Katalog
produktów
Wyroby długie,
pierścienie
i obręcze
Katalog produktów
O spółce
Huta Bankowa jest największym w Polsce producentem obręczy kolejowych niezbędnych do szynowych zestawów kołowych
pociągów i tramwajów.
Odbiorcami obręczy produkowanych przez spółkę, oprócz polskich przewoźników, są także Koleje Tajskie, Rosyjskie oraz
Ukraińskie. Spółka posiada najnowocześniejszą w kraju walcownię pierścieni i obręczy, umożliwiającą stałe rozszerzanie
oferty, a wysoka elastyczność linii produkcyjnej pozwala na
wyrób wielu niestandardowych produktów w krótkich, nawet
jednostkowych seriach.
Spółka specjalizuje się także w wytwarzaniu innych specjalistycznych wyrobów stalowych. Należą do nich, obok wspomnianych obręczy, pierścienie kuto-walcowane oraz wyroby
długie, takie jak: pręty okrągłe o średnicy 90–250mm, kątowniki równoramienne 200x200mm oraz kształtowniki łebkowe
do budowy statków. Wyroby długie Huty Bankowej znajdują
zastosowanie przede wszystkim w przemyśle maszynowym
oraz w transporcie wodnym i w budownictwie. Wytwarzane
z wysokiej jakości stali kątowniki są wykorzystywane m.in.
w konstrukcjach budowlanych, natomiast pręty okrągłe w odważnych pod względem architektonicznym projektach budynków
użyteczności publicznej (szkoły, banki), tunelach podziemnych
w Skandynawii.
Huta Bankowa oferuje również szeroki zakres walcowanych
kęsów i kęsisk do dalszego przerobu oraz usługi ulepszania
cieplnego i normalizacji.
Ponad połowa produkcji Huty trafia na eksport, m.in.
do Niemiec, Austrii, Czech, krajów skandynawskich
oraz krajów Beneluksu.
Wyroby długie
Pręty
okrągłe
Pręty okrągłe wykonuje się jako
gorącowalcowane o wymiarach
i tolerancjach:
maxR10
H2
EN 10060
L(m)
1 mb/kg
90
95
100
105
110 R
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
200
210
225
230
250
±1,3
±1,5
a
g
3÷12 lub ścisła
w tym zakresie
z tolerancją
cięcia +100/0mm
±2,0
ØDz
±2,5
maxR4
maxR10
H2
±3,0
3÷6
R12+3
50
71,5
B
t
d (mm)
49,9
55,6
61,7
68,0
74,6
81,5
88,8
96,3
104
112
121
130
139
148
158
168
a
178
189
200
223
247
272
312
326
385
6,5
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
ØDw
H1
B1+3
e
maxR4
<1:24
B2
ØDz
Masa
B
d
Długość
<1:40
p
Tolerancje średnicy
B2
a
Średnica
wg PN-H-93000:1994 – dla prętów ze stali zwykłej jakości
ØDw
1
wg PN-H-93001:1985
– dla prętów zeHstali
jakościowych
wg przedmiotowych norm europejskich EN
PROSTOŚĆ
D2
H2
Odchylenie od prostości maks. 0,25% długości mierzonej
STAN DOSTAWY
H
S
nym i ulepszonym cieplnie.
h
H1
Pręty dostarcza się w stanie: surowym, normalizowanym, zmiękczo-
PAKOWANIE
d1
Pręty dostarcza się luzem w wiązkach o masie max. 3,5 tony.
D1
1
Katalog produktów
Pręty
okrągłe
BADANIA ODBIOROWE
Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określonych w normach przedmiotowych przez Służby Kontroli Jakości
Huty Bankowej i/lub zewnętrznych przedstawicieli Towarzystw
Klasyfikacyjnych i Odbiorowych wyznaczonych przez klienta. Wyniki
badań potwierdzone są atestami 2.2; 3.1; 3.2 wg EN 10204.
