HALEN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ AYBEV BURSU ALMAKTA
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN:
Daha önceki yıllardan AYBEV bursu almakta olan öğrencilerimiz bursunuzun
kesilmesini gerektirecek bir durum yoksa bursunuzu almaya devam edeceksiniz ve
tekrar başvuru yapmanıza gerek yoktur.
Bursunuz aşağıda belirtilen hallerde kesilebilir:
1. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık sınıflarında ve diğer Fakültelerin üst sınıflarında
Devam hakkını kaybedenler;
2. Burs sağlayan kurum veya kişinin özel koşullar koymaması durumunda:
Üniversite Burs Kurulunun belirleyeceği başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler
(Transkriptinde görünen son döneminde 3 ve daha fazla sayıda FF veya FD notu
olanlar. Her dönem sonunda bu kontrol yapılarak bursiyerlerin durumları
değerlendirilecektir);
3. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden burs ve/veya yardım aldığı süre içerisinde,
Üniversite Burs Kurulundan onay almadan, başka bir kurumdan maddi destek veya
kredi almaya başlayanlar;
4. Burs ve yardım başvurusu sırasında yanlış beyanda bulunanlar;
5. Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksek
Öğretim Kurumundan Uzaklaştırma veya çıkarılma cezası alanlar;
6. Öğrenciliği sona erenler.
7. Kayıt Donduranlar (Kayıt dondurduğu süre içerisinde bursu kesilir, kayıt dondurma
süresi sonunda öğrencinin ÖİDB BURS VE MADDİ DESTEK Ofisine bilgi vermesi
halinde burs verilmeye devam edilebilir. )
Bazı burs ve yardımların yukarıda yazılanlara ek özel koşullar içermesi durumunda
öğrenciler bilgilendirilir.
Bursunuzun yattığı banka IBAN no’sunun değişmesi halinde hemen durumunuzu
belirtir bir dilekçe ve yeni IBAN no’nuzu gösterir banka hesap cüzdanı veya banka kartı
fotokopisi ile ÖİDB BURS VE MADDİ DESTEK Ofisine (Ulus Rektörlük Binası 4. Kat)
müracaat etmeniz veya [email protected] mail adresine göndermeniz gerekmektedir.
Zamanında bildirilmemiş IBAN no değişiklikleri sonucu meydana gelen gecikme veya
burs alınamaması durumundan bursiyer sorumludur.
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ BURS VE MADDİ DESTEK YÖNERGESİ için
tıklayınız.
Download

Halen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi AYBEV Bursu almakta