Pochodzenie wyrazów obcych w języku polskim V.08.2011
© Jerzy Kazojć
Słownik zawiera 12170 wyrazów obcych.
abakus pochodzi z języka łacińskiego
abazja pochodzi z języka łacińskiego
abażur pochodzi z języka francuskiego
abderyta pochodzi z języka łacińskiego
abdominalny pochodzi z języka łacińskiego
abduktor pochodzi z języka łacińskiego
abdykacja pochodzi z języka łacińskiego
abdykować pochodzi z języka łacińskiego
aberracja pochodzi z języka łacińskiego
abiogeneza pochodzi z języka łacińskiego
abiologia pochodzi z języka niemieckiego
abisalny pochodzi z języka francuskiego
abiturient pochodzi z języka niemieckiego
abiudykacja pochodzi z języka łacińskiego
ablacja pochodzi z języka łacińskiego
ablaktacja pochodzi z języka łacińskiego
ablegier pochodzi z języka niemieckiego
ablucja pochodzi z języka łacińskiego
abnegacja pochodzi z języka łacińskiego
abnegat pochodzi z języka łacińskiego
abolicja pochodzi z języka łacińskiego
abolicjonista pochodzi z języka francuskiego
abominacja pochodzi z języka łacińskiego
abonament pochodzi z języka niemieckiego
abonent pochodzi z języka niemieckiego
abonować pochodzi z języka francuskiego
abortus pochodzi z języka łacińskiego
aborygeni pochodzi z języka łacińskiego
abrakadabra pochodzi z języka łacińskiego
abrazja pochodzi z języka łacińskiego
abrewiacja pochodzi z języka łacińskiego
abrewiatura pochodzi z języka łacińskiego
abrogacja pochodzi z języka łacińskiego
absces pochodzi z języka łacińskiego
absencja pochodzi z języka łacińskiego
absenteizm pochodzi z języka rosyjskiego
absolucja pochodzi z języka łacińskiego
absolut pochodzi z języka niemieckiego
absolutny pochodzi z języka łacińskiego
absolutorium pochodzi z języka łacińskiego
absolutyzm pochodzi z języka francuskiego
absolwent pochodzi z języka niemieckiego
absorbować pochodzi z języka łacińskiego
absorpcja pochodzi z języka łacińskiego
abstrahować pochodzi z języka łacińskiego
abstrakcja pochodzi z języka łacińskiego
abstrakcjonizm pochodzi z języka francuskiego
abstrakt pochodzi z języka łacińskiego
abstynencja pochodzi z języka łacińskiego
abstynent pochodzi z języka łacińskiego
absurd pochodzi z języka łacińskiego
absynt pochodzi z języka francuskiego
acetometr pochodzi z języka francuskiego
aceton pochodzi z języka niemieckiego
acetyl pochodzi z języka niemieckiego
acetylen pochodzi z języka niemieckiego
Achilles pochodzi z języka łacińskiego
achromat pochodzi z języka niemieckiego
achromatop pochodzi z języka francuskiego
achromatopsja pochodzi z języka niemieckiego
achromatyczny pochodzi z języka greckiego
achromatyzm pochodzi z języka niemieckiego
achtel pochodzi z języka niemieckiego
activum pochodzi z języka łacińskiego
adagio pochodzi z języka włoskiego
adamaszek pochodzi z języka łacińskiego
adamici pochodzi z języka łacińskiego
adamsyt pochodzi z języka niemieckiego
adaptacja pochodzi z języka łacińskiego
adapter pochodzi z języka angielskiego
adaptować pochodzi z języka łacińskiego
addenda pochodzi z języka łacińskiego
addukcja pochodzi z języka łacińskiego
adduktor pochodzi z języka łacińskiego
adekwatny pochodzi z języka łacińskiego
adept pochodzi z języka łacińskiego
adherent pochodzi z języka łacińskiego
adhezja pochodzi z języka francuskiego
adiabatyczny pochodzi z języka francuskiego
adiudykacja pochodzi z języka łacińskiego
adiunkt pochodzi z języka niemieckiego
adiustować pochodzi z języka niemieckiego
adiutant pochodzi z języka niemieckiego
administracja pochodzi z języka łacińskiego
administrator pochodzi z języka łacińskiego
administrować pochodzi z języka łacińskiego
admiracja pochodzi z języka łacińskiego
admirał pochodzi z języka niemieckiego
admirować pochodzi z języka łacińskiego
admonicja pochodzi z języka łacińskiego
adnotacja pochodzi z języka łacińskiego
Adonis pochodzi z języka łacińskiego
adopcja pochodzi z języka łacińskiego
adoptacja pochodzi z języka łacińskiego
adoptować pochodzi z języka łacińskiego
adoracja pochodzi z języka łacińskiego
adorator pochodzi z języka łacińskiego
adorować pochodzi z języka łacińskiego
adrenalina pochodzi z języka niemieckiego
adres pochodzi z języka francuskiego
adresat pochodzi z języka niemieckiego
adsorpcja pochodzi z języka niemieckiego
adular pochodzi z języka niemieckiego
adwekcja pochodzi z języka niemieckiego
adwent pochodzi z języka łacińskiego
adwentyści pochodzi z języka angielskiego
adwerbialny pochodzi z języka łacińskiego
adwerbium pochodzi z języka łacińskiego
adwersarz pochodzi z języka łacińskiego
adwokat pochodzi z języka niemieckiego
adwokatura pochodzi z języka niemieckiego
aeroby pochodzi z języka niemieckiego
aerodrom pochodzi z języka niemieckiego
aerodynamiczny pochodzi z języka niemieckiego
aerodynamika pochodzi z języka niemieckiego
aerofony pochodzi z języka niemieckiego
aerofor pochodzi z języka niemieckiego
aerograf pochodzi z języka francuskiego
aerolit pochodzi z języka niemieckiego
aerologia pochodzi z języka niemieckiego
aeromechanika pochodzi z języka niemieckiego
aeronautyka pochodzi z języka francuskiego
aeroplan pochodzi z języka francuskiego
aeroport pochodzi z języka francuskiego
aeroskop pochodzi z języka greckiego
aerostat pochodzi z języka francuskiego
aerostatyka pochodzi z języka niemieckiego
aeroterapia pochodzi z języka francuskiego
afazja pochodzi z języka łacińskiego
afekt pochodzi z języka łacińskiego
afektacja pochodzi z języka łacińskiego
afektywny pochodzi z języka łacińskiego
afelium pochodzi z języka łacińskiego
afera pochodzi z języka francuskiego
afereza pochodzi z języka łacińskiego
afiks pochodzi z języka niemieckiego
afiliacja pochodzi z języka łacińskiego
afinacja pochodzi z języka rosyjskiego
afirmacja pochodzi z języka łacińskiego
afirmować pochodzi z języka łacińskiego
afisz pochodzi z języka francuskiego
afonia pochodzi z języka łacińskiego
aforystyczny pochodzi z języka niemieckiego
aforyzm.__ pochodzi z języka łacińskiego
Afrodyta pochodzi z języka greckiego
afront pochodzi z języka francuskiego
afrykata pochodzi z języka łacińskiego
afryt pochodzi z języka angielskiego
afty pochodzi z języka łacińskiego
Ag pochodzi z języka łacińskiego
aga pochodzi z języka tureckiego
agalmatolit pochodzi z języka niemieckiego
agapa pochodzi z języka łacińskiego
agapant pochodzi z języka łacińskiego
agar pochodzi z języka angielskiego
agat pochodzi z języka francuskiego
agawa pochodzi z języka łacińskiego
agencja pochodzi z języka łacińskiego
agenda pochodzi z języka łacińskiego
agent pochodzi z języka niemieckiego
agentura pochodzi z języka niemieckiego
agitacja pochodzi z języka łacińskiego
agitator pochodzi z języka łacińskiego
agitka pochodzi z języka rosyjskiego
agitować pochodzi z języka łacińskiego
aglomeracja pochodzi z języka niemieckiego
aglomerat pochodzi z języka niemieckiego
aglomerować pochodzi z języka łacińskiego
aglutynacja pochodzi z języka łacińskiego
aglutyniny pochodzi z języka niemieckiego
agnaci pochodzi z języka łacińskiego
agnostycyzm pochodzi z języka niemieckiego
agnostyczny pochodzi z języka angielskiego
agnostyk pochodzi z języka francuskiego
agnozja pochodzi z języka niemieckiego
agogika pochodzi z języka greckiego
agona pochodzi z języka niemieckiego
agonia pochodzi z języka łacińskiego
agonistyka pochodzi z języka niemieckiego
agora pochodzi z języka greckiego
agorafobia pochodzi z języka łacińskiego
agrafa pochodzi z języka francuskiego
agrafia pochodzi z języka łacińskiego
agrariusz pochodzi z języka łacińskiego
agrarny pochodzi z języka łacińskiego
agrawacja pochodzi z języka łacińskiego
agregacja pochodzi z języka łacińskiego
agregat pochodzi z języka niemieckiego
agrement pochodzi z języka francuskiego
agresja pochodzi z języka łacińskiego
agresor pochodzi z języka łacińskiego
agrest pochodzi z języka łacińskiego
agresywny pochodzi z języka francuskiego
agronom pochodzi z języka greckiego
agronomia pochodzi z języka niemieckiego
agrarny pochodzi z języka włoskiego
agrykultura pochodzi z języka łacińskiego
aide-memoire pochodzi z języka francuskiego
ailant pochodzi z języka łacińskiego
ajer pochodzi z języka ukraińskiego
akacja pochodzi z języka łacińskiego
akademia pochodzi z języka łacińskiego
akademicki pochodzi z języka łacińskiego
akademik pochodzi z języka łacińskiego
akademizm pochodzi z języka francuskiego
akant pochodzi z języka łacińskiego
akapit pochodzi z języka łacińskiego
akatalepsja pochodzi z języka greckiego
akceleracja pochodzi z języka łacińskiego
akcelerator pochodzi z języka francuskiego
akcelerograf pochodzi z języka francuskiego
akcelerometr pochodzi z języka francuskiego
akcent pochodzi z języka łacińskiego
akcentuacja pochodzi z języka łacińskiego
akcept pochodzi z języka niemieckiego
akceptacja pochodzi z języka łacińskiego
akceptant pochodzi z języka łacińskiego
akceptować pochodzi z języka łacińskiego
akces pochodzi z języka łacińskiego
akcesja pochodzi z języka łacińskiego
akcesoria pochodzi z języka łacińskiego
akcja pochodzi z języka łacińskiego
akcjonariusz pochodzi z języka łacińskiego
akcydencja pochodzi z języka łacińskiego
akcydens pochodzi z języka łacińskiego
akcyza pochodzi z języka łacińskiego
aklamacja pochodzi z języka łacińskiego
aklamować pochodzi z języka łacińskiego
aklimatyzacja pochodzi z języka niemieckiego
aklina pochodzi z języka niemieckiego
akolada pochodzi z języka francuskiego
akolita pochodzi z języka łacińskiego
akomodacja pochodzi z języka łacińskiego
akomodować pochodzi z języka łacińskiego
akompaniament pochodzi z języka włoskiego
akompaniator pochodzi z języka włoskiego
akompaniować pochodzi z języka włoskiego
akonit pochodzi z języka łacińskiego
akonityna pochodzi z języka niemieckiego
akord pochodzi z języka francuskiego
akordeon pochodzi z języka francuskiego
akr pochodzi z języka angielskiego
akredytować pochodzi z języka francuskiego
akredytywa pochodzi z języka francuskiego
akrobacja pochodzi z języka francuskiego
akrobatyczny pochodzi z języka niemieckiego
akroleina pochodzi z języka niemieckiego
akromegalia pochodzi z języka łacińskiego
akromonogram pochodzi z języka niemieckiego
akropol pochodzi z języka greckiego
akrostych pochodzi z języka greckiego
akroterion pochodzi z języka greckiego
akrybia pochodzi z języka niemieckiego
akrydyna pochodzi z języka niemieckiego
aksamit pochodzi z języka łacińskiego
akselbanty pochodzi z języka niemieckiego
aksjomat pochodzi z języka łacińskiego
aksjomatyka pochodzi z języka niemieckiego
aksolotl pochodzi z języka niemieckiego
aksonometria pochodzi z języka niemieckiego
akt pochodzi z języka łacińskiego
aktor pochodzi z języka łacińskiego
aktualizować pochodzi z języka niemieckiego
aktualny pochodzi z języka łacińskiego
aktuariusz pochodzi z języka łacińskiego
aktyn pochodzi z języka łacińskiego
aktynograf pochodzi z języka niemieckiego
aktynolit pochodzi z języka niemieckiego
aktynometr pochodzi z języka niemieckiego
aktynometria pochodzi z języka niemieckiego
aktynoterapia pochodzi z języka francuskiego
aktyw pochodzi z języka rosyjskiego
aktywa pochodzi z języka łacińskiego
aktywista pochodzi z języka rosyjskiego
aktywizacja pochodzi z języka rosyjskiego
aktywny pochodzi z języka łacińskiego
aktywować pochodzi z języka francuskiego
akumulacja pochodzi z języka łacińskiego
akumulator pochodzi z języka łacińskiego
akumulować pochodzi z języka łacińskiego
akurat pochodzi z języka łacińskiego
akuratny pochodzi z języka łacińskiego
akustyczny pochodzi z języka niemieckiego
akustyka pochodzi z języka niemieckiego
akuszer pochodzi z języka francuskiego
akuzatyw pochodzi z języka łacińskiego
akwaforta pochodzi z języka włoskiego
akwamaryn pochodzi z języka niemieckiego
akwarela pochodzi z języka włoskiego
akwarelista pochodzi z języka niemieckiego
akwarium pochodzi z języka łacińskiego
akwatynta pochodzi z języka włoskiego
akwedukt pochodzi z języka łacińskiego
akwen pochodzi z języka łacińskiego
akwilon pochodzi z języka łacińskiego
akwizycja pochodzi z języka łacińskiego
akwizytor pochodzi z języka łacińskiego
alabaster pochodzi z języka łacińskiego
alarm pochodzi z języka francuskiego
alasz pochodzi z języka niemieckiego
alba pochodzi z języka łacińskiego
albatros pochodzi z języka niemieckiego
albedo pochodzi z języka łacińskiego
albigensi pochodzi z języka łacińskiego
albinos pochodzi z języka francuskiego
Albion pochodzi z języka łacińskiego
albit pochodzi z języka niemieckiego
album pochodzi z języka łacińskiego
albuminoidy pochodzi z języka niemieckiego
albuminometr pochodzi z języka łacińskiego
albuminuria pochodzi z języka łacińskiego
albuminy pochodzi z języka niemieckiego
alchemia pochodzi z języka łacińskiego
aldozy pochodzi z języka niemieckiego
aldrej pochodzi z języka niemieckiego
ale pochodzi z języka angielskiego
alegat pochodzi z języka łacińskiego
alegoria pochodzi z języka łacińskiego
aleja pochodzi z języka francuskiego
aleksandryn pochodzi z języka francuskiego
aleksandryt pochodzi z języka rosyjskiego
alergia pochodzi z języka niemieckiego
aleuron pochodzi z języka greckiego
alfa pochodzi z języka greckiego
alfabet pochodzi z języka łacińskiego
alfons pochodzi z języka francuskiego
algebra pochodzi z języka łacińskiego
algebraiczny pochodzi z języka niemieckiego
algezymetr pochodzi z języka niemieckiego
algi pochodzi z języka łacińskiego
algina pochodzi z języka francuskiego
algologia pochodzi z języka niemieckiego
algorytm pochodzi z języka łacińskiego
algrafia pochodzi z języka niemieckiego
alians pochodzi z języka francuskiego
aliant pochodzi z języka francuskiego
alias pochodzi z języka łacińskiego
aliaż pochodzi z języka francuskiego
alibi pochodzi z języka łacińskiego
alidada pochodzi z języka łacińskiego
alienacja pochodzi z języka łacińskiego
aligacja pochodzi z języka łacińskiego
aligatory pochodzi z języka niemieckiego
alikwoty pochodzi z języka niemieckiego
alimentacja pochodzi z języka łacińskiego
alimenty pochodzi z języka łacińskiego
aliteracja pochodzi z języka niemieckiego
alizaryna pochodzi z języka francuskiego
alkad pochodzi z języka francuskiego
alkalia pochodzi z języka niemieckiego
alkalimetria pochodzi z języka niemieckiego
alkaloidy pochodzi z języka niemieckiego
alkanina pochodzi z języka niemieckiego
alkazar pochodzi z języka hiszpańskiego
alkierz pochodzi z języka czeskiego
alkile pochodzi z języka niemieckiego
alkohol pochodzi z języka niemieckiego
alkoholizacja pochodzi z języka niemieckiego
alkoholizm pochodzi z języka niemieckiego
alkoholometr pochodzi z języka niemieckiego
alkoholometria pochodzi z języka niemieckiego
alkowa pochodzi z języka francuskiego
Allach pochodzi z języka arabskiego
allegretto pochodzi z języka włoskiego
allegro pochodzi z języka włoskiego
alleluja pochodzi z języka łacińskiego
almanach pochodzi z języka łacińskiego
almandyn pochodzi z języka niemieckiego
almaria pochodzi z języka łacińskiego
almukantarat pochodzi z języka arabskiego
alodialny pochodzi z języka łacińskiego
alodium pochodzi z języka łacińskiego
aloes pochodzi z języka łacińskiego
alofan pochodzi z języka niemieckiego
alogiczny pochodzi z języka niemieckiego
alokacja pochodzi z języka łacińskiego
alokucja pochodzi z języka łacińskiego
alonżka pochodzi z języka francuskiego
alopatia pochodzi z języka niemieckiego
alotropia pochodzi z języka niemieckiego
alpaka pochodzi z języka hiszpańskiego
alpaka pochodzi z języka niemieckiego
Alpidy pochodzi z języka niemieckiego
alpinarium pochodzi z języka łacińskiego
alpinista pochodzi z języka niemieckiego
alpinizm pochodzi z języka niemieckiego
alt pochodzi z języka włoskiego
altana pochodzi z języka włoskiego
altazymut pochodzi z języka niemieckiego
altembas pochodzi z języka tureckiego
alteracja pochodzi z języka łacińskiego
alternacja pochodzi z języka łacińskiego
alternatywa pochodzi z języka francuskiego
alternować pochodzi z języka łacińskiego
altocumulus pochodzi z języka niemieckiego
altostratus pochodzi z języka niemieckiego
altruista pochodzi z języka niemieckiego
altruizm pochodzi z języka niemieckiego
altymetr pochodzi z języka niemieckiego
altymetria pochodzi z języka niemieckiego
aluminium pochodzi z języka łacińskiego
aluminotermia pochodzi z języka niemieckiego
alumn pochodzi z języka łacińskiego
alund pochodzi z języka niemieckiego
aluwium pochodzi z języka łacińskiego
aluzja pochodzi z języka łacińskiego
alwar pochodzi z języka portugalskiego
ałun pochodzi z języka niemieckiego
amalgamacja pochodzi z języka niemieckiego
amalgamat pochodzi z języka niemieckiego
amant pochodzi z języka francuskiego
amarant pochodzi z języka łacińskiego
amarylis pochodzi z języka łacińskiego
amator pochodzi z języka łacińskiego
amazonit pochodzi z języka niemieckiego
amazonka pochodzi z języka greckiego
ambalaż pochodzi z języka francuskiego
ambaras pochodzi z języka francuskiego
ambarkować pochodzi z języka francuskiego
amfibole pochodzi z języka niemieckiego
amfibolia pochodzi z języka łacińskiego
amfibolit pochodzi z języka niemieckiego
amfibologia pochodzi z języka niemieckiego
amfibrach pochodzi z języka łacińskiego
amfigonia pochodzi z języka łacińskiego
amfilada pochodzi z języka francuskiego
amfimacer pochodzi z języka łacińskiego
amfimakr pochodzi z języka greckiego
amfiteatr pochodzi z języka łacińskiego
amfitrion pochodzi z języka greckiego
Amfitryta pochodzi z języka greckiego
amfora pochodzi z języka łacińskiego
amfoteryczny pochodzi z języka greckiego
amidol pochodzi z języka niemieckiego
ambasada pochodzi z języka francuskiego
ambasador pochodzi z języka francuskiego
ambicja pochodzi z języka łacińskiego
ambilogia pochodzi z języka niemieckiego
ambitny pochodzi z języka łacińskiego
ambiwalencja pochodzi z języka niemieckiego
ambliopia pochodzi z języka łacińskiego
ambona pochodzi z języka łacińskiego
ambra pochodzi z języka niemieckiego
ambrazura pochodzi z języka francuskiego
ambrozja pochodzi z języka łacińskiego
ambulatorium pochodzi z języka łacińskiego
ameby pochodzi z języka łacińskiego
amelioracja pochodzi z języka francuskiego
ameryk pochodzi z języka łacińskiego
ametyst pochodzi z języka łacińskiego
amfibia pochodzi z języka łacińskiego
amitoza pochodzi z języka niemieckiego
Amon pochodzi z języka łacińskiego
amnestia pochodzi z języka łacińskiego
amnezja pochodzi z języka łacińskiego
amok pochodzi z języka niemieckiego
amon pochodzi z języka łacińskiego
amonal pochodzi z języka niemieckiego
amoniak pochodzi z języka łacińskiego
amonit pochodzi z języka niemieckiego
amonity pochodzi z języka niemieckiego
Amor pochodzi z języka łacińskiego
amoralny pochodzi z języka francuskiego
amorficzny pochodzi z języka greckiego
amorfizm pochodzi z języka niemieckiego
amortyzacja pochodzi z języka niemieckiego
ampelografia pochodzi z języka niemieckiego
ampelologia pochodzi z języka francuskiego
ampla pochodzi z języka niemieckiego
amplifikacja pochodzi z języka łacińskiego
amplifikator pochodzi z języka łacińskiego
amplifikować pochodzi z języka łacińskiego
amplituda pochodzi z języka łacińskiego
ampułka pochodzi z języka łacińskiego
amputacja pochodzi z języka łacińskiego
amputować pochodzi z języka łacińskiego
amulet pochodzi z języka niemieckiego
amunicja pochodzi z języka francuskiego
amyloid pochodzi z języka niemieckiego
anabaptyści pochodzi z języka łacińskiego
anabioza pochodzi z języka łacińskiego
anachroniczny pochodzi z języka francuskiego
anachronizm pochodzi z języka niemieckiego
anaeroby pochodzi z języka łacińskiego
anafilaksja pochodzi z języka łacińskiego
anaforeza pochodzi z języka niemieckiego
anaglif pochodzi z języka greckiego
anagram pochodzi z języka niemieckiego
anakolut pochodzi z języka łacińskiego
analfabeta pochodzi z języka niemieckiego
analfabetyzm pochodzi z języka francuskiego
analgetyczny pochodzi z języka łacińskiego
analgezja pochodzi z języka łacińskiego
analityczny pochodzi z języka łacińskiego
analityk pochodzi z języka łacińskiego
analityka pochodzi z języka łacińskiego
analiza pochodzi z języka francuskiego
analizator pochodzi z języka niemieckiego
analogia pochodzi z języka łacińskiego
analogon pochodzi z języka greckiego
anamneza pochodzi z języka łacińskiego
anamorfoza pochodzi z języka greckiego
ananas pochodzi z języka niemieckiego
anapest pochodzi z języka łacińskiego
anarchia pochodzi z języka greckiego
anarchista pochodzi z języka niemieckiego
anarchizm pochodzi z języka niemieckiego
anastomoza pochodzi z języka łacińskiego
anastygmat pochodzi z języka niemieckiego
anatema pochodzi z języka łacińskiego
anatom pochodzi z języka niemieckiego
anatomia pochodzi z języka łacińskiego
anatomiczny pochodzi z języka łacińskiego
anchois pochodzi z języka francuskiego
andaluzyt pochodzi z języka niemieckiego
andante pochodzi z języka włoskiego
andantino pochodzi z języka włoskiego
andezyt pochodzi z języka niemieckiego
andrologia pochodzi z języka francuskiego
Andromeda pochodzi z języka greckiego
androny pochodzi z języka włoskiego
anegdota pochodzi z języka łacińskiego
anegdotyczny pochodzi z języka niemieckiego
aneks pochodzi z języka francuskiego
aneksja pochodzi z języka łacińskiego
aneksjonista pochodzi z języka niemieckiego
anektować pochodzi z języka łacińskiego
anekumena pochodzi z języka niemieckiego
anemia pochodzi z języka łacińskiego
anemograf pochodzi z języka niemieckiego
anemometr pochodzi z języka niemieckiego
anemometria pochodzi z języka niemieckiego
anemon pochodzi z języka łacińskiego
anemoskop pochodzi z języka niemieckiego
aneroid pochodzi z języka francuskiego
anestetyczny pochodzi z języka łacińskiego
anestezja pochodzi z języka łacińskiego
anewryzm pochodzi z języka francuskiego
angażować pochodzi z języka francuskiego
angina pochodzi z języka łacińskiego
anglez pochodzi z języka francuskiego
anglicyzm pochodzi z języka niemieckiego
anglikanin pochodzi z języka łacińskiego
anglikanizm pochodzi z języka niemieckiego
angloarab pochodzi z języka francuskiego
anglofob pochodzi z języka niemieckiego
angloman pochodzi z języka niemieckiego
anglomania pochodzi z języka francuskiego
angora pochodzi z języka francuskiego
anhydryt pochodzi z języka niemieckiego
anilina pochodzi z języka niemieckiego
animalistyka pochodzi z języka łacińskiego
animalizm pochodzi z języka niemieckiego
animato pochodzi z języka włoskiego
animator pochodzi z języka angielskiego
animizm pochodzi z języka niemieckiego
animować pochodzi z języka łacińskiego
animozja pochodzi z języka łacińskiego
animusz pochodzi z języka łacińskiego
anion pochodzi z języka niemieckiego
anizotropia pochodzi z języka niemieckiego
ankeryt pochodzi z języka niemieckiego
ankier pochodzi z języka niemieckiego
ankieta pochodzi z języka francuskiego
ankiloza pochodzi z języka greckiego
ankra pochodzi z języka niemieckiego
annalista pochodzi z języka niemieckiego
annały pochodzi z języka łacińskiego
anomalia pochodzi z języka greckiego
anomalny pochodzi z języka łacińskiego
anonim pochodzi z języka łacińskiego
anons pochodzi z języka francuskiego
anonsować pochodzi z języka francuskiego
anormalny pochodzi z języka niemieckiego
anortyt pochodzi z języka niemieckiego
ansa pochodzi z języka łacińskiego
ansambl pochodzi z języka francuskiego
anszlus pochodzi z języka niemieckiego
antaba pochodzi z języka niemieckiego
antagonista pochodzi z języka łacińskiego
antagonizm pochodzi z języka niemieckiego
antałek pochodzi z języka węgierskiego
antarktyczny pochodzi z języka łacińskiego
antecedencje pochodzi z języka łacińskiego
antena pochodzi z języka niemieckiego
antenat pochodzi z języka łacińskiego
antepedium pochodzi z języka łacińskiego
anteriora pochodzi z języka łacińskiego
anthemion pochodzi z języka greckiego
antologia pochodzi z języka greckiego
antonimy pochodzi z języka francuskiego
antonomazja pochodzi z języka greckiego
antracen pochodzi z języka niemieckiego
antracyt pochodzi z języka niemieckiego
antreprener pochodzi z języka francuskiego
antrepryza pochodzi z języka francuskiego
antresola pochodzi z języka francuskiego
antropofag pochodzi z języka greckiego
antropofagia pochodzi z języka greckiego
antropofobia pochodzi z języka niemieckiego
antropogeneza pochodzi z języka francuskiego
antropogeografia pochodzi z języka niemieckiego
antropografia pochodzi z języka niemieckiego
antropoid pochodzi z języka niemieckiego
antropolog pochodzi z języka niemieckiego
antropologia pochodzi z języka niemieckiego
antropologizm pochodzi z języka niemieckiego
antropometr pochodzi z języka niemieckiego
antropometria pochodzi z języka niemieckiego
antropomorficzny pochodzi z języka niemieckiego
antropozofia pochodzi z języka niemieckiego
antrykot pochodzi z języka francuskiego
auty pochodzi z języka łacińskiego
anty- pochodzi z języka greckiego
antychryst pochodzi z języka łacińskiego
antycyklon pochodzi z języka francuskiego
antycypacja pochodzi z języka łacińskiego
antycypować pochodzi z języka łacińskiego
antyfona. pochodzi z języka łacińskiego
antygen pochodzi z języka niemieckiego
antyk pochodzi z języka francuskiego
antykamera pochodzi z języka włoskiego
antykatoda pochodzi z języka niemieckiego
antyklina pochodzi z języka angielskiego
antykwa pochodzi z języka niemieckiego
antykwariat pochodzi z języka niemieckiego
antykwariusz pochodzi z języka łacińskiego
antykwaryczny pochodzi z języka niemieckiego
antylopy pochodzi z języka niemieckiego
antymon pochodzi z języka łacińskiego
antymonit pochodzi z języka niemieckiego
antynomia pochodzi z języka greckiego
antypasaty pochodzi z języka niemieckiego
antypatia pochodzi z języka greckiego
antypiryna pochodzi z języka łacińskiego
antypka pochodzi z języka ukraińskiego
antypody pochodzi z języka niemieckiego
antysemityzm pochodzi z języka niemieckiego
antyseptyczny pochodzi z języka łacińskiego
antyseptyka pochodzi z języka łacińskiego
antystrofa pochodzi z języka greckiego
antyteza pochodzi z języka greckiego
antytoksyna pochodzi z języka łacińskiego
antytrynitariusz pochodzi z języka niemieckiego
anulować pochodzi z języka łacińskiego
anyż pochodzi z języka łacińskiego
aojda pochodzi z języka greckiego
aoryst pochodzi z języka greckiego
apanaż pochodzi z języka francuskiego
aparat pochodzi z języka łacińskiego
apartament pochodzi z języka francuskiego
apasz pochodzi z języka francuskiego
apatia pochodzi z języka łacińskiego
apatryda pochodzi z języka greckiego
apatyt pochodzi z języka niemieckiego
apeks pochodzi z języka łacińskiego
apel pochodzi z języka francuskiego
apelacja pochodzi z języka łacińskiego
apelować pochodzi z języka łacińskiego
apendyks pochodzi z języka łacińskiego
apercepcja pochodzi z języka łacińskiego
apercypować pochodzi z języka łacińskiego
aperitif pochodzi z języka francuskiego
apertura pochodzi z języka łacińskiego
apetyt pochodzi z języka niemieckiego
Apis pochodzi z języka greckiego
aplanat pochodzi z języka niemieckiego
aplauz pochodzi z języka łacińskiego
aplikacja pochodzi z języka łacińskiego
aplikant pochodzi z języka niemieckiego
aplikatura pochodzi z języka niemieckiego
aplikować pochodzi z języka łacińskiego
aplit pochodzi z języka niemieckiego
apochromat pochodzi z języka niemieckiego
apodyktyczny pochodzi z języka greckiego
apoftegmat pochodzi z języka greckiego
apogamia pochodzi z języka niemieckiego
Apokalipsa pochodzi z języka łacińskiego
apokaliptyczny pochodzi z języka niemieckiego
apokopa pochodzi z języka greckiego
apokryf pochodzi z języka łacińskiego
apolityczny pochodzi z języka francuskiego
Apollo pochodzi z języka łacińskiego
apolog pochodzi z języka greckiego
apologeta pochodzi z języka niemieckiego
apologetyka pochodzi z języka niemieckiego
apologia pochodzi z języka greckiego
aponeuroza pochodzi z języka łacińskiego
apopleksja pochodzi z języka łacińskiego
apoplektyczny pochodzi z języka łacińskiego
aporema pochodzi z języka łacińskiego
aporia pochodzi z języka greckiego
aportować pochodzi z języka francuskiego
apostata pochodzi z języka greckiego
apostazja pochodzi z języka greckiego
aposterioryczny pochodzi z języka łacińskiego
apostilb pochodzi z języka greckiego
apostoł pochodzi z języka łacińskiego
apostrof pochodzi z języka francuskiego
apostrofa pochodzi z języka greckiego
apotema pochodzi z języka niemieckiego
apoteoza pochodzi z języka greckiego
apozycja pochodzi z języka łacińskiego
apraksja pochodzi z języka łacińskiego
aprehensja pochodzi z języka łacińskiego
apretować pochodzi z języka francuskiego
apretura pochodzi z języka niemieckiego
aprioryczny pochodzi z języka niemieckiego
aprioryzm pochodzi z języka niemieckiego
aprobacja pochodzi z języka łacińskiego
aprobata pochodzi z języka łacińskiego
aprobować pochodzi z języka łacińskiego
aproksymacja pochodzi z języka niemieckiego
aproksymatywny pochodzi z języka niemieckiego
aprosze pochodzi z języka francuskiego
aprowizacja pochodzi z języka łacińskiego
apsyda pochodzi z języka łacińskiego
ar pochodzi z języka francuskiego
ara pochodzi z języka niemieckiego
arabeska pochodzi z języka francuskiego
arabizm pochodzi z języka francuskiego
arachnologia pochodzi z języka niemieckiego
aragonit pochodzi z języka niemieckiego
arak pochodzi z języka niemieckiego
aranżer pochodzi z języka francuskiego
aranżować pochodzi z języka francuskiego
araukaria pochodzi z języka niemieckiego
arba pochodzi z języka niemieckiego
arbiter pochodzi z języka łacińskiego
arbitralny pochodzi z języka łacińskiego
arbitraż pochodzi z języka francuskiego
arboretum pochodzi z języka łacińskiego
arbuz pochodzi z języka rosyjskiego
archaiczny pochodzi z języka francuskiego
archaizm pochodzi z języka niemieckiego
archeolog pochodzi z języka niemieckiego
archeologia pochodzi z języka niemieckiego
archeopteryks pochodzi z języka łacińskiego
archetyp pochodzi z języka łacińskiego
archidiakon pochodzi z języka łacińskiego
archidiecezja pochodzi z języka łacińskiego
archijerej pochodzi z języka rosyjskiego
archikonfraternia pochodzi z języka łacińskiego
archimandryta pochodzi z języka rosyjskiego
archipelag pochodzi z języka niemieckiego
archiprezbiter pochodzi z języka łacińskiego
architekt pochodzi z języka łacińskiego
architektoniczny pochodzi z języka niemieckiego
architektura pochodzi z języka łacińskiego
architraw pochodzi z języka niemieckiego
archiwalny pochodzi z języka niemieckiego
archiwariusz pochodzi z języka niemieckiego
archiwista pochodzi z języka niemieckiego
archiwolta pochodzi z języka francuskiego
archiwum pochodzi z języka łacińskiego
archontowie pochodzi z języka greckiego
arcybiskup pochodzi z języka czeskiego
areał pochodzi z języka niemieckiego
arena pochodzi z języka łacińskiego
arenda pochodzi z języka łacińskiego
arendować pochodzi z języka łacińskiego
areografia pochodzi z języka greckiego
areola pochodzi z języka łacińskiego
areometr pochodzi z języka niemieckiego
areopag pochodzi z języka łacińskiego
Ares pochodzi z języka greckiego
areszt pochodzi z języka niemieckiego
aresztant pochodzi z języka niemieckiego
aresztować pochodzi z języka niemieckiego
argentan pochodzi z języka niemieckiego
argentyt pochodzi z języka niemieckiego
argon pochodzi z języka niemieckiego
Argonauci pochodzi z języka łacińskiego
argot pochodzi z języka francuskiego
argument pochodzi z języka łacińskiego
argumentacja pochodzi z języka łacińskiego
argus pochodzi z języka łacińskiego
aria pochodzi z języka włoskiego
Ariadna pochodzi z języka greckiego
arianie pochodzi z języka łacińskiego
arianizm pochodzi z języka łacińskiego
ariergarda pochodzi z języka francuskiego
arieta pochodzi z języka włoskiego
arioso pochodzi z języka włoskiego
arka pochodzi z języka łacińskiego
arkabuza pochodzi z języka włoskiego
arkada pochodzi z języka francuskiego
Arkadia pochodzi z języka greckiego
arkan pochodzi z języka tureckiego
arkatura pochodzi z języka łacińskiego
arkoza pochodzi z języka niemieckiego
arktyczny pochodzi z języka niemieckiego
Arlekin pochodzi z języka włoskiego
arlekinada pochodzi z języka francuskiego
armada pochodzi z języka hiszpańskiego
armaria pochodzi z języka łacińskiego
armator pochodzi z języka włoskiego
armatura pochodzi z języka łacińskiego
armia pochodzi z języka francuskiego
arminianizm pochodzi z języka niemieckiego
armistycjum pochodzi z języka łacińskiego
arnika pochodzi z języka łacińskiego
arogancja pochodzi z języka łacińskiego
arogant pochodzi z języka łacińskiego
aromatyczny pochodzi z języka łacińskiego
arpeggio pochodzi z języka włoskiego
arsen pochodzi z języka łacińskiego
arsenał pochodzi z języka niemieckiego
arsenopiryt pochodzi z języka niemieckiego
arsonwalizacja pochodzi z języka francuskiego
arszenik pochodzi z języka łacińskiego
arszyn pochodzi z języka rosyjskiego
Artemida pochodzi z języka greckiego
arteria pochodzi z języka łacińskiego
arterioskleroza pochodzi z języka łacińskiego
artrologia pochodzi z języka niemieckiego
artyficjalizm pochodzi z języka angielskiego
artykulacja pochodzi z języka łacińskiego
artykuł pochodzi z języka łacińskiego
artyleria pochodzi z języka francuskiego
artysta pochodzi z języka francuskiego
artystyczny pochodzi z języka niemieckiego
artyzm pochodzi z języka łacińskiego
aryle pochodzi z języka niemieckiego
Aryman pochodzi z języka greckiego
arystokracja pochodzi z języka greckiego
arystokrata pochodzi z języka francuskiego
arystokratyczny pochodzi z języka francuskiego
aryston pochodzi z języka francuskiego
arytmetyka pochodzi z języka łacińskiego
arytmia pochodzi z języka łacińskiego
arytmograf pochodzi z języka francuskiego
arytmometr pochodzi z języka niemieckiego
arywizm pochodzi z języka francuskiego
as pochodzi z języka francuskiego
as pochodzi z języka łacińskiego
asauł pochodzi z języka ukraińskiego
asceta pochodzi z języka greckiego
ascetyzm pochodzi z języka francuskiego
asekuracja pochodzi z języka łacińskiego
asenizacja pochodzi z języka niemieckiego
asenterunek pochodzi z języka niemieckiego
aseptyczny pochodzi z języka łacińskiego
aseptyka pochodzi z języka łacińskiego
asercja pochodzi z języka łacińskiego
asesor pochodzi z języka łacińskiego
asfalt pochodzi z języka niemieckiego
asfiksja pochodzi z języka francuskiego
asfodel pochodzi z języka łacińskiego
askarydy pochodzi z języka łacińskiego
Asklepios pochodzi z języka greckiego
asocjacja pochodzi z języka łacińskiego
asocjacjonista pochodzi z języka angielskiego
asocjacjonizm pochodzi z języka francuskiego
asonans pochodzi z języka francuskiego
asortyment pochodzi z języka francuskiego
asparagina pochodzi z języka łacińskiego
asparagus pochodzi z języka łacińskiego
aspekt pochodzi z języka łacińskiego
aspiracja pochodzi z języka łacińskiego
aspirant pochodzi z języka łacińskiego
aspirator pochodzi z języka niemieckiego
aspiryna pochodzi z języka niemieckiego
assai pochodzi z języka włoskiego
Astarte pochodzi z języka greckiego
astat pochodzi z języka łacińskiego
astatyczny pochodzi z języka francuskiego
astazja pochodzi z języka łacińskiego
astenia pochodzi z języka łacińskiego
astenik pochodzi z języka niemieckiego
astenotymia pochodzi z języka niemieckiego
asteroida pochodzi z języka francuskiego
asterysk pochodzi z języka francuskiego
astma pochodzi z języka łacińskiego
astmatyk pochodzi z języka łacińskiego
astragal pochodzi z języka łacińskiego
astra! pochodzi z języka niemieckiego
astralny pochodzi z języka łacińskiego
astrofizyka pochodzi z języka niemieckiego
astrofotografia pochodzi z języka niemieckiego
astrofotometr pochodzi z języka niemieckiego
astrofotometria pochodzi z języka niemieckiego
astrognozja pochodzi z języka niemieckiego
astrograf pochodzi z języka niemieckiego
astrolabium pochodzi z języka łacińskiego
astrolatria pochodzi z języka niemieckiego
astrolog pochodzi z języka łacińskiego
astrologia pochodzi z języka łacińskiego
astrometria pochodzi z języka niemieckiego
astronauta pochodzi z języka greckiego
astronautyka pochodzi z języka niemieckiego
astronom pochodzi z języka łacińskiego
astronomia pochodzi z języka łacińskiego
astronomiczny pochodzi z języka niemieckiego
astrospektroskopia pochodzi z języka niemieckiego
astygmatyk pochodzi z języka niemieckiego
astygmatyzm pochodzi z języka niemieckiego
asumpt pochodzi z języka łacińskiego
asygnacja pochodzi z języka niemieckiego
asygnować pochodzi z języka łacińskiego
asymetria pochodzi z języka greckiego
asymilacja pochodzi z języka łacińskiego
asymilować pochodzi z języka łacińskiego
asymptota pochodzi z języka niemieckiego
bambosze pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
bambus pochodzi z języka niemieckiego
banalny pochodzi z języka francuskiego
banda pochodzi z języka włoskiego
bandaż pochodzi z języka francuskiego
bandera pochodzi z języka hiszpańskiego
banderia pochodzi z języka niemieckiego
banderola pochodzi z języka francuskiego
bandolet pochodzi z języka francuskiego
bandy pochodzi z języka angielskiego
bandyta pochodzi z języka włoskiego
banicja pochodzi z języka łacińskiego
banita pochodzi z języka łacińskiego
banjo pochodzi z języka niemieckiego
bank pochodzi z języka włoskiego
bankier pochodzi z języka włoskiego
bankiet pochodzi z języka włoskiego
bankieta pochodzi z języka niemieckiego
banknoty pochodzi z języka niemieckiego
bankokracja pochodzi z języka niemieckiego
bankrut pochodzi z języka niemieckiego
banzai pochodzi z języka japońskiego
baobab pochodzi z języka niemieckiego
baptysterium pochodzi z języka łacińskiego
baptyści pochodzi z języka niemieckiego
bar pochodzi z języka łacińskiego
bar pochodzi z języka angielskiego
bar pochodzi z języka niemieckiego
barak pochodzi z języka francuskiego
baraż pochodzi z języka francuskiego
barbakan pochodzi z języka łacińskiego
cytologia pochodzi z języka niemieckiego
cytoplazma pochodzi z języka łacińskiego
cytować pochodzi z języka łacińskiego
cytra pochodzi z języka niemieckiego
cytryn pochodzi z języka niemieckiego
cytryna pochodzi z języka niemieckiego
cytwar pochodzi z języka niemieckiego
cywil pochodzi z języka niemieckiego
cywilista pochodzi z języka francuskiego
cywilizacja pochodzi z języka niemieckiego
cywilizować pochodzi z języka francuskiego
cywilny pochodzi z języka łacińskiego
cyzeler pochodzi z języka francuskiego
cyzelować pochodzi z języka francuskiego
czaban pochodzi z języka ukraińskiego
czadra pochodzi z języka rosyjskiego
czajka pochodzi z języka ukraińskiego
czako pochodzi z języka węgierskiego
czamara pochodzi z języka włoskiego
czambuł pochodzi z języka ukraińskiego
czaprak pochodzi z języka tureckiego
czarczaf pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
czardasz pochodzi z języka węgierskiego
czartyści pochodzi z języka angielskiego
czartyzm pochodzi z języka angielskiego
czastuszki pochodzi z języka rosyjskiego
czek pochodzi z języka angielskiego
czekan pochodzi z języka tureckiego
czekman pochodzi z języka tureckiego
czekolada pochodzi z języka włoskiego
fatygować pochodzi z języka łacińskiego
faul pochodzi z języka angielskiego
faun pochodzi z języka łacińskiego
fauna pochodzi z języka łacińskiego
fawor pochodzi z języka łacińskiego
faworki pochodzi z języka francuskiego
faworyt pochodzi z języka francuskiego
faworyzować pochodzi z języka francuskiego
faza pochodzi z języka francuskiego
fazenda pochodzi z języka portugalskiego
Fe pochodzi z języka łacińskiego
feblik pochodzi z języka francuskiego
febra pochodzi z języka łacińskiego
fechtmistrz pochodzi z języka niemieckiego
federaliści pochodzi z języka francuskiego
federalny pochodzi z języka angielskiego
kaszerować pochodzi z języka niemieckiego
kaszetka pochodzi z języka francuskiego
kaszkiet pochodzi z języka francuskiego
kaszt pochodzi z języka niemieckiego
kasztan pochodzi z języka łacińskiego
kasztel pochodzi z języka łacińskiego
kasztelan pochodzi z języka łacińskiego
katabas pochodzi z języka greckiego
katafalk pochodzi z języka włoskiego
kataforeza pochodzi z języka łacińskiego
kataklizm pochodzi z języka francuskiego
katalepsja pochodzi z języka łacińskiego
katalityczny pochodzi z języka francuskiego
kataliza pochodzi z języka niemieckiego
katalizator pochodzi z języka niemieckiego
katalog pochodzi z języka francuskiego
katamaran pochodzi z języka angielskiego
katanka pochodzi z języka węgierskiego
kataplazm pochodzi z języka łacińskiego
katapulta pochodzi z języka łacińskiego
kolodium pochodzi z języka niemieckiego
kolofon pochodzi z języka łacińskiego
koloidalny pochodzi z języka niemieckiego
koloidy pochodzi z języka niemieckiego
kolokacja pochodzi z języka łacińskiego
kolokwinta pochodzi z języka niemieckiego
kolokwium pochodzi z języka łacińskiego
Kolombina pochodzi z języka włoskiego
kolon pochodzi z języka łacińskiego
kolonat pochodzi z języka łacińskiego
kolonel pochodzi z języka niemieckiego
kolonia pochodzi z języka łacińskiego
kolonializm pochodzi z języka francuskiego
kolonista pochodzi z języka niemieckiego
kolonizacja pochodzi z języka niemieckiego
kolonizator pochodzi z języka francuskiego
kolor pochodzi z języka łacińskiego
koloratura pochodzi z języka włoskiego
kolorymetr pochodzi z języka niemieckiego
kolorymetria pochodzi z języka niemieckiego
kolorysta pochodzi z języka włoskiego
kolorystyka pochodzi z języka niemieckiego
koloryt pochodzi z języka włoskiego
koloryzować pochodzi z języka łacińskiego
kolos pochodzi z języka łacińskiego
kolosalny pochodzi z języka francuskiego
Koloseum pochodzi z języka łacińskiego
kolportaż pochodzi z języka francuskiego
kolporter pochodzi z języka francuskiego
kolportować pochodzi z języka francuskiego
kolubryna pochodzi z języka łacińskiego
kromlech pochodzi z języka francuskiego
kronika pochodzi z języka łacińskiego
kruchta pochodzi z języka niemieckiego
krucjata pochodzi z języka łacińskiego
krucyfiks pochodzi z języka łacińskiego
krup pochodzi z języka niemieckiego
krupier pochodzi z języka francuskiego
kruszon pochodzi z języka francuskiego
kruża pochodzi z języka niemieckiego
krużganek pochodzi z języka niemieckiego
kryg pochodzi z języka niemieckiego
krykiet pochodzi z języka angielskiego
kryminalistyka pochodzi z języka niemieckiego
kryminalny pochodzi z języka łacińskiego
kryminał pochodzi z języka niemieckiego
kryminologia pochodzi z języka niemieckiego
krymka pochodzi z języka ukraińskiego
krynolina pochodzi z języka francuskiego
krypa pochodzi z języka niemieckiego
krypta pochodzi z języka greckiego
kryptodepresja pochodzi z języka niemieckiego
kryptogamia pochodzi z języka niemieckiego
kryptogamy pochodzi z języka łacińskiego
kryptografia pochodzi z języka niemieckiego
kryptogram pochodzi z języka niemieckiego
lawenda pochodzi z języka angielskiego
laweta pochodzi z języka niemieckiego
lawina pochodzi z języka łacińskiego
lawirować pochodzi z języka niemieckiego
lawowanie pochodzi z języka francuskiego
lazaret pochodzi z języka francuskiego
lazaron pochodzi z języka włoskiego
lazulit pochodzi z języka niemieckiego
lazur pochodzi z języka łacińskiego
lazuryt pochodzi z języka niemieckiego
lazzi pochodzi z języka włoskiego
lecytyny pochodzi z języka łacińskiego
legacja pochodzi z języka łacińskiego
legalizować pochodzi z języka francuskiego
legalny pochodzi z języka łacińskiego
legat pochodzi z języka łacińskiego
legat pochodzi z języka łacińskiego
legato pochodzi z języka włoskiego
legenda pochodzi z języka łacińskiego
legendarny pochodzi z języka niemieckiego
asyndeton pochodzi z języka greckiego
asyriologia pochodzi z języka niemieckiego
asysta pochodzi z języka łacińskiego
asystent pochodzi z języka łacińskiego
asystować pochodzi z języka łacińskiego
atak pochodzi z języka francuskiego
ataksja pochodzi z języka łacińskiego
ataman pochodzi z języka ukraińskiego
ataraksja pochodzi z języka greckiego
atawistyczny pochodzi z języka niemieckiego
atawizm pochodzi z języka niemieckiego
ateista pochodzi z języka niemieckiego
ateistyczny pochodzi z języka niemieckiego
ateizm pochodzi z języka francuskiego
Atena pochodzi z języka greckiego
atencja pochodzi z języka łacińskiego
atest pochodzi z języka niemieckiego
atestat pochodzi z języka niemieckiego
atetoza pochodzi z języka łacińskiego
ateusz pochodzi z języka łacińskiego
atlant pochodzi z języka niemieckiego
Atlantyda pochodzi z języka greckiego
atlas pochodzi z języka łacińskiego
atleta pochodzi z języka łacińskiego
atletyczny pochodzi z języka łacińskiego
atletyk pochodzi z języka niemieckiego
atletyka pochodzi z języka łacińskiego
atłas pochodzi z języka niemieckiego
atmoliza pochodzi z języka niemieckiego
atmosfera pochodzi z języka niemieckiego
atol pochodzi z języka francuskiego
atom pochodzi z języka niemieckiego
atomistyka pochodzi z języka niemieckiego
atomizm pochodzi z języka niemieckiego
atonia pochodzi z języka łacińskiego
atrakcja pochodzi z języka łacińskiego
atrament pochodzi z języka łacińskiego
atrapa pochodzi z języka niemieckiego
atrium pochodzi z języka łacińskiego
atrofia pochodzi z języka łacińskiego
atropina pochodzi z języka niemieckiego
Atropos pochodzi z języka łacińskiego
atrybut pochodzi z języka łacińskiego
attache pochodzi z języka francuskiego
attycyzm pochodzi z języka greckiego
attyka pochodzi z języka francuskiego
atut pochodzi z języka francuskiego
atymia pochodzi z języka łacińskiego
atypia pochodzi z języka rosyjskiego
Au pochodzi z języka łacińskiego
audiencja pochodzi z języka łacińskiego
audiometr pochodzi z języka niemieckiego
audion pochodzi z języka niemieckiego
audyfon pochodzi z języka francuskiego
audytor pochodzi z języka łacińskiego
audytorium pochodzi z języka łacińskiego
augit pochodzi z języka niemieckiego
augur pochodzi z języka łacińskiego
augustianin pochodzi z języka łacińskiego
aukcja pochodzi z języka łacińskiego
auksanometr pochodzi z języka niemieckiego
auksyna pochodzi z języka łacińskiego
aula pochodzi z języka łacińskiego
aulos pochodzi z języka greckiego
auł pochodzi z języka tureckiego
aura pochodzi z języka łacińskiego
auramina pochodzi z języka niemieckiego
aureola pochodzi z języka łacińskiego
aureomycyna pochodzi z języka łacińskiego
Aurora pochodzi z języka łacińskiego
aurypigment pochodzi z języka niemieckiego
auskultacja pochodzi z języka łacińskiego
auspicje pochodzi z języka łacińskiego
Ausweis pochodzi z języka niemieckiego
auszpik pochodzi z języka niemieckiego
aut pochodzi z języka angielskiego
autarkia pochodzi z języka niemieckiego
autentyczny pochodzi z języka łacińskiego
auto pochodzi z języka greckiego
autobiografia pochodzi z języka niemieckiego
autobus pochodzi z języka niemieckiego
autochromia pochodzi z języka niemieckiego
autochton pochodzi z języka greckiego
autodeterminizm pochodzi z języka niemieckiego
autodrom pochodzi z języka niemieckiego
autodydakta pochodzi z języka niemieckiego
autodyna pochodzi z języka angielskiego
autoerotyzm pochodzi z języka niemieckiego
autogamia pochodzi z języka niemieckiego
autogeneza pochodzi z języka francuskiego
autogeniczny pochodzi z języka greckiego
autogenny pochodzi z języka rosyjskiego
autograf pochodzi z języka niemieckiego
autografia pochodzi z języka niemieckiego
autohemoterapia pochodzi z języka francuskiego
autoinfekcja pochodzi z języka niemieckiego
autointoksykacja pochodzi z języka niemieckiego
autokar pochodzi z języka francuskiego
autokataliza pochodzi z języka niemieckiego
autokefalia pochodzi z języka łacińskiego
autoklaw pochodzi z języka niemieckiego
autokracja pochodzi z języka niemieckiego
autokrata pochodzi z języka niemieckiego
autokratyczny pochodzi z języka francuskiego
autoliza pochodzi z języka niemieckiego
automat pochodzi z języka niemieckiego
automatyzm pochodzi z języka francuskiego
automobil pochodzi z języka niemieckiego
automobilista pochodzi z języka niemieckiego
automobilizm pochodzi z języka niemieckiego
autonomia pochodzi z języka greckiego
autonomiczny pochodzi z języka greckiego
autonomista pochodzi z języka francuskiego
autoplastyka pochodzi z języka niemieckiego
autopsja pochodzi z języka greckiego
autor pochodzi z języka niemieckiego
autorament pochodzi z języka łacińskiego
autorytatywny pochodzi z języka niemieckiego
autorytet pochodzi z języka niemieckiego
autoryzacja pochodzi z języka francuskiego
autoryzować pochodzi z języka francuskiego
autostrada pochodzi z języka włoskiego
autosugestia pochodzi z języka niemieckiego
autotomia pochodzi z języka niemieckiego
autotransformator pochodzi z języka niemieckiego
autotypia pochodzi z języka niemieckiego
autotypografia pochodzi z języka niemieckiego
autożyro pochodzi z języka francuskiego
autyzm pochodzi z języka niemieckiego
awal pochodzi z języka francuskiego
awangarda pochodzi z języka francuskiego
awanport pochodzi z języka francuskiego
awans pochodzi z języka francuskiego
awanscena pochodzi z języka francuskiego
awantaż pochodzi z języka francuskiego
awantura pochodzi z języka francuskiego
awaria pochodzi z języka francuskiego
awers pochodzi z języka francuskiego
awersja pochodzi z języka łacińskiego
Awesta pochodzi z języka niemieckiego
awiacja pochodzi z języka francuskiego
awiator pochodzi z języka francuskiego
awiatyka pochodzi z języka niemieckiego
awista pochodzi z języka włoskiego
awitaminoza pochodzi z języka niemieckiego
awiz pochodzi z języka francuskiego
awizo pochodzi z języka niemieckiego
awizo pochodzi z języka francuskiego
awizować pochodzi z języka francuskiego
azalia pochodzi z języka łacińskiego
azbest pochodzi z języka łacińskiego
azoospermia pochodzi z języka niemieckiego
azot pochodzi z języka niemieckiego
azotobakter pochodzi z języka niemieckiego
azuryt pochodzi z języka niemieckiego
azyl pochodzi z języka łacińskiego
azymut pochodzi z języka niemieckiego
Baal pochodzi z języka łacińskiego
Babel pochodzi z języka łacińskiego
babizm pochodzi z języka niemieckiego
ażio pochodzi z języka francuskiego
ażiotaż pochodzi z języka francuskiego
ażur pochodzi z języka francuskiego
ażur pochodzi z języka francuskiego
baby pochodzi z języka angielskiego
baca pochodzi z języka rumuńskiego
bachanalie pochodzi z języka łacińskiego
bachantka pochodzi z języka łacińskiego
bachmat pochodzi z języka ukraińskiego
bachor pochodzi z języka hebrajskiego
Bachus pochodzi z języka łacińskiego
bagatela pochodzi z języka francuskiego
bagaż pochodzi z języka francuskiego
bagier pochodzi z języka niemieckiego
bagieta pochodzi z języka francuskiego
bagnet pochodzi z języka francuskiego
baja pochodzi z języka niemieckiego
bajadera pochodzi z języka francuskiego
bajdak pochodzi z języka ukraińskiego
bajram pochodzi z języka tureckiego
bak pochodzi z języka rosyjskiego
bakalarstwo pochodzi z języka łacińskiego
bakalaureat pochodzi z języka francuskiego
bakalie pochodzi z języka rosyjskiego
bakałarz pochodzi z języka łacińskiego
bakan pochodzi z języka rosyjskiego
bakarat pochodzi z języka francuskiego
bakarat pochodzi z języka francuskiego
bakbort pochodzi z języka niemieckiego
bakcyl pochodzi z języka łacińskiego
bakelit pochodzi z języka niemieckiego
bakłażan pochodzi z języka rosyjskiego
baksztag pochodzi z języka niemieckiego
baksztag pochodzi z języka niemieckiego
bakteria pochodzi z języka łacińskiego
bakteriofag pochodzi z języka łacińskiego
bakteriologia pochodzi z języka niemieckiego
bakterioskopia pochodzi z języka angielskiego
bakterioterapia pochodzi z języka niemieckiego
bakterioza pochodzi z języka łacińskiego
bal pochodzi z języka francuskiego
balansjer pochodzi z języka niemieckiego
balansować pochodzi z języka francuskiego
balast pochodzi z języka niemieckiego
baldachim pochodzi z języka niemieckiego
balerina pochodzi z języka włoskiego
baleron pochodzi z języka francuskiego
balet pochodzi z języka francuskiego
balista pochodzi z języka łacińskiego
balistyka pochodzi z języka niemieckiego
balistyt pochodzi z języka niemieckiego
balkon pochodzi z języka francuskiego
balneolog pochodzi z języka niemieckiego
balneologia pochodzi z języka niemieckiego
balneotechnika pochodzi z języka niemieckiego
balneoterapia pochodzi z języka niemieckiego
balon pochodzi z języka francuskiego
balotaż pochodzi z języka francuskiego
balotować pochodzi z języka francuskiego
balsa pochodzi z języka hiszpańskiego
balsam pochodzi z języka łacińskiego
balsamina pochodzi z języka łacińskiego
balustrada pochodzi z języka francuskiego
balwierz pochodzi z języka niemieckiego
bałagan pochodzi z języka rosyjskiego
bałałajka pochodzi z języka rosyjskiego
barbaria pochodzi z języka łacińskiego
barbaryzm pochodzi z języka łacińskiego
barbarzyńca pochodzi z języka łacińskiego
barchan pochodzi z języka niemieckiego
barchany pochodzi z języka niemieckiego
bard pochodzi z języka niemieckiego
bardon pochodzi z języka czeskiego
bareter pochodzi z języka angielskiego
bariera pochodzi z języka francuskiego
bark pochodzi z języka angielskiego
barka pochodzi z języka francuskiego
barkarola pochodzi z języka włoskiego
barkas pochodzi z języka niemieckiego
barkentyna pochodzi z języka angielskiego
barman pochodzi z języka angielskiego
barogram pochodzi z języka niemieckiego
barok pochodzi z języka włoskiego
barometr pochodzi z języka niemieckiego
baron pochodzi z języka francuskiego
baronet pochodzi z języka angielskiego
baroskop pochodzi z języka niemieckiego
barycentrum pochodzi z języka niemieckiego
barykada pochodzi z języka francuskiego
barysfera pochodzi z języka niemieckiego
baryt pochodzi z języka łacińskiego
baryton pochodzi z języka włoskiego
bas pochodzi z języka włoskiego
basen pochodzi z języka francuskiego
basetla pochodzi z języka czeskiego
baskak pochodzi z języka tureckiego
baskina pochodzi z języka francuskiego
bas-relief pochodzi z języka francuskiego
basta pochodzi z języka włoskiego
bastard pochodzi z języka łacińskiego
bastarda pochodzi z języka łacińskiego
bastion pochodzi z języka francuskiego
bastonada pochodzi z języka francuskiego
Bastylia pochodzi z języka francuskiego
baszłyk pochodzi z języka rosyjskiego
baszta pochodzi z języka czeskiego
batalia pochodzi z języka włoskiego
batalion pochodzi z języka francuskiego
batat pochodzi z języka hiszpańskiego
bateria pochodzi z języka francuskiego
batik pochodzi z języka angielskiego
batiuszka pochodzi z języka rosyjskiego
batolit pochodzi z języka niemieckiego
batometr pochodzi z języka niemieckiego
batuta pochodzi z języka włoskiego
batymetr pochodzi z języka niemieckiego
batymetria pochodzi z języka niemieckiego
batysfera pochodzi z języka niemieckiego
batyskaf pochodzi z języka francuskiego
batyst pochodzi z języka francuskiego
baza pochodzi z języka niemieckiego
bazalt pochodzi z języka niemieckiego
bazanit pochodzi z języka łacińskiego
bazar pochodzi z języka francuskiego
bazofile pochodzi z języka angielskiego
bazylia pochodzi z języka niemieckiego
bazylika pochodzi z języka łacińskiego
bazyliszek pochodzi z języka łacińskiego
beatyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
bebop pochodzi z języka angielskiego
befsztyk pochodzi z języka angielskiego
begonia pochodzi z języka francuskiego
behawioryzm pochodzi z języka angielskiego
bejce pochodzi z języka niemieckiego
bejdewind pochodzi z języka holenderskiego
bek pochodzi z języka angielskiego
bekhend pochodzi z języka angielskiego
bekiesza pochodzi z języka węgierskiego
bekon pochodzi z języka angielskiego
bel pochodzi z języka francuskiego
bela pochodzi z języka niemieckiego
belcanto pochodzi z języka włoskiego
belemnity pochodzi z języka niemieckiego
beletrysta pochodzi z języka niemieckiego
beletrystyka pochodzi z języka niemieckiego
Bellona pochodzi z języka łacińskiego
beluarda pochodzi z języka włoskiego
belweder pochodzi z języka włoskiego
belzebub pochodzi z języka łacińskiego
bemol pochodzi z języka francuskiego
benedyktyni pochodzi z języka łacińskiego
beneficjum pochodzi z języka łacińskiego
benefis pochodzi z języka francuskiego
bentonit pochodzi z języka niemieckiego
bentos pochodzi z języka łacińskiego
benzen pochodzi z języka niemieckiego
benzoes pochodzi z języka niemieckiego
benzol pochodzi z języka niemieckiego
benzyna pochodzi z języka niemieckiego
berberys pochodzi z języka niemieckiego
berdanka pochodzi z języka rosyjskiego
berdysz pochodzi z języka łacińskiego
beret pochodzi z języka francuskiego
bergamaska pochodzi z języka włoskiego
bergamota pochodzi z języka włoskiego
beri-beri pochodzi z języka niemieckiego
berkel pochodzi z języka łacińskiego
berkut pochodzi z języka ukraińskiego
bermyca pochodzi z języka niemieckiego
bersalier pochodzi z języka włoskiego
beryl pochodzi z języka łacińskiego
berżerka pochodzi z języka francuskiego
bessa pochodzi z języka francuskiego
besserwisser pochodzi z języka niemieckiego
bestiarium pochodzi z języka łacińskiego
beszamel pochodzi z języka francuskiego
beta pochodzi z języka greckiego
betaina pochodzi z języka niemieckiego
betatron pochodzi z języka niemieckiego
betel pochodzi z języka angielskiego
beton pochodzi z języka francuskiego
bety pochodzi z języka niemieckiego
beza pochodzi z języka francuskiego
bezan pochodzi z języka niemieckiego
bezik pochodzi z języka francuskiego
beż pochodzi z języka francuskiego
biandria pochodzi z języka niemieckiego
biba pochodzi z języka łacińskiego
bibeloty pochodzi z języka francuskiego
Biblia pochodzi z języka łacińskiego
bibliobus pochodzi z języka rosyjskiego
bibliofil pochodzi z języka francuskiego
bibliograf pochodzi z języka francuskiego
bibliografia pochodzi z języka francuskiego
bibliologia pochodzi z języka niemieckiego
biblioman pochodzi z języka niemieckiego
bibliomania pochodzi z języka niemieckiego
biblioteka pochodzi z języka łacińskiego
biblioterapia pochodzi z języka niemieckiego
biblista pochodzi z języka niemieckiego
biblistyka pochodzi z języka francuskiego
bibosz pochodzi z języka łacińskiego
bibuła pochodzi z języka łacińskiego
biceps pochodzi z języka łacińskiego
bicykl pochodzi z języka angielskiego
bidet pochodzi z języka francuskiego
bidon pochodzi z języka francuskiego
bifilarny pochodzi z języka niemieckiego
bifurkacja pochodzi z języka niemieckiego
biga pochodzi z języka łacińskiego
bigamia pochodzi z języka niemieckiego
bigot pochodzi z języka francuskiego
bigoteria pochodzi z języka francuskiego
bigować pochodzi z języka niemieckiego
bila pochodzi z języka francuskiego
bilans pochodzi z języka niemieckiego
bilard pochodzi z języka francuskiego
bilateralny pochodzi z języka niemieckiego
bilet pochodzi z języka niemieckiego
bileter pochodzi z języka francuskiego
bilion pochodzi z języka francuskiego
bilirubina pochodzi z języka łacińskiego
bill pochodzi z języka angielskiego
bilon pochodzi z języka francuskiego
bimetal pochodzi z języka niemieckiego
bimetalizm pochodzi z języka niemieckiego
binarny pochodzi z języka łacińskiego
binda pochodzi z języka niemieckiego
binduga pochodzi z języka rosyjskiego
binokle pochodzi z języka francuskiego
binokular pochodzi z języka niemieckiego
biocenoza pochodzi z języka niemieckiego
biochemia pochodzi z języka niemieckiego
biochemik pochodzi z języka niemieckiego
biofilia pochodzi z języka francuskiego
biofizyka pochodzi z języka niemieckiego
biogeneza pochodzi z języka łacińskiego
biogeografia pochodzi z języka niemieckiego
biograf pochodzi z języka niemieckiego
biograf pochodzi z języka angielskiego
biografia pochodzi z języka niemieckiego
biolog pochodzi z języka niemieckiego
biologia pochodzi z języka niemieckiego
biologiczny pochodzi z języka niemieckiego
biomechanika pochodzi z języka niemieckiego
biometryka pochodzi z języka niemieckiego
biopsja pochodzi z języka niemieckiego
biosfera pochodzi z języka niemieckiego
bioskop pochodzi z języka francuskiego
biostatyka pochodzi z języka niemieckiego
biosynteza pochodzi z języka łacińskiego
biotop pochodzi z języka niemieckiego
biotyt pochodzi z języka francuskiego
biozy pochodzi z języka niemieckiego
bipartycja pochodzi z języka łacińskiego
biplan pochodzi z języka francuskiego
bipolarny pochodzi z języka niemieckiego
birbant pochodzi z języka włoskiego
biret pochodzi z języka łacińskiego
bis pochodzi z języka łacińskiego
biseksualizm pochodzi z języka rosyjskiego
biseksualny pochodzi z języka niemieckiego
bisior pochodzi z języka arabskiego
biskup pochodzi z języka czeskiego
biskwit pochodzi z języka francuskiego
bistr pochodzi z języka francuskiego
bistro pochodzi z języka francuskiego
bitumen pochodzi z języka łacińskiego
biuletyn pochodzi z języka francuskiego
biuralista pochodzi z języka francuskiego
biureta pochodzi z języka francuskiego
biuro pochodzi z języka francuskiego
biurokracja pochodzi z języka niemieckiego