GATUNKI STALI
Pręty okrągłe wykonuje się ze stali węglowych i stopowych wg
norm EN 10025; EN 10083; EN10084; EN 10273, DIN 17243 oraz
innych uzgodnionych przy zamówieniu. Tabela poniżej przedstawia
oferowane gatunki stali.
Lp.
Nr normy
1
PN-EN 10025-2
2
PN-EN 10025-3
3
PN-EN 10083-1
4
EN 10084
5
PN-EN 10273
6
7
8
9
DIN 2528
DIN 17243
PN-H-84023/07:1989
PN-H-84024:1975
DIN 1629
10
11
12
(Uznanie TÜV Hannover)
DIN 17175
(Uznanie TÜV Hannover)
PN-H-93011/96
VdTÜV 311-12-89
13
VdTÜV 342-06-96
PN-H-92147:1993 Przepisy odbiorowe towarzystw
14
morskich: PRS, LRS, GL,
DNV, BV, ABS, RINA
2
Gatunki
E295; E335; E360; S235JR; S235JO;
S235J2; S275JR; S275JO; S275J2; S355JR;
S355JO; S355J2; S355K2
S275N; S355N
C22E; C35E; C45E; C55E; C60E; 41Cr4;
34CrMo4; 42CrMo4; 34CrNiMo6
C10E; C15E; 16MnCr5, 20MnCr5
P235GH; P250GH; P265GH; P295GH;
P355GH; 16Mo3
C21
C22.8
R35; R45
K10, K18
St37.0, St44.0; St52.0
St35.8, St45.8
35, 28Mn6; 30G2F; 34CrMo4
34CrMo4
A; B; AH32; AH36; DH32; DH36
Wyroby długie
Kęsy
i kęsiska
kwadratowe
Kęsy i kęsiska kwadratowe wykonuje się jako
gorącowalcowane o wymiarach i tolerancjach:
Wymiar
boku
Tolerancja
boku
Promień
Długość
Masa
a (mm)
A (mm)
Rmax (mm)
L(m)
1 mb/kg
+2,0/-3,0
12
2÷8 lub ścisła
w tym zakresie
z tolerancją
cięcia + 100/0mm
49,3
62,6
77,0
93,0
111,0
124,2
151,0
80
90
100
110
120
130
140
15
+2,5/-3,5
18
+3,0/-4,0
21
R
a
a
150
190
t
+1-6
220
240
b
260
280
300
maxR10
+1-7
+1-4
maxR10
H2
2-6*
+/-4,5
+/-5
+1-8
ØDw
ØDz
+/-3,5
maxR4
H2
200
71,5
+/-6
H1
ØDw
*Po uzgodnieniu dostarczamy długości ścisłe z tolerancją
+100/-0 mm.
D2
Promień zaokrąglenia naroża – wynikowy z walcowania na
płaskiej
beczce walca.
ØDz
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
H1
0
30
m
H
R1
B2
180
r
mm
+/-5
170
e
mm
ØDz
160
c
Długość
d
140
r
Podwyższonej
p
dokładności
wykonania /pd/
B2
a (mm)
a
Zwykłej dokładności
wykonania
50
Wymiar boku
B
A
M
<1:24
R
DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE
X
wg PN-H-93020:1981 – wymiary
wg PN-H-93021:1989 – do kucia matrycowego
wg
S PN-H-93022:1989 – do walcowania i kucia
d1
wg PN-H-93000:1984 – stale zwykłej jakości do obróbki mechanicznej
wg PN-H-93001:1985 – stale jakościowe do obróbki mechanicznej
D1
wg przedmiotowych norm europejskich EN
3
Katalog produktów
Kęsy
i kęsiska
kwadratowe
PROSTOŚĆ
Odchyłka od prostości maks. 2% długości mierzonej.
STAN DOSTAWY
Kęsy dostarcza się w stanie: surowym, zmiękczonym, normalizowanym.
PAKOWANIE
Kęsy dostarcza się luzem lub w wiązkach o masie max. 3,5 tony.
