REGULAMIN KONKURSU
„Zelfastyczny konkurs w Sklepach Smyk”
trwającego od 22.08.2014 r. do 30.09.2014 r.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakupienie w sieci sklepów SMYK (lista poniżej)
dowolnej zabawki Zelf od Epee Polska, wysłanie kopii paragonu potwierdzającego zakup
zabawki wraz z pracą konkursową na adres: Epee Polska ul. Jagiellońska 29a, 70-365
Szczecin lub [email protected] z dopiskiem – „Zelfastyczny konkurs w Sklepach Smyk”. Każda
osoba, która w dniach 22.08- 30.09.2014 r. zakupi zabawkę Zelf może wziąć udział w
konkursie i wygrać unikalnego Jewely – Zelfa Rubinka . Zabawka jest unikalna, nie będzie
dostępna w regularnej sprzedaży.
Przed przystąpieniem do konkursu bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem.
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu.
2. Organizatorem konkursu jest Epee Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.
Jagiellońskiej 29a, 70-365 Szczecin, , zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000204524, kapitał zakładowy:
62.500,00 złotych. NIP: 9552089043.
3. Konkurs przeprowadzany będzie w dniach od 22.08.2014 r. do 30.09.2014 r.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie ich
organów zarządzających, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy
organizowaniu Konkursu, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych
osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci,
dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający.
§ 2.
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zakupienie dowolnej zabawki Zelf w sieci
sklepów SMYK (lista poniżej)w terminie 22.08.2014 r. – 30.09.2014 r. oraz wysłanie
kopii paragonu wraz z pracą konkursową – fotografią nowej stylizacji zakupionego
Zelfa z dopiskiem „Zelfastyczny konkurs w Sklepach Smyk” do dnia 07.10.2014 r. na
adres: Epee Polska ul. Jagiellońska 29a, 70-365 Szczecin lub [email protected]
2. Pracę konkursową należy przesłać z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz
rodzica, adresem, numerem telefonu, wiekiem dziecka oraz dopiskiem:
Zapoznałem się i akceptuję regulamin konkursu „Zelfastyczny Konkurs w
sklepach Smyk” zamieszczony na stronie www.zelfy.pl.
Wyrażam zgodę na bezpłatne zamieszczenie przez Organizatora pracy
konkursowej na stronie internetowej www.zelfy.pl..
Wyrażam zgodę na udział mojego Dziecka w konkursie „Zelfastyczny Konkurs w
sklepach Smyk” oraz na przetwarzanie podanych danych osobowych przez
Organizatora, tj. EPEE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul.
Jagiellońska 29a, 70-365 Szczecin na cele związane z niniejszym konkursem oraz
w celu marketingu produktów lub usług własnych lub cudzych (zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że
podanie powyższych danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do
nich oraz ich poprawienia i usunięcia.
§ 3.
1. Nagrody zostaną przyznane autorom 200 najlepszych prac wyłonionych przez jury
konkursu.
2. Nagrody: 200 zestawów Zelf Jewely – Rubinek z grzebieniem do czesania i amuletem
– serduszkiem.
1.
2.
3.
4.
§ 4.
Wyniki konkursu oraz 10 najlepszych prac konkursowych zostaną opublikowane na
stronie internetowej www.zelfy.pl w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać
wysyłając maila na
[email protected] pod numerem telefonu (091) 466 80 83.
Wszelkie ewentualne skargi i żądania, związane ze sposobem przebiegu konkursu
Uczestnik może skierować na piśmie do Organizatora celem rozpatrzenia zasadności
skargi lub żądania.
Nagrody zostaną wysłane laureatom konkursu w terminie 14 dni od dnia
opublikowania wyników konkursu na wskazane przez uczestników w zgłoszeniu
adresy.
