TEST PRAKTYCZNY część 1 – max 10 punktów
IMIĘ I NAZWISKO ………………………………………………………………………………………………………………………………
SZKOŁA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NAZWA UŻYTKOWNIKA: «nu»
HASŁO: «H»
Jeżeli nie znasz odpowiedzi na poniższe pytania skorzystaj z Internetu i odpowiedz. Zaznacz
poprawną odpowiedź.
1. Galon (skrót gal) jest miarą objętości płynów i ciał sypkich stosowaną w krajach
anglosaskich. Jeden galon angielski to:
a)
b)
c)
2p
około 10 litrów
około 4,5 litra
około 2,5 litra
2. Która z następujących rzek przepływa przez terytorium Niemiec?
2p
a) Tamiza
b) Sekwana
c) Ren
3. Najważniejszą budowlą Aten jest?
2p
a) Odeon
b) Koloseum
c) Akropol
4. Autorem wiersza "Pan Hilary" jest:
2p
a) Julian Tuwim
b) Czesław Miłosz
c) Jan Brzechwa
5. W informatyce powszechnie stosuje się dwójkowy system liczbowy. W systemie tym
używamy tylko dwóch cyfr: 0 i 1. Inaczej system ten nazywa się:
a) Binarny
b) Heksadecymalny
c) Arabski
2p
TEST PRAKTYCZNY część 2 – max 25 punktów
Na pulpicie utwórz folder o nazwie: KONKURS-TWOJE IMIĘ I NAZWISKO. W folderze tym
zapiszesz zaproszenie pod nazwą „ZAPROSZENIE” oraz zaprojektowane przez ciebie logo konkursu
pod nazwą „LOGO” (wszystko drukowanymi literami). W edytorze tekstu WORD przepisz i sformatuj
zaproszenie na konkurs informatyczno – matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej. W edytorze
graficznym PAINT zaprojektuj logo naszego konkursu i wstaw go nad tekst zaproszenia tak jak jest
to pokazane poniżej. Tekst należy sformatować następująco:
− 1p - rodzaj czcionki – Monotype Corsiva,
− 1p - rozmiar czcionki - 18
− 3p - wyraz „ZAPROSZENIE” – obiekt Word Art. należy znaleźć taki sam obiekt
− 2p - nazwa szkoły – czcionka o rozmiarze 20, kolor pomarańczowy
− 5p - „SERDECZNIE ZAPRASZAMY” – czcionka o rozmiarze 20, kolor czerwony, kształt
transparent, wypełnienie żółte
− 2p - tekst wyśrodkowany, interlinia 1
− 1p - godzina rozpoczęcia napisana z indeksem górnym
− 2p - poprawność pisania odstępów, znaków interpunkcyjnych itp.
− 8p – zaprojektowanie LOGO konkursu i wstawienie go do zaproszenia.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej
………
…………(tu wpisz nazwę swojej szkoły)………
szkoły)………
do udziału w konkursie matematyczno – informatycznym.
Konkurs odbędzie się 9 maja 2012 roku o godzinie 900
w Publicznym Gimnazjum im. Pokolenia Kolumbów
w Jedlni Letnisku.
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY !!!
Download

Częstochowie test z wiedzy w zakresie instrukcji kancelaryjnej