KORUNGA (Onobrychis Adams) CİNSİ:
Bir veya çok yıllık çoğunlukla otsu, nadiren
çalımsı bitkilerdir.
Bitkilerin üzeri ince tüylerle kaplıdır.
Yapraklar, karşılıklı birleşiktir ve yaprak ekseni
yaprakçıkla sonuçlanır.
Çiçek durumu, axillaire, topluluk şekli ise, sık
salkımdır. Taç yapraklar, pembe, mor, beyaz
veya sarı renkte olabilir. Kanatçıkların küçük
olmasına karşılık, kayıkçık oldukça iyi
gelişmiştir. Erkek organların durumu
diadelphous’tur.
Meyve kabuğu, dikenlidir ve çatlamaz;
içerisinde bir veya iki tohum bulunur.
I- KORUNGA (Onobrychis sativa Lam=
O. Viciifolia Scop).
Uzun ömürlü, çok yıllık,
kurağa ve özellikle soğuğa
çok dayanıklı bir
yembitkisidir. Kıraç
koşullar altında yem üretimi
amacıyla yetiştirilebilecek
en iyi bitkilerden birisidir.
Uygun zamanda biçimi
yapılırsa kaliteli ot
alınabilir. Kalkerli
topraklarda başarıyla
tarımı yapılmaktadır.
Bitkisel Özellikleri
Oldukça gelişmiş bir kök sistemine
sahiptir. Bitkinin kalınlaşmış bir ana
kökü ve çok sayıda yan kökleri
vardır. Ana kökü toprağın 10 m
derinliğine kadar inebilir.
Bitki taç kısmından çok
sayıda sap verir.
Bu saplar dik veya yatık
olarak gelişebilir.
Dik olarak gelişen formlar
100-120 cm’ye kadar
boylanabilir.
Bitkinin üstü ince tüylerle
kaplıdır.
Olgunlaşma döneminde
saplar çok çabuk kabalaşır
ve sertleşir.
Yapraklar, karşılıklı
birleşiktir. Yaprak ekseni
daima yaprakçıkla biter.
Uzun yumurta şeklinde olan
yaprakçıklar, ince tüylerle
kaplıdır. Kulakçıklar, üçgen
şeklinde sarımsı ve yeşilkahve rengindedir.
Çiçek topluluğu sık
salkım şeklindedir.
Bir salkımda 5-80 kadar
çiçek bulunur.
Salkım uzun bir sapla
yaprak koltuğuna
bağlanmıştır.
Çiçeklerde kanatçıklar
küçüktür. Buna karşılık,
kayıkçık iyi gelişmiştir.
Taç yapraklar, pembe
renklidir.
Meyve, 5-8 mm uzunluğunda
ve mercek şeklindedir.
Kabuğun üzeri ağ şeklinde
damarlı ve dişlidir. Meyve
kabuğu olgunlaşma
devresinde açılmaz. Tohumu
çıkarabilmek için özel
yöntemlerle kırılması
gerekir. Bu nedenle korunga
genellikle meyve halinde
ekilir. Meyve içerisinde 1
veya 2 tohum bulunur. Bitki,
özellikle Orta Anadolu ve
ona benzer iklim
koşullarında çok bol meyve
ve tohum oluşturmaktadır.
Download

Korunga (Onobrychis L.) Cinsi