biurokrata pochodzi z języka francuskiego
biurokratyzm pochodzi z języka niemieckiego
biust pochodzi z języka francuskiego
biwak pochodzi z języka francuskiego
bizantynistyka pochodzi z języka niemieckiego
bizantynizm pochodzi z języka łacińskiego
bizmut pochodzi z języka francuskiego
bizmutyn pochodzi z języka niemieckiego
biznes pochodzi z języka angielskiego
biznesmen pochodzi z języka angielskiego
bizon pochodzi z języka łacińskiego
biżuteria pochodzi z języka francuskiego
blaga pochodzi z języka francuskiego
blagier pochodzi z języka francuskiego
blagować pochodzi z języka francuskiego
blamanż pochodzi z języka francuskiego
blamaż pochodzi z języka niemieckiego
blanco pochodzi z języka włoskiego
blank pochodzi z języka angielskiego
blanka pochodzi z języka niemieckiego
blankiet pochodzi z języka niemieckiego
blansz pochodzi z języka francuskiego
blat pochodzi z języka niemieckiego
blech pochodzi z języka niemieckiego
blejtram pochodzi z języka niemieckiego
blenda pochodzi z języka niemieckiego
blichtr pochodzi z języka czeskiego
blindaż pochodzi z języka francuskiego
blizzard pochodzi z języka angielskiego
blok pochodzi z języka niemieckiego
blokada pochodzi z języka niemieckiego
blokdiagram pochodzi z języka niemieckiego
blokhauz pochodzi z języka niemieckiego
blokować pochodzi z języka francuskiego
blond pochodzi z języka francuskiego
blondyn pochodzi z języka francuskiego
bluming pochodzi z języka angielskiego
bluza pochodzi z języka francuskiego
boa pochodzi z języka francuskiego
boazeria pochodzi z języka francuskiego
Bob pochodzi z języka angielskiego
bobina pochodzi z języka francuskiego
bobslej pochodzi z języka angielskiego
bodega pochodzi z języka hiszpańskiego
bodiak pochodzi z języka ukraińskiego
bodmeria pochodzi z języka niemieckiego
bogdychan pochodzi z języka rosyjskiego
bohema pochodzi z języka francuskiego
bohomaz pochodzi z języka ukraińskiego
boja pochodzi z języka niemieckiego
bojar pochodzi z języka rosyjskiego
bojer pochodzi z języka niemieckiego
bojkot pochodzi z języka niemieckiego
bojler pochodzi z języka angielskiego
bojrep pochodzi z języka holenderskiego
boks pochodzi z języka angielskiego
boks pochodzi z języka angielskiego
boks pochodzi z języka angielskiego
bokser pochodzi z języka angielskiego
boksyt pochodzi z języka francuskiego
bolec pochodzi z języka niemieckiego
bolero pochodzi z języka hiszpańskiego
bolid pochodzi z języka niemieckiego
bolometr pochodzi z języka niemieckiego
bolus pochodzi z języka łacińskiego
bom pochodzi z języka holenderskiego
bomba pochodzi z języka francuskiego
bombardier pochodzi z języka francuskiego
bombardon pochodzi z języka francuskiego
bombardować pochodzi z języka francuskiego
bombonierka pochodzi z języka francuskiego
bon pochodzi z języka francuskiego
bona pochodzi z języka francuskiego
bonifikacja pochodzi z języka francuskiego
bonifikata pochodzi z języka łacińskiego
bonifrater pochodzi z języka łacińskiego
bonitacja pochodzi z języka łacińskiego
bonza pochodzi z języka niemieckiego
bonżurka pochodzi z języka francuskiego
bor pochodzi z języka łacińskiego
bor pochodzi z języka niemieckiego
bora pochodzi z języka włoskiego
boracyt pochodzi z języka niemieckiego
boraks pochodzi z języka łacińskiego
bordiura pochodzi z języka francuskiego
bordo pochodzi z języka francuskiego
borealny pochodzi z języka łacińskiego
Boreasz pochodzi z języka greckiego
borgis pochodzi z języka niemieckiego
bormaszyna pochodzi z języka niemieckiego
borneol pochodzi z języka niemieckiego
bornit pochodzi z języka niemieckiego
borować pochodzi z języka niemieckiego
bort pochodzi z języka niemieckiego
bosak pochodzi z języka niemieckiego
boskiet pochodzi z języka francuskiego
bosman pochodzi z języka niemieckiego
bosmanmat pochodzi z języka niemieckiego
boss pochodzi z języka angielskiego
botanika pochodzi z języka niemieckiego
botforty pochodzi z języka francuskiego
botulizm pochodzi z języka łacińskiego
boty pochodzi z języka francuskiego
brachycefal pochodzi z języka łacińskiego
brachycefalia pochodzi z języka łacińskiego
brachygrafia pochodzi z języka niemieckiego
braha pochodzi z języka ukraińskiego
brajtszwance pochodzi z języka niemieckiego
brakteat pochodzi z języka łacińskiego
bramini pochodzi z języka angielskiego
bramreja pochodzi z języka niemieckiego
brander pochodzi z języka niemieckiego
bransoleta pochodzi z języka francuskiego
branża pochodzi z języka francuskiego
bras pochodzi z języka niemieckiego
braszpil pochodzi z języka niemieckiego
brawo pochodzi z języka włoskiego
brawura pochodzi z języka francuskiego
brąz pochodzi z języka francuskiego
break pochodzi z języka angielskiego
brek pochodzi z języka angielskiego
brekcja pochodzi z języka włoskiego
brelok pochodzi z języka francuskiego
bretnal pochodzi z języka niemieckiego
brewe pochodzi z języka łacińskiego
brewerie pochodzi z języka włoskiego
brewiarz pochodzi z języka łacińskiego
brewilokwencja pochodzi z języka łacińskiego
brezent pochodzi z języka niemieckiego
brillante pochodzi z języka włoskiego
briologia pochodzi z języka niemieckiego
broderia pochodzi z języka francuskiego
brokat pochodzi z języka łacińskiego
brokatela pochodzi z języka włoskiego
broker pochodzi z języka angielskiego
brokuł pochodzi z języka włoskiego
brom pochodzi z języka łacińskiego
bronchografia pochodzi z języka niemieckiego
bronchoskopia pochodzi z języka niemieckiego
brontozaur pochodzi z języka łacińskiego
broszka pochodzi z języka francuskiego
broszura pochodzi z języka francuskiego
BRT pochodzi z języka niemieckiego
bruderszaft pochodzi z języka niemieckiego
brulion pochodzi z języka francuskiego
brunet pochodzi z języka francuskiego
brutal pochodzi z języka francuskiego
brutalizować pochodzi z języka francuskiego
brutto pochodzi z języka włoskiego
bryczesy pochodzi z języka angielskiego
bryczka pochodzi z języka niemieckiego
brydż pochodzi z języka angielskiego
bryg pochodzi z języka angielskiego
brygada pochodzi z języka francuskiego
brygadier pochodzi z języka francuskiego
brygant pochodzi z języka włoskiego
brygantyna pochodzi z języka francuskiego
bryk pochodzi z języka niemieckiego
brykiet pochodzi z języka francuskiego
brykla pochodzi z języka niemieckiego
brylantyna pochodzi z języka niemieckiego
brylować pochodzi z języka francuskiego
bryndza pochodzi z języka rumuńskiego
brystol pochodzi z języka angielskiego
brytfanna pochodzi z języka niemieckiego
bryza pochodzi z języka francuskiego
bryz pochodzi z języka niemieckiego
Bucefał pochodzi z języka łacińskiego
buchalter pochodzi z języka niemieckiego
buchta pochodzi z języka niemieckiego
buddaizm pochodzi z języka niemieckiego
buddysta pochodzi z języka niemieckiego
buddyzm pochodzi z języka niemieckiego
buduar pochodzi z języka francuskiego
budyń pochodzi z języka angielskiego
budżet pochodzi z języka francuskiego
bufa pochodzi z języka niemieckiego
bufet pochodzi z języka francuskiego
buffo pochodzi z języka włoskiego
bufon pochodzi z języka francuskiego
bufonada pochodzi z języka włoskiego
bufor pochodzi z języka angielskiego
buhaj pochodzi z języka ukraińskiego
bujrep pochodzi z języka holenderskiego
bukiet pochodzi z języka francuskiego
bukinista pochodzi z języka francuskiego
bukolika pochodzi z języka łacińskiego
bukranion pochodzi z języka greckiego
bukszpan pochodzi z języka niemieckiego
bukszpryt pochodzi z języka niemieckiego
buldeneż pochodzi z języka francuskiego
buldog pochodzi z języka angielskiego
buldożer pochodzi z języka angielskiego
bulimia pochodzi z języka łacińskiego
bulion pochodzi z języka francuskiego
bulla pochodzi z języka łacińskiego
bulwar pochodzi z języka francuskiego
bułany pochodzi z języka rosyjskiego
bułat pochodzi z języka tureckiego
buława pochodzi z języka ukraińskiego
bum pochodzi z języka szwedzkiego
bumblować pochodzi z języka niemieckiego
bumelant pochodzi z języka niemieckiego
bumerang pochodzi z języka niemieckiego
Bund pochodzi z języka niemieckiego
bunda pochodzi z języka węgierskiego
Bundesrat pochodzi z języka niemieckiego
Bundestag pochodzi z języka niemieckiego
bungalow pochodzi z języka angielskiego
bunkier pochodzi z języka niemieckiego
bunt pochodzi z języka niemieckiego
buńczuk pochodzi z języka ukraińskiego
burberry pochodzi z języka angielskiego
burdon pochodzi z języka francuskiego
burgrabia pochodzi z języka niemieckiego
burka pochodzi z języka tureckiego
burleska pochodzi z języka francuskiego
burłak pochodzi z języka rosyjskiego
burnus pochodzi z języka francuskiego
bursa pochodzi z języka łacińskiego
bursz pochodzi z języka niemieckiego
burt pochodzi z języka niemieckiego
burta pochodzi z języka niemieckiego
burżuazja pochodzi z języka francuskiego
burżuj pochodzi z języka rosyjskiego
busola pochodzi z języka francuskiego
buster pochodzi z języka rosyjskiego
busz pochodzi z języka angielskiego
butaforia pochodzi z języka rosyjskiego
butan pochodzi z języka niemieckiego
butelka pochodzi z języka francuskiego
C pochodzi z języka łacińskiego
cafe pochodzi z języka francuskiego
cajg pochodzi z języka niemieckiego
butonierka pochodzi z języka francuskiego
buzdygan pochodzi z języka ukraińskiego
byliny pochodzi z języka rosyjskiego
calendarium pochodzi z języka łacińskiego
camping pochodzi z języka angielskiego
canasta pochodzi z języka francuskiego
canoe pochodzi z języka angielskiego
cantabile pochodzi z języka włoskiego
capriccio pochodzi z języka włoskiego
capriccioso pochodzi z języka włoskiego
capstrzyk pochodzi z języka niemieckiego
car pochodzi z języka rosyjskiego
carcinoma pochodzi z języka łacińskiego
cargo pochodzi z języka hiszpańskiego
carillon pochodzi z języka francuskiego
casco pochodzi z języka niemieckiego
cassapanca pochodzi z języka włoskiego
cassone pochodzi z języka włoskiego
casus pochodzi z języka łacińskiego
cech pochodzi z języka niemieckiego
cedent pochodzi z języka niemieckiego
cedować pochodzi z języka łacińskiego
cedr pochodzi z języka łacińskiego
cedraty pochodzi z języka włoskiego
ceduła pochodzi z języka łacińskiego
cefeidy pochodzi z języka łacińskiego
cekhauz pochodzi z języka niemieckiego
cekin pochodzi z języka włoskiego
cela pochodzi z języka łacińskiego
celebrans pochodzi z języka łacińskiego
celebrować pochodzi z języka łacińskiego
celestyn pochodzi z języka francuskiego
celibat pochodzi z języka łacińskiego
cello pochodzi z języka niemieckiego
celofan pochodzi z języka niemieckiego
celom pochodzi z języka niemieckiego
celostat pochodzi z języka francuskiego
celoteks pochodzi z języka francuskiego
celularny pochodzi z języka łacińskiego
celuloid pochodzi z języka niemieckiego
celuloza pochodzi z języka niemieckiego
cembrować pochodzi z języka niemieckiego
cement pochodzi z języka łacińskiego
cementyt pochodzi z języka niemieckiego
cenestezja pochodzi z języka niemieckiego
cent pochodzi z języka angielskiego
centaur pochodzi z języka łacińskiego
centezymalny pochodzi z języka niemieckiego
centrala pochodzi z języka łacińskiego
centralizacja pochodzi z języka niemieckiego
centralizm pochodzi z języka francuskiego
centralizować pochodzi z języka francuskiego
centralny pochodzi z języka łacińskiego
centrować pochodzi z języka niemieckiego
centrum pochodzi z języka łacińskiego
centryfuga pochodzi z języka niemieckiego
centrysta pochodzi z języka rosyjskiego
centryzm pochodzi z języka rosyjskiego
centumwirowie pochodzi z języka łacińskiego
centuria pochodzi z języka łacińskiego
centuria pochodzi z języka łacińskiego
centurion pochodzi z języka łacińskiego
centy- pochodzi z języka łacińskiego
centyfolia pochodzi z języka łacińskiego
centygram pochodzi z języka niemieckiego
centym pochodzi z języka francuskiego
centymetr pochodzi z języka niemieckiego
cenzor pochodzi z języka łacińskiego
cenzura pochodzi z języka łacińskiego
cenzus pochodzi z języka łacińskiego
cer pochodzi z języka łacińskiego
ceramiczny pochodzi z języka francuskiego
ceramika pochodzi z języka francuskiego
cerata pochodzi z języka łacińskiego
Cerber pochodzi z języka łacińskiego
cercie pochodzi z języka francuskiego
cerebralny pochodzi z języka łacińskiego
ceregiele pochodzi z języka niemieckiego
ceremonia pochodzi z języka łacińskiego
ceremonialny pochodzi z języka łacińskiego
ceremonia! pochodzi z języka łacińskiego
Ceres pochodzi z języka łacińskiego
cerezyna pochodzi z języka niemieckiego
ceroplastyka pochodzi z języka niemieckiego
certacja pochodzi z języka łacińskiego
certyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
certyfikat pochodzi z języka łacińskiego
cesja pochodzi z języka niemieckiego
cesjonariusz pochodzi z języka niemieckiego
cetnar pochodzi z języka niemieckiego
cez pochodzi z języka łacińskiego
cezalpinia pochodzi z języka francuskiego
cezar pochodzi z języka łacińskiego
cezaryzm pochodzi z języka francuskiego
cezura pochodzi z języka łacińskiego
chalcedon pochodzi z języka łacińskiego
chalkografia pochodzi z języka niemieckiego
chalkopiryt pochodzi z języka niemieckiego
chalkozyn pochodzi z języka niemieckiego
challenge pochodzi z języka angielskiego
chałat pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
chałtura pochodzi z języka rosyjskiego
chałwa pochodzi z języka rosyjskiego
champion pochodzi z języka francuskiego
chamsin pochodzi z języka arabskiego
chan pochodzi z języka tureckiego
chandra pochodzi z języka rosyjskiego
chantilly pochodzi z języka francuskiego
chaos pochodzi z języka łacińskiego
charakter pochodzi z języka łacińskiego
charakterologia pochodzi z języka niemieckiego
charakterystyka pochodzi z języka niemieckiego
charakteryzować pochodzi z języka niemieckiego
Charon pochodzi z języka greckiego
charter pochodzi z języka angielskiego
charytatywny pochodzi z języka łacińskiego
Charyty pochodzi z języka greckiego
charyzmat pochodzi z języka łacińskiego
chassis pochodzi z języka francuskiego
chasyd pochodzi z języka hebrajskiego
cheder pochodzi z języka hebrajskiego
chemia pochodzi z języka niemieckiego
chemigrafia pochodzi z języka niemieckiego
chemikalia pochodzi z języka łacińskiego
chemiluminescencja pochodzi z języka niemieckiego
chemotaksja pochodzi z języka niemieckiego
chemoterapeutyczny pochodzi z języka niemieckiego
chemoterapia pochodzi z języka niemieckiego
cherubin pochodzi z języka łacińskiego
chiazma pochodzi z języka łacińskiego
chiliaści pochodzi z języka niemieckiego
chiliazm pochodzi z języka niemieckiego
chimera pochodzi z języka łacińskiego
chinidyna pochodzi z języka niemieckiego
chinina pochodzi z języka niemieckiego
chinon pochodzi z języka niemieckiego
chiromancja pochodzi z języka niemieckiego
chiromanta pochodzi z języka niemieckiego
chirurg pochodzi z języka łacińskiego
chirurgia pochodzi z języka łacińskiego
chiton pochodzi z języka greckiego
chityna pochodzi z języka niemieckiego
chloantyt pochodzi z języka niemieckiego
chlor pochodzi z języka łacińskiego
chloral pochodzi z języka niemieckiego
chlorargiryt pochodzi z języka francuskiego
chlorofil pochodzi z języka niemieckiego
chloroform pochodzi z języka niemieckiego
chloromycetyna pochodzi z języka niemieckiego
chloropikryna pochodzi z języka francuskiego
chloroplasty pochodzi z języka niemieckiego
chloroza pochodzi z języka łacińskiego
chloryty pochodzi z języka niemieckiego
chmyz pochodzi z języka ukraińskiego
cholera pochodzi z języka łacińskiego
choleryk pochodzi z języka łacińskiego
cholesteryna pochodzi z języka łacińskiego
choliamb pochodzi z języka łacińskiego
chondrologia pochodzi z języka niemieckiego
chorał pochodzi z języka łacińskiego
chorda pochodzi z języka łacińskiego
chordofony pochodzi z języka niemieckiego
chordometr pochodzi z języka niemieckiego
chorea pochodzi z języka greckiego
chorej pochodzi z języka łacińskiego
choreografia pochodzi z języka niemieckiego
chorologia pochodzi z języka niemieckiego
chow-chow pochodzi z języka angielskiego
chór pochodzi z języka łacińskiego
chrestomatia pochodzi z języka greckiego
chrom pochodzi z języka łacińskiego
chromatofory pochodzi z języka niemieckiego
chromatopsja pochodzi z języka łacińskiego
chromatyczny pochodzi z języka łacińskiego
chromatyna pochodzi z języka niemieckiego
chromatyzm pochodzi z języka francuskiego
chromit pochodzi z języka niemieckiego
chromofotografia pochodzi z języka niemieckiego
chromogen pochodzi z języka niemieckiego
chromolitografia pochodzi z języka niemieckiego
chromoplasty pochodzi z języka niemieckiego
chromosfera pochodzi z języka niemieckiego
chromosomy pochodzi z języka niemieckiego
chromotypia pochodzi z języka niemieckiego
chroniczny pochodzi z języka łacińskiego
chronik pochodzi z języka łacińskiego
chronograf pochodzi z języka niemieckiego
chronogram pochodzi z języka niemieckiego
chronologia pochodzi z języka niemieckiego
chronologiczny pochodzi z języka niemieckiego
chronometr pochodzi z języka niemieckiego
chronometraż pochodzi z języka niemieckiego
chronostych pochodzi z języka niemieckiego
chryja pochodzi z języka łacińskiego
chryzantema pochodzi z języka łacińskiego
chryzoberyl pochodzi z języka łacińskiego
chryzografia pochodzi z języka niemieckiego
chryzolit pochodzi z języka niemieckiego
chryzopraz pochodzi z języka niemieckiego
chryzotyl pochodzi z języka niemieckiego
chuligan pochodzi z języka rosyjskiego
Churał pochodzi z języka mongolskiego
chutor pochodzi z języka rosyjskiego
chylat pochodzi z języka arabskiego
ciaccona pochodzi z języka włoskiego
cicerone pochodzi z języka włoskiego
Circe pochodzi z języka łacińskiego
cirrostratus pochodzi z języka francuskiego
cirrus pochodzi z języka niemieckiego
city pochodzi z języka angielskiego
ciżma pochodzi z języka węgierskiego
clearing pochodzi z języka angielskiego
clerk pochodzi z języka francuskiego
clou pochodzi z języka francuskiego
cło pochodzi z języka niemieckiego
cockpit pochodzi z języka angielskiego
coda pochodzi z języka włoskiego
coitus pochodzi z języka łacińskiego
cokół pochodzi z języka włoskiego
college pochodzi z języka francuskiego
colt pochodzi z języka angielskiego
confetti pochodzi z języka włoskiego
confiteor pochodzi z języka łacińskiego
contagium pochodzi z języka łacińskiego
continuum pochodzi z języka łacińskiego
contra pochodzi z języka łacińskiego
correct pochodzi z języka francuskiego
corrida pochodzi z języka hiszpańskiego
corso pochodzi z języka włoskiego
crawl pochodzi z języka angielskiego
credit pochodzi z języka włoskiego
crescendo pochodzi z języka włoskiego
cross pochodzi z języka angielskiego
cross-country pochodzi z języka angielskiego
Cu pochodzi z języka łacińskiego
cug pochodzi z języka niemieckiego
cugle pochodzi z języka niemieckiego
cuma pochodzi z języka niemieckiego
cumulonimbus pochodzi z języka niemieckiego
cumulus pochodzi z języka niemieckiego
curiosum pochodzi z języka łacińskiego
cybernetyka pochodzi z języka francuskiego
cybet pochodzi z języka niemieckiego
cybet pochodzi z języka niemieckiego
cybuch pochodzi z języka tureckiego
cycero pochodzi z języka niemieckiego
cydr pochodzi z języka francuskiego
cyferblat pochodzi z języka niemieckiego
cyfra pochodzi z języka niemieckiego
cygaro pochodzi z języka hiszpańskiego
cyjan pochodzi z języka niemieckiego
cyjanina pochodzi z języka niemieckiego
cyjankali pochodzi z języka łacińskiego
cyjanoza pochodzi z języka łacińskiego
cykady pochodzi z języka łacińskiego
cykata pochodzi z języka włoskiego
cykl pochodzi z języka łacińskiego
cyklamen pochodzi z języka łacińskiego
cyklina pochodzi z języka niemieckiego
cyklista pochodzi z języka francuskiego
cykloid pochodzi z języka niemieckiego
cykloida pochodzi z języka niemieckiego
cyklon pochodzi z języka niemieckiego
cyklop pochodzi z języka łacińskiego
cyklotron pochodzi z języka niemieckiego
cyklotymia pochodzi z języka łacińskiego
cykoria pochodzi z języka łacińskiego
cykuta pochodzi z języka łacińskiego
cylinder pochodzi z języka niemieckiego
cylindryczny pochodzi z języka niemieckiego
cymbalista pochodzi z języka łacińskiego
cymbał pochodzi z języka łacińskiego
cymelia pochodzi z języka łacińskiego
cyna pochodzi z języka niemieckiego
cynadry pochodzi z języka niemieckiego
cynamon pochodzi z języka łacińskiego
cyneraria pochodzi z języka łacińskiego
cynfolia pochodzi z języka niemieckiego
cyngiel pochodzi z języka niemieckiego
cynia pochodzi z języka łacińskiego
cynik pochodzi z języka łacińskiego
cynizm pochodzi z języka łacińskiego
cynk pochodzi z języka niemieckiego
cynkit pochodzi z języka niemieckiego
cynkografia pochodzi z języka niemieckiego
cynober pochodzi z języka niemieckiego
cypel pochodzi z języka niemieckiego
cyprys pochodzi z języka łacińskiego
cyrenaicy pochodzi z języka łacińskiego
cyrk pochodzi z języka łacińskiego
cyrkiel pochodzi z języka niemieckiego
cyrkon pochodzi z języka niemieckiego
cyrkulacja pochodzi z języka łacińskiego
cyrkularny pochodzi z języka łacińskiego
cyrkularz pochodzi z języka niemieckiego
cyrkulować pochodzi z języka łacińskiego
cyrkuł pochodzi z języka łacińskiego
cyrkumfleks pochodzi z języka łacińskiego
cyrograf pochodzi z języka łacińskiego
cyrulik pochodzi z języka łacińskiego
cysta pochodzi z języka łacińskiego
cysterna pochodzi z języka łacińskiego
cystersi pochodzi z języka francuskiego
cystoskop pochodzi z języka niemieckiego
cystoskopia pochodzi z języka niemieckiego
cytadela pochodzi z języka niemieckiego
cytata pochodzi z języka łacińskiego
cytoblast pochodzi z języka łacińskiego
czesucza pochodzi z języka chińskiego
czołdar pochodzi z języka tureckiego
czop pochodzi z języka niemieckiego
dadaizm pochodzi z języka francuskiego
Dafne pochodzi z języka łacińskiego
dagerotyp pochodzi z języka francuskiego
dagerotypia pochodzi z języka francuskiego
czumak pochodzi z języka ukraińskiego
czynele pochodzi z języka włoskiego
czynownik pochodzi z języka rosyjskiego
daimonion pochodzi z języka greckiego
daktyl pochodzi z języka łacińskiego
daktylografia pochodzi z języka francuskiego
daktyloskopia pochodzi z języka niemieckiego
dalajlama pochodzi z języka niemieckiego
dalia pochodzi z języka łacińskiego
dalmatyka pochodzi z języka łacińskiego
dama pochodzi z języka francuskiego
damara pochodzi z języka niemieckiego
danino pochodzi z języka niemieckiego
Danaidy pochodzi z języka greckiego
dandys pochodzi z języka angielskiego
dansing pochodzi z języka angielskiego
darwinista pochodzi z języka angielskiego
darwinizm pochodzi z języka angielskiego
data pochodzi z języka łacińskiego
de- pochodzi z języka łacińskiego
debarkować pochodzi z języka francuskiego
debata pochodzi z języka francuskiego
debel pochodzi z języka angielskiego
debil pochodzi z języka łacińskiego
debit pochodzi z języka francuskiego
debit pochodzi z języka łacińskiego
debiut pochodzi z języka francuskiego
debiutant pochodzi z języka francuskiego
decemwirat pochodzi z języka łacińskiego
decemwirowie pochodzi z języka łacińskiego
decennium pochodzi z języka łacińskiego
decentralizacja pochodzi z języka niemieckiego
decorum pochodzi z języka łacińskiego
decrescendo pochodzi z języka włoskiego
decybel pochodzi z języka francuskiego
decydować pochodzi z języka łacińskiego
decygram pochodzi z języka francuskiego
decylitr pochodzi z języka francuskiego
decyma pochodzi z języka łacińskiego
decymalny pochodzi z języka francuskiego
decymetr pochodzi z języka francuskiego
decyzja pochodzi z języka łacińskiego
Dedal pochodzi z języka łacińskiego
dedukcja pochodzi z języka łacińskiego
dedukować pochodzi z języka łacińskiego
dedykacja pochodzi z języka łacińskiego
defectiva pochodzi z języka łacińskiego
defekacja pochodzi z języka łacińskiego
defekt pochodzi z języka łacińskiego
defektywny pochodzi z języka łacińskiego
defenestracja pochodzi z języka niemieckiego
defensywa pochodzi z języka łacińskiego
defetysta pochodzi z języka francuskiego
defetyzm pochodzi z języka francuskiego
deficyt pochodzi z języka łacińskiego
defiguracja pochodzi z języka niemieckiego
defilada pochodzi z języka francuskiego
defilować pochodzi z języka francuskiego
definicja pochodzi z języka łacińskiego
definiendum pochodzi z języka łacińskiego
definiens pochodzi z języka łacińskiego
definiować pochodzi z języka łacińskiego
definitor pochodzi z języka łacińskiego
definitorium pochodzi z języka łacińskiego
definitywny pochodzi z języka niemieckiego
deflacja pochodzi z języka niemieckiego
deflagracja pochodzi z języka łacińskiego
deflegmacja pochodzi z języka niemieckiego
deflegmator pochodzi z języka niemieckiego
deflektor pochodzi z języka francuskiego
deflektor pochodzi z języka niemieckiego
defloracja pochodzi z języka łacińskiego
deformacja pochodzi z języka łacińskiego
defraudacja pochodzi z języka łacińskiego
defraudant pochodzi z języka łacińskiego
degeneracja pochodzi z języka łacińskiego
degenerat pochodzi z języka łacińskiego
degradacja pochodzi z języka łacińskiego
degradować pochodzi z języka łacińskiego
degras pochodzi z języka francuskiego
degrengolada pochodzi z języka francuskiego
degresja pochodzi z języka łacińskiego
degustacja pochodzi z języka francuskiego
deiktyczny pochodzi z języka greckiego
deista pochodzi z języka francuskiego
deizm pochodzi z języka francuskiego
dej pochodzi z języka francuskiego
dek pochodzi z języka niemieckiego
deka- pochodzi z języka greckiego
dekabryści pochodzi z języka rosyjskiego
dekadencja pochodzi z języka francuskiego
dekadent pochodzi z języka francuskiego
dekadentyzm pochodzi z języka francuskiego
dekaedr pochodzi z języka francuskiego
dekagon pochodzi z języka francuskiego
dekagram pochodzi z języka francuskiego
dekalitr pochodzi z języka francuskiego
dekalog pochodzi z języka łacińskiego
dekanat pochodzi z języka łacińskiego
dekantacja pochodzi z języka francuskiego
dekapitacja pochodzi z języka łacińskiego
dekarbonizacja pochodzi z języka niemieckiego
dekatyzować pochodzi z języka francuskiego
dekiel pochodzi z języka niemieckiego
deklamacja pochodzi z języka łacińskiego
deklamować pochodzi z języka łacińskiego
deklaracja pochodzi z języka łacińskiego
deklarować pochodzi z języka łacińskiego
deklinacja pochodzi z języka łacińskiego
deklinator pochodzi z języka niemieckiego
dekokt pochodzi z języka łacińskiego
dekolt pochodzi z języka francuskiego
dekompensacja pochodzi z języka łacińskiego
dekompozycja pochodzi z języka niemieckiego
dekoncentrować pochodzi z języka niemieckiego
dekoracja pochodzi z języka łacińskiego
dekorator pochodzi z języka francuskiego
dekorować pochodzi z języka łacińskiego
dekort pochodzi z języka niemieckiego
dekrement pochodzi z języka łacińskiego
dekret pochodzi z języka łacińskiego
dekretacja pochodzi z języka łacińskiego
dekretalia pochodzi z języka łacińskiego
dekretały pochodzi z języka łacińskiego
dekstroza pochodzi z języka niemieckiego
dekstryna pochodzi z języka niemieckiego
dekurażować pochodzi z języka francuskiego
delacja pochodzi z języka łacińskiego
delator pochodzi z języka łacińskiego
delegacja pochodzi z języka łacińskiego
delegat pochodzi z języka łacińskiego
delegować pochodzi z języka łacińskiego
delfin pochodzi z języka łacińskiego
delfin pochodzi z języka łacińskiego
deliberacja pochodzi z języka łacińskiego
deliberować pochodzi z języka łacińskiego
delikatesy pochodzi z języka niemieckiego
delikatny pochodzi z języka łacińskiego
delikt pochodzi z języka łacińskiego
delikwent pochodzi z języka łacińskiego
delimitacja pochodzi z języka łacińskiego
delirium pochodzi z języka łacińskiego
delta pochodzi z języka greckiego
deluwia pochodzi z języka łacińskiego
demagog pochodzi z języka greckiego
demagogia pochodzi z języka niemieckiego
demarche" pochodzi z języka francuskiego
demarkacja pochodzi z języka francuskiego
demaskować pochodzi z języka francuskiego
demencja pochodzi z języka łacińskiego
dementi pochodzi z języka francuskiego
Demeter pochodzi z języka greckiego
demilitaryzacja pochodzi z języka francuskiego
demineralizacja pochodzi z języka francuskiego
demiurg pochodzi z języka łacińskiego
demobilizacja pochodzi z języka francuskiego
demobilizować pochodzi z języka francuskiego
demodulacja pochodzi z języka niemieckiego
demografia pochodzi z języka francuskiego
demokracja pochodzi z języka łacińskiego
demokrata pochodzi z języka niemieckiego
demokratyczny pochodzi z języka francuskiego
demokratyzacja pochodzi z języka francuskiego
demokratyzm pochodzi z języka niemieckiego
demolować pochodzi z języka łacińskiego
demon pochodzi z języka łacińskiego
demonetyzacja pochodzi z języka francuskiego
demonizm pochodzi z języka niemieckiego
demonologia pochodzi z języka niemieckiego
demonstracja pochodzi z języka łacińskiego
demonstrant pochodzi z języka łacińskiego
demonstrator pochodzi z języka łacińskiego
demonstrować pochodzi z języka łacińskiego
demontaż pochodzi z języka francuskiego
demontować pochodzi z języka francuskiego
demoralizacja pochodzi z języka francuskiego
demoralizować pochodzi z języka francuskiego
demos pochodzi z języka greckiego
demurrage pochodzi z języka angielskiego
denacjonalizacja pochodzi z języka francuskiego
denacjonalizować pochodzi z języka francuskiego
denacyfikacja pochodzi z języka rosyjskiego
denar pochodzi z języka łacińskiego
denat pochodzi z języka łacińskiego
denaturalizacja pochodzi z języka niemieckiego
denaturalizować pochodzi z języka niemieckiego
denaturat pochodzi z języka łacińskiego
denaturować pochodzi z języka niemieckiego
dendrologia pochodzi z języka niemieckiego
dendrometria pochodzi z języka niemieckiego
dendryt pochodzi z języka niemieckiego
denitryfikacja pochodzi z języka niemieckiego
deniwelacja pochodzi z języka francuskiego
densytometr pochodzi z języka francuskiego
dentalny pochodzi z języka łacińskiego
dentyna pochodzi z języka niemieckiego
dentysta pochodzi z języka francuskiego
denudacja pochodzi z języka łacińskiego
denuncjacja pochodzi z języka łacińskiego
denuncjator pochodzi z języka łacińskiego
denuncjować pochodzi z języka łacińskiego
departament pochodzi z języka francuskiego
dependent pochodzi z języka łacińskiego
depesza pochodzi z języka francuskiego
depigmentacja pochodzi z języka rosyjskiego
depilacja pochodzi z języka francuskiego
depilator pochodzi z języka łacińskiego
depolaryzacja pochodzi z języka niemieckiego
depolaryzator pochodzi z języka niemieckiego
deponent pochodzi z języka łacińskiego
deponować pochodzi z języka łacińskiego
depopularyzacja pochodzi z języka francuskiego
deport pochodzi z języka francuskiego
deportacja pochodzi z języka łacińskiego
deportować pochodzi z języka łacińskiego
depozytariusz pochodzi z języka łacińskiego
depozytor pochodzi z języka łacińskiego
deprawacja pochodzi z języka łacińskiego
deprawować pochodzi z języka łacińskiego
deprecjacja pochodzi z języka francuskiego
deprecjonować pochodzi z języka łacińskiego
depresja pochodzi z języka łacińskiego
deprymować pochodzi z języka łacińskiego
deputacja pochodzi z języka łacińskiego
deputat pochodzi z języka niemieckiego
deputat pochodzi z języka łacińskiego
deputowany pochodzi z języka łacińskiego
deranżować pochodzi z języka francuskiego
deratyzacja pochodzi z języka francuskiego
derby pochodzi z języka angielskiego
deresz pochodzi z języka węgierskiego
dermatoid pochodzi z języka niemieckiego
dermatol pochodzi z języka niemieckiego
dermatolog pochodzi z języka niemieckiego
dermatologia pochodzi z języka niemieckiego
dermatyn pochodzi z języka niemieckiego
dermografizm pochodzi z języka niemieckiego
derogacja pochodzi z języka łacińskiego
derwisz pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
derywacja pochodzi z języka łacińskiego
derywat pochodzi z języka łacińskiego
derywometr pochodzi z języka francuskiego
desant pochodzi z języka francuskiego
descendent pochodzi z języka łacińskiego
deseń pochodzi z języka francuskiego
deser pochodzi z języka francuskiego
deskrypcja pochodzi z języka łacińskiego
deskwamacja pochodzi z języka niemieckiego
desmologia pochodzi z języka niemieckiego
desmotropia pochodzi z języka niemieckiego
desmurgia pochodzi z języka niemieckiego
despekt pochodzi z języka łacińskiego
desperacja pochodzi z języka łacińskiego
desperat pochodzi z języka łacińskiego
desperować pochodzi z języka łacińskiego
despota pochodzi z języka greckiego
despotyczny pochodzi z języka niemieckiego
despotyzm pochodzi z języka niemieckiego
dessous pochodzi z języka francuskiego
destrukcja pochodzi z języka łacińskiego
destylacja pochodzi z języka łacińskiego
destylat pochodzi z języka niemieckiego
destylator pochodzi z języka niemieckiego
destylować pochodzi z języka łacińskiego
destytucja pochodzi z języka łacińskiego
desygnacja pochodzi z języka łacińskiego
desygnat pochodzi z języka łacińskiego
desygnować pochodzi z języka łacińskiego
deszyfrować pochodzi z języka francuskiego
detal pochodzi z języka francuskiego
detalista pochodzi z języka niemieckiego
detekcja pochodzi z języka łacińskiego
detektor pochodzi z języka niemieckiego
detektyw pochodzi z języka niemieckiego
detencja pochodzi z języka łacińskiego
deterioracja pochodzi z języka niemieckiego
determinacja pochodzi z języka łacińskiego
determinista pochodzi z języka francuskiego
determinizm pochodzi z języka francuskiego
determinować pochodzi z języka łacińskiego
detonacja pochodzi z języka francuskiego
detonator pochodzi z języka niemieckiego
detonować pochodzi z języka łacińskiego
detronizacja pochodzi z języka łacińskiego
detronizować pochodzi z języka łacińskiego
deuter pochodzi z języka niemieckiego
deuteragonista pochodzi z języka greckiego
deuteron pochodzi z języka angielskiego
dewaluacja pochodzi z języka niemieckiego
dewastacja pochodzi z języka niemieckiego
dewastować pochodzi z języka łacińskiego
dewiacja pochodzi z języka łacińskiego
dewiza pochodzi z języka francuskiego
dewocja pochodzi z języka łacińskiego
dewocjonalia pochodzi z języka niemieckiego
dewot pochodzi z języka łacińskiego
dezabil pochodzi z języka francuskiego
dezawantaż pochodzi z języka francuskiego
dezawuować pochodzi z języka francuskiego
dezercja pochodzi z języka łacińskiego
dezerter pochodzi z języka francuskiego
dezodoryzacja pochodzi z języka francuskiego
dezoksydacja pochodzi z języka francuskiego
dezolacja pochodzi z języka łacińskiego
dezorganizacja pochodzi z języka francuskiego
dezorganizować pochodzi z języka francuskiego
dezorientacja pochodzi z języka francuskiego
dezorientować pochodzi z języka francuskiego
dezyderat pochodzi z języka łacińskiego
dezyderia pochodzi z języka łacińskiego
dezynfekcja pochodzi z języka niemieckiego
dezynsekcja pochodzi z języka francuskiego
dezyntegracja pochodzi z języka niemieckiego
diabaz pochodzi z języka niemieckiego
diabetyk pochodzi z języka niemieckiego
diabolo pochodzi z języka włoskiego
diachronia pochodzi z języka francuskiego
diadem pochodzi z języka łacińskiego
diadochowie pochodzi z języka greckiego
diafanometr pochodzi z języka niemieckiego
diafanoskop pochodzi z języka niemieckiego
diafonia pochodzi z języka łacińskiego
diaforeza pochodzi z języka niemieckiego
diafragma pochodzi z języka łacińskiego
diageneza pochodzi z języka niemieckiego
diagnostyczny pochodzi z języka niemieckiego
diagnostyka pochodzi z języka niemieckiego
diagnoza pochodzi z języka greckiego
diagonal pochodzi z języka niemieckiego
diagonalny pochodzi z języka łacińskiego
diagraf pochodzi z języka francuskiego
diagram pochodzi z języka łacińskiego
diak pochodzi z języka rosyjskiego
diakon pochodzi z języka łacińskiego
diakonisa pochodzi z języka niemieckiego
diakrytyczny pochodzi z języka niemieckiego
dialekt pochodzi z języka łacińskiego
dialektalny pochodzi z języka francuskiego
dialektologia pochodzi z języka niemieckiego
dialektyk pochodzi z języka łacińskiego
dialektyka pochodzi z języka łacińskiego
dializa pochodzi z języka łacińskiego
dializator pochodzi z języka niemieckiego
dialog pochodzi z języka łacińskiego
diamagnetyczny pochodzi z języka niemieckiego
diamagnetyzm pochodzi z języka francuskiego
diamat pochodzi z języka rosyjskiego
diament pochodzi z języka łacińskiego
diametralny pochodzi z języka francuskiego
Diana pochodzi z języka łacińskiego
diapazon pochodzi z języka łacińskiego
diapiry pochodzi z języka greckiego
diapozytyw pochodzi z języka niemieckiego
diariusz pochodzi z języka łacińskiego
diaspora pochodzi z języka greckiego
diastaza pochodzi z języka łacińskiego
diastole pochodzi z języka greckiego
diastrofizm pochodzi z języka francuskiego
diatermia pochodzi z języka francuskiego
diatermiczny pochodzi z języka francuskiego
diateza pochodzi z języka greckiego
diatomit pochodzi z języka niemieckiego
diatoniczny pochodzi z języka niemieckiego
diatonika pochodzi z języka niemieckiego
diatryba pochodzi z języka łacińskiego
diecezja pochodzi z języka łacińskiego
dielektryczny pochodzi z języka niemieckiego
dielektryk pochodzi z języka niemieckiego
diereza pochodzi z języka łacińskiego
dieta pochodzi z języka łacińskiego
dieta pochodzi z języka łacińskiego
dietetyka pochodzi z języka łacińskiego
digesta pochodzi z języka łacińskiego
digitalis pochodzi z języka łacińskiego
dikolon pochodzi z języka greckiego
diminuendo pochodzi z języka włoskiego
DIN pochodzi z języka niemieckiego
dingo pochodzi z języka angielskiego
dinozaury pochodzi z języka łacińskiego
dintojra pochodzi z języka hebrajskiego
dioda pochodzi z języka francuskiego
Dionizos pochodzi z języka greckiego
diopsyd pochodzi z języka niemieckiego
diopter pochodzi z języka niemieckiego
dioptria pochodzi z języka niemieckiego
dioptryczny pochodzi z języka francuskiego
dioptryka pochodzi z języka niemieckiego
diorama pochodzi z języka niemieckiego
dioryt pochodzi z języka niemieckiego
diplodoki pochodzi z języka łacińskiego
diplokoki pochodzi z języka łacińskiego
dipol pochodzi z języka niemieckiego
diuny pochodzi z języka niemieckiego
diuretyczny pochodzi z języka francuskiego
diureza pochodzi z języka łacińskiego
diurnista pochodzi z języka niemieckiego
diuszesa pochodzi z języka francuskiego
diw pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
diwa pochodzi z języka włoskiego
do pochodzi z języka włoskiego
doberman pochodzi z języka niemieckiego
dobosz pochodzi z języka węgierskiego
docent pochodzi z języka łacińskiego
dodekafonizm pochodzi z języka francuskiego
dog pochodzi z języka angielskiego
dogmat pochodzi z języka greckiego
dogmatyk pochodzi z języka łacińskiego
dogmatyka pochodzi z języka niemieckiego
dogmatyzm pochodzi z języka niemieckiego
dok pochodzi z języka angielskiego
doktor pochodzi z języka łacińskiego
doktorant pochodzi z języka łacińskiego
doktorat pochodzi z języka łacińskiego
doktryna pochodzi z języka łacińskiego
doktryner pochodzi z języka francuskiego
dokument pochodzi z języka łacińskiego
dokumentacja pochodzi z języka francuskiego
dokumentarny pochodzi z języka niemieckiego
dolar pochodzi z języka angielskiego
dolce pochodzi z języka włoskiego
doleryt pochodzi z języka niemieckiego
dolichocefal pochodzi z języka łacińskiego
dolichocefalia pochodzi z języka łacińskiego
dolman pochodzi z języka węgierskiego
dolmeny pochodzi z języka niemieckiego
dolomit pochodzi z języka niemieckiego
doloroso pochodzi z języka włoskiego
domena pochodzi z języka francuskiego
domestykacja pochodzi z języka niemieckiego
domicyl pochodzi z języka łacińskiego
dominacja pochodzi z języka łacińskiego
dominanta pochodzi z języka łacińskiego
dominikanie pochodzi z języka łacińskiego
dominium pochodzi z języka łacińskiego
dominium pochodzi z języka angielskiego
domino pochodzi z języka francuskiego
dominować pochodzi z języka łacińskiego
don pochodzi z języka hiszpańskiego
donacja pochodzi z języka łacińskiego
donatariusz pochodzi z języka łacińskiego
donator pochodzi z języka łacińskiego
donatyści pochodzi z języka łacińskiego
donkiszot pochodzi z języka francuskiego
donkiszoteria pochodzi z języka niemieckiego
donna pochodzi z języka włoskiego
donżon pochodzi z języka francuskiego
donżuan pochodzi z języka francuskiego
doping pochodzi z języka angielskiego
dormeza pochodzi z języka francuskiego
dorsalny pochodzi z języka łacińskiego
dorsz pochodzi z języka niemieckiego
dortuar pochodzi z języka francuskiego
dossier pochodzi z języka francuskiego
dotacja pochodzi z języka łacińskiego
dotować pochodzi z języka łacińskiego
double pochodzi z języka francuskiego
doza pochodzi z języka łacińskiego
doża pochodzi z języka włoskiego
dracena pochodzi z języka łacińskiego
drachma pochodzi z języka łacińskiego
drachma pochodzi z języka angielskiego
draga pochodzi z języka angielskiego
dragoman pochodzi z języka francuskiego
dragon pochodzi z języka francuskiego
drajw pochodzi z języka angielskiego
drajwer pochodzi z języka angielskiego
dramat pochodzi z języka greckiego
dramaturg pochodzi z języka francuskiego
dramaturgia pochodzi z języka greckiego
dramatyzacja pochodzi z języka francuskiego
dramatyzować pochodzi z języka francuskiego
draperia pochodzi z języka francuskiego
drapować pochodzi z języka francuskiego
drastyczny pochodzi z języka greckiego
drażetki pochodzi z języka francuskiego
drelich pochodzi z języka niemieckiego
dren pochodzi z języka angielskiego
drenaż pochodzi z języka niemieckiego
dres pochodzi z języka angielskiego
drezyna pochodzi z języka niemieckiego
driady pochodzi z języka greckiego
driakiew pochodzi z języka niemieckiego
dribling pochodzi z języka angielskiego
drogeria pochodzi z języka francuskiego
drogiet pochodzi z języka francuskiego
drogista pochodzi z języka francuskiego
dromader pochodzi z języka francuskiego
dropsy pochodzi z języka angielskiego
dropszot pochodzi z języka angielskiego
druidzi pochodzi z języka łacińskiego
druk pochodzi z języka niemieckiego
drukować pochodzi z języka niemieckiego
drumla pochodzi z języka niemieckiego
drumliny pochodzi z języka angielskiego
dryf pochodzi z języka angielskiego
dryl pochodzi z języka niemieckiego
dryl pochodzi z języka niemieckiego
dryl pochodzi z języka niemieckiego
drylować pochodzi z języka niemieckiego
dualis pochodzi z języka łacińskiego
dualizm pochodzi z języka francuskiego
dubbing pochodzi z języka angielskiego
dubel pochodzi z języka francuskiego
dubelt pochodzi z języka niemieckiego
dubelt pochodzi z języka niemieckiego
dubeltowy pochodzi z języka niemieckiego
dubia pochodzi z języka łacińskiego
dubia pochodzi z języka francuskiego
dubler pochodzi z języka francuskiego
dublet pochodzi z języka francuskiego
dublon pochodzi z języka francuskiego
dublować pochodzi z języka francuskiego
duce pochodzi z języka włoskiego
duet pochodzi z języka włoskiego
dukat pochodzi z języka włoskiego
dukt pochodzi z języka łacińskiego
duktor pochodzi z języka łacińskiego
dulcyna pochodzi z języka niemieckiego
dulcynea pochodzi z języka hiszpańskiego
dulka pochodzi z języka niemieckiego
Duma pochodzi z języka rosyjskiego
dum-dum pochodzi z języka angielskiego
dumping pochodzi z języka angielskiego
duo pochodzi z języka włoskiego
duodecym pochodzi z języka łacińskiego
duodecyma pochodzi z języka łacińskiego
dupleks pochodzi z języka łacińskiego
duplikat pochodzi z języka łacińskiego
dur pochodzi z języka włoskiego
duraluminium pochodzi z języka francuskiego
durszlak pochodzi z języka niemieckiego
duryt pochodzi z języka niemieckiego
dusery pochodzi z języka francuskiego
dychorej pochodzi z języka łacińskiego
dychotomia pochodzi z języka francuskiego
dychotomiczny pochodzi z języka niemieckiego
dychroizm pochodzi z języka niemieckiego
dychromatyczny pochodzi z języka francuskiego
dydaktyczny pochodzi z języka niemieckiego
dydaktyka pochodzi z języka greckiego
dyfamacja pochodzi z języka łacińskiego
dyferencja pochodzi z języka łacińskiego
dyferencjacja pochodzi z języka francuskiego
dyferencjalny pochodzi z języka niemieckiego
dyferencjał pochodzi z języka niemieckiego
dyfrakcja pochodzi z języka niemieckiego
dyfteryt pochodzi z języka łacińskiego
dyftong pochodzi z języka greckiego
dyfundować pochodzi z języka łacińskiego
dyfuzja pochodzi z języka łacińskiego
dyfuzor pochodzi z języka łacińskiego
dygnitarz pochodzi z języka łacińskiego
dygresja pochodzi z języka łacińskiego
dykasteria pochodzi z języka greckiego
dykcja pochodzi z języka łacińskiego
dykcjonarz pochodzi z języka łacińskiego
dykta pochodzi z języka niemieckiego
dyktafon pochodzi z języka angielskiego
dyktando pochodzi z języka łacińskiego
dyktat pochodzi z języka niemieckiego
dyktator pochodzi z języka łacińskiego
dyktatura pochodzi z języka łacińskiego
dykteryjka pochodzi z języka łacińskiego
dyktować pochodzi z języka łacińskiego
dyl pochodzi z języka niemieckiego
dylatometr pochodzi z języka niemieckiego
dylemat pochodzi z języka greckiego
dyletant pochodzi z języka włoskiego
dyletantyzm pochodzi z języka francuskiego
dyliżans pochodzi z języka francuskiego
dyluwialny pochodzi z języka łacińskiego
dyluwium pochodzi z języka łacińskiego
dymensja pochodzi z języka łacińskiego
dymisja pochodzi z języka łacińskiego
dymka pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
dymorfizm pochodzi z języka niemieckiego
dyna pochodzi z języka niemieckiego
dynamika pochodzi z języka greckiego
dynamit pochodzi z języka niemieckiego
dynamizm pochodzi z języka niemieckiego
dynamo pochodzi z języka niemieckiego
dynamograf pochodzi z języka niemieckiego
dynamomaszyna pochodzi z języka niemieckiego
dynamometr pochodzi z języka niemieckiego
dynar pochodzi z języka serbskiego
dynasta pochodzi z języka łacińskiego
dynastia pochodzi z języka greckiego
dynastyczny pochodzi z języka niemieckiego
dyplom pochodzi z języka niemieckiego
dyplomacja pochodzi z języka niemieckiego
dyplomata pochodzi z języka francuskiego
dyplomatyczny pochodzi z języka francuskiego
dyplomatyka pochodzi z języka francuskiego
dyplomatyzować pochodzi z języka francuskiego
dypodia pochodzi z języka greckiego
dypsomania pochodzi z języka łacińskiego
dypsomaniak pochodzi z języka francuskiego
dyptyk pochodzi z języka łacińskiego
dyrekcja pochodzi z języka łacińskiego
dyrektor pochodzi z języka łacińskiego
dyrektoriat pochodzi z języka francuskiego
dyrektura pochodzi z języka łacińskiego
dyrektywa pochodzi z języka łacińskiego
dyrygent pochodzi z języka łacińskiego
dyrygować pochodzi z języka łacińskiego
dyscyplina pochodzi z języka łacińskiego
dyscyplinarny pochodzi z języka łacińskiego
dysertacja pochodzi z języka łacińskiego
dysertant pochodzi z języka łacińskiego
dysharmonia pochodzi z języka niemieckiego
dysjunkcja pochodzi z języka łacińskiego
dyskobol pochodzi z języka greckiego
dyskonter pochodzi z języka angielskiego
dyskonto pochodzi z języka niemieckiego
dyskrecja pochodzi z języka francuskiego
dyskrecjonalny pochodzi z języka łacińskiego
dyskredytować pochodzi z języka francuskiego
dyskretny pochodzi z języka francuskiego
dyskryminacja pochodzi z języka łacińskiego
dyskurs pochodzi z języka łacińskiego
dyskursywny pochodzi z języka łacińskiego
dyskusja pochodzi z języka łacińskiego
dyskutować pochodzi z języka łacińskiego
dyskwalifikacja pochodzi z języka niemieckiego
dyslokacja pochodzi z języka francuskiego
dysocjacja pochodzi z języka łacińskiego
dysonans pochodzi z języka łacińskiego
dyspasza pochodzi z języka francuskiego
dyspaszer pochodzi z języka francuskiego
dyspeczer pochodzi z języka angielskiego
dyspensa pochodzi z języka łacińskiego
dyspersja pochodzi z języka łacińskiego
dysplastyk pochodzi z języka niemieckiego
dysponent pochodzi z języka łacińskiego
dysponować pochodzi z języka łacińskiego
dyspozycja pochodzi z języka łacińskiego
dyspozytor pochodzi z języka łacińskiego
dysproporcja pochodzi z języka niemieckiego
dysputa pochodzi z języka włoskiego
dysputant pochodzi z języka łacińskiego
dysputować pochodzi z języka łacińskiego
dystans pochodzi z języka francuskiego
dystansować pochodzi z języka francuskiego
dystorsja pochodzi z języka niemieckiego
dystrakcja pochodzi z języka francuskiego
dystrybucja pochodzi z języka łacińskiego
dystrybuować pochodzi z języka łacińskiego
dystrybutor pochodzi z języka łacińskiego
dystrykt pochodzi z języka łacińskiego
dystych pochodzi z języka greckiego
dystyngowany pochodzi z języka francuskiego
dystynkcja pochodzi z języka łacińskiego
dysydent pochodzi z języka łacińskiego
dysymilacja pochodzi z języka niemieckiego
dysymulacja pochodzi z języka łacińskiego
dyszel pochodzi z języka niemieckiego
dyszkant pochodzi z języka łacińskiego
dytyramb pochodzi z języka greckiego
dywagacja pochodzi z języka francuskiego
dywan pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
dywan pochodzi z języka arabskiego
dywergencja pochodzi z języka niemieckiego
dywersant pochodzi z języka niemieckiego
dywersja pochodzi z języka niemieckiego
dywidenda pochodzi z języka łacińskiego
dywiz pochodzi z języka niemieckiego
dywizja pochodzi z języka francuskiego
dywizjon pochodzi z języka francuskiego
dywizjonizm pochodzi z języka francuskiego
dywizorek pochodzi z języka niemieckiego
dyzenteria pochodzi z języka greckiego
dyzunici pochodzi z języka łacińskiego
dyżur pochodzi z języka francuskiego
dzianet pochodzi z języka włoskiego
dzida pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
dziekan pochodzi z języka łacińskiego
dziekanat pochodzi z języka łacińskiego
dżem pochodzi z języka angielskiego
dżentelmen pochodzi z języka angielskiego
dżet pochodzi z języka angielskiego
dżin pochodzi z języka angielskiego
ebonit pochodzi z języka niemieckiego
dżokej pochodzi z języka angielskiego
dżonka pochodzi z języka rosyjskiego
dżudo pochodzi z języka angielskiego
dżul pochodzi z języka angielskiego
dżungla pochodzi z języka angielskiego
dżygitówka pochodzi z języka rosyjskiego
dżyn pochodzi z języka angielskiego
ebuliometr pochodzi z języka francuskiego
ebulioskop pochodzi z języka francuskiego
ebulioskopia pochodzi z języka francuskiego
echinokok pochodzi z języka łacińskiego
echo pochodzi z języka greckiego
echolalia pochodzi z języka niemieckiego
Eden pochodzi z języka łacińskiego
edukacja pochodzi z języka łacińskiego
edukować pochodzi z języka łacińskiego
edycja pochodzi z języka łacińskiego
edykt pochodzi z języka łacińskiego
edyl pochodzi z języka łacińskiego
Edyp pochodzi z języka łacińskiego
edytor pochodzi z języka łacińskiego
efeb pochodzi z języka greckiego
efebia pochodzi z języka greckiego
efekt pochodzi z języka łacińskiego
efektor pochodzi z języka niemieckiego
efektywny pochodzi z języka łacińskiego
efemeryczny pochodzi z języka greckiego
efemeryda pochodzi z języka greckiego
efor pochodzi z języka greckiego
efronteria pochodzi z języka francuskiego
egalitaryzm pochodzi z języka francuskiego
Egeria pochodzi z języka łacińskiego
efuzja pochodzi z języka łacińskiego
egida pochodzi z języka łacińskiego
egiptologia pochodzi z języka niemieckiego
egocentryczny pochodzi z języka niemieckiego
egocentryzm pochodzi z języka niemieckiego
egoista pochodzi z języka francuskiego
egoizm pochodzi z języka francuskiego
egotysta pochodzi z języka francuskiego
egotyzm pochodzi z języka francuskiego
egzageracja pochodzi z języka łacińskiego
egzaltacja pochodzi z języka łacińskiego
egzamin pochodzi z języka łacińskiego
egzaminator pochodzi z języka łacińskiego
egzaminować pochodzi z języka łacińskiego
egzaracja pochodzi z języka niemieckiego
egzarcha pochodzi z języka łacińskiego
egzegeta pochodzi z języka greckiego
egzegetyka pochodzi z języka greckiego
egzegezą pochodzi z języka greckiego
egzekucja pochodzi z języka łacińskiego
egzekutor pochodzi z języka łacińskiego
egzekutywa pochodzi z języka niemieckiego
egzekwie pochodzi z języka łacińskiego
egzekwować pochodzi z języka łacińskiego
egzema pochodzi z języka greckiego
egzemat pochodzi z języka greckiego
egzemplarz pochodzi z języka łacińskiego
egzerga pochodzi z języka francuskiego
egzoftalmia pochodzi z języka łacińskiego
egzogamia pochodzi z języka niemieckiego
egzogeniczny pochodzi z języka niemieckiego
egzogenny pochodzi z języka rosyjskiego
egzorbitancja pochodzi z języka łacińskiego
egzorcysta pochodzi z języka łacińskiego
egzorcyzm pochodzi z języka łacińskiego
egzorta pochodzi z języka łacińskiego
egzosmoza pochodzi z języka niemieckiego
egzotermiczny pochodzi z języka francuskiego
egzotoksyny pochodzi z języka francuskiego
egzotyczny pochodzi z języka łacińskiego
egzotyka pochodzi z języka łacińskiego
egzul pochodzi z języka łacińskiego
egzystencja pochodzi z języka łacińskiego
egzystencjalizm pochodzi z języka francuskiego
egzystować pochodzi z języka łacińskiego
ejakulacja pochodzi z języka łacińskiego
ejdetyczny pochodzi z języka niemieckiego
ejdetyk pochodzi z języka niemieckiego
ejdetyzm pochodzi z języka niemieckiego
ejektor pochodzi z języka francuskiego
ekierka pochodzi z języka francuskiego
ekipa pochodzi z języka francuskiego
eklampsja pochodzi z języka łacińskiego
eklektyk pochodzi z języka greckiego
eklektyzm pochodzi z języka francuskiego
ekler pochodzi z języka francuskiego
eklezjasta pochodzi z języka łacińskiego
eklimetr pochodzi z języka niemieckiego
ekliptyka pochodzi z języka greckiego
ekloga pochodzi z języka łacińskiego
ekologia pochodzi z języka niemieckiego
ekonom pochodzi z języka łacińskiego
ekonomajzer pochodzi z języka angielskiego
ekonomia pochodzi z języka łacińskiego
ekonomika pochodzi z języka łacińskiego
ekonomista pochodzi z języka niemieckiego
ekran pochodzi z języka francuskiego
ekrazyt pochodzi z języka niemieckiego
ekrytuar pochodzi z języka francuskiego
ekscelencja pochodzi z języka łacińskiego
ekscentryczny pochodzi z języka francuskiego
ekscentryk pochodzi z języka francuskiego
ekscerpować pochodzi z języka łacińskiego
ekscerpt pochodzi z języka łacińskiego
eksces pochodzi z języka łacińskiego
ekscytacja pochodzi z języka łacińskiego
ekscytować pochodzi z języka łacińskiego
eksfoliacja pochodzi z języka łacińskiego
ekshaustor pochodzi z języka niemieckiego
ekshibicjonizm pochodzi z języka niemieckiego
ekshumacja pochodzi z języka łacińskiego
ekskawacja pochodzi z języka łacińskiego
ekskawator pochodzi z języka niemieckiego
ekskluzywny pochodzi z języka francuskiego
ekskomunika pochodzi z języka łacińskiego
ekskrecja pochodzi z języka niemieckiego
ekskrementy pochodzi z języka łacińskiego
ekskrety pochodzi z języka łacińskiego
ekskursja pochodzi z języka łacińskiego
ekskuza pochodzi z języka francuskiego
ekslibrys pochodzi z języka łacińskiego
eksmisja pochodzi z języka łacińskiego
ekspansja pochodzi z języka łacińskiego
ekspansywny pochodzi z języka francuskiego
ekspatriacja pochodzi z języka łacińskiego
ekspedient pochodzi z języka łacińskiego
ekspediować pochodzi z języka łacińskiego
ekspedycja pochodzi z języka łacińskiego
ekspedytor pochodzi z języka francuskiego
ekspens pochodzi z języka łacińskiego
ekspert pochodzi z języka łacińskiego
ekspertyza pochodzi z języka francuskiego
eksperyment pochodzi z języka łacińskiego
eksperymentalny pochodzi z języka niemieckiego
eksperymentator pochodzi z języka łacińskiego
ekspiacja pochodzi z języka łacińskiego
ekspiracja pochodzi z języka łacińskiego
ekspirować pochodzi z języka łacińskiego
eksplantacja pochodzi z języka łacińskiego
eksplikacja pochodzi z języka łacińskiego
eksplikować pochodzi z języka łacińskiego
eksploatacja pochodzi z języka francuskiego
eksploatować pochodzi z języka francuskiego
eksplodować pochodzi z języka łacińskiego
eksploracja pochodzi z języka łacińskiego
eksplozja pochodzi z języka łacińskiego
eksplozywny pochodzi z języka francuskiego
eksponat pochodzi z języka łacińskiego
eksponent pochodzi z języka łacińskiego
eksport pochodzi z języka niemieckiego
eksportacja pochodzi z języka łacińskiego
eksporter pochodzi z języka angielskiego
eksportować pochodzi z języka łacińskiego
ekspozycja pochodzi z języka łacińskiego
ekspozytura pochodzi z języka niemieckiego
ekspres pochodzi z języka francuskiego
ekspres pochodzi z języka francuskiego
ekspresja pochodzi z języka łacińskiego
ekspresjonizm pochodzi z języka niemieckiego
ekspresywny pochodzi z języka niemieckiego
ekspropriacja pochodzi z języka niemieckiego
ekspulsja pochodzi z języka łacińskiego
ekstabulacja pochodzi z języka łacińskiego
ekstatyczny pochodzi z języka greckiego
ekstaza pochodzi z języka greckiego
ekstemporale pochodzi z języka łacińskiego
ekstensywny pochodzi z języka łacińskiego
eksterminacja pochodzi z języka łacińskiego
ekstern pochodzi z języka łacińskiego
eksternista pochodzi z języka niemieckiego
eksterytorialny pochodzi z języka francuskiego
ekstra pochodzi z języka łacińskiego
ekstradować pochodzi z języka łacińskiego
ekstradycja pochodzi z języka francuskiego
ekstrahować pochodzi z języka łacińskiego
ekstrakcja pochodzi z języka łacińskiego
ekstrakt pochodzi z języka łacińskiego
ekstraktor pochodzi z języka łacińskiego
ekstraordynaryjny pochodzi z języka łacińskiego
ekstrapolacja pochodzi z języka niemieckiego
ekstrawagancja pochodzi z języka francuskiego
ekstrawersja pochodzi z języka niemieckiego
ekstrem pochodzi z języka francuskiego
ekstremista pochodzi z języka niemieckiego
ekstremum pochodzi z języka łacińskiego
ekstyrpacja pochodzi z języka łacińskiego
ekstyrpator pochodzi z języka łacińskiego
eksudacja pochodzi z języka łacińskiego
eksudat pochodzi z języka łacińskiego
eksykator pochodzi z języka łacińskiego
ektoderma pochodzi z języka łacińskiego
ektopia pochodzi z języka łacińskiego
ektoplazma pochodzi z języka łacińskiego
ekumena pochodzi z języka niemieckiego
ekumeniczny pochodzi z języka łacińskiego
ekwator pochodzi z języka łacińskiego
ekwatorialny pochodzi z języka francuskiego
ekwatoriał pochodzi z języka francuskiego
ekwidystanta pochodzi z języka niemieckiego
ekwilibrysta pochodzi z języka niemieckiego
ekwipaż pochodzi z języka francuskiego
ekwipować pochodzi z języka francuskiego
ekwiwalent pochodzi z języka łacińskiego
ekwiwok pochodzi z języka łacińskiego
ekwiwokacja pochodzi z języka niemieckiego
elaborat pochodzi z języka łacińskiego
elastyczny pochodzi z języka łacińskiego
elastyna pochodzi z języka niemieckiego
eldorado pochodzi z języka hiszpańskiego
eleaci pochodzi z języka greckiego
elegancja pochodzi z języka łacińskiego
elegant pochodzi z języka francuskiego
elegia pochodzi z języka łacińskiego
elektor pochodzi z języka łacińskiego
elektro- pochodzi z języka greckiego
elektrodiagnostyka pochodzi z języka niemieckiego
elektrodynamika pochodzi z języka niemieckiego
elektrodynamometr pochodzi z języka niemieckiego
elektrofiltr pochodzi z języka niemieckiego
elektrofizjologia pochodzi z języka niemieckiego
elektrofor pochodzi z języka niemieckiego
elektroforeza pochodzi z języka niemieckiego
elektrograf pochodzi z języka francuskiego
elektrografia pochodzi z języka francuskiego
elektrokardiograf pochodzi z języka niemieckiego
elektrokardiografia pochodzi z języka niemieckiego
elektrokardiogram pochodzi z języka niemieckiego
elektrokaustyka pochodzi z języka niemieckiego
elektrolit pochodzi z języka niemieckiego
elektroliza pochodzi z języka niemieckiego
elektroluks pochodzi z języka niemieckiego
elektroluminescencja pochodzi z języka niemieckiego
elektromagnetyczny pochodzi z języka niemieckiego
elektromagnetyzm pochodzi z języka niemieckiego
elektrometalurgia pochodzi z języka niemieckiego
elektrometr pochodzi z języka niemieckiego
elektromobil pochodzi z języka niemieckiego
elektromotor pochodzi z języka niemieckiego
elektron pochodzi z języka greckiego
elektronika pochodzi z języka niemieckiego
elektroskop pochodzi z języka niemieckiego
elektrostal pochodzi z języka niemieckiego
elektrostatyka pochodzi z języka niemieckiego
elektrostrykcja pochodzi z języka niemieckiego
elektrotechnika pochodzi z języka niemieckiego
elektroterapia pochodzi z języka niemieckiego
elektrotermia pochodzi z języka francuskiego
elektrotypia pochodzi z języka niemieckiego
elektryczny pochodzi z języka niemieckiego
elektryfikacja pochodzi z języka francuskiego
elektryk pochodzi z języka niemieckiego
elektryka pochodzi z języka łacińskiego
elektryzacja pochodzi z języka francuskiego
element pochodzi z języka łacińskiego
elementarny pochodzi z języka łacińskiego
elementarz pochodzi z języka łacińskiego
eleuterie pochodzi z języka greckiego
elew pochodzi z języka francuskiego
elewacja pochodzi z języka łacińskiego
elewator pochodzi z języka łacińskiego
elfy pochodzi z języka niemieckiego
eliksir pochodzi z języka niemieckiego
eliminacja pochodzi z języka niemieckiego
eliminator pochodzi z języka angielskiego