BADANIA ODBIOROWE
Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określonych w normach przedmiotowych przez Służby Kontroli Jakości Huty
Bankowej i/lub zewnętrznych przedstawicieli Towarzystw Kwalifikacyjnych i Odbiorowych wyznaczonych przez klienta. Wyniki badań
potwierdzone są atestami: 2.2; 3.1; 3.2 wg EN 10204.
GATUNKI STALI
Kęsy kwadratowe wykonuje się ze stali węglowych i stopowych wg norm
EN 10025; EN 10083; EN 10084; EN 10273, DIN 17243 oraz innych
uzgodnionych przy zamówieniu. Tabela poniżej przedstawia oferowane gatunki stali.
Lp.
Nr normy
1
PN-EN 10025-2
2
PN-EN 10025-3
3
PN-EN 10083-1
4
EN 10084
5
PN-EN 10273
6
7
8
9
DIN 2528
DIN 17243
PN-H-84023/07:1989
PN-H-84024:1975
DIN 1629
10
11
12
(Uznanie TÜV Hannover)
DIN 17175
(Uznanie TÜV Hannover)
PN-H-93011/96
VdTÜV 311-12-89
13
VdTÜV 342-06-96
PN-H-92147:1993 Przepisy odbiorowe towarzystw
14
morskich: PRS, LRS, GL,
DNV, BV, ABS, RINA
4
Gatunki
E295; E335; E360; S235JR; S235JO;
S235J2; S275JR; S275JO; S275J2; S355JR;
S355JO; S355J2; S355K2
S275N; S355N
C22E; C35E; C45E; C55E; C60E; 41Cr4;
34CrMo4; 42CrMo4; 34CrNiMo6
C10E; C15E; 16MnCr5, 20MnCr5
P235GH; P250GH; P265GH; P295GH;
P355GH; 16Mo3
C21
C22.8
R35; R45
K10, K18
St37.0, St44.0; St52.0
St35.8, St45.8
35, 28Mn6; 30G2F; 34CrMo4
34CrMo4
A; B; AH32; AH36; DH32; DH36
Wyroby długie
Pręty
kwadratowe
do wyrobu
butli
gazowych
Pręty kwadratowe wykonuje się jako gorącowalcowane o wymiarach i tolerancjach:
Wymiar
boku
Przekątna
Max. różnica
przekątnych
Promień
a (mm)
p (mm)
(mm)
R (mm)
130
166 +2/-3
5
>20
150
193,9 +3/-3
5
>22
200
247 +3/-4
6
>30
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
wg PN-H-93011:1996
wg VdTÜV-Werkstoffblatt 311-12.89
wg VdTÜV-Werkstoffblatt 342-06.96
R
a
PROSTOŚĆ
Pręty nieprostowane – dopuszczalna odchyłka 10mm/m.
STAN DOSTAWY
p
Pręty dostarcza się w stanie: surowym, zmiękczonym.
PAKOWANIE
Pręty dostarcza się luzem bez pakowania.
5
Katalog produktów
Pręty
kwadratowe
do wyrobu
butli
gazowych
BADANIA ODBIOROWE
Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określonych w normach PN-H-93011:1996 oraz VdTÜV-Werkstoffblatt
311-12.89, oraz 342-06.96. Wyniki badań potwierdzone są atestami:
3.1; 3.2, wg EN 10204.
GATUNKI STALI
Pręty do produkcji butli gazowych wykonuje się ze stali węglowych
i stopowych określonych normą PN-H-93011:1996 oraz kartami
VdTÜV -Werkstoffblatt311 i VdTÜV -Werkstoffblatt 342. Tabela poniżej
przedstawia oferowane gatunki stali.
Lp.
