……………………………………….
Załącznik Nr 2
(pieczątka firmowa)
FORMULARZ CENOWY
na dostawy artykułów chemicznych i higienicznych
do Domu Pomocy Społecznej w Borówku
I. Preparaty piorące – kod CPV: 39831000-6
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
Opis produktu oczekiwanego
2
Płyn do prania tkanin kolorowych.
Przeznaczony do prania w pralkach
wirnikowych i automatycznych,
delikatnych tkanin: wełnianych,
bawełnianych, jedwabnych.
Pozostawiający świeŜy zapach.
Proszek do prania tkanin kolorowych w
pralkach automatycznych, z
właściwościami chroniącymi kolory,
skutecznie usuwający plamy.
Proszek do prania tkanin białych.
Temperatura prania do 90 stopni C w
pralkach automatycznych i wirnikowych.
Chroniący pralki przed osadzaniem się
kamienia.
Krochmal. Przeznaczony do tkanin
lnianych, bawełnianych oraz z domieszką
tworzyw sztucznych.
Wybielacz. Wybielający, usuwający
plamy, eliminujący przykre zapachy
Odplamiacz w płynie.
Usuwający wszystkie rodzaje plam.
Ilość
Cena
jednostkow
a netto w zł
Wartość
netto
(kol. 5x6)
w zł
Kwota VAT
w zł
4
5
6
7
8
l
310
kg
600
kg
20
l
84
l
120
l
24
Nazwa produktu oferowanego
przez „Dostawcę”
J.m.
3
Wartość
brutto
(kol.
5x6+8)
w zł
9
1
7
8
2
Skuteczny we wszystkich temperaturach.
Do tkanin kolorowych oraz białych.
Płyn do płukania tkanin.
Płynny środek do dezynfekcji w procesie
prania białych i kolorowych tkanin.
Posiadający wpis do rejestru wyrobów
medycznych
RAZEM:
……………………………,
(miejscowość)
3
x
data: ………………………….
4
5
l
l
24
10
x
x
6
7
8
9
x
……………………………………….
(podpis Wykonawcy)
……………………………………….
Załącznik Nr 3
(pieczątka firmowa)
FORMULARZ CENOWY
na dostawy artykułów chemicznych i higienicznych
do Domu Pomocy Społecznej w Borówku
II. Środki czyszczące i polerujące – kod CPV: 39800000-0
Lp.
1
Kwota VAT
w zł
Wartość
brutto
(kol.
5x6+8)
w zł
4
5
6
7
8
9
l
86
l
kg
24
60
l
40
l
64
J.m.
2
3
Mleczko do czyszczenia powierzchni
emaliowanych, ceramicznych,
chromowanych i z tworzyw sztucznych.
Usuwające ze wszystkich zmywalnych
powierzchni: tłuszcz, oporny brud, plamy
pleśni, osady z kamienia.
2
3
Denaturat ( 0,5 l).
Preparat do rur (granulki).
Preparat do dezynfekcji i udraŜniania
zatorów powstałych w syfonach i rurach w
instalacjach kanalizacyjnych,
niepowodujący uszkodzeń muszli, rur,
zbiorników.
Pasta do podłogi.
Środek do ochrony i nabłyszczania podłogi
z PCV, linoleum itp. Nadający wysoki
połysk bez konieczności polerowania.
Chroniący przed brudem.
Płyn do mycia szyb i powierzchni
szklanych z rozpylaczem. Płyn
zapobiegający zaciekom. Ograniczający
5
Wartość
netto
(kol. 5x6)
w zł
Opis produktu oczekiwanego
1
4
Ilość
Cena
jednostkow
a netto w zł
Nazwa produktu oferowanego
przez „Dostawcę”
1
6
7
8
9
10
11
12
2
osadzaniu się zanieczyszczeń. Łatwo
rozpuszczający brud i ślady zanieczyszczeń
powietrza.
Płyn do mycia szyb i powierzchni
szklanych – bez rozpylacza. Płyn
zapobiegający zaciekom. Ograniczający
osadzaniu się zanieczyszczeń. Łatwo
rozpuszczający brud i ślady zanieczyszczeń
powietrza.