eliminować pochodzi z języka łacińskiego
elipsa pochodzi z języka łacińskiego
elipsograf pochodzi z języka francuskiego
elipsoida pochodzi z języka niemieckiego
eliptyczny pochodzi z języka niemieckiego
elita pochodzi z języka francuskiego
elizja pochodzi z języka łacińskiego
elokwencja pochodzi z języka łacińskiego
elokwentny pochodzi z języka łacińskiego
elongacja pochodzi z języka łacińskiego
emablować pochodzi z języka francuskiego
emalia pochodzi z języka francuskiego
emanacja pochodzi z języka łacińskiego
emancypacja pochodzi z języka łacińskiego
emancypantka pochodzi z języka łacińskiego
emancypować pochodzi z języka łacińskiego
embargo pochodzi z języka francuskiego
emblemat pochodzi z języka łacińskiego
embriogenia pochodzi z języka niemieckiego
embriologia pochodzi z języka niemieckiego
embrion pochodzi z języka greckiego
embrionalny pochodzi z języka niemieckiego
embriotomia pochodzi z języka niemieckiego
ementaler pochodzi z języka niemieckiego
emeryt pochodzi z języka łacińskiego
emerytura pochodzi z języka łacińskiego
emetyk pochodzi z języka łacińskiego
emfatyczny pochodzi z języka greckiego
emfaza pochodzi z języka greckiego
emfiteutyczny pochodzi z języka łacińskiego
emfiteuza pochodzi z języka niemieckiego
emfizema pochodzi z języka greckiego
emigracja pochodzi z języka łacińskiego
emigrant pochodzi z języka łacińskiego
emigrować pochodzi z języka łacińskiego
eminencja pochodzi z języka łacińskiego
emir pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
emisariusz pochodzi z języka łacińskiego
emisja pochodzi z języka łacińskiego
emitować pochodzi z języka łacińskiego
emocja pochodzi z języka francuskiego
emocjonalny pochodzi z języka francuskiego
empire pochodzi z języka francuskiego
empireum pochodzi z języka łacińskiego
empiria pochodzi z języka greckiego
empiriokrytycyzm pochodzi z języka niemieckiego
empiriomonizm pochodzi z języka rosyjskiego
empiryk pochodzi z języka francuskiego
empirysta pochodzi z języka niemieckiego
empiryzm pochodzi z języka francuskiego
emploi pochodzi z języka francuskiego
empora pochodzi z języka niemieckiego
emporium pochodzi z języka łacińskiego
emu pochodzi z języka niemieckiego
emulacja pochodzi z języka łacińskiego
emulować pochodzi z języka łacińskiego
emulsja pochodzi z języka łacińskiego
enchirydion pochodzi z języka łacińskiego
encyklika pochodzi z języka łacińskiego
encyklopedia pochodzi z języka niemieckiego
encyklopedysta pochodzi z języka francuskiego
endogamia pochodzi z języka niemieckiego
endoskop pochodzi z języka francuskiego
endosmoza pochodzi z języka łacińskiego
endosperma pochodzi z języka niemieckiego
endospory pochodzi z języka niemieckiego
endotermiczny pochodzi z języka angielskiego
endotoksyny pochodzi z języka niemieckiego
Endymion pochodzi z języka greckiego
endywia pochodzi z języka niemieckiego
energetyka pochodzi z języka niemieckiego
energetyzm pochodzi z języka niemieckiego
energia pochodzi z języka greckiego
engagement pochodzi z języka francuskiego
engrama pochodzi z języka niemieckiego
enharmonia pochodzi z języka francuskiego
enigmat pochodzi z języka greckiego
enjambement pochodzi z języka francuskiego
enklawa pochodzi z języka francuskiego
enklityka pochodzi z języka greckiego
ewidentny pochodzi z języka łacińskiego
ewikcja pochodzi z języka łacińskiego
ewokować pochodzi z języka francuskiego
ewolucja pochodzi z języka łacińskiego
ewolucjonizm pochodzi z języka angielskiego
ewoluta pochodzi z języka łacińskiego
ewolwenta pochodzi z języka niemieckiego
eworsja pochodzi z języka niemieckiego
exequatur pochodzi z języka łacińskiego
exodus pochodzi z języka łacińskiego
expose pochodzi z języka francuskiego
fabianie pochodzi z języka angielskiego
ezoteryczny pochodzi z języka greckiego
ezoteryzm pochodzi z języka francuskiego
fabryka pochodzi z języka niemieckiego
fabrykacja pochodzi z języka łacińskiego
fabrykant pochodzi z języka niemieckiego
fuga pochodzi z języka niemieckiego
fuga pochodzi z języka włoskiego
fugas pochodzi z języka francuskiego
fugato pochodzi z języka włoskiego
fuks pochodzi z języka niemieckiego
fuksja pochodzi z języka łacińskiego
fuksyna pochodzi z języka francuskiego
fular pochodzi z języka francuskiego
fulguryt pochodzi z języka łacińskiego
fumarola pochodzi z języka włoskiego
fumigacja pochodzi z języka francuskiego
fumiganty pochodzi z języka łacińskiego
fumy pochodzi z języka łacińskiego
fundacja pochodzi z języka łacińskiego
fundament pochodzi z języka łacińskiego
fundamentalny pochodzi z języka łacińskiego
fundator pochodzi z języka łacińskiego
fundować pochodzi z języka łacińskiego
fundusz pochodzi z języka łacińskiego
fungować pochodzi z języka łacińskiego
funkcja pochodzi z języka łacińskiego
funkcjonalizm pochodzi z języka angielskiego
funkcjonalna pochodzi z języka niemieckiego
funkcjonał pochodzi z języka łacińskiego
hydropatia pochodzi z języka niemieckiego
hydroplan pochodzi z języka niemieckiego
hydrosfera pochodzi z języka niemieckiego
hydrostatyka pochodzi z języka niemieckiego
hydrotechnika pochodzi z języka niemieckiego
hydroterapia pochodzi z języka niemieckiego
hydrotropizm pochodzi z języka niemieckiego
hydrozol pochodzi z języka niemieckiego
hymen pochodzi z języka łacińskiego
hymn pochodzi z języka greckiego
hymnologia pochodzi z języka niemieckiego
ibidem pochodzi z języka łacińskiego
ibis pochodzi z języka greckiego
iblis pochodzi z języka arabskiego
ichneumon pochodzi z języka greckiego
ichtiol pochodzi z języka niemieckiego
ichtiolog pochodzi z języka niemieckiego
ichtiologia pochodzi z języka niemieckiego
ichtiozaur pochodzi z języka łacińskiego
id pochodzi z języka łacińskiego
idea pochodzi z języka łacińskiego
idealista pochodzi z języka niemieckiego
idealistyczny pochodzi z języka niemieckiego
idealizacja pochodzi z języka niemieckiego
idealizm pochodzi z języka niemieckiego
idealizować pochodzi z języka francuskiego
idealny pochodzi z języka łacińskiego
komendacja pochodzi z języka łacińskiego
komendant pochodzi z języka francuskiego
komendantura pochodzi z języka niemieckiego
komensalizm pochodzi z języka niemieckiego
komentarz pochodzi z języka łacińskiego
komentator pochodzi z języka łacińskiego
komentować pochodzi z języka łacińskiego
komeraże pochodzi z języka francuskiego
komercjalizacja pochodzi z języka francuskiego
komercjalny pochodzi z języka łacińskiego
komers pochodzi z języka niemieckiego
kometa pochodzi z języka łacińskiego
komfort pochodzi z języka angielskiego
komicje pochodzi z języka łacińskiego
komiczny pochodzi z języka łacińskiego
komik pochodzi z języka francuskiego
komiksy pochodzi z języka angielskiego
komiliton pochodzi z języka łacińskiego
Kominform pochodzi z języka rosyjskiego
Komintern pochodzi z języka rosyjskiego
komis pochodzi z języka łacińskiego
komisariat pochodzi z języka francuskiego
komisarz pochodzi z języka łacińskiego
komisja pochodzi z języka łacińskiego
komisjoner pochodzi z języka francuskiego
komitadżi pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
komitat pochodzi z języka łacińskiego
komitent pochodzi z języka niemieckiego
komitet pochodzi z języka francuskiego
komitywa pochodzi z języka łacińskiego
komiwojażer pochodzi z języka francuskiego
kontuar pochodzi z języka francuskiego
kontumacja pochodzi z języka łacińskiego
kontur pochodzi z języka francuskiego
kontusz pochodzi z języka węgierskiego
kontuzja pochodzi z języka łacińskiego
kontynent pochodzi z języka łacińskiego
kontynentalny pochodzi z języka niemieckiego
kontyngent pochodzi z języka niemieckiego
kontynuacja pochodzi z języka łacińskiego
kontynuator pochodzi z języka francuskiego
kontynuować pochodzi z języka łacińskiego
konus pochodzi z języka łacińskiego
konwejer pochodzi z języka angielskiego
konwekcja pochodzi z języka łacińskiego
konwenans pochodzi z języka francuskiego
konwencja pochodzi z języka łacińskiego
konwencjonalizm pochodzi z języka francuskiego
konwencjonalny pochodzi z języka łacińskiego
konweniować pochodzi z języka niemieckiego
konwentykiel pochodzi z języka niemieckiego
konwergencja pochodzi z języka niemieckiego
konwersacja pochodzi z języka francuskiego
konwersatorium pochodzi z języka łacińskiego
konwersja pochodzi z języka łacińskiego
konwertor pochodzi z języka niemieckiego
konwertować pochodzi z języka łacińskiego
konwertyta pochodzi z języka niemieckiego
konwikt pochodzi z języka łacińskiego
konwisarz pochodzi z języka niemieckiego
manometr pochodzi z języka niemieckiego
mansarda pochodzi z języka francuskiego
mansja pochodzi z języka łacińskiego
mansjonarz pochodzi z języka łacińskiego
mantelzak pochodzi z języka niemieckiego
mantyka pochodzi z języka łacińskiego
mantyka pochodzi z języka greckiego
mantyla pochodzi z języka hiszpańskiego
mantysa pochodzi z języka łacińskiego
manuał pochodzi z języka łacińskiego
manufaktura pochodzi z języka francuskiego
manuskrypt pochodzi z języka łacińskiego
many pochodzi z języka łacińskiego
mapa pochodzi z języka łacińskiego
marabut pochodzi z języka francuskiego
maranowie pochodzi z języka hiszpańskiego
maraskino pochodzi z języka włoskiego
maraton pochodzi z języka greckiego
marazm pochodzi z języka łacińskiego
marcato pochodzi z języka włoskiego
marchia pochodzi z języka łacińskiego
Marchołt pochodzi z języka niemieckiego
marcypan pochodzi z języka włoskiego
marengo pochodzi z języka francuskiego
mareograf pochodzi z języka niemieckiego
margaryna pochodzi z języka francuskiego
margiel pochodzi z języka niemieckiego
marginalia pochodzi z języka łacińskiego
marginalny pochodzi z języka niemieckiego
paleontolog pochodzi z języka niemieckiego
paleontologia pochodzi z języka niemieckiego
paleozoologia pochodzi z języka niemieckiego
palestra pochodzi z języka łacińskiego
paleta pochodzi z języka francuskiego
paliatyw pochodzi z języka niemieckiego
palimpsest pochodzi z języka greckiego
palindrom pochodzi z języka greckiego
palingeneza pochodzi z języka niemieckiego
palinodia pochodzi z języka łacińskiego
palisada pochodzi z języka francuskiego
palisander pochodzi z języka francuskiego
palium pochodzi z języka łacińskiego
paliusz pochodzi z języka łacińskiego
Pallada pochodzi z języka greckiego
Pallas pochodzi z języka greckiego
palma pochodzi z języka łacińskiego
palmatka pochodzi z języka łacińskiego
palmeta pochodzi z języka francuskiego
palpacja pochodzi z języka łacińskiego
palpitacja pochodzi z języka łacińskiego
palto pochodzi z języka francuskiego
paludament pochodzi z języka łacińskiego
pałac pochodzi z języka włoskiego
pałasz pochodzi z języka niemieckiego
pamfil pochodzi z języka francuskiego
pamflet pochodzi z języka niemieckiego
pampa pochodzi z języka hiszpańskiego
pampero pochodzi z języka niemieckiego
enstatyt pochodzi z języka niemieckiego
entalpia pochodzi z języka angielskiego
entaza pochodzi z języka łacińskiego
entelechia pochodzi z języka greckiego
ententa pochodzi z języka francuskiego
entoblast pochodzi z języka niemieckiego
entoderma pochodzi z języka niemieckiego
entomologia pochodzi z języka francuskiego
entourage pochodzi z języka francuskiego
entropia pochodzi z języka greckiego
entuzjasta pochodzi z języka greckiego
entuzjazm pochodzi z języka łacińskiego
entymemat pochodzi z języka łacińskiego
enumeracja pochodzi z języka łacińskiego
enuncjacja pochodzi z języka łacińskiego
enzymy pochodzi z języka niemieckiego
eocen pochodzi z języka francuskiego
Eol pochodzi z języka łacińskiego
eoliczny pochodzi z języka niemieckiego
eolity pochodzi z języka niemieckiego
Eos pochodzi z języka greckiego
eozyna pochodzi z języka niemieckiego
eparch pochodzi z języka greckiego
eparchia pochodzi z języka greckiego
epatować pochodzi z języka francuskiego
epejrogeneza pochodzi z języka niemieckiego
ependyma pochodzi z języka greckiego
epenteza pochodzi z języka łacińskiego
epicedion pochodzi z języka łacińskiego
epicentrum pochodzi z języka niemieckiego
epicki pochodzi z języka łacińskiego
epicykl pochodzi z języka łacińskiego
epicykloida pochodzi z języka niemieckiego
epidemiczny pochodzi z języka niemieckiego
epidemiologia pochodzi z języka niemieckiego
epiderma pochodzi z języka łacińskiego
epidiaskop pochodzi z języka niemieckiego
epidot pochodzi z języka niemieckiego
epifenomen pochodzi z języka niemieckiego
epifity pochodzi z języka niemieckiego
epifiza pochodzi z języka łacińskiego
episkopat pochodzi z języka łacińskiego
epistemologia pochodzi z języka niemieckiego
epistolarny pochodzi z języka łacińskiego
epistolografia pochodzi z języka niemieckiego
epistoła pochodzi z języka łacińskiego
epistrofa pochodzi z języka łacińskiego
epistyl pochodzi z języka łacińskiego
epitafium pochodzi z języka łacińskiego
epitalamium pochodzi z języka łacińskiego
epitaza pochodzi z języka łacińskiego
epitet pochodzi z języka łacińskiego
epizod pochodzi z języka francuskiego
epoda pochodzi z języka łacińskiego
epoka pochodzi z języka francuskiego
epolety pochodzi z języka francuskiego
eponim pochodzi z języka greckiego
epopeja pochodzi z języka greckiego
epigenetyczny pochodzi z języka niemieckiego
epigeneza pochodzi z języka niemieckiego
epigon pochodzi z języka greckiego
epigraf pochodzi z języka greckiego
epigrafika pochodzi z języka niemieckiego
epigram pochodzi z języka greckiego
epika pochodzi z języka łacińskiego
epikryza pochodzi z języka łacińskiego
epikureizm pochodzi z języka francuskiego
epikurejczyk pochodzi z języka łacińskiego
epilacja pochodzi z języka francuskiego
epilepsja pochodzi z języka łacińskiego
epileptyk pochodzi z języka łacińskiego
epilog pochodzi z języka łacińskiego
epinicjon pochodzi z języka greckiego
episjer pochodzi z języka francuskiego
episkop pochodzi z języka greckiego
epos pochodzi z języka łacińskiego
epruwetka pochodzi z języka francuskiego
epsomit pochodzi z języka niemieckiego
epuzer pochodzi z języka francuskiego
era pochodzi z języka łacińskiego
Erato pochodzi z języka greckiego
erb pochodzi z języka łacińskiego
Ereb pochodzi z języka greckiego
erekcja pochodzi z języka łacińskiego
erem pochodzi z języka greckiego
erg pochodzi z języka greckiego
erg pochodzi z języka francuskiego
ergastulum pochodzi z języka łacińskiego
ergo pochodzi z języka łacińskiego
ergograf pochodzi z języka niemieckiego
ergometr pochodzi z języka francuskiego
ergotyna pochodzi z języka francuskiego
ergotyzm pochodzi z języka francuskiego
ermitaż pochodzi z języka francuskiego
Eros pochodzi z języka greckiego
erotematyczny pochodzi z języka greckiego
erotoman pochodzi z języka niemieckiego
erotomania pochodzi z języka francuskiego
erotyczny pochodzi z języka francuskiego
erotyk pochodzi z języka greckiego
erotyka pochodzi z języka niemieckiego
erotyzm pochodzi z języka francuskiego
erozja pochodzi z języka łacińskiego
errata pochodzi z języka łacińskiego
erudycja pochodzi z języka łacińskiego
erudyta pochodzi z języka łacińskiego
erupcja pochodzi z języka łacińskiego
erynie pochodzi z języka greckiego
erystyka pochodzi z języka niemieckiego
erytema pochodzi z języka greckiego
erytrocyty pochodzi z języka niemieckiego
erzac pochodzi z języka niemieckiego
eschatologia pochodzi z języka niemieckiego
eseista pochodzi z języka francuskiego
esej pochodzi z języka angielskiego
esencja pochodzi z języka łacińskiego
eserowcy pochodzi z języka rosyjskiego
eskadra pochodzi z języka francuskiego
eskalada pochodzi z języka francuskiego
eskalator pochodzi z języka angielskiego
eskamotować pochodzi z języka francuskiego
eskapada pochodzi z języka francuskiego
eskapizm pochodzi z języka angielskiego
eskont pochodzi z języka francuskiego
eskontować pochodzi z języka francuskiego
eskorta pochodzi z języka francuskiego
eskortować pochodzi z języka francuskiego
Eskulap pochodzi z języka łacińskiego
espada pochodzi z języka hiszpańskiego
esparceta pochodzi z języka francuskiego
esparto pochodzi z języka hiszpańskiego
esplanada pochodzi z języka francuskiego
estakada pochodzi z języka francuskiego
esteta pochodzi z języka greckiego
estetyczny pochodzi z języka francuskiego
estetyzm pochodzi z języka francuskiego
estezjologia pochodzi z języka niemieckiego
estezjometr pochodzi z języka francuskiego
estrada pochodzi z języka francuskiego
estragon pochodzi z języka francuskiego
estry pochodzi z języka francuskiego
estuarium pochodzi z języka łacińskiego
estymować pochodzi z języka łacińskiego
eszelon pochodzi z języka francuskiego
etalaż pochodzi z języka francuskiego
etalon pochodzi z języka francuskiego
etamina pochodzi z języka francuskiego
etan pochodzi z języka niemieckiego
etap pochodzi z języka francuskiego
etat pochodzi z języka francuskiego
etatyzm pochodzi z języka francuskiego
etażerka pochodzi z języka francuskiego
eter pochodzi z języka łacińskiego
eternit pochodzi z języka niemieckiego
etiologia pochodzi z języka niemieckiego
etiudą pochodzi z języka francuskiego
etniczny pochodzi z języka greckiego
etnogenia pochodzi z języka niemieckiego
etnograf pochodzi z języka niemieckiego
etnografia pochodzi z języka niemieckiego
etnologia pochodzi z języka niemieckiego
etnopsychologia pochodzi z języka niemieckiego
etui pochodzi z języka francuskiego
etyczny pochodzi z języka łacińskiego
etyka pochodzi z języka łacińskiego
etykieta pochodzi z języka francuskiego
etyl pochodzi z języka niemieckiego
etylen pochodzi z języka niemieckiego
etymologia pochodzi z języka łacińskiego
etymon pochodzi z języka greckiego
eudajmonizm pochodzi z języka greckiego
eudiometr pochodzi z języka niemieckiego
eufemizm pochodzi z języka francuskiego
eufonia pochodzi z języka greckiego
euforbia pochodzi z języka łacińskiego
euforia pochodzi z języka łacińskiego
eufuizm pochodzi z języka angielskiego
eugenika pochodzi z języka francuskiego
eukaliptus pochodzi z języka łacińskiego
euklaz pochodzi z języka niemieckiego
eumenidy pochodzi z języka greckiego
eunuch pochodzi z języka greckiego
eupatrydzi pochodzi z języka greckiego
europ pochodzi z języka łacińskiego
eurytmia pochodzi z języka greckiego
eutanazja pochodzi z języka niemieckiego
eutektyczny pochodzi z języka niemieckiego
Euterpe pochodzi z języka greckiego
eutymia pochodzi z języka greckiego
ewakuacja pochodzi z języka niemieckiego
ewakuować pochodzi z języka łacińskiego
ewaluacja pochodzi z języka francuskiego
Ewangelia pochodzi z języka łacińskiego
ewangelik pochodzi z języka łacińskiego
ewangelista pochodzi z języka łacińskiego
ewaporacja pochodzi z języka łacińskiego
ewaporymetr pochodzi z języka francuskiego
ewekcja pochodzi z języka łacińskiego
ewenement pochodzi z języka francuskiego
ewentualny pochodzi z języka łacińskiego
ewidencja pochodzi z języka łacińskiego
fabrykat pochodzi z języka łacińskiego
fabrykować pochodzi z języka łacińskiego
fabulacja pochodzi z języka niemieckiego
fabularny pochodzi z języka łacińskiego
fabuła pochodzi z języka łacińskiego
facecja pochodzi z języka łacińskiego
facet pochodzi z języka łacińskiego
facja pochodzi z języka łacińskiego
fading pochodzi z języka angielskiego
Faeton pochodzi z języka greckiego
fagocytoza pochodzi z języka niemieckiego
fagocyty pochodzi z języka francuskiego
fagot pochodzi z języka włoskiego
faille pochodzi z języka francuskiego
fair pochodzi z języka angielskiego
fajans pochodzi z języka francuskiego
fajerant pochodzi z języka niemieckiego
fajerwerki pochodzi z języka niemieckiego
fakcja pochodzi z języka łacińskiego
fakir pochodzi z języka arabskiego
faksymile pochodzi z języka łacińskiego
fakt pochodzi z języka łacińskiego
faktor pochodzi z języka łacińskiego
faktoria pochodzi z języka angielskiego
faktotum pochodzi z języka łacińskiego
faktura pochodzi z języka łacińskiego
faktyczny pochodzi z języka niemieckiego
fakultatywny pochodzi z języka francuskiego
fakultet pochodzi z języka niemieckiego
fala pochodzi z języka niemieckiego
falanga pochodzi z języka łacińskiego
falanster pochodzi z języka francuskiego
falbana pochodzi z języka włoskiego
fale pochodzi z języka niemieckiego
falcować pochodzi z języka niemieckiego
falcydia pochodzi z języka łacińskiego
faleza pochodzi z języka francuskiego
falkonet pochodzi z języka niemieckiego
falliczny pochodzi z języka niemieckiego
falset pochodzi z języka włoskiego
falstart pochodzi z języka angielskiego
falsyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
falsyfikat pochodzi z języka łacińskiego
falsyfikator pochodzi z języka łacińskiego
falsyfikować pochodzi z języka łacińskiego
fał pochodzi z języka niemieckiego
fałd pochodzi z języka niemieckiego
fałda pochodzi z języka włoskiego
fałsz pochodzi z języka niemieckiego
fama pochodzi z języka łacińskiego
familia pochodzi z języka łacińskiego
familiant pochodzi z języka łacińskiego
familiarny pochodzi z języka łacińskiego
famulus pochodzi z języka łacińskiego
fanatyczny pochodzi z języka francuskiego
fanatyk pochodzi z języka łacińskiego
fanatyzm pochodzi z języka niemieckiego
fandango pochodzi z języka hiszpańskiego
fanfara pochodzi z języka włoskiego
fanfaron pochodzi z języka francuskiego
fanfaronada pochodzi z języka francuskiego
fant pochodzi z języka niemieckiego
fantasmagoria pochodzi z języka francuskiego
fantasta pochodzi z języka niemieckiego
fantastyczny pochodzi z języka francuskiego
fantastyk pochodzi z języka greckiego
fantastyka pochodzi z języka greckiego
fantazja pochodzi z języka łacińskiego
fanza pochodzi z języka rosyjskiego
fara pochodzi z języka niemieckiego
farad pochodzi z języka niemieckiego
faradyzacja pochodzi z języka niemieckiego
farandola pochodzi z języka francuskiego
faraon pochodzi z języka łacińskiego
farba pochodzi z języka niemieckiego
farfura pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
farma pochodzi z języka angielskiego
farmaceuta pochodzi z języka niemieckiego
farmaceutyka pochodzi z języka niemieckiego
farmacja pochodzi z języka łacińskiego
farmakognozja pochodzi z języka niemieckiego
farmakolog pochodzi z języka niemieckiego
farmakologia pochodzi z języka niemieckiego
farmakopea pochodzi z języka łacińskiego
farmazon pochodzi z języka francuskiego
farmer pochodzi z języka angielskiego
farsa pochodzi z języka francuskiego
farsz pochodzi z języka francuskiego
farwater pochodzi z języka niemieckiego
farys pochodzi z języka arabskiego
faryzeizm pochodzi z języka francuskiego
faryzeusz pochodzi z języka łacińskiego
fasada pochodzi z języka francuskiego
fascykuł pochodzi z języka łacińskiego
fascynacja pochodzi z języka łacińskiego
fascynować pochodzi z języka łacińskiego
faseta pochodzi z języka francuskiego
fason pochodzi z języka francuskiego
fasować pochodzi z języka niemieckiego
fastryga pochodzi z języka czeskiego
fastrygować pochodzi z języka czeskiego
faszerować pochodzi z języka francuskiego
faszyna pochodzi z języka niemieckiego
faszysta pochodzi z języka włoskiego
faszyzm pochodzi z języka włoskiego
fata pochodzi z języka łacińskiego
fatalista pochodzi z języka francuskiego
fatalizm pochodzi z języka francuskiego
fatalny pochodzi z języka łacińskiego
fatamorgana pochodzi z języka włoskiego
fatum pochodzi z języka łacińskiego
fatyga pochodzi z języka francuskiego
feeria pochodzi z języka francuskiego
fekalia pochodzi z języka łacińskiego
felc pochodzi z języka niemieckiego
felczer pochodzi z języka niemieckiego
feldfebel pochodzi z języka niemieckiego
feldmarszałek pochodzi z języka niemieckiego
feler pochodzi z języka niemieckiego
felianci pochodzi z języka francuskiego
felieton pochodzi z języka francuskiego
felietonista pochodzi z języka niemieckiego
felonia pochodzi z języka francuskiego
feluka pochodzi z języka niemieckiego
femininum pochodzi z języka łacińskiego
feministka pochodzi z języka francuskiego
feminizm pochodzi z języka angielskiego
fenacetyna pochodzi z języka francuskiego
fenig pochodzi z języka niemieckiego
feniks pochodzi z języka łacińskiego
fenole pochodzi z języka niemieckiego
fenologia pochodzi z języka niemieckiego
fenomen pochodzi z języka łacińskiego
fenomenalizm pochodzi z języka niemieckiego
fenomenalny pochodzi z języka niemieckiego
fenomenologia pochodzi z języka niemieckiego
fenoplasty pochodzi z języka niemieckiego
fenotyp pochodzi z języka francuskiego
feralny pochodzi z języka łacińskiego
feretron pochodzi z języka greckiego
ferezja pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
ferie pochodzi z języka łacińskiego
ferma pochodzi z języka francuskiego
fermata pochodzi z języka włoskiego
ferment pochodzi z języka łacińskiego
fermentacja pochodzi z języka francuskiego
fermuar pochodzi z języka francuskiego
ferować pochodzi z języka łacińskiego
ferrochrom pochodzi z języka niemieckiego
ferromagnetyczny pochodzi z języka francuskiego
ferromagnetyzm pochodzi z języka niemieckiego
ferromangan pochodzi z języka niemieckiego
feruła pochodzi z języka łacińskiego
ferwor pochodzi z języka łacińskiego
festiwal pochodzi z języka francuskiego
feston pochodzi z języka francuskiego
festyn pochodzi z języka francuskiego
feta pochodzi z języka francuskiego
fetor pochodzi z języka łacińskiego
fetować pochodzi z języka francuskiego
fetysz pochodzi z języka francuskiego
fetyszyzm pochodzi z języka francuskiego
feudalizm pochodzi z języka niemieckiego
feudalny pochodzi z języka łacińskiego
feudał pochodzi z języka łacińskiego
feudum pochodzi z języka łacińskiego
fez pochodzi z języka francuskiego
fiakier pochodzi z języka francuskiego
fiala pochodzi z języka łacińskiego
fiasko pochodzi z języka włoskiego
fibra pochodzi z języka łacińskiego
fibroina pochodzi z języka niemieckiego
fibrolit pochodzi z języka niemieckiego
fibryna pochodzi z języka niemieckiego
fibrynogen pochodzi z języka niemieckiego
fideikomis pochodzi z języka łacińskiego
fideizm pochodzi z języka francuskiego
fidybus pochodzi z języka niemieckiego
fieldy pochodzi z języka niemieckiego
fifka pochodzi z języka niemieckiego
figaro pochodzi z języka francuskiego
figura pochodzi z języka łacińskiego
figuracja pochodzi z języka łacińskiego
figurant pochodzi z języka francuskiego
figurować pochodzi z języka łacińskiego
figurynka pochodzi z języka włoskiego
fikcja pochodzi z języka łacińskiego
fikcjonalizm pochodzi z języka niemieckiego
fiksacja pochodzi z języka francuskiego
fiksatuar pochodzi z języka niemieckiego
fiksatyw pochodzi z języka francuskiego
fiksaż pochodzi z języka francuskiego
fiksować pochodzi z języka francuskiego
fikus pochodzi z języka łacińskiego
fila pochodzi z języka greckiego
filakteria pochodzi z języka łacińskiego
filantrop pochodzi z języka greckiego
filantropia pochodzi z języka greckiego
filar pochodzi z języka niemieckiego
filareta pochodzi z języka greckiego
filatelista pochodzi z języka niemieckiego
filc pochodzi z języka niemieckiego
fildekos pochodzi z języka francuskiego
filet pochodzi z języka francuskiego
fileta pochodzi z języka francuskiego
filharmonia pochodzi z języka francuskiego
filiacja pochodzi z języka łacińskiego
filialny pochodzi z języka łacińskiego
filigran pochodzi z języka francuskiego
filipika pochodzi z języka greckiego
filister pochodzi z języka niemieckiego
film pochodzi z języka angielskiego
filmoteka pochodzi z języka niemieckiego
filodendron pochodzi z języka łacińskiego
filogenetyczny pochodzi z języka francuskiego
filogeneza pochodzi z języka niemieckiego
filogenia pochodzi z języka niemieckiego
filoksera pochodzi z języka łacińskiego
filolog pochodzi z języka łacińskiego
filologia pochodzi z języka łacińskiego
filomata pochodzi z języka greckiego
filować pochodzi z języka francuskiego
filozela pochodzi z języka francuskiego
filozof pochodzi z języka łacińskiego
filozofia pochodzi z języka łacińskiego
filozoficzny pochodzi z języka francuskiego
filtr pochodzi z języka niemieckiego
filtracja pochodzi z języka niemieckiego
filunek pochodzi z języka niemieckiego
filut pochodzi z języka francuskiego
filuteria pochodzi z języka francuskiego
finale pochodzi z języka włoskiego
finalizm pochodzi z języka francuskiego
finalizować pochodzi z języka łacińskiego
finalny pochodzi z języka łacińskiego
finał pochodzi z języka włoskiego
finanse pochodzi z języka francuskiego
finansjera pochodzi z języka francuskiego
finezja pochodzi z języka włoskiego
finfa pochodzi z języka niemieckiego
finisz pochodzi z języka angielskiego
finiszować pochodzi z języka angielskiego
finta pochodzi z języka włoskiego
fiok pochodzi z języka włoskiego
fioła pochodzi z języka francuskiego
fioletowy pochodzi z języka niemieckiego
fiord pochodzi z języka niemieckiego
fiorytura pochodzi z języka włoskiego
firanka pochodzi z języka niemieckiego
firet pochodzi z języka niemieckiego
firletka pochodzi z języka łacińskiego
firma pochodzi z języka niemieckiego
firmament pochodzi z języka łacińskiego
firn pochodzi z języka niemieckiego
fisharmonia pochodzi z języka niemieckiego
fiskalizm pochodzi z języka francuskiego
fiskalny pochodzi z języka łacińskiego
fiskus pochodzi z języka łacińskiego
fistaszki pochodzi z języka rosyjskiego
fiszbin pochodzi z języka niemieckiego
fiszka pochodzi z języka francuskiego
fit pochodzi z języka angielskiego
fitofizjologia pochodzi z języka niemieckiego
fitogeografia pochodzi z języka niemieckiego
fitoncydy pochodzi z języka rosyjskiego
fitopaleontologia pochodzi z języka niemieckiego
fitopatologia pochodzi z języka niemieckiego
fitoterapia pochodzi z języka niemieckiego
fityna pochodzi z języka niemieckiego
fizjografia pochodzi z języka francuskiego
fizjokraci pochodzi z języka francuskiego
fizjolog pochodzi z języka łacińskiego
fizjologia pochodzi z języka łacińskiego
fizjonomia pochodzi z języka francuskiego
fizjoterapia pochodzi z języka francuskiego
fizyk pochodzi z języka łacińskiego
fizyka pochodzi z języka łacińskiego
fizylier pochodzi z języka francuskiego
fizys pochodzi z języka greckiego
flaga pochodzi z języka niemieckiego
flaga pochodzi z języka niemieckiego
flagsztok pochodzi z języka niemieckiego
flakon pochodzi z języka francuskiego
flama pochodzi z języka niemieckiego
flaming pochodzi z języka niemieckiego
flance pochodzi z języka niemieckiego
flancować pochodzi z języka niemieckiego
flanela pochodzi z języka francuskiego
flanka pochodzi z języka niemieckiego
flankować pochodzi z języka francuskiego
flausz pochodzi z języka niemieckiego
flauta pochodzi z języka niemieckiego
flażolet pochodzi z języka francuskiego
flądra pochodzi z języka niemieckiego
flegma pochodzi z języka łacińskiego
flegmatyk pochodzi z języka łacińskiego
flegmona pochodzi z języka łacińskiego
fleksja pochodzi z języka łacińskiego
fleksor pochodzi z języka łacińskiego
fleksura pochodzi z języka łacińskiego
flesz pochodzi z języka angielskiego
flesza pochodzi z języka francuskiego
flet pochodzi z języka niemieckiego
flibustierzy pochodzi z języka francuskiego
flinta pochodzi z języka niemieckiego
flirt pochodzi z języka angielskiego
flis pochodzi z języka niemieckiego
flit pochodzi z języka niemieckiego
fliza pochodzi z języka niemieckiego
flogiston pochodzi z języka greckiego
floks pochodzi z języka greckiego
flokulacja pochodzi z języka francuskiego
flor pochodzi z języka niemieckiego
flora pochodzi z języka łacińskiego
floren pochodzi z języka łacińskiego
floret pochodzi z języka francuskiego
florystyka pochodzi z języka niemieckiego
flota pochodzi z języka niemieckiego
flotylla pochodzi z języka francuskiego
flower pochodzi z języka francuskiego
fluid pochodzi z języka francuskiego
fluksja pochodzi z języka francuskiego
fluktuacja pochodzi z języka łacińskiego
fluktuować pochodzi z języka łacińskiego
fluorescencja pochodzi z języka francuskiego
fluoryt pochodzi z języka niemieckiego
fluwiograf pochodzi z języka niemieckiego
fluwiometr pochodzi z języka francuskiego
fobia pochodzi z języka łacińskiego
fochy pochodzi z języka niemieckiego
fok pochodzi z języka niemieckiego
foki pochodzi z języka łacińskiego
fokmaszt pochodzi z języka holenderskiego
foksterier pochodzi z języka angielskiego
fokstrot pochodzi z języka angielskiego
fokus pochodzi z języka łacińskiego
folblut pochodzi z języka niemieckiego
folga pochodzi z języka niemieckiego
folia pochodzi z języka łacińskiego
foliał pochodzi z języka łacińskiego
foliant pochodzi z języka niemieckiego
folio pochodzi z języka niemieckiego
folklor pochodzi z języka angielskiego
folklorysta pochodzi z języka niemieckiego
folować pochodzi z języka łacińskiego
folwark pochodzi z języka niemieckiego
fon pochodzi z języka niemieckiego
fonacja pochodzi z języka francuskiego
fonem pochodzi z języka greckiego
fonendoskop pochodzi z języka niemieckiego
fonetyczny pochodzi z języka niemieckiego
fonetyka pochodzi z języka niemieckiego
foniczny pochodzi z języka francuskiego
fonogeniczny pochodzi z języka francuskiego
fonograf pochodzi z języka francuskiego
fonogram pochodzi z języka francuskiego
fonolog pochodzi z języka niemieckiego
fonologia pochodzi z języka niemieckiego
fonometr pochodzi z języka francuskiego
fonometria pochodzi z języka francuskiego
fonoskop pochodzi z języka angielskiego
fonoteka pochodzi z języka francuskiego
fontanna pochodzi z języka włoskiego
for pochodzi z języka niemieckiego
fordewind pochodzi z języka niemieckiego
fordyzm pochodzi z języka niemieckiego
forhend pochodzi z języka angielskiego
forint pochodzi z języka węgierskiego
forma pochodzi z języka łacińskiego
formacja pochodzi z języka łacińskiego
formaldehyd pochodzi z języka niemieckiego
formalina pochodzi z języka niemieckiego
formalista pochodzi z języka francuskiego
formalistyczny pochodzi z języka niemieckiego
formalizm pochodzi z języka francuskiego
formalny pochodzi z języka łacińskiego
formant pochodzi z języka rosyjskiego
format pochodzi z języka francuskiego
forminga pochodzi z języka greckiego
formować pochodzi z języka łacińskiego
formularz pochodzi z języka łacińskiego
formuła pochodzi z języka łacińskiego
fornir pochodzi z języka niemieckiego
forpik pochodzi z języka angielskiego
forpoczta pochodzi z języka niemieckiego
forsa pochodzi z języka francuskiego
forsować pochodzi z języka francuskiego
forsowny pochodzi z języka francuskiego
forszlak pochodzi z języka niemieckiego
forszmak pochodzi z języka niemieckiego
forszpan pochodzi z języka niemieckiego
fort pochodzi z języka francuskiego
fortalicja pochodzi z języka łacińskiego
forte pochodzi z języka włoskiego
forteca pochodzi z języka włoskiego
fortel pochodzi z języka niemieckiego
fortepian pochodzi z języka włoskiego
fortissimo pochodzi z języka włoskiego
fortuna pochodzi z języka łacińskiego
fortyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
fortyfikować pochodzi z języka łacińskiego
forum pochodzi z języka łacińskiego
foryś pochodzi z języka niemieckiego
forytować pochodzi z języka niemieckiego
fosa pochodzi z języka włoskiego
fosfaty pochodzi z języka niemieckiego
fosfor pochodzi z języka łacińskiego
fosforescencja pochodzi z języka niemieckiego
fosforoskop pochodzi z języka niemieckiego
fosforyt pochodzi z języka francuskiego
fosgen pochodzi z języka niemieckiego
fosylizacja pochodzi z języka francuskiego
fot pochodzi z języka francuskiego
foto- pochodzi z języka greckiego
fotochemia pochodzi z języka niemieckiego
fotochromia pochodzi z języka niemieckiego
fotocynkografia pochodzi z języka niemieckiego
fotogeniczny pochodzi z języka francuskiego
fotograf pochodzi z języka francuskiego
fotografia pochodzi z języka francuskiego
fotograficzny pochodzi z języka niemieckiego
fotogram pochodzi z języka francuskiego
fotogrametria pochodzi z języka francuskiego
fotograwiura pochodzi z języka niemieckiego
fotoheliograf pochodzi z języka niemieckiego
fotokopia pochodzi z języka niemieckiego
fotolitografia pochodzi z języka niemieckiego
fotoluminescencja pochodzi z języka francuskiego
fotometr pochodzi z języka francuskiego
fotometria pochodzi z języka francuskiego
foton pochodzi z języka niemieckiego
fotos pochodzi z języka niemieckiego
fotosfera pochodzi z języka francuskiego
fotoskop pochodzi z języka francuskiego
fotostat pochodzi z języka angielskiego
fotosynteza pochodzi z języka niemieckiego
fototechnika pochodzi z języka niemieckiego
fototelegrafia pochodzi z języka niemieckiego
fototelegram pochodzi z języka francuskiego
fototerapia pochodzi z języka niemieckiego
fototypia pochodzi z języka francuskiego
fotyzm pochodzi z języka angielskiego
fowizm pochodzi z języka francuskiego
foyer pochodzi z języka francuskiego
fracht pochodzi z języka niemieckiego
frachtować pochodzi z języka niemieckiego
fragment pochodzi z języka łacińskiego
fragmentaryczny pochodzi z języka niemieckiego
frajda pochodzi z języka niemieckiego
frak pochodzi z języka francuskiego
frakcja pochodzi z języka łacińskiego
frakcjonowanie pochodzi z języka francuskiego
fraktura pochodzi z języka łacińskiego
framuga pochodzi z języka niemieckiego
franciszkanie pochodzi z języka łacińskiego
frank pochodzi z języka francuskiego
frankować pochodzi z języka włoskiego
frans pochodzi z języka łacińskiego
frant pochodzi z języka czeskiego
frapować pochodzi z języka francuskiego
frasunek pochodzi z języka czeskiego
fraszka pochodzi z języka włoskiego
fraternizacja pochodzi z języka angielskiego
fratria pochodzi z języka greckiego
fraucymer pochodzi z języka niemieckiego
frazeologia pochodzi z języka niemieckiego
frazes pochodzi z języka francuskiego
fregata pochodzi z języka włoskiego
frekwencja pochodzi z języka łacińskiego
frencz pochodzi z języka rosyjskiego
frenetyczny pochodzi z języka niemieckiego
frenezja pochodzi z języka francuskiego
frenologia pochodzi z języka niemieckiego
fresk pochodzi z języka włoskiego
freudyzm pochodzi z języka francuskiego
frez pochodzi z języka francuskiego
frezarka pochodzi z języka niemieckiego
frędzla pochodzi z języka niemieckiego
fronda pochodzi z języka francuskiego
frondować pochodzi z języka francuskiego
front pochodzi z języka francuskiego
fronton pochodzi z języka francuskiego
frontyspis pochodzi z języka francuskiego
froter pochodzi z języka francuskiego
froterować pochodzi z języka niemieckiego
frukt pochodzi z języka łacińskiego
fruktoza pochodzi z języka niemieckiego
fryc pochodzi z języka niemieckiego
frykasy pochodzi z języka francuskiego
frykcja pochodzi z języka łacińskiego
frytki pochodzi z języka francuskiego
frytura pochodzi z języka francuskiego
frywolny pochodzi z języka łacińskiego
fryz pochodzi z języka francuskiego
fryza pochodzi z języka francuskiego
fryzować pochodzi z języka francuskiego
fryzura pochodzi z języka francuskiego
funkcjonariusz pochodzi z języka niemieckiego
funt pochodzi z języka niemieckiego
fura pochodzi z języka niemieckiego
furaż pochodzi z języka francuskiego
furażer pochodzi z języka francuskiego
furdyment pochodzi z języka włoskiego
furfant pochodzi z języka włoskiego
furfurol pochodzi z języka niemieckiego
furgon pochodzi z języka francuskiego
furia pochodzi z języka łacińskiego
furiant pochodzi z języka czeskiego
furiat pochodzi z języka łacińskiego
furioso pochodzi z języka włoskiego
furman pochodzi z języka niemieckiego
furora pochodzi z języka włoskiego
furta pochodzi z języka niemieckiego
furunkuł pochodzi z języka łacińskiego
fuszer pochodzi z języka niemieckiego
futbol pochodzi z języka angielskiego
futerał pochodzi z języka niemieckiego
futor pochodzi z języka ukraińskiego
futrować pochodzi z języka niemieckiego
futryna pochodzi z języka niemieckiego
futurum pochodzi z języka łacińskiego
futurysta pochodzi z języka francuskiego
futuryzm pochodzi z języka francuskiego
fuzel pochodzi z języka niemieckiego
fuzja pochodzi z języka łacińskiego
fuzja pochodzi z języka francuskiego
fuzjonista pochodzi z języka francuskiego
fuzyt pochodzi z języka niemieckiego
gabardyna pochodzi z języka francuskiego
gabaryt pochodzi z języka francuskiego
gabinet pochodzi z języka włoskiego
gablotka pochodzi z języka włoskiego
gadolin pochodzi z języka łacińskiego
gafa pochodzi z języka francuskiego
gafel pochodzi z języka niemieckiego
gag pochodzi z języka angielskiego
gagat pochodzi z języka niemieckiego
gagman pochodzi z języka angielskiego
gal pochodzi z języka łacińskiego
gala pochodzi z języka francuskiego
galaktodendron pochodzi z języka łacińskiego
galaktologia pochodzi z języka niemieckiego
galaktometr pochodzi z języka niemieckiego
galaktoza pochodzi z języka francuskiego
galaktyka pochodzi z języka greckiego
galalit pochodzi z języka niemieckiego
galant pochodzi z języka francuskiego
galanteria pochodzi z języka francuskiego
galantyna pochodzi z języka niemieckiego
galar pochodzi z języka francuskiego
galareta pochodzi z języka niemieckiego
galasy pochodzi z języka łacińskiego
galena pochodzi z języka łacińskiego
galenit pochodzi z języka niemieckiego
galera pochodzi z języka włoskiego
galeria pochodzi z języka włoskiego
galicyzm pochodzi z języka francuskiego
galimatias pochodzi z języka francuskiego
galion pochodzi z języka francuskiego
galipot pochodzi z języka francuskiego
galman pochodzi z języka niemieckiego
galoflawina pochodzi z języka niemieckiego
galon pochodzi z języka francuskiego
galon pochodzi z języka angielskiego
galop pochodzi z języka francuskiego
Galowie pochodzi z języka łacińskiego
galwaniczny pochodzi z języka niemieckiego
galwanizacja pochodzi z języka francuskiego
galwanizować pochodzi z języka francuskiego
galwanoglifia pochodzi z języka francuskiego
galwanokaustyka pochodzi z języka niemieckiego
galwanokauter pochodzi z języka francuskiego
galwanometr pochodzi z języka niemieckiego
galwanoplastyka pochodzi z języka niemieckiego
galwanopunktura pochodzi z języka niemieckiego
galwanoskop pochodzi z języka niemieckiego
galwanostegia pochodzi z języka francuskiego
galwanotechnika pochodzi z języka niemieckiego
galwanotypia pochodzi z języka francuskiego
gama pochodzi z języka francuskiego
gambir pochodzi z języka niemieckiego
gambit pochodzi z języka niemieckiego
gametofit pochodzi z języka niemieckiego
gamety pochodzi z języka niemieckiego
ganek pochodzi z języka niemieckiego
gang pochodzi z języka angielskiego
gangrena pochodzi z języka łacińskiego
gangster pochodzi z języka angielskiego
gaolian pochodzi z języka rosyjskiego
garaż pochodzi z języka francuskiego
garcynia pochodzi z języka łacińskiego
garda pochodzi z języka francuskiego
garderoba pochodzi z języka francuskiego
garkuchnia pochodzi z języka niemieckiego
garmażeria pochodzi z języka francuskiego
garnitur pochodzi z języka niemieckiego
garnizon pochodzi z języka francuskiego
garować pochodzi z języka holenderskiego
garson pochodzi z języka francuskiego
garsoniera pochodzi z języka francuskiego
garsonka pochodzi z języka francuskiego
gaskonada pochodzi z języka francuskiego
gastrologia pochodzi z języka niemieckiego
gastronom pochodzi z języka francuskiego
gastronomia pochodzi z języka francuskiego
gastroskopia pochodzi z języka niemieckiego
gastrotomia pochodzi z języka francuskiego
gastryczny pochodzi z języka greckiego
gatunek pochodzi z języka niemieckiego
gawial pochodzi z języka francuskiego
gawot pochodzi z języka francuskiego
gawrosz pochodzi z języka francuskiego
gaza pochodzi z języka francuskiego
gazda pochodzi z języka węgierskiego
gazel pochodzi z języka francuskiego
gazela pochodzi z języka francuskiego
gazeta pochodzi z języka francuskiego
gazolina pochodzi z języka niemieckiego
gazometr pochodzi z języka niemieckiego
gazon pochodzi z języka francuskiego
gaża pochodzi z języka francuskiego
gehenna pochodzi z języka łacińskiego
gejsza pochodzi z języka angielskiego
gejtawy pochodzi z języka niemieckiego
gejzer pochodzi z języka niemieckiego
gem pochodzi z języka angielskiego
geminacja pochodzi z języka łacińskiego
gemma pochodzi z języka łacińskiego
gemule pochodzi z języka łacińskiego
gen pochodzi z języka greckiego
gencjana pochodzi z języka łacińskiego
genealogia pochodzi z języka łacińskiego
generacja pochodzi z języka łacińskiego
generalia pochodzi z języka łacińskiego
generalizacja pochodzi z języka niemieckiego
generalizować pochodzi z języka francuskiego
generalny pochodzi z języka łacińskiego
generał pochodzi z języka niemieckiego
generałbas pochodzi z języka niemieckiego
generator pochodzi z języka łacińskiego
generatywny pochodzi z języka francuskiego
genetyka pochodzi z języka niemieckiego
geneza pochodzi z języka łacińskiego
genialny pochodzi z języka łacińskiego
genitalia pochodzi z języka łacińskiego
geniusz pochodzi z języka łacińskiego
genotyp pochodzi z języka niemieckiego
genre pochodzi z języka francuskiego
geobotanika pochodzi z języka niemieckiego
geocentryczny pochodzi z języka francuskiego
geochemia pochodzi z języka niemieckiego
geoda pochodzi z języka niemieckiego
geodeta pochodzi z języka niemieckiego
geodezja pochodzi z języka niemieckiego
geodynamika pochodzi z języka niemieckiego
geofizyka pochodzi z języka niemieckiego
geognozja pochodzi z języka niemieckiego
geograf pochodzi z języka niemieckiego
geografia pochodzi z języka łacińskiego
geoida pochodzi z języka niemieckiego
geoizotermy pochodzi z języka niemieckiego
geolog pochodzi z języka niemieckiego
geologia pochodzi z języka niemieckiego
geomagnetyzm pochodzi z języka rosyjskiego
geometra pochodzi z języka łacińskiego
geometria pochodzi z języka łacińskiego
geomorfologia pochodzi z języka niemieckiego
geopolityka pochodzi z języka niemieckiego
georginia pochodzi z języka niemieckiego
geotektonika pochodzi z języka niemieckiego
geotermiczny pochodzi z języka niemieckiego
geotermika pochodzi z języka francuskiego
geotropizm pochodzi z języka niemieckiego
gepard pochodzi z języka francuskiego
german pochodzi z języka łacińskiego
germanista pochodzi z języka niemieckiego
germanizm pochodzi z języka niemieckiego
germanizować pochodzi z języka niemieckiego
geront pochodzi z języka greckiego
gerundium pochodzi z języka łacińskiego
geruzja pochodzi z języka greckiego
gerydon pochodzi z języka francuskiego
gerylasi pochodzi z języka hiszpańskiego
gest pochodzi z języka łacińskiego
gestapo pochodzi z języka niemieckiego
gestykulacja pochodzi z języka łacińskiego
geszeft pochodzi z języka niemieckiego
getry pochodzi z języka francuskiego
getto pochodzi z języka włoskiego
giaur pochodzi z języka niemieckiego
gibbon pochodzi z języka niemieckiego
gibelini pochodzi z języka niemieckiego
gidia pochodzi z języka tureckiego
giełda pochodzi z języka niemieckiego
giemza pochodzi z języka niemieckiego
giermek pochodzi z języka węgierskiego
gig pochodzi z języka angielskiego
giga- pochodzi z języka greckiego
gigant pochodzi z języka greckiego
gigantyzm pochodzi z języka łacińskiego
gigolo pochodzi z języka francuskiego
gik pochodzi z języka niemieckiego
gildia pochodzi z języka niemieckiego
gildyzm pochodzi z języka angielskiego
giloszować pochodzi z języka francuskiego
gilotyna pochodzi z języka francuskiego
gilza pochodzi z języka rosyjskiego
gimnastyka pochodzi z języka greckiego
gimnazjum pochodzi z języka greckiego
gineceum pochodzi z języka łacińskiego
ginekolog pochodzi z języka niemieckiego
ginekologia pochodzi z języka niemieckiego
gipiura pochodzi z języka francuskiego
gips pochodzi z języka greckiego
girlanda pochodzi z języka francuskiego
girlsy pochodzi z języka angielskiego
giroskop pochodzi z języka niemieckiego
girostat pochodzi z języka niemieckiego
giser pochodzi z języka niemieckiego
gitara pochodzi z języka niemieckiego
glacjalny pochodzi z języka łacińskiego
glacjologia pochodzi z języka niemieckiego
gladiator pochodzi z języka łacińskiego
gladiolus pochodzi z języka łacińskiego
glans pochodzi z języka niemieckiego
glaspapier pochodzi z języka niemieckiego
glauberyt pochodzi z języka niemieckiego
glaukoma pochodzi z języka łacińskiego
glazura pochodzi z języka niemieckiego
gleba pochodzi z języka łacińskiego
glejt pochodzi z języka czeskiego
glejta pochodzi z języka niemieckiego
gleukometr pochodzi z języka niemieckiego
glicerydy pochodzi z języka niemieckiego
gliceryna pochodzi z języka niemieckiego
glicyna pochodzi z języka niemieckiego
glicynia pochodzi z języka łacińskiego
glif pochodzi z języka greckiego
glikogen pochodzi z języka niemieckiego
glikole pochodzi z języka niemieckiego
gliptoteka pochodzi z języka francuskiego
gliptyka pochodzi z języka greckiego
glissando pochodzi z języka francuskiego
glob pochodzi z języka łacińskiego
globalny pochodzi z języka francuskiego
globigeryny pochodzi z języka łacińskiego
globtroter pochodzi z języka angielskiego
globularny pochodzi z języka łacińskiego
globuliny pochodzi z języka niemieckiego
globus pochodzi z języka niemieckiego
gloksynia pochodzi z języka łacińskiego
gloria pochodzi z języka łacińskiego
glorieta pochodzi z języka francuskiego
gloryfikacja pochodzi z języka łacińskiego
glosa pochodzi z języka łacińskiego
glosariusz pochodzi z języka łacińskiego
glosator pochodzi z języka łacińskiego
glosolalia pochodzi z języka niemieckiego
glottogonia pochodzi z języka angielskiego
glukoza pochodzi z języka niemieckiego
glukozydy pochodzi z języka niemieckiego
gluten pochodzi z języka niemieckiego
glutyn pochodzi z języka niemieckiego
głagolica pochodzi z języka rosyjskiego
gmerk pochodzi z języka niemieckiego
gmina pochodzi z języka niemieckiego
gnejs pochodzi z języka francuskiego
gnom pochodzi z języka łacińskiego
gnoma pochodzi z języka greckiego
gnomon pochodzi z języka greckiego
gnomonika pochodzi z języka greckiego
gnoseologia pochodzi z języka niemieckiego
gnostycy pochodzi z języka greckiego
gnostycyzm pochodzi z języka francuskiego
gnoza pochodzi z języka greckiego
gnu pochodzi z języka niemieckiego
gobelin pochodzi z języka francuskiego
godety pochodzi z języka francuskiego
gofrować pochodzi z języka francuskiego
gol pochodzi z języka angielskiego
golf pochodzi z języka angielskiego
Golfstrom pochodzi z języka niemieckiego
Golgota pochodzi z języka łacińskiego
goliardzi pochodzi z języka niemieckiego
gonady pochodzi z języka łacińskiego
gondola pochodzi z języka włoskiego
gondolier pochodzi z języka włoskiego
gong pochodzi z języka niemieckiego
gongoryzm pochodzi z języka francuskiego
goniometr pochodzi z języka francuskiego
goniometria pochodzi z języka francuskiego
gonokok pochodzi z języka łacińskiego
gonorea pochodzi z języka łacińskiego
gording pochodzi z języka niemieckiego
Gorgony pochodzi z języka greckiego
gors pochodzi z języka francuskiego
gorset pochodzi z języka francuskiego
goryl pochodzi z języka łacińskiego
gotyk pochodzi z języka niemieckiego
gracja pochodzi z języka łacińskiego
gradacja pochodzi z języka łacińskiego
gradient pochodzi z języka niemieckiego
graduał pochodzi z języka łacińskiego
gradus pochodzi z języka łacińskiego
graffiti pochodzi z języka włoskiego
graficzny pochodzi z języka greckiego
grafika pochodzi z języka francuskiego
grafion pochodzi z języka greckiego
grafit pochodzi z języka francuskiego
grafolog pochodzi z języka niemieckiego
grafologią pochodzi z języka niemieckiego
grafomania pochodzi z języka francuskiego
grafostatyka pochodzi z języka niemieckiego
grajcar pochodzi z języka niemieckiego
Grał pochodzi z języka niemieckiego
gram pochodzi z języka niemieckiego
gramatura pochodzi z języka niemieckiego
gramatyka pochodzi z języka łacińskiego
gramicydyna pochodzi z języka angielskiego
gramofon pochodzi z języka niemieckiego
granat pochodzi z języka niemieckiego
granat pochodzi z języka niemieckiego
granaty pochodzi z języka łacińskiego
grand pochodzi z języka hiszpańskiego
granda pochodzi z języka francuskiego
grandioso pochodzi z języka włoskiego
granit pochodzi z języka niemieckiego
granityt pochodzi z języka niemieckiego
granula pochodzi z języka łacińskiego
granulacja pochodzi z języka francuskiego
granulator pochodzi z języka niemieckiego
granulit pochodzi z języka niemieckiego
granulocyty pochodzi z języka niemieckiego
granulować pochodzi z języka niemieckiego
graptolity pochodzi z języka niemieckiego
grasant pochodzi z języka łacińskiego
grasować pochodzi z języka łacińskiego
grat pochodzi z języka niemieckiego
gratis pochodzi z języka łacińskiego
gratka pochodzi z języka łacińskiego
gratulacja pochodzi z języka łacińskiego
gratulować pochodzi z języka łacińskiego
gratyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
grave pochodzi z języka włoskiego
grawer pochodzi z języka francuskiego
grawerować pochodzi z języka niemieckiego
grawimetr pochodzi z języka francuskiego
grawimetria pochodzi z języka francuskiego
grawitacja pochodzi z języka francuskiego
grawiura pochodzi z języka francuskiego
grazioso pochodzi z języka włoskiego
grażdanka pochodzi z języka rosyjskiego
gregaryny pochodzi z języka niemieckiego
gregoriański pochodzi z języka łacińskiego
gremium pochodzi z języka łacińskiego
grenadier pochodzi z języka francuskiego
grenadyna pochodzi z języka francuskiego
greż pochodzi z języka francuskiego
gręplować pochodzi z języka niemieckiego
grodetur pochodzi z języka francuskiego
grog pochodzi z języka francuskiego
gros pochodzi z języka francuskiego
grosista pochodzi z języka francuskiego
grot pochodzi z języka holenderskiego
grota pochodzi z języka francuskiego
grotesk pochodzi z języka niemieckiego
groteska pochodzi z języka włoskiego
gruber pochodzi z języka angielskiego
grum pochodzi z języka angielskiego
grupa pochodzi z języka niemieckiego
gryf pochodzi z języka łacińskiego
gryf pochodzi z języka niemieckiego
gryfon pochodzi z języka francuskiego
grylaż pochodzi z języka francuskiego
grymas pochodzi z języka francuskiego
grynderstwo pochodzi z języka niemieckiego
grynszpan pochodzi z języka niemieckiego
grypa pochodzi z języka francuskiego
grys pochodzi z języka niemieckiego
gryzetka pochodzi z języka francuskiego
guano pochodzi z języka niemieckiego
gubernator pochodzi z języka łacińskiego
gubernia pochodzi z języka rosyjskiego
gudron pochodzi z języka francuskiego
guignol pochodzi z języka francuskiego
gul pochodzi z języka angielskiego
gulasz pochodzi z języka węgierskiego
gulden pochodzi z języka niemieckiego
guma pochodzi z języka łacińskiego
gumiguta pochodzi z języka niemieckiego
gumilaka pochodzi z języka niemieckiego
gumoza pochodzi z języka łacińskiego
gust pochodzi z języka łacińskiego
gutaperka pochodzi z języka niemieckiego
guturalny pochodzi z języka niemieckiego
guwernantka pochodzi z języka francuskiego
guwerner pochodzi z języka francuskiego
gwarancja pochodzi z języka łacińskiego
gwarant pochodzi z języka włoskiego
gwardia pochodzi z języka włoskiego
gwasz pochodzi z języka francuskiego
habanera pochodzi z języka hiszpańskiego
gwelfowie pochodzi z języka niemieckiego
gwicht pochodzi z języka niemieckiego
gwinea pochodzi z języka angielskiego
gwint pochodzi z języka niemieckiego
gymkhana pochodzi z języka niemieckiego
gzyms pochodzi z języka niemieckiego
habilitacja pochodzi z języka łacińskiego
habilitować pochodzi z języka łacińskiego
habit pochodzi z języka łacińskiego
habenda pochodzi z języka łacińskiego
Hades pochodzi z języka greckiego
hadż pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
hadżi pochodzi z języka perskiego
hafn pochodzi z języka łacińskiego
haftować pochodzi z języka niemieckiego
hagiografia pochodzi z języka greckiego
hagiograficzny pochodzi z języka niemieckiego
hajdamacy pochodzi z języka ukraińskiego
hajdawery pochodzi z języka ukraińskiego
hajduk pochodzi z języka węgierskiego
hak pochodzi z języka niemieckiego
hakatysta pochodzi z języka niemieckiego
Hakenkreuz pochodzi z języka niemieckiego
hakownica pochodzi z języka czeskiego
hala pochodzi z języka niemieckiego
halabarda pochodzi z języka niemieckiego
halerz pochodzi z języka niemieckiego
halfwind pochodzi z języka holenderskiego
halibakterie pochodzi z języka niemieckiego
hall pochodzi z języka angielskiego
halma pochodzi z języka niemieckiego
halo pochodzi z języka francuskiego
halofity pochodzi z języka niemieckiego
hals pochodzi z języka niemieckiego
hals pochodzi z języka niemieckiego
halsować pochodzi z języka niemieckiego
halsztuk pochodzi z języka niemieckiego
halucynacja pochodzi z języka łacińskiego
halurgia pochodzi z języka niemieckiego
hałaburda pochodzi z języka ukraińskiego
hałda pochodzi z języka niemieckiego
hamada pochodzi z języka niemieckiego
hamadriada pochodzi z języka greckiego
hamak pochodzi z języka francuskiego
hamletyzm pochodzi z języka angielskiego
hamulec pochodzi z języka niemieckiego
handel pochodzi z języka niemieckiego
handicap pochodzi z języka angielskiego
handżar pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
hangar pochodzi z języka francuskiego
hantle pochodzi z języka niemieckiego
Hanza pochodzi z języka niemieckiego
haracz pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
harakiri pochodzi z języka niemieckiego
harambasza pochodzi z języka serbskiego
harbajtel pochodzi z języka niemieckiego
harc pochodzi z języka węgierskiego
harem pochodzi z języka tureckiego
harfa pochodzi z języka niemieckiego
harmider pochodzi z języka ukraińskiego
harmonia pochodzi z języka greckiego
harmonika pochodzi z języka niemieckiego
harmonizować pochodzi z języka francuskiego
harpia pochodzi z języka greckiego
harpun pochodzi z języka angielskiego
hart pochodzi z języka niemieckiego
haszysz pochodzi z języka niemieckiego
haubica pochodzi z języka niemieckiego
haust pochodzi z języka łacińskiego
hazard pochodzi z języka francuskiego
hazena pochodzi z języka czeskiego
heban pochodzi z języka łacińskiego
hebes pochodzi z języka łacińskiego
hebraista pochodzi z języka niemieckiego
hebraizm pochodzi z języka niemieckiego
heca pochodzi z języka niemieckiego
hedonista pochodzi z języka niemieckiego
hedonizm pochodzi z języka francuskiego
hedżra pochodzi z języka niemieckiego
Hefajstos pochodzi z języka greckiego
hegemon pochodzi z języka greckiego
hegemonia pochodzi z języka greckiego
heimwera pochodzi z języka niemieckiego
hejnał pochodzi z języka węgierskiego
hekatomba pochodzi z języka greckiego
heksachord pochodzi z języka greckiego
heksaedr pochodzi z języka niemieckiego
heksagon pochodzi z języka łacińskiego
heksagonalny pochodzi z języka niemieckiego
heksametr pochodzi z języka łacińskiego
heksan pochodzi z języka niemieckiego
heksenszus pochodzi z języka niemieckiego
heksoda pochodzi z języka niemieckiego
heksozy pochodzi z języka niemieckiego
hektar pochodzi z języka francuskiego
hektograf pochodzi z języka niemieckiego
hektogram pochodzi z języka francuskiego
hektolitr pochodzi z języka niemieckiego
hektometr pochodzi z języka francuskiego
hel pochodzi z języka łacińskiego
helikoida pochodzi z języka niemieckiego
Helikon pochodzi z języka greckiego
helikon pochodzi z języka niemieckiego
helikopter pochodzi z języka francuskiego
heliocentryczny pochodzi z języka francuskiego
heliofilia pochodzi z języka łacińskiego
heliofobia pochodzi z języka łacińskiego
heliograf pochodzi z języka francuskiego
heliografia pochodzi z języka niemieckiego
heliograwiura pochodzi z języka francuskiego
heliometr pochodzi z języka francuskiego
Helios pochodzi z języka greckiego
helioskop pochodzi z języka francuskiego
heliostat pochodzi z języka francuskiego
helioterapia pochodzi z języka francuskiego
heliotrop pochodzi z języka greckiego
heliotropizm pochodzi z języka francuskiego
heliotypia pochodzi z języka francuskiego
Hellada pochodzi z języka greckiego
Hellen pochodzi z języka greckiego
hellenista pochodzi z języka francuskiego
hellenistyczny pochodzi z języka francuskiego
hellenizacja pochodzi z języka francuskiego
hellenizm pochodzi z języka greckiego
helmintologia pochodzi z języka francuskiego
helota pochodzi z języka łacińskiego
helotyzm pochodzi z języka niemieckiego
hełm pochodzi z języka niemieckiego
hematologia pochodzi z języka niemieckiego
hematopsja pochodzi z języka łacińskiego
hematuria pochodzi z języka łacińskiego
hematyna pochodzi z języka francuskiego
hematyt pochodzi z języka niemieckiego
hemianestezja pochodzi z języka łacińskiego
hemiatrofia pochodzi z języka łacińskiego
hemicykl pochodzi z języka łacińskiego
hemina pochodzi z języka niemieckiego
hemisfera pochodzi z języka niemieckiego
hemochromogen pochodzi z języka niemieckiego
hemocyty pochodzi z języka niemieckiego
hemodynamika pochodzi z języka niemieckiego
hemodynamometr pochodzi z języka francuskiego
hemofilia pochodzi z języka łacińskiego
hemoglobina pochodzi z języka niemieckiego
hemolimfa pochodzi z języka niemieckiego
hemoragia pochodzi z języka łacińskiego
hemoroidy pochodzi z języka greckiego
