REGULAMIN ZAWODÓW
1. CEL IMPREZY
• Promocja walorów turystycznych rejonu Beskidów w Polsce i na świecie
• Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
• Promocja miasta Szczyrk
• Promocja długodystansowych biegów górskich
• Promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych
2. ORGANIZATOR
• TEAM 2008 Michał Kołodziejczyk
Ul. Braci Gierymskich 7/2
43-300 Bielsko-Biała
• Biuro Promocji Miasta SZCZYRK
3. TRASA
Zimowy ultramaraton górski ZAMIEĆ jest rozgrywany na stoku Skrzycznego.
Zawodnicy mają do pokonania pętlę o długości ok 15 km na trasie:
Baza Zawodów – Skrzyczne – Baza Zawodów.
Organizator dopuszcza start Zawodników Indywidualnych i w zespołach dwuosobowych,
w dowolnych konfiguracjach.
Zwycięzcą jest Zawodnik / Zespół, który w ciągu 24h pokona największą ilość pełnych pętli
[email protected]
www.zamiec.pl
w najlepszym czasie.
Dokładna mapka trasy zostanie podana na stronie Zawodów.
4. TERMIN I MIEJSCE
Start i Meta - Amfiteatr w Szczyrku.
25.01.2014 godz. 13:00 – Start Zawodów
26.01.2014 godz. 13:00 – Koniec Zawodów
Baza / Biuro zawodów: Amfiteatr w Szczyrku
5. PROGRAM ZAWODÓW
24.01.2014 godz. 17:00 - 22:00 Otwarcie Biura Zawodów - Rejestracja Zawodników
25.01.2014 godz. 08:00 - 11:00 Rejestracja Zawodników
25.01.2014 godz. 11:30 Odprawa – Kino Beskid
25.01.2014 godz. 13:00 Start ZAMIEĆ 2014
26.01.2014 godz. 13:00 Zakończenie Zawodów
26.01.2014 godz. 15:00 Dekoracja Zwycięzców
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Uczestnikiem ZAMIECI może być osoba, która najpóźniej w dniu Zawodów ukończy 18 lat.
• Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną
odpowiedzialność oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim
biegu ultramaratońskim.
• Wszyscy Zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
• Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (DO, prawo jazdy).
• Wszyscy Zawodnicy są zobligowani do przestrzegania Regulaminu Zawodów ZAMIEĆ.
7. ZGŁOSZENIA i ZAPISY
• Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny na
stronie Zawodów, przed wyczerpaniem puli zapisów (limit Zawodników – 200 osób).
• Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany limitu Uczestników Zawodów.
• Po zgłoszeniu należy niezwłocznie dokonać opłaty startowej.
O kolejności Zawodników na Liście Startowej decyduje data wpłynięcia wpisowego na konto
Organizatora.
• Lista zgłoszonych Zawodników, wraz z informacją o wpłacie, będzie podawana
i uaktualniana na bieżąco na stronie Zawodów
• Wszyscy Uczestnicy startując w Zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych do celów związanych z realizacją Zawodów oraz do celów marketingowych
Organizatorów, Patronów Medialnych i Sponsorów.
[email protected]
www.zamiec.pl
9. WPISOWE
Opłata za udział w Zawodach wynosi 150 zł i należy uiszczać ją przelewem na konto
bankowe podane na stronie internetowej Zawodów.
Tytuł wpłaty: ZAMIEC, Imię Nazwisko
10. ZWROT WPISOWEGO
W przypadku nie zgłoszenia się na Zawody nie przysługuje zwrot wpisowego.
W przypadku rezygnacji Zawodnika ze startu w Zawodach, Organizator zwraca wpisowe
potrącone o koszty organizacyjne:
• do 24 grudnia – zwrot 70% wpisowego,
• od 25 grudnia – brak możliwości zwrotu wpisowego.
11. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE i DODATKOWE
W trakcie trwania całych Zawodów każdy z Zawodników musi posiadać przy sobie
wyposażenie obowiązkowe.
