Dopravná výchova
Ako chodiť po ulici?
Radia naši pomocníci.
Žmurkajú zo všetkých síl.
Nikdy si ich nepomýľ.
Červená nám velí stáť,
oranžová nachystá
vytúženú zelenú,
ako zvláštnu odmenu...
Ako sa volajú pomocníci na ulici? Na podobné a možno ešte oveľa ťažšie otázky z dopravnej výchovy
museli odpovedať naši druháci v 1. súťažnom kole projektu Zlatý kľúčik. Celoročný projekt je
zameraný na rozvoj čítania s porozumením. Žiaci od začiatku školského roka 2012/2013 spoločne
prečítali knihu Dopravná výchova a po jej prečítaní si zmerali svoje vedomosti a pohybové schopnosti
9. novembra 2012 v školskej telocvični.
Súťaž mala svojich víťazov. Porazený však nebol nik. Všetci súťažiaci zvládli
pripravené úlohy, aj keď s malými časovými rozdielmi a získali diplom účastníka
cestnej premávky. Prvé miesto obsadila II.C, na druhom mieste sa umiestnila II.
A a bronzové miesto si do triedy odniesli žiaci z II.B.
A vy ste na tom ako? Pripravili sme pre vás malý dopravný test. Môžete si ho hneď vyskúšať.
1. Otázka: Po ktorej strane chodníka majú chodiť chodci?
A) po ľavej
B) po pravej
C) po strede chodníka
2. Otázka: Po ktorej strane cesty musia chodiť chodci, ak vedľa cesty nie je chodník?
A) po ľavej
B) po pravej
C) po stredovej čiare cesty
3. Otázka: Pre koho sú určené dopravné značky?
A) pre autá
B) pre cyklistov a motorkárov
C) pre všetkých účastníkov dopravy
4. Otázka: Vodičský preukaz nie je potrebný pri jazde na:
A) aute
B) motorke
C) bicykli
5. Otázka: Čo musí chodec alebo cyklista urobiť, aby ho vodiči na ceste lepšie videli?
A) kývať na vodičov
B) kričať alebo pískať C) nosiť reflexné pásky alebo svietivé oblečenie
6. Otázka: Čo robí policajt stojaci s rozpaženými rukami v strede cesty?
A) vyberá pokuty B) kontroluje vodičov, či dodržujú predpisy C) riadi dopravu namiesto semaforov
7. Otázka: Čo je to zebra?
A) výstražná značka Pozor, výskyt zveri
B) prechod pre chodcov
C) prezývka policajta
8. Otázka: Koľko farieb má semafor pre chodcov?
A) 2
B) 3
C) 4
9. Otázka: Kedy musí byť sedadlo vozidla vybavené detským zadržiavacím zariadením?
A) Keď sa v aute prepravuje dieťa s výškou nad 150 cm.
B) Keď na sedadle vozidla sedí
dieťa s výškou do 150 cm.
C) Stačí, ak je sedadlo vo vozidle vybavené bezpečnostným
pásom.
10. Otázka: Čo znamená táto dopravná značka?
A) Daj prednosť jazde vlaku!
priecestie bez závor!
B) Zákaz prechádzania vlakov. C) Pozor, na ceste je železničné
No ako, milí kamaráti? Vedeli ste odpovedať na všetky otázky? Boli vaše odpovede správne? Tu ich
máte:
(1.-B, 2.-A, 3.-C, 4.-C, 5.-C, 6.-C, 7.-B, 8.-A, 9.-B, 10.-C)
Bezpečnosť na cestách vám želajú vaši kamaráti druháci.
Download

Dopravná výchova