Nr normy
Gatunki
1
PN-H-93011/96
VdTÜV 311-12-89
VdTÜV 342-06-96
35, 28Mn6; 30G2F; 34CrMo4
2
6
34CrMo4
Wyroby długie
Kątowniki
Kątowniki wykonuje się jako gorącowalcowane o wymiarach i tolerancjach:
Wyróżnik
Długość
Masa
(mm)
L(m)
1 mb (kg)
200x200x16,18, 20
3÷12 lub ścisła w tym
zakresie z tolerancją
cięcia +100/-0mm
48.5, 54.3, 59.9
g
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
wg PN-H-93010:1991
wg EN-10163-3
wg EN-10056-1 – 2 wymiary i tolerancje
PROSTOŚĆ
Odchylenia od prostości maks. 0,2% długości mierzonej
a
STAN DOSTAWY
Kątowniki dostarcza się w stanie: surowym.
PAKOWANIE
Kątowniki dostarcza się w wiązkach o masie max. 3,5 tony.
BADANIA ODBIOROWE
Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określonych w normach przedmiotowych przez Służby Kontroli Jakości Huty Bankowej UDT oraz wg przepisów Morskich Towarzystw
Kwalifikacyjnych PRS, LRS, GL, DNV, BV, ABS, RINA. Wyniki badań
potwierdzone są atestami: 3.1; 3.2.
7
Katalog produktów
Kątowniki
GATUNKI STALI
Kształtowniki wykonuje się ze stali węglowych wg normy EN 10025.
Tabela poniżej przedstawia oferowane gatunki stali.
8
Lp.
Nr normy
Gatunki
1
PN-EN 10025-2
E295; E335; E360; S235JR; S235JO;
S235J2; S275JR; S275JO; S275J2; S355JR;
S355JO; S355J2; S355K2
2
PN-H-92147:1993 Przepisy odbiorowe towarzystw
morskich: PRS, LRS, GL,
DNV, BV, ABS, RINA
A; B; AH32; AH36; DH32; DH36
Wyroby długie
Kształtowniki
łebkowe
płaskie
R
Kształtowniki łebkowe wykonuje się
jako gorącowalcowane o wymiarach
i tolerancjach:
a
X
A
p
wg en 10067
d
a
Wyróżnik
(mm)
Wymiary
ØDzb (mm)
HP 220x10, 11.5, 12 220
HP 240x10, 11, 12
240
maxR10260
HP 260x10, 11, 12
HP 280x11, 12, 13
280
H2
HP 300x11,12,
13
300
B2
r
e
c
r
31
34
37
40
43
9
10
11
12
13
+1.0
-0.4
±3.0
maxR10
H2
r1 = 2 ÷ 7 e = maks. 4mm – wg Warunków Technicznych Huty Bankowa Sp. z o. o.
0
b
50
71,5
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
wg PN-H-92147:1993
ØDw
H1
wg EN 10067
oraz wg przepisów Towarzystw Kwalifikacyjnych
PROSTOŚĆ
ØDw
D2
Odchyłka od prostości maks. 0,0035 długości mierzonej
ØDz
STAN DOSTAWY
Kształtowniki dostarcza się w stanie: surowym.
PAKOWANIE
H1
30
10,11,12
10, 11, 12
10, 11, 12
11, 12, 13
11,12,13
t (mm) ØDz
b (mm)
H
R
t (mm)maxR4
c (mm) r (mm)
B
t
1
Tolerancje
B2
M
<1:24
R
Kształtowniki łebkowe dostarcza się w wiązkach o masie max. 3,5 tony.
S
d1
D1
9
Katalog produktów
Kształtowniki
łebkowe
płaskie
BADANIA ODBIOROWE
Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określonych w normach przedmiotowych przez Służby Kontroli Jakości Huty
Bankowej oraz wg przepisów Morskich Towarzystw Kwalifikacyjnych
PRS, LRS, GL, DNV, BV, ABS, RINA. Wyniki badań potwierdzone są
atestami: 3.1; 3.2 wg EN 1024.