Preparat do czyszczenia stali nierdzewnej
Płyn myjąco-dezynfekujący.
Posiadający właściwości wybielające
(zawierający podchloryn sodu).
Zapobiegający powstawaniu osadów i
zanieczyszczeń. Usuwający nieprzyjemne
zapachy oraz zwalczający wszelkie
drobnoustroje i grzyby. Do uŜywania bez
rozcieńczenia – w kuchni, łazience, w
toalecie oraz w okolicach otworów
kanalizacyjnych, śmietników, jak i w
rozcieńczeniu – do podłóg i płytek
ceramicznych. UŜywany równieŜ do
czyszczenia i dezynfekcji kabin
prysznicowych i zasłon prysznicowych.
Środek do usuwania tłustego brudu. Silny
środek do usuwania tłustego brudu.
Skutecznie usuwający osady kuchenne,
zabrudzenia z olejów i smarów.
Płyn do płukania w zmywarkach
(nabłyszczacz).
Pozostawiający naczynia bez plam i
zacieków. Zapobiegający powstawaniu
zacieków i osadów wapniowych.
Płyn do zmywarki przemysłowej do
maszynowego mycia naczyń
Płynny środek odwapniający do wszelkich
zmywarek i naczyń (odwapniacz).
3
4
5
l
50
l
l
3
36
l
12
l
60
l
120
l
12
6
7
8
9
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
Płyn do ręcznego mycia naczyń.
Niewysuszający rąk. Skutecznie usuwający
zabrudzenia. Niepozostawiający zacieków,
nadający im wysoki połysk.
Proszek do czyszczenia.
Proszek przeznaczony do czyszczenia
porcelany, emalii, garnków, zlewów i
urządzeń sanitarnych.
Pasta. Produkt usuwający tłuszcz, smary
oraz inne zabrudzenia, przyjazny dla skóry,
niepowodujący wysuszania i pękania skóry
dłoni.
Mleczko do pielęgnacji mebli.
Zmniejszający osadzanie się kurzu, czyści,
zabezpiecza , nie klei się i nie pozostawia
smug.
Koncentrat w płynie do mycia wszelkiego
rodzaju mebli. Pozostawiający przyjemny
zapach.
Płyn do mycia podłóg drewnianych
Płyn do pastowania podłóg drewnianych
Koncentrat płynny do bieŜącej pielęgnacji
Ŝaluzji pionowych z włókien szklanych i z
tkanin poliestrowo-bawełnianych.
Płyn do zmywania starych, zniszczonych
powłok past akrylowych.
Płyn do ręcznego czyszczenia dywanów,
wykładzin, tapicerki.
Koncentrat w płynie do mycia wszelkich
powierzchni i urządzeń łazienkowych, tj.
glazura terakota, brodziki, zlewozmywaki,
powierzchnie lakierowane i emaliowane.
Roztwór roboczy uzyskiwany z
rozcieńczenia nie mniejszego niŜ 1 : 40.
Koncentrat w płynie do gruntownego
mycia i czyszczenia urządzeń oraz
pomieszczeń sanitarnych. Usuwa rdzę,
3
4
l
5
265
kg
210
kg
60
l
31
l
10
l
l
l
9
7
1
l
25
l
27
l
35
l
35
6
7
8
9
1
25
26
27
2
kamień wodny, osady wapienne,
cementowe i urynowe oraz resztki mydła.
Czyści przedmioty chromowane i
wykonane ze stali nierdzewnej, tj: baterie
łazienkowe, armatura. Likwidujący przykre
zapachy urynowe. Roztwór roboczy
uzyskiwany z rozcieńczenia nie mniejszego
niŜ 1 : 30.
Koncentrat w płynie do usuwania silnych
zabrudzeń pochodzenia organicznego i
przykrych zapachów. Pozostawiający
przyjemny zapach. Do stosowania w
sanitariatach. Roztwór roboczy uzyskiwany
z rozcieńczenia nie mniejszego niŜ 1 : 80.