hemostazja pochodzi z języka łacińskiego
hemoterapia pochodzi z języka niemieckiego
henna pochodzi z języka niemieckiego
henoteizm pochodzi z języka niemieckiego
henr pochodzi z języka angielskiego
heptametr pochodzi z języka łacińskiego
heptoda pochodzi z języka niemieckiego
Hera pochodzi z języka greckiego
Herakles pochodzi z języka greckiego
heraldyka pochodzi z języka niemieckiego
herb pochodzi z języka czeskiego
herbarium pochodzi z języka łacińskiego
herboryzacja pochodzi z języka francuskiego
Hercynidy pochodzi z języka łacińskiego
heretyk pochodzi z języka łacińskiego
herezja pochodzi z języka łacińskiego
herezjarcha pochodzi z języka łacińskiego
Herkules pochodzi z języka łacińskiego
herma pochodzi z języka łacińskiego
hermafrodyta pochodzi z języka greckiego
hermandad pochodzi z języka hiszpańskiego
hermeneutyka pochodzi z języka greckiego
Hermes pochodzi z języka greckiego
hermetyczny pochodzi z języka łacińskiego
heroiczny pochodzi z języka łacińskiego
heroina pochodzi z języka łacińskiego
heroina pochodzi z języka niemieckiego
heroizm pochodzi z języka francuskiego
herold pochodzi z języka niemieckiego
heros pochodzi z języka łacińskiego
herpetologia pochodzi z języka niemieckiego
herszt pochodzi z języka niemieckiego
Hesperydy pochodzi z języka greckiego
hesperydyna pochodzi z języka niemieckiego
hesperyjski pochodzi z języka greckiego
Hestia pochodzi z języka greckiego
hetera pochodzi z języka greckiego
heterie pochodzi z języka greckiego
heterodoksja pochodzi z języka greckiego
heterodyna pochodzi z języka niemieckiego
heterofonia pochodzi z języka greckiego
heterogenetyczny pochodzi z języka francuskiego
heterogeneza pochodzi z języka niemieckiego
heterogenia pochodzi z języka niemieckiego
heterogonia pochodzi z języka niemieckiego
heteromorfizm pochodzi z języka francuskiego
heteromorfoza pochodzi z języka łacińskiego
heteronomia pochodzi z języka niemieckiego
heteroplastyka pochodzi z języka niemieckiego
heteroseksualizm pochodzi z języka francuskiego
heterozja pochodzi z języka greckiego
hetman pochodzi z języka czeskiego
heureka pochodzi z języka greckiego
heureza pochodzi z języka greckiego
heurystyczny pochodzi z języka niemieckiego
heurystyką pochodzi z języka niemieckiego
hiacynt pochodzi z języka łacińskiego
hialit pochodzi z języka niemieckiego
hiatus pochodzi z języka łacińskiego
hiberna pochodzi z języka łacińskiego
hidalgo pochodzi z języka hiszpańskiego
hidżra pochodzi z języka arabskiego
hieny pochodzi z języka łacińskiego
hierarchia pochodzi z języka łacińskiego
hierarchiczny pochodzi z języka łacińskiego
hieroglify pochodzi z języka niemieckiego
hierokracja pochodzi z języka niemieckiego
hieromancja pochodzi z języka niemieckiego
hietografia pochodzi z języka niemieckiego
hietometr pochodzi z języka niemieckiego
higiena pochodzi z języka niemieckiego
higieniczny pochodzi z języka niemieckiego
higrofity pochodzi z języka niemieckiego
higrograf pochodzi z języka francuskiego
higrometr pochodzi z języka francuskiego
higrometria pochodzi z języka francuskiego
higroskop pochodzi z języka francuskiego
hikory pochodzi z języka angielskiego
hilea pochodzi z języka niemieckiego
hilozoizm pochodzi z języka francuskiego
himation pochodzi z języka greckiego
hinduizm pochodzi z języka angielskiego
hiperbola pochodzi z języka łacińskiego
hiperboliczny pochodzi z języka niemieckiego
hiperboloida pochodzi z języka niemieckiego
hiperemia pochodzi z języka łacińskiego
hiperestezja pochodzi z języka łacińskiego
hiperkinezja pochodzi z języka łacińskiego
hipermnezja pochodzi z języka łacińskiego
hiperon pochodzi z języka greckiego
hiperplazja pochodzi z języka łacińskiego
hipersten pochodzi z języka niemieckiego
hipertonia pochodzi z języka łacińskiego
hipertrofia pochodzi z języka łacińskiego
hipertymia pochodzi z języka niemieckiego
hipestezja pochodzi z języka łacińskiego
hipika pochodzi z języka greckiego
hipnotyczny pochodzi z języka łacińskiego
hipnotyzer pochodzi z języka francuskiego
hipnotyzm pochodzi z języka francuskiego
hipnotyzować pochodzi z języka francuskiego
hipnoza pochodzi z języka francuskiego
hipocentaur pochodzi z języka łacińskiego
hipochondria pochodzi z języka greckiego
hipocykloida pochodzi z języka niemieckiego
hipodrom pochodzi z języka greckiego
hipokorystyczny pochodzi z języka niemieckiego
Hipokrene pochodzi z języka greckiego
hipokryta pochodzi z języka łacińskiego
hipokryzja pochodzi z języka greckiego
hipologia pochodzi z języka francuskiego
hipomania pochodzi z języka niemieckiego
hipopotam pochodzi z języka łacińskiego
hipostaza pochodzi z języka greckiego
hipostyl pochodzi z języka greckiego
hipotaksa pochodzi z języka francuskiego
hipoteka pochodzi z języka łacińskiego
hipotetyczny pochodzi z języka łacińskiego
hipoteza pochodzi z języka greckiego
hipotonia pochodzi z języka łacińskiego
hipsometr pochodzi z języka francuskiego
hipsometria pochodzi z języka niemieckiego
hipsometryczny pochodzi z języka niemieckiego
hipsotermometr pochodzi z języka niemieckiego
hirudyna pochodzi z języka niemieckiego
bisować pochodzi z języka niemieckiego
histereza pochodzi z języka greckiego
histeria pochodzi z języka łacińskiego
histerologia pochodzi z języka greckiego
histogeneza pochodzi z języka niemieckiego
histoliza pochodzi z języka niemieckiego
histologia pochodzi z języka niemieckiego
histopatologia pochodzi z języka niemieckiego
historia pochodzi z języka łacińskiego
historiografia pochodzi z języka francuskiego
historiozofia pochodzi z języka niemieckiego
historyczny pochodzi z języka łacińskiego
historyk pochodzi z języka łacińskiego
historyzm pochodzi z języka niemieckiego
histrion pochodzi z języka łacińskiego
hizop pochodzi z języka łacińskiego
hochsztapler pochodzi z języka niemieckiego
hodegetyka pochodzi z języka niemieckiego
hodograf pochodzi z języka niemieckiego
hodometr pochodzi z języka niemieckiego
hodża pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
hofrat pochodzi z języka niemieckiego
hokej pochodzi z języka angielskiego
holarktyka pochodzi z języka niemieckiego
holender pochodzi z języka niemieckiego
holm pochodzi z języka łacińskiego
holować pochodzi z języka niemieckiego
holweg pochodzi z języka niemieckiego
hołd pochodzi z języka czeskiego
hołobla pochodzi z języka ukraińskiego
hołubiec pochodzi z języka ukraińskiego
hołupiec pochodzi z języka ukraińskiego
hołysz pochodzi z języka ukraińskiego
homar pochodzi z języka francuskiego
homeomorfia pochodzi z języka niemieckiego
homeomorfizm pochodzi z języka niemieckiego
homeopata pochodzi z języka niemieckiego
homeopatia pochodzi z języka niemieckiego
homilia pochodzi z języka łacińskiego
homiletyka pochodzi z języka greckiego
homocentryczny pochodzi z języka niemieckiego
homofonia pochodzi z języka greckiego
homogeniczny pochodzi z języka francuskiego
homografia pochodzi z języka francuskiego
homogramy pochodzi z języka greckiego
homologia pochodzi z języka niemieckiego
homonimy pochodzi z języka łacińskiego
homosejsty pochodzi z języka niemieckiego
homotetia pochodzi z języka francuskiego
homotetyczny pochodzi z języka francuskiego
homunkulus pochodzi z języka łacińskiego
honor pochodzi z języka łacińskiego
honorarium pochodzi z języka łacińskiego
honwedzi pochodzi z języka węgierskiego
hoplita pochodzi z języka greckiego
hormizm pochodzi z języka greckiego
hormony pochodzi z języka niemieckiego
hornblenda pochodzi z języka niemieckiego
horografia pochodzi z języka greckiego
horoskop pochodzi z języka greckiego
horrendum pochodzi z języka łacińskiego
horror pochodzi z języka łacińskiego
horst pochodzi z języka niemieckiego
hortensja pochodzi z języka łacińskiego
Horus pochodzi z języka łacińskiego
horyzont pochodzi z języka łacińskiego
hosanna pochodzi z języka łacińskiego
hospicjum pochodzi z języka łacińskiego
hospitować pochodzi z języka łacińskiego
hospitant pochodzi z języka łacińskiego
hospodar pochodzi z języka rumuńskiego
hossa pochodzi z języka francuskiego
hostia pochodzi z języka łacińskiego
hotel pochodzi z języka francuskiego
hrabia pochodzi z języka czeskiego
huf pochodzi z języka niemieckiego
hufnal pochodzi z języka niemieckiego
hugonoci pochodzi z języka francuskiego
humanista pochodzi z języka francuskiego
humanitarny pochodzi z języka francuskiego
humanizm pochodzi z języka francuskiego
humbug pochodzi z języka angielskiego
humor pochodzi z języka łacińskiego
humoralny pochodzi z języka francuskiego
humoreska pochodzi z języka niemieckiego
humorysta pochodzi z języka niemieckiego
humorystyczny pochodzi z języka francuskiego
humus pochodzi z języka łacińskiego
huncwot pochodzi z języka niemieckiego
hunter pochodzi z języka angielskiego
huragan pochodzi z języka francuskiego
hurt pochodzi z języka niemieckiego
hurysy pochodzi z języka niemieckiego
husaria pochodzi z języka węgierskiego
huta pochodzi z języka niemieckiego
huzar pochodzi z języka niemieckiego
hydra pochodzi z języka łacińskiego
hydrant pochodzi z języka niemieckiego
hydrat pochodzi z języka niemieckiego
hydrauliczny pochodzi z języka francuskiego
hydraulika pochodzi z języka niemieckiego
hydrazyna pochodzi z języka niemieckiego
hydro- pochodzi z języka greckiego
hydrobiologia pochodzi z języka niemieckiego
hydrochinon pochodzi z języka niemieckiego
hydrodynamiczny pochodzi z języka niemieckiego
hydrodynamika pochodzi z języka niemieckiego
hydroelektryczny pochodzi z języka niemieckiego
hydrofan pochodzi z języka niemieckiego
hydrofity pochodzi z języka niemieckiego
hydrofobia pochodzi z języka łacińskiego
hydrofon pochodzi z języka francuskiego
hydrogenizacja pochodzi z języka łacińskiego
hydrogeologia pochodzi z języka niemieckiego
hydrograf pochodzi z języka niemieckiego
hydrografia pochodzi z języka francuskiego
hydrograficzny pochodzi z języka niemieckiego
hydroksyl pochodzi z języka niemieckiego
hydroliza pochodzi z języka niemieckiego
hydrologia pochodzi z języka niemieckiego
hydromechanika pochodzi z języka niemieckiego
hydrometria pochodzi z języka niemieckiego
ideał pochodzi z języka niemieckiego
idem pochodzi z języka łacińskiego
identyczny pochodzi z języka francuskiego
identyfikacja pochodzi z języka niemieckiego
ideografia pochodzi z języka niemieckiego
ideograficzny pochodzi z języka niemieckiego
ideogram pochodzi z języka niemieckiego
ideolog pochodzi z języka francuskiego
ideologia pochodzi z języka niemieckiego
ideologiczny pochodzi z języka francuskiego
idiofony pochodzi z języka niemieckiego
idiolatria pochodzi z języka niemieckiego
idiom pochodzi z języka niemieckiego
idiomat pochodzi z języka greckiego
idiomatyka pochodzi z języka niemieckiego
idiosynkrazja pochodzi z języka łacińskiego
idiota pochodzi z języka łacińskiego
idiotyzm pochodzi z języka niemieckiego
idol pochodzi z języka łacińskiego
idolatria pochodzi z języka francuskiego
idololatria pochodzi z języka łacińskiego
Idy pochodzi z języka łacińskiego
idylla pochodzi z języka łacińskiego
idylliczny pochodzi z języka francuskiego
igelit pochodzi z języka niemieckiego
igloo pochodzi z języka francuskiego
ignitron pochodzi z języka francuskiego
ignorancja pochodzi z języka łacińskiego
ignorant pochodzi z języka łacińskiego
ignorować pochodzi z języka łacińskiego
igrek pochodzi z języka francuskiego
iguana pochodzi z języka niemieckiego
iguanodon pochodzi z języka niemieckiego
igumen pochodzi z języka rosyjskiego
ihumen pochodzi z języka ukraińskiego
ikona pochodzi z języka rosyjskiego
ikonografia pochodzi z języka łacińskiego
ikonoklazm pochodzi z języka łacińskiego
ikonoskop pochodzi z języka francuskiego
ikonostas pochodzi z języka rosyjskiego
iks pochodzi z języka łacińskiego
iluminaci pochodzi z języka łacińskiego
iluminacja pochodzi z języka łacińskiego
iluminator pochodzi z języka łacińskiego
iluminować pochodzi z języka łacińskiego
ilustracja pochodzi z języka łacińskiego
ilustrator pochodzi z języka łacińskiego
ilustrować pochodzi z języka łacińskiego
iluzja pochodzi z języka łacińskiego
iluzjonista pochodzi z języka niemieckiego
iluzjonizm pochodzi z języka niemieckiego
iluzoryczny pochodzi z języka łacińskiego
imaginacja pochodzi z języka łacińskiego
imago pochodzi z języka łacińskiego
imam pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
imbecyl pochodzi z języka łacińskiego
imbryk pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
imigracja pochodzi z języka niemieckiego
imigrant pochodzi z języka łacińskiego
imitacja pochodzi z języka łacińskiego
imitować pochodzi z języka łacińskiego
immanentyzm pochodzi z języka niemieckiego
immaterializm pochodzi z języka niemieckiego
immatrykulacja pochodzi z języka niemieckiego
immersja pochodzi z języka łacińskiego
immobilizacja pochodzi z języka francuskiego
immoralizm pochodzi z języka niemieckiego
immunitet pochodzi z języka niemieckiego
immunizacja pochodzi z języka francuskiego
immunizować pochodzi z języka francuskiego
impas pochodzi z języka francuskiego
impedancja pochodzi z języka niemieckiego
imperativus pochodzi z języka łacińskiego
imperator pochodzi z języka łacińskiego
imperatyw pochodzi z języka łacińskiego
imperfectum pochodzi z języka łacińskiego
imperialista pochodzi z języka niemieckiego
imperialistyczny pochodzi z języka niemieckiego
imperializm pochodzi z języka niemieckiego
imperiał pochodzi z języka rosyjskiego
imperiał pochodzi z języka francuskiego
imperium pochodzi z języka łacińskiego
impertynencja pochodzi z języka francuskiego
impertynent pochodzi z języka francuskiego
impet pochodzi z języka łacińskiego
implantacja pochodzi z języka niemieckiego
implicite pochodzi z języka łacińskiego
implikacja pochodzi z języka łacińskiego
implikować pochodzi z języka łacińskiego
imponować pochodzi z języka łacińskiego
import pochodzi z języka niemieckiego
importer pochodzi z języka angielskiego
importować pochodzi z języka łacińskiego
impost pochodzi z języka włoskiego
impotencja pochodzi z języka łacińskiego
impotent pochodzi z języka łacińskiego
impregnacja pochodzi z języka francuskiego
impregnować pochodzi z języka francuskiego
impresario pochodzi z języka włoskiego
impresja pochodzi z języka łacińskiego
impresjonista pochodzi z języka francuskiego
impresjonizm pochodzi z języka francuskiego
impreza pochodzi z języka włoskiego
imprimatur pochodzi z języka łacińskiego
impromptu pochodzi z języka francuskiego
improwizacja pochodzi z języka francuskiego
improwizator pochodzi z języka francuskiego
improwizować pochodzi z języka francuskiego
impuls pochodzi z języka łacińskiego
impulsywny pochodzi z języka łacińskiego
imputacja pochodzi z języka łacińskiego
imputować pochodzi z języka łacińskiego
inadekwatny pochodzi z języka niemieckiego
inauguracja pochodzi z języka łacińskiego
incest pochodzi z języka łacińskiego
incognito pochodzi z języka włoskiego
incydent pochodzi z języka łacińskiego
incydentalny pochodzi z języka łacińskiego
incyzja pochodzi z języka łacińskiego
ind pochodzi z języka łacińskiego
indagacja pochodzi z języka łacińskiego
indagować pochodzi z języka łacińskiego
indeks pochodzi z języka łacińskiego
indemnizacja pochodzi z języka niemieckiego
indemnizować pochodzi z języka niemieckiego
independenci pochodzi z języka angielskiego
indeterminista pochodzi z języka niemieckiego
indeterminizm pochodzi z języka niemieckiego
indianista pochodzi z języka francuskiego
indoksyl pochodzi z języka niemieckiego
indol pochodzi z języka niemieckiego
indolencja pochodzi z języka łacińskiego
indolog pochodzi z języka niemieckiego
indos pochodzi z języka włoskiego
indosament pochodzi z języka niemieckiego
indosant pochodzi z języka niemieckiego
indosat pochodzi z języka niemieckiego
indukcja pochodzi z języka łacińskiego
indukowany pochodzi z języka łacińskiego
induktor pochodzi z języka łacińskiego
indulgencja pochodzi z języka łacińskiego
indult pochodzi z języka łacińskiego
industrializacja pochodzi z języka francuskiego
industrializm pochodzi z języka francuskiego
industrialny pochodzi z języka łacińskiego
indyferencja pochodzi z języka łacińskiego
indyferentny pochodzi z języka łacińskiego
indyferentyzm pochodzi z języka niemieckiego
indygo pochodzi z języka niemieckiego
indygokarmin pochodzi z języka rosyjskiego
indykan pochodzi z języka francuskiego
indykator pochodzi z języka łacińskiego
indykcja pochodzi z języka łacińskiego
indywidualista pochodzi z języka francuskiego
indywidualizacja pochodzi z języka niemieckiego
indywidualizm pochodzi z języka niemieckiego
indywidualizować pochodzi z języka francuskiego
indywidualny pochodzi z języka francuskiego
indywiduum pochodzi z języka łacińskiego
inedita pochodzi z języka łacińskiego
ineksprymable pochodzi z języka francuskiego
inercja pochodzi z języka łacińskiego
infamia pochodzi z języka łacińskiego
infamis pochodzi z języka łacińskiego
infant pochodzi z języka hiszpańskiego
infanteria pochodzi z języka niemieckiego
infantylizm pochodzi z języka niemieckiego
infantylny pochodzi z języka łacińskiego
infekcja pochodzi z języka łacińskiego
infernalny pochodzi z języka łacińskiego
infiks pochodzi z języka niemieckiego
infiltracja pochodzi z języka niemieckiego
infiltrować pochodzi z języka francuskiego
infima pochodzi z języka łacińskiego
infirmeria pochodzi z języka francuskiego
inflacja pochodzi z języka łacińskiego
influenca pochodzi z języka włoskiego
influencja pochodzi z języka niemieckiego
informacja pochodzi z języka łacińskiego
informator pochodzi z języka łacińskiego
informować pochodzi z języka łacińskiego
infuła pochodzi z języka łacińskiego
infułat pochodzi z języka łacińskiego
infuzja pochodzi z języka łacińskiego
ingerencja pochodzi z języka niemieckiego
ingerować pochodzi z języka łacińskiego
ingrediencja pochodzi z języka niemieckiego
ingres pochodzi z języka łacińskiego
inhalacja pochodzi z języka niemieckiego
inhalator pochodzi z języka francuskiego
inhibicja pochodzi z języka łacińskiego
inicjacja pochodzi z języka łacińskiego
inicjał pochodzi z języka łacińskiego
inicjator pochodzi z języka łacińskiego
inicjatywa pochodzi z języka francuskiego
inicjować pochodzi z języka łacińskiego
iniektor pochodzi z języka niemieckiego
inkarnacja pochodzi z języka łacińskiego
inkasent pochodzi z języka niemieckiego
inkaso pochodzi z języka włoskiego
inkasować pochodzi z języka niemieckiego
inkaust pochodzi z języka łacińskiego
inklinacja pochodzi z języka łacińskiego
inkluz pochodzi z języka łacińskiego
inkluzja pochodzi z języka łacińskiego
inkomodować pochodzi z języka łacińskiego
inkorporacja pochodzi z języka łacińskiego
inkorporować pochodzi z języka łacińskiego
inkrustacja pochodzi z języka łacińskiego
inkrustować pochodzi z języka łacińskiego
inkryminować pochodzi z języka łacińskiego
inkubacja pochodzi z języka łacińskiego
inkubator pochodzi z języka niemieckiego
inkunabuły pochodzi z języka łacińskiego
inkwizycja pochodzi z języka łacińskiego
inkwizytor pochodzi z języka łacińskiego
innerwacja pochodzi z języka niemieckiego
innocencja pochodzi z języka łacińskiego
innowacja pochodzi z języka łacińskiego
inokulacja pochodzi z języka łacińskiego
inozyt pochodzi z języka niemieckiego
insekt pochodzi z języka łacińskiego
inserat pochodzi z języka niemieckiego
inskrypcje pochodzi z języka łacińskiego
insolacja pochodzi z języka łacińskiego
inspekcja pochodzi z języka łacińskiego
inspektor pochodzi z języka łacińskiego
inspektorat pochodzi z języka niemieckiego
inspekty pochodzi z języka niemieckiego
inspicjent pochodzi z języka łacińskiego
inspiracja pochodzi z języka łacińskiego
inspirator pochodzi z języka łacińskiego
inspirować pochodzi z języka łacińskiego
instalacja pochodzi z języka łacińskiego
instancja pochodzi z języka łacińskiego
instruktarz pochodzi z języka łacińskiego
instruktaż pochodzi z języka rosyjskiego
instruktor pochodzi z języka łacińskiego
instruktywny pochodzi z języka łacińskiego
instrument pochodzi z języka łacińskiego
instrumentalista pochodzi z języka niemieckiego
instruować pochodzi z języka łacińskiego
instygator pochodzi z języka łacińskiego
instygować pochodzi z języka łacińskiego
instynkt pochodzi z języka łacińskiego
instytucja pochodzi z języka łacińskiego
instytut pochodzi z języka niemieckiego
insula pochodzi z języka łacińskiego
insurekcja pochodzi z języka łacińskiego
insygnia pochodzi z języka łacińskiego
insynuacja pochodzi z języka łacińskiego
insynuować pochodzi z języka łacińskiego
intabulować pochodzi z języka łacińskiego
intaglio pochodzi z języka włoskiego
intarsja pochodzi z języka włoskiego
integracja pochodzi z języka łacińskiego
integralny pochodzi z języka łacińskiego
integrator pochodzi z języka łacińskiego
integrować pochodzi z języka łacińskiego
intelekt pochodzi z języka łacińskiego
intelektualista pochodzi z języka niemieckiego
intelektualizm pochodzi z języka niemieckiego
intelektualny pochodzi z języka łacińskiego
inteligencja pochodzi z języka łacińskiego
inteligent pochodzi z języka łacińskiego
inteligentny pochodzi z języka łacińskiego
intencja pochodzi z języka łacińskiego
intencjonalny pochodzi z języka łacińskiego
intendent pochodzi z języka łacińskiego
intendentura pochodzi z języka niemieckiego
intensyfikacja pochodzi z języka francuskiego
intensywny pochodzi z języka łacińskiego
interakcjonizm pochodzi z języka niemieckiego
intercesja pochodzi z języka łacińskiego
intercyza pochodzi z języka łacińskiego
interdykt pochodzi z języka łacińskiego
interes pochodzi z języka niemieckiego
interesant pochodzi z języka niemieckiego
interesować pochodzi z języka francuskiego
interferencja pochodzi z języka niemieckiego
interferometr pochodzi z języka angielskiego
interferować pochodzi z języka niemieckiego
interfolium pochodzi z języka łacińskiego
interieur pochodzi z języka francuskiego
interim pochodzi z języka łacińskiego
interioryzacja pochodzi z języka łacińskiego
interlokutor pochodzi z języka niemieckiego
interludium pochodzi z języka łacińskiego
intermedium pochodzi z języka łacińskiego
intermezzo pochodzi z języka włoskiego
interna pochodzi z języka łacińskiego
internacjonalista pochodzi z języka niemieckiego
internacjonalizacja pochodzi z języka rosyjskiego
internacjonalizm pochodzi z języka rosyjskiego
internacjonalny pochodzi z języka niemieckiego
internat pochodzi z języka francuskiego
internista pochodzi z języka niemieckiego
internować pochodzi z języka francuskiego
internuncjusz pochodzi z języka łacińskiego
interpelacja pochodzi z języka łacińskiego
interpelant pochodzi z języka łacińskiego
interpelować pochodzi z języka łacińskiego
interpolacja pochodzi z języka łacińskiego
interpolować pochodzi z języka łacińskiego
interpretacja pochodzi z języka łacińskiego
interpretować pochodzi z języka łacińskiego
interpunkcja pochodzi z języka łacińskiego
interregnum pochodzi z języka łacińskiego
interseksy pochodzi z języka łacińskiego
intertyp pochodzi z języka niemieckiego
interview pochodzi z języka angielskiego
interwał pochodzi z języka łacińskiego
interwencja pochodzi z języka łacińskiego
interwenient pochodzi z języka łacińskiego
interweniować pochodzi z języka łacińskiego
intoksykacja pochodzi z języka francuskiego
intonacja pochodzi z języka francuskiego
intonować pochodzi z języka łacińskiego
intrada pochodzi z języka hiszpańskiego
intramolekularny pochodzi z języka niemieckiego
intrata pochodzi z języka włoskiego
introcepcja pochodzi z języka niemieckiego
introdukcja pochodzi z języka łacińskiego
introligator pochodzi z języka łacińskiego
intronizacja pochodzi z języka łacińskiego
introspekcja pochodzi z języka łacińskiego
introspektywny pochodzi z języka francuskiego
introwersja pochodzi z języka niemieckiego
intruz pochodzi z języka łacińskiego
intruzja pochodzi z języka niemieckiego
intryga pochodzi z języka francuskiego
intrygant pochodzi z języka francuskiego
intrygować pochodzi z języka francuskiego
intubacja pochodzi z języka łacińskiego
intuicja pochodzi z języka łacińskiego
intuicjonizm pochodzi z języka francuskiego
intuitywny pochodzi z języka niemieckiego
intymny pochodzi z języka łacińskiego
intytulacja pochodzi z języka niemieckiego
inulina pochodzi z języka niemieckiego
inwalida pochodzi z języka łacińskiego
inwar pochodzi z języka niemieckiego
inwariant pochodzi z języka łacińskiego
inwazja pochodzi z języka łacińskiego
inwektywa pochodzi z języka łacińskiego
inwencja pochodzi z języka łacińskiego
inwentaryzacja pochodzi z języka niemieckiego
inwentarz pochodzi z języka łacińskiego
inwersja pochodzi z języka łacińskiego
inwersor pochodzi z języka łacińskiego
inwertaza pochodzi z języka niemieckiego
inwertować pochodzi z języka łacińskiego
inwestor pochodzi z języka rosyjskiego
inwestować pochodzi z języka niemieckiego
inwestycje pochodzi z języka niemieckiego
inwestytura pochodzi z języka łacińskiego
inwigilować pochodzi z języka łacińskiego
inwitacja pochodzi z języka łacińskiego
inwokacja pochodzi z języka łacińskiego
inwolucja pochodzi z języka łacińskiego
inżektor pochodzi z języka francuskiego
inżynier pochodzi z języka francuskiego
ipekakuana pochodzi z języka hiszpańskiego
iperyt pochodzi z języka francuskiego
ircha pochodzi z języka niemieckiego
ironia pochodzi z języka łacińskiego
ironizować pochodzi z języka francuskiego
irracjonalizm pochodzi z języka francuskiego
irracjonalny pochodzi z języka łacińskiego
irradiacja pochodzi z języka francuskiego
irredenta pochodzi z języka włoskiego
irredentysta pochodzi z języka włoskiego
iryd pochodzi z języka łacińskiego
irygacja pochodzi z języka łacińskiego
irygator pochodzi z języka łacińskiego
irys pochodzi z języka greckiego
irytacja pochodzi z języka łacińskiego
irytować pochodzi z języka łacińskiego
iryzacja pochodzi z języka francuskiego
isagoga pochodzi z języka łacińskiego
islam pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
italiki pochodzi z języka francuskiego
iteracja pochodzi z języka łacińskiego
iterb pochodzi z języka łacińskiego
itinerarium pochodzi z języka łacińskiego
itinerariusz pochodzi z języka łacińskiego
izanomale pochodzi z języka niemieckiego
izoamplitudy pochodzi z języka niemieckiego
izobary pochodzi z języka niemieckiego
izobaty pochodzi z języka niemieckiego
izobronty pochodzi z języka niemieckiego
izochimeny pochodzi z języka niemieckiego
izochory pochodzi z języka niemieckiego
izochromatyczny pochodzi z języka niemieckiego
izochronizm pochodzi z języka francuskiego
izochrony pochodzi z języka niemieckiego
izodynamy pochodzi z języka niemieckiego
izogamety pochodzi z języka niemieckiego
izogamia pochodzi z języka łacińskiego
izogeotermy pochodzi z języka niemieckiego
izoglosy pochodzi z języka niemieckiego
izogonalny pochodzi z języka niemieckiego
izogony pochodzi z języka niemieckiego
izohaliny pochodzi z języka niemieckiego
izohele pochodzi z języka niemieckiego
izohiety pochodzi z języka niemieckiego
izohipsy pochodzi z języka niemieckiego
izokliny pochodzi z języka niemieckiego
izokrymy pochodzi z języka niemieckiego
izolacja pochodzi z języka niemieckiego
izolacjonista pochodzi z języka niemieckiego
izolacjonizm pochodzi z języka angielskiego
izolator pochodzi z języka niemieckiego
izolować pochodzi z języka francuskiego
izomeria pochodzi z języka francuskiego
izometryczny pochodzi z języka francuskiego
izomorficzny pochodzi z języka niemieckiego
izomorfizm pochodzi z języka francuskiego
izonefy pochodzi z języka niemieckiego
izonomia pochodzi z języka niemieckiego
izoplety pochodzi z języka niemieckiego
izopren pochodzi z języka niemieckiego
izosejsty pochodzi z języka niemieckiego
izostazja pochodzi z języka niemieckiego
izotachy pochodzi z języka niemieckiego
izotermiczny pochodzi z języka francuskiego
izotermy pochodzi z języka francuskiego
izotery pochodzi z języka francuskiego
izotoniczny pochodzi z języka niemieckiego
izotopy pochodzi z języka niemieckiego
jacht pochodzi z języka angielskiego
jachtklub pochodzi z języka angielskiego
jaguar pochodzi z języka niemieckiego
jak pochodzi z języka niemieckiego
jakobini pochodzi z języka francuskiego
Izyda pochodzi z języka greckiego
jamb pochodzi z języka łacińskiego
jamboree pochodzi z języka angielskiego
janczar pochodzi z języka tureckiego
jankes pochodzi z języka angielskiego
jantar pochodzi z języka litewskiego
Janus pochodzi z języka łacińskiego
jard pochodzi z języka angielskiego
jarłyk pochodzi z języka tureckiego
jarowizacja pochodzi z języka rosyjskiego
jaspis pochodzi z języka łacińskiego
jasyr pochodzi z języka tureckiego
jaszczyk pochodzi z języka rosyjskiego
jatagan pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
Jazon pochodzi z języka łacińskiego
jazz pochodzi z języka angielskiego
jazz-band pochodzi z języka angielskiego
jeep pochodzi z języka angielskiego
jegier pochodzi z języka niemieckiego
jen pochodzi z języka japońskiego
jeremiada pochodzi z języka niemieckiego
jersey pochodzi z języka angielskiego
jezuici pochodzi z języka niemieckiego
jezuityzm pochodzi z języka niemieckiego
joannici pochodzi z języka niemieckiego
jod pochodzi z języka łacińskiego
jodłować pochodzi z języka niemieckiego
jodoform pochodzi z języka niemieckiego
jodyna pochodzi z języka niemieckiego
jogizm pochodzi z języka francuskiego
jogurt pochodzi z języka niemieckiego
jo-jo pochodzi z języka niemieckiego
joker pochodzi z języka angielskiego
jol pochodzi z języka niemieckiego
jolka pochodzi z języka niemieckiego
jołop pochodzi z języka ukraińskiego
jon pochodzi z języka niemieckiego
jonizacja pochodzi z języka niemieckiego
jonizator pochodzi z języka francuskiego
jonosfera pochodzi z języka angielskiego
jontoforeza pochodzi z języka niemieckiego
jota pochodzi z języka greckiego
jota pochodzi z języka hiszpańskiego
jowialny pochodzi z języka łacińskiego
Jowisz pochodzi z języka łacińskiego
jubilat pochodzi z języka łacińskiego
jubiler pochodzi z języka niemieckiego
jubka pochodzi z języka niemieckiego
jucht pochodzi z języka rosyjskiego
judaica pochodzi z języka łacińskiego
judaizm pochodzi z języka łacińskiego
judykatura pochodzi z języka łacińskiego
juhas pochodzi z języka węgierskiego
juki pochodzi z języka tureckiego
jukka pochodzi z języka niemieckiego
jumper pochodzi z języka angielskiego
junior pochodzi z języka łacińskiego
junkier pochodzi z języka niemieckiego
Junona pochodzi z języka łacińskiego
junta pochodzi z języka hiszpańskiego
Jupiter pochodzi z języka łacińskiego
jupiter pochodzi z języka niemieckiego
jurgielt pochodzi z języka niemieckiego
jurta pochodzi z języka tureckiego
jury pochodzi z języka francuskiego
jurydyczny pochodzi z języka łacińskiego
jurydyka pochodzi z języka łacińskiego
jurysdykcja pochodzi z języka łacińskiego
jurysprudencja pochodzi z języka łacińskiego
jurysta pochodzi z języka łacińskiego
Kaaba pochodzi z języka arabskiego
kabalistyka pochodzi z języka francuskiego
kabała pochodzi z języka niemieckiego
justować pochodzi z języka niemieckiego
juta pochodzi z języka niemieckiego
juta pochodzi z języka rosyjskiego
kabaret pochodzi z języka francuskiego
kabat pochodzi z języka ukraińskiego
kabel pochodzi z języka niemieckiego
kabelgat pochodzi z języka niemieckiego
kabestan pochodzi z języka francuskiego
kabina pochodzi z języka francuskiego
kablion pochodzi z języka niemieckiego
kablogram pochodzi z języka francuskiego
kaboszon pochodzi z języka francuskiego
kabotaż pochodzi z języka francuskiego
kabotyn pochodzi z języka francuskiego
kabriolet pochodzi z języka francuskiego
kabza pochodzi z języka łacińskiego
kacerz pochodzi z języka czeskiego
kacheksja pochodzi z języka łacińskiego
kacyk pochodzi z języka niemieckiego
kaczan pochodzi z języka rosyjskiego
kaczucza pochodzi z języka hiszpańskiego
kadeci pochodzi z języka rosyjskiego
kadencja pochodzi z języka łacińskiego
kadet pochodzi z języka francuskiego
kadi pochodzi z języka niemieckiego
kadm pochodzi z języka łacińskiego
kadr pochodzi z języka francuskiego
kadra pochodzi z języka francuskiego
kadryl pochodzi z języka francuskiego
kaduk pochodzi z języka łacińskiego
kafar pochodzi z języka niemieckiego
kafel pochodzi z języka niemieckiego
kaftan pochodzi z języka ukraińskiego
kaik pochodzi z języka tureckiego
kainit pochodzi z języka niemieckiego
kajak pochodzi z języka niemieckiego
kajdany pochodzi z języka ukraińskiego
kajet pochodzi z języka francuskiego
kajmak pochodzi z języka rosyjskiego
kajmakan pochodzi z języka tureckiego
kajmany pochodzi z języka niemieckiego
kajuta pochodzi z języka niemieckiego
kajzer pochodzi z języka niemieckiego
kajzerka pochodzi z języka niemieckiego
kakadu pochodzi z języka niemieckiego
kakao pochodzi z języka francuskiego
kakofonia pochodzi z języka francuskiego
kaktusy pochodzi z języka łacińskiego
kalafior pochodzi z języka włoskiego
kalafonia pochodzi z języka niemieckiego
kalait pochodzi z języka niemieckiego
kalambur pochodzi z języka francuskiego
kalamin pochodzi z języka francuskiego
kalamity pochodzi z języka niemieckiego
kalander pochodzi z języka francuskiego
kalarepa pochodzi z języka włoskiego
kalcjum pochodzi z języka łacińskiego
kalcynacja pochodzi z języka łacińskiego
kalcyt pochodzi z języka niemieckiego
Kaledonidy pochodzi z języka niemieckiego
kalefaktor pochodzi z języka łacińskiego
kalejdofon pochodzi z języka niemieckiego
kalejdoskop pochodzi z języka niemieckiego
kalema pochodzi z języka niemieckiego
kalendarz pochodzi z języka łacińskiego
kalendy pochodzi z języka łacińskiego
kalesony pochodzi z języka francuskiego
kaleta pochodzi z języka ukraińskiego
kalian pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
kaliber pochodzi z języka niemieckiego
kalibrować pochodzi z języka francuskiego
kalifat pochodzi z języka niemieckiego
kaliforn pochodzi z języka łacińskiego
kaligraf pochodzi z języka greckiego
kaligrafia pochodzi z języka greckiego
kaliko pochodzi z języka niemieckiego
kalikować pochodzi z języka łacińskiego
kalka pochodzi z języka francuskiego
kalkować pochodzi z języka francuskiego
kalkulacja pochodzi z języka łacińskiego
kalkulator pochodzi z języka łacińskiego
kalkulować pochodzi z języka łacińskiego
kalo pochodzi z języka włoskiego
kalomel pochodzi z języka niemieckiego
kaloria pochodzi z języka francuskiego
kaloryfer pochodzi z języka francuskiego
kalorymetr pochodzi z języka francuskiego
kalorymetria pochodzi z języka francuskiego
kaloryzator pochodzi z języka francuskiego
kalosze pochodzi z języka niemieckiego
kalumnia pochodzi z języka łacińskiego
kalumniator pochodzi z języka łacińskiego
kalwinista pochodzi z języka niemieckiego
kalwinizm pochodzi z języka francuskiego
kałamarz pochodzi z języka łacińskiego
kałamaszka pochodzi z języka białoruskiego
kałdun pochodzi z języka niemieckiego
kałym pochodzi z języka tureckiego
kamaryla pochodzi z języka hiszpańskiego
kamasze pochodzi z języka niemieckiego
kambialny pochodzi z języka niemieckiego
kambium pochodzi z języka łacińskiego
kambr pochodzi z języka niemieckiego
kambuz pochodzi z języka niemieckiego
kamea pochodzi z języka francuskiego
kameleony pochodzi z języka łacińskiego
kamelia pochodzi z języka francuskiego
Kamena pochodzi z języka łacińskiego
kamera pochodzi z języka łacińskiego
kameralista pochodzi z języka niemieckiego
kameralistyka pochodzi z języka niemieckiego
kameralny pochodzi z języka niemieckiego
kamerdyner pochodzi z języka niemieckiego
kamerjunkier pochodzi z języka niemieckiego
kamerton pochodzi z języka niemieckiego
kamfora pochodzi z języka łacińskiego
kamgarn pochodzi z języka niemieckiego
kamizelka pochodzi z języka francuskiego
kamlot pochodzi z języka francuskiego
kamorra pochodzi z języka włoskiego
kampania pochodzi z języka włoskiego
kampanila pochodzi z języka włoskiego
kampanula pochodzi z języka łacińskiego
kampesz pochodzi z języka francuskiego
kamrat pochodzi z języka niemieckiego
kamuflaż pochodzi z języka francuskiego
kanak pochodzi z języka tureckiego
kanalia pochodzi z języka francuskiego
kanalizacja pochodzi z języka niemieckiego
kanał pochodzi z języka łacińskiego
kanapa pochodzi z języka francuskiego
kanarek pochodzi z języka francuskiego
kancelaria pochodzi z języka łacińskiego
kancelista pochodzi z języka niemieckiego
kancer pochodzi z języka łacińskiego
kancjonał pochodzi z języka łacińskiego
kanclerz pochodzi z języka łacińskiego
kanconeta pochodzi z języka włoskiego
kandela pochodzi z języka łacińskiego
kandelabr pochodzi z języka francuskiego
kandydat pochodzi z języka łacińskiego
kandydatura pochodzi z języka niemieckiego
kandydować pochodzi z języka niemieckiego
kandyz pochodzi z języka niemieckiego
kanefora pochodzi z języka niemieckiego
kanele pochodzi z języka francuskiego
kanelura pochodzi z języka francuskiego
kangury pochodzi z języka francuskiego
kanibal pochodzi z języka francuskiego
kanikularny pochodzi z języka łacińskiego
kanikuła pochodzi z języka łacińskiego
kanion pochodzi z języka hiszpańskiego
kanister pochodzi z języka niemieckiego
kanka pochodzi z języka łacińskiego
kankan pochodzi z języka francuskiego
kankroid pochodzi z języka niemieckiego
kanna pochodzi z języka łacińskiego
kanon pochodzi z języka łacińskiego
kanonada pochodzi z języka francuskiego
kanoniczny pochodzi z języka łacińskiego
kanonier pochodzi z języka francuskiego
kanonierka pochodzi z języka francuskiego
kanonik pochodzi z języka łacińskiego
kanonizacja pochodzi z języka łacińskiego
kanonizować pochodzi z języka łacińskiego
kant pochodzi z języka niemieckiego
kant pochodzi z języka łacińskiego
kantalupa pochodzi z języka francuskiego
kantar pochodzi z języka węgierskiego
kantar pochodzi z języka tureckiego
kantaryda pochodzi z języka łacińskiego
kantarydyna pochodzi z języka niemieckiego
kantata pochodzi z języka włoskiego
kanton pochodzi z języka francuskiego
kantonalny pochodzi z języka francuskiego
kantor pochodzi z języka niemieckiego
kantor pochodzi z języka łacińskiego
kantyczka pochodzi z języka łacińskiego
kantylena pochodzi z języka łacińskiego
kantyna pochodzi z języka francuskiego
kanwa pochodzi z języka francuskiego
kańczug pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
kaolin pochodzi z języka niemieckiego
kaolinit pochodzi z języka niemieckiego
kapa pochodzi z języka łacińskiego
kapary pochodzi z języka łacińskiego
kapciuch pochodzi z języka tureckiego
kapela pochodzi z języka łacińskiego
kapelan pochodzi z języka łacińskiego
kapelmistrz pochodzi z języka niemieckiego
kaper pochodzi z języka niemieckiego
kapilarny pochodzi z języka łacińskiego
kapilary pochodzi z języka niemieckiego
kapiszon pochodzi z języka francuskiego
kapitaliki pochodzi z języka łacińskiego
kapitalista pochodzi z języka niemieckiego
kapitalistyczny pochodzi z języka niemieckiego
kapitalizacja pochodzi z języka niemieckiego
kapitalizm pochodzi z języka niemieckiego
kapitalny pochodzi z języka łacińskiego
kapitał pochodzi z języka francuskiego
kapitała pochodzi z języka łacińskiego
kapitałka pochodzi z języka niemieckiego
kapitan pochodzi z języka łacińskiego
kapitel pochodzi z języka łacińskiego
Kapitol pochodzi z języka łacińskiego
kapitulacja pochodzi z języka łacińskiego
kapitulant pochodzi z języka łacińskiego
kapitularze pochodzi z języka łacińskiego
kapitulować pochodzi z języka łacińskiego
kapituła pochodzi z języka łacińskiego
kaplica pochodzi z języka czeskiego
kapo pochodzi z języka niemieckiego
kapok pochodzi z języka niemieckiego
kapot pochodzi z języka francuskiego
kapota pochodzi z języka francuskiego
kapotaż pochodzi z języka francuskiego
kapotować pochodzi z języka francuskiego
kapować pochodzi z języka niemieckiego
kapral pochodzi z języka francuskiego
kaprolaktam pochodzi z języka niemieckiego
kapron pochodzi z języka rosyjskiego
kapryfolium pochodzi z języka łacińskiego
kaprys pochodzi z języka francuskiego
kapsla pochodzi z języka niemieckiego
kapsułka pochodzi z języka łacińskiego
kaptaż pochodzi z języka francuskiego
kaptować pochodzi z języka łacińskiego
kaptur pochodzi z języka czeskiego
kaptur pochodzi z języka łacińskiego
kapucyn pochodzi z języka łacińskiego
kaput pochodzi z języka niemieckiego
kapuza pochodzi z języka niemieckiego
karabin pochodzi z języka francuskiego
karabinier pochodzi z języka francuskiego
karacena pochodzi z języka łacińskiego
karafka pochodzi z języka włoskiego
Karaimi pochodzi z języka hebrajskiego
karaita pochodzi z języka hebrajskiego
karakuły pochodzi z języka rosyjskiego
karambol pochodzi z języka francuskiego
karat pochodzi z języka niemieckiego
karawan pochodzi z języka niemieckiego
karawana pochodzi z języka niemieckiego
karawanseraj pochodzi z języka niemieckiego
karawela pochodzi z języka francuskiego
karazja pochodzi z języka niemieckiego
karbazol pochodzi z języka niemieckiego
karbid pochodzi z języka niemieckiego
karbodynamit pochodzi z języka niemieckiego
karbol pochodzi z języka niemieckiego
karbolineum pochodzi z języka niemieckiego
karbon pochodzi z języka łacińskiego
karbonado pochodzi z języka hiszpańskiego
karbonariusz pochodzi z języka włoskiego
karbonit pochodzi z języka niemieckiego
karbonizacja pochodzi z języka niemieckiego
karbonizować pochodzi z języka francuskiego
karborund pochodzi z języka łacińskiego
karbunkuł pochodzi z języka łacińskiego
karburator pochodzi z języka francuskiego
karcer pochodzi z języka łacińskiego
kard pochodzi z języka francuskiego
kardamon pochodzi z języka łacińskiego
kardan pochodzi z języka francuskiego
kardiograf pochodzi z języka niemieckiego
kardiografia pochodzi z języka niemieckiego
kardiogram pochodzi z języka niemieckiego
kardiologia pochodzi z języka niemieckiego
kardy pochodzi z języka niemieckiego
kardynalny pochodzi z języka łacińskiego
kardynał pochodzi z języka łacińskiego
karencja pochodzi z języka łacińskiego
kares pochodzi z języka francuskiego
kareta pochodzi z języka włoskiego
kariatyda pochodzi z języka włoskiego
kariera pochodzi z języka francuskiego
kariogamia pochodzi z języka francuskiego
kariokineza pochodzi z języka niemieckiego
karkas pochodzi z języka francuskiego
karliści pochodzi z języka hiszpańskiego
karmazyn pochodzi z języka niemieckiego
karmel pochodzi z języka francuskiego
karmelici pochodzi z języka łacińskiego
karmin pochodzi z języka niemieckiego
karmuazować pochodzi z języka niemieckiego
karnacja pochodzi z języka francuskiego
karnalit pochodzi z języka niemieckiego
karnawał pochodzi z języka francuskiego
karneol pochodzi z języka łacińskiego
karnet pochodzi z języka francuskiego
karnisz pochodzi z języka niemieckiego
karnotyt pochodzi z języka francuskiego
karo pochodzi z języka francuskiego
karoca pochodzi z języka włoskiego
karoseria pochodzi z języka francuskiego
karotka pochodzi z języka francuskiego
karotyna pochodzi z języka francuskiego
karpologia pochodzi z języka niemieckiego
karta pochodzi z języka włoskiego
kartacz pochodzi z języka niemieckiego
kartel pochodzi z języka francuskiego
karter pochodzi z języka angielskiego
kartograf pochodzi z języka niemieckiego
kartografia pochodzi z języka niemieckiego
kartograficzny pochodzi z języka niemieckiego
kartogram pochodzi z języka niemieckiego
kartometr pochodzi z języka niemieckiego
kartometria pochodzi z języka niemieckiego
karton pochodzi z języka francuskiego
kartonaż pochodzi z języka francuskiego
kartoteka pochodzi z języka niemieckiego
kartulariusz pochodzi z języka łacińskiego
kartusz pochodzi z języka francuskiego
kartuzi pochodzi z języka łacińskiego
karuk pochodzi z języka rosyjskiego
karuzela pochodzi z języka francuskiego
karwasz pochodzi z języka węgierskiego
karykatura pochodzi z języka włoskiego
kasa pochodzi z języka włoskiego
kasacją pochodzi z języka łacińskiego
kasak pochodzi z języka francuskiego
Kasandra pochodzi z języka greckiego
kasata pochodzi z języka łacińskiego
kaseta pochodzi z języka francuskiego
kaseton pochodzi z języka włoskiego
kasjer pochodzi z języka włoskiego
kask pochodzi z języka francuskiego
kaskada pochodzi z języka francuskiego
kasować pochodzi z języka łacińskiego
kasta pochodzi z języka niemieckiego
kastaniety pochodzi z języka hiszpańskiego
kastet pochodzi z języka francuskiego
kastor pochodzi z języka łacińskiego
kastracja pochodzi z języka łacińskiego
kastrat pochodzi z języka łacińskiego
kastrować pochodzi z języka łacińskiego
kasyda pochodzi z języka arabskiego
kasyno pochodzi z języka włoskiego
kasyteryt pochodzi z języka niemieckiego
kaszalot pochodzi z języka francuskiego
katar pochodzi z języka łacińskiego
katarakta pochodzi z języka łacińskiego
katarowie pochodzi z języka łacińskiego
katarynka pochodzi z języka niemieckiego
kataster pochodzi z języka łacińskiego
katastrofa pochodzi z języka łacińskiego
katastrofizm pochodzi z języka francuskiego
katatonia pochodzi z języka niemieckiego
katecheta pochodzi z języka niemieckiego
katechina pochodzi z języka niemieckiego
katechizacja pochodzi z języka łacińskiego
katechizm pochodzi z języka łacińskiego
katechu pochodzi z języka niemieckiego
katechumen pochodzi z języka łacińskiego
katedra pochodzi z języka łacińskiego
kategoria pochodzi z języka łacińskiego
kategoryczny pochodzi z języka łacińskiego
kateter pochodzi z języka niemieckiego
katetometr pochodzi z języka niemieckiego
katgut pochodzi z języka angielskiego
katharsis pochodzi z języka greckiego
kation pochodzi z języka niemieckiego
katiusza pochodzi z języka rosyjskiego
katoda pochodzi z języka niemieckiego
katolicyzm pochodzi z języka łacińskiego
katolik pochodzi z języka łacińskiego
katoptryka pochodzi z języka niemieckiego
katorga pochodzi z języka rosyjskiego
katorżnik pochodzi z języka rosyjskiego
katzenjammer pochodzi z języka niemieckiego
kaucja pochodzi z języka łacińskiego
kauczuk pochodzi z języka niemieckiego
kaustyka pochodzi z języka niemieckiego
kauter pochodzi z języka francuskiego
kauteryzacja pochodzi z języka niemieckiego
kawa pochodzi z języka tureckiego
kawaler pochodzi z języka włoskiego
kawaleria pochodzi z języka włoskiego
kawalkada pochodzi z języka francuskiego
kawas pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
kawatyna pochodzi z języka włoskiego
kawerna pochodzi z języka łacińskiego
kawior pochodzi z języka niemieckiego
kawon pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
kazamaty pochodzi z języka włoskiego
kazba pochodzi z języka francuskiego
kazeina pochodzi z języka niemieckiego
kazuary pochodzi z języka niemieckiego
kazuista pochodzi z języka niemieckiego
kazuistyka pochodzi z języka niemieckiego
każolować pochodzi z języka francuskiego
kecz pochodzi z języka angielskiego
keffekilit pochodzi z języka niemieckiego
kefir pochodzi z języka niemieckiego
kegel pochodzi z języka niemieckiego
keja pochodzi z języka niemieckiego
keks pochodzi z języka angielskiego
kelner pochodzi z języka niemieckiego
keloid pochodzi z języka niemieckiego
kemy pochodzi z języka angielskiego
kenotron pochodzi z języka niemieckiego
kepi pochodzi z języka francuskiego
kerargiryt pochodzi z języka niemieckiego
keratyna pochodzi z języka niemieckiego
keson pochodzi z języka francuskiego
ket pochodzi z języka angielskiego
ketony pochodzi z języka niemieckiego
ketozy pochodzi z języka niemieckiego
khaki pochodzi z języka angielskiego
kibic pochodzi z języka niemieckiego
kibitka pochodzi z języka rosyjskiego
kicz pochodzi z języka niemieckiego
kidnaper pochodzi z języka angielskiego
kielnia pochodzi z języka niemieckiego
kier pochodzi z języka francuskiego
kierat pochodzi z języka niemieckiego
kierdel pochodzi z języka słowackiego
kierezja pochodzi z języka niemieckiego
kiermasz pochodzi z języka niemieckiego
kierpce pochodzi z języka słowackiego
kiesa pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
kifoza pochodzi z języka łacińskiego
kiks pochodzi z języka niemieckiego
kil pochodzi z języka niemieckiego
kilim pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
kilo- pochodzi z języka francuskiego
kilocykl pochodzi z języka francuskiego
kilogram pochodzi z języka niemieckiego
kilogramometr pochodzi z języka francuskiego
kiloherc pochodzi z języka niemieckiego
kilokaloria pochodzi z języka niemieckiego
kilometr pochodzi z języka francuskiego
kilometraż pochodzi z języka francuskiego
kilowat pochodzi z języka niemieckiego
kilowolt pochodzi z języka francuskiego
kilwater pochodzi z języka holenderskiego
kimograf pochodzi z języka niemieckiego
kimono pochodzi z języka francuskiego
kindżał pochodzi z języka rosyjskiego
kinematograf pochodzi z języka niemieckiego
kinematografia pochodzi z języka niemieckiego
kinematyka pochodzi z języka niemieckiego
kinetoskop pochodzi z języka niemieckiego
kinetyka pochodzi z języka niemieckiego
kingston pochodzi z języka angielskiego
kinkiet pochodzi z języka francuskiego
kinoteatr pochodzi z języka niemieckiego
kiosk pochodzi z języka francuskiego
kiper pochodzi z języka niemieckiego
kir pochodzi z języka tureckiego
kirasjer pochodzi z języka francuskiego
kircha pochodzi z języka niemieckiego
kirys pochodzi z języka niemieckiego
kit pochodzi z języka niemieckiego
kitajka pochodzi z języka rosyjskiego
kitel pochodzi z języka niemieckiego
kizeryt pochodzi z języka niemieckiego
klajster pochodzi z języka niemieckiego
klaka pochodzi z języka francuskiego
klakier pochodzi z języka francuskiego
klakson pochodzi z języka angielskiego
klamka pochodzi z języka niemieckiego
klamra pochodzi z języka niemieckiego
klan pochodzi z języka angielskiego
klangor pochodzi z języka łacińskiego
klapa pochodzi z języka niemieckiego
klaps pochodzi z języka angielskiego
klark pochodzi z języka angielskiego
klarnet pochodzi z języka włoskiego
klarować pochodzi z języka łacińskiego
klarować pochodzi z języka niemieckiego
klasa pochodzi z języka niemieckiego
klasycyzm pochodzi z języka francuskiego
klasyfikacja pochodzi z języka francuskiego
klasyfikator pochodzi z języka francuskiego
klasyk pochodzi z języka niemieckiego
klauzula pochodzi z języka łacińskiego
klauzura pochodzi z języka łacińskiego
klawesyn pochodzi z języka francuskiego
klawiatura pochodzi z języka niemieckiego
klawikord pochodzi z języka francuskiego
klawisz pochodzi z języka łacińskiego
klecha pochodzi z języka łacińskiego
klenia pochodzi z języka niemieckiego
klepsydra pochodzi z języka łacińskiego
kleptomania pochodzi z języka niemieckiego
kler pochodzi z języka łacińskiego
kleryk pochodzi z języka łacińskiego
klerykalizm pochodzi z języka niemieckiego
klerykalny pochodzi z języka łacińskiego
kleryka! pochodzi z języka łacińskiego
klient pochodzi z języka łacińskiego
klientela pochodzi z języka łacińskiego
klif pochodzi z języka angielskiego
klika pochodzi z języka francuskiego
klimakterium pochodzi z języka łacińskiego
klimakteryczny pochodzi z języka łacińskiego
klimat pochodzi z języka łacińskiego
klimatologia pochodzi z języka niemieckiego
klimatoterapia pochodzi z języka francuskiego
klimatyzacja pochodzi z języka francuskiego
klinga pochodzi z języka niemieckiego
klinika pochodzi z języka francuskiego
klinkier pochodzi z języka niemieckiego
klinometr pochodzi z języka niemieckiego
Klio pochodzi z języka greckiego
kliper pochodzi z języka angielskiego
klips pochodzi z języka angielskiego
klisza pochodzi z języka francuskiego
kliwer pochodzi z języka niemieckiego
kloaka pochodzi z języka łacińskiego
klomb pochodzi z języka angielskiego
klon pochodzi z języka greckiego
klosz pochodzi z języka francuskiego
klown pochodzi z języka angielskiego
klozet pochodzi z języka angielskiego
klub pochodzi z języka niemieckiego
kluba pochodzi z języka niemieckiego
klubista pochodzi z języka francuskiego
kluza pochodzi z języka niemieckiego
kminek pochodzi z języka łacińskiego
knaga pochodzi z języka niemieckiego
knajpa pochodzi z języka niemieckiego
knebel pochodzi z języka niemieckiego
knecht pochodzi z języka niemieckiego
knedle pochodzi z języka niemieckiego
knot pochodzi z języka niemieckiego
knut pochodzi z języka rosyjskiego
knypel pochodzi z języka niemieckiego
koadiutor pochodzi z języka łacińskiego
koafiura pochodzi z języka francuskiego
koagulacja pochodzi z języka łacińskiego
koaksjalny pochodzi z języka niemieckiego
koalescencja pochodzi z języka niemieckiego
koalicja pochodzi z języka francuskiego
koati pochodzi z języka niemieckiego
kobalt pochodzi z języka niemieckiego
kobaltyn pochodzi z języka niemieckiego
kobold pochodzi z języka niemieckiego
kobra pochodzi z języka niemieckiego
kobza pochodzi z języka ukraińskiego
koc pochodzi z języka niemieckiego
kocher pochodzi z języka niemieckiego
kocz pochodzi z języka węgierskiego
koczować pochodzi z języka rosyjskiego
kod pochodzi z języka angielskiego
kodak pochodzi z języka niemieckiego
kodeina pochodzi z języka łacińskiego
kodeks pochodzi z języka łacińskiego
kodycyl pochodzi z języka łacińskiego
kodyfikacja pochodzi z języka francuskiego
koedukacja pochodzi z języka angielskiego
koegzystencja pochodzi z języka francuskiego
koekwacja pochodzi z języka łacińskiego
koercja pochodzi z języka angielskiego
kofeina pochodzi z języka niemieckiego
kogga pochodzi z języka łacińskiego
kognacja pochodzi z języka łacińskiego
kognitywny pochodzi z języka francuskiego
koherencja pochodzi z języka łacińskiego
koherer pochodzi z języka niemieckiego
kohezja pochodzi z języka niemieckiego
kohorta pochodzi z języka łacińskiego
koincydencja pochodzi z języka niemieckiego
koja pochodzi z języka niemieckiego
kok pochodzi z języka francuskiego
kok pochodzi z języka angielskiego
koka pochodzi z języka niemieckiego
kokaina pochodzi z języka niemieckiego
koka-kola pochodzi z języka angielskiego
kokarda pochodzi z języka francuskiego
kokieteria pochodzi z języka francuskiego
kokietka pochodzi z języka francuskiego
kokietować pochodzi z języka francuskiego
kokilia pochodzi z języka francuskiego
koklusz pochodzi z języka francuskiego
kokon pochodzi z języka francuskiego
kokos pochodzi z języka niemieckiego
kokota pochodzi z języka francuskiego
koks pochodzi z języka angielskiego
kola pochodzi z języka niemieckiego
kolaboracja pochodzi z języka niemieckiego
kolacjonować pochodzi z języka francuskiego
kolasa pochodzi z języka ukraińskiego
kolaska pochodzi z języka ukraińskiego
kolator pochodzi z języka łacińskiego
kolaudacja pochodzi z języka łacińskiego
kolba pochodzi z języka niemieckiego
kolega pochodzi z języka łacińskiego
kolegialny pochodzi z języka łacińskiego
kolegiata pochodzi z języka łacińskiego
kolegium pochodzi z języka łacińskiego
kolekcja pochodzi z języka łacińskiego
kolekcjoner pochodzi z języka francuskiego
kolekta pochodzi z języka łacińskiego
kolektanea pochodzi z języka łacińskiego
kolektor pochodzi z języka łacińskiego
kolektura pochodzi z języka niemieckiego
kolektyw pochodzi z języka rosyjskiego
kolektywizacja pochodzi z języka rosyjskiego
kolektywizm pochodzi z języka francuskiego
kolektywny pochodzi z języka łacińskiego
kolet pochodzi z języka francuskiego
kolia pochodzi z języka francuskiego
kolibry pochodzi z języka niemieckiego
kolidować pochodzi z języka łacińskiego
koligacja pochodzi z języka łacińskiego
koligat pochodzi z języka łacińskiego
kolimacja pochodzi z języka niemieckiego
kolimator pochodzi z języka niemieckiego
kolineacja pochodzi z języka niemieckiego
kolizja pochodzi z języka łacińskiego
kollaps pochodzi z języka łacińskiego
kolo pochodzi z języka serbskiego
kolumbarium pochodzi z języka łacińskiego
kolumna pochodzi z języka łacińskiego
kolur pochodzi z języka łacińskiego
kołchoz pochodzi z języka rosyjskiego
kołchoźnik pochodzi z języka rosyjskiego
kołczan pochodzi z języka rosyjskiego
kołduny pochodzi z języka niemieckiego
kołpak pochodzi z języka rosyjskiego
kołtryna pochodzi z języka włoskiego
koma pochodzi z języka łacińskiego
koma pochodzi z języka niemieckiego
komandor pochodzi z języka francuskiego
komandoria pochodzi z języka francuskiego
komandos pochodzi z języka niemieckiego
komandyta pochodzi z języka francuskiego
komandytariusz pochodzi z języka francuskiego
komasacja pochodzi z języka niemieckiego
kombajn pochodzi z języka rosyjskiego
kombajner pochodzi z języka rosyjskiego
kombatant pochodzi z języka francuskiego
kombinacja pochodzi z języka niemieckiego
kombinat pochodzi z języka rosyjskiego
kombinatoryka pochodzi z języka niemieckiego
kombinezon pochodzi z języka francuskiego
kombinować pochodzi z języka łacińskiego
komedia pochodzi z języka łacińskiego
komediant pochodzi z języka włoskiego
komemoracja pochodzi z języka łacińskiego
komenda pochodzi z języka łacińskiego
komoda pochodzi z języka francuskiego
komodor pochodzi z języka angielskiego
kompan pochodzi z języka niemieckiego
kompania pochodzi z języka francuskiego
komparator pochodzi z języka niemieckiego
komparatysta pochodzi z języka łacińskiego
komparatywny pochodzi z języka niemieckiego
kompars pochodzi z języka francuskiego
kompas pochodzi z języka włoskiego
kompatriota, pochodzi z języka francuskiego
kompaund pochodzi z języka angielskiego
kompendium pochodzi z języka łacińskiego
kompensacja pochodzi z języka łacińskiego
kompensata pochodzi z języka łacińskiego
kompensator pochodzi z języka niemieckiego
kompensować pochodzi z języka łacińskiego
kompetencja pochodzi z języka łacińskiego
kompetentny pochodzi z języka łacińskiego
kompilacja pochodzi z języka łacińskiego
kompilator pochodzi z języka łacińskiego
kompleks pochodzi z języka łacińskiego
kompleksja pochodzi z języka niemieckiego
komplement pochodzi z języka łacińskiego
komplement pochodzi z języka francuskiego
komplet pochodzi z języka francuskiego
komplikacja pochodzi z języka łacińskiego
komplikować pochodzi z języka francuskiego
komponent pochodzi z języka łacińskiego
komponować pochodzi z języka łacińskiego
kompost pochodzi z języka niemieckiego
kompot pochodzi z języka francuskiego
kompozycja pochodzi z języka łacińskiego
kompozytor pochodzi z języka francuskiego
kompres pochodzi z języka francuskiego
kompresja pochodzi z języka łacińskiego
kompresor pochodzi z języka niemieckiego
kompromis pochodzi z języka łacińskiego
kompromitować pochodzi z języka niemieckiego
komprymować pochodzi z języka łacińskiego
komput pochodzi z języka łacińskiego
komsomolec pochodzi z języka rosyjskiego
Komsomoł pochodzi z języka rosyjskiego
komtur pochodzi z języka niemieckiego
komuna pochodzi z języka francuskiego
komunalny pochodzi z języka francuskiego
komunał pochodzi z języka łacińskiego
komunard pochodzi z języka francuskiego
komunia pochodzi z języka łacińskiego
komunikacja pochodzi z języka niemieckiego
komunikant pochodzi z języka łacińskiego
komunikat pochodzi z języka łacińskiego
komunikatywny pochodzi z języka francuskiego
komunikować pochodzi z języka łacińskiego
komunista pochodzi z języka niemieckiego
komunizm pochodzi z języka niemieckiego
komutacja pochodzi z języka niemieckiego
komutator pochodzi z języka niemieckiego
komutatywność pochodzi z języka łacińskiego
komysz pochodzi z języka ukraińskiego
komża pochodzi z języka czeskiego
koncentracja pochodzi z języka niemieckiego
koncentrować pochodzi z języka francuskiego
koncentryczny pochodzi z języka niemieckiego
koncepcja pochodzi z języka łacińskiego
koncept pochodzi z języka łacińskiego
konceptualista pochodzi z języka niemieckiego
konceptualizm pochodzi z języka niemieckiego
konceptyzm pochodzi z języka niemieckiego
koncern pochodzi z języka angielskiego
koncert pochodzi z języka niemieckiego
koncertant pochodzi z języka niemieckiego
koncertmistrz pochodzi z języka niemieckiego
koncesja pochodzi z języka łacińskiego
koncesjonariusz pochodzi z języka niemieckiego
koncha pochodzi z języka łacińskiego
konchoida pochodzi z języka niemieckiego
koncyliacja pochodzi z języka łacińskiego
koncylium pochodzi z języka łacińskiego
koncypient pochodzi z języka niemieckiego
koncypować pochodzi z języka łacińskiego
kondemnacja pochodzi z języka łacińskiego
kondensacja pochodzi z języka łacińskiego
kondensat pochodzi z języka niemieckiego
kondensator pochodzi z języka niemieckiego
kondensować pochodzi z języka łacińskiego
kondolencja pochodzi z języka niemieckiego
kondominium pochodzi z języka łacińskiego
kondor pochodzi z języka niemieckiego
kondotier pochodzi z języka włoskiego
konduita pochodzi z języka francuskiego
kondukt pochodzi z języka łacińskiego
konduktor pochodzi z języka francuskiego
kondycja pochodzi z języka łacińskiego
kondycjonalizm pochodzi z języka niemieckiego