GATUNKI STALI
Kształtowniki wykonuje się ze stali węglowych w gatunkach wg
PN-H-92147:1993 oraz przepisów kwalifikacyjnych morskich PRS,
LRS, GL, DNV, BV, ABS, RMRS. Tabela poniżej przedstawia oferowane
gatunki stali.
10
Lp.
Nr normy
Gatunki
1
PN-H-92147:1993 Przepisy odbiorowe towarzystw
morskich: PRS, LRS, GL,
DNV, BV, ABS, RINA
A; B; AH32; AH36; DH32; DH36
Pierścienie i obręcze
Pierścienie
walcowane
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
wg PN-H-94004:1984 – odkuwki ogólnego przeznaczenia
wg PN-H-94009:1992 – odkuwki dla urządzeń ciśnieniowych
wg PN-H-94023:2000 – p
ierścienie kuto-walcowane ze stali niestopowych i stopowych
wg EN 10222 – (1÷2) odkuwki dla urządzeń ciśnieniowych
wg EN 10250 – (1÷4) odkuwki ogólnego przeznaczenia
STAN DOSTAWY
Pierścienie dostarcza się w stanie surowym, zmiękczonym, normalizowanym, ulepszonym cieplnie lub przesyconym.
BADANIA ODBIOROWE
Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określonych w normach przedmiotowych przez Służby Kontroli Jakości
Huty Bankowej, UDT, TÜV PRS, LRS, GL, DNV, BV, ABS.
h
BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE
wg SEP 1921; BN-86/0601-09; PN-EN10228-3
UZNANIA
s
Huta Bankowa posiada uznanie na produkcję pierścieni wydane przez
TÜV NORD, UDT, PRS, BV, LRS.
D
OBRÓBKA MECHANICZNA
Zarys profilu:
Pierścienie dostarcza się nieobrobione lub obrobione mechanicznie,
zgrubnie lub na gotowo.
prostokątny, kwadratowy
(zarys do uzgodnienia)
Wymiary:
Średnica zewnętrzna (D): Wysokość (h): Grubość ścianki (s): Minimalna masa: Maksymalna masa: 280 ÷ 3600mm
35 ÷ 560mm
30÷400mm
100 kg/szt.
2500 kg/szt.
Pierścienie o średnicy zewnętrznej powyżej
2400mm i wysokości powyżej 400mm oraz masie
poniżej 100 kg lub powyżej 2000 kg wymagają indywidualnego uzgodnienia przy zamówieniu.
11
Katalog produktów
Pierścienie
walcowane
12
GATUNKI STALI
Pierścienie wykonuje się ze stali węglowych i stopowych wg norm
krajowych i zagranicznych uzgodnionych przy zamówieniu. Tabela
poniżej przedstawia oferowane gatunki stali.
Lp.
Nr normy
Gatunki
1
PN-H-84030:1989
16HG; 30G2; 40H; 40HM; 45HN; 25HM
2
PN-H-84032:1974
65; 50HF
3
PN-H-84035:1972
20H2N4A
4
PN-H-94021:1997
5
EN 10025
£H15SG, £H20M
S235JRG2; S275JR; S355J0;
S355J2G3; S355J2G4
6
EN 10028-2
P235GH; P265GH; P295GH; P355GH; 16Mo3
7
EN 10028-6
P460QH
8
EN 10113-2
S355NL
9
EN 10222-2
P245GH; P280GH; P305GH
10
EN 10222-4
P355QH1; P355NH
11
EN 10083
41Cr4; 42CrMo4; 34CrNiMo6; C45; C60
12
EN 10088-1
X10Cr13; X2CrNi19-11; X2CrNiMo17-12-2; X6CrNiMoTi17-12-2
13
ASTMA182
304L; 316L
14
DIN 17230
100Cr6
15
DIN 17243
C22.8
16
ASTMA105
A105
17
EN 10273
P250GH
Pierścienie i obręcze
D1
0
R1
b1
10 +50
D
16,5
D1
b*
b1
Masa
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
1 szt
(kg)
850
855
690
920
925
760
940
945
800
800
960
965
1000
1005
1040
1045
880
1100
1105
940
1250
1255
1090