Wyposażenie może być kontrolowane na trasie.
Brak niezbędnego wyposażenia może skutkować naliczeniem kary czasowej bądź
dyskwalifikacją Zawodnika.
WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:
• numer startowy z chipem - umieszczony z przodu w taki sposób by zawsze był widoczny
i możliwy do odczytania
• telefon komórkowy z baterią działającą przez cały czas trwania biegu
(zalecany włączony roaming),
• folia NRC w rozmiarze pozwalającym na otulenie całego ciała
• czołówka (latarka) oraz baterie zapasowe w ilości umożliwiającej działanie latarki w trakcie
całych Zawodów,
• kurtka z kapturem wiatrochronna
• gwizdek
• długie getry/spodnie
• bluza z długim rękawem
• obuwie odpowiednie do biegów terenowych ( z tzw. bieżnikiem)
• rękawiczki
• bandaż elastyczny
[email protected]
www.zamiec.pl
WYPOSAŻENIE ZALECANE:
•
•
•
•
•
•
•
•
kije trekkingowe
gogle narciarskie
stuptuty
chemiczne ocieplacze
wodoodporne rękawiczki
maść na otarcia
nieprzewiewne i nieprzemakalne spodnie
odzież do zmiany, zdeponowana w biurze Zawodów lub we własnej kwaterze
12. ŚWIADCZENIA STARTOWE
Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
numer startowy z chipem
gadżet okolicznościowy
zabezpieczenie medyczne i GOPR
elektroniczny pomiar czasu
oznakowaną trasę
ciepłe napoje i wyżywienie
pamiątkowy medal
trofea dla Zwycięzców
depozyt i miejsca do odpoczynku w Bazie Zawodów
dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów
13. KLASYFIKACJA
Klasyfikacja będzie prowadzona w kategoriach OPEN Kobiet i Mężczyzn.
Ponadto będą prowadzone kategorie w zespołach dwuosobowych MM, KK i MIX
Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę.
W przypadku Zespołu, każdy z Zawodników musi ukończyć przynajmniej jedną pętlę.
14. BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkich Zawodników ZAMIECI na trasie obowiązują :
• zasady Fair-Play,
• bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy
Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją Zawodnika!
Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia lub odwołania Zawodów
w przypadku złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących
zagrażać bezpieczeństwu Uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.
[email protected]
www.zamiec.pl
15. OCHRONA PRZYRODY
Uczestników ZAMIECI na czas startu w Zawodach obowiązuje:
• zachowanie szczególnej troski o przyrodę Beskidów,
• zakaz poruszania się poza wyznaczoną trasą zawodów,
• zakaz zaśmiecania - wszelkie opakowania po żelach, batonach, itp. należy zabierać ze sobą
i wyrzucać tylko w miejscach do tego przeznaczonych na punktach kontrolnych
• zakaz niszczenia przyrody
Nie zastosowanie się do powyższego grozi bezwzględną dyskwalifikacją Zawodnika!
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.
W przypadku dyskwalifikacji nie przysługuje Zawodnikowi zwrot wpisowego.
Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wpłaceniu kaucji w wysokości 200 PLN,
nie później jednak niż do 2 godzin po zakończeniu Zawodów.
Protesty będą rozpatrzone przez Komisję Regulaminową wyznaczoną przez Organizatora.
Każdy Zawodnik decydując się na udział w Zawodach zaświadcza, że rozumie potencjalne
zagrożenia dla zdrowia i życia jakie pociąga za sobą uczestnictwo w trudnym ultramaratonie
górskim. Jednocześnie Zawodnik przyjmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na zdrowiu
i życiu powstały w trakcie uczestnictwa, a nie wynikający z zaniedbania Organizatora.
Zawodnik startując w Zawodach wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach
promocji Zawodów, oraz do przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów.
Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Zawodów,
ogłoszone w osobnym komunikacie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.
[email protected]
www.zamiec.pl
Download

Regulamin Sztafety Pokoleń wokół Rynku - imprezy