a v soboty od 8.30 do 14.00, s výnimkou vzdelávania
v mesiaci júl, kedy sú termíny v pondelok od 8.30 do 14.00 a v utorok od 8.30 do 11.30.
Ak máte o vzdelávanie záujem, ale nevyhovuje vám žiaden z termínov, dajte nám o tom vedieť na adresu
[email protected]
Ako sa prihlásiť?
IPS zaraďuje pedagogického zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie na základe vyplnenej návratky zaslanej mailom, ktorú
je však potrebné doplniť o písomnú prihlášku. V nej na základe vyhlášky MŠ SR 445/2007 Z. z., odseku 2. riaditeľ školy
alebo školského zariadenia potvrdzuje zaradenie pedagogického zamestnanca do kariérového stupňa, kariérovej pozície,
kategórie alebo podkategórie; riaditeľovi školy alebo školského zariadenia potvrdzuje prihlášku zriaďovateľ. Zaradenie alebo
nezaradenie pedagogického zamestnanca na kontinuálne vzdelávanie oznámi poskytovateľ najneskôr desať dní pred začatím
kontinuálneho vzdelávania pedagogickému zamestnancovi písomne.
Prihlášky posielajte na adresu
Inštitút psychoterapie a socioterapie, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava
Viac informácii získate na adrese www.socioterapia.sk
Návratky a prípadné otázky adresujte na [email protected]
Dobré vzťahy a vzájomný rešpekt sú základom fungujúcej spolupráce.
My to vieme, vy to viete.
Preto sa tešíme na stretnutie s vami!
Download

Akadémia pedagogických zručností