840
265
295
139
40
265
+3/-0
<1:2 4
D
+3/-1
4x45
Wielkość
+0/-10
+2
28 -0
Nieobrobione do
zestawów kołowych
Obręcze nieobrobione do zestawów kołowych
taboru kolejowego wykonuje się jako kutowalcowane o wymiarach i tolerancjach:
wg Pn-k-91032:1991
+8/-0
Obręcze
kolejowe
310
320
330
144
30
360
415
*odchyłka szerokości obręczy w miejscu cechowania ≤ 5mm
Inne wymiary i tolerancje wg uzgodnień przy zamówieniu
b
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
wg PN-K-91032:1991 – wymiary i zarys profilu
wg PN-K-91042:1993 – wymagania i badania
wg PN-H-84027-06:1984 – gatunki stali
wg UIC 810-1 -wymagania i badania
wg UIC 810-2 – tolerancje wymiarowe
wg BS 5892 cz.4/1992 – warunki wykonania i badania
wg GOST 398 – wymagania i badania
wg DSTU 3717-98 – wymiary i zarys profilu
wg GOST R 52366-2005 – wymiary i zarys profilu
wg GOST 5000-83 – wymiary i zarys profilu
13
Katalog produktów
Obręcze
kolejowe
Nieobrobione
do zestawów
kołowych
STAN DOSTAWY
Obręcze nieobrobione dostarcza się w stanie: normalizowane,
ulepszone cieplnie.
PAKOWANIE
Obręcze dostarcza się luzem bez opakowania lub pakowane w wiązki
3 – 4 szt. lub na paletach uzgodnionymi środkami transportu.
BADANIA ODBIOROWE
Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określonych w normach przedmiotowych przez Służby Kontroli Jakości Huty
Bankowej lub innych odbiorców zewnętrznych według wymagań Klienta. Wyniki badań potwierdzone są w atestach 3.1; 3.2 wg EN 1020 4.
GATUNKI STALI
Lp.
Nr normy
Gatunki
1
PN-H-84027-6:1984
P54, P55A, P60
2
UIC 810-1
B1÷B6
3
BS 5892 cz. 4/92 r.
B1÷B7
4
GOST 398-96
2;3
Inne gatunki wg uzgodnień przy zamówieniu
14
Pierścienie i obręcze
Obręcze
tramwajowe
Nieobrobione
do zestawów
kołowych
Obręcze nieobrobione do zestawów kołowych
i tramwajowych wykonuje się jako kuto-walcowane o wymiarach i tolerancjach:
Średnica zewnętrzna
(mm)
D
Średnica wewnętrzna
(mm)
D1
Szerokość (mm)
b
Zakres
Tolerancja
Zakres
Tolerancja
Zakres
Tolerancja
400-750
+14 -4
270-600
+4-8
90-124
±3
Inne wymiary i tolerancje wykonuje się po uzgodnieniu przy zamówieniu.
D
b
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
wg BN-91/3554-06
wg UIC 810-1 wyd. V
D1
20
STAN DOSTAWY
Obręcze nieobrobione dostarcza się w stanie ulepszonym cieplnie.
PAKOWANIE
Obręcze dostarcza się luzem lub pakowane w wiązki na paletach
uzgodnionymi środkami transportu.
15
Katalog produktów
Obręcze
tramwajowe
Nieobrobione
do zestawów
kołowych
BADANIA ODBIOROWE
Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określonych w normach przedmiotowych przez Służby Kontroli Jakości
Huty Bankowej i/lub zewnętrznych przedstawicieli Towarzystw Kwalifikacyjnych i Odbiorowych wyznaczonych przez Klienta. Wyniki badań
potwierdzone są atestami: 3.1; 3.2 wg EN 10204.
GATUNKI STALI
Lp.
Nr normy
Gatunki
1
PN-H-84027-6:1984
P60, P70
2
UIC 810-1
3
BS 5892 cz. 4/92 r.