Salon SMYK
Adres
1 Białystok Auchan Hetman
ul. Hetmańska 16, 15-727 Białystok
2 Białystok Galeria Biała
ul. Miłosza 2, 15-265 Białystok
3 Bielsko-Biała Gemini Park
ul. Leszczyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała
4 Bielsko-Biała Sarni Stok
ul. Sarni Stok 2 , 43-300 Bielsko-Biała
5 Bielsko-Biała Sfera
ul. Mostowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
6 Bydgoszcz Focus Park
ul Jagielońska 39/47, 85-125 Bydgoszcz
7 Bydgoszcz Galeria Pomorska
ul. Fordońska 141 , Bydgoszcz 85-739
8 Czeladź M1
ul.Będzińska 80, 41-250 Czeladź
9 Częstochowa Galeria Jurajska
Al.Wojska Polskiego 207, 42-202 Częstochowa
10 Dąbrowa Górnicza Pogoria
ul. Sobieskiego 6, 41-400 Dąbrowa Gornicza
11 Gdańsk Alfa
ul. Kołobrzeska 41 B , Gdańsk 81-391
12 Gdańsk Galeria Bałtycka
ul. Grunwaldzka 141, 80 - 264 Gdańsk
13 Gdańsk Matarnia Megastore
ul. Złota Karczma 26 , Gdańsk 80-298
14 Gdynia Klif
al. Zwycięstwa 256, 81-525 Gdynia
15 Gdynia Riviera / Wzgórze
ul. K. Górskiego 2, 81-304 Gdynia
16 Gdynia Szperk
ul. Płk. Dąbka 338, 81-198 Podgórze (gm. Kossakowo)