kondygnacja pochodzi z języka łacińskiego
koneksja pochodzi z języka łacińskiego
koneser pochodzi z języka francuskiego
konfederacja pochodzi z języka łacińskiego
konfederat pochodzi z języka łacińskiego
konfekcja pochodzi z języka francuskiego
konferansjer pochodzi z języka francuskiego
konferencja pochodzi z języka niemieckiego
konferować pochodzi z języka francuskiego
konfesja pochodzi z języka łacińskiego
konfesjonał pochodzi z języka łacińskiego
konfidencja pochodzi z języka łacińskiego
konfident pochodzi z języka niemieckiego
konfiguracja pochodzi z języka łacińskiego
konfirmacja pochodzi z języka niemieckiego
konfiskata pochodzi z języka łacińskiego
konfiskować pochodzi z języka łacińskiego
konfitury pochodzi z języka francuskiego
konflikt pochodzi z języka łacińskiego
konformacja pochodzi z języka łacińskiego
konformista pochodzi z języka niemieckiego
konfrater pochodzi z języka łacińskiego
konfrontacja pochodzi z języka łacińskiego
konfucjanizm pochodzi z języka niemieckiego
konfundować pochodzi z języka łacińskiego
konfuzja pochodzi z języka łacińskiego
kongelacja pochodzi z języka łacińskiego
kongelator pochodzi z języka łacińskiego
kongenialny pochodzi z języka niemieckiego
konglomeracja pochodzi z języka łacińskiego
konglomerat pochodzi z języka niemieckiego
kongregacja pochodzi z języka łacińskiego
kongregacjonaliści pochodzi z języka angielskiego
kongres pochodzi z języka łacińskiego
kongruencja pochodzi z języka łacińskiego
kongruentny pochodzi z języka łacińskiego
koniak pochodzi z języka francuskiego
koniczny pochodzi z języka niemieckiego
konidia pochodzi z języka łacińskiego
koniektura pochodzi z języka łacińskiego
koniugacja pochodzi z języka łacińskiego
koniunkcja pochodzi z języka łacińskiego
koniunktura pochodzi z języka łacińskiego
konkieta pochodzi z języka francuskiego
konklawe pochodzi z języka łacińskiego
konkludować pochodzi z języka łacińskiego
konkluzja pochodzi z języka łacińskiego
konkordancja pochodzi z języka łacińskiego
konkordat pochodzi z języka łacińskiego
konkrecje pochodzi z języka łacińskiego
konkretny pochodzi z języka łacińskiego
konkretyzować pochodzi z języka francuskiego
konkubina pochodzi z języka łacińskiego
konkubinat pochodzi z języka łacińskiego
konkurencja pochodzi z języka łacińskiego
konkurent pochodzi z języka niemieckiego
konkurować pochodzi z języka francuskiego
konkurs pochodzi z języka niemieckiego
konkury pochodzi z języka francuskiego
konkwista pochodzi z języka hiszpańskiego
konkwistadorzy pochodzi z języka hiszpańskiego
konoida pochodzi z języka niemieckiego
konosament pochodzi z języka niemieckiego
konotacja pochodzi z języka francuskiego
konsekracja pochodzi z języka łacińskiego
konsekrować pochodzi z języka łacińskiego
konsekwencja pochodzi z języka łacińskiego
konsekwentny pochodzi z języka łacińskiego
konsens pochodzi z języka niemieckiego
konserwacja pochodzi z języka łacińskiego
konserwator pochodzi z języka niemieckiego
konserwatorium pochodzi z języka niemieckiego
konserwatysta pochodzi z języka francuskiego
konserwatywny pochodzi z języka łacińskiego
konserwatyzm pochodzi z języka niemieckiego
konserwować pochodzi z języka łacińskiego
konserwy pochodzi z języka francuskiego
konskrypcja pochodzi z języka łacińskiego
konsola pochodzi z języka francuskiego
konsolacja pochodzi z języka łacińskiego
konsole pochodzi z języka angielskiego
konsolidacja pochodzi z języka łacińskiego
konsolidować pochodzi z języka łacińskiego
konsonans pochodzi z języka francuskiego
konsonant pochodzi z języka niemieckiego
konsonantyzm pochodzi z języka niemieckiego
konsorcjum pochodzi z języka łacińskiego
konspekt pochodzi z języka łacińskiego
konspiracja pochodzi z języka łacińskiego
konspirator pochodzi z języka łacińskiego
konspirować pochodzi z języka łacińskiego
konstabl pochodzi z języka angielskiego
konstanta pochodzi z języka łacińskiego
konstantan pochodzi z języka niemieckiego
konstatacja pochodzi z języka francuskiego
konstatować pochodzi z języka francuskiego
konsternacja pochodzi z języka łacińskiego
konstrukcja pochodzi z języka łacińskiego
konstruktor pochodzi z języka niemieckiego
konstruktywizm pochodzi z języka niemieckiego
konstruktywny pochodzi z języka łacińskiego
konstruować pochodzi z języka łacińskiego
konstytucja pochodzi z języka łacińskiego
konstytucjonalizm pochodzi z języka niemieckiego
konstytucjonalny pochodzi z języka niemieckiego
konstytuować pochodzi z języka łacińskiego
konstytutywny pochodzi z języka łacińskiego
konsul pochodzi z języka łacińskiego
konsularny pochodzi z języka łacińskiego
konsulat pochodzi z języka łacińskiego
konsulem pochodzi z języka łacińskiego
konsultacja pochodzi z języka łacińskiego
konsultatywny pochodzi z języka niemieckiego
konsultować pochodzi z języka łacińskiego
konsultant pochodzi z języka łacińskiego
konsum pochodzi z języka niemieckiego
konsument pochodzi z języka łacińskiego
konsumować pochodzi z języka łacińskiego
konsumpcja pochodzi z języka łacińskiego
konsygnacja pochodzi z języka łacińskiego
konsygnant pochodzi z języka niemieckiego
konsygnatariusz pochodzi z języka niemieckiego
konsyliarz pochodzi z języka łacińskiego
konsylium pochodzi z języka łacińskiego
konsystencja pochodzi z języka łacińskiego
konsystorz pochodzi z języka łacińskiego
konszachty pochodzi z języka niemieckiego
kontakt pochodzi z języka łacińskiego
kontaminacja pochodzi z języka łacińskiego
kontekst pochodzi z języka łacińskiego
kontemplacja pochodzi z języka łacińskiego
kontemplować pochodzi z języka łacińskiego
kontenans pochodzi z języka francuskiego
kontent pochodzi z języka francuskiego
kontentować pochodzi z języka francuskiego
konterfekt pochodzi z języka niemieckiego
konto pochodzi z języka włoskiego
kontorsja pochodzi z języka niemieckiego
kontr- pochodzi z języka francuskiego
kontra pochodzi z języka łacińskiego
kontrabanda pochodzi z języka włoskiego
kontrabas pochodzi z języka włoskiego
kontradmirał pochodzi z języka niemieckiego
kontradykcja pochodzi z języka łacińskiego
kontradyktoryczny pochodzi z języka łacińskiego
kontrafagot pochodzi z języka włoskiego
kontrahent pochodzi z języka łacińskiego
kontrakcja pochodzi z języka łacińskiego
kontrakt pochodzi z języka łacińskiego
kontraktura pochodzi z języka łacińskiego
kontralt pochodzi z języka włoskiego
kontramarka pochodzi z języka włoskiego
kontrapunkt pochodzi z języka niemieckiego
kontrast pochodzi z języka francuskiego
kontrasygnatura pochodzi z języka niemieckiego
kontratak pochodzi z języka francuskiego
kontratyp pochodzi z języka francuskiego
kontredans pochodzi z języka francuskiego
kontrmanewr pochodzi z języka francuskiego
kontrmina pochodzi z języka niemieckiego
kontrofensywa pochodzi z języka francuskiego
kontrola pochodzi z języka niemieckiego
kontroler pochodzi z języka francuskiego
kontrolować pochodzi z języka francuskiego
kontrreformacja pochodzi z języka francuskiego
kontrrewolucja pochodzi z języka francuskiego
kontrybucja pochodzi z języka łacińskiego
konwój pochodzi z języka francuskiego
konwulsje pochodzi z języka łacińskiego
kooperacja pochodzi z języka łacińskiego
kooperatywa pochodzi z języka niemieckiego
kooptacja pochodzi z języka łacińskiego
kooptować pochodzi z języka łacińskiego
koordynacja pochodzi z języka łacińskiego
koordynować pochodzi z języka łacińskiego
kopal pochodzi z języka niemieckiego
kopersztych pochodzi z języka niemieckiego
koperta pochodzi z języka włoskiego
kopia pochodzi z języka łacińskiego
kopiejka pochodzi z języka rosyjskiego
kopista pochodzi z języka łacińskiego
kopolimeryzacja pochodzi z języka francuskiego
koprą pochodzi z języka niemieckiego
koprolalia pochodzi z języka niemieckiego
kopula pochodzi z języka łacińskiego
kopulacja pochodzi z języka łacińskiego
kopulizacja pochodzi z języka łacińskiego
kopuła pochodzi z języka włoskiego
korale pochodzi z języka łacińskiego
koramina pochodzi z języka niemieckiego
Koran pochodzi z języka arabskiego
korazja pochodzi z języka niemieckiego
korba pochodzi z języka niemieckiego
korbacz pochodzi z języka węgierskiego
kord pochodzi z języka węgierskiego
kordegarda pochodzi z języka francuskiego
kordelas pochodzi z języka niemieckiego
kordelierzy pochodzi z języka francuskiego
kordialny pochodzi z języka łacińskiego
kordiał pochodzi z języka łacińskiego
kordon pochodzi z języka francuskiego
kordonek pochodzi z języka francuskiego
kordyt pochodzi z języka niemieckiego
koreferat pochodzi z języka niemieckiego
koreferent pochodzi z języka niemieckiego
korek pochodzi z języka niemieckiego
korekta pochodzi z języka łacińskiego
korektor pochodzi z języka łacińskiego
korektura pochodzi z języka łacińskiego
korektywa pochodzi z języka francuskiego
korelacja pochodzi z języka łacińskiego
korelat pochodzi z języka niemieckiego
korepetycja pochodzi z języka niemieckiego
korespondencja pochodzi z języka łacińskiego
korespondent pochodzi z języka niemieckiego
kormorany pochodzi z języka francuskiego
kornak pochodzi z języka francuskiego
kornet pochodzi z języka francuskiego
kornet pochodzi z języka włoskiego
korniszon pochodzi z języka francuskiego
koroboracja pochodzi z języka niemieckiego
korona pochodzi z języka łacińskiego
koronacja pochodzi z języka łacińskiego
korowaj pochodzi z języka ukraińskiego
korozja pochodzi z języka niemieckiego
korporacja pochodzi z języka łacińskiego
korpulencja pochodzi z języka łacińskiego
korpulentny pochodzi z języka łacińskiego
korpus pochodzi z języka łacińskiego
korsarz pochodzi z języka włoskiego
kort pochodzi z języka angielskiego
kort pochodzi z języka angielskiego
kortezy pochodzi z języka hiszpańskiego
kortyna pochodzi z języka włoskiego
korumpować pochodzi z języka łacińskiego
korund pochodzi z języka łacińskiego
korupcja pochodzi z języka łacińskiego
korweta pochodzi z języka francuskiego
korybanci pochodzi z języka greckiego
koryfeusz pochodzi z języka łacińskiego
korygować pochodzi z języka łacińskiego
korytarz pochodzi z języka łacińskiego
kosmetyk pochodzi z języka francuskiego
kosmetyka pochodzi z języka francuskiego
kosmiczny pochodzi z języka greckiego
kosmogonia pochodzi z języka greckiego
kosmografia pochodzi z języka greckiego
kosmologia pochodzi z języka greckiego
kosmopolita pochodzi z języka niemieckiego
kosmopolityzm pochodzi z języka niemieckiego
kosmos pochodzi z języka greckiego
kostium pochodzi z języka francuskiego
kostyczny pochodzi z języka francuskiego
kosz pochodzi z języka tureckiego
koszenila pochodzi z języka francuskiego
koszmar pochodzi z języka francuskiego
kota pochodzi z języka francuskiego
kotara pochodzi z języka tureckiego
koteria pochodzi z języka francuskiego
kotować pochodzi z języka francuskiego
koturny pochodzi z języka łacińskiego
kotylion pochodzi z języka francuskiego
kowboj pochodzi z języka angielskiego
kozak pochodzi z języka ukraińskiego
kozetka pochodzi z języka francuskiego
kraal pochodzi z języka niemieckiego
kraby pochodzi z języka niemieckiego
krach pochodzi z języka niemieckiego
krajcar pochodzi z języka niemieckiego
krakowanie pochodzi z języka angielskiego
kraksa pochodzi z języka angielskiego
kram pochodzi z języka niemieckiego
kran pochodzi z języka niemieckiego
kraniologia pochodzi z języka niemieckiego
kraniometria pochodzi z języka niemieckiego
kraplak pochodzi z języka niemieckiego
krąg pochodzi z języka serbskiego
krater pochodzi z języka greckiego
krawat pochodzi z języka francuskiego
kreacja pochodzi z języka francuskiego
kreatura pochodzi z języka niemieckiego
kreatyna pochodzi z języka niemieckiego
kredens pochodzi z języka francuskiego
kredo pochodzi z języka łacińskiego
krem pochodzi z języka francuskiego
kremacja pochodzi z języka łacińskiego
kremaliera pochodzi z języka francuskiego
krematorium pochodzi z języka łacińskiego
Kreml pochodzi z języka rosyjskiego
krenelaż pochodzi z języka francuskiego
kreole pochodzi z języka francuskiego
kreolina pochodzi z języka niemieckiego
kreować pochodzi z języka łacińskiego
kreozot pochodzi z języka francuskiego
krepa pochodzi z języka francuskiego
krepinka pochodzi z języka francuskiego
krepitacja pochodzi z języka łacińskiego
kreton pochodzi z języka francuskiego
kretyn pochodzi z języka francuskiego
kretynizm pochodzi z języka francuskiego
krewetka pochodzi z języka francuskiego
krezol pochodzi z języka niemieckiego
krezus pochodzi z języka łacińskiego
kręgle pochodzi z języka niemieckiego
kriogeniczny pochodzi z języka niemieckiego
kriohydrat pochodzi z języka niemieckiego
kriolit pochodzi z języka niemieckiego
krioskopia pochodzi z języka niemieckiego
krochmal pochodzi z języka niemieckiego
krokiet pochodzi z języka francuskiego
krokiety pochodzi z języka francuskiego
krokodyle pochodzi z języka łacińskiego
kroksztyn pochodzi z języka niemieckiego
krokus pochodzi z języka łacińskiego
krypton pochodzi z języka niemieckiego
kryptonim pochodzi z języka francuskiego
kryptoportyk pochodzi z języka niemieckiego
krystaliczny pochodzi z języka łacińskiego
krystalizacja pochodzi z języka niemieckiego
krystalizować pochodzi z języka francuskiego
krystalografia pochodzi z języka niemieckiego
krystaloidy pochodzi z języka niemieckiego
kryształ pochodzi z języka łacińskiego
kryterium pochodzi z języka niemieckiego
krytycyzm pochodzi z języka niemieckiego
krytyczny pochodzi z języka łacińskiego
krytyk pochodzi z języka łacińskiego
krytyka pochodzi z języka łacińskiego
krytykować pochodzi z języka francuskiego
kryzys pochodzi z języka niemieckiego
ksantofil pochodzi z języka niemieckiego
ksantyny pochodzi z języka niemieckiego
ksantypa pochodzi z języka greckiego
ksenon pochodzi z języka niemieckiego
kserofity pochodzi z języka niemieckiego
ksylen pochodzi z języka niemieckiego
ksylofon pochodzi z języka niemieckiego
ksylograf pochodzi z języka niemieckiego
ksylografia pochodzi z języka niemieckiego
ksylol pochodzi z języka niemieckiego
ksylolit pochodzi z języka niemieckiego
ksylometr pochodzi z języka niemieckiego
ksyloza pochodzi z języka niemieckiego
kubatura pochodzi z języka niemieckiego
kubiczny pochodzi z języka łacińskiego
kubizm pochodzi z języka francuskiego
kubrak pochodzi z języka ukraińskiego
kubryk pochodzi z języka niemieckiego
kuesta pochodzi z języka hiszpańskiego
kufa pochodzi z języka niemieckiego
kufel pochodzi z języka niemieckiego
kuglarz pochodzi z języka czeskiego
kuguar pochodzi z języka niemieckiego
kukła pochodzi z języka rosyjskiego
kulebiak pochodzi z języka rosyjskiego
kulinarny pochodzi z języka łacińskiego
kulis pochodzi z języka niemieckiego
kulisa pochodzi z języka francuskiego
kulminacja pochodzi z języka francuskiego
kulminować pochodzi z języka niemieckiego
kulomb pochodzi z języka francuskiego
kult pochodzi z języka łacińskiego
kultura pochodzi z języka łacińskiego
kulturkampf pochodzi z języka niemieckiego
kultywacja pochodzi z języka niemieckiego
kultywator pochodzi z języka niemieckiego
kultywować pochodzi z języka francuskiego
kultyzm pochodzi z języka francuskiego
kuluary pochodzi z języka francuskiego
kułak pochodzi z języka węgierskiego
kułak pochodzi z języka rosyjskiego
kumaryna pochodzi z języka niemieckiego
kumpel pochodzi z języka niemieckiego
kumulacja pochodzi z języka niemieckiego
kumulować pochodzi z języka łacińskiego
kumys pochodzi z języka rosyjskiego
kunigas pochodzi z języka litewskiego
kunktator pochodzi z języka łacińskiego
kunszt pochodzi z języka niemieckiego
kupała pochodzi z języka ukraińskiego
kupela pochodzi z języka francuskiego
kupelacja pochodzi z języka francuskiego
Kupido pochodzi z języka łacińskiego
kupiura pochodzi z języka francuskiego
kuplet pochodzi z języka francuskiego
kupon pochodzi z języka francuskiego
kupryt pochodzi z języka niemieckiego
kuracja pochodzi z języka łacińskiego
kurant pochodzi z języka francuskiego
kurara pochodzi z języka niemieckiego
kuratela pochodzi z języka łacińskiego
kurator pochodzi z języka łacińskiego
kuratorium pochodzi z języka łacińskiego
kuraż pochodzi z języka francuskiego
kurdesz pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
kurdyban pochodzi z języka hiszpańskiego
kurenda pochodzi z języka niemieckiego
kureń pochodzi z języka ukraińskiego
kurfirst pochodzi z języka niemieckiego
kurhan pochodzi z języka ukraińskiego
kuria pochodzi z języka łacińskiego
kurialny pochodzi z języka łacińskiego
kurier pochodzi z języka francuskiego
kurkuma pochodzi z języka niemieckiego
kurort pochodzi z języka niemieckiego
kurować pochodzi z języka łacińskiego
kurs pochodzi z języka łacińskiego
kursor pochodzi z języka łacińskiego
kursować pochodzi z języka niemieckiego
kursywa pochodzi z języka łacińskiego
kurta pochodzi z języka łacińskiego
kurtuazja pochodzi z języka francuskiego
kurtyna pochodzi z języka włoskiego
kurtyzować pochodzi z języka łacińskiego
kurulny pochodzi z języka łacińskiego
kustoda pochodzi z języka łacińskiego
kustosz pochodzi z języka łacińskiego
kusza pochodzi z języka czeskiego
kuśnierz pochodzi z języka niemieckiego
kutas pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
kuter pochodzi z języka niemieckiego
kutia pochodzi z języka ukraińskiego
kutnerować pochodzi z języka niemieckiego
kutykula pochodzi z języka łacińskiego
kuweta pochodzi z języka francuskiego
kuzyn pochodzi z języka francuskiego
kwacz pochodzi z języka niemieckiego
kwadra pochodzi z języka łacińskiego
kwadrans pochodzi z języka łacińskiego
kwadrant pochodzi z języka niemieckiego
kwadrat pochodzi z języka łacińskiego
kwadratura pochodzi z języka niemieckiego
kwadryga pochodzi z języka łacińskiego
kwadrylion pochodzi z języka francuskiego
kwakrowie pochodzi z języka francuskiego
kwalifikacja pochodzi z języka łacińskiego
kwalifikator pochodzi z języka łacińskiego
kwalitatywny pochodzi z języka niemieckiego
kwant pochodzi z języka niemieckiego
kwantum pochodzi z języka łacińskiego
kwantyfikator pochodzi z języka łacińskiego
kwantytatywny pochodzi z języka niemieckiego
kwarantanna pochodzi z języka włoskiego
kwarc pochodzi z języka niemieckiego
kwarcyt pochodzi z języka niemieckiego
kwarta pochodzi z języka łacińskiego
kwartał pochodzi z języka łacińskiego
kwartet pochodzi z języka włoskiego
kwarto pochodzi z języka łacińskiego
kwatera pochodzi z języka francuskiego
kwatermistrz pochodzi z języka niemieckiego
kwaterniony pochodzi z języka niemieckiego
kwaterunek pochodzi z języka niemieckiego
kwef pochodzi z języka francuskiego
kwerenda pochodzi z języka łacińskiego
kwesta pochodzi z języka łacińskiego
kwestarz pochodzi z języka łacińskiego
kwestia pochodzi z języka łacińskiego
kwestionariusz pochodzi z języka łacińskiego
kwestionować pochodzi z języka łacińskiego
kwestor pochodzi z języka łacińskiego
kwestura pochodzi z języka łacińskiego
kwietyzm pochodzi z języka francuskiego
kwinta pochodzi z języka łacińskiego
kwintal pochodzi z języka francuskiego
kwintesencja pochodzi z języka łacińskiego
kwintet pochodzi z języka włoskiego
kwintylion pochodzi z języka francuskiego
Kwiryci pochodzi z języka łacińskiego
laba pochodzi z języka niemieckiego
labę pochodzi z języka francuskiego
labializacja pochodzi z języka niemieckiego
labialny pochodzi z języka łacińskiego
labirynt pochodzi z języka łacińskiego
kwit pochodzi z języka francuskiego
kwota pochodzi z języka łacińskiego
laborant pochodzi z języka łacińskiego
laboratorium pochodzi z języka łacińskiego
lacrosse pochodzi z języka angielskiego
lada pochodzi z języka niemieckiego
lady pochodzi z języka angielskiego
laguna pochodzi z języka włoskiego
laicyzacja pochodzi z języka francuskiego
laicyzm pochodzi z języka niemieckiego
laik pochodzi z języka łacińskiego
lak pochodzi z języka niemieckiego
laka pochodzi z języka francuskiego
lakierować pochodzi z języka niemieckiego
lakiści pochodzi z języka angielskiego
lakmus pochodzi z języka niemieckiego
lakolit pochodzi z języka niemieckiego
lakoniczny pochodzi z języka łacińskiego
lakonizm pochodzi z języka greckiego
laksacja pochodzi z języka łacińskiego
laktacja pochodzi z języka niemieckiego
laktoskop pochodzi z języka niemieckiego
laktoza pochodzi z języka niemieckiego
lama pochodzi z języka niemieckiego
lama pochodzi z języka niemieckiego
lama pochodzi z języka francuskiego
lama pochodzi z języka czeskiego
lamaici pochodzi z języka niemieckiego
lamaizm pochodzi z języka niemieckiego
lamantyny pochodzi z języka francuskiego
lamarkizm pochodzi z języka niemieckiego
lambdacyzm pochodzi z języka łacińskiego
lambrekin pochodzi z języka francuskiego
lamentacja pochodzi z języka łacińskiego
laminaty pochodzi z języka łacińskiego
lampa pochodzi z języka włoskiego
lampas pochodzi z języka francuskiego
lamperia pochodzi z języka niemieckiego
lampion pochodzi z języka francuskiego
lanca pochodzi z języka niemieckiego
lancet pochodzi z języka niemieckiego
lancknecht pochodzi z języka niemieckiego
landgraf pochodzi z języka niemieckiego
landlord pochodzi z języka angielskiego
lando pochodzi z języka francuskiego
landrat pochodzi z języka niemieckiego
landszaft pochodzi z języka niemieckiego
landszturm pochodzi z języka niemieckiego
landtag pochodzi z języka niemieckiego
landwera pochodzi z języka niemieckiego
landy pochodzi z języka francuskiego
langusta pochodzi z języka francuskiego
lanital pochodzi z języka francuskiego
lanolina pochodzi z języka niemieckiego
lansada pochodzi z języka niemieckiego
lansjer pochodzi z języka francuskiego
lansować pochodzi z języka francuskiego
lantan pochodzi z języka łacińskiego
laparotomia pochodzi z języka niemieckiego
lapidarium pochodzi z języka łacińskiego
lapidarny pochodzi z języka niemieckiego
lapilli pochodzi z języka łacińskiego
lapis pochodzi z języka łacińskiego
lapsus pochodzi z języka łacińskiego
larendogra pochodzi z języka francuskiego
larghetto pochodzi z języka włoskiego
largo pochodzi z języka włoskiego
larum pochodzi z języka włoskiego
laryngolog pochodzi z języka niemieckiego
laryngofon pochodzi z języka francuskiego
laryngologia pochodzi z języka niemieckiego
laryngoskop pochodzi z języka niemieckiego
łase pochodzi z języka francuskiego
laserować pochodzi z języka niemieckiego
lasować pochodzi z języka niemieckiego
lasso pochodzi z języka niemieckiego
latania pochodzi z języka niemieckiego
lateralny pochodzi z języka niemieckiego
lateryt pochodzi z języka niemieckiego
latria pochodzi z języka niemieckiego
latryna pochodzi z języka niemieckiego
latyfundia pochodzi z języka łacińskiego
latynizm pochodzi z języka niemieckiego
laubzega pochodzi z języka niemieckiego
laufer pochodzi z języka niemieckiego
laur pochodzi z języka łacińskiego
laureat pochodzi z języka łacińskiego
laurka pochodzi z języka łacińskiego
lawa pochodzi z języka włoskiego
lawaterz pochodzi z języka łacińskiego
lawenda pochodzi z języka włoskiego
leggiero pochodzi z języka włoskiego
leghorny pochodzi z języka angielskiego
legia pochodzi z języka łacińskiego
legion pochodzi z języka łacińskiego
legislacja pochodzi z języka łacińskiego
legislatora pochodzi z języka niemieckiego
legislatywa pochodzi z języka francuskiego
legiści pochodzi z języka łacińskiego
legitymacja pochodzi z języka niemieckiego
legitymiści pochodzi z języka francuskiego
legitymizm pochodzi z języka francuskiego
legitymować pochodzi z języka łacińskiego
legwan pochodzi z języka niemieckiego
lejbgwardia pochodzi z języka niemieckiego
lejbik pochodzi z języka niemieckiego
lejtnant pochodzi z języka niemieckiego
lekcja pochodzi z języka łacińskiego
leksyka pochodzi z języka francuskiego
leksykalny pochodzi z języka francuskiego
leksykograf pochodzi z języka niemieckiego
leksykografia pochodzi z języka niemieckiego
leksykologia pochodzi z języka niemieckiego
leksykon pochodzi z języka niemieckiego
lektor pochodzi z języka łacińskiego
lektorat pochodzi z języka łacińskiego
lektorium pochodzi z języka łacińskiego
lektura pochodzi z języka łacińskiego
lektyka pochodzi z języka łacińskiego
lemat pochodzi z języka greckiego
lemniskata pochodzi z języka łacińskiego
lemury pochodzi z języka łacińskiego
leninizm pochodzi z języka rosyjskiego
lenno pochodzi z języka czeskiego
lento pochodzi z języka włoskiego
leonidy pochodzi z języka niemieckiego
lepidodendron pochodzi z języka niemieckiego
lepidolit pochodzi z języka niemieckiego
lepra pochodzi z języka łacińskiego
leprozorium pochodzi z języka łacińskiego
lepton pochodzi z języka greckiego
less pochodzi z języka niemieckiego
letalny pochodzi z języka łacińskiego
letarg pochodzi z języka łacińskiego
letargiczny pochodzi z języka łacińskiego
Lete pochodzi z języka greckiego
leucyna pochodzi z języka łacińskiego
leucyt pochodzi z języka niemieckiego
leukemia pochodzi z języka łacińskiego
leukocytoza pochodzi z języka łacińskiego
leukocyty pochodzi z języka łacińskiego
leukoma pochodzi z języka łacińskiego
leukopenia pochodzi z języka łacińskiego
leukoplasty pochodzi z języka łacińskiego
lew pochodzi z języka bułgarskiego
lewa pochodzi z języka francuskiego
Lewant pochodzi z języka włoskiego
lewar pochodzi z języka łacińskiego
Lewiatan pochodzi z języka łacińskiego
lewita pochodzi z języka łacińskiego
lewkonia pochodzi z języka niemieckiego
lewuloza pochodzi z języka niemieckiego
lezginka pochodzi z języka rosyjskiego
liany pochodzi z języka francuskiego
libacja pochodzi z języka łacińskiego
libella pochodzi z języka łacińskiego
liberalizm pochodzi z języka niemieckiego
liberalny pochodzi z języka łacińskiego
liberał pochodzi z języka łacińskiego
libertyn pochodzi z języka francuskiego
libido pochodzi z języka łacińskiego
libra pochodzi z języka łacińskiego
libracja pochodzi z języka łacińskiego
libretto pochodzi z języka włoskiego
licencja pochodzi z języka łacińskiego
licencjat pochodzi z języka łacińskiego
licet pochodzi z języka łacińskiego
liceum pochodzi z języka łacińskiego
lichenologia pochodzi z języka niemieckiego
lichtować pochodzi z języka niemieckiego
lichtuga pochodzi z języka niemieckiego
licytacja pochodzi z języka łacińskiego
lider pochodzi z języka angielskiego
lido pochodzi z języka włoskiego
lidyt pochodzi z języka niemieckiego
liga pochodzi z języka łacińskiego
ligatura pochodzi z języka łacińskiego
lignina pochodzi z języka niemieckiego
lignit pochodzi z języka niemieckiego
ligroina pochodzi z języka niemieckiego
lik pochodzi z języka niemieckiego
likier pochodzi z języka francuskiego
likopodium pochodzi z języka łacińskiego
liktor pochodzi z języka łacińskiego
likwacja pochodzi z języka niemieckiego
likwidacja pochodzi z języka niemieckiego
likwidator pochodzi z języka niemieckiego
likwidować pochodzi z języka francuskiego
lila pochodzi z języka francuskiego
liman pochodzi z języka rosyjskiego
limb pochodzi z języka łacińskiego
limba pochodzi z języka niemieckiego
limbus pochodzi z języka łacińskiego
limeryk pochodzi z języka angielskiego
limes pochodzi z języka łacińskiego
limfa pochodzi z języka łacińskiego
limfocyty pochodzi z języka łacińskiego
limit pochodzi z języka niemieckiego
limitacja pochodzi z języka łacińskiego
limitować pochodzi z języka łacińskiego
limnograf pochodzi z języka niemieckiego
limnoplankton pochodzi z języka niemieckiego
limoniada pochodzi z języka francuskiego
limuzyna pochodzi z języka francuskiego
lincz pochodzi z języka angielskiego
linearny pochodzi z języka niemieckiego
lingwafon pochodzi z języka angielskiego
lingwista pochodzi z języka francuskiego
lingwistyka pochodzi z języka francuskiego
linia pochodzi z języka łacińskiego
liniał pochodzi z języka niemieckiego
liniment pochodzi z języka łacińskiego
linkrusta pochodzi z języka niemieckiego
linoleum pochodzi z języka niemieckiego
linon pochodzi z języka francuskiego
linotyp pochodzi z języka niemieckiego
liparyt pochodzi z języka niemieckiego
lipaza pochodzi z języka niemieckiego
lipoidy pochodzi z języka niemieckiego
lir pochodzi z języka włoskiego
lira pochodzi z języka łacińskiego
liryczny pochodzi z języka łacińskiego
liryk pochodzi z języka francuskiego
liryka pochodzi z języka francuskiego
liryzm pochodzi z języka francuskiego
lit pochodzi z języka łacińskiego
litania pochodzi z języka łacińskiego
litaury pochodzi z języka rosyjskiego
litera pochodzi z języka łacińskiego
literalny pochodzi z języka łacińskiego
literat pochodzi z języka łacińskiego
literatura pochodzi z języka łacińskiego
litkup pochodzi z języka niemieckiego
litofania pochodzi z języka niemieckiego
litofany pochodzi z języka niemieckiego
litogeneza pochodzi z języka niemieckiego
litoglifika pochodzi z języka niemieckiego
litograf pochodzi z języka niemieckiego
litografia pochodzi z języka niemieckiego
litografika pochodzi z języka niemieckiego
litologia pochodzi z języka niemieckiego
litopon pochodzi z języka niemieckiego
literalny pochodzi z języka łacińskiego
litosfera pochodzi z języka niemieckiego
litotes pochodzi z języka greckiego
litr pochodzi z języka francuskiego
liturgia pochodzi z języka łacińskiego
liturgika pochodzi z języka niemieckiego
liwr pochodzi z języka francuskiego
lizena pochodzi z języka niemieckiego
lizoform pochodzi z języka niemieckiego
lizol pochodzi z języka niemieckiego
liano pochodzi z języka hiszpańskiego
locja pochodzi z języka holenderskiego
loco pochodzi z języka łacińskiego
loden pochodzi z języka niemieckiego
log pochodzi z języka angielskiego
logarytm pochodzi z języka niemieckiego
loggia pochodzi z języka włoskiego
logiczny pochodzi z języka łacińskiego
logika pochodzi z języka łacińskiego
logistyka pochodzi z języka niemieckiego
logografowie pochodzi z języka greckiego
logogryf pochodzi z języka niemieckiego
logometr pochodzi z języka niemieckiego
logopatia pochodzi z języka niemieckiego
logos pochodzi z języka greckiego
logoteta pochodzi z języka greckiego
logotypy pochodzi z języka niemieckiego
lojalny pochodzi z języka francuskiego
lok pochodzi z języka niemieckiego
lokaj pochodzi z języka niemieckiego
lokal pochodzi z języka niemieckiego
lokalizować pochodzi z języka francuskiego
lokalny pochodzi z języka łacińskiego
lokata pochodzi z języka łacińskiego
lokator pochodzi z języka łacińskiego
lokaut pochodzi z języka angielskiego
lokomocja pochodzi z języka niemieckiego
lokomotywa pochodzi z języka niemieckiego
lokować pochodzi z języka łacińskiego
loksodroma pochodzi z języka niemieckiego
lokucja pochodzi z języka łacińskiego
lollardowie pochodzi z języka niemieckiego
lombard pochodzi z języka niemieckiego
lont pochodzi z języka niemieckiego
lonża pochodzi z języka francuskiego
looping pochodzi z języka angielskiego
lora pochodzi z języka niemieckiego
lora pochodzi z języka niemieckiego
lord pochodzi z języka angielskiego
lorneta pochodzi z języka francuskiego
loteria pochodzi z języka francuskiego
lotos pochodzi z języka łacińskiego
lotto pochodzi z języka włoskiego
loża pochodzi z języka francuskiego
lucerna pochodzi z języka niemieckiego
Lucyfer pochodzi z języka łacińskiego
luddyzm pochodzi z języka niemieckiego
ludyzm pochodzi z języka łacińskiego
lues pochodzi z języka łacińskiego
lufa pochodzi z języka niemieckiego
luffa pochodzi z języka niemieckiego
lugier pochodzi z języka niemieckiego
luidor pochodzi z języka francuskiego
luizyt pochodzi z języka angielskiego
luk pochodzi z języka niemieckiego
luka pochodzi z języka niemieckiego
lukarna pochodzi z języka francuskiego
lukratywny pochodzi z języka łacińskiego
luks pochodzi z języka niemieckiego
luksus pochodzi z języka łacińskiego
lukullusowy pochodzi z języka łacińskiego
lulka pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
lumbago pochodzi z języka łacińskiego
lumen pochodzi z języka łacińskiego
luminal pochodzi z języka łacińskiego
luminarz pochodzi z języka łacińskiego
luminescencja pochodzi z języka niemieckiego
luminofory pochodzi z języka niemieckiego
lump pochodzi z języka niemieckiego
lumpenproletariat pochodzi z języka niemieckiego
lunapark pochodzi z języka niemieckiego
lunatyk pochodzi z języka łacińskiego
lunatyzm pochodzi z języka łacińskiego
lunch pochodzi z języka angielskiego
luneta pochodzi z języka francuskiego
lupa pochodzi z języka francuskiego
lupanar pochodzi z języka łacińskiego
lura pochodzi z języka niemieckiego
lustr pochodzi z języka francuskiego
lustracja pochodzi z języka łacińskiego
lustrator pochodzi z języka łacińskiego
lustro pochodzi z języka włoskiego
lustrować pochodzi z języka niemieckiego
lut pochodzi z języka niemieckiego
luteranizm pochodzi z języka niemieckiego
lutet pochodzi z języka łacińskiego
lutnia pochodzi z języka niemieckiego
lutować pochodzi z języka niemieckiego
łacha pochodzi z języka niemieckiego
ławra pochodzi z języka rosyjskiego
łazanki pochodzi z języka włoskiego
łazarz pochodzi z języka łacińskiego
maary pochodzi z języka niemieckiego
luz pochodzi z języka niemieckiego
lyddit pochodzi z języka angielskiego
łoszak pochodzi z języka ukraińskiego
łubin pochodzi z języka łacińskiego
łut pochodzi z języka niemieckiego
maca pochodzi z języka hebrajskiego
maceracja pochodzi z języka łacińskiego
macher pochodzi z języka niemieckiego
machina pochodzi z języka łacińskiego
machinacja pochodzi z języka łacińskiego
machinalny pochodzi z języka łacińskiego
machlować pochodzi z języka niemieckiego
machorka pochodzi z języka rosyjskiego
maczuga pochodzi z języka rumuńskiego
mada pochodzi z języka angielskiego
madame pochodzi z języka francuskiego
madapolam pochodzi z języka niemieckiego
madonna pochodzi z języka włoskiego
madrepory pochodzi z języka francuskiego
madrygał pochodzi z języka włoskiego
Madziar pochodzi z języka węgierskiego
maestoso pochodzi z języka włoskiego
maestria pochodzi z języka włoskiego
maestro pochodzi z języka włoskiego
mafia pochodzi z języka włoskiego
mag pochodzi z języka łacińskiego
magazyn pochodzi z języka francuskiego
magazynier pochodzi z języka francuskiego
magia pochodzi z języka łacińskiego
magiel pochodzi z języka niemieckiego
magierka pochodzi z języka węgierskiego
magik pochodzi z języka łacińskiego
magistrala pochodzi z języka łacińskiego
magistrant pochodzi z języka łacińskiego
magistrat pochodzi z języka niemieckiego
magistratura pochodzi z języka niemieckiego
magma pochodzi z języka niemieckiego
magnalium pochodzi z języka niemieckiego
magnat pochodzi z języka łacińskiego
magnes pochodzi z języka łacińskiego
magnetoelektryczny pochodzi z języka niemieckiego
magnetofon pochodzi z języka niemieckiego
magnetometr pochodzi z języka niemieckiego
magnetometria pochodzi z języka francuskiego
magneton pochodzi z języka niemieckiego
magnetooptyka pochodzi z języka niemieckiego
magnetostrykcja pochodzi z języka niemieckiego
magnetron pochodzi z języka niemieckiego
magnetyczny pochodzi z języka niemieckiego
magnetyt pochodzi z języka niemieckiego
magnetyzer pochodzi z języka niemieckiego
magnetyzm pochodzi z języka niemieckiego
magnez pochodzi z języka łacińskiego
magnezja pochodzi z języka łacińskiego
magnificencja pochodzi z języka łacińskiego
magnifika pochodzi z języka łacińskiego
magot pochodzi z języka francuskiego
maharadża pochodzi z języka angielskiego
mahdi pochodzi z języka arabskiego
mahoń pochodzi z języka niemieckiego
majak pochodzi z języka rosyjskiego
majdan pochodzi z języka tureckiego
majeranek pochodzi z języka łacińskiego
majestat pochodzi z języka łacińskiego
majolika pochodzi z języka włoskiego
majonez pochodzi z języka francuskiego
major pochodzi z języka łacińskiego
majorat pochodzi z języka łacińskiego
majorowy pochodzi z języka łacińskiego
majoryzować pochodzi z języka łacińskiego
majster pochodzi z języka niemieckiego
majstersztyk pochodzi z języka niemieckiego
majtek pochodzi z języka holenderskiego
majuskuły pochodzi z języka łacińskiego
makabra pochodzi z języka francuskiego
makabryczny pochodzi z języka francuskiego
makaki pochodzi z języka francuskiego
makao pochodzi z języka niemieckiego
makaron pochodzi z języka włoskiego
makaroniczny pochodzi z języka włoskiego
makaronizm pochodzi z języka francuskiego
makata pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
makia pochodzi z języka włoskiego
makieta pochodzi z języka francuskiego
makler pochodzi z języka niemieckiego
makrela pochodzi z języka niemieckiego
makrocefalia pochodzi z języka niemieckiego
makrogameta pochodzi z języka niemieckiego
makrokosmos pochodzi z języka łacińskiego
makrospora pochodzi z języka łacińskiego
maksimum pochodzi z języka łacińskiego
maksyma pochodzi z języka łacińskiego
maksymaliści pochodzi z języka francuskiego
maksymalizm pochodzi z języka łacińskiego
maksymalny pochodzi z języka łacińskiego
makulatura pochodzi z języka niemieckiego
malachit pochodzi z języka niemieckiego
malakologia pochodzi z języka niemieckiego
malaria pochodzi z języka włoskiego
maleina pochodzi z języka niemieckiego
maligna pochodzi z języka łacińskiego
malkontent pochodzi z języka francuskiego
malstrom pochodzi z języka norweskiego
maltoza pochodzi z języka niemieckiego
maltretować pochodzi z języka francuskiego
maltuzjanizm pochodzi z języka niemieckiego
malwa pochodzi z języka łacińskiego
malwersacja pochodzi z języka francuskiego
malwersować pochodzi z języka francuskiego
małmazja pochodzi z języka łacińskiego
mamelucy pochodzi z języka francuskiego
mamona pochodzi z języka łacińskiego
mamotrept pochodzi z języka łacińskiego
mamut pochodzi z języka niemieckiego
manager pochodzi z języka angielskiego
manatki pochodzi z języka włoskiego
manczesteryzm pochodzi z języka angielskiego
mandaryn pochodzi z języka niemieckiego
mandarynka pochodzi z języka francuskiego
mandat pochodzi z języka łacińskiego
mandatariusz pochodzi z języka łacińskiego
mandolina pochodzi z języka włoskiego
mandorla pochodzi z języka włoskiego
mandragora pochodzi z języka łacińskiego
mandryl pochodzi z języka niemieckiego
manekin pochodzi z języka francuskiego
manela pochodzi z języka włoskiego
manewr pochodzi z języka francuskiego
maneż pochodzi z języka francuskiego
mangan pochodzi z języka niemieckiego
manganin pochodzi z języka niemieckiego
manganit pochodzi z języka niemieckiego
mango pochodzi z języka niemieckiego
mangostan pochodzi z języka niemieckiego
mangrowe pochodzi z języka niemieckiego
mania pochodzi z języka łacińskiego
maniak pochodzi z języka francuskiego
maniakalny pochodzi z języka niemieckiego
manicure pochodzi z języka francuskiego
maniera pochodzi z języka francuskiego
manierka pochodzi z języka niemieckiego
manieryzm pochodzi z języka niemieckiego
manifest pochodzi z języka łacińskiego
manifestacja pochodzi z języka łacińskiego
manifestant pochodzi z języka francuskiego
manifestować pochodzi z języka łacińskiego
maniok pochodzi z języka francuskiego
manipulacja pochodzi z języka niemieckiego
manipularz pochodzi z języka łacińskiego
manipulator pochodzi z języka francuskiego
manipulować pochodzi z języka łacińskiego
manipuł pochodzi z języka łacińskiego
mankament pochodzi z języka włoskiego
mankiet pochodzi z języka włoskiego
manko pochodzi z języka włoskiego
manna pochodzi z języka łacińskiego
margines pochodzi z języka łacińskiego
margrabia pochodzi z języka niemieckiego
mariasz pochodzi z języka francuskiego
mariaż pochodzi z języka francuskiego
marinizm pochodzi z języka francuskiego
marionetka pochodzi z języka francuskiego
marka pochodzi z języka niemieckiego
marka pochodzi z języka niemieckiego
markasyt pochodzi z języka niemieckiego
markier pochodzi z języka francuskiego
markier pochodzi z języka rosyjskiego
markierant pochodzi z języka niemieckiego
markietan pochodzi z języka niemieckiego
markieteria pochodzi z języka francuskiego
markiz pochodzi z języka francuskiego
markiza pochodzi z języka francuskiego
markizeta pochodzi z języka francuskiego
markować pochodzi z języka francuskiego
marksista pochodzi z języka niemieckiego
marksizm pochodzi z języka niemieckiego
marmolada pochodzi z języka francuskiego
marmur pochodzi z języka łacińskiego
maronita pochodzi z języka francuskiego
maronowie pochodzi z języka francuskiego
marony pochodzi z języka niemieckiego
Mars pochodzi z języka łacińskiego
mars pochodzi z języka niemieckiego
marsel pochodzi z języka holenderskiego
Marsylianka pochodzi z języka francuskiego
marsz pochodzi z języka niemieckiego
marszałek pochodzi z języka czeskiego
marsze pochodzi z języka niemieckiego
marszruta pochodzi z języka niemieckiego
martyrolog pochodzi z języka łacińskiego
martyrologia pochodzi z języka łacińskiego
martyrologium pochodzi z języka łacińskiego
maruder pochodzi z języka francuskiego
mary pochodzi z języka czeskiego
marynarz pochodzi z języka włoskiego
marynata pochodzi z języka francuskiego
marynista pochodzi z języka włoskiego
marynować pochodzi z języka francuskiego
marża pochodzi z języka francuskiego
masa pochodzi z języka łacińskiego
masakra pochodzi z języka francuskiego
masarnia pochodzi z języka czeskiego
masarz pochodzi z języka czeskiego
masaż pochodzi z języka francuskiego
maset pochodzi z języka francuskiego
maska pochodzi z języka niemieckiego
maskarada pochodzi z języka francuskiego
maskaron pochodzi z języka francuskiego
maskota pochodzi z języka francuskiego
maskować pochodzi z języka francuskiego
maskulinizacja pochodzi z języka łacińskiego
masochizm pochodzi z języka niemieckiego
mason pochodzi z języka francuskiego
masować pochodzi z języka francuskiego
mastaba pochodzi z języka arabskiego
master pochodzi z języka angielskiego
mastodont pochodzi z języka łacińskiego
masturbacja pochodzi z języka łacińskiego
mastyks pochodzi z języka łacińskiego
masykot pochodzi z języka francuskiego
masyw pochodzi z języka francuskiego
masywny pochodzi z języka francuskiego
maszkara pochodzi z języka włoskiego
maszoperia pochodzi z języka niemieckiego
maszt pochodzi z języka niemieckiego
masztalerz pochodzi z języka czeskiego
maszyna pochodzi z języka niemieckiego
maszyneria pochodzi z języka niemieckiego
maszynista pochodzi z języka niemieckiego
maślacz pochodzi z języka węgierskiego
mat pochodzi z języka holenderskiego
mat pochodzi z języka niemieckiego
mat pochodzi z języka niemieckiego
mata pochodzi z języka łacińskiego
matador pochodzi z języka hiszpańskiego
matę pochodzi z języka niemieckiego
matelot pochodzi z języka francuskiego
matematyka pochodzi z języka łacińskiego
materac pochodzi z języka włoskiego
materia pochodzi z języka łacińskiego
materialista pochodzi z języka francuskiego
materialistyczny pochodzi z języka niemieckiego
materializacja pochodzi z języka francuskiego
materializm pochodzi z języka francuskiego
materialny pochodzi z języka łacińskiego
materiał pochodzi z języka łacińskiego
matowy pochodzi z języka niemieckiego
matriarchat pochodzi z języka niemieckiego
matrona pochodzi z języka łacińskiego
matryca pochodzi z języka niemieckiego
matrykuła pochodzi z języka łacińskiego
matura pochodzi z języka niemieckiego
perlustracja pochodzi z języka francuskiego
perła pochodzi z języka francuskiego
perm pochodzi z języka niemieckiego
permaloj pochodzi z języka angielskiego
permanencja pochodzi z języka łacińskiego
permanentny pochodzi z języka łacińskiego
permisja pochodzi z języka łacińskiego
permutacja pochodzi z języka łacińskiego
peron pochodzi z języka francuskiego
perora pochodzi z języka francuskiego
perorować pochodzi z języka łacińskiego
Persefona pochodzi z języka greckiego
perseidy pochodzi z języka niemieckiego
Perseusz pochodzi z języka greckiego
perseweracja pochodzi z języka niemieckiego
persewerować pochodzi z języka łacińskiego
persona pochodzi z języka łacińskiego
personalia pochodzi z języka łacińskiego
personalista pochodzi z języka francuskiego
personalistyczny pochodzi z języka niemieckiego
personalizm pochodzi z języka francuskiego
personalny pochodzi z języka łacińskiego
personel pochodzi z języka francuskiego
pneumatyk pochodzi z języka francuskiego
pneumokoki pochodzi z języka łacińskiego
poco pochodzi z języka włoskiego
poczta pochodzi z języka włoskiego
podagra pochodzi z języka łacińskiego
podagryk pochodzi z języka łacińskiego
podest pochodzi z języka niemieckiego
podesta pochodzi z języka włoskiego
podium pochodzi z języka łacińskiego
poemat pochodzi z języka łacińskiego
poeta pochodzi z języka łacińskiego
poetycki pochodzi z języka łacińskiego
poetyczny pochodzi z języka łacińskiego
poetyka pochodzi z języka łacińskiego
poezja pochodzi z języka łacińskiego
pointę pochodzi z języka francuskiego
pointer pochodzi z języka angielskiego
poker pochodzi z języka niemieckiego
polan pochodzi z języka łacińskiego
polarny pochodzi z języka łacińskiego
polarymetr pochodzi z języka niemieckiego
polaryskop pochodzi z języka niemieckiego
polaryzacja pochodzi z języka niemieckiego
preparator pochodzi z języka niemieckiego
preparować pochodzi z języka łacińskiego
preponderancja pochodzi z języka niemieckiego
prepozycja pochodzi z języka łacińskiego
prerafaelici pochodzi z języka angielskiego
prerafaelityzm pochodzi z języka angielskiego
prerie pochodzi z języka francuskiego
prerogatywa pochodzi z języka niemieckiego
preser pochodzi z języka niemieckiego
presja pochodzi z języka łacińskiego
preskrypcja pochodzi z języka łacińskiego
prestacje pochodzi z języka łacińskiego
prestidigitator pochodzi z języka francuskiego
prestiż pochodzi z języka francuskiego
presto pochodzi z języka włoskiego
presumpcja pochodzi z języka łacińskiego
preszpan pochodzi z języka niemieckiego
pretekst pochodzi z języka łacińskiego
pretendent pochodzi z języka niemieckiego
pretendować pochodzi z języka łacińskiego
pretensja pochodzi z języka niemieckiego
pretor pochodzi z języka łacińskiego
pretorianie pochodzi z języka łacińskiego
pretorium pochodzi z języka łacińskiego
prewencja pochodzi z języka łacińskiego
prewet pochodzi z języka niemieckiego
prezbiter pochodzi z języka łacińskiego
prezbiterianie pochodzi z języka niemieckiego
refutacja pochodzi z języka łacińskiego
regalia pochodzi z języka łacińskiego
regalista pochodzi z języka łacińskiego
regał pochodzi z języka niemieckiego
regaty pochodzi z języka włoskiego
regelacja pochodzi z języka niemieckiego
regencja pochodzi z języka łacińskiego
regencja pochodzi z języka francuskiego
regeneracja pochodzi z języka łacińskiego
regenerator pochodzi z języka niemieckiego
regenerować pochodzi z języka łacińskiego
regent pochodzi z języka łacińskiego
regesta pochodzi z języka łacińskiego
regestrator pochodzi z języka łacińskiego
regiment pochodzi z języka łacińskiego
regimentarz pochodzi z języka łacińskiego
region pochodzi z języka łacińskiego
regionalista pochodzi z języka niemieckiego
regionalizm pochodzi z języka niemieckiego
regionalny pochodzi z języka łacińskiego
register pochodzi z języka łacińskiego
registrator pochodzi z języka łacińskiego
registratura pochodzi z języka łacińskiego
reglamentacja pochodzi z języka francuskiego
reglamentować pochodzi z języka francuskiego
regleta pochodzi z języka francuskiego
regres pochodzi z języka łacińskiego
regresja pochodzi z języka łacińskiego
regresywny pochodzi z języka francuskiego
taper pochodzi z języka francuskiego
tapeta pochodzi z języka niemieckiego
tapicer pochodzi z języka niemieckiego
tapioka pochodzi z języka francuskiego
tapiry pochodzi z języka francuskiego
tara pochodzi z języka włoskiego
taraban pochodzi z języka rosyjskiego
tarantela pochodzi z języka włoskiego
tarantula pochodzi z języka włoskiego
taras pochodzi z języka francuskiego
taras pochodzi z języka czeskiego
tartynka pochodzi z języka francuskiego
taryfa pochodzi z języka włoskiego
tasak pochodzi z języka czeskiego
tasować pochodzi z języka francuskiego
taster pochodzi z języka niemieckiego
tatuaż pochodzi z języka francuskiego
tatuować pochodzi z języka francuskiego
tautogram pochodzi z języka niemieckiego
tautologia pochodzi z języka łacińskiego
tautomeria pochodzi z języka niemieckiego
tawerna pochodzi z języka włoskiego
tayloryzm pochodzi z języka francuskiego
team pochodzi z języka angielskiego
teatr pochodzi z języka łacińskiego
mauzer pochodzi z języka niemieckiego
mauzoleum pochodzi z języka łacińskiego
mazagran pochodzi z języka francuskiego
mazut pochodzi z języka niemieckiego
meander pochodzi z języka łacińskiego
mebel pochodzi z języka francuskiego
mecenas pochodzi z języka łacińskiego
mecenat pochodzi z języka niemieckiego
mechanicyzm pochodzi z języka rosyjskiego
mechanik pochodzi z języka niemieckiego
mechanika pochodzi z języka niemieckiego
mechanistyczny pochodzi z języka niemieckiego
mechanizm pochodzi z języka niemieckiego
mechanizować pochodzi z języka greckiego
mechanoterapia pochodzi z języka niemieckiego
mecz pochodzi z języka angielskiego
meczet pochodzi z języka tureckiego
medal pochodzi z języka francuskiego
medalier pochodzi z języka francuskiego
medalion pochodzi z języka francuskiego
Medea pochodzi z języka greckiego
mediacja pochodzi z języka łacińskiego
medialny pochodzi z języka niemieckiego
mediana pochodzi z języka niemieckiego
medianta pochodzi z języka niemieckiego
mediator pochodzi z języka łacińskiego
mediatyzacja pochodzi z języka niemieckiego
mediewal pochodzi z języka niemieckiego
mediewista pochodzi z języka niemieckiego
medium pochodzi z języka łacińskiego
mediumizm pochodzi z języka niemieckiego
medresa pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
Meduza pochodzi z języka greckiego
medycyna pochodzi z języka łacińskiego
medyk pochodzi z języka łacińskiego
medykament pochodzi z języka łacińskiego
medytacja pochodzi z języka łacińskiego
medytować pochodzi z języka łacińskiego
medżlis pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
megacykl pochodzi z języka francuskiego
megadyna pochodzi z języka niemieckiego
megaerg pochodzi z języka francuskiego
megafon pochodzi z języka niemieckiego
megality pochodzi z języka niemieckiego
megalomania pochodzi z języka niemieckiego
meganit pochodzi z języka rosyjskiego
megaparsek pochodzi z języka niemieckiego
megaskop pochodzi z języka niemieckiego
megawat pochodzi z języka niemieckiego
megawolt pochodzi z języka niemieckiego
Megera pochodzi z języka łacińskiego
mehari pochodzi z języka francuskiego
mejoza pochodzi z języka łacińskiego
melafir pochodzi z języka niemieckiego
melancholia pochodzi z języka łacińskiego
melancholiczny pochodzi z języka łacińskiego
melancholik pochodzi z języka łacińskiego
melaniny pochodzi z języka niemieckiego
melanż pochodzi z języka francuskiego
melasa pochodzi z języka francuskiego
meldometr pochodzi z języka angielskiego
meldunek pochodzi z języka niemieckiego
Meleager pochodzi z języka łacińskiego
melinit pochodzi z języka francuskiego
melioracja pochodzi z języka łacińskiego
melisa pochodzi z języka łacińskiego
melodia pochodzi z języka łacińskiego
melodramat pochodzi z języka włoskiego
melodyka pochodzi z języka niemieckiego
meloman pochodzi z języka niemieckiego
melomania pochodzi z języka niemieckiego
melon pochodzi z języka łacińskiego
melotypia pochodzi z języka niemieckiego
Melpomena pochodzi z języka łacińskiego
meluzyna pochodzi z języka francuskiego
membrana pochodzi z języka łacińskiego
memento pochodzi z języka łacińskiego
memorandum pochodzi z języka łacińskiego
memoriał pochodzi z języka łacińskiego
menada pochodzi z języka łacińskiego
menaż pochodzi z języka francuskiego
menażer pochodzi z języka francuskiego
menażeria pochodzi z języka francuskiego
menażka pochodzi z języka niemieckiego
mendel pochodzi z języka niemieckiego
mendelizm pochodzi z języka niemieckiego
mener pochodzi z języka francuskiego
menhiry pochodzi z języka niemieckiego
menilit pochodzi z języka niemieckiego
menisk pochodzi z języka niemieckiego
menonita pochodzi z języka niemieckiego
mensa pochodzi z języka łacińskiego
menstruacja pochodzi z języka łacińskiego
mentalny pochodzi z języka łacińskiego
mentol pochodzi z języka niemieckiego
mentor pochodzi z języka greckiego
menu pochodzi z języka francuskiego
menuet pochodzi z języka francuskiego
menzuła pochodzi z języka niemieckiego
menzurka pochodzi z języka łacińskiego
mer pochodzi z języka francuskiego
merceryzacja pochodzi z języka niemieckiego
merenga pochodzi z języka francuskiego
mereżka pochodzi z języka ukraińskiego
meritum pochodzi z języka łacińskiego
merkantylizm pochodzi z języka francuskiego
merkantylny pochodzi z języka francuskiego
merkaptany pochodzi z języka niemieckiego
Merkuriusz pochodzi z języka łacińskiego
Merkury pochodzi z języka łacińskiego
merla pochodzi z języka francuskiego
merydionalny pochodzi z języka łacińskiego
merynos pochodzi z języka francuskiego
merystem pochodzi z języka niemieckiego
merytoryczny pochodzi z języka łacińskiego
mesa pochodzi z języka niemieckiego
mesel pochodzi z języka niemieckiego
mesjanizm pochodzi z języka niemieckiego
Mesjasz pochodzi z języka łacińskiego
messidor pochodzi z języka francuskiego
meszty pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
meta pochodzi z języka łacińskiego
metabasis pochodzi z języka greckiego
metabolizm pochodzi z języka niemieckiego
metafizyczny pochodzi z języka niemieckiego
metafizyk pochodzi z języka niemieckiego
metafizyka pochodzi z języka łacińskiego
metafora pochodzi z języka łacińskiego
metaforyczny pochodzi z języka niemieckiego
metafraza pochodzi z języka greckiego
metageneza pochodzi z języka niemieckiego
metal pochodzi z języka łacińskiego
metaliczny pochodzi z języka niemieckiego
metalizacja pochodzi z języka francuskiego
metalochromia pochodzi z języka niemieckiego
metalografia pochodzi z języka niemieckiego
metaloidy pochodzi z języka niemieckiego
metalurgia pochodzi z języka niemieckiego
metameria pochodzi z języka niemieckiego
metamery pochodzi z języka niemieckiego
metamorficzny pochodzi z języka niemieckiego
metamorfizm pochodzi z języka francuskiego
metamorfoza pochodzi z języka łacińskiego
metan pochodzi z języka niemieckiego
metanol pochodzi z języka niemieckiego
metaplazja pochodzi z języka łacińskiego
metapsychiczny pochodzi z języka francuskiego
metapsychologia pochodzi z języka niemieckiego
metastaza pochodzi z języka łacińskiego
metateza pochodzi z języka łacińskiego
metempsychoza pochodzi z języka łacińskiego
meteor pochodzi z języka niemieckiego
meteorograf pochodzi z języka niemieckiego
meteorolit pochodzi z języka niemieckiego
meteorolog pochodzi z języka niemieckiego
meteorologia pochodzi z języka niemieckiego
meteorologiczny pochodzi z języka niemieckiego
meteoroskop pochodzi z języka niemieckiego
meteoryt pochodzi z języka niemieckiego
metoda pochodzi z języka niemieckiego
metodologia pochodzi z języka niemieckiego
metodologiczny pochodzi z języka niemieckiego
metodyczny pochodzi z języka łacińskiego
metodyk pochodzi z języka greckiego
metodyka pochodzi z języka niemieckiego
metodyści pochodzi z języka niemieckiego
metodyzm pochodzi z języka niemieckiego
metojkowie pochodzi z języka greckiego
metonimia pochodzi z języka łacińskiego
metopa pochodzi z języka łacińskiego
metr pochodzi z języka francuskiego
metr pochodzi z języka łacińskiego
metr pochodzi z języka francuskiego
metrampaż pochodzi z języka francuskiego
metraż pochodzi z języka francuskiego
metresa pochodzi z języka francuskiego
metro pochodzi z języka francuskiego
metrologia pochodzi z języka niemieckiego
metronom pochodzi z języka niemieckiego
metropolia pochodzi z języka łacińskiego
metropolita pochodzi z języka łacińskiego
metrum pochodzi z języka łacińskiego
metryczny, pochodzi z języka francuskiego
metryka pochodzi z języka łacińskiego
metryka pochodzi z języka niemieckiego
metyl pochodzi z języka niemieckiego
metylen pochodzi z języka niemieckiego
mewy pochodzi z języka niemieckiego
mezalians pochodzi z języka francuskiego
mezanin pochodzi z języka niemieckiego
mezenchyma pochodzi z języka łacińskiego
mezoderma pochodzi z języka łacińskiego
mezofil pochodzi z języka łacińskiego
mezofity pochodzi z języka niemieckiego
mezon pochodzi z języka niemieckiego
mezostych pochodzi z języka francuskiego
mezzosopran pochodzi z języka włoskiego
mezzotinta pochodzi z języka włoskiego
miastenia pochodzi z języka łacińskiego
miazmat pochodzi z języka łacińskiego
Midas pochodzi z języka greckiego
midynetka pochodzi z języka francuskiego
mienszewicy pochodzi z języka rosyjskiego
mienszewizm pochodzi z języka rosyjskiego
mierzyn pochodzi z języka rosyjskiego
mięta pochodzi z języka łacińskiego
migdał pochodzi z języka łacińskiego
mignon pochodzi z języka francuskiego
migracja pochodzi z języka łacińskiego
migrena pochodzi z języka francuskiego
mihrab pochodzi z języka tureckiego
mikado pochodzi z języka niemieckiego
mikanit pochodzi z języka niemieckiego
miki pochodzi z języka łacińskiego
mikolog pochodzi z języka niemieckiego
mikologia pochodzi z języka niemieckiego
mikoryza pochodzi z języka łacińskiego
mikro- pochodzi z języka greckiego
mikrobar pochodzi z języka francuskiego
mikrobiologia pochodzi z języka niemieckiego
mikroby pochodzi z języka francuskiego
mikrocefalia pochodzi z języka łacińskiego
mikrochronometr pochodzi z języka niemieckiego
mikrocyty pochodzi z języka niemieckiego
mikrofarad pochodzi z języka niemieckiego
mikrofilm pochodzi z języka niemieckiego
mikrofon pochodzi z języka niemieckiego
mikrofotografia pochodzi z języka niemieckiego
mikrogameta pochodzi z języka niemieckiego
mikroklimat pochodzi z języka niemieckiego
mikroklin pochodzi z języka niemieckiego
mikrokoki pochodzi z języka niemieckiego
mikrokosmos pochodzi z języka greckiego
mikrolity pochodzi z języka niemieckiego
mikrometr pochodzi z języka niemieckiego
mikromilimetr pochodzi z języka niemieckiego
mikron pochodzi z języka niemieckiego
mikroorganizmy pochodzi z języka niemieckiego
mikroskop pochodzi z języka niemieckiego
mikrosomy pochodzi z języka niemieckiego
mikrospora pochodzi z języka łacińskiego
mikrostruktura pochodzi z języka niemieckiego
mikrotechnika pochodzi z języka niemieckiego
mikrotelefon pochodzi z języka niemieckiego
mikrotom pochodzi z języka niemieckiego
mikser pochodzi z języka angielskiego
miksobakterie pochodzi z języka niemieckiego
mikst pochodzi z języka angielskiego
mikstura pochodzi z języka łacińskiego
mikwa pochodzi z języka hebrajskiego
mila pochodzi z języka niemieckiego
milady pochodzi z języka angielskiego
milenium pochodzi z języka łacińskiego
mili- pochodzi z języka francuskiego
miliamper pochodzi z języka niemieckiego
miliard pochodzi z języka francuskiego
miliarder pochodzi z języka francuskiego
milibar pochodzi z języka niemieckiego
milicja pochodzi z języka łacińskiego
miligram pochodzi z języka francuskiego
milikiur pochodzi z języka niemieckiego
milimetr pochodzi z języka francuskiego
milion pochodzi z języka francuskiego
milioner pochodzi z języka niemieckiego
militaria pochodzi z języka łacińskiego
militarny pochodzi z języka łacińskiego
militarysta pochodzi z języka niemieckiego
militarystyczny pochodzi z języka niemieckiego
militaryzacja pochodzi z języka francuskiego
militaryzm pochodzi z języka niemieckiego
miliwolt pochodzi z języka niemieckiego
milord pochodzi z języka angielskiego
milrejs pochodzi z języka portugalskiego
mim pochodzi z języka łacińskiego
mimesis pochodzi z języka greckiego
mimetyczny pochodzi z języka greckiego
mimetyzm pochodzi z języka francuskiego
mimiczny pochodzi z języka łacińskiego
mimika pochodzi z języka niemieckiego
mimikry pochodzi z języka angielskiego
mimodram pochodzi z języka niemieckiego
mimoza pochodzi z języka łacińskiego
mina pochodzi z języka łacińskiego
mina pochodzi z języka francuskiego
mina pochodzi z języka francuskiego
minaret pochodzi z języka niemieckiego
minbar pochodzi z języka niemieckiego
miner pochodzi z języka francuskiego
mineralny pochodzi z języka francuskiego
mineralog pochodzi z języka niemieckiego
mineralogia pochodzi z języka niemieckiego
minerały pochodzi z języka łacińskiego
Minerwa pochodzi z języka łacińskiego
minia pochodzi z języka łacińskiego
miniatura, pochodzi z języka włoskiego
minimalista pochodzi z języka łacińskiego
minimalny pochodzi z języka łacińskiego
minimum pochodzi z języka łacińskiego
minister pochodzi z języka francuskiego
ministerialny pochodzi z języka niemieckiego
ministerium pochodzi z języka niemieckiego
ministrant pochodzi z języka łacińskiego
minoderia pochodzi z języka francuskiego
minogi pochodzi z języka niemieckiego
Minos pochodzi z języka greckiego
Minotaur pochodzi z języka łacińskiego
minować pochodzi z języka francuskiego
minus pochodzi z języka łacińskiego
minuskuły pochodzi z języka łacińskiego
