Otologický deň 2014
8.30 – 10.30
Pavlovčinová G., Profant M.: Skríning sluchu na Slovensku: čo treba urobiť na zvýšenie
efektivity skríningu
Kabátová Z.: Sluchová neuropatia: fakt alebo chiméra
Krempaská S., Ivanková J., Kovaľ J.: Má BERA prínos pri hodnotení prognózy pacientov
s náhlou poruchou sluchu?
Kabátová Z.: Vyhľadávanie pacientov vhodných na elektroakustickú stimuláciu
Sičák M.: Môžeme predísť nekróze dlhého výbežku nákovky pri stapedoplastike?
Bercíková B., Profant M.: Posttraumatická prevodová porucha sluchu
Krempaská S., Kovaľ J.: Osteóm vnútorného zvukovodu
Bakaj T.: Scintigrafia pri nekrotizujúcom zápale vonkajšieho zvukovodu
Krempaská S., Kovaľ J.: Paralýza tvárového nervu dva roky po šiestej tympanoplastickej
operácii pre cholesteatóm
10.30 – 11.00
Prestávka
11.00 – 12.30
Kovaľ J., Krempaská S.: Meningeómy zadnej strany petróznej kosti
Sičák M.: Vestibulárny schwannom- modifikovaný retrolabyrintický transmastoidálny prístup
Kovaľ J., Krempaská S.: Poznáme klinický obraz vestibulárneho schwannómu
Kovaľ J., Krempaská S.: Extenzívny cholesteatóm
Profant M., Kabátová Z.: Zaujímavé otologické kazuistiky
12.30 – 13.30
Obed
Í
13.30
Kabátová Z., Profant M.: Prvé výsledky s implantátom na kostné vedenie zvuku BoneBridge
Skřivan J: Novinky v implantologii (prednáška sponzorovaná firmou CMI)
Profant M.: Implantovateľné naslúchadlá: ktoré, kedy, ako
Bahýľová D., Sičák M: Chirurgická dekompresia n.facialis: má to význam?
Varga L: Hereditarna postlingválna progredujúca senzorineurálna porucha sluchu
Download

Otologický deň 2014