17 Gliwice Sośnica Megastore
ul. Pszczyńska 315, 44-100 Gliwice
18 Głogów Family Point
ul. Ks. Poniatowskiego 12, 67-200 Głogów
19 Gorzów Wielkopolski Nova Park ul. Przemysłowa 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
20 Grudziądz Galeria Alfa
ul. Chełmińska 4, 86-300 Grudziądz
21 Inowrocław Galeria Solna
Ul. Wojska Polskiego 16, 88-100 Inowrocław
22 Kalisz Amber
ul. Górnośląska 82, 62-800 Kalisz
23 Kalisz Galeria Tęcza
ul. 3 Maja 1, 62-800 Kalisz
24 Katowice Galeria Katowicka
ul. 3 maja 30, 40-097 Katowice
25 Katowice Silesia Megastore
ul.Chorzowska 107, 40-114 Katowice
26 Katowice Trzy Stawy
ul Pułaskiego 60, 40-028 Katowice
27
Kędzierzyn Koźle Odrzańskie
Ogrody
ul. Armii Krajowej 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
28 Kielce Echo
ul. Świętokrzyska 20, 25-406 Kielce
29 Kielce Korona Megastore
ul. Warszawska 26,25-317 Kielce
30 Konin Ferio
ul. Ogrodowa 31A, 62-571 Stare Miasto
31 Koszalin Atrium
ul. Paderewskiego 1, 75-736 Koszalin
32 Kraków Bonarka Megastore
ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków
33 Kraków Bronowice
Ul. Stawowa 61, 31-340 Kraków
34 Kraków Futura Park Megastore
ul. Profesora Rożańskiego 32, 32-085 Modlniczka
35 Kraków Galeria Kazimierz
ul. Podgórska 34, 31-536 Kraków
36 Kraków Galeria Krakowska
ul. Pawia 5, 31-154 Kraków
37 Kraków Plaza
al.Pokoju 44, 31-564 Kraków
38 Kraków Zakopianka
ul. Zakopiańska 62 30-418 Kraków
39 Legnica Galeria Piastów
ul. NMP 9 , Legnica 59 - 220
40 Leszno Galeria Leszno
ul. Konstytucji 3 Maja 12, 64-100 Leszno
41 Lubin Cuprum
ul. Sikorskiego 20, 59-300 Lubin
42 Lublin Felicity Megastore
Aleja Wincentego Witosa 32, 20-331 Lublin
43 Lublin Plaza
ul. Lipowa 13, 20 -024 Lublin
44 Luboń Factory Outlet
ul. Dębiecka 1, 62-030 Luboń
45 Łomianki Auchan
ul. Brukowa 25, 05-092 Łomianki
46 Łódź Galeria Łódzka
Al. Piłsudskiego 15/23 , Łódz 90-307
47 Łódź Manufaktura
ul. Karskiego 5 , Łódz 91 - 071
48 Łódź Port Ikea
ul.Pabianicka 245, 93-457 Łódź
49 Łódź Rzgów Ptak Outlet
ul. Żeromskiego 8, 95-030 Rzgów
50 Nowy Sącz Trzy Korony
ul. Lwowska 80, 33-302 Nowy Sącz
51 Olsztyn Alfa
Al. J. Piłsudskiego 16 , Olsztyn 10-576
52 Opole Karolinka Megastore
ul. Wrocławska 154, 45-837 Opole
53 Opole Turawa
ul. Dębowa 1, 46-022 Zawada Opole
54 Opole Ziemowit/ Arkadia
ul. Krakowska 45/47 , Opole 45-018
55 Ostrów Wielkopolski Ostrovia
ul. Kaliska 120, 63-400 Ostrów Wielkopolski
56 Piotrków Trybunalski Focus Mall ul. Słowackiego123, 97-300 Piotrków Tryb.
57 Płock Mosty
ul. Tysiąclecia 2, 09-402 PŁOCK
58 Płock Wisła
ul. Wyszogrodzka 144, 09-410 Płock
59 Poznań City Center/PKP
ul. Stanisława Matyi 2, 61-586 Poznań
60 Poznań Ikea Franowo Megastore ul. Szwedzka 6, 61-285 Poznań
61 Poznań Malta
ul. Maltańska 1, 61-131 Poznań
62 Poznań Marcelin/ King Cross
ul. Bukowska 156 , Poznań 60-198
63 Poznań Plaza
ul. Kaspra Drużbickiego 2 , Poznań 62-693
64 Przemyśl Sanowa
ul. W. Brudzewskiego 1, 37-700 Przemyśl
65 Radom Vis a Vis
ul. Chrobrego 2, 26-605 Radom
66 Rumia Port
ul.Grunwaldzka 108, 84-230 Rumia
67 Rybnik Focus Park
ul Chrobrego 1, 44-200 Rybnik
68 Rzeszów City Center Megastore
ul Marszałka J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów
69 Rzeszów Galeria Graffica
ul. Lisa Kuli 19, 35-025 Rzeszów
70 Siedlce Galeria S
ul. Piłsudskiego 74, 08-110 Siedlce
71 Słupsk Jantar
ul. Szczecińska 58, 76-200 Słupsk
72 Sosnowiec Plejada
ul. Staszica 8B, 41-200 Sosnowiec
73 Suwałki Plaza
ul. Dwernickiego 15, 16-400 Suwałki
74 Szczecin Echo Megastore
ul. Struga 42, 70-784 Szczecin
75 Szczecin Galaxy
Al. Wyzwolenia 18 , Szczecin 70-554
76 Szczecin Kaskada
Al.. Niepodległości 36, 70-404 Szczecin
77 Szczecin Ster
ul. Ku Słońcu 67 , Szczecin 71-047
78 Świdnica Galeria Świdnicka
ul. Westerplatte 29, 58-100 Świdnica
79 Tarnów Gemini Park
ul. Nowodąbrowska 127, 33-100 Tarnów
80 Toruń Copernicus
ul. Żółkiewskiego 15 , Toruń 87-100
81 Toruń Plaza
ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń
82 Wałbrzych Victoria
ul. 1 Maja 64, 58-300 Wałbrzych
83 Warszawa Annopol Outlet
ul Annopol 2, 03-236 Warszawa
84 Warszawa Arkadia
Al. Jana Pawła II 82 , Warszawa 00-175
85 Warszawa Blue City
Al. Jerozolimskie 179 Warszawa 02-222
86 Warszawa Chmielna 25
ul. Chmielna 25, Warszawa 00-021
87 Warszawa Galeria Mokotów
ul. Wołoska 12 , Warszawa 02-675
88 Warszawa Janki
ul. Mszczonowska 3 , Janki 05-090
89 Warszawa Pl. Unii Lubelskiej
ul. Puławska 2, 02-566 W-wa
90 Warszawa Promenada
ul.Ostrobramska 75C , Warszawa 04-175
91 Warszawa Sadyba
ul. Powsińska 31 , Warszawa 02-903
92 Warszawa Skorosze
ul. Gen. F. Sławoja-Składkowskiego 4, 02-497
Warszawa
93 Warszawa Targówek
ul. Głębocka 15 , Warszawa 03-287
94
Warszawa Targówek IKEA
Megastore
ul. Malborska 39, 03-286 Warszawa
95 Warszawa Wola Park
ul. Górczewska 124 , Warszawa 01-460
96 Warszawa Złote Tarasy
ul. Złota 59 , Warszawa 00 - 819
97 Włocławek Wzorcownia
ul. Kilińskiego 3, 87-800 Włocławek
98 Wrocław Bielany
ul. Francuska 6, 55-040 Kobierzyce
99 Wrocław Futura
ul. Graniczna 2a, 54-610 Wrocław
100 Wrocław Magnolia
ul. Legnicka 58, 54 - 204 Wrocław
101 Wrocław Młyn
ul. Krzywoustego 110, 51-421 Wrocław
102 Wrocław Pasaż Grunwaldzki
Pl. Grunwaldzki 22, Wrocław 50 - 384
103 Wrocław Renoma
ul.Świdnicka 40, 50-950 Wrocław
104 Zabrze M1
ul Szkubacza 1, 41-800 Zabrze
105 Zamość Twierdza
ul. Przemysłowa 10, 22-400 Zamość
106 Zielona Góra Focus Park
ul Wrocławska 17, 65-427 Zielona Góra
Download

PRZEDMIOTOWY KONKURS CHEMICZNY