B1 ÷ B6
B1 ÷ B7
Inne gatunki wg uzgodnień przy zamówieniu
16
Pierścienie i obręcze
Kołnierze
stalowe
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
EN 1092-1 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur,
armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN.
ISO 7005-1 Kołnierze metalowe.
PN-H-74710-02÷08:1987 – Kołnierze do przyspawania okrągłe z szyjką
na ciśnienie nominalne 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10 Mpa
PN-H-74731:1987 – Armatura i rurociągi. Kołnierze okrągłe płaskie
do przyspawania na ciśnienie nominalne 0,25-1,6 Mpa
PN-H-74738:1988 – Armatura i rurociągi. Kołnierze luźne z pierścieniami szyjkowymi do przyspawania na ciśnienie nominalne
0,25-10 Mpa
Katalogi ANSI i DIN
Pierścienie
kołnierzowe
szyjkowe
STAN DOSTAWY
Pierścienie kołnierzowe dostarcza się w stanie surowym, zmiękczonym, normalizowanym.
D3
Badania odbiorowe
H2
D4
Badania odbiorowe prowadzone są na podstawie warunków określonych w normach przedmiotowych przez Służby Kontroli Jakości
Huty Bankowej i/lub zewnętrznych przedstawicieli Towarzystw Kwalifikacyjnych i Odbiorowych wyznaczonych przez Klienta. Wyniki badań
potwierdzone są atestami: 3.1; 3.2 wg EN 10204.
H3
H1
nxL
D2
BADANIA ULTRADŹWIĘKOWE
D1
Wykonywane są wg SEP 1921-EN; 10228-3
Pierścienie
kołnierzowe
płaskie
H
D2
D1
17
Katalog produktów
Pierścienie
kołnierzowe
szyjkowe
OBRÓBKA MECHANICZNA
Pierścienie kołnierzowe dostarcza się obrobione mechanicznie,
zgrubnie lub na gotowo.
GATUNKI STALI
Pierścienie kołnierzowe wykonuje się ze stali węglowych i stopowych
wg norm krajowych i zagranicznych uzgodnionych przy zamówieniu.
Tabela poniżej przedstawia oferowane gatunki stali.
18
Lp.
Nr normy
Gatunki
1
PN-H-84030:1989
16HG; 30G2; 40H; 40HM; 45HN; 25HM
2
PN-H-84032:1974
65; 50HF
3
PN-H-84035:1972
20H2N4A
4
PN-H-94021:1997
£H15SG, £H20M
5
EN 10025
S235JRG2; S275JR; S355J0; S355J2G3; S355J2G4
6
EN 10028-2
P235GH; P265GH; P295GH; P355GH; 16Mo3
7
EN 10028-6
P460QH
8
EN 10113-2
S355NL
9
EN 10222-2
P245GH; P280GH; P305GH
10
EN 10222-4
P355QH1; P355NH
11
EN 10083
41Cr4; 42CrMo4; 34CrNiMo6; C45; C60
12
EN 10088-1
X10Cr13; X2CrNi19-11; X2CrNiMo17-12-2; X6CrNiMoTi17-12-2
13
ASTMA182
304L; 316L
14
DIN 17230
100Cr6
15
DIN 17243
C22.8
16
ASTMA105
A105
17
EN 10273
P250GH
Uznania Towarzystw Kwalifikacyjnych
Uznania
Towarzystw
Kwalifikacyjnych
Lloyd’s Register of Shipping
Kształtowniki i pręty do budowy statków w gat. A, B, AH27S, DH27S,
AH32, AH36, DH32, DH36 do grubości max. 20mm
Pręty okrągłe w gat. A, ze stali węglowo-manganowych, w stanie:
surowym, normalizowanym, ulepszonym cieplnie, do średnicy max.