minuta pochodzi z języka łacińskiego
miocen pochodzi z języka niemieckiego
miologia pochodzi z języka niemieckiego
miopia pochodzi z języka łacińskiego
miozyna pochodzi z języka łacińskiego
mirabela pochodzi z języka francuskiego
mirabilit pochodzi z języka niemieckiego
miraż pochodzi z języka francuskiego
miriady pochodzi z języka greckiego
mirialitr pochodzi z języka niemieckiego
mirra pochodzi z języka łacińskiego
mirt pochodzi z języka łacińskiego
mirza pochodzi z języka perskiego
miscellanea pochodzi z języka łacińskiego
misiurka pochodzi z języka arabskiego
misja pochodzi z języka łacińskiego
misjonarz pochodzi z języka łacińskiego
miss pochodzi z języka angielskiego
mister pochodzi z języka angielskiego
misterium pochodzi z języka łacińskiego
misterny pochodzi z języka czeskiego
mistral pochodzi z języka francuskiego
mistrz pochodzi z języka czeskiego
mistycyzm pochodzi z języka niemieckiego
mistyczny pochodzi z języka łacińskiego
mistyfikacja pochodzi z języka niemieckiego
mistyfikator pochodzi z języka francuskiego
mistyk pochodzi z języka niemieckiego
mistyka pochodzi z języka niemieckiego
miszmasz pochodzi z języka niemieckiego
mit pochodzi z języka greckiego
mitel pochodzi z języka niemieckiego
mitenki pochodzi z języka francuskiego
mitkal pochodzi z języka rosyjskiego
mitologia pochodzi z języka łacińskiego
mitoza pochodzi z języka łacińskiego
Mitra pochodzi z języka łacińskiego
mitra pochodzi z języka łacińskiego
mitraizm pochodzi z języka angielskiego
mitygować pochodzi z języka łacińskiego
mityng pochodzi z języka angielskiego
mizantrop pochodzi z języka francuskiego
mizantropia pochodzi z języka greckiego
mizerny pochodzi z języka łacińskiego
mizerykordia pochodzi z języka łacińskiego
mizogamia pochodzi z języka niemieckiego
mizoginia pochodzi z języka niemieckiego
mnemotechnika pochodzi z języka niemieckiego
mobilizacja pochodzi z języka niemieckiego
mobilizować pochodzi z języka francuskiego
mocja pochodzi z języka łacińskiego
moda pochodzi z języka francuskiego
modalność pochodzi z języka łacińskiego
model pochodzi z języka francuskiego
modelator pochodzi z języka włoskiego
modelować pochodzi z języka francuskiego
moderacja pochodzi z języka łacińskiego
moderato pochodzi z języka włoskiego
moderator pochodzi z języka łacińskiego
modernista pochodzi z języka francuskiego
modernizm pochodzi z języka francuskiego
modernizować pochodzi z języka francuskiego
moderować pochodzi z języka łacińskiego
modestia pochodzi z języka łacińskiego
modła pochodzi z języka czeskiego
modulacja pochodzi z języka łacińskiego
modulować pochodzi z języka łacińskiego
moduł pochodzi z języka niemieckiego
modus pochodzi z języka łacińskiego
modyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
modyfikować pochodzi z języka łacińskiego
modystka pochodzi z języka francuskiego
mofety pochodzi z języka włoskiego
mogoł pochodzi z języka francuskiego
moher pochodzi z języka angielskiego
Mohikanie pochodzi z języka angielskiego
mojra pochodzi z języka greckiego
mokasyny pochodzi z języka niemieckiego
mokka pochodzi z języka niemieckiego
molasa pochodzi z języka niemieckiego
molekularny pochodzi z języka niemieckiego
molekuła pochodzi z języka łacińskiego
molestować pochodzi z języka łacińskiego
moleta pochodzi z języka francuskiego
molibden pochodzi z języka łacińskiego
moll pochodzi z języka niemieckiego
molo pochodzi z języka włoskiego
Moloch pochodzi z języka łacińskiego
molto pochodzi z języka włoskiego
mołojec pochodzi z języka białoruskiego
moment pochodzi z języka łacińskiego
monada pochodzi z języka greckiego
monadnok pochodzi z języka niemieckiego
monadologia pochodzi z języka niemieckiego
monarcha pochodzi z języka łacińskiego
monarchia pochodzi z języka łacińskiego
monarchiczny pochodzi z języka francuskiego
monarchista pochodzi z języka niemieckiego
monaster pochodzi z języka ukraińskiego
moneta pochodzi z języka łacińskiego
monetarny pochodzi z języka niemieckiego
monista pochodzi z języka niemieckiego
monistyczny pochodzi z języka francuskiego
monit pochodzi z języka łacińskiego
monitor pochodzi z języka łacińskiego
monitować pochodzi z języka łacińskiego
monochord pochodzi z języka niemieckiego
monochromatyczny pochodzi z języka niemieckiego
monocyty pochodzi z języka niemieckiego
monodia pochodzi z języka greckiego
monodram pochodzi z języka niemieckiego
monofiletyczny pochodzi z języka niemieckiego
monoftong pochodzi z języka niemieckiego
monogamia pochodzi z języka niemieckiego
monogamiczny pochodzi z języka niemieckiego
monogenizm pochodzi z języka francuskiego
monoginia pochodzi z języka niemieckiego
monografia pochodzi z języka niemieckiego
monogram pochodzi z języka niemieckiego
monoideizm pochodzi z języka niemieckiego
monokl pochodzi z języka francuskiego
monokultura pochodzi z języka rosyjskiego
monolit pochodzi z języka niemieckiego
monolityczny pochodzi z języka niemieckiego
monolog pochodzi z języka francuskiego
monomachia pochodzi z języka łacińskiego
monomery pochodzi z języka niemieckiego
monometalizm pochodzi z języka niemieckiego
monomorficzny pochodzi z języka niemieckiego
monoplan pochodzi z języka francuskiego
monopol pochodzi z języka niemieckiego
monopolista pochodzi z języka niemieckiego
monorym pochodzi z języka francuskiego
monosacharydy pochodzi z języka niemieckiego
monoteista pochodzi z języka niemieckiego
monoteizm pochodzi z języka niemieckiego
monotonia pochodzi z języka greckiego
monotonny pochodzi z języka niemieckiego
monotyp pochodzi z języka niemieckiego
monstrancja pochodzi z języka łacińskiego
monstrum pochodzi z języka łacińskiego
monsuny pochodzi z języka niemieckiego
montaż pochodzi z języka francuskiego
monter pochodzi z języka francuskiego
montować pochodzi z języka francuskiego
monument pochodzi z języka łacińskiego
monumentalny pochodzi z języka łacińskiego
mops pochodzi z języka niemieckiego
mora pochodzi z języka niemieckiego
moralista pochodzi z języka niemieckiego
moralitet pochodzi z języka niemieckiego
moralizator pochodzi z języka łacińskiego
moralizować pochodzi z języka łacińskiego
moralny pochodzi z języka łacińskiego
morał pochodzi z języka łacińskiego
moratorium pochodzi z języka łacińskiego
mord pochodzi z języka niemieckiego
mordent pochodzi z języka włoskiego
morela pochodzi z języka niemieckiego
morena pochodzi z języka francuskiego
mores pochodzi z języka łacińskiego
morfem pochodzi z języka francuskiego
Morfeusz pochodzi z języka greckiego
morfina pochodzi z języka łacińskiego
morfinista pochodzi z języka niemieckiego
morfinizm pochodzi z języka niemieckiego
morfografia pochodzi z języka niemieckiego
morfologia pochodzi z języka niemieckiego
morfologiczny pochodzi z języka niemieckiego
morfometria pochodzi z języka niemieckiego
morganit pochodzi z języka niemieckiego
morion pochodzi z języka niemieckiego
mormoni pochodzi z języka angielskiego
morsy pochodzi z języka francuskiego
mortadela pochodzi z języka włoskiego
morus pochodzi z języka francuskiego
moskitiera pochodzi z języka hiszpańskiego
moskity pochodzi z języka niemieckiego
motet pochodzi z języka francuskiego
motocykl pochodzi z języka francuskiego
motor pochodzi z języka niemieckiego
motor-generator pochodzi z języka niemieckiego
motoryczny pochodzi z języka niemieckiego
motoryzacja pochodzi z języka francuskiego
motto pochodzi z języka włoskiego
motyw pochodzi z języka francuskiego
motywacja pochodzi z języka niemieckiego
motywować pochodzi z języka francuskiego
moulinet pochodzi z języka francuskiego
mozaizm pochodzi z języka francuskiego
mórg pochodzi z języka niemieckiego
m/s pochodzi z języka angielskiego
muezzin pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
mufa pochodzi z języka niemieckiego
mufka pochodzi z języka niemieckiego
mufla pochodzi z języka niemieckiego
muflon pochodzi z języka francuskiego
Mulat pochodzi z języka hiszpańskiego
mulda pochodzi z języka niemieckiego
multilateralny pochodzi z języka niemieckiego
muł pochodzi z języka łacińskiego
mułła pochodzi z języka niemieckiego
mumia pochodzi z języka niemieckiego
mumifikacja pochodzi z języka niemieckiego
mundur pochodzi z języka niemieckiego
municypalizacja pochodzi z języka angielskiego
municypalny pochodzi z języka łacińskiego
mus pochodzi z języka francuskiego
musette pochodzi z języka francuskiego
muskaryna pochodzi z języka łacińskiego
muskowit pochodzi z języka niemieckiego
muskularny pochodzi z języka niemieckiego
muskulatura pochodzi z języka niemieckiego
muskuł pochodzi z języka łacińskiego
musony pochodzi z języka francuskiego
musować pochodzi z języka francuskiego
mustang pochodzi z języka angielskiego
muszkat pochodzi z języka łacińskiego
muszkatel pochodzi z języka łacińskiego
muszkiet pochodzi z języka francuskiego
muszkieter pochodzi z języka francuskiego
muszla pochodzi z języka niemieckiego
musztarda pochodzi z języka włoskiego
musztrować pochodzi z języka niemieckiego
muślin pochodzi z języka francuskiego
mutacja pochodzi z języka łacińskiego
mutoskop pochodzi z języka niemieckiego
mutra pochodzi z języka niemieckiego
mutualizm pochodzi z języka niemieckiego
muza pochodzi z języka łacińskiego
muzealny pochodzi z języka niemieckiego
muzeologia pochodzi z języka niemieckiego
muzeum pochodzi z języka łacińskiego
muzułmanin pochodzi z języka francuskiego
muzyk pochodzi z języka łacińskiego
muzyka pochodzi z języka łacińskiego
muzykalia pochodzi z języka łacińskiego
muzykalny pochodzi z języka francuskiego
muzykant pochodzi z języka niemieckiego
muzykologia pochodzi z języka niemieckiego
mycka pochodzi z języka niemieckiego
nabab pochodzi z języka francuskiego
nachalny pochodzi z języka rosyjskiego
nacja pochodzi z języka łacińskiego
nacjonalista pochodzi z języka niemieckiego
nacjonalizacja pochodzi z języka rosyjskiego
nacjonalizm pochodzi z języka niemieckiego
nacjonalizować pochodzi z języka francuskiego
nadir pochodzi z języka niemieckiego
nafta pochodzi z języka niemieckiego
naftalen pochodzi z języka francuskiego
naftalina pochodzi z języka niemieckiego
naftole pochodzi z języka niemieckiego
nagan pochodzi z języka rosyjskiego
nagana pochodzi z języka niemieckiego
nahaj pochodzi z języka ukraińskiego
nahajka pochodzi z języka ukraińskiego
naiwny pochodzi z języka francuskiego
najada pochodzi z języka greckiego
namaz pochodzi z języka tureckiego
nandu pochodzi z języka niemieckiego
nansuk pochodzi z języka angielskiego
napoleondor pochodzi z języka francuskiego
narcyz pochodzi z języka łacińskiego
narcyzm pochodzi z języka niemieckiego
nard pochodzi z języka łacińskiego
nargile pochodzi z języka francuskiego
narkomania pochodzi z języka łacińskiego
narkotyki pochodzi z języka łacińskiego
narkotyzacja pochodzi z języka niemieckiego
narkotyzm pochodzi z języka niemieckiego
narkoza pochodzi z języka niemieckiego
narracja pochodzi z języka łacińskiego
narrator pochodzi z języka łacińskiego
narteks pochodzi z języka łacińskiego
narwal, pochodzi z języka niemieckiego
nasturcja pochodzi z języka łacińskiego
natron pochodzi z języka niemieckiego
natura pochodzi z języka łacińskiego
naturalia pochodzi z języka łacińskiego
naturalista pochodzi z języka niemieckiego
naturalizacja pochodzi z języka francuskiego
naturalizm pochodzi z języka francuskiego
naturalizować pochodzi z języka francuskiego
naturalny pochodzi z języka łacińskiego
naturszczyk pochodzi z języka rosyjskiego
naumachia pochodzi z języka łacińskiego
nautilus pochodzi z języka łacińskiego
nautofon pochodzi z języka rosyjskiego
nautyka pochodzi z języka niemieckiego
nawa pochodzi z języka łacińskiego
nawigacja pochodzi z języka łacińskiego
nawigator pochodzi z języka łacińskiego
nazalizacja pochodzi z języka francuskiego
nazizm pochodzi z języka niemieckiego
nebularny pochodzi z języka angielskiego
nefelin pochodzi z języka niemieckiego
nefoskop pochodzi z języka niemieckiego
nefryt pochodzi z języka niemieckiego
negacja pochodzi z języka łacińskiego
negatyw pochodzi z języka niemieckiego
negatywa pochodzi z języka francuskiego
negatywizm pochodzi z języka niemieckiego
negatywny pochodzi z języka łacińskiego
negliż pochodzi z języka francuskiego
negliżować pochodzi z języka francuskiego
negocjacja pochodzi z języka łacińskiego
negocjant pochodzi z języka łacińskiego
negocjować pochodzi z języka łacińskiego
negować pochodzi z języka łacińskiego
negus pochodzi z języka niemieckiego
nekrobioza pochodzi z języka łacińskiego
nekrofilia pochodzi z języka niemieckiego
nekrolatria pochodzi z języka niemieckiego
nekrolog pochodzi z języka łacińskiego
nekrologia pochodzi z języka niemieckiego
nekroskopia pochodzi z języka łacińskiego
nekroza pochodzi z języka łacińskiego
nektar pochodzi z języka łacińskiego
nekton pochodzi z języka niemieckiego
nelson pochodzi z języka angielskiego
nem pochodzi z języka niemieckiego
Nemezys pochodzi z języka greckiego
Nemrod pochodzi z języka łacińskiego
nenia pochodzi z języka łacińskiego
nenufar pochodzi z języka niemieckiego
neodarwinizm pochodzi z języka niemieckiego
neodym pochodzi z języka łacińskiego
neofilologia pochodzi z języka niemieckiego
neofita pochodzi z języka łacińskiego
neofobia pochodzi z języka łacińskiego
neogen pochodzi z języka niemieckiego
neoimpresjonizm pochodzi z języka francuskiego
neologizm pochodzi z języka niemieckiego
neomaltuzjanizm pochodzi z języka niemieckiego
neon pochodzi z języka niemieckiego
neoplatonik pochodzi z języka łacińskiego
neoplatonizm pochodzi z języka niemieckiego
neorealizm pochodzi z języka angielskiego
neotenia pochodzi z języka niemieckiego
neotomizm pochodzi z języka francuskiego
nepot pochodzi z języka łacińskiego
nepotyzm pochodzi z języka francuskiego
Neptun pochodzi z języka łacińskiego
neptun pochodzi z języka łacińskiego
neptunizm pochodzi z języka niemieckiego
nereidy pochodzi z języka greckiego
nerpa pochodzi z języka rosyjskiego
nerw pochodzi z języka łacińskiego
nerwacja pochodzi z języka francuskiego
neseser pochodzi z języka francuskiego
nestor pochodzi z języka greckiego
nestorianin pochodzi z języka łacińskiego
nestorianizm pochodzi z języka niemieckiego
net pochodzi z języka angielskiego
netto pochodzi z języka włoskiego
neumy pochodzi z języka łacińskiego
neurastenia pochodzi z języka łacińskiego
neurastenik pochodzi z języka łacińskiego
neurolog pochodzi z języka niemieckiego
neurologia pochodzi z języka niemieckiego
neuron pochodzi z języka niemieckiego
neuropata pochodzi z języka francuskiego
neuropatia pochodzi z języka niemieckiego
neuropatolog pochodzi z języka francuskiego
neuropatologia pochodzi z języka niemieckiego
neuroza pochodzi z języka łacińskiego
neuryt pochodzi z języka niemieckiego
neutralista pochodzi z języka niemieckiego
neutralizacja pochodzi z języka niemieckiego
neutralizować pochodzi z języka niemieckiego
neutralny pochodzi z języka łacińskiego
neutrofile pochodzi z języka niemieckiego
neutron pochodzi z języka niemieckiego
neutrum pochodzi z języka łacińskiego
newralgia pochodzi z języka francuskiego
Ni pochodzi z języka niemieckiego
nichrom pochodzi z języka niemieckiego
niello pochodzi z języka włoskiego
nihilista pochodzi z języka rosyjskiego
nihilizm pochodzi z języka rosyjskiego
nikiel pochodzi z języka niemieckiego
nikielina pochodzi z języka niemieckiego
nikol pochodzi z języka niemieckiego
nikotyna pochodzi z języka francuskiego
nimb pochodzi z języka łacińskiego
nimbostratus pochodzi z języka niemieckiego
nimfomania pochodzi z języka łacińskiego
nimfy pochodzi z języka greckiego
niob pochodzi z języka łacińskiego
Niobe pochodzi z języka greckiego
nirwana pochodzi z języka niemieckiego
nisza pochodzi z języka francuskiego
nit pochodzi z języka niemieckiego
niton pochodzi z języka niemieckiego
nitować pochodzi z języka niemieckiego
nitrobenzen pochodzi z języka francuskiego
nitrobenzol pochodzi z języka niemieckiego
nitroceluloza pochodzi z języka niemieckiego
nitrogliceryna pochodzi z języka niemieckiego
nitrowanie pochodzi z języka niemieckiego
nitryfikacja pochodzi z języka niemieckiego
niuans pochodzi z języka francuskiego
niwacja pochodzi z języka łacińskiego
niwelować pochodzi z języka francuskiego
nobilitacja pochodzi z języka łacińskiego
nobliwy pochodzi z języka francuskiego
nokaut pochodzi z języka angielskiego
noktambulizm pochodzi z języka niemieckiego
noktowizja pochodzi z języka angielskiego
nokturn pochodzi z języka francuskiego
nom pochodzi z języka greckiego
nomadowie pochodzi z języka łacińskiego
nomarcha pochodzi z języka greckiego
nomenklatura pochodzi z języka łacińskiego
nominacja pochodzi z języka łacińskiego
nominalizm pochodzi z języka francuskiego
nominalny pochodzi z języka łacińskiego
nominał pochodzi z języka rosyjskiego
nominat pochodzi z języka łacińskiego
nomografia pochodzi z języka niemieckiego
nomogram pochodzi z języka niemieckiego
nomokracja pochodzi z języka niemieckiego
nona pochodzi z języka łacińskiego
nonet pochodzi z języka włoskiego
nonkonformista pochodzi z języka angielskiego
nonparel pochodzi z języka francuskiego
nonsens pochodzi z języka niemieckiego
nonszalancja pochodzi z języka francuskiego
nonszalancki pochodzi z języka francuskiego
noria pochodzi z języka niemieckiego
norma pochodzi z języka łacińskiego
normalizacja pochodzi z języka francuskiego
normalny pochodzi z języka łacińskiego
normatyw pochodzi z języka rosyjskiego
normatywny pochodzi z języka niemieckiego
normować pochodzi z języka niemieckiego
nostryfikacja pochodzi z języka niemieckiego
nota pochodzi z języka łacińskiego
notable pochodzi z języka francuskiego
notacja pochodzi z języka łacińskiego
notarialny pochodzi z języka francuskiego
notariat pochodzi z języka łacińskiego
notariusz pochodzi z języka łacińskiego
notatka pochodzi z języka łacińskiego
notes pochodzi z języka francuskiego
notoryczny pochodzi z języka niemieckiego
notować pochodzi z języka łacińskiego
notyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
notyfikować pochodzi z języka łacińskiego
noumen pochodzi z języka niemieckiego
nowacja pochodzi z języka łacińskiego
nowalia pochodzi z języka łacińskiego
nowator pochodzi z języka łacińskiego
nowela pochodzi z języka włoskiego
nowele pochodzi z języka łacińskiego
nowelista pochodzi z języka włoskiego
nowenna pochodzi z języka łacińskiego
nowicjat pochodzi z języka włoskiego
nowicjusz pochodzi z języka łacińskiego
nowokaina pochodzi z języka niemieckiego
nudysta pochodzi z języka francuskiego
nudyzm pochodzi z języka francuskiego
nugat pochodzi z języka francuskiego
nuklearny pochodzi z języka łacińskiego
nukleiny pochodzi z języka łacińskiego
nukleon pochodzi z języka niemieckiego
nullifikacja pochodzi z języka niemieckiego
numer pochodzi z języka łacińskiego
numeracja pochodzi z języka łacińskiego
numerator pochodzi z języka łacińskiego
numerować pochodzi z języka łacińskiego
numizmat pochodzi z języka łacińskiego
numizmatyka pochodzi z języka niemieckiego
numulity pochodzi z języka łacińskiego
nunatak pochodzi z języka niemieckiego
nuncjatura pochodzi z języka włoskiego
nuncjusz pochodzi z języka łacińskiego
Nut pochodzi z języka egipskiego
nutacja pochodzi z języka łacińskiego
oaza pochodzi z języka niemieckiego
obcęgi pochodzi z języka niemieckiego
obdukcja pochodzi z języka łacińskiego
obediencja pochodzi z języka łacińskiego
nutria pochodzi z języka hiszpańskiego
nuworysz pochodzi z języka francuskiego
nygus pochodzi z języka francuskiego
nylon pochodzi z języka angielskiego
obelisk pochodzi z języka francuskiego
oberluft pochodzi z języka niemieckiego
oberża pochodzi z języka francuskiego
oberżysta pochodzi z języka francuskiego
obiekcja pochodzi z języka łacińskiego
obiekt pochodzi z języka łacińskiego
obiektyw pochodzi z języka niemieckiego
obiektywizm pochodzi z języka niemieckiego
obiektywny pochodzi z języka łacińskiego
obladry pochodzi z języka niemieckiego
oblig pochodzi z języka włoskiego
obligacja pochodzi z języka łacińskiego
obligatoryjny pochodzi z języka łacińskiego
obligować pochodzi z języka łacińskiego
obliteracja pochodzi z języka łacińskiego
obol pochodzi z języka łacińskiego
obój pochodzi z języka niemieckiego
obscena pochodzi z języka łacińskiego
obserwacja pochodzi z języka łacińskiego
obserwant pochodzi z języka łacińskiego
obserwator pochodzi z języka łacińskiego
obserwatorium pochodzi z języka łacińskiego
obserwować pochodzi z języka łacińskiego
obsesja pochodzi z języka łacińskiego
obskurant pochodzi z języka niemieckiego
obskurantyzm pochodzi z języka niemieckiego
obskurny pochodzi z języka łacińskiego
obstalunek pochodzi z języka niemieckiego
obstrukcja pochodzi z języka łacińskiego
obstrukcjonista pochodzi z języka niemieckiego
obstrukcjonizm pochodzi z języka francuskiego
obsydian pochodzi z języka łacińskiego
obwoluta pochodzi z języka łacińskiego
ocean pochodzi z języka łacińskiego
oceanografia pochodzi z języka niemieckiego
ocel pochodzi z języka czeskiego
ochlokracja pochodzi z języka greckiego
ochmistrz pochodzi z języka niemieckiego
ochra pochodzi z języka łacińskiego
ochrana pochodzi z języka rosyjskiego
oczeret pochodzi z języka ukraińskiego
oda pochodzi z języka łacińskiego
odaliska pochodzi z języka francuskiego
odeon pochodzi z języka greckiego
odium pochodzi z języka łacińskiego
odontolit pochodzi z języka łacińskiego
odontologia pochodzi z języka niemieckiego
odór pochodzi z języka łacińskiego
odwach pochodzi z języka niemieckiego
odyseja pochodzi z języka greckiego
ofensywa pochodzi z języka francuskiego
oferować pochodzi z języka niemieckiego
oferta pochodzi z języka niemieckiego
ofertorium pochodzi z języka łacińskiego
offset pochodzi z języka angielskiego
oficer pochodzi z języka niemieckiego
oficjalista pochodzi z języka łacińskiego
oficjalny pochodzi z języka łacińskiego
oficjał pochodzi z języka łacińskiego
oficjant pochodzi z języka łacińskiego
oficyna pochodzi z języka łacińskiego
oflag pochodzi z języka niemieckiego
oftalmia pochodzi z języka łacińskiego
oftalmolog pochodzi z języka niemieckiego
oftalmologia pochodzi z języka niemieckiego
oftalmoskop pochodzi z języka niemieckiego
okapi pochodzi z języka francuskiego
okaryna pochodzi z języka włoskiego
okazja pochodzi z języka łacińskiego
okazjonalizm pochodzi z języka niemieckiego
okcydent pochodzi z języka niemieckiego
okcydentalny pochodzi z języka łacińskiego
okowita pochodzi z języka łacińskiego
okseft pochodzi z języka niemieckiego
oksydacja pochodzi z języka niemieckiego
oksydazy pochodzi z języka niemieckiego
oksydować pochodzi z języka francuskiego
oksyhemoglobina pochodzi z języka niemieckiego
oksymoron pochodzi z języka greckiego
oktaedr pochodzi z języka łacińskiego
oktagon pochodzi z języka łacińskiego
oktan pochodzi z języka francuskiego
oktant pochodzi z języka łacińskiego
oktawa pochodzi z języka łacińskiego
oktet pochodzi z języka niemieckiego
oktoda pochodzi z języka niemieckiego
oktrojować pochodzi z języka francuskiego
okular pochodzi z języka niemieckiego
okulary pochodzi z języka łacińskiego
okulista pochodzi z języka niemieckiego
okulizacja pochodzi z języka łacińskiego
okultyzm pochodzi z języka niemieckiego
okupacja pochodzi z języka łacińskiego
okupant pochodzi z języka łacińskiego
okupować pochodzi z języka łacińskiego
oleander pochodzi z języka niemieckiego
olefiny pochodzi z języka niemieckiego
oleina pochodzi z języka niemieckiego
oleodruk pochodzi z języka niemieckiego
oleografia pochodzi z języka francuskiego
oleum pochodzi z języka łacińskiego
olfaktometr pochodzi z języka niemieckiego
olfaktometria pochodzi z języka francuskiego
oligarchia pochodzi z języka greckiego
oligocen pochodzi z języka niemieckiego
oligokardia pochodzi z języka łacińskiego
oligoklaz pochodzi z języka niemieckiego
Olimp pochodzi z języka greckiego
olimpiada pochodzi z języka greckiego
oliwa pochodzi z języka łacińskiego
oliwety pochodzi z języka francuskiego
oliwin pochodzi z języka niemieckiego
oliwka pochodzi z języka łacińskiego
ołtarz pochodzi z języka czeskiego
om pochodzi z języka niemieckiego
ombrofile pochodzi z języka niemieckiego
ombrofoby pochodzi z języka niemieckiego
ombrograf pochodzi z języka niemieckiego
ombrometr pochodzi z języka niemieckiego
omega pochodzi z języka greckiego
omen pochodzi z języka łacińskiego
omlet pochodzi z języka francuskiego
omnibus pochodzi z języka niemieckiego
onania pochodzi z języka niemieckiego
onanizm pochodzi z języka francuskiego
ondulacja pochodzi z języka francuskiego
ondulator pochodzi z języka francuskiego
one-step pochodzi z języka angielskiego
onkologia pochodzi z języka niemieckiego
onomastyka pochodzi z języka niemieckiego
onomatopeja pochodzi z języka łacińskiego
ontogeneza pochodzi z języka łacińskiego
ontogenia pochodzi z języka niemieckiego
ontologia pochodzi z języka niemieckiego
ontologiczny pochodzi z języka niemieckiego
onyks pochodzi z języka łacińskiego
oocyt pochodzi z języka niemieckiego
oogeneza pochodzi z języka łacińskiego
oolity pochodzi z języka niemieckiego
opal pochodzi z języka łacińskiego
opalescencja pochodzi z języka niemieckiego
opalizować pochodzi z języka niemieckiego
opat pochodzi z języka czeskiego
opcja pochodzi z języka łacińskiego
opera pochodzi z języka włoskiego
operacja pochodzi z języka łacińskiego
operat pochodzi z języka łacińskiego
operator pochodzi z języka łacińskiego
operatywny pochodzi z języka francuskiego
operetka pochodzi z języka niemieckiego
operować pochodzi z języka łacińskiego
opinia pochodzi z języka łacińskiego
opium pochodzi z języka łacińskiego
oponent pochodzi z języka łacińskiego
oponować pochodzi z języka łacińskiego
oportunista pochodzi z języka niemieckiego
oportunizm pochodzi z języka niemieckiego
opos pochodzi z języka niemieckiego
opoterapia pochodzi z języka niemieckiego
opozycja pochodzi z języka łacińskiego
opozycjonista pochodzi z języka angielskiego
opresja pochodzi z języka łacińskiego
opsoniny pochodzi z języka niemieckiego
optant pochodzi z języka łacińskiego
optimum pochodzi z języka łacińskiego
optometr pochodzi z języka niemieckiego
optotypy pochodzi z języka niemieckiego
optyczny pochodzi z języka niemieckiego
optyk pochodzi z języka niemieckiego
optyka pochodzi z języka niemieckiego
optymaci pochodzi z języka łacińskiego
optymalny pochodzi z języka niemieckiego
optymista pochodzi z języka niemieckiego
optymizm pochodzi z języka niemieckiego
opus pochodzi z języka łacińskiego
oracja pochodzi z języka łacińskiego
orangutan pochodzi z języka niemieckiego
oranż pochodzi z języka francuskiego
oranżada pochodzi z języka francuskiego
oranżeria pochodzi z języka francuskiego
oranżowy pochodzi z języka francuskiego
orator pochodzi z języka łacińskiego
oratorium pochodzi z języka łacińskiego
orbita pochodzi z języka łacińskiego
orchestra pochodzi z języka łacińskiego
ordalia pochodzi z języka łacińskiego
order pochodzi z języka francuskiego
ordonans pochodzi z języka francuskiego
ordowik pochodzi z języka łacińskiego
ordynacja pochodzi z języka łacińskiego
ordynans pochodzi z języka francuskiego
ordynaria pochodzi z języka łacińskiego
ordynariusz pochodzi z języka niemieckiego
ordynarny pochodzi z języka łacińskiego
ordynat pochodzi z języka łacińskiego
ordynator pochodzi z języka łacińskiego
ordynek pochodzi z języka niemieckiego
ordynować pochodzi z języka łacińskiego
oready pochodzi z języka łacińskiego
Orfeusz pochodzi z języka greckiego
orfik pochodzi z języka łacińskiego
orfizm pochodzi z języka francuskiego
organ pochodzi z języka łacińskiego
organdyna pochodzi z języka niemieckiego
organelle pochodzi z języka niemieckiego
organiczny pochodzi z języka niemieckiego
organista pochodzi z języka łacińskiego
organizacja pochodzi z języka łacińskiego
organizator pochodzi z języka niemieckiego
organizm pochodzi z języka niemieckiego
organizować pochodzi z języka łacińskiego
organogeniczny pochodzi z języka niemieckiego
organogeny pochodzi z języka niemieckiego
organoterapia pochodzi z języka niemieckiego
organtyna pochodzi z języka niemieckiego
orgazm pochodzi z języka niemieckiego
orgia pochodzi z języka łacińskiego
Orient pochodzi z języka francuskiego
orientacja pochodzi z języka francuskiego
orientalista pochodzi z języka francuskiego
orientować pochodzi z języka francuskiego
Orion pochodzi z języka greckiego
orkan pochodzi z języka niemieckiego
orkiestra pochodzi z języka włoskiego
orkiestracja pochodzi z języka niemieckiego
orkiestrion pochodzi z języka niemieckiego
orlean pochodzi z języka francuskiego
orleaniści pochodzi z języka francuskiego
ornament pochodzi z języka łacińskiego
ornamentacja pochodzi z języka francuskiego
ornamentalny pochodzi z języka niemieckiego
ornamentyka pochodzi z języka niemieckiego
ornat pochodzi z języka łacińskiego
ornitolog pochodzi z języka niemieckiego
ornitologia pochodzi z języka niemieckiego
ornitopter pochodzi z języka francuskiego
orogeneza pochodzi z języka niemieckiego
orograf pochodzi z języka francuskiego
orografia pochodzi z języka niemieckiego
orometria pochodzi z języka niemieckiego
orselia pochodzi z języka francuskiego
orszada pochodzi z języka francuskiego
orszak pochodzi z języka węgierskiego
ort pochodzi z języka niemieckiego
ortochromatyczny pochodzi z języka niemieckiego
ortodoks pochodzi z języka łacińskiego
ortodoksja pochodzi z języka greckiego
ortodroma pochodzi z języka niemieckiego
ortoepia pochodzi z języka greckiego
ortofonia pochodzi z języka niemieckiego
ortofrenia pochodzi z języka francuskiego
ortogonalny pochodzi z języka niemieckiego
ortografia pochodzi z języka niemieckiego
ortoklaz pochodzi z języka niemieckiego
ortopeda pochodzi z języka niemieckiego
ortopedia pochodzi z języka niemieckiego
ortopedysta pochodzi z języka francuskiego
ortyt pochodzi z języka niemieckiego
oryginalny pochodzi z języka łacińskiego
oryginał pochodzi z języka francuskiego
oscylacja pochodzi z języka łacińskiego
oscylator pochodzi z języka niemieckiego
oscylograf pochodzi z języka niemieckiego
oscylować pochodzi z języka łacińskiego
oskard pochodzi z języka czeskiego
osm pochodzi z języka łacińskiego
osmologia pochodzi z języka niemieckiego
osmometr pochodzi z języka francuskiego
osmotyczny pochodzi z języka niemieckiego
osmoza pochodzi z języka niemieckiego
osseina pochodzi z języka niemieckiego
ostentacja pochodzi z języka łacińskiego
osteoblasty pochodzi z języka niemieckiego
osteografia pochodzi z języka niemieckiego
osteologia pochodzi z języka niemieckiego
osteomalacja pochodzi z języka łacińskiego
osteotomia pochodzi z języka niemieckiego
osteria pochodzi z języka włoskiego
ostinato pochodzi z języka włoskiego
ostracyzm pochodzi z języka greckiego
ostrygi pochodzi z języka włoskiego
Otello pochodzi z języka angielskiego
otiatra pochodzi z języka niemieckiego
otiatria pochodzi z języka niemieckiego
otofon pochodzi z języka niemieckiego
otolity pochodzi z języka niemieckiego
otologia pochodzi z języka niemieckiego
otomana pochodzi z języka niemieckiego
otomański pochodzi z języka francuskiego
otoskleroza pochodzi z języka łacińskiego
otoskop pochodzi z języka niemieckiego
owacja pochodzi z języka łacińskiego
owal pochodzi z języka niemieckiego
owenizm pochodzi z języka niemieckiego
owersztag pochodzi z języka holenderskiego
owoskop pochodzi z języka niemieckiego
owulacja pochodzi z języka łacińskiego
pacht pochodzi z języka niemieckiego
pacjent pochodzi z języka łacińskiego
ozokeryt pochodzi z języka niemieckiego
ozon pochodzi z języka niemieckiego
ozonizator pochodzi z języka niemieckiego
Ozyrys pochodzi z języka łacińskiego
pacyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
pacyfikał pochodzi z języka łacińskiego
pacyfikator pochodzi z języka łacińskiego
pacyfista pochodzi z języka francuskiego
pacyfizm pochodzi z języka francuskiego
padwan pochodzi z języka włoskiego
padyszach pochodzi z języka tureckiego
paginacja pochodzi z języka francuskiego
paginować pochodzi z języka łacińskiego
pagoda pochodzi z języka angielskiego
pagodyt pochodzi z języka francuskiego
paiża pochodzi z języka węgierskiego
pak pochodzi z języka niemieckiego
paka pochodzi z języka niemieckiego
pakamera pochodzi z języka niemieckiego
pakiet pochodzi z języka niemieckiego
pakt pochodzi z języka łacińskiego
pal pochodzi z języka niemieckiego
paladyn pochodzi z języka francuskiego
palafity pochodzi z języka francuskiego
palankin pochodzi z języka niemieckiego
palant pochodzi z języka włoskiego
palatalizacja pochodzi z języka francuskiego
palatalny pochodzi z języka łacińskiego
palatyn pochodzi z języka łacińskiego
palatynat pochodzi z języka niemieckiego
palcat pochodzi z języka węgierskiego
paleoantropologia pochodzi z języka niemieckiego
paleobotanika pochodzi z języka niemieckiego
paleocen pochodzi z języka niemieckiego
paleofitologia pochodzi z języka niemieckiego
paleogen pochodzi z języka niemieckiego
paleogeografia pochodzi z języka niemieckiego
paleograf pochodzi z języka francuskiego
paleografia pochodzi z języka niemieckiego
paleologia pochodzi z języka niemieckiego
panaceum pochodzi z języka łacińskiego
panamerykanizm pochodzi z języka niemieckiego
panamerykański pochodzi z języka niemieckiego
pancerz pochodzi z języka niemieckiego
panchromatyczny pochodzi z języka niemieckiego
pandekty pochodzi z języka łacińskiego
pandemia pochodzi z języka łacińskiego
pandemonium pochodzi z języka niemieckiego
Pandora pochodzi z języka greckiego
pandur pochodzi z języka węgierskiego
panegiryczny pochodzi z języka niemieckiego
panegiryk pochodzi z języka łacińskiego
panegirysta pochodzi z języka francuskiego
panenteizm pochodzi z języka niemieckiego
Paneuropa pochodzi z języka niemieckiego
panew pochodzi z języka niemieckiego
panfobia pochodzi z języka niemieckiego
pangeneza pochodzi z języka łacińskiego
pangeny pochodzi z języka niemieckiego
panika pochodzi z języka francuskiego
panislamizm pochodzi z języka niemieckiego
pankreatyna pochodzi z języka łacińskiego
pannę pochodzi z języka francuskiego
panneau pochodzi z języka francuskiego
panoplia pochodzi z języka greckiego
panorama pochodzi z języka niemieckiego
panpsychizm pochodzi z języka niemieckiego
panslawizm pochodzi z języka niemieckiego
pantalony pochodzi z języka włoskiego
pantarka pochodzi z języka francuskiego
panteista pochodzi z języka niemieckiego
panteizm pochodzi z języka niemieckiego
panteon pochodzi z języka łacińskiego
pantera pochodzi z języka łacińskiego
pantofle pochodzi z języka niemieckiego
pantograf pochodzi z języka niemieckiego
pantomima pochodzi z języka łacińskiego
pantopon pochodzi z języka niemieckiego
papa pochodzi z języka niemieckiego
papacha pochodzi z języka rosyjskiego
papatacz pochodzi z języka włoskiego
papaweryna pochodzi z języka łacińskiego
papeteria pochodzi z języka francuskiego
papilot pochodzi z języka francuskiego
papirologia pochodzi z języka niemieckiego
papirus pochodzi z języka łacińskiego
papizm pochodzi z języka łacińskiego
papryka pochodzi z języka węgierskiego
papucie pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
papugi pochodzi z języka rosyjskiego
par pochodzi z języka francuskiego
para pochodzi z języka serbskiego
parabellum pochodzi z języka niemieckiego
parabola pochodzi z języka greckiego
paraboliczny pochodzi z języka niemieckiego
paraboloida pochodzi z języka niemieckiego
parada pochodzi z języka niemieckiego
paradoks pochodzi z języka łacińskiego
paradoksalny pochodzi z języka francuskiego
paradować pochodzi z języka niemieckiego
paradygmat pochodzi z języka łacińskiego
paradyz pochodzi z języka francuskiego
parafa pochodzi z języka francuskiego
parafazja pochodzi z języka łacińskiego
parafia pochodzi z języka łacińskiego
parafina pochodzi z języka łacińskiego
parafować pochodzi z języka francuskiego
parafraza pochodzi z języka greckiego
parafrenia pochodzi z języka łacińskiego
parageneza pochodzi z języka łacińskiego
paragogizm pochodzi z języka greckiego
paragon pochodzi z języka niemieckiego
paragraf pochodzi z języka łacińskiego
paragram pochodzi z języka greckiego
paraheliotropizm pochodzi z języka niemieckiego
paralaksa pochodzi z języka greckiego
paraleksja pochodzi z języka łacińskiego
paralela pochodzi z języka francuskiego
paralelizm pochodzi z języka niemieckiego
paralelny pochodzi z języka łacińskiego
paralipsa pochodzi z języka greckiego
paralityk pochodzi z języka łacińskiego
paraliż pochodzi z języka niemieckiego
paraliżować pochodzi z języka francuskiego
paralogizm pochodzi z języka greckiego
paramagnetyczny pochodzi z języka niemieckiego
paramagnetyzm pochodzi z języka niemieckiego
paramenta pochodzi z języka łacińskiego
parametr pochodzi z języka niemieckiego
paramnezja pochodzi z języka łacińskiego
paranoidalny pochodzi z języka niemieckiego
paranoik pochodzi z języka łacińskiego
paranoja pochodzi z języka łacińskiego
paranteza pochodzi z języka francuskiego
parapet pochodzi z języka włoskiego
parapsychiczny pochodzi z języka niemieckiego
parapsychologia pochodzi z języka niemieckiego
parasol pochodzi z języka francuskiego
parataksa pochodzi z języka greckiego
paratyfus pochodzi z języka łacińskiego
parawan pochodzi z języka francuskiego
parazyt pochodzi z języka łacińskiego
parazytologia pochodzi z języka niemieckiego
parazytyzm pochodzi z języka niemieckiego
parcela pochodzi z języka francuskiego
parcjalny pochodzi z języka łacińskiego
pardon pochodzi z języka francuskiego
pardwa pochodzi z języka rosyjskiego
paremiografia pochodzi z języka niemieckiego
parentela pochodzi z języka łacińskiego
parenteralny pochodzi z języka łacińskiego
parenteza pochodzi z języka greckiego
parestezja pochodzi z języka łacińskiego
pareza pochodzi z języka łacińskiego
parhelion pochodzi z języka niemieckiego
parias pochodzi z języka francuskiego
parietalny pochodzi z języka łacińskiego
park pochodzi z języka niemieckiego
Parki pochodzi z języka łacińskiego
parkiet pochodzi z języka francuskiego
parking pochodzi z języka angielskiego
parkować pochodzi z języka angielskiego
parlament pochodzi z języka niemieckiego
parlamentariusz pochodzi z języka francuskiego
parlamentarny pochodzi z języka francuskiego
parlamentaryzm pochodzi z języka francuskiego
parlatorium pochodzi z języka łacińskiego
parmezan pochodzi z języka francuskiego
Parnas pochodzi z języka greckiego
parnasiści pochodzi z języka francuskiego
paroch pochodzi z języka łacińskiego
parodia pochodzi z języka greckiego
parodos pochodzi z języka greckiego
paroksytonon pochodzi z języka greckiego
paroksyzm pochodzi z języka niemieckiego
parol pochodzi z języka francuskiego
paronomazja pochodzi z języka greckiego
parować pochodzi z języka francuskiego
parsek pochodzi z języka francuskiego
parsyzm pochodzi z języka niemieckiego
partenogeneza pochodzi z języka niemieckiego
partenokarpia pochodzi z języka niemieckiego
Partenon pochodzi z języka greckiego
parter pochodzi z języka francuskiego
partia pochodzi z języka niemieckiego
partia pochodzi z języka niemieckiego
participium pochodzi z języka łacińskiego
partner pochodzi z języka francuskiego
partycja pochodzi z języka łacińskiego
partycypacja pochodzi z języka łacińskiego
partycypować pochodzi z języka łacińskiego
partykularyzm pochodzi z języka niemieckiego
partykularz pochodzi z języka łacińskiego
partykuła pochodzi z języka łacińskiego
partytura pochodzi z języka włoskiego
partyzant pochodzi z języka francuskiego
parweniusz pochodzi z języka francuskiego
parytet pochodzi z języka niemieckiego
pas pochodzi z języka francuskiego
pasaty pochodzi z języka niemieckiego
pasaż pochodzi z języka francuskiego
pasażer pochodzi z języka francuskiego
pascha pochodzi z języka łacińskiego
paseizm pochodzi z języka francuskiego
paser pochodzi z języka niemieckiego
pasja pochodzi z języka francuskiego
pasja pochodzi z języka łacińskiego
pasjans pochodzi z języka francuskiego
pasjonat pochodzi z języka łacińskiego
pasjonować pochodzi z języka francuskiego
pasmanteria pochodzi z języka francuskiego
pasować pochodzi z języka niemieckiego
passa pochodzi z języka francuskiego
passacaglia pochodzi z języka włoskiego
passim pochodzi z języka łacińskiego
passionato pochodzi z języka włoskiego
passus pochodzi z języka łacińskiego
pasta pochodzi z języka włoskiego
pastel pochodzi z języka francuskiego
pasteryzacja pochodzi z języka francuskiego
pasteryzator pochodzi z języka francuskiego
pasteryzować pochodzi z języka francuskiego
patera pochodzi z języka łacińskiego
patetyczny pochodzi z języka łacińskiego
patka pochodzi z języka francuskiego
patogenetyczny pochodzi z języka francuskiego
patogeneza pochodzi z języka łacińskiego
patogenia pochodzi z języka łacińskiego
patogenny pochodzi z języka rosyjskiego
patognomoniczny pochodzi z języka francuskiego
patologia pochodzi z języka niemieckiego
patologiczny pochodzi z języka niemieckiego
patos pochodzi z języka greckiego
patriarcha pochodzi z języka łacińskiego
patriarchat pochodzi z języka łacińskiego
patriota pochodzi z języka łacińskiego
patriotyzm pochodzi z języka niemieckiego
patrologia pochodzi z języka niemieckiego
patron pochodzi z języka łacińskiego
patron pochodzi z języka francuskiego
patron pochodzi z języka niemieckiego
patronat pochodzi z języka łacińskiego
patronimicum pochodzi z języka łacińskiego
patryca pochodzi z języka niemieckiego
patrycjat pochodzi z języka łacińskiego
patrycjusz pochodzi z języka łacińskiego
patrymonialny pochodzi z języka łacińskiego
patrymonium pochodzi z języka łacińskiego
patrystyka pochodzi z języka łacińskiego
patyna pochodzi z języka francuskiego
patynować pochodzi z języka francuskiego
pauper pochodzi z języka łacińskiego
pauperyzacja pochodzi z języka angielskiego
pauperyzm pochodzi z języka francuskiego
pauza pochodzi z języka łacińskiego
pawana pochodzi z języka niemieckiego
pawian pochodzi z języka niemieckiego
pawilon pochodzi z języka francuskiego
pawiment pochodzi z języka łacińskiego
pawlacz pochodzi z języka czeskiego
paź pochodzi z języka francuskiego
pąs pochodzi z języka francuskiego
Pb pochodzi z języka łacińskiego
pean pochodzi z języka łacińskiego
pebryna pochodzi z języka francuskiego
pech pochodzi z języka niemieckiego
pedagog pochodzi z języka łacińskiego
pedagogia pochodzi z języka francuskiego
pedagogiczny pochodzi z języka francuskiego
pedagogika pochodzi z języka niemieckiego
pedagogium pochodzi z języka łacińskiego
pedał pochodzi z języka włoskiego
pedant pochodzi z języka francuskiego
pedanteria pochodzi z języka niemieckiego
pedantyzm pochodzi z języka francuskiego
pedel pochodzi z języka niemieckiego
pederasta pochodzi z języka francuskiego
pederastia pochodzi z języka francuskiego
pediatra pochodzi z języka niemieckiego
pediatria pochodzi z języka niemieckiego
pedicure pochodzi z języka francuskiego
pedogeneza pochodzi z języka łacińskiego
pedologia pochodzi z języka niemieckiego
pegmatyt pochodzi z języka niemieckiego
pehlewi pochodzi z języka niemieckiego
pejcz pochodzi z języka niemieckiego
pejoratywny pochodzi z języka łacińskiego
pejzanka pochodzi z języka francuskiego
pejzaż pochodzi z języka francuskiego
pejzażysta pochodzi z języka francuskiego
pekari pochodzi z języka niemieckiego
peklować pochodzi z języka niemieckiego
pektorał pochodzi z języka łacińskiego
pektyny pochodzi z języka francuskiego
pekuniarny pochodzi z języka niemieckiego
pela pochodzi z języka włoskiego
pelagial pochodzi z języka francuskiego
pelagiczny pochodzi z języka greckiego
pelargonia pochodzi z języka łacińskiego
pele-mele pochodzi z języka francuskiego
peleng pochodzi z języka holenderskiego
pelengator pochodzi z języka rosyjskiego
peleryna pochodzi z języka francuskiego
peleton pochodzi z języka francuskiego
pelikany pochodzi z języka łacińskiego
pelisa pochodzi z języka francuskiego
pelity pochodzi z języka niemieckiego
penalny pochodzi z języka łacińskiego
pendant pochodzi z języka francuskiego
pendent pochodzi z języka łacińskiego
pendentyw pochodzi z języka francuskiego
Penelopa pochodzi z języka łacińskiego
peneplena pochodzi z języka francuskiego
penetracja pochodzi z języka łacińskiego
penetrować pochodzi z języka łacińskiego
penicylina pochodzi z języka łacińskiego
penis pochodzi z języka łacińskiego
penitencja pochodzi z języka łacińskiego
penitencjariusz pochodzi z języka łacińskiego
penitencjarny pochodzi z języka łacińskiego
penitent pochodzi z języka łacińskiego
peniuar pochodzi z języka francuskiego
pens pochodzi z języka angielskiego
pensja pochodzi z języka łacińskiego
pensjonariusz pochodzi z języka francuskiego
pensjonat pochodzi z języka francuskiego
pensjonować pochodzi z języka francuskiego
pensum pochodzi z języka łacińskiego
pentagon pochodzi z języka niemieckiego
pentagram pochodzi z języka greckiego
pentametr pochodzi z języka łacińskiego
pentan pochodzi z języka niemieckiego
pentarchia pochodzi z języka łacińskiego
pentastyl pochodzi z języka niemieckiego
pentatlon pochodzi z języka greckiego
pentatonika pochodzi z języka niemieckiego
pentoda pochodzi z języka niemieckiego
pentozy pochodzi z języka niemieckiego
peon pochodzi z języka łacińskiego
peonia pochodzi z języka łacińskiego
peperment pochodzi z języka angielskiego
pepesza pochodzi z języka rosyjskiego
pepiniera pochodzi z języka francuskiego
pepita pochodzi z języka francuskiego
peplum pochodzi z języka łacińskiego
pepsyna pochodzi z języka łacińskiego
peptony pochodzi z języka francuskiego
percepcja pochodzi z języka łacińskiego
percypować pochodzi z języka łacińskiego
peregrynacja pochodzi z języka łacińskiego
peremptoryczny pochodzi z języka łacińskiego
perfectum pochodzi z języka łacińskiego
perfekcja pochodzi z języka łacińskiego
perfidia pochodzi z języka łacińskiego
perfidny pochodzi z języka łacińskiego
perforacja pochodzi z języka francuskiego
perforator pochodzi z języka francuskiego
perforować pochodzi z języka łacińskiego
perfumeria pochodzi z języka francuskiego
perfumy pochodzi z języka francuskiego
pergamin pochodzi z języka łacińskiego
pergola pochodzi z języka włoskiego
period pochodzi z języka francuskiego
periodyczny pochodzi z języka francuskiego
periodyk pochodzi z języka francuskiego
periojkowie pochodzi z języka greckiego
perkal pochodzi z języka niemieckiego
perkalina pochodzi z języka niemieckiego
Perkun pochodzi z języka litewskiego
perkusja pochodzi z języka łacińskiego
perkusyjny pochodzi z języka łacińskiego
perl pochodzi z języka niemieckiego
perlit pochodzi z języka niemieckiego
perlon pochodzi z języka niemieckiego
personifikacja pochodzi z języka francuskiego
perspiracja pochodzi z języka francuskiego
perswadować pochodzi z języka łacińskiego
perswazja pochodzi z języka łacińskiego
persyflaż pochodzi z języka francuskiego
persz pochodzi z języka francuskiego
perszeron pochodzi z języka francuskiego
perta pochodzi z języka niemieckiego
pertraktacje pochodzi z języka łacińskiego
pertraktować pochodzi z języka łacińskiego
perturbacja pochodzi z języka łacińskiego
peruka pochodzi z języka francuskiego
perwersja pochodzi z języka łacińskiego
perydotyt pochodzi z języka niemieckiego
perydrom pochodzi z języka niemieckiego
peryferia pochodzi z języka łacińskiego
peryferyczny pochodzi z języka niemieckiego
peryfrastyczny pochodzi z języka greckiego
peryfraza pochodzi z języka łacińskiego
perygeum pochodzi z języka łacińskiego
peryglacjalny pochodzi z języka niemieckiego
peryhelium pochodzi z języka łacińskiego
peryklaz pochodzi z języka greckiego
perykopa pochodzi z języka greckiego
perymetr pochodzi z języka greckiego
perypatetyk pochodzi z języka greckiego
perypetia pochodzi z języka greckiego
perypter pochodzi z języka greckiego
peryskop pochodzi z języka niemieckiego
perystaltyka pochodzi z języka niemieckiego
perystyl pochodzi z języka niemieckiego
peseta pochodzi z języka hiszpańskiego
peso pochodzi z języka hiszpańskiego
pessarium pochodzi z języka łacińskiego
pesymista pochodzi z języka francuskiego
pesymizm pochodzi z języka niemieckiego
petent pochodzi z języka łacińskiego
petit pochodzi z języka niemieckiego
petrograf pochodzi z języka niemieckiego
petrografia pochodzi z języka niemieckiego
petrologia pochodzi z języka niemieckiego
petryfikacja pochodzi z języka niemieckiego
petunia pochodzi z języka francuskiego
petycja pochodzi z języka łacińskiego
pi pochodzi z języka greckiego
pianino pochodzi z języka włoskiego
pianissimo pochodzi z języka włoskiego
pianista pochodzi z języka niemieckiego
piano pochodzi z języka włoskiego
pianola pochodzi z języka niemieckiego
piastr pochodzi z języka włoskiego
pidżak pochodzi z języka rosyjskiego
piedestał pochodzi z języka francuskiego
pielgrzym pochodzi z języka niemieckiego
piernacz pochodzi z języka ukraińskiego
pierrot pochodzi z języka francuskiego
Pieta pochodzi z języka włoskiego
pietyzm pochodzi z języka niemieckiego
piezokwarc pochodzi z języka niemieckiego
piezometr pochodzi z języka niemieckiego
Pigmalion pochodzi z języka greckiego
Pigmeje pochodzi z języka łacińskiego
pigment pochodzi z języka łacińskiego
pigmentacja pochodzi z języka francuskiego
pik pochodzi z języka francuskiego
pik, pochodzi z języka francuskiego
pika pochodzi z języka francuskiego
pika pochodzi z języka francuskiego
pikador pochodzi z języka hiszpańskiego
pikantny pochodzi z języka francuskiego
pikielhauba pochodzi z języka niemieckiego
pikieta pochodzi z języka francuskiego
pikle pochodzi z języka angielskiego
pikling pochodzi z języka niemieckiego
piknik pochodzi z języka angielskiego
piknometr pochodzi z języka niemieckiego
piko- pochodzi z języka włoskiego
pikolo pochodzi z języka włoskiego
pikoty pochodzi z języka francuskiego
pikować pochodzi z języka francuskiego
pikryniany pochodzi z języka niemieckiego
piktografia pochodzi z języka niemieckiego
pilaster pochodzi z języka francuskiego
pilaw pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
pilot pochodzi z języka francuskiego
pilotaż pochodzi z języka francuskiego
pilotować pochodzi z języka francuskiego
piment pochodzi z języka francuskiego
pinakiel pochodzi z języka francuskiego
pinakoteka pochodzi z języka greckiego
pinceta pochodzi z języka francuskiego
pinczery pochodzi z języka niemieckiego
pinezka pochodzi z języka francuskiego
pingwiny pochodzi z języka niemieckiego
pinia pochodzi z języka włoskiego
piniole pochodzi z języka włoskiego
pion pochodzi z języka włoskiego
pionek pochodzi z języka francuskiego
pionier pochodzi z języka niemieckiego
pipetka pochodzi z języka francuskiego
pipka pochodzi z języka francuskiego
piramida pochodzi z języka niemieckiego
piramidon pochodzi z języka niemieckiego
pirargiryt pochodzi z języka niemieckiego
pirat pochodzi z języka łacińskiego
pirheliometr pochodzi z języka niemieckiego
piroelektryczność pochodzi z języka niemieckiego
pirofilit pochodzi z języka niemieckiego
piroga pochodzi z języka niemieckiego
pirogeniczny pochodzi z języka niemieckiego
pirografia pochodzi z języka niemieckiego
piroksenit pochodzi z języka niemieckiego
pirokseny pochodzi z języka francuskiego
piroksylina pochodzi z języka niemieckiego
pirolatria pochodzi z języka niemieckiego
piroluzyt pochodzi z języka niemieckiego
piromancja pochodzi z języka niemieckiego
piromania pochodzi z języka łacińskiego
pirometr pochodzi z języka francuskiego
pirop pochodzi z języka niemieckiego
piropissyt pochodzi z języka niemieckiego
pirosfera pochodzi z języka niemieckiego
pirotechnik pochodzi z języka niemieckiego
pirotechnika pochodzi z języka niemieckiego
pirotyn pochodzi z języka niemieckiego
pirs pochodzi z języka angielskiego
piruet pochodzi z języka francuskiego
pirymidyna pochodzi z języka francuskiego
piryt pochodzi z języka łacińskiego
pistacja pochodzi z języka niemieckiego
pistol pochodzi z języka francuskiego
pistolet pochodzi z języka francuskiego
piston pochodzi z języka francuskiego
pisuar pochodzi z języka francuskiego
pitagoreizm pochodzi z języka greckiego
pitagorejski pochodzi z języka greckiego
Pitia pochodzi z języka greckiego
pizzicato pochodzi z języka włoskiego
piżama pochodzi z języka angielskiego
piżmo pochodzi z języka czeskiego
plac pochodzi z języka niemieckiego
placenta pochodzi z języka łacińskiego
placet pochodzi z języka łacińskiego
plafon pochodzi z języka francuskiego
plaga pochodzi z języka łacińskiego
plagiat pochodzi z języka łacińskiego
plagiator pochodzi z języka łacińskiego
plagioklazy pochodzi z języka niemieckiego
plajta pochodzi z języka niemieckiego
plakat pochodzi z języka niemieckiego
plakieta pochodzi z języka francuskiego
plakować pochodzi z języka francuskiego
plan pochodzi z języka francuskiego
planacja pochodzi z języka łacińskiego
plandeka pochodzi z języka niemieckiego
planeta pochodzi z języka łacińskiego
planetarny pochodzi z języka niemieckiego
planetoidy pochodzi z języka niemieckiego
planigloby pochodzi z języka niemieckiego
planimetr pochodzi z języka francuskiego
planimetria pochodzi z języka francuskiego
planimetryczny pochodzi z języka niemieckiego
planisfera pochodzi z języka francuskiego
plankton pochodzi z języka niemieckiego
planować pochodzi z języka francuskiego
plansza pochodzi z języka francuskiego
plant pochodzi z języka łacińskiego
plantacja pochodzi z języka łacińskiego
plantator pochodzi z języka łacińskiego
plantować pochodzi z języka łacińskiego
plasować pochodzi z języka francuskiego
plastelina pochodzi z języka niemieckiego
plaster pochodzi z języka niemieckiego
plastron pochodzi z języka francuskiego
plastyczny pochodzi z języka niemieckiego
plastydy pochodzi z języka niemieckiego
plastyk pochodzi z języka angielskiego
plastyka pochodzi z języka niemieckiego
platan pochodzi z języka łacińskiego
plateau pochodzi z języka francuskiego
platerować pochodzi z języka niemieckiego
platforma pochodzi z języka francuskiego
platfus pochodzi z języka niemieckiego
platoniczny pochodzi z języka greckiego
platonizm pochodzi z języka niemieckiego
platycefalia pochodzi z języka łacińskiego
platyna pochodzi z języka hiszpańskiego
plazma pochodzi z języka łacińskiego
plazmatyczny pochodzi z języka francuskiego
plazmodia pochodzi z języka łacińskiego
plaża pochodzi z języka francuskiego
plądrować pochodzi z języka niemieckiego
pleban pochodzi z języka łacińskiego
plebejusz pochodzi z języka łacińskiego
plebiscyt pochodzi z języka łacińskiego
plebs pochodzi z języka łacińskiego
pled pochodzi z języka francuskiego
plejada pochodzi z języka greckiego
plejstocen pochodzi z języka niemieckiego
plektron pochodzi z języka greckiego
plenarny pochodzi z języka łacińskiego
plener pochodzi z języka francuskiego
plenerzyści pochodzi z języka francuskiego
plenipotencja pochodzi z języka łacińskiego
plenipotent pochodzi z języka łacińskiego
plenum pochodzi z języka łacińskiego
pleochroizm pochodzi z języka niemieckiego
pleonazm pochodzi z języka greckiego
plereza pochodzi z języka francuskiego
plezjozaury pochodzi z języka łacińskiego
plinta pochodzi z języka łacińskiego
pliocen pochodzi z języka niemieckiego
plisa pochodzi z języka francuskiego
plomba pochodzi z języka niemieckiego
plombować pochodzi z języka francuskiego
pludry pochodzi z języka niemieckiego
pluralis pochodzi z języka łacińskiego
pluralizm pochodzi z języka niemieckiego
pluralny pochodzi z języka łacińskiego
plus pochodzi z języka łacińskiego
plusquamperfectum pochodzi z języka łacińskiego
pozytywizm pochodzi z języka francuskiego
pozytywka pochodzi z języka niemieckiego
pozytywny pochodzi z języka łacińskiego
pragmatyczny pochodzi z języka niemieckiego
pragmatyka pochodzi z języka niemieckiego
pragmatysta pochodzi z języka angielskiego
pragmatyzm pochodzi z języka niemieckiego
prakryt pochodzi z języka niemieckiego
praktycyzm pochodzi z języka niemieckiego
praktyczny pochodzi z języka niemieckiego
praktyka pochodzi z języka łacińskiego
praktykabel pochodzi z języka niemieckiego
praktykant pochodzi z języka niemieckiego
praktykować pochodzi z języka łacińskiego
pralinka pochodzi z języka francuskiego
prałat pochodzi z języka łacińskiego
prasa pochodzi z języka niemieckiego
prasować pochodzi z języka niemieckiego
pratykabl pochodzi z języka francuskiego
prazeodym pochodzi z języka łacińskiego
prebenda pochodzi z języka łacińskiego
precedens pochodzi z języka łacińskiego
precel pochodzi z języka niemieckiego
preceptor pochodzi z języka łacińskiego
psychograf pochodzi z języka francuskiego
psychografia pochodzi z języka francuskiego
psychogram pochodzi z języka niemieckiego
psychologia pochodzi z języka niemieckiego
psychometria pochodzi z języka niemieckiego
psychoneurotyk pochodzi z języka niemieckiego
psychoneuroza pochodzi z języka niemieckiego
psychopata pochodzi z języka niemieckiego
psychopatia pochodzi z języka łacińskiego
psychopatologia pochodzi z języka niemieckiego
psychotechnika pochodzi z języka niemieckiego
psychoterapia pochodzi z języka francuskiego
psychoza pochodzi z języka łacińskiego
psychrometr pochodzi z języka niemieckiego
psylomelan pochodzi z języka niemieckiego
regulator pochodzi z języka niemieckiego
regulować pochodzi z języka łacińskiego
reguła pochodzi z języka łacińskiego
rehabilitacja pochodzi z języka łacińskiego
rehabilitować pochodzi z języka łacińskiego
Reichstag pochodzi z języka niemieckiego
Reichswera pochodzi z języka niemieckiego
reinfekcja pochodzi z języka niemieckiego
reinkarnacja pochodzi z języka niemieckiego
reja pochodzi z języka niemieckiego
rejent pochodzi z języka łacińskiego
rejestr pochodzi z języka łacińskiego
rejestracja pochodzi z języka łacińskiego
rejestrować pochodzi z języka łacińskiego
rejon pochodzi z języka francuskiego
rejs pochodzi z języka rosyjskiego
rejs pochodzi z języka portugalskiego
rejterada pochodzi z języka francuskiego
rejterować pochodzi z języka francuskiego
rek pochodzi z języka niemieckiego
rekalescencja pochodzi z języka niemieckiego
rekin pochodzi z języka francuskiego
reklama pochodzi z języka francuskiego
reklamacja pochodzi z języka łacińskiego
reklamanty pochodzi z języka łacińskiego
reklamować pochodzi z języka łacińskiego
rekolekcje pochodzi z języka łacińskiego
rekomendacja pochodzi z języka łacińskiego
rekomendować pochodzi z języka łacińskiego
rabato pochodzi z języka włoskiego
rubel pochodzi z języka rosyjskiego
ruberoid pochodzi z języka niemieckiego
rubid pochodzi z języka łacińskiego
rubież pochodzi z języka rosyjskiego
Rubikon pochodzi z języka łacińskiego
rubin pochodzi z języka łacińskiego
rubrum pochodzi z języka łacińskiego
rubrycela pochodzi z języka łacińskiego
rubryka pochodzi z języka łacińskiego
rudel pochodzi z języka niemieckiego
rudera pochodzi z języka łacińskiego
rudyment pochodzi z języka łacińskiego
rudymentarny pochodzi z języka francuskiego
rufa pochodzi z języka niemieckiego
rugby pochodzi z języka angielskiego
rugi pochodzi z języka niemieckiego
rugować pochodzi z języka niemieckiego
ruina pochodzi z języka łacińskiego
rulada pochodzi z języka francuskiego
ruletka pochodzi z języka francuskiego
rulon pochodzi z języka francuskiego
rum pochodzi z języka niemieckiego
rumb pochodzi z języka angielskiego
rumba pochodzi z języka niemieckiego
rumor pochodzi z języka łacińskiego
rumpel pochodzi z języka rosyjskiego
rumsztyk pochodzi z języka angielskiego
run pochodzi z języka angielskiego
runda pochodzi z języka niemieckiego
runy pochodzi z języka niemieckiego
runy pochodzi z języka rosyjskiego
rupia pochodzi z języka niemieckiego
ruptura pochodzi z języka łacińskiego
rustyka pochodzi z języka niemieckiego
rustykalny pochodzi z języka łacińskiego
rusycyzm pochodzi z języka łacińskiego
rusznica pochodzi z języka czeskiego
ruta pochodzi z języka łacińskiego
spedycja pochodzi z języka niemieckiego
spedytor pochodzi z języka niemieckiego
speech pochodzi z języka angielskiego
spektakl pochodzi z języka francuskiego
spektralny pochodzi z języka niemieckiego
spektrofotometr pochodzi z języka francuskiego
spektrograf pochodzi z języka niemieckiego
spektroheliograf pochodzi z języka niemieckiego
spektrometr pochodzi z języka niemieckiego
spektroskop pochodzi z języka niemieckiego
spektrum pochodzi z języka łacińskiego
spekulacja pochodzi z języka łacińskiego
spekulant pochodzi z języka niemieckiego
spekulatywny pochodzi z języka łacińskiego
spekulować pochodzi z języka łacińskiego
speleolog pochodzi z języka francuskiego
speleologia pochodzi z języka niemieckiego
spelunka pochodzi z języka łacińskiego