Koncentrat w płynie o silnych
właściwościach czyszczących do
gruntownego mycia powierzchni
wodoodpornych. Silnie Zabrudzonych
podłóg i innych powierzchni, w tym
kamiennych. Usuwający stary brud,
tłuszcze, pasty oraz warstwy polimerowe.
Przygotowujący podłoŜe przed nałoŜeniem
środka nabłyszczającego. Roztwór roboczy
uzyskiwany z rozcieńczenia nie mniejszego
niŜ 1 : 20.
Samopołyskowa emulsja do powierzchni
kamiennych.
Razem:
……………………………,
(miejscowość)
3
x
data: ………………………….
4
5
l
80
l
36
l
30
x
x
6
7
8
9
x
……………………………………….
(podpis Wykonawcy)
……………………………………….
Załącznik Nr 4
(pieczątka firmowa)
FORMULARZ CENOWY
na dostawy artykułów chemicznych i higienicznych
do Domu Pomocy Społecznej w Borówku
III. Preparaty antyseptyczne i dezynfekcyjne – kod CPV: 33631600-8
Lp.
Opis produktu oczekiwanego
1
1
2
2
Środek dezynfekujący powierzchnie.
Preparat dezynfekcyjno – myjący
Płynny preparat dezynfekcyjno – myjący o
działaniu bakteriobójczym i
grzybobójczym. Do mycia i dezynfekcji
podłóg, wodoodpornych ścian i sprzętów.
(HACCP)
Płyn do dezynfekcji i mycia narzędzi,
sprzętu medycznego oraz małych
powierzchni pomieszczeń, mebli, urządzeń
medycznych metalu, szkła i porcelany,
tworzyw sztucznych, gumy. Nie koroduje
metali i nie niszczy dezynfekowanych
powierzchni. Działa bakteriobójczo,
prątkobójczo i grzybobójczo inaktywuje
wirusy w tym HIV, HIV.
Płyn do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk, skóry i pola zabiegowego.
3
4
Ilość
Cena
jednostkow
a netto w zł
Wartość
netto
(kol. 5x6)
w zł
Kwota VAT
w zł
4
5
6
7
8
l
l
75
4
l
17
l
20
Nazwa produktu oferowanego
przez „Dostawcę”
J.m.
3
Wartość
brutto
(kol.
5x6+8)
w zł
9
1
5
2
Skoncentrowany płyn dezynfekującomyjący. UŜywany w przemyśle
spoŜywczym.
RAZEM:
……………………………,
(miejscowość)
data: ………………………….
4
5
l
15
6
7
8
9
……………………………………….
(podpis Wykonawcy)
……………………………………….
Załącznik Nr 5
(pieczątka firmowa)
FORMULARZ CENOWY
na dostawy artykułów chemicznych i higienicznych
do Domu Pomocy Społecznej w Borówku
IV. Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym – kod CPV: 39224300-1
Lp.
Opis produktu oczekiwanego
1
1
2
2
Gąbka o wymiarach 14cm x 9cm.
Ścierka do podłogi (kolorowa 50cm x
70cm). Ścierka wielokrotnego uŜytku
przeznaczona do mycia i wycierania
kaŜdego rodzaju podłogi.
Druciak metalowy duŜy.
Worki na śmieci 120 l
Worki na śmieci 35 l
Worki na śmieci 60 l
Worki na śmieci 20 l
Szczotka do zamiatania z włosia
sztucznego. Drewniana z gwintem do
mocowania kija. Do zamiatania wszelkiego
rodzaju podłóg, z włosiem które nie rysuje
powierzchni, zbiera kurz, brud i piasek.
Szufelka plastikowa z końcówką gumową.
Maski przeciw pyłowe
Rękawice gumowe L, M
Rękawice robocze L, M
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa produktu oferowanego
przez „Dostawcę”
3
J.m.
Ilość
Cena
jednostkow
a netto w zł
Wartość
netto
(kol. 5x6)
w zł
Kwota VAT
w zł
6
7
8
4
5
szt.
szt.
160
271
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
40
4300
5200
2400
1800
30
szt.
szt.
par
par
20
60
658
108
Wartość
brutto
(kol.
