Svetový deň srdca
Zapojte sa
Oslávte 29. septembra Svetový deň srdca. Členovia a partneri
Svetovej federácie srdca po celom svete organizujú aktivity, medzi
ktorými môžu byť verejné diskusie a skríningy, pochody a behy,
koncerty, športové podujatia a mnoho iného.
Dúfame, že tento leták vám poskytne zopár nápadov, ako
odštartovať aktivity, ktoré prospejú vášmu srdcu. Pre ďalšie
inšpirácie navštívte: www.worldheartday.org
f Pripojte sa k nám na: www.facebook.com/worldheartday
l Nasledujte nás na: www.twitter.com/worldheartfed
#worldheartday
Kardiovaskulárne ochorenia (KVO), vrátane ochorenia srdca
a mozgovej príhody, spôsobujú predčasné úmrtie. Každý rok
zapríčiňujú smrť až 17,3 milióna ľudí a tento počet neustále
stúpa. Predpokladá sa, že do roku 2030 zomrie na KVO
každoročne 23 miliónov ľudí – to je viac ako populácia Austrálie.
Je to mýtus, že ochorenie srdca a mozgová príhoda postihujú len
bohatú staršiu mužskú populáciu. KVO postihujú rovnako ženy
i mužov, žiaľ, ich riziko je vážne podceňované. V skutočnosti je
ochorenie srdca zabijakom žien číslo jeden, spôsobujúcim 1 z 3 úmrtí
žien. To je približne jedno úmrtie za minútu! Je preto nevyhnutné, aby
boli ženy o riziku KVO informované a chránili seba i svoju rodinu!
Deti sú ohrozené tiež: riziko KVO môže vzniknúť už počas prenatálneho
vývoja pred narodením a ďalej sa zvyšuje v priebehu detstva, kedy
môže byť dieťa vystavené nezdravej výžive, nedostatku pohybu
a fajčeniu.
Srdcové ochorenie a mozgová príhoda môžu spôsobiť deťom
dvojnásobnú záťaž. Na jednej strane deti čelia emočným dôsledkom,
keď vidia, ako ich milovaná osoba ochorie. Na strane druhej sú tiež
ohrozené fyzickými následkami ochorenia srdca a mozgovej príhody.
Moderná spoločnosť môže vystavovať deti rizikovým faktorom, akými
sú: vysokokalorická strava, či strava obsahujúca veľa „zlých“ tukov
a cukru; aktivity ako hranie hier na počítači, ktoré odvádzajú deti od
pohybu a v niektorých krajinách sú to aj reklamy na tabakové výrobky,
ktoré nabádajú k fajčeniu alebo prostredie, v ktorom sú vystavené
tabakovému dymu.
O Svetovej federácii srdca
Svetová federácia srdca vedie globálny boj proti chorobám srdca
a mozgovej príhode prostredníctvom spoločnej komunity 200
členských organizácií, v ktorej sa spájajú silné stránky kardiologických
spoločností a nadácií z viac ako 100 krajín. Spoločným úsilím pomáhajú
ľuďom na celom svete viesť dlhší a lepší život so zdravým srdcom.
O Slovenskej lige za prevenciu a liečbu
kardiovaskulárnych ochorení „Srdce Srdcu“
Slovenská liga za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení je
dobrovoľná, humanitárna, charitatívna a nezávislá organizácia, ktorá
svojimi aktivitami a finančnými príspevkami podporuje prevenciu,
liečbu a výskum v oblasti kardiovaskulárnych chorôb.
Podujatie podporili:
Ženy by mali konať a prijať srdcu prospešné návyky nielen
kvôli rizikovým faktorom, ktoré ich ohrozujú, ale aj kvôli
dobru svojich deti.
Dizajn SAENTYS
Jeden svet,
jeden domov,
jedno srdce.
29. september 2012
V snahe zdôrazniť misiu Svetového dňa srdca, vás Svetová
federácia srdca a Slovenská liga Srdce srdcu vyzývajú, aby
ste začali konať a zachránili tak životy žien a detí, na ktorých
vám záleží. Aj pár zmien môže pomôcť znížiť riziko ochorenia
srdca a mozgovej príhody. Podporte zdravé stravovanie, fyzickú
aktivitu a vylúčte fajčenie.
Uvedomujeme si, že hovoriť o tom je jednoduchšie, ako konať.
Avšak dúfame, že nasledujúce tipy vám pomôžu začať. Dnes
môžeme predchádzať ochoreniu srdca a mozgovej príhode
tým, že si budeme pestovať zdravý životný štýl od detsva až do
dospelosti.
Ste pripravení konať?
1. Buďte aktívni
3. Povedzte „nie“ fajčeniu
Fyzická nečinnosť spôsobuje šesť percent úmrtí na celom svete.
Prítomnosť rizikových faktorov ako obezita, diabetes a nedostatok
fyzickej aktivity v detstve môže zvýšiť pravdepodobnosť, že sa
u dieťaťa v dospelosti vyvinie ochorenie srdca.
Jeden z dvoch fajčiarov zomrie na ochorenie spôsobené fajčením.
Nanešťastie stále viac detí a dospievajúcich začína fajčiť. Pasívne
fajčenie zabije každý rok viac než 600 000 nefajčiarov vrátane detí.
U dojčiat môže pasívne fajčenie dokonca spôsobiť okamžitú smrť.
Už 30 minúť stredne intenzívnej aktivity päťkrát do týždňa znižuje riziko
ochorenia srdca a mozgovej príhody.
Skoncovanie s fajčením a vyhýbanie sa pasívnemu fajčeniu znižuje
riziko ochorenia srdca a mozgovej príhody.
•
•
•
•
•
•
4. Poznajte svoje parametre
2. Stravujte sa zdravo
,
e
t
j
a
Ko n s t e
^
a b y i l i z i v o ty
á n o ry’ ch
r
h
c
a
z , na kt
ty’ ch zá lezí.
vá m
Stále väčšie množstvo ľudí siaha po polotovaroch, ktoré majú vysoký
obsah cukru, soli, nasýtených tukov a trans-mastných kyselín.
Nezdravá strava je spájaná so štyrmi z desiatich hlavných svetových
rizikových faktorov spôsobujúcich smrť.
Zdravá strava, ktorá je bohatá na ovocie a zeleninu, pomáha
predchádzať ochoreniu srdca a mozgovej príhode.
•
Nasledovaním vyššie uvedených krokov, môžete vy a vaša rodina
znížiť záťaž srdcového ochorenia a mozgovej príhody nech ste
kdekoľvek na svete. Je však potrebné naďalej pravidelne kontrolovať
zdravie svojho srdca.
•
•
^
•
•
Je potrebné bezodkladne konať, ochrániť tak zdravie srdca
detí a vyhnúť sa tým ďalšiemu fyzickému, emočnému a finan­
čnému dopadu srdcového ochorenia a mozgovej príhody.
•
Ochorenie srdca a mozgová príhoda sú ochorenia, ktorým je
možné predchádzať. Ich spúšťačmi sú najčastejšie rizikové
faktory ako vysoký krvný tlak, vysoký cholesterol, nadváha
a obezita, fajčenie, či diabetes. Týmto faktorom možno vo veľkej
miere predchádzať a kontrolovať ich prostredníctvom zdravého
stravovania, pravidelného pohybu a vylúčením fajčenia.
Download

Informačná brožúra