spencer pochodzi z języka angielskiego
sperma pochodzi z języka łacińskiego
spermatocyty pochodzi z języka niemieckiego
spermatogeneza pochodzi z języka łacińskiego
spiker pochodzi z języka angielskiego
spinele pochodzi z języka niemieckiego
spinning pochodzi z języka angielskiego
spirala pochodzi z języka łacińskiego
wandalizm pochodzi z języka niemieckiego
wanilia pochodzi z języka francuskiego
wanilina pochodzi z języka francuskiego
wanna pochodzi z języka niemieckiego
wanty pochodzi z języka niemieckiego
wańtuch pochodzi z języka niemieckiego
wapory pochodzi z języka łacińskiego
war pochodzi z języka angielskiego
warcaby pochodzi z języka czeskiego
wariacja pochodzi z języka łacińskiego
wariant pochodzi z języka łacińskiego
wariometr pochodzi z języka niemieckiego
wariować pochodzi z języka łacińskiego
warrant pochodzi z języka angielskiego
warta pochodzi z języka niemieckiego
wasal pochodzi z języka łacińskiego
wata pochodzi z języka niemieckiego
wataha pochodzi z języka ukraińskiego
watażka pochodzi z języka ukraińskiego
waterklozet pochodzi z języka angielskiego
waterlinia pochodzi z języka angielskiego
waterpolo pochodzi z języka angielskiego
waterproof pochodzi z języka angielskiego
watolina pochodzi z języka rosyjskiego
waza pochodzi z języka niemieckiego
wazelina pochodzi z języka niemieckiego
wazon pochodzi z języka włoskiego
wecować pochodzi z języka niemieckiego
plusz pochodzi z języka niemieckiego
plutokracja pochodzi z języka greckiego
plutokrata pochodzi z języka angielskiego
Pluton pochodzi z języka greckiego
pluton pochodzi z języka francuskiego
pluton pochodzi z języka łacińskiego
plutoniczny pochodzi z języka niemieckiego
plutonizm pochodzi z języka niemieckiego
pluwiometr pochodzi z języka francuskiego
pneumatofor pochodzi z języka niemieckiego
pneumatoliza pochodzi z języka łacińskiego
pneumatyczny pochodzi z języka niemieckiego
polaryzator pochodzi z języka francuskiego
polaryzować pochodzi z języka francuskiego
poldery pochodzi z języka holenderskiego
polemika pochodzi z języka niemieckiego
polemista pochodzi z języka francuskiego
polemizować pochodzi z języka niemieckiego
polenta pochodzi z języka włoskiego
poler pochodzi z języka niemieckiego
polerować pochodzi z języka niemieckiego
poliamidy pochodzi z języka niemieckiego
poliandria pochodzi z języka francuskiego
polianit pochodzi z języka niemieckiego
polibazyt pochodzi z języka niemieckiego
polichromia pochodzi z języka francuskiego
polichromiczny pochodzi z języka niemieckiego
policja pochodzi z języka niemieckiego
policmajster pochodzi z języka rosyjskiego
poliembrionia pochodzi z języka łacińskiego
polifagi pochodzi z języka greckiego
polifagia pochodzi z języka greckiego
polifiletyzm pochodzi z języka niemieckiego
polifonia pochodzi z języka niemieckiego
polifoniczny pochodzi z języka niemieckiego
poligamia pochodzi z języka łacińskiego
poligamiczny pochodzi z języka niemieckiego
poligenizm pochodzi z języka francuskiego
poliglota pochodzi z języka niemieckiego
poligon pochodzi z języka łacińskiego
poligonalny pochodzi z języka francuskiego
poligrafia pochodzi z języka francuskiego
pasaż pochodzi z języka francuskiego
pasażer pochodzi z języka francuskiego
pascha pochodzi z języka łacińskiego
paseizm pochodzi z języka francuskiego
paser pochodzi z języka niemieckiego
pasja pochodzi z języka francuskiego
pasja pochodzi z języka łacińskiego
pasjans pochodzi z języka francuskiego
pasjonat pochodzi z języka łacińskiego
pasjonować pochodzi z języka francuskiego
pasmanteria pochodzi z języka francuskiego
pasować pochodzi z języka niemieckiego
passa pochodzi z języka francuskiego
passacaglia pochodzi z języka włoskiego
passim pochodzi z języka łacińskiego
passionato pochodzi z języka włoskiego
passus pochodzi z języka łacińskiego
pasta pochodzi z języka włoskiego
pastel pochodzi z języka francuskiego
pasteryzacja pochodzi z języka francuskiego
pasteryzator pochodzi z języka francuskiego
pasteryzować pochodzi z języka francuskiego
pastisz pochodzi z języka francuskiego
pastor pochodzi z języka niemieckiego
pastorale pochodzi z języka włoskiego
pastorał pochodzi z języka łacińskiego
pastorałka pochodzi z języka łacińskiego
pastylka pochodzi z języka francuskiego
pasygrafia pochodzi z języka niemieckiego
pasywa pochodzi z języka łacińskiego
pasywny pochodzi z języka łacińskiego
pasza pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
paszkwil pochodzi z języka włoskiego
paszport pochodzi z języka francuskiego
pasztet pochodzi z języka niemieckiego
pat pochodzi z języka niemieckiego
patarafka pochodzi z języka francuskiego
patena pochodzi z języka łacińskiego
patent pochodzi z języka niemieckiego
polihistor pochodzi z języka niemieckiego
Polihymnia pochodzi z języka łacińskiego
poliklinika pochodzi z języka niemieckiego
polikondensacja pochodzi z języka niemieckiego
polimeria pochodzi z języka niemieckiego
polimery pochodzi z języka niemieckiego
polimeryzacja pochodzi z języka niemieckiego
polimorficzny pochodzi z języka niemieckiego
polimorfizm pochodzi z języka niemieckiego
polip pochodzi z języka łacińskiego
poliptyk pochodzi z języka greckiego
polisa pochodzi z języka francuskiego
polistyren pochodzi z języka angielskiego
poliszynel pochodzi z języka francuskiego
politechniczny pochodzi z języka niemieckiego
politechnika pochodzi z języka niemieckiego
politeista pochodzi z języka niemieckiego
politeizm pochodzi z języka niemieckiego
politura pochodzi z języka łacińskiego
polityczny pochodzi z języka łacińskiego
polityk pochodzi z języka łacińskiego
polityka pochodzi z języka niemieckiego
poliuria pochodzi z języka łacińskiego
poliwalentny pochodzi z języka niemieckiego
polo pochodzi z języka angielskiego
polon pochodzi z języka łacińskiego
polonez pochodzi z języka francuskiego
polonica pochodzi z języka łacińskiego
polonista pochodzi z języka łacińskiego
polonizować pochodzi z języka łacińskiego
polucja pochodzi z języka łacińskiego
pomada pochodzi z języka francuskiego
pomarańcza pochodzi z języka włoskiego
pomidor pochodzi z języka włoskiego
pomolog pochodzi z języka niemieckiego
pomologia pochodzi z języka niemieckiego
pompa pochodzi z języka łacińskiego
pompa pochodzi z języka francuskiego
pompatyczny pochodzi z języka łacińskiego
pompela pochodzi z języka angielskiego
pompier pochodzi z języka francuskiego
pompon pochodzi z języka francuskiego
poncho pochodzi z języka hiszpańskiego
poncz pochodzi z języka angielskiego
ponderabilia pochodzi z języka łacińskiego
ponor pochodzi z języka słoweńskiego
ponton pochodzi z języka francuskiego
pontonier pochodzi z języka francuskiego
pontyfikalia pochodzi z języka łacińskiego
pontyfikat pochodzi z języka łacińskiego
pony pochodzi z języka angielskiego
pop pochodzi z języka rosyjskiego
popadia pochodzi z języka rosyjskiego
popełnia pochodzi z języka francuskiego
populacja pochodzi z języka łacińskiego
popularny pochodzi z języka łacińskiego
popularowie pochodzi z języka łacińskiego
popularyzacja pochodzi z języka niemieckiego
popularyzator pochodzi z języka niemieckiego
popularyzować pochodzi z języka francuskiego
por pochodzi z języka greckiego
por pochodzi z języka włoskiego
porcelana pochodzi z języka łacińskiego
porcja pochodzi z języka łacińskiego
porfir pochodzi z języka niemieckiego
porfiryt pochodzi z języka niemieckiego
pornografia pochodzi z języka niemieckiego
pornograficzny pochodzi z języka niemieckiego
porohy pochodzi z języka ukraińskiego
port pochodzi z języka łacińskiego
portal pochodzi z języka łacińskiego
portatyl pochodzi z języka łacińskiego
portatywny pochodzi z języka francuskiego
porter pochodzi z języka angielskiego
portfel pochodzi z języka francuskiego
portier pochodzi z języka francuskiego
portmonetka pochodzi z języka francuskiego
porto pochodzi z języka włoskiego
portret pochodzi z języka francuskiego
portulaka pochodzi z języka łacińskiego
portwajn pochodzi z języka niemieckiego
portyk pochodzi z języka łacińskiego
Posejdon pochodzi z języka greckiego
posesja pochodzi z języka łacińskiego
posesjonat pochodzi z języka łacińskiego
posesor pochodzi z języka łacińskiego
poste-restante pochodzi z języka francuskiego
posterunek pochodzi z języka niemieckiego
postimpresjonizm pochodzi z języka łacińskiego
postoły pochodzi z języka tureckiego
postponować pochodzi z języka łacińskiego
postscriptum pochodzi z języka łacińskiego
postsynchron pochodzi z języka angielskiego
postulat pochodzi z języka łacińskiego
postulować pochodzi z języka łacińskiego
postument pochodzi z języka łacińskiego
postura pochodzi z języka niemieckiego
postylla pochodzi z języka łacińskiego
posybilista pochodzi z języka francuskiego
posybilizm pochodzi z języka francuskiego
potamologia pochodzi z języka niemieckiego
potas pochodzi z języka francuskiego
potaż pochodzi z języka niemieckiego
potencja pochodzi z języka łacińskiego
potencjalny pochodzi z języka łacińskiego
potencjał pochodzi z języka łacińskiego
potencjometr pochodzi z języka niemieckiego
potentat pochodzi z języka łacińskiego
potpourri pochodzi z języka francuskiego
poza pochodzi z języka francuskiego
pozer pochodzi z języka francuskiego
pozycja pochodzi z języka łacińskiego
pozytron pochodzi z języka niemieckiego
pozytyw pochodzi z języka niemieckiego
pozytywista pochodzi z języka francuskiego
precesja pochodzi z języka łacińskiego
precjoza pochodzi z języka łacińskiego
precypitacja pochodzi z języka łacińskiego
precyzja pochodzi z języka francuskiego
precyzować pochodzi z języka francuskiego
predella pochodzi z języka włoskiego
predestynacja pochodzi z języka łacińskiego
predykant pochodzi z języka łacińskiego
predykat pochodzi z języka łacińskiego
predylekcja pochodzi z języka francuskiego
predyspozycja pochodzi z języka niemieckiego
prefabrykat pochodzi z języka francuskiego
prefacja pochodzi z języka łacińskiego
prefekt pochodzi z języka łacińskiego
prefektura pochodzi z języka łacińskiego
preferencja pochodzi z języka francuskiego
prefiks pochodzi z języka łacińskiego
preformacja pochodzi z języka niemieckiego
pregrawacje pochodzi z języka łacińskiego
prehistoria pochodzi z języka niemieckiego
prejudykat pochodzi z języka łacińskiego
prekambr pochodzi z języka niemieckiego
prekluzja pochodzi z języka łacińskiego
prekonizacja pochodzi z języka łacińskiego
prekursor pochodzi z języka łacińskiego
prelegent pochodzi z języka łacińskiego
prelekcja pochodzi z języka łacińskiego
preliminaria pochodzi z języka łacińskiego
preliminarz pochodzi z języka francuskiego
premedytacja pochodzi z języka łacińskiego
premia pochodzi z języka łacińskiego
premier pochodzi z języka francuskiego
premiera pochodzi z języka francuskiego
preopinant pochodzi z języka łacińskiego
preparacja pochodzi z języka łacińskiego
preparat pochodzi z języka niemieckiego
prezbiterium pochodzi z języka łacińskiego
prezencja pochodzi z języka łacińskiego
prezent pochodzi z języka francuskiego
prezentacja pochodzi z języka łacińskiego
prezentować pochodzi z języka łacińskiego
prezerwatywa pochodzi z języka francuskiego
prezes pochodzi z języka łacińskiego
prezydent pochodzi z języka francuskiego
prezydentura pochodzi z języka niemieckiego
prezydialny pochodzi z języka niemieckiego
prezydium pochodzi z języka łacińskiego
pręgierz pochodzi z języka niemieckiego
prima pochodzi z języka łacińskiego
primabalerina pochodzi z języka włoskiego
primadonna pochodzi z języka włoskiego
priorytet pochodzi z języka niemieckiego
pro- pochodzi z języka łacińskiego
probabilistyka pochodzi z języka łacińskiego
probabilizm pochodzi z języka niemieckiego
probierz pochodzi z języka niemieckiego
problem pochodzi z języka greckiego
problematyczny pochodzi z języka niemieckiego
problematyka pochodzi z języka niemieckiego
proboszcz pochodzi z języka czeskiego
proceder pochodzi z języka łacińskiego
procedura pochodzi z języka niemieckiego
procent pochodzi z języka niemieckiego
proces pochodzi z języka łacińskiego
procesja pochodzi z języka łacińskiego
prodiż pochodzi z języka francuskiego
prodrom pochodzi z języka greckiego
producent pochodzi z języka łacińskiego
produkcja pochodzi z języka łacińskiego
produkt pochodzi z języka łacińskiego
produktywny pochodzi z języka niemieckiego
profan pochodzi z języka łacińskiego
profanacja pochodzi z języka łacińskiego
profanować pochodzi z języka łacińskiego
profesja pochodzi z języka łacińskiego
profesjonalny pochodzi z języka rosyjskiego
profesor pochodzi z języka łacińskiego
profesura pochodzi z języka niemieckiego
profesura pochodzi z języka rosyjskiego
profil pochodzi z języka francuskiego
profilaktyczny pochodzi z języka francuskiego
profit pochodzi z języka francuskiego
profitka pochodzi z języka niemieckiego
proforma pochodzi z języka łacińskiego
profos pochodzi z języka niemieckiego
profuzja pochodzi z języka łacińskiego
progenitura pochodzi z języka niemieckiego
prognatyzm pochodzi z języka niemieckiego
prognostyk pochodzi z języka łacińskiego
prognostyka pochodzi z języka niemieckiego
prognoza pochodzi z języka łacińskiego
program pochodzi z języka francuskiego
progres pochodzi z języka łacińskiego
progresja pochodzi z języka łacińskiego
projekt pochodzi z języka niemieckiego
projektor pochodzi z języka niemieckiego
proklamacja pochodzi z języka łacińskiego
progresywny pochodzi z języka francuskiego
prohibicja pochodzi z języka łacińskiego
prohibicjoniści pochodzi z języka angielskiego
prohibicjonizm pochodzi z języka angielskiego
prohibita pochodzi z języka łacińskiego
projekcja pochodzi z języka łacińskiego
proklamować pochodzi z języka łacińskiego
proklityka pochodzi z języka francuskiego
prokonsul pochodzi z języka łacińskiego
prokura pochodzi z języka łacińskiego
prokurator pochodzi z języka łacińskiego
prokuratoria pochodzi z języka łacińskiego
prokuratura pochodzi z języka niemieckiego
prolegomena pochodzi z języka greckiego
proletariat pochodzi z języka niemieckiego
proletariusz pochodzi z języka łacińskiego
proletaryzacja pochodzi z języka francuskiego
proliferacja pochodzi z języka niemieckiego
prolifikacja pochodzi z języka łacińskiego
prolog pochodzi z języka łacińskiego
prolongacja pochodzi z języka niemieckiego
prolongata pochodzi z języka łacińskiego
prolongować pochodzi z języka łacińskiego
promenada pochodzi z języka francuskiego
promesa pochodzi z języka francuskiego
promet pochodzi z języka łacińskiego
Prometeusz pochodzi z języka greckiego
promil pochodzi z języka łacińskiego
promiskuityzm pochodzi z języka łacińskiego
promocja pochodzi z języka łacińskiego
promorfologia pochodzi z języka niemieckiego
promotor pochodzi z języka łacińskiego
promulgacja pochodzi z języka łacińskiego
promulgować pochodzi z języka łacińskiego
pronominacja pochodzi z języka łacińskiego
propagacja pochodzi z języka łacińskiego
propagandzista pochodzi z języka niemieckiego
propagować pochodzi z języka łacińskiego
proparoksytonon pochodzi z języka greckiego
propedeutyka pochodzi z języka niemieckiego
propileje pochodzi z języka łacińskiego
propinacja pochodzi z języka niemieckiego
proponować pochodzi z języka łacińskiego
proporcja pochodzi z języka łacińskiego
proporcjonalny pochodzi z języka łacińskiego
propozycja pochodzi z języka łacińskiego
propretor pochodzi z języka łacińskiego
propylen pochodzi z języka niemieckiego
prorektor pochodzi z języka niemieckiego
prorogacja pochodzi z języka łacińskiego
proscenium pochodzi z języka łacińskiego
prosektor pochodzi z języka łacińskiego
proskrypcja pochodzi z języka łacińskiego
prospekt pochodzi z języka niemieckiego
prosperować pochodzi z języka łacińskiego
prostracja pochodzi z języka łacińskiego
prostytucja pochodzi z języka łacińskiego
prostytuować pochodzi z języka niemieckiego
prostytutka pochodzi z języka łacińskiego
protagonista pochodzi z języka greckiego
protaktyn pochodzi z języka łacińskiego
protaminy pochodzi z języka niemieckiego
protargol pochodzi z języka niemieckiego
protegować pochodzi z języka łacińskiego
proteidy pochodzi z języka niemieckiego
proteinoterapia pochodzi z języka francuskiego
proteiny pochodzi z języka niemieckiego
protekcja pochodzi z języka łacińskiego
protekcjonalny pochodzi z języka łacińskiego
protekcjonizm pochodzi z języka francuskiego
protektor pochodzi z języka łacińskiego
protektorat pochodzi z języka francuskiego
protest pochodzi z języka niemieckiego
protestacja pochodzi z języka łacińskiego
protestant pochodzi z języka łacińskiego
protestantyzm pochodzi z języka niemieckiego
protestować pochodzi z języka łacińskiego
Proteusz pochodzi z języka greckiego
proteza pochodzi z języka francuskiego
protistologia pochodzi z języka francuskiego
protokolant pochodzi z języka niemieckiego
protokolarny pochodzi z języka łacińskiego
protokół pochodzi z języka łacińskiego
proton pochodzi z języka niemieckiego
protonotariusz pochodzi z języka łacińskiego
protoplasta pochodzi z języka niemieckiego
protoplazma pochodzi z języka niemieckiego
prototyp pochodzi z języka niemieckiego
protozoologia pochodzi z języka angielskiego
protraktor pochodzi z języka niemieckiego
protuberancje pochodzi z języka niemieckiego
proweniencja pochodzi z języka niemieckiego
prowiant pochodzi z języka niemieckiego
prowidencjalizm pochodzi z języka francuskiego
prowincja pochodzi z języka łacińskiego
prowincjał pochodzi z języka łacińskiego
prowizja pochodzi z języka niemieckiego
prowizor pochodzi z języka łacińskiego
prowizorium pochodzi z języka łacińskiego
prowizoryczny pochodzi z języka niemieckiego
prowodyr pochodzi z języka ukraińskiego
prowokacja pochodzi z języka łacińskiego
prowokator pochodzi z języka łacińskiego
prowokować pochodzi z języka łacińskiego
proza pochodzi z języka łacińskiego
prozaiczny pochodzi z języka niemieckiego
prozaik pochodzi z języka łacińskiego
prozelita pochodzi z języka łacińskiego
prozelityzm pochodzi z języka francuskiego
Prozerpina pochodzi z języka łacińskiego
prozodia pochodzi z języka łacińskiego
prozopopeja pochodzi z języka łacińskiego
prożektor pochodzi z języka francuskiego
próba pochodzi z języka niemieckiego
pruderia pochodzi z języka francuskiego
prunela pochodzi z języka francuskiego
prustyt pochodzi z języka niemieckiego
prycza pochodzi z języka niemieckiego
prymaria pochodzi z języka łacińskiego
prymas pochodzi z języka łacińskiego
prymat pochodzi z języka łacińskiego
prymicja pochodzi z języka łacińskiego
prymityw pochodzi z języka łacińskiego
prymitywny pochodzi z języka łacińskiego
prymka pochodzi z języka niemieckiego
prymula pochodzi z języka łacińskiego
prymus pochodzi z języka łacińskiego
pryncypalny pochodzi z języka łacińskiego
pryncypał pochodzi z języka niemieckiego
pryncypat pochodzi z języka łacińskiego
pryncypialny pochodzi z języka łacińskiego
pryncypium pochodzi z języka łacińskiego
prysiudy pochodzi z języka ukraińskiego
prywata pochodzi z języka łacińskiego
prywatny pochodzi z języka łacińskiego
pryzmat pochodzi z języka greckiego
przeor pochodzi z języka czeskiego
przeorysza pochodzi z języka łacińskiego
przywilej pochodzi z języka łacińskiego
psalm pochodzi z języka łacińskiego
psalmodia pochodzi z języka łacińskiego
psałterz pochodzi z języka łacińskiego
pseudo- pochodzi z języka greckiego
pseudomorfizm pochodzi z języka francuskiego
pseudonim pochodzi z języka francuskiego
psychastenia pochodzi z języka łacińskiego
psyche pochodzi z języka greckiego
psychiatra pochodzi z języka niemieckiego
psychiatria pochodzi z języka niemieckiego
psychika pochodzi z języka greckiego
psychoanalityk pochodzi z języka niemieckiego
psychoanaliza pochodzi z języka niemieckiego
psychodiagnostyka pochodzi z języka niemieckiego
psychofizjolog pochodzi z języka niemieckiego
psychofizjologia pochodzi z języka niemieckiego
psychofizyczny pochodzi z języka niemieckiego
psychofizyka pochodzi z języka niemieckiego
psychogeneza pochodzi z języka łacińskiego
pterodaktyle pochodzi z języka łacińskiego
ptialina pochodzi z języka francuskiego
ptifurki pochodzi z języka francuskiego
ptomainy pochodzi z języka niemieckiego
publicysta pochodzi z języka francuskiego
publicystyka pochodzi z języka niemieckiego
publiczny pochodzi z języka łacińskiego
publika pochodzi z języka łacińskiego
publikacja pochodzi z języka łacińskiego
publikować pochodzi z języka łacińskiego
puchacz pochodzi z języka ukraińskiego
puchar pochodzi z języka niemieckiego
pucz pochodzi z języka niemieckiego
pud pochodzi z języka rosyjskiego
pudding pochodzi z języka angielskiego
pudel pochodzi z języka niemieckiego
puder pochodzi z języka niemieckiego
pudlingowanie pochodzi z języka angielskiego
puentylizm pochodzi z języka francuskiego
puf pochodzi z języka francuskiego
pugilares pochodzi z języka łacińskiego
puginał pochodzi z języka włoskiego
pukiel pochodzi z języka czeskiego
pul pochodzi z języka angielskiego
pula pochodzi z języka francuskiego
pularda pochodzi z języka francuskiego
pulower pochodzi z języka angielskiego
pulpety pochodzi z języka włoskiego
pulpit pochodzi z języka łacińskiego
puls pochodzi z języka łacińskiego
pulsacja pochodzi z języka niemieckiego
pult pochodzi z języka niemieckiego
pulweryzacja pochodzi z języka francuskiego
pulweryzator pochodzi z języka niemieckiego
puma pochodzi z języka niemieckiego
pumeks pochodzi z języka łacińskiego
pumpernikiel pochodzi z języka niemieckiego
punkcja pochodzi z języka łacińskiego
punkt pochodzi z języka łacińskiego
punktacja pochodzi z języka niemieckiego
punktualny pochodzi z języka łacińskiego
pupil pochodzi z języka łacińskiego
pupilarny pochodzi z języka łacińskiego
puree pochodzi z języka francuskiego
purpura pochodzi z języka łacińskiego
purpurat pochodzi z języka łacińskiego
purpuryna pochodzi z języka niemieckiego
puryfikacja pochodzi z języka łacińskiego
puryfikator pochodzi z języka łacińskiego
puryny pochodzi z języka niemieckiego
purysta pochodzi z języka francuskiego
purytanin pochodzi z języka angielskiego
purytanizm pochodzi z języka niemieckiego
puryzm pochodzi z języka francuskiego
puszta pochodzi z języka węgierskiego
putto pochodzi z języka włoskiego
puzon pochodzi z języka czeskiego
puzzolana pochodzi z języka włoskiego
pykniczny pochodzi z języka greckiego
pyknik pochodzi z języka niemieckiego
pylony pochodzi z języka francuskiego
pypeć pochodzi z języka niemieckiego
quadrivium pochodzi z języka łacińskiego
quasi pochodzi z języka łacińskiego
quattrocento pochodzi z języka włoskiego
pytel pochodzi z języka niemieckiego
Pyton pochodzi z języka greckiego
quebracho pochodzi z języka hiszpańskiego
quorum pochodzi z języka łacińskiego
rab pochodzi z języka rosyjskiego
rabarbar pochodzi z języka niemieckiego
rabat pochodzi z języka niemieckiego
rabata pochodzi z języka niemieckiego
rabaty pochodzi z języka francuskiego
rabbi pochodzi z języka łacińskiego
rabin pochodzi z języka łacińskiego
rabinat pochodzi z języka niemieckiego
raca pochodzi z języka włoskiego
race pochodzi z języka angielskiego
rachmistrz pochodzi z języka niemieckiego
rachunek pochodzi z języka niemieckiego
racja pochodzi z języka łacińskiego
racjonalista pochodzi z języka francuskiego
racjonalizacja pochodzi z języka francuskiego
racjonalizm pochodzi z języka francuskiego
racjonalizować pochodzi z języka francuskiego
racjonalny pochodzi z języka łacińskiego
rad pochodzi z języka łacińskiego
radar pochodzi z języka angielskiego
radiacja pochodzi z języka łacińskiego
radialny pochodzi z języka francuskiego
radian pochodzi z języka francuskiego
radiant pochodzi z języka łacińskiego
radiator pochodzi z języka francuskiego
radio pochodzi z języka francuskiego
radioaktywny pochodzi z języka niemieckiego
radiochemia pochodzi z języka niemieckiego
radiofonia pochodzi z języka niemieckiego
radiogoniometr pochodzi z języka francuskiego
radiogoniometria pochodzi z języka niemieckiego
radiografia pochodzi z języka niemieckiego
radiogram pochodzi z języka niemieckiego
radiolog pochodzi z języka niemieckiego
radiologia pochodzi z języka francuskiego
radiometr pochodzi z języka niemieckiego
radiosonda pochodzi z języka niemieckiego
radiotechnika pochodzi z języka francuskiego
radiotelefonia pochodzi z języka francuskiego
radiotelegraf pochodzi z języka niemieckiego
radiotelegram pochodzi z języka francuskiego
radioteleskop pochodzi z języka niemieckiego
radioterapia pochodzi z języka francuskiego
radon pochodzi z języka niemieckiego
radykalizm pochodzi z języka francuskiego
radykalny pochodzi z języka łacińskiego
radykał pochodzi z języka łacińskiego
radża pochodzi z języka angielskiego
radżputowie pochodzi z języka angielskiego
rafia pochodzi z języka angielskiego
rafinada pochodzi z języka francuskiego
rafineria pochodzi z języka francuskiego
rafinować pochodzi z języka francuskiego
rafinowany pochodzi z języka francuskiego
rafinoza pochodzi z języka niemieckiego
rafia pochodzi z języka niemieckiego
raglan pochodzi z języka angielskiego
ragout pochodzi z języka francuskiego
ragtime pochodzi z języka angielskiego
rajer pochodzi z języka niemieckiego
rajgras pochodzi z języka angielskiego
rajszyna pochodzi z języka niemieckiego
rajtarzy pochodzi z języka niemieckiego
rajtuzy pochodzi z języka niemieckiego
rakarz pochodzi z języka niemieckiego
rakiel pochodzi z języka niemieckiego
rakieta pochodzi z języka niemieckiego
rakieta pochodzi z języka francuskiego
raksy pochodzi z języka niemieckiego
rallentando pochodzi z języka włoskiego
ramazan pochodzi z języka tureckiego
rami pochodzi z języka niemieckiego
ramol pochodzi z języka francuskiego
ramota pochodzi z języka ukraińskiego
rampa pochodzi z języka francuskiego
rancho pochodzi z języka hiszpańskiego
ranga pochodzi z języka niemieckiego
rani pochodzi z języka niemieckiego
ranwers pochodzi z języka francuskiego
rańtuch pochodzi z języka niemieckiego
rapier pochodzi z języka francuskiego
raport pochodzi z języka francuskiego
rapsod pochodzi z języka greckiego
rapsodia pochodzi z języka łacińskiego
rapt pochodzi z języka łacińskiego
raptularz pochodzi z języka łacińskiego
raptus pochodzi z języka łacińskiego
rarytas pochodzi z języka łacińskiego
rasizm pochodzi z języka francuskiego
raszpla pochodzi z języka niemieckiego
rata pochodzi z języka łacińskiego
ratafia pochodzi z języka francuskiego
ratler pochodzi z języka niemieckiego
ratusz pochodzi z języka niemieckiego
ratyfikacja pochodzi z języka niemieckiego
ratyfikować pochodzi z języka łacińskiego
ratyna pochodzi z języka francuskiego
raut pochodzi z języka angielskiego
raut pochodzi z języka niemieckiego
raznoczyńcy pochodzi z języka rosyjskiego
reakcja pochodzi z języka francuskiego
reaktancja pochodzi z języka francuskiego
reaktor pochodzi z języka rosyjskiego
realia pochodzi z języka łacińskiego
realista pochodzi z języka francuskiego
realistyczny pochodzi z języka niemieckiego
realizacja pochodzi z języka francuskiego
realizm pochodzi z języka niemieckiego
realizować pochodzi z języka francuskiego
realny pochodzi z języka łacińskiego
reasumować pochodzi z języka łacińskiego
rebelia pochodzi z języka łacińskiego
rebus pochodzi z języka łacińskiego
recenzent pochodzi z języka łacińskiego
recenzja pochodzi z języka łacińskiego
recepcja pochodzi z języka łacińskiego
recepis pochodzi z języka łacińskiego
recepta pochodzi z języka łacińskiego
receptor pochodzi z języka łacińskiego
receptura pochodzi z języka niemieckiego
reces pochodzi z języka łacińskiego
recesja pochodzi z języka łacińskiego
recesywny pochodzi z języka niemieckiego
recital pochodzi z języka angielskiego
recto pochodzi z języka łacińskiego
recydywa pochodzi z języka niemieckiego
recydywista pochodzi z języka łacińskiego
recytator pochodzi z języka łacińskiego
recytatyw pochodzi z języka niemieckiego
recytować pochodzi z języka łacińskiego
reda pochodzi z języka niemieckiego
redagować pochodzi z języka łacińskiego
redakcja pochodzi z języka francuskiego
redaktor pochodzi z języka francuskiego
redan pochodzi z języka francuskiego
redemptoryści pochodzi z języka łacińskiego
redukcja pochodzi z języka łacińskiego
redukować pochodzi z języka łacińskiego
reduktor pochodzi z języka łacińskiego
reduplikacja pochodzi z języka łacińskiego
reduta pochodzi z języka francuskiego
redystrybucja pochodzi z języka niemieckiego
ref pochodzi z języka niemieckiego
refakcja pochodzi z języka niemieckiego
refektarz pochodzi z języka łacińskiego
referat pochodzi z języka niemieckiego
referencja pochodzi z języka niemieckiego
referendarz pochodzi z języka łacińskiego
referendum pochodzi z języka łacińskiego
referent pochodzi z języka łacińskiego
referować pochodzi z języka łacińskiego
refleks pochodzi z języka łacińskiego
refleksja pochodzi z języka łacińskiego
refleksologia pochodzi z języka rosyjskiego
reflektor pochodzi z języka niemieckiego
reflektować pochodzi z języka łacińskiego
reflinka pochodzi z języka niemieckiego
reforma pochodzi z języka francuskiego
reformacja pochodzi z języka łacińskiego
reformator pochodzi z języka łacińskiego
reformizm pochodzi z języka rosyjskiego
reformować pochodzi z języka łacińskiego
refować pochodzi z języka niemieckiego
refrakcja pochodzi z języka łacińskiego
refraktometr pochodzi z języka niemieckiego
refraktor pochodzi z języka niemieckiego
refren pochodzi z języka francuskiego
regulacja pochodzi z języka niemieckiego
regulamin pochodzi z języka łacińskiego
regularny pochodzi z języka łacińskiego
rekompensata pochodzi z języka łacińskiego
rekompensować pochodzi z języka łacińskiego
rekonesans pochodzi z języka francuskiego
rekonstrukcja pochodzi z języka niemieckiego
rekonstruować pochodzi z języka niemieckiego
rekonwalescencja pochodzi z języka łacińskiego
rekonwalescent pochodzi z języka łacińskiego
rekord pochodzi z języka angielskiego
rekreacja pochodzi z języka łacińskiego
rekrut pochodzi z języka niemieckiego
rekryminacja pochodzi z języka niemieckiego
rektor pochodzi z języka łacińskiego
rektorat pochodzi z języka łacińskiego
rektyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
rektyfikator pochodzi z języka niemieckiego
rektyfikować pochodzi z języka łacińskiego
rekuperacja pochodzi z języka łacińskiego
rekurencyjny pochodzi z języka łacińskiego
rekurs pochodzi z języka łacińskiego
rekuza pochodzi z języka łacińskiego
rekwirować pochodzi z języka łacińskiego
rekwizycja pochodzi z języka łacińskiego
rekwizyt pochodzi z języka łacińskiego
rekwizytor pochodzi z języka niemieckiego
relaksacja pochodzi z języka łacińskiego
relatywizm pochodzi z języka francuskiego
relatywny pochodzi z języka łacińskiego
relegacja pochodzi z języka łacińskiego
relegować pochodzi z języka łacińskiego
relief pochodzi z języka francuskiego
religia pochodzi z języka łacińskiego
relikt pochodzi z języka łacińskiego
relikwiarz pochodzi z języka łacińskiego
relikwie pochodzi z języka łacińskiego
reling pochodzi z języka niemieckiego
rels pochodzi z języka angielskiego
remanent pochodzi z języka łacińskiego
remarka pochodzi z języka francuskiego
remburs pochodzi z języka francuskiego
remedium pochodzi z języka łacińskiego
remilitaryzacja pochodzi z języka angielskiego
reminiscencja pochodzi z języka łacińskiego
remis pochodzi z języka francuskiego
remisja pochodzi z języka łacińskiego
remitent pochodzi z języka łacińskiego
remiza pochodzi z języka francuskiego
remonstracja pochodzi z języka łacińskiego
remonstrować pochodzi z języka łacińskiego
remont pochodzi z języka francuskiego
remontant pochodzi z języka francuskiego
remontować pochodzi z języka francuskiego
remuneracja pochodzi z języka łacińskiego
renegat pochodzi z języka łacińskiego
rener pochodzi z języka angielskiego
renesans pochodzi z języka francuskiego
renkloda pochodzi z języka francuskiego
renoma pochodzi z języka francuskiego
renons pochodzi z języka francuskiego
renowacja pochodzi z języka łacińskiego
renta pochodzi z języka niemieckiego
rentgenografia pochodzi z języka niemieckiego
rentgenogram pochodzi z języka niemieckiego
rentgenologia pochodzi z języka niemieckiego
rentgenoskopia pochodzi z języka niemieckiego
rentgenoterapia pochodzi z języka niemieckiego
rentier pochodzi z języka francuskiego
renversement pochodzi z języka francuskiego
reorganizacja pochodzi z języka francuskiego
reorganizować pochodzi z języka francuskiego
reostat pochodzi z języka niemieckiego
reotaksja pochodzi z języka niemieckiego
reotropizm pochodzi z języka niemieckiego
reparacja pochodzi z języka łacińskiego
reparować pochodzi z języka łacińskiego
repartycja pochodzi z języka niemieckiego
repasaż pochodzi z języka francuskiego
repatriant pochodzi z języka łacińskiego
repatriować pochodzi z języka łacińskiego
reper pochodzi z języka francuskiego
reperkusja pochodzi z języka łacińskiego
repertorium pochodzi z języka łacińskiego
repertuar pochodzi z języka francuskiego
repetent pochodzi z języka łacińskiego
repetier pochodzi z języka niemieckiego
repetować pochodzi z języka łacińskiego
repetycja pochodzi z języka łacińskiego
repetytor pochodzi z języka łacińskiego
repetytorium pochodzi z języka łacińskiego
replika pochodzi z języka łacińskiego
replikować pochodzi z języka łacińskiego
report pochodzi z języka francuskiego
reportaż pochodzi z języka francuskiego
reporter pochodzi z języka angielskiego
repozycja pochodzi z języka łacińskiego
repozytorium pochodzi z języka łacińskiego
represalia pochodzi z języka łacińskiego
represja pochodzi z języka francuskiego
reprezentacja pochodzi z języka łacińskiego
reprezentant pochodzi z języka łacińskiego
reprezentować pochodzi z języka łacińskiego
reprodukcja pochodzi z języka niemieckiego
reprymenda pochodzi z języka łacińskiego
repryza pochodzi z języka francuskiego
republika pochodzi z języka francuskiego
republikanin pochodzi z języka angielskiego
repudiacja pochodzi z języka łacińskiego
reputacja pochodzi z języka łacińskiego
requiem pochodzi z języka łacińskiego
resekcja pochodzi z języka łacińskiego
reskrypt pochodzi z języka łacińskiego
resor pochodzi z języka francuskiego
resorbować pochodzi z języka łacińskiego
resorpcja pochodzi z języka niemieckiego
resort pochodzi z języka francuskiego
respekt pochodzi z języka łacińskiego
respektować pochodzi z języka łacińskiego
respicjent pochodzi z języka łacińskiego
respiracja pochodzi z języka łacińskiego
respirator pochodzi z języka niemieckiego
respons pochodzi z języka łacińskiego
responsorium pochodzi z języka łacińskiego
restauracja pochodzi z języka łacińskiego
restauracja pochodzi z języka niemieckiego
restaurator pochodzi z języka łacińskiego
restaurator pochodzi z języka niemieckiego
restaurować pochodzi z języka łacińskiego
restrykcja pochodzi z języka łacińskiego
restytucja pochodzi z języka łacińskiego
restytuować pochodzi z języka łacińskiego
resume pochodzi z języka francuskiego
resursa pochodzi z języka niemieckiego
resursy pochodzi z języka francuskiego
retabulum pochodzi z języka łacińskiego
retardacja pochodzi z języka łacińskiego
retencja pochodzi z języka łacińskiego
retor pochodzi z języka greckiego
retorsja pochodzi z języka łacińskiego
retorta pochodzi z języka łacińskiego
retoryczny pochodzi z języka łacińskiego
retoryka pochodzi z języka łacińskiego
retransmisja pochodzi z języka francuskiego
retrospekcja pochodzi z języka niemieckiego
retrospektywny pochodzi z języka niemieckiego
retrowersja pochodzi z języka niemieckiego
retusz pochodzi z języka francuskiego
retuszer pochodzi z języka francuskiego
retuszować pochodzi z języka francuskiego
reumatyzm pochodzi z języka łacińskiego
rewakcynacja pochodzi z języka niemieckiego
rewalidacja pochodzi z języka niemieckiego
rewelacja pochodzi z języka łacińskiego
rewelersi pochodzi z języka angielskiego
rewerans pochodzi z języka francuskiego
rewerencja pochodzi z języka łacińskiego
rewerenda pochodzi z języka łacińskiego
rewers pochodzi z języka łacińskiego
rewersał pochodzi z języka łacińskiego
rewerser pochodzi z języka angielskiego
rewersja pochodzi z języka łacińskiego
rewia pochodzi z języka francuskiego
rewident pochodzi z języka niemieckiego
rewidować pochodzi z języka łacińskiego
rewindykacja pochodzi z języka niemieckiego
rewindykować pochodzi z języka łacińskiego
rewir pochodzi z języka niemieckiego
rewizja pochodzi z języka łacińskiego
rewizjonista pochodzi z języka francuskiego
rewizjonizm pochodzi z języka francuskiego
rewizor pochodzi z języka niemieckiego
rewizyta pochodzi z języka francuskiego
rewokacja pochodzi z języka łacińskiego
rewolta pochodzi z języka francuskiego
rewolucja pochodzi z języka łacińskiego
rewolucjonista pochodzi z języka niemieckiego
rewolwer pochodzi z języka niemieckiego
rezeda pochodzi z języka francuskiego
rezerwa pochodzi z języka francuskiego
rezerwat pochodzi z języka łacińskiego
rezerwista pochodzi z języka niemieckiego
rezerwować pochodzi z języka łacińskiego
rezerwuar pochodzi z języka francuskiego
rezol pochodzi z języka niemieckiego
rezolucja pochodzi z języka łacińskiego
rezolut pochodzi z języka łacińskiego
rezolutny pochodzi z języka łacińskiego
rezon pochodzi z języka francuskiego
rezonans pochodzi z języka francuskiego
rezonator pochodzi z języka niemieckiego
rezoner pochodzi z języka francuskiego
rezonować pochodzi z języka francuskiego
rezorcyna pochodzi z języka niemieckiego
rezultat pochodzi z języka francuskiego
rezurekcja pochodzi z języka łacińskiego
rezydencja pochodzi z języka niemieckiego
rezydent pochodzi z języka łacińskiego
rezydować pochodzi z języka francuskiego
rezydualny pochodzi z języka niemieckiego
rezygnacja pochodzi z języka łacińskiego
rezygnować pochodzi z języka francuskiego
rezynit pochodzi z języka niemieckiego
riasy pochodzi z języka hiszpańskiego
rigaudon pochodzi z języka francuskiego
Rigweda pochodzi z języka angielskiego
riketsje pochodzi z języka łacińskiego
ring pochodzi z języka niemieckiego
riolit pochodzi z języka niemieckiego
riposta pochodzi z języka francuskiego
risoluto pochodzi z języka włoskiego
risotto pochodzi z języka włoskiego
ritardando pochodzi z języka włoskiego
ritenuto pochodzi z języka włoskiego
riwiera pochodzi z języka francuskiego
rober pochodzi z języka angielskiego
robinsonada pochodzi z języka niemieckiego
robinsonada pochodzi z języka niemieckiego
robot pochodzi z języka czeskiego
robron pochodzi z języka francuskiego
roburyt pochodzi z języka niemieckiego
rod pochodzi z języka łacińskiego
rodał pochodzi z języka niemieckiego
rododendron pochodzi z języka łacińskiego
rodzynki pochodzi z języka niemieckiego
rohatyna pochodzi z języka ukraińskiego
rojalista pochodzi z języka francuskiego
rokieta pochodzi z języka włoskiego
rokoko pochodzi z języka francuskiego
rokosz pochodzi z języka węgierskiego
rola pochodzi z języka niemieckiego
rolada pochodzi z języka francuskiego
roleta pochodzi z języka niemieckiego
rolmops pochodzi z języka niemieckiego
romanca pochodzi z języka hiszpańskiego
romanista pochodzi z języka niemieckiego
romanistyka pochodzi z języka niemieckiego
romanizacja pochodzi z języka francuskiego
romans pochodzi z języka francuskiego
romantyk pochodzi z języka francuskiego
romantyzm pochodzi z języka francuskiego
romański pochodzi z języka francuskiego
romb pochodzi z języka francuskiego
romboedr pochodzi z języka niemieckiego
romboid pochodzi z języka niemieckiego
rondo pochodzi z języka francuskiego
rondo pochodzi z języka francuskiego
rondo pochodzi z języka francuskiego
ront pochodzi z języka francuskiego
roraty pochodzi z języka łacińskiego
roshar pochodzi z języka niemieckiego
rostbef pochodzi z języka niemieckiego
rostra pochodzi z języka łacińskiego
roszada pochodzi z języka niemieckiego
rota pochodzi z języka niemieckiego
rotacja pochodzi z języka łacińskiego
rotacyzm pochodzi z języka łacińskiego
rotang pochodzi z języka niemieckiego
rotograwiura pochodzi z języka francuskiego
rotor pochodzi z języka niemieckiego
rototrol pochodzi z języka rosyjskiego
rotunda pochodzi z języka włoskiego
rotunda pochodzi z języka niemieckiego
rower pochodzi z języka angielskiego
rozbratel pochodzi z języka niemieckiego
rozeta pochodzi z języka francuskiego
rozhowory pochodzi z języka ukraińskiego
rozmaryn pochodzi z języka łacińskiego
ruada pochodzi z języka francuskiego
rubajjat pochodzi z języka arabskiego
rubachą pochodzi z języka rosyjskiego
rubaszka pochodzi z języka rosyjskiego
ruten pochodzi z języka łacińskiego
rutenizm pochodzi z języka łacińskiego
rutyl pochodzi z języka niemieckiego
rutyna pochodzi z języka francuskiego
rybałt pochodzi z języka niemieckiego
rycynus pochodzi z języka łacińskiego
rydwan pochodzi z języka niemieckiego
ryfla pochodzi z języka niemieckiego
ryflować pochodzi z języka niemieckiego
ryg pochodzi z języka angielskiego
rygiel pochodzi z języka niemieckiego
rygor pochodzi z języka łacińskiego
rygorysta pochodzi z języka niemieckiego
rygoryzm pochodzi z języka francuskiego
rykoszet pochodzi z języka francuskiego
ryksza pochodzi z języka niemieckiego
rym pochodzi z języka niemieckiego
rymarz pochodzi z języka niemieckiego
rymesa pochodzi z języka włoskiego
ryngraf pochodzi z języka niemieckiego
rynsztok pochodzi z języka niemieckiego
ryps pochodzi z języka niemieckiego
rysa pochodzi z języka niemieckiego
rytm pochodzi z języka greckiego
rytmiczny pochodzi z języka francuskiego
rytmika pochodzi z języka niemieckiego
S pochodzi z języka łacińskiego
sabat pochodzi z języka łacińskiego
rytualny pochodzi z języka łacińskiego
rytuał pochodzi z języka łacińskiego
rywal pochodzi z języka francuskiego
rywalizować pochodzi z języka francuskiego
ryza pochodzi z języka niemieckiego
ryzalit pochodzi z języka niemieckiego
ryzyko pochodzi z języka niemieckiego
ryż pochodzi z języka niemieckiego
rzewień pochodzi z języka rosyjskiego
sabotaż pochodzi z języka francuskiego
sabotować pochodzi z języka francuskiego
saboty pochodzi z języka francuskiego
sacharoza pochodzi z języka niemieckiego
sacharymetr pochodzi z języka niemieckiego
sacharyna pochodzi z języka niemieckiego
saduceusze pochodzi z języka łacińskiego
sadyba pochodzi z języka ukraińskiego
sadysta pochodzi z języka niemieckiego
sadyzm pochodzi z języka francuskiego
safari pochodzi z języka niemieckiego
safes pochodzi z języka angielskiego
safian pochodzi z języka rosyjskiego
saficki pochodzi z języka łacińskiego
safizm pochodzi z języka niemieckiego
saflor pochodzi z języka niemieckiego
safraniny pochodzi z języka niemieckiego
saga pochodzi z języka niemieckiego
sagan pochodzi z języka rosyjskiego
sagitalny pochodzi z języka niemieckiego
sago pochodzi z języka niemieckiego
sahajdaczny pochodzi z języka ukraińskiego
sahib pochodzi z języka angielskiego
saintsimonizm pochodzi z języka francuskiego
sajdak pochodzi z języka ukraińskiego
sak pochodzi z języka francuskiego
sakra pochodzi z języka łacińskiego
sakralny pochodzi z języka łacińskiego
sakrament pochodzi z języka łacińskiego
sakramentalia pochodzi z języka łacińskiego
sakramentalny pochodzi z języka łacińskiego
sakryfikować pochodzi z języka łacińskiego
saksofon pochodzi z języka francuskiego
sakwojaż pochodzi z języka francuskiego
sala pochodzi z języka francuskiego
salamandra pochodzi z języka łacińskiego
salami pochodzi z języka włoskiego
salangany pochodzi z języka niemieckiego
solarium pochodzi z języka łacińskiego
salaterka pochodzi z języka francuskiego
salceson pochodzi z języka włoskiego
saldo pochodzi z języka włoskiego
saldować pochodzi z języka włoskiego
salep pochodzi z języka niemieckiego
saling pochodzi z języka niemieckiego
saliny pochodzi z języka łacińskiego
saliwacja pochodzi z języka łacińskiego
salol pochodzi z języka francuskiego
salon pochodzi z języka francuskiego
salopa pochodzi z języka niemieckiego
salsy pochodzi z języka włoskiego
salto pochodzi z języka włoskiego
salut pochodzi z języka francuskiego
salutować pochodzi z języka łacińskiego
salwa pochodzi z języka francuskiego
salwa-gwardia pochodzi z języka włoskiego
salwować pochodzi z języka łacińskiego
sałata pochodzi z języka włoskiego
samar pochodzi z języka łacińskiego
samba pochodzi z języka portugalskiego
samowar pochodzi z języka rosyjskiego
samum pochodzi z języka niemieckiego
samuraj pochodzi z języka japońskiego
sanacja pochodzi z języka łacińskiego
sandacz pochodzi z języka niemieckiego
sandał pochodzi z języka łacińskiego
sandały pochodzi z języka łacińskiego
sandarak pochodzi z języka łacińskiego
sandwicz pochodzi z języka angielskiego
sandżak pochodzi z języka tureckiego
sangwina pochodzi z języka francuskiego
sangwinik pochodzi z języka łacińskiego
sanidyn pochodzi z języka niemieckiego
sanitariat pochodzi z języka łacińskiego
sanitariusz pochodzi z języka łacińskiego
sanitarny pochodzi z języka łacińskiego
sankcja pochodzi z języka łacińskiego
sankcjonować pochodzi z języka francuskiego
sankiuloci pochodzi z języka francuskiego
sanktuarium pochodzi z języka łacińskiego
sanować pochodzi z języka łacińskiego
sanskryt pochodzi z języka niemieckiego
santonina pochodzi z języka niemieckiego
saper pochodzi z języka francuskiego
saponifikacja pochodzi z języka niemieckiego
saponiny pochodzi z języka niemieckiego
saprofagi pochodzi z języka niemieckiego
saprofity pochodzi z języka niemieckiego
sapropel pochodzi z języka niemieckiego
sarabanda pochodzi z języka włoskiego
Saraceni pochodzi z języka łacińskiego
sarafan pochodzi z języka rosyjskiego
saran pochodzi z języka angielskiego
sard pochodzi z języka niemieckiego
sardela pochodzi z języka włoskiego
sardoniczny pochodzi z języka francuskiego
sardonyks pochodzi z języka greckiego
sardynka pochodzi z języka włoskiego
sargasso pochodzi z języka niemieckiego
sarkastyczny pochodzi z języka greckiego
sarkazm pochodzi z języka greckiego
sarkofag pochodzi z języka łacińskiego
sarkoma pochodzi z języka łacińskiego
saszetka pochodzi z języka francuskiego
satanista pochodzi z języka niemieckiego
satanizm pochodzi z języka francuskiego
satelita pochodzi z języka łacińskiego
satrapa pochodzi z języka łacińskiego
satrapia pochodzi z języka łacińskiego
saturator pochodzi z języka francuskiego
Saturn pochodzi z języka łacińskiego
saturnalie pochodzi z języka łacińskiego
saturnizm pochodzi z języka niemieckiego
satyna pochodzi z języka francuskiego
satynować pochodzi z języka francuskiego
satyr pochodzi z języka greckiego
satyriasis pochodzi z języka łacińskiego
satyryk pochodzi z języka łacińskiego
satysfakcja pochodzi z języka łacińskiego
sawanny pochodzi z języka niemieckiego
sawantka pochodzi z języka francuskiego
scena pochodzi z języka łacińskiego
scenariusz pochodzi z języka włoskiego
scenarzysta pochodzi z języka niemieckiego
sceneria pochodzi z języka niemieckiego
sceniczny pochodzi z języka łacińskiego
scenografia pochodzi z języka francuskiego
sceptr pochodzi z języka łacińskiego
sceptycyzm pochodzi z języka francuskiego
sceptyk pochodzi z języka greckiego
schemat pochodzi z języka łacińskiego
schematyczny pochodzi z języka niemieckiego
schematyzm pochodzi z języka niemieckiego
schematyzować pochodzi z języka niemieckiego
scherzando pochodzi z języka włoskiego
scherzo pochodzi z języka włoskiego
schizma pochodzi z języka łacińskiego
schizmatyk pochodzi z języka łacińskiego
schizofrenia pochodzi z języka niemieckiego
schizofrenik pochodzi z języka niemieckiego
schizogonia pochodzi z języka niemieckiego
schizoid pochodzi z języka niemieckiego
schizont pochodzi z języka francuskiego
schizotymia pochodzi z języka niemieckiego
schizotymik pochodzi z języka niemieckiego
scholar pochodzi z języka łacińskiego
scholarcha pochodzi z języka greckiego
scholastyk pochodzi z języka łacińskiego
scholastyka pochodzi z języka łacińskiego
scholia pochodzi z języka greckiego
scholiasta pochodzi z języka greckiego
scilicet pochodzi z języka łacińskiego
scjentyficzny pochodzi z języka łacińskiego
scjentysta pochodzi z języka niemieckiego
scyntylacja pochodzi z języka łacińskiego
scysja pochodzi z języka łacińskiego
scyzoryk pochodzi z języka łacińskiego
seans pochodzi z języka francuskiego
secans pochodzi z języka łacińskiego
secesja pochodzi z języka łacińskiego
sedes pochodzi z języka łacińskiego
sedyment pochodzi z języka łacińskiego
sedymentacja pochodzi z języka niemieckiego
segedilla pochodzi z języka hiszpańskiego
segment pochodzi z języka łacińskiego
segmentacja pochodzi z języka łacińskiego
segregacja pochodzi z języka łacińskiego
segregować pochodzi z języka łacińskiego
seid pochodzi z języka francuskiego
sejner pochodzi z języka angielskiego
sejsmiczny pochodzi z języka francuskiego
sejsmograf pochodzi z języka niemieckiego
sejsmogram pochodzi z języka niemieckiego
sejsmologia pochodzi z języka niemieckiego
sekator pochodzi z języka francuskiego
sekatura pochodzi z języka włoskiego
sekcja pochodzi z języka łacińskiego
sekować pochodzi z języka włoskiego
sekrecja pochodzi z języka łacińskiego
sekret pochodzi z języka łacińskiego
sekreta pochodzi z języka łacińskiego
sekretariat pochodzi z języka łacińskiego
sekretarz pochodzi z języka łacińskiego
sekretera pochodzi z języka francuskiego
sekrety pochodzi z języka łacińskiego
sekretyna pochodzi z języka niemieckiego
seksta pochodzi z języka łacińskiego
sekstant pochodzi z języka niemieckiego
sekstern pochodzi z języka łacińskiego
sekstet pochodzi z języka niemieckiego
sekstyna pochodzi z języka francuskiego
seksualizm pochodzi z języka francuskiego
seksualny pochodzi z języka łacińskiego
sekta pochodzi z języka łacińskiego
sektor pochodzi z języka łacińskiego
sekularyzacja pochodzi z języka niemieckiego
sekunda pochodzi z języka łacińskiego
sekundant pochodzi z języka łacińskiego
sekundogenitura pochodzi z języka łacińskiego
sekundować pochodzi z języka łacińskiego
sekwencja pochodzi z języka łacińskiego
sekwencja pochodzi z języka angielskiego
sekwestr pochodzi z języka łacińskiego
sekwestracja pochodzi z języka łacińskiego
sekwestrator pochodzi z języka łacińskiego
sekwestrować pochodzi z języka łacińskiego
sekwoja pochodzi z języka niemieckiego
seledyn pochodzi z języka francuskiego
selekcja pochodzi z języka łacińskiego
selektywny pochodzi z języka francuskiego
selen pochodzi z języka łacińskiego
selenit pochodzi z języka niemieckiego
selenita pochodzi z języka greckiego
selenografia pochodzi z języka niemieckiego
selenostat pochodzi z języka niemieckiego
seler pochodzi z języka włoskiego
selsyn pochodzi z języka angielskiego
semafor pochodzi z języka niemieckiego
semantyka pochodzi z języka francuskiego
semazjologia pochodzi z języka niemieckiego
semejologia pochodzi z języka francuskiego
semen pochodzi z języka ukraińskiego
semestr pochodzi z języka łacińskiego
seminarium pochodzi z języka łacińskiego
semiotyka pochodzi z języka niemieckiego
Semiramida pochodzi z języka łacińskiego
Semita pochodzi z języka niemieckiego
senat pochodzi z języka łacińskiego
senator pochodzi z języka łacińskiego
senes pochodzi z języka niemieckiego
senior pochodzi z języka łacińskiego
sens pochodzi z języka łacińskiego
sensacja pochodzi z języka łacińskiego
sensat pochodzi z języka łacińskiego
sensoryczny pochodzi z języka niemieckiego
sensualista pochodzi z języka francuskiego
sensualizm pochodzi z języka niemieckiego
sensualny pochodzi z języka łacińskiego
sensybilizacja pochodzi z języka francuskiego
sensybilizatory pochodzi z języka niemieckiego
sensybilizować pochodzi z języka niemieckiego
sensytometr pochodzi z języka niemieckiego
sensytometria pochodzi z języka niemieckiego
sensytywny pochodzi z języka francuskiego
sentencja pochodzi z języka łacińskiego
sentyment pochodzi z języka francuskiego
sentymentalizm pochodzi z języka francuskiego
sentymentalny pochodzi z języka francuskiego
separacja pochodzi z języka łacińskiego
separatka pochodzi z języka łacińskiego
separator pochodzi z języka niemieckiego
separatysta pochodzi z języka niemieckiego
separatyzm pochodzi z języka niemieckiego
separować pochodzi z języka łacińskiego
sepet pochodzi z języka tureckiego
sepia pochodzi z języka łacińskiego
sepiolit pochodzi z języka niemieckiego
septet pochodzi z języka niemieckiego
septyczny pochodzi z języka francuskiego
seradela pochodzi z języka niemieckiego
seraj pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
seraskier pochodzi z języka niemieckiego
serdak pochodzi z języka ukraińskiego
serdar pochodzi z języka francuskiego
serdelek pochodzi z języka rosyjskiego
serenada pochodzi z języka francuskiego
seria pochodzi z języka łacińskiego
serio pochodzi z języka łacińskiego
serir pochodzi z języka niemieckiego
serologia pochodzi z języka niemieckiego
seroterapia pochodzi z języka francuskiego
serpentyn pochodzi z języka niemieckiego
serpentyna pochodzi z języka łacińskiego
serpentyna pochodzi z języka francuskiego
serpentyna pochodzi z języka niemieckiego
serpentynit pochodzi z języka niemieckiego
serso pochodzi z języka francuskiego
serwantka pochodzi z języka francuskiego
serweta pochodzi z języka francuskiego
serwilizm pochodzi z języka niemieckiego
serwis pochodzi z języka francuskiego
serwis pochodzi z języka angielskiego
serwitut pochodzi z języka łacińskiego
serwomotor pochodzi z języka niemieckiego
serwować pochodzi z języka angielskiego
serwus pochodzi z języka łacińskiego
serycyna pochodzi z języka niemieckiego
serycyt pochodzi z języka niemieckiego
sesja pochodzi z języka łacińskiego
sestercja pochodzi z języka łacińskiego
sestyna pochodzi z języka francuskiego
set pochodzi z języka angielskiego
Set pochodzi z języka greckiego
setery pochodzi z języka angielskiego
sezam pochodzi z języka łacińskiego
sezon pochodzi z języka francuskiego
sfaleryt pochodzi z języka niemieckiego
sfen pochodzi z języka niemieckiego
sfera pochodzi z języka łacińskiego
sferoida pochodzi z języka niemieckiego
sferosyderyt pochodzi z języka niemieckiego
sferyczny pochodzi z języka łacińskiego
sfigmograf pochodzi z języka niemieckiego
Sfinks pochodzi z języka greckiego
sforzando pochodzi z języka włoskiego
sfragistyka pochodzi z języka niemieckiego
sfumato pochodzi z języka włoskiego
sgraffito pochodzi z języka włoskiego
shimmy pochodzi z języka angielskiego
sial pochodzi z języka niemieckiego
sic pochodzi z języka łacińskiego
Sicz pochodzi z języka ukraińskiego
sierra pochodzi z języka hiszpańskiego
sierżant pochodzi z języka francuskiego
sigma pochodzi z języka greckiego
signor pochodzi z języka włoskiego
signora pochodzi z języka włoskiego
signoria pochodzi z języka włoskiego
signorina pochodzi z języka włoskiego
silikony pochodzi z języka rosyjskiego
silos pochodzi z języka hiszpańskiego
sima pochodzi z języka niemieckiego
single pochodzi z języka angielskiego
singularis pochodzi z języka łacińskiego
sinolog pochodzi z języka niemieckiego
sinologia pochodzi z języka niemieckiego
sinto pochodzi z języka angielskiego
sintoizm pochodzi z języka angielskiego
sinus pochodzi z języka łacińskiego
sinusoida pochodzi z języka niemieckiego
sir pochodzi z języka angielskiego
sisal pochodzi z języka angielskiego
siurpryza pochodzi z języka francuskiego
sjenit pochodzi z języka niemieckiego
sjesta pochodzi z języka francuskiego
skabioza pochodzi z języka łacińskiego
skafander pochodzi z języka niemieckiego
skajlajt pochodzi z języka angielskiego
skala pochodzi z języka łacińskiego
skalar pochodzi z języka łacińskiego
skaldowie pochodzi z języka niemieckiego
skalp pochodzi z języka niemieckiego
skalpel pochodzi z języka łacińskiego
skand pochodzi z języka łacińskiego
skandal pochodzi z języka francuskiego
skandować pochodzi z języka łacińskiego
skansen pochodzi z języka szwedzkiego
skarabeusz pochodzi z języka łacińskiego
skarpa pochodzi z języka włoskiego
skartabel pochodzi z języka łacińskiego
skartabellat pochodzi z języka łacińskiego
skaryfikacja pochodzi z języka łacińskiego
skaryfikator pochodzi z języka niemieckiego
skat pochodzi z języka niemieckiego
skating pochodzi z języka angielskiego
skatologia pochodzi z języka francuskiego
skaut pochodzi z języka angielskiego
skauting pochodzi z języka angielskiego
skecz pochodzi z języka angielskiego
skeleton pochodzi z języka angielskiego
skepsis pochodzi z języka greckiego
skiff pochodzi z języka angielskiego
skikjoring pochodzi z języka norweskiego
sklerometr pochodzi z języka niemieckiego
skleroza pochodzi z języka łacińskiego
skolioza pochodzi z języka łacińskiego
skolopendry pochodzi z języka łacińskiego
skonto pochodzi z języka włoskiego
skorpion pochodzi z języka łacińskiego
skrofuloza pochodzi z języka łacińskiego
skrofuły pochodzi z języka łacińskiego
skrupulat pochodzi z języka łacińskiego
skrupulatny pochodzi z języka łacińskiego
skrupuł pochodzi z języka łacińskiego
skrutator pochodzi z języka łacińskiego
skrutynium pochodzi z języka łacińskiego
skryba pochodzi z języka łacińskiego
skrypt pochodzi z języka łacińskiego
skrzat pochodzi z języka niemieckiego
skufia pochodzi z języka rosyjskiego
skuli pochodzi z języka angielskiego
skumbria pochodzi z języka łacińskiego
skunks pochodzi z języka angielskiego
skupsztina pochodzi z języka serbskiego
skuter pochodzi z języka angielskiego
skwer pochodzi z języka angielskiego
slalom pochodzi z języka niemieckiego
slang pochodzi z języka angielskiego
slawista pochodzi z języka francuskiego
sleeping pochodzi z języka angielskiego
slip pochodzi z języka angielskiego
slipy pochodzi z języka angielskiego
slogan pochodzi z języka angielskiego
slojd pochodzi z języka szwedzkiego
slumsy pochodzi z języka angielskiego
smalta pochodzi z języka niemieckiego
smaltyn pochodzi z języka niemieckiego
smitsonit pochodzi z języka niemieckiego
smoking pochodzi z języka angielskiego
Sn pochodzi z języka łacińskiego
snob pochodzi z języka francuskiego
snobizm pochodzi z języka francuskiego
snycerz pochodzi z języka niemieckiego
sobór pochodzi z języka rosyjskiego
socjaldemokraci pochodzi z języka niemieckiego
socjaldemokracja pochodzi z języka niemieckiego
socjalista pochodzi z języka niemieckiego
socjalistyczny pochodzi z języka niemieckiego
socjalizacja pochodzi z języka francuskiego
socjalizm pochodzi z języka niemieckiego
socjalny pochodzi z języka łacińskiego
socjalpacyfizm pochodzi z języka rosyjskiego
socjalszowinizm pochodzi z języka rosyjskiego
socjolog pochodzi z języka francuskiego
socjologia pochodzi z języka francuskiego
soda pochodzi z języka łacińskiego
sodalicja pochodzi z języka łacińskiego
sodomia pochodzi z języka niemieckiego
sofa pochodzi z języka niemieckiego
sofista pochodzi z języka łacińskiego
sofistyczny pochodzi z języka łacińskiego
sofistyka pochodzi z języka łacińskiego
sofizmat pochodzi z języka łacińskiego
soja pochodzi z języka niemieckiego
sojusz pochodzi z języka rosyjskiego
solanina pochodzi z języka francuskiego
solano pochodzi z języka hiszpańskiego
solarny pochodzi z języka niemieckiego
sold pochodzi z języka włoskiego
soldateska pochodzi z języka włoskiego
solecyzm pochodzi z języka łacińskiego
solenizant pochodzi z języka łacińskiego
solenny pochodzi z języka łacińskiego
solenoid pochodzi z języka niemieckiego
solfatara pochodzi z języka włoskiego
solfeż pochodzi z języka francuskiego
solicytator pochodzi z języka łacińskiego
solidarny pochodzi z języka francuskiego
solidaryzm pochodzi z języka niemieckiego
solidny pochodzi z języka łacińskiego
soliflukcja pochodzi z języka niemieckiego
solipsyzm pochodzi z języka niemieckiego
solista pochodzi z języka niemieckiego
solmizacja pochodzi z języka francuskiego
solo pochodzi z języka włoskiego
solomit pochodzi z języka rosyjskiego
solut pochodzi z języka łacińskiego
solwaty pochodzi z języka niemieckiego
soma pochodzi z języka greckiego
somatyczny pochodzi z języka francuskiego
sombrero pochodzi z języka hiszpańskiego
somnambulizm pochodzi z języka francuskiego
sonant pochodzi z języka niemieckiego
sonata pochodzi z języka włoskiego
sonatina pochodzi z języka włoskiego
sonda pochodzi z języka francuskiego
sondować pochodzi z języka francuskiego
sonet pochodzi z języka włoskiego
sopor pochodzi z języka łacińskiego
sopran pochodzi z języka włoskiego
sorbet pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
Sorbona pochodzi z języka francuskiego
sorgo pochodzi z języka francuskiego
sortować pochodzi z języka niemieckiego
sortyment pochodzi z języka niemieckiego
soryt pochodzi z języka łacińskiego
SOS pochodzi z języka angielskiego
sosjerka pochodzi z języka francuskiego
sostenuto pochodzi z języka włoskiego
sottie pochodzi z języka francuskiego
sou pochodzi z języka francuskiego
souvenir pochodzi z języka francuskiego
sowchoz pochodzi z języka rosyjskiego
sowiet pochodzi z języka rosyjskiego
sód pochodzi z języka niemieckiego
spacja pochodzi z języka łacińskiego
spaghetti pochodzi z języka włoskiego
spahis pochodzi z języka francuskiego
spaniele pochodzi z języka angielskiego
sparceta pochodzi z języka francuskiego
spardek pochodzi z języka angielskiego
sparring pochodzi z języka angielskiego
spartakiada pochodzi z języka rosyjskiego
Spartakusowcy pochodzi z języka łacińskiego
spazm pochodzi z języka łacińskiego
spazmatyczny pochodzi z języka francuskiego
spec pochodzi z języka rosyjskiego
specjalista pochodzi z języka francuskiego
specjalizacja pochodzi z języka francuskiego
specjalizować pochodzi z języka francuskiego
specjalny pochodzi z języka łacińskiego
specjał pochodzi z języka łacińskiego
specyficzny pochodzi z języka łacińskiego
specyfik pochodzi z języka łacińskiego
specyfika pochodzi z języka rosyjskiego
specyfikacja pochodzi z języka niemieckiego
spirant pochodzi z języka niemieckiego
spirea pochodzi z języka łacińskiego
spiritus pochodzi z języka łacińskiego
spirochety pochodzi z języka łacińskiego
spirometr pochodzi z języka francuskiego
spirylle pochodzi z języka łacińskiego
spirytualista pochodzi z języka niemieckiego
spirytualizm pochodzi z języka francuskiego
spirytus pochodzi z języka łacińskiego
spirytysta pochodzi z języka francuskiego
spirytyzm pochodzi z języka francuskiego
spisa pochodzi z języka niemieckiego
splanchnologia pochodzi z języka francuskiego
splendor pochodzi z języka łacińskiego
splin pochodzi z języka angielskiego
spodumen pochodzi z języka niemieckiego
spondeiczny pochodzi z języka łacińskiego
spondej pochodzi z języka łacińskiego
spontaniczny pochodzi z języka łacińskiego
sporadyczny pochodzi z języka łacińskiego
sporofity pochodzi z języka niemieckiego
sport pochodzi z języka niemieckiego
sportsmen pochodzi z języka angielskiego
spory pochodzi z języka łacińskiego
sprint pochodzi z języka angielskiego
sprinter pochodzi z języka angielskiego
spurt pochodzi z języka angielskiego
sputnik pochodzi z języka rosyjskiego
s/ pochodzi z języka angielskiego
stabilizacja pochodzi z języka francuskiego
stabilizator pochodzi z języka francuskiego
stabilizować pochodzi z języka francuskiego
stabulacja pochodzi z języka łacińskiego
staccato pochodzi z języka włoskiego
stachanowiec pochodzi z języka rosyjskiego
stacja pochodzi z języka łacińskiego
stacjonarny pochodzi z języka rosyjskiego
stacjonować pochodzi z języka francuskiego
stadion pochodzi z języka greckiego
stadium pochodzi z języka łacińskiego
stagnacja pochodzi z języka niemieckiego
stal pochodzi z języka niemieckiego
stalag pochodzi z języka niemieckiego
stalagmit pochodzi z języka francuskiego
stalaktyt pochodzi z języka francuskiego
stalle pochodzi z języka łacińskiego
stampila pochodzi z języka włoskiego
stanca pochodzi z języka włoskiego
stand pochodzi z języka angielskiego
standard pochodzi z języka angielskiego
standaryzacja pochodzi z języka angielskiego
stangret pochodzi z języka niemieckiego
stanica pochodzi z języka rosyjskiego
staniol pochodzi z języka niemieckiego
stapel pochodzi z języka niemieckiego
star pochodzi z języka angielskiego
start pochodzi z języka angielskiego
starter pochodzi z języka angielskiego
stasimon pochodzi z języka greckiego
statocysta pochodzi z języka niemieckiego
statolit pochodzi z języka niemieckiego
stator pochodzi z języka łacińskiego
statuetka pochodzi z języka włoskiego
statura pochodzi z języka łacińskiego
statut pochodzi z języka łacińskiego
statyka pochodzi z języka niemieckiego
statysta pochodzi z języka włoskiego
statystyka pochodzi z języka niemieckiego
statyw pochodzi z języka niemieckiego
staurolit pochodzi z języka niemieckiego
staż pochodzi z języka francuskiego
stearyna pochodzi z języka francuskiego
steatyt pochodzi z języka francuskiego
stechiometria pochodzi z języka niemieckiego
stelmach pochodzi z języka niemieckiego
stempel pochodzi z języka niemieckiego
sten pochodzi z języka angielskiego
stenga pochodzi z języka niemieckiego
steniczny pochodzi z języka francuskiego
stenograf pochodzi z języka francuskiego
stenografia pochodzi z języka francuskiego
stenogram pochodzi z języka francuskiego
stenokardia pochodzi z języka łacińskiego
stenotypia pochodzi z języka francuskiego
stenotypista pochodzi z języka niemieckiego
step pochodzi z języka ukraińskiego
ster pochodzi z języka francuskiego
stereochemia pochodzi z języka niemieckiego
stereochromia pochodzi z języka niemieckiego
stereofonia pochodzi z języka niemieckiego
stereofotografia pochodzi z języka niemieckiego
stereofotogrametria pochodzi z języka francuskiego
stereograf pochodzi z języka francuskiego
stereografia pochodzi z języka francuskiego
stereokomparator pochodzi z języka niemieckiego
stereometria pochodzi z języka niemieckiego
stereoskop pochodzi z języka niemieckiego
stereoskopia pochodzi z języka niemieckiego
stereotyp pochodzi z języka niemieckiego
stereotypia pochodzi z języka niemieckiego
sternity pochodzi z języka niemieckiego
sterole pochodzi z języka francuskiego
sterylizacja pochodzi z języka niemieckiego
sterylizator pochodzi z języka niemieckiego
sterylizować pochodzi z języka francuskiego
steryny pochodzi z języka niemieckiego
stetoskop pochodzi z języka francuskiego
stewa pochodzi z języka niemieckiego
steward pochodzi z języka angielskiego
stewardessa pochodzi z języka angielskiego
stębnować pochodzi z języka niemieckiego
stilb pochodzi z języka francuskiego
stiuk pochodzi z języka francuskiego
Stoa pochodzi z języka greckiego
stoicyzm pochodzi z języka niemieckiego
stoik pochodzi z języka łacińskiego
stomatologia pochodzi z języka niemieckiego
stop pochodzi z języka angielskiego
stoper pochodzi z języka angielskiego
stoping pochodzi z języka angielskiego
stopować pochodzi z języka angielskiego
stora pochodzi z języka francuskiego
storting pochodzi z języka norweskiego
stracą pochodzi z języka niemieckiego
stragan pochodzi z języka niemieckiego
strajk pochodzi z języka angielskiego
strangulacja pochodzi z języka łacińskiego
strapontena pochodzi z języka francuskiego
stras pochodzi z języka francuskiego
strateg pochodzi z języka greckiego
strategia pochodzi z języka greckiego
strategiczny pochodzi z języka greckiego
strategik pochodzi z języka greckiego
stratocumulus pochodzi z języka niemieckiego
stratosfera pochodzi z języka niemieckiego
stratowizja pochodzi z języka francuskiego
stratus pochodzi z języka niemieckiego
stratyfikacja pochodzi z języka francuskiego
stratygrafia pochodzi z języka francuskiego
strefa pochodzi z języka niemieckiego
strepitoso pochodzi z języka włoskiego
streptokoki pochodzi z języka łacińskiego
streptomycyna pochodzi z języka angielskiego
stretto pochodzi z języka włoskiego
stricte pochodzi z języka łacińskiego
strip-tease pochodzi z języka angielskiego
stroboskop pochodzi z języka niemieckiego
strofa pochodzi z języka łacińskiego
strofika pochodzi z języka niemieckiego
strofować pochodzi z języka niemieckiego
strok pochodzi z języka angielskiego
stroncjanit pochodzi z języka niemieckiego
stront pochodzi z języka łacińskiego
strucla pochodzi z języka niemieckiego
strudel pochodzi z języka niemieckiego
struktura pochodzi z języka łacińskiego
strukturalizm pochodzi z języka angielskiego
struś pochodzi z języka niemieckiego
strychnina pochodzi z języka francuskiego
strychulec pochodzi z języka niemieckiego
strzyga pochodzi z języka rumuńskiego
student pochodzi z języka łacińskiego
studia pochodzi z języka łacińskiego
studio pochodzi z języka włoskiego
studium pochodzi z języka łacińskiego
stuła pochodzi z języka łacińskiego
stupor pochodzi z języka łacińskiego
stychomytia pochodzi z języka greckiego
stygmat pochodzi z języka łacińskiego
stygmatyk pochodzi z języka łacińskiego
stygmatyzm pochodzi z języka angielskiego
Styks pochodzi z języka greckiego
styl pochodzi z języka francuskiego
stylista pochodzi z języka francuskiego
stylistyka pochodzi z języka francuskiego
stylizacja pochodzi z języka francuskiego
stylobat pochodzi z języka łacińskiego
stylometria pochodzi z języka francuskiego
stylon pochodzi z języka angielskiego
stymulacja pochodzi z języka łacińskiego
stypendium pochodzi z języka łacińskiego
stypendysta pochodzi z języka niemieckiego
stypulacja pochodzi z języka łacińskiego
stypulować pochodzi z języka łacińskiego
styren pochodzi z języka angielskiego
subaltern pochodzi z języka łacińskiego
subalternacja pochodzi z języka niemieckiego
subarenda pochodzi z języka niemieckiego
subdiakon pochodzi z języka łacińskiego
subdominanta pochodzi z języka niemieckiego
subiectum pochodzi z języka łacińskiego
subiekcja pochodzi z języka łacińskiego
subiekt pochodzi z języka łacińskiego
subiektywizm pochodzi z języka niemieckiego
subiektywny pochodzi z języka łacińskiego
sublimacja pochodzi z języka łacińskiego
sublimować pochodzi z języka łacińskiego
submisja pochodzi z języka łacińskiego
subordynacja pochodzi z języka łacińskiego
subretka pochodzi z języka francuskiego
subskrybent pochodzi z języka łacińskiego
subskrybować pochodzi z języka łacińskiego
subskrypcja pochodzi z języka łacińskiego
substancja pochodzi z języka łacińskiego
substancjalizm pochodzi z języka francuskiego
substancjalny pochodzi z języka łacińskiego
substrat pochodzi z języka łacińskiego
substytucja pochodzi z języka łacińskiego
substytut pochodzi z języka łacińskiego
subsydium pochodzi z języka łacińskiego
subtelny pochodzi z języka łacińskiego
subtropikalny pochodzi z języka francuskiego
subtylizacja pochodzi z języka niemieckiego
subway pochodzi z języka angielskiego
subwencja pochodzi z języka łacińskiego
sufiks pochodzi z języka łacińskiego
sufit pochodzi z języka włoskiego
sufizm pochodzi z języka niemieckiego
sufler pochodzi z języka francuskiego
suflować pochodzi z języka francuskiego
sufozją pochodzi z języka łacińskiego
sufragan pochodzi z języka łacińskiego
sufrażystka pochodzi z języka angielskiego
sugerować pochodzi z języka łacińskiego
sugestia pochodzi z języka łacińskiego
sugestionować pochodzi z języka łacińskiego
suhak pochodzi z języka tureckiego
suita pochodzi z języka francuskiego
sukces pochodzi z języka łacińskiego
sukcesja pochodzi z języka łacińskiego
sukcesywny pochodzi z języka łacińskiego
sukurs pochodzi z języka łacińskiego
sulfamidy pochodzi z języka niemieckiego
sułtan pochodzi z języka tureckiego
suma pochodzi z języka łacińskiego
sumak pochodzi z języka francuskiego
sumariusz pochodzi z języka łacińskiego
sumaryczny pochodzi z języka niemieckiego
sumpt pochodzi z języka łacińskiego
Sunna pochodzi z języka niemieckiego
sunnici pochodzi z języka niemieckiego
superata pochodzi z języka łacińskiego
superfosfat pochodzi z języka niemieckiego
superheterodyna pochodzi z języka niemieckiego
superintendent pochodzi z języka łacińskiego
superlatyw pochodzi z języka łacińskiego
superpozycja pochodzi z języka niemieckiego
suplement pochodzi z języka łacińskiego
supletywny pochodzi z języka francuskiego
suplika pochodzi z języka francuskiego
suplikacja pochodzi z języka łacińskiego
suplikant pochodzi z języka łacińskiego
suplikować pochodzi z języka łacińskiego
suponować pochodzi z języka łacińskiego
suport pochodzi z języka francuskiego
supozycja pochodzi z języka łacińskiego
supraporta pochodzi z języka niemieckiego
supremacja pochodzi z języka francuskiego
sura pochodzi z języka arabskiego
surdut pochodzi z języka francuskiego
surdyna pochodzi z języka francuskiego
surma pochodzi z języka tureckiego
surogat pochodzi z języka łacińskiego
surrealizm pochodzi z języka francuskiego
suspendować pochodzi z języka łacińskiego
suspensa pochodzi z języka łacińskiego
suspensywny pochodzi z języka łacińskiego
sutanna pochodzi z języka francuskiego
sutasz pochodzi z języka francuskiego
sutener pochodzi z języka francuskiego
suterena pochodzi z języka francuskiego
suweren pochodzi z języka francuskiego
suweren pochodzi z języka angielskiego
suwerenny pochodzi z języka francuskiego
suzeren pochodzi z języka francuskiego
swastyka pochodzi z języka niemieckiego
sweet pochodzi z języka angielskiego
sweter pochodzi z języka angielskiego
swing pochodzi z języka angielskiego
sybaryta pochodzi z języka łacińskiego
Sybilla pochodzi z języka łacińskiego
syderalny pochodzi z języka łacińskiego
syderyczny pochodzi z języka łacińskiego
syderyt pochodzi z języka francuskiego
syfilidologia pochodzi z języka niemieckiego
syfilis pochodzi z języka łacińskiego
syfilityk pochodzi z języka niemieckiego
syfon pochodzi z języka francuskiego
sygmatyczny pochodzi z języka francuskiego
sygnał pochodzi z języka łacińskiego
sygnatariusz pochodzi z języka niemieckiego
sygnatura pochodzi z języka łacińskiego
sygnaturka pochodzi z języka łacińskiego
sygnet pochodzi z języka łacińskiego
sygnować pochodzi z języka łacińskiego
syjoniści pochodzi z języka francuskiego
syjonizm pochodzi z języka francuskiego
sykatywa pochodzi z języka łacińskiego
sykofant pochodzi z języka łacińskiego
sykomora pochodzi z języka łacińskiego
sylaba pochodzi z języka łacińskiego
sylabiczny pochodzi z języka łacińskiego
sylabizować pochodzi z języka łacińskiego
sylfidy pochodzi z języka francuskiego
sylfy pochodzi z języka łacińskiego
sylikaty pochodzi z języka niemieckiego
sylimanit pochodzi z języka niemieckiego
sylogistyka pochodzi z języka łacińskiego
sylogizm pochodzi z języka łacińskiego
sylur pochodzi z języka niemieckiego
sylwin pochodzi z języka niemieckiego
symbioza pochodzi z języka łacińskiego
symbol pochodzi z języka łacińskiego
symboliczny pochodzi z języka łacińskiego
symbolika pochodzi z języka niemieckiego
symbolista pochodzi z języka niemieckiego
symbolizm pochodzi z języka niemieckiego
symbolizować pochodzi z języka francuskiego
symetria pochodzi z języka łacińskiego
symfonia pochodzi z języka łacińskiego
symfoniczny pochodzi z języka francuskiego
symonia pochodzi z języka łacińskiego
sympatia pochodzi z języka łacińskiego
sympatyczny pochodzi z języka francuskiego
sympatyzować pochodzi z języka francuskiego
symplifikacja pochodzi z języka niemieckiego
symploke pochodzi z języka greckiego
sympozjon pochodzi z języka greckiego
symptom pochodzi z języka niemieckiego
symptomat pochodzi z języka greckiego
symptomatologia pochodzi z języka niemieckiego
symulacja pochodzi z języka łacińskiego
symulant pochodzi z języka łacińskiego
symulować pochodzi z języka łacińskiego
symultan pochodzi z języka niemieckiego
synagoga pochodzi z języka łacińskiego
synchronia pochodzi z języka francuskiego
synchronizacja pochodzi z języka niemieckiego
synchronizm pochodzi z języka francuskiego
syndesmologia pochodzi z języka niemieckiego
syndesmoza pochodzi z języka łacińskiego
syndetikon pochodzi z języka niemieckiego
syndrom pochodzi z języka łacińskiego
syndyk pochodzi z języka łacińskiego
syndykalista pochodzi z języka francuskiego
syndykalizm pochodzi z języka niemieckiego
syndykat pochodzi z języka francuskiego
synekdocha pochodzi z języka łacińskiego
synekura pochodzi z języka łacińskiego
synergista pochodzi z języka niemieckiego
synergizm pochodzi z języka francuskiego
synestezja pochodzi z języka francuskiego
syngenetyczny pochodzi z języka francuskiego
synhedrion pochodzi z języka greckiego
synklina pochodzi z języka angielskiego
synkopa pochodzi z języka francuskiego
synkrazja pochodzi z języka łacińskiego
synkretyzm pochodzi z języka francuskiego
synod pochodzi z języka łacińskiego
synodalny pochodzi z języka łacińskiego
synodyczny pochodzi z języka łacińskiego
synonimika pochodzi z języka francuskiego
synonimy pochodzi z języka francuskiego
synopsis pochodzi z języka łacińskiego
synoptyczny pochodzi z języka francuskiego
synostoza pochodzi z języka łacińskiego
syntaksa pochodzi z języka łacińskiego
syntaktyczny pochodzi z języka niemieckiego
syntaktyka pochodzi z języka łacińskiego
syntetyczny pochodzi z języka francuskiego
syntetyzować pochodzi z języka francuskiego
synteza pochodzi z języka łacińskiego
syrena pochodzi z języka łacińskiego
syreny pochodzi z języka łacińskiego
syrop pochodzi z języka francuskiego
system pochodzi z języka łacińskiego
systematyczny pochodzi z języka łacińskiego
systematyka pochodzi z języka niemieckiego
systematyzować pochodzi z języka francuskiego
systole pochodzi z języka greckiego
sytuacja pochodzi z języka niemieckiego
sytuować pochodzi z języka francuskiego
syzygia pochodzi z języka łacińskiego
szaber pochodzi z języka niemieckiego
szablon pochodzi z języka niemieckiego
szabrować pochodzi z języka niemieckiego
szach pochodzi z języka perskiego
szach pochodzi z języka czeskiego
szachrować pochodzi z języka niemieckiego
szacować pochodzi z języka niemieckiego
szafarz pochodzi z języka niemieckiego
szafir pochodzi z języka łacińskiego
szafot pochodzi z języka niemieckiego
szafować pochodzi z języka niemieckiego
szafran pochodzi z języka czeskiego
szagryn pochodzi z języka francuskiego
szajba pochodzi z języka niemieckiego
szajka pochodzi z języka rosyjskiego
szakal pochodzi z języka niemieckiego
szal pochodzi z języka francuskiego
szalanda pochodzi z języka francuskiego
szalet pochodzi z języka francuskiego
szalupa pochodzi z języka niemieckiego
szałamaja pochodzi z języka niemieckiego
szałas pochodzi z języka węgierskiego
szałwia pochodzi z języka łacińskiego
szaman pochodzi z języka rosyjskiego
szamanizm pochodzi z języka francuskiego
szambelan pochodzi z języka francuskiego
szamerować pochodzi z języka niemieckiego
szamota pochodzi z języka niemieckiego
szamozyt pochodzi z języka niemieckiego
szampon pochodzi z języka angielskiego
szaniec pochodzi z języka niemieckiego
szankier pochodzi z języka francuskiego
szansa pochodzi z języka francuskiego
szansonetka pochodzi z języka francuskiego
szansonistka pochodzi z języka francuskiego
szantaż pochodzi z języka francuskiego
szantung pochodzi z języka francuskiego
szapirograf pochodzi z języka niemieckiego
szapoklak pochodzi z języka francuskiego
szaraban pochodzi z języka francuskiego
szarada pochodzi z języka francuskiego
szarańcza pochodzi z języka rosyjskiego
szarawary pochodzi z języka ukraińskiego
szarlatan pochodzi z języka francuskiego
szarlataneria pochodzi z języka francuskiego
szarlotka pochodzi z języka francuskiego
szarpie pochodzi z języka francuskiego
szarsza pochodzi z języka niemieckiego
szarwark pochodzi z języka niemieckiego
szarża pochodzi z języka francuskiego
szarżować pochodzi z języka francuskiego
szaserzy pochodzi z języka francuskiego
szaszłyk pochodzi z języka rosyjskiego
szatan pochodzi z języka łacińskiego
szatra pochodzi z języka węgierskiego
szatyn pochodzi z języka francuskiego
szczoty pochodzi z języka rosyjskiego
szef pochodzi z języka francuskiego
Szeherezada pochodzi z języka francuskiego
szejk pochodzi z języka francuskiego
szelak pochodzi z języka niemieckiego
szelf pochodzi z języka angielskiego
szelma pochodzi z języka niemieckiego
szereg pochodzi z języka węgierskiego
szerlit pochodzi z języka niemieckiego
szermierz pochodzi z języka czeskiego
szery pochodzi z języka niemieckiego
szeryf pochodzi z języka angielskiego
szeryf pochodzi z języka francuskiego
szewiot pochodzi z języka francuskiego
szewron pochodzi z języka francuskiego
szezlong pochodzi z języka francuskiego
szkandela pochodzi z języka włoskiego
szkaplerz pochodzi z języka łacińskiego
szkarlatyna pochodzi z języka francuskiego
szkarłat pochodzi z języka łacińskiego
szkatuła pochodzi z języka włoskiego
szkic pochodzi z języka włoskiego
szkiery pochodzi z języka szwedzkiego
szkopuł pochodzi z języka łacińskiego
szkorbut pochodzi z języka łacińskiego
szkwał pochodzi z języka angielskiego
szlaban pochodzi z języka niemieckiego
szlachtować pochodzi z języka niemieckiego
szlafmyca pochodzi z języka niemieckiego
szlafrok pochodzi z języka niemieckiego
szlag pochodzi z języka niemieckiego
szlagier pochodzi z języka niemieckiego
szlak pochodzi z języka niemieckiego
szlaka pochodzi z języka niemieckiego
szlam pochodzi z języka niemieckiego
szlauch pochodzi z języka niemieckiego
szleja pochodzi z języka czeskiego
szlem pochodzi z języka niemieckiego
szlic pochodzi z języka niemieckiego
szlichta pochodzi z języka niemieckiego
szlichtada pochodzi z języka niemieckiego
szlichtować pochodzi z języka niemieckiego
szlif pochodzi z języka niemieckiego
szlifierz pochodzi z języka niemieckiego
szlifować pochodzi z języka niemieckiego
szlify pochodzi z języka niemieckiego
szmaragd pochodzi z języka łacińskiego
szmelc pochodzi z języka niemieckiego
szmergiel pochodzi z języka niemieckiego
szminka pochodzi z języka niemieckiego
szmira pochodzi z języka niemieckiego
szmizetka pochodzi z języka francuskiego
szmugiel pochodzi z języka niemieckiego
szmugler pochodzi z języka niemieckiego
szmuklerz pochodzi z języka niemieckiego
sznaps pochodzi z języka niemieckiego
sznaucer pochodzi z języka niemieckiego
sznur pochodzi z języka niemieckiego
sznycel pochodzi z języka niemieckiego
sznyt pochodzi z języka niemieckiego
szodon pochodzi z języka francuskiego
szofer pochodzi z języka francuskiego
szok pochodzi z języka angielskiego
szorty pochodzi z języka angielskiego
szosa pochodzi z języka francuskiego
szot pochodzi z języka niemieckiego
szoty pochodzi z języka francuskiego
szowinista pochodzi z języka francuskiego
szowinizm pochodzi z języka francuskiego
szpachla pochodzi z języka niemieckiego
szpada pochodzi z języka włoskiego
szpagat pochodzi z języka niemieckiego
szpaler pochodzi z języka niemieckiego
szpalta pochodzi z języka niemieckiego
szpat pochodzi z języka niemieckiego
szpaty pochodzi z języka niemieckiego
szpic pochodzi z języka niemieckiego
szpica pochodzi z języka niemieckiego
szpice pochodzi z języka niemieckiego
szpicel pochodzi z języka niemieckiego
szpicruta pochodzi z języka niemieckiego
szpieg pochodzi z języka czeskiego
szpik pochodzi z języka niemieckiego
szpil pochodzi z języka niemieckiego
szpinak pochodzi z języka czeskiego
szpindel pochodzi z języka niemieckiego
szpinet pochodzi z języka niemieckiego
szpital pochodzi z języka niemieckiego
szpring pochodzi z języka niemieckiego
szprot pochodzi z języka niemieckiego
szpryca pochodzi z języka niemieckiego
szprycha pochodzi z języka niemieckiego
szpula pochodzi z języka niemieckiego
szpunt pochodzi z języka niemieckiego
szrafy pochodzi z języka niemieckiego
szrama pochodzi z języka niemieckiego
szranki pochodzi z języka niemieckiego
szrapnel pochodzi z języka francuskiego
sztab pochodzi z języka niemieckiego
sztaba pochodzi z języka niemieckiego
sztabskapitan pochodzi z języka rosyjskiego
sztachety pochodzi z języka niemieckiego
sztafaż pochodzi z języka niemieckiego
sztafeta pochodzi z języka niemieckiego
sztafirować pochodzi z języka niemieckiego
sztag pochodzi z języka niemieckiego
sztajer pochodzi z języka niemieckiego
sztajer pochodzi z języka niemieckiego
sztaksel pochodzi z języka niemieckiego
sztaluga pochodzi z języka niemieckiego
sztambuch pochodzi z języka niemieckiego
sztampa pochodzi z języka rosyjskiego
sztanca pochodzi z języka włoskiego
sztandar pochodzi z języka czeskiego
sztanga pochodzi z języka niemieckiego
sztapler pochodzi z języka niemieckiego
sztaplować pochodzi z języka niemieckiego
sztauer pochodzi z języka niemieckiego
szteg pochodzi z języka niemieckiego
szterling pochodzi z języka angielskiego
sztil pochodzi z języka niemieckiego
sztokada pochodzi z języka włoskiego
sztokfisz pochodzi z języka niemieckiego
sztolnia pochodzi z języka niemieckiego
szton pochodzi z języka francuskiego
sztorm pochodzi z języka niemieckiego
sztraba pochodzi z języka niemieckiego
sztruks pochodzi z języka niemieckiego
sztucer pochodzi z języka niemieckiego
sztufada pochodzi z języka włoskiego
sztukateria pochodzi z języka niemieckiego
sztukator pochodzi z języka niemieckiego
szturm pochodzi z języka niemieckiego
szturman pochodzi z języka niemieckiego
szturmować pochodzi z języka niemieckiego
szturwał pochodzi z języka holenderskiego
sztych pochodzi z języka niemieckiego
sztycharz pochodzi z języka niemieckiego
sztychować pochodzi z języka niemieckiego
sztyft pochodzi z języka niemieckiego
sztygar pochodzi z języka niemieckiego
sztylet pochodzi z języka włoskiego
sztylpy pochodzi z języka niemieckiego
szuani pochodzi z języka francuskiego
szuba pochodzi z języka niemieckiego
szubrawiec pochodzi z języka czeskiego
szufla pochodzi z języka niemieckiego
szuler pochodzi z języka czeskiego
szupo pochodzi z języka niemieckiego
szurf pochodzi z języka niemieckiego
szurfować pochodzi z języka niemieckiego
szus pochodzi z języka niemieckiego
szuter pochodzi z języka niemieckiego
szuwaks pochodzi z języka niemieckiego
szwabacha pochodzi z języka niemieckiego
szwadron pochodzi z języka niemieckiego
szwajcar pochodzi z języka niemieckiego
szwindel pochodzi z języka niemieckiego
szwoleżer pochodzi z języka francuskiego
szyb pochodzi z języka niemieckiego
szyber pochodzi z języka niemieckiego
szych pochodzi z języka węgierskiego
szychta pochodzi z języka niemieckiego
szyfer pochodzi z języka niemieckiego
szyfon pochodzi z języka francuskiego
szyfonierka pochodzi z języka francuskiego
szyfr pochodzi z języka francuskiego
szyici pochodzi z języka niemieckiego
szyk pochodzi z języka niemieckiego
szyk pochodzi z języka francuskiego
szykana pochodzi z języka francuskiego
szyld pochodzi z języka niemieckiego
szyldwach pochodzi z języka niemieckiego
szyling pochodzi z języka angielskiego
szylkret pochodzi z języka niemieckiego
szympans pochodzi z języka niemieckiego
szyna pochodzi z języka niemieckiego
szynel pochodzi z języka rosyjskiego
szynion pochodzi z języka francuskiego
śluza pochodzi z języka niemieckiego
śmiga pochodzi z języka niemieckiego
tabaka pochodzi z języka francuskiego
szynk pochodzi z języka niemieckiego
szynkwas pochodzi z języka niemieckiego
szynszyla pochodzi z języka francuskiego
szyper pochodzi z języka niemieckiego
szyszak pochodzi z języka węgierskiego
szwank pochodzi z języka niemieckiego
szwejsować pochodzi z języka niemieckiego
śrut pochodzi z języka niemieckiego
świta pochodzi z języka francuskiego
tabela pochodzi z języka łacińskiego
tabelaryczny pochodzi z języka niemieckiego
tabernakulum pochodzi z języka łacińskiego
tabes pochodzi z języka łacińskiego
tabetyk pochodzi z języka niemieckiego
tabletka pochodzi z języka francuskiego
tablica pochodzi z języka łacińskiego
tabor pochodzi z języka czeskiego
taboret pochodzi z języka francuskiego
taboryci pochodzi z języka czeskiego
tabu pochodzi z języka niemieckiego
tabulator pochodzi z języka niemieckiego
tabulatura pochodzi z języka niemieckiego
tabun pochodzi z języka ukraińskiego
tacheometr pochodzi z języka niemieckiego
tachograf pochodzi z języka niemieckiego
tachometr pochodzi z języka niemieckiego
tachystoskop pochodzi z języka niemieckiego
taczanka pochodzi z języka rosyjskiego
tael pochodzi z języka angielskiego
tafia pochodzi z języka kreolskiego
tafla pochodzi z języka niemieckiego
tafta pochodzi z języka francuskiego
tajfun pochodzi z języka niemieckiego
tajga pochodzi z języka rosyjskiego
tajstra pochodzi z języka ukraińskiego
takielaż pochodzi z języka niemieckiego
takielunek pochodzi z języka niemieckiego
takla pochodzi z języka niemieckiego
taklować pochodzi z języka niemieckiego
taksa pochodzi z języka francuskiego
taksacja pochodzi z języka łacińskiego
taksator pochodzi z języka łacińskiego
taksja pochodzi z języka niemieckiego
taksometr pochodzi z języka francuskiego
taksonomia pochodzi z języka niemieckiego
taksówka pochodzi z języka francuskiego
takt pochodzi z języka łacińskiego
taktyk pochodzi z języka greckiego
taktyka pochodzi z języka greckiego
taktylny pochodzi z języka francuskiego
tal pochodzi z języka łacińskiego
talar pochodzi z języka niemieckiego
talent pochodzi z języka łacińskiego
Talia pochodzi z języka łacińskiego
talia pochodzi z języka włoskiego
talia pochodzi z języka niemieckiego
talion pochodzi z języka łacińskiego
talion pochodzi z języka francuskiego
talizman pochodzi z języka francuskiego
talk pochodzi z języka łacińskiego
Talmud pochodzi z języka hebrajskiego
talmudyzm pochodzi z języka niemieckiego
talon pochodzi z języka francuskiego
tama pochodzi z języka niemieckiego
tamarynda pochodzi z języka niemieckiego
tamaryszek pochodzi z języka łacińskiego
tamborek pochodzi z języka francuskiego
tambur pochodzi z języka francuskiego
tambur pochodzi z języka francuskiego
tamburmajor pochodzi z języka francuskiego
tamburyn pochodzi z języka włoskiego
tamga pochodzi z języka tureckiego
tampon pochodzi z języka francuskiego
tanagra pochodzi z języka greckiego
tanatofobia pochodzi z języka niemieckiego
tandem pochodzi z języka angielskiego
tandeta pochodzi z języka niemieckiego
tangens pochodzi z języka łacińskiego
tango pochodzi z języka francuskiego
tanina pochodzi z języka francuskiego
tank pochodzi z języka angielskiego
tankietka pochodzi z języka angielskiego
Tantal pochodzi z języka łacińskiego
tantal pochodzi z języka łacińskiego
tantalit pochodzi z języka niemieckiego
tantiema pochodzi z języka francuskiego
taoizm pochodzi z języka francuskiego
tapczan pochodzi z języka tureckiego
teatralny pochodzi z języka niemieckiego
tebaina pochodzi z języka francuskiego
technet pochodzi z języka łacińskiego
Technicolor pochodzi z języka angielskiego
technik pochodzi z języka łacińskiego
technika pochodzi z języka greckiego
technikum pochodzi z języka łacińskiego
technolog pochodzi z języka niemieckiego
technologia pochodzi z języka niemieckiego
teflon pochodzi z języka niemieckiego
teina pochodzi z języka francuskiego
teista pochodzi z języka niemieckiego
teizm pochodzi z języka niemieckiego
teka pochodzi z języka łacińskiego
tekst pochodzi z języka łacińskiego
tekstolit pochodzi z języka rosyjskiego
tekstura pochodzi z języka łacińskiego
tekstylia pochodzi z języka łacińskiego
tekstylny pochodzi z języka łacińskiego
tektonika pochodzi z języka greckiego
tektura pochodzi z języka łacińskiego
telefon pochodzi z języka niemieckiego
telefonia pochodzi z języka niemieckiego
telefonista pochodzi z języka niemieckiego
telefotografia pochodzi z języka niemieckiego
telefotogram pochodzi z języka francuskiego
telegraf pochodzi z języka niemieckiego
telegrafia pochodzi z języka niemieckiego
telegrafista pochodzi z języka niemieckiego
telegram pochodzi z języka niemieckiego
telekomunikacja pochodzi z języka francuskiego
telemark pochodzi z języka francuskiego
telemechanika pochodzi z języka francuskiego
telemetr pochodzi z języka francuskiego
telemetria pochodzi z języka francuskiego
teleobiektyw pochodzi z języka niemieckiego
teleologia pochodzi z języka niemieckiego
telepatia pochodzi z języka francuskiego
teleran pochodzi z języka angielskiego
teleskop pochodzi z języka francuskiego
telestereoskop pochodzi z języka niemieckiego
telewizja pochodzi z języka francuskiego
telewizor pochodzi z języka rosyjskiego
tellur pochodzi z języka łacińskiego
temat pochodzi z języka łacińskiego
Temida pochodzi z języka łacińskiego
tempera pochodzi z języka włoskiego
temperament pochodzi z języka łacińskiego
temperatura pochodzi z języka łacińskiego
temperować pochodzi z języka łacińskiego
temperować pochodzi z języka włoskiego
templariusze pochodzi z języka łacińskiego
tempo pochodzi z języka włoskiego
tenakiel pochodzi z języka niemieckiego
tendencja pochodzi z języka łacińskiego
tender pochodzi z języka angielskiego
tenis pochodzi z języka angielskiego
tenor pochodzi z języka włoskiego
tenor pochodzi z języka łacińskiego
tensometr pochodzi z języka niemieckiego
tent pochodzi z języka angielskiego
tentacja pochodzi z języka łacińskiego
tentować pochodzi z języka łacińskiego
tenuta pochodzi z języka włoskiego
teobromina pochodzi z języka francuskiego
teodolit pochodzi z języka niemieckiego
teodycea pochodzi z języka łacińskiego
teogonia pochodzi z języka łacińskiego
teokracja pochodzi z języka greckiego
teokratyczny pochodzi z języka francuskiego
teolog pochodzi z języka łacińskiego
teologia pochodzi z języka łacińskiego
teologiczny pochodzi z języka łacińskiego
teorban pochodzi z języka ukraińskiego
teoretyczny pochodzi z języka łacińskiego
teoretyk pochodzi z języka łacińskiego
teoria pochodzi z języka łacińskiego
teozof pochodzi z języka niemieckiego
teozofia pochodzi z języka łacińskiego
tepidarium pochodzi z języka łacińskiego
ter pochodzi z języka niemieckiego
tera- pochodzi z języka greckiego
terakota pochodzi z języka włoskiego
terapeuta pochodzi z języka niemieckiego
terapeutyczny pochodzi z języka niemieckiego
terapeutyka pochodzi z języka łacińskiego
terapia pochodzi z języka łacińskiego
terasa pochodzi z języka niemieckiego
teratologia pochodzi z języka niemieckiego
terb pochodzi z języka łacińskiego
terceron pochodzi z języka niemieckiego
tercet pochodzi z języka włoskiego
tercja pochodzi z języka łacińskiego
tercjan pochodzi z języka łacińskiego
tercyna pochodzi z języka włoskiego
teren pochodzi z języka francuskiego
teriery pochodzi z języka angielskiego
termiczny pochodzi z języka francuskiego
termin pochodzi z języka łacińskiego
terminologia pochodzi z języka niemieckiego
termistor pochodzi z języka rosyjskiego
termit pochodzi z języka niemieckiego
termitiera pochodzi z języka francuskiego
termity pochodzi z języka francuskiego
termo- pochodzi z języka greckiego
termochemia pochodzi z języka niemieckiego
termodynamiczny pochodzi z języka niemieckiego
termodynamika pochodzi z języka niemieckiego
termoelektryczny pochodzi z języka niemieckiego
termoelement pochodzi z języka niemieckiego
termofor pochodzi z języka niemieckiego
termograf pochodzi z języka niemieckiego
termometr pochodzi z języka niemieckiego
termometria pochodzi z języka niemieckiego
termon pochodzi z języka greckiego
termoplastyczny pochodzi z języka francuskiego
termoregulacja pochodzi z języka francuskiego
termoregulator pochodzi z języka francuskiego
termos pochodzi z języka niemieckiego
termoskop pochodzi z języka niemieckiego
termostat pochodzi z języka niemieckiego
termostatyka pochodzi z języka niemieckiego
termosyfon pochodzi z języka francuskiego
termoterapia pochodzi z języka niemieckiego
termy pochodzi z języka łacińskiego
terno pochodzi z języka włoskiego
terpentyna pochodzi z języka niemieckiego
terpeny pochodzi z języka niemieckiego
Terpsychora pochodzi z języka łacińskiego
terror pochodzi z języka łacińskiego
terrorysta pochodzi z języka francuskiego
terrorystyczny pochodzi z języka niemieckiego
terroryzm pochodzi z języka francuskiego
terroryzować pochodzi z języka francuskiego
terytorialny pochodzi z języka łacińskiego
test pochodzi z języka angielskiego
test pochodzi z języka łacińskiego
testament pochodzi z języka łacińskiego
testator pochodzi z języka łacińskiego
tetra pochodzi z języka greckiego
tetrachord pochodzi z języka łacińskiego
tetraedr pochodzi z języka francuskiego
tetraedryt pochodzi z języka niemieckiego
tetragon pochodzi z języka łacińskiego
tetralogia pochodzi z języka greckiego
tetrametr pochodzi z języka łacińskiego
tetrapodia pochodzi z języka francuskiego
tetrarcha pochodzi z języka łacińskiego
tetrarchia pochodzi z języka łacińskiego
tetrastych pochodzi z języka łacińskiego
tetroda pochodzi z języka niemieckiego
tetryk pochodzi z języka łacińskiego
Tetyda pochodzi z języka greckiego
teurgia pochodzi z języka łacińskiego
teutoński pochodzi z języka łacińskiego
teza pochodzi z języka łacińskiego
tezauryzacja pochodzi z języka francuskiego
tiamina pochodzi z języka niemieckiego
tiara pochodzi z języka łacińskiego
tik pochodzi z języka francuskiego
tiofosgen pochodzi z języka francuskiego
tioplasty pochodzi z języka niemieckiego
tiret pochodzi z języka francuskiego
tiul pochodzi z języka francuskiego
Tm pochodzi z języka łacińskiego
toaleta pochodzi z języka francuskiego
toast pochodzi z języka niemieckiego
toccata pochodzi z języka włoskiego
toga pochodzi z języka łacińskiego
tokologia pochodzi z języka niemieckiego
toksemia pochodzi z języka łacińskiego
toksyczny pochodzi z języka niemieckiego
toksykologia pochodzi z języka niemieckiego
toksyny pochodzi z języka niemieckiego
tolerancja pochodzi z języka łacińskiego
tolerować pochodzi z języka łacińskiego
toluen pochodzi z języka francuskiego
toluol pochodzi z języka niemieckiego
tom pochodzi z języka łacińskiego
tomahawk pochodzi z języka angielskiego
tombak pochodzi z języka niemieckiego
tombola pochodzi z języka włoskiego
tomizm pochodzi z języka francuskiego
ton pochodzi z języka łacińskiego
ton pochodzi z języka niemieckiego
tona pochodzi z języka francuskiego
tonalit pochodzi z języka niemieckiego
tonalny pochodzi z języka niemieckiego
tonaż pochodzi z języka francuskiego
tondo pochodzi z języka włoskiego
toniczny pochodzi z języka francuskiego
tonika pochodzi z języka niemieckiego
tonograf pochodzi z języka niemieckiego
tonometr pochodzi z języka niemieckiego
tonsura pochodzi z języka łacińskiego
tonus pochodzi z języka łacińskiego
top pochodzi z języka angielskiego
topaz pochodzi z języka łacińskiego
topenanta pochodzi z języka niemieckiego
topika pochodzi z języka łacińskiego
topinambur pochodzi z języka francuskiego
topograf pochodzi z języka niemieckiego
topografia pochodzi z języka łacińskiego
topologia pochodzi z języka niemieckiego
topologiczny pochodzi z języka niemieckiego
toponomastyka pochodzi z języka niemieckiego
topsel pochodzi z języka angielskiego
tor pochodzi z języka łacińskiego
Tora pochodzi z języka hebrajskiego
torakoplastyka pochodzi z języka niemieckiego
toreador pochodzi z języka hiszpańskiego
torf pochodzi z języka niemieckiego
tornado pochodzi z języka hiszpańskiego
tornister pochodzi z języka niemieckiego
torpeda pochodzi z języka niemieckiego
torpedo pochodzi z języka francuskiego
torpedo pochodzi z języka łacińskiego
tors pochodzi z języka włoskiego
torsje pochodzi z języka łacińskiego
tort pochodzi z języka niemieckiego
tortura pochodzi z języka łacińskiego
torus pochodzi z języka łacińskiego
torysi pochodzi z języka angielskiego
toryt pochodzi z języka niemieckiego
totalizator pochodzi z języka niemieckiego
totalizm pochodzi z języka łacińskiego
totalny pochodzi z języka francuskiego
totem pochodzi z języka niemieckiego
totemizm pochodzi z języka francuskiego
totumfacki pochodzi z języka łacińskiego
tournee pochodzi z języka francuskiego
towot pochodzi z języka rosyjskiego
towotnica pochodzi z języka rosyjskiego
trabant pochodzi z języka niemieckiego
trachit pochodzi z języka niemieckiego
tradycja pochodzi z języka łacińskiego
trafaret- pochodzi z języka rosyjskiego
trafik pochodzi z języka angielskiego
trafika pochodzi z języka niemieckiego
tragant pochodzi z języka niemieckiego
tragedia pochodzi z języka łacińskiego
tragiczny pochodzi z języka łacińskiego
tragik pochodzi z języka łacińskiego
tragikomedia pochodzi z języka niemieckiego
tragikomiczny pochodzi z języka niemieckiego
trakcja pochodzi z języka łacińskiego
trakt pochodzi z języka łacińskiego
traktament pochodzi z języka łacińskiego
traktat pochodzi z języka łacińskiego
traktiernia pochodzi z języka niemieckiego
traktor pochodzi z języka rosyjskiego
traktować pochodzi z języka łacińskiego
traktrysa pochodzi z języka francuskiego
trał pochodzi z języka angielskiego
tram pochodzi z języka niemieckiego
tramp pochodzi z języka angielskiego
trampki pochodzi z języka angielskiego
trampolina pochodzi z języka włoskiego
tramwaj pochodzi z języka angielskiego
tran pochodzi z języka niemieckiego
trans pochodzi z języka francuskiego
transakcja pochodzi z języka łacińskiego
transalpejski pochodzi z języka łacińskiego
transatlantycki pochodzi z języka francuskiego
transcendentalny pochodzi z języka łacińskiego
transcendentny pochodzi z języka łacińskiego
transduktor pochodzi z języka łacińskiego
transept pochodzi z języka niemieckiego
transfer pochodzi z języka francuskiego
transfiguracja pochodzi z języka łacińskiego
transformacja pochodzi z języka łacińskiego
transformator pochodzi z języka niemieckiego
transformizm pochodzi z języka francuskiego
transfuzja pochodzi z języka łacińskiego
transgresja pochodzi z języka łacińskiego
transkrypcja pochodzi z języka łacińskiego
translacja pochodzi z języka łacińskiego
transliteracja pochodzi z języka francuskiego
translokacja pochodzi z języka niemieckiego
transmisja pochodzi z języka łacińskiego
transmitować pochodzi z języka łacińskiego
transparent pochodzi z języka francuskiego
transpirować pochodzi z języka francuskiego
transplantacja pochodzi z języka niemieckiego
transponować pochodzi z języka łacińskiego
transport pochodzi z języka francuskiego
transporter pochodzi z języka francuskiego
transportować pochodzi z języka łacińskiego
transpozycja pochodzi z języka francuskiego
transsudacja pochodzi z języka niemieckiego
transza pochodzi z języka francuskiego
transzeje pochodzi z języka francuskiego
tranzystor pochodzi z języka niemieckiego
tranzyt pochodzi z języka niemieckiego
trap pochodzi z języka holenderskiego
trap pochodzi z języka francuskiego
traper pochodzi z języka angielskiego
trapez pochodzi z języka francuskiego
trapezoedr pochodzi z języka niemieckiego
trapezoid pochodzi z języka francuskiego
trapiści pochodzi z języka francuskiego
tras pochodzi z języka niemieckiego
trasa pochodzi z języka niemieckiego
trasant pochodzi z języka niemieckiego
trasat pochodzi z języka niemieckiego
traser pochodzi z języka francuskiego
trasować pochodzi z języka francuskiego
trata pochodzi z języka włoskiego
traumatologia pochodzi z języka francuskiego
traumatyczny pochodzi z języka łacińskiego
trawers pochodzi z języka francuskiego
trawersować pochodzi z języka angielskiego
trawertyn pochodzi z języka włoskiego
trawestować pochodzi z języka włoskiego
trawler pochodzi z języka angielskiego
trąba pochodzi z języka włoskiego
trecento pochodzi z języka włoskiego
trefl pochodzi z języka francuskiego
trel pochodzi z języka włoskiego
trema pochodzi z języka francuskiego
trema pochodzi z języka włoskiego
tremo pochodzi z języka francuskiego
tremolando pochodzi z języka włoskiego
tremolit pochodzi z języka niemieckiego
tremolo pochodzi z języka włoskiego
tren pochodzi z języka francuskiego
tren pochodzi z języka łacińskiego
trener pochodzi z języka angielskiego
trening pochodzi z języka angielskiego
trenować pochodzi z języka angielskiego
trepak pochodzi z języka rosyjskiego
trepan pochodzi z języka łacińskiego
trepanacja pochodzi z języka niemieckiego
trepang pochodzi z języka niemieckiego
trepanować pochodzi z języka francuskiego
trepy pochodzi z języka czeskiego
tresura pochodzi z języka niemieckiego
trezor pochodzi z języka francuskiego
tręzla pochodzi z języka niemieckiego
triada pochodzi z języka łacińskiego
triangel pochodzi z języka niemieckiego
triangulacja pochodzi z języka łacińskiego
trias pochodzi z języka greckiego
tribus pochodzi z języka łacińskiego
trick pochodzi z języka angielskiego
triennium pochodzi z języka łacińskiego
trier pochodzi z języka francuskiego
triera pochodzi z języka łacińskiego
triforium pochodzi z języka łacińskiego
trio pochodzi z języka włoskiego
trioda pochodzi z języka francuskiego
triola pochodzi z języka niemieckiego
triolet pochodzi z języka francuskiego
triozy pochodzi z języka łacińskiego
triplan pochodzi z języka francuskiego
trirema pochodzi z języka łacińskiego
triumf pochodzi z języka łacińskiego
triumfalny pochodzi z języka łacińskiego
triumfator pochodzi z języka łacińskiego
triumfować pochodzi z języka łacińskiego
triumwir pochodzi z języka łacińskiego
triumwirat pochodzi z języka łacińskiego
trochej pochodzi z języka łacińskiego
trochoida pochodzi z języka niemieckiego
trockiści pochodzi z języka rosyjskiego
trockizm pochodzi z języka rosyjskiego
trofeum pochodzi z języka łacińskiego
troficzny pochodzi z języka łacińskiego
troglodyta pochodzi z języka łacińskiego
trokar pochodzi z języka francuskiego
trolej pochodzi z języka angielskiego
trolejbus pochodzi z języka rosyjskiego
troll pochodzi z języka szwedzkiego
trombocyty pochodzi z języka niemieckiego
trampa pochodzi z języka francuskiego
tron pochodzi z języka łacińskiego
trop pochodzi z języka łacińskiego
tropikalny pochodzi z języka angielskiego
tropiki pochodzi z języka francuskiego
troposfera pochodzi z języka niemieckiego
troppo pochodzi z języka włoskiego
trotuar pochodzi z języka francuskiego
trotyl pochodzi z języka niemieckiego
trubadur pochodzi z języka francuskiego
trucht pochodzi z języka niemieckiego
trufle pochodzi z języka niemieckiego
truizm pochodzi z języka angielskiego
trumf pochodzi z języka niemieckiego
trunek pochodzi z języka niemieckiego
trupa pochodzi z języka francuskiego
trust pochodzi z języka angielskiego
truwer pochodzi z języka francuskiego
tryb pochodzi z języka niemieckiego
tryboluminescencja pochodzi z języka niemieckiego
trybometria pochodzi z języka niemieckiego
trybrach pochodzi z języka łacińskiego
trybularz pochodzi z języka łacińskiego
trybun pochodzi z języka łacińskiego
trybuna pochodzi z języka łacińskiego
trybunał pochodzi z języka łacińskiego
trybuszon pochodzi z języka francuskiego
trybut pochodzi z języka łacińskiego
trychinozą pochodzi z języka łacińskiego
trycykl pochodzi z języka niemieckiego
trydymit pochodzi z języka niemieckiego
tryftong pochodzi z języka niemieckiego
tryglif pochodzi z języka łacińskiego
trygonometria pochodzi z języka francuskiego
tryklinium pochodzi z języka łacińskiego
trykot pochodzi z języka francuskiego
trykotaż pochodzi z języka francuskiego
tryl pochodzi z języka włoskiego
trylion pochodzi z języka niemieckiego
trylobity pochodzi z języka łacińskiego
trylogia pochodzi z języka greckiego
trym pochodzi z języka niemieckiego
trymer pochodzi z języka niemieckiego
trymestr pochodzi z języka francuskiego
trymetr pochodzi z języka łacińskiego
trymować pochodzi z języka niemieckiego
trypanosomy pochodzi z języka łacińskiego
tryper pochodzi z języka niemieckiego
tryplet pochodzi z języka francuskiego
trypodia pochodzi z języka greckiego
trypsyna pochodzi z języka niemieckiego
tryptyk pochodzi z języka francuskiego
trysekcja pochodzi z języka niemieckiego
tryt pochodzi z języka łacińskiego
Tryton pochodzi z języka łacińskiego
tryton pochodzi z języka francuskiego
trywializować pochodzi z języka francuskiego
trywialny pochodzi z języka łacińskiego
tsunami pochodzi z języka francuskiego
tuba pochodzi z języka łacińskiego
tuberkuliczny pochodzi z języka łacińskiego
tuberkulina pochodzi z języka niemieckiego
tuberkuloza pochodzi z języka łacińskiego
tuberoza pochodzi z języka łacińskiego
tubus pochodzi z języka łacińskiego
tufy pochodzi z języka niemieckiego
tuja pochodzi z języka łacińskiego
tul pochodzi z języka łacińskiego
tularemia pochodzi z języka łacińskiego
tulipan pochodzi z języka włoskiego
tułup pochodzi z języka rosyjskiego
tum pochodzi z języka niemieckiego
tumak pochodzi z języka rosyjskiego
tuman pochodzi z języka rosyjskiego
tumba pochodzi z języka łacińskiego
tumor pochodzi z języka łacińskiego
tumult pochodzi z języka łacińskiego
tundra pochodzi z języka rosyjskiego
tunel pochodzi z języka niemieckiego
tungsten pochodzi z języka niemieckiego
tunika pochodzi z języka łacińskiego
tuńczyk pochodzi z języka łacińskiego
tupet pochodzi z języka francuskiego
tura pochodzi z języka francuskiego
turbacja pochodzi z języka łacińskiego
turban pochodzi z języka francuskiego
turbina pochodzi z języka niemieckiego
turbokompresor pochodzi z języka francuskiego
turbot pochodzi z języka francuskiego
farbować pochodzi z języka łacińskiego
turbulencja pochodzi z języka francuskiego
turgor pochodzi z języka łacińskiego
turkosi pochodzi z języka francuskiego
turkus pochodzi z języka włoskiego
turnia pochodzi z języka niemieckiego
turmalin pochodzi z języka niemieckiego
turniej pochodzi z języka niemieckiego
turnikiet pochodzi z języka francuskiego
turnus pochodzi z języka łacińskiego
turysta pochodzi z języka francuskiego
tusz pochodzi z języka niemieckiego
tusz pochodzi z języka niemieckiego
tusz pochodzi z języka niemieckiego
tuszować pochodzi z języka niemieckiego
tutti pochodzi z języka włoskiego
tuz pochodzi z języka niemieckiego
tużurek pochodzi z języka francuskiego
tweed pochodzi z języka angielskiego
tyfon pochodzi z języka rosyjskiego
tyftyk pochodzi z języka osmańsko-tureckiego
tyfus pochodzi z języka łacińskiego
tygiel pochodzi z języka niemieckiego
tygrys pochodzi z języka łacińskiego
tymianek pochodzi z języka niemieckiego
tymol pochodzi z języka niemieckiego
tympanon pochodzi z języka łacińskiego
tynktura pochodzi z języka łacińskiego
typ pochodzi z języka łacińskiego
typograf pochodzi z języka niemieckiego
typolitografia pochodzi z języka niemieckiego
typologia pochodzi z języka niemieckiego
typometr pochodzi z języka niemieckiego
typoplast pochodzi z języka niemieckiego
tyrada pochodzi z języka francuskiego
tyraliera pochodzi z języka francuskiego
tyran pochodzi z języka łacińskiego
tyrania pochodzi z języka greckiego
tyranizować pochodzi z języka francuskiego
tyratron pochodzi z języka rosyjskiego
tytan pochodzi z języka łacińskiego
tytan pochodzi z języka łacińskiego
ubikacja pochodzi z języka niemieckiego
ukaz pochodzi z języka rosyjskiego
ulema pochodzi z języka francuskiego
tytanit pochodzi z języka niemieckiego
tytel pochodzi z języka łacińskiego
tytularny pochodzi z języka niemieckiego
tytulatura pochodzi z języka niemieckiego
tytuł pochodzi z języka łacińskiego
tytułować pochodzi z języka łacińskiego
ultimatum pochodzi z języka łacińskiego
ultimo pochodzi z języka włoskiego
ultra- pochodzi z języka łacińskiego
ultracyzm pochodzi z języka niemieckiego
ultramaryna pochodzi z języka niemieckiego
ultramikroskop pochodzi z języka niemieckiego
ultramontanie pochodzi z języka łacińskiego
ultramontanizm pochodzi z języka francuskiego
ultrasi pochodzi z języka francuskiego
ultymatywny pochodzi z języka francuskiego
ułan pochodzi z języka tureckiego
umbra pochodzi z języka łacińskiego
umbra pochodzi z języka łacińskiego
umlaut pochodzi z języka niemieckiego
uncja pochodzi z języka łacińskiego
uncjała pochodzi z języka łacińskiego
undecyma pochodzi z języka łacińskiego
undulacja pochodzi z języka niemieckiego
undyna pochodzi z języka niemieckiego
unia pochodzi z języka łacińskiego
unici pochodzi z języka łacińskiego
unicum pochodzi z języka łacińskiego
unifikacja pochodzi z języka niemieckiego
unifikować pochodzi z języka łacińskiego
uniform pochodzi z języka francuskiego
unikat pochodzi z języka niemieckiego
unilateralny pochodzi z języka niemieckiego
unionista pochodzi z języka niemieckiego
unipolarny pochodzi z języka angielskiego
unison pochodzi z języka włoskiego
unitarianin pochodzi z języka francuskiego
uniwersalia pochodzi z języka łacińskiego
uniwersalizm pochodzi z języka niemieckiego
uniwersalny pochodzi z języka łacińskiego
uniwersał pochodzi z języka łacińskiego
uniwersum pochodzi z języka łacińskiego
uniwersytet pochodzi z języka niemieckiego
Uran pochodzi z języka greckiego
uran pochodzi z języka łacińskiego
Urania pochodzi z języka łacińskiego
uraninit pochodzi z języka francuskiego
uranografia pochodzi z języka greckiego
urbanista pochodzi z języka francuskiego
urbanistyka pochodzi z języka łacińskiego
urbanizacja pochodzi z języka angielskiego
urbanizm pochodzi z języka łacińskiego
uremia pochodzi z języka łacińskiego
uretany pochodzi z języka niemieckiego
urgens pochodzi z języka łacińskiego
urgować pochodzi z języka łacińskiego
urlop pochodzi z języka niemieckiego
urna pochodzi z języka łacińskiego
urologia pochodzi z języka niemieckiego
urometr pochodzi z języka niemieckiego
uryna pochodzi z języka łacińskiego
usus pochodzi z języka łacińskiego
utensylia pochodzi z języka łacińskiego
utopista pochodzi z języka angielskiego
utopizm pochodzi z języka niemieckiego
utrakwistyczny pochodzi z języka łacińskiego
utrakwiści pochodzi z języka łacińskiego
utylitarny pochodzi z języka łacińskiego
utylitarysta pochodzi z języka francuskiego
Utylitaryzm pochodzi z języka niemieckiego
utylizacja pochodzi z języka francuskiego
uwertura pochodzi z języka francuskiego
uzurpacja pochodzi z języka łacińskiego
uzurpator pochodzi z języka łacińskiego
varietes pochodzi z języka francuskiego
rei pochodzi z języka łacińskiego
venta pochodzi z języka hiszpańskiego
verso pochodzi z języka łacińskiego
verte pochodzi z języka łacińskiego
veto pochodzi z języka łacińskiego
via pochodzi z języka łacińskiego
virement pochodzi z języka francuskiego
vivace pochodzi z języka włoskiego
volta pochodzi z języka włoskiego
vulgo pochodzi z języka łacińskiego
wachmistrz pochodzi z języka niemieckiego
wachta pochodzi z języka niemieckiego
wad pochodzi z języka niemieckiego
wadi pochodzi z języka francuskiego
wadium pochodzi z języka łacińskiego
wafel pochodzi z języka niemieckiego
wagant pochodzi z języka łacińskiego
wagary pochodzi z języka łacińskiego
wagon pochodzi z języka francuskiego
wagotonia pochodzi z języka niemieckiego
wahabici pochodzi z języka francuskiego
wakacje pochodzi z języka łacińskiego
wakans pochodzi z języka łacińskiego
wakat pochodzi z języka łacińskiego
wakcyna pochodzi z języka łacińskiego
wakcynacja pochodzi z języka francuskiego
wakować pochodzi z języka łacińskiego
wakuola pochodzi z języka niemieckiego
walc pochodzi z języka niemieckiego
walcować pochodzi z języka niemieckiego
waldhar pochodzi z języka niemieckiego
walec pochodzi z języka niemieckiego
waleriana pochodzi z języka łacińskiego
walet pochodzi z języka francuskiego
Walhalla pochodzi z języka niemieckiego
wali pochodzi z języka tureckiego
walisneria pochodzi z języka francuskiego
waliza pochodzi z języka francuskiego
walkirie pochodzi z języka niemieckiego
walonki pochodzi z języka rosyjskiego
walor pochodzi z języka łacińskiego
waloryzacja pochodzi z języka francuskiego
waltornia pochodzi z języka niemieckiego
waluta pochodzi z języka włoskiego
walach pochodzi z języka ukraińskiego
wamp pochodzi z języka angielskiego
wampir pochodzi z języka francuskiego
wampum pochodzi z języka niemieckiego
wanad pochodzi z języka łacińskiego
wandal pochodzi z języka łacińskiego
weduta pochodzi z języka włoskiego
wedyzm pochodzi z języka francuskiego
wegetarianin pochodzi z języka niemieckiego
wegetarianizm pochodzi z języka niemieckiego
wegetatywny pochodzi z języka łacińskiego
wegetować pochodzi z języka łacińskiego
wehikuł pochodzi z języka łacińskiego
Wehrmacht pochodzi z języka niemieckiego
weismanizm pochodzi z języka angielskiego
weksel pochodzi z języka niemieckiego
wekslować pochodzi z języka niemieckiego
wektor pochodzi z języka łacińskiego
welarny pochodzi z języka łacińskiego
welbot pochodzi z języka rosyjskiego
welin pochodzi z języka francuskiego
welingtonia pochodzi z języka angielskiego
welocyped pochodzi z języka niemieckiego
welodrom pochodzi z języka francuskiego
welomotor pochodzi z języka francuskiego
welon pochodzi z języka włoskiego
welur pochodzi z języka francuskiego
welwet pochodzi z języka angielskiego
wena pochodzi z języka łacińskiego
wendeta pochodzi z języka włoskiego
Wenera pochodzi z języka łacińskiego
wenerować pochodzi z języka łacińskiego
wenta pochodzi z języka francuskiego
wentyl pochodzi z języka niemieckiego
wentylacja pochodzi z języka łacińskiego
wentylować pochodzi z języka łacińskiego
Wenus pochodzi z języka łacińskiego
weranda pochodzi z języka francuskiego
werbalista pochodzi z języka łacińskiego
werbalizm pochodzi z języka francuskiego
werbalny pochodzi z języka łacińskiego
werbel pochodzi z języka niemieckiego
werbena pochodzi z języka łacińskiego
werbować pochodzi z języka niemieckiego
werbunek pochodzi z języka niemieckiego
werdykt pochodzi z języka angielskiego
werk pochodzi z języka niemieckiego
wermikulity pochodzi z języka francuskiego
wermiszel pochodzi z języka francuskiego
wermut pochodzi z języka francuskiego
werniks pochodzi z języka łacińskiego
wernisaż pochodzi z języka francuskiego
weronal pochodzi z języka niemieckiego
werp pochodzi z języka rosyjskiego
wers pochodzi z języka francuskiego
Wersal pochodzi z języka francuskiego
wersaliki pochodzi z języka niemieckiego
werset pochodzi z języka włoskiego
wersja pochodzi z języka francuskiego
wersyfikacja pochodzi z języka łacińskiego
wertep pochodzi z języka ukraińskiego
wertować pochodzi z języka łacińskiego
wertykalny pochodzi z języka łacińskiego
werwa pochodzi z języka francuskiego
weryfikacja pochodzi z języka łacińskiego
weryfikować pochodzi z języka łacińskiego
weryzm pochodzi z języka włoskiego
Westa pochodzi z języka łacińskiego
westalka pochodzi z języka łacińskiego
western pochodzi z języka angielskiego
westybul pochodzi z języka łacińskiego
weteran pochodzi z języka łacińskiego
weterynarz pochodzi z języka łacińskiego
wety pochodzi z języka niemieckiego
wezuwian pochodzi z języka niemieckiego
wezykatoria pochodzi z języka łacińskiego
wezyr pochodzi z języka tureckiego
whisky pochodzi z języka angielskiego
wiadukt pochodzi z języka niemieckiego
wiatyk pochodzi z języka łacińskiego
wibracja pochodzi z języka łacińskiego
wibrafon pochodzi z języka niemieckiego
wibrator pochodzi z języka francuskiego
wibroskop pochodzi z języka niemieckiego
wibrować pochodzi z języka łacińskiego
widymacja pochodzi z języka niemieckiego
wigilia pochodzi z języka łacińskiego
wigoń pochodzi z języka francuskiego
wigor pochodzi z języka łacińskiego
wigowie pochodzi z języka angielskiego
wigwam pochodzi z języka angielskiego
wikariat pochodzi z języka łacińskiego
wikariusz pochodzi z języka łacińskiego
wiking pochodzi z języka niemieckiego
wikt pochodzi z języka łacińskiego
wiktoria pochodzi z języka łacińskiego
wiktuały pochodzi z języka łacińskiego
wilajet pochodzi z języka tureckiego
wilegiatura pochodzi z języka włoskiego
wilemit pochodzi z języka niemieckiego
willa pochodzi z języka łacińskiego
wimpel pochodzi z języka niemieckiego
wimperga pochodzi z języka niemieckiego
winda pochodzi z języka niemieckiego
windować pochodzi z języka niemieckiego
windykacja pochodzi z języka łacińskiego
windykować pochodzi z języka łacińskiego
winidur pochodzi z języka rosyjskiego
winegret pochodzi z języka francuskiego
winieta pochodzi z języka francuskiego
winilit pochodzi z języka rosyjskiego
winkiel pochodzi z języka niemieckiego
winkielak pochodzi z języka niemieckiego
winszować pochodzi z języka niemieckiego
wint pochodzi z języka rosyjskiego
winyl pochodzi z języka rosyjskiego
wiola pochodzi z języka włoskiego
wiolin pochodzi z języka włoskiego
wiolonczela pochodzi z języka włoskiego
wiorsta pochodzi z języka rosyjskiego
wiraż pochodzi z języka francuskiego
wirtualny pochodzi z języka łacińskiego
wirtuoz pochodzi z języka włoskiego
wirus pochodzi z języka łacińskiego
wirydarz pochodzi z języka łacińskiego
wisceralny pochodzi z języka francuskiego
wiscyna pochodzi z języka francuskiego
wiskoza pochodzi z języka francuskiego
wiskozja pochodzi z języka łacińskiego
wiskozymetr pochodzi z języka francuskiego
wist pochodzi z języka angielskiego
witalizm pochodzi z języka francuskiego
witalny pochodzi z języka łacińskiego
witeryt pochodzi z języka niemieckiego
witeź pochodzi z języka czeskiego
witraż pochodzi z języka francuskiego
witriol pochodzi z języka łacińskiego
witryna pochodzi z języka francuskiego
witryt pochodzi z języka niemieckiego
wiwarium pochodzi z języka łacińskiego
wiwat pochodzi z języka łacińskiego
wiwianit pochodzi z języka francuskiego
wiwisekcja pochodzi z języka niemieckiego
wiza pochodzi z języka francuskiego
wizerunek pochodzi z języka niemieckiego
wizja pochodzi z języka łacińskiego
wizjer pochodzi z języka niemieckiego
wizjoner pochodzi z języka francuskiego
wizjotelefonia pochodzi z języka francuskiego
wizować pochodzi z języka francuskiego
wizualny pochodzi z języka łacińskiego
wizyta pochodzi z języka francuskiego
wizytacja pochodzi z języka łacińskiego
wizytować pochodzi z języka łacińskiego
władyka pochodzi z języka ukraińskiego
woal pochodzi z języka francuskiego
wodewil pochodzi z języka francuskiego
wojaż pochodzi z języka francuskiego
wojażer pochodzi z języka francuskiego
wojłok pochodzi z języka rosyjskiego