5x6+8)
w zł
9
1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
Rękawice typu „Wampirki”L, M
Rękawice lateksowe L, M,
Wiadro mop nie mniejsze niŜ 12 litrów
Wyciskacz do wiadra mop
Mop sznurkowy do mycia kaŜdego rodzaju
podłogi. Nie pozostawiający smug. Dobrze
wchłaniający wodę. MoŜna stosować z
kijami drewnianymi.
Mop supełkowy płaski dezynfekcyjny ( 40
cm)
Kij drewniany z gwintem do mopa,
szczotki
Szczotka ryŜowa, ręczna. Do czyszczenia i
szorowania róŜnych powierzchni
podłogowych. Posiadająca gęste i twarde
włosie z tworzywa sztucznego o dł. 3 cm.
W drewnianej oprawie.
Szczotka ryŜowa, prostokątna na kij. Z
tworzywa sztucznego, wielozadaniowa, do
szorowania płytek.
Szczotka do wc + pojemnik z tworzywa
sztucznego
Ścierka z mikrofibry do luster i
powierzchni szklanych
Zmywak kuchenny
Szczotka do kurzu (kula)
Kurzawka
Miotła typu Sorgo
Miotła typu ulicówka
RAZEM
……………………………,
(miejscowość)
3
data: ………………………….
4
5
par
par
szt.
szt.
szt.
108
12500
20
10
116
szt.
21
szt.
24
szt.
14
szt.
10
szt.
40
szt.
16
szt.
szt.
Szt.
szt.
szt.
50
5
5
5
10
6
7
8
9
……………………………………….
(podpis Wykonawcy)
……………………………………….
Załącznik Nr 6
(pieczątka firmowa)
FORMULARZ CENOWY
na dostawy artykułów chemicznych i higienicznych
do Domu Pomocy Społecznej w Borówku
V. Produkty do pielęgnacji ciała – kod CPV: 33700000-7
Lp.
Opis produktu oczekiwanego
1
1
2
Mydło toaletowe w płynie antybakteryjne.
Posiadające właściwości antybakteryjne.
Zawierające łagodne składniki myjące oraz
aktywne substancje nawilŜające i
pielęgnujące skórę, nie powodujące
podraŜnień., pH neutralne dla skóry.
Papier toaletowy zwykły, makulaturowy,
wiotki, miękki, z dobrze rozwłóknionej
masy. Barwa naturalna. Ściśle nawinięty.
Szerokość nie mniejsza niŜ 95 mm i
długości w rolce nie krótszej niŜ 36 m.
Krem do rąk. (75 ml)
Krem o właściwościach ochronnych
nawilŜających. Zawierający substancje o
działaniu kojącym i regenerującym.
Ręczniki papierowe o długość rolki nie
mniej niŜ 10 m.
2
3
4
Ilość
Cena
jednostkow
a netto w zł
Wartość
netto
(kol. 5x6)
w zł
Kwota VAT
w zł
4
5
6
7
8
l
138
szt.
3900
szt.
140
szt.
850
Nazwa produktu oferowanego
przez „Dostawcę”
J.m.
3
Wartość
brutto
(kol.
5x6+8)
w zł
9
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
Ręczniki papierowe o długości rolki nie
mniej niŜ 30 m.
Mydło toaletowe w kostce nie mniejszej
niŜ 100 g. Delikatne mydło z systemem
nawilŜająco – pielęgnacyjnym.
Szampon do kaŜdego rodzaju włosów.
Emulsja do kąpieli.
Mydło szare o właściwościach nie
gorszych niŜ „Biały jeleń”.
Krem do golenia do twardego zarostu.
Wygładzający i pielęgnujący skórę,
niwelujący podraŜnienia po goleniu.
śyletki.
Jednoczęściowa maszynka do golenia z
podwójnym ostrzem.
Pumex kosmetyczny 5 x 8 cm.
Razem:
……………………………,
(miejscowość)
3
data: ………………………….
4
5
szt.
180
szt.
1450
l
l
kg
340
120
4
szt.
150
szt.
szt.
1200
2000
szt.
120
6
7
8
9
……………………………………….
(podpis Wykonawcy)
Download

Cennik Cieszyn – Bielsko