250mm i stopu przerobu min. 6:1
Pręty na łańcuchy kotwiczne w gat. U1, U2 do średnicy max. 160mm
Germanischer Lloyd
Pręty i profile w gatunkach stali Gl-A do GL-E, GL-A32 do GL-E36
Pręty okrągłe w gat. GL-K1, GL-K2 na łańcuchy kotwiczne
Gorącowalcowane pręty okrągłe do średnicy 250 mm ze stali węglowych, węglowo-manganowych i niskostopowych wg EN 10025-2, EN
10083-2 i -3, EN 10084
Det Norske Veritas
Kształtowniki do budowy statków o grubości maksymalnej 30 mm
w gat. NVA, 13mm w gat. NVB, 20mm w gat. NVA32, NVD32, NVA36,
NVD36
Pręty okrągłe do max. średnicy 200 mm w gat. NVA
Bureau Veritas
Gorącowalcowane kształtowniki i pręty w gatunku A, AH32, AH36
Gorącowalcowane pręty okrągłe na ściągi dla silników Diesel
Gorącowalcowane pręty okrągłe z przeznaczeniem na łańcuchy
kotwiczne
Pierścienie stalowe kuto-walcowane na gorąco do ogólnych zastosowań
Gatunki stali wg przepisów i regulacji prawnych BV
American Bureau of Shipping
Kształtowniki łebkowe w gat. A, B, AH32, AH36, DH32, DH36
wg przepisów ABS
Polski Rejestr Statków
Kształtowniki łebkowe ze stali w gat. A, AH32, AH36
Pręty okrągłe w gat. A, i w gat. stali wg EN 10025-2, EN 10083-1,
EN 10084
Pierścienie kuto-walcowane bez szwu w gat. stali węglowych i stopowych wg PN-H-84032, EN 10025-2, EN 10028-2, EN 10028-6,
EN 10083-1
Uznanie Laboratorium Badawczego w oparciu o wymagania Polskiego Rejestru Statków
19
Katalog produktów
Uznania
Towarzystw
Kwalifikacyjnych
Urząd Dozoru Technicznego
Wytwarzanie prętów, kęsów i kształtowników oraz pierścieni kuto-walcowanych przeznaczonych do budowy i naprawy urządzeń
technicznych podlegających dozorowi technicznemu
Uznanie Laboratorium Badawczego
RINA
Kształtowniki łebkowe płaskie do budowy statków w gatunkach A, B,
AH32, AH36, DH32, DH36
TUV NORD ANLAGENTECHNIK
Uznanie Huty jako producenta materiałów wg dyrektywy 97/23/WE
dotyczącej urządzeń ciśnieniowych oraz przepisów AD 2000 W0 obejmujących: pierścienie i pręty walcowane z materiałów ferrytycznych
oraz półprodukty do ich wyrobu
Zakłady Badań i Atestacji „ZETOM”
Uprawnienie do znakowania „CE” prętów okrągłych w zakresie
wymiarowym Ø 90 ÷ 250mm oraz kątowników równoramiennych
o wymiarach 200x200x16÷ w gat. wg normy EN 10025-2; 3
Świadectwo Kwalifikacji Systemów i Wyrobów do
stosowania w P.P. PKP
Obręcze kolejowe nieobrobione do zestawów kołowych pojazdów
szynowych
Państwowy System Certyfikacji Ukr SEPRO
Obręcze kolejowe nieobrobione z kołnierzem ze stali węglowych dla
lokomotyw
Rejestr Certfikacji Federalnego Transportu
Kolejowego („RS FŻT”)
Obręcze dla taboru kolejowego
20
Certyfikaty
www.alchemiasa.pl
HUTA
BANKOWA
Grupa
alchemia
Huta Bankowa Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 24
PL 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel.: +48 32 295 74 00
fax: +48 32 262 37 88
Biuro Handlowe:
tel.: +48 32 295 74 05
fax: +48 32 295 76 13
e-mail: [email protected]
www.hutabankowa.pl
RUREXPOL
Grupa
alchemia
Download

NSSC-FLN-LED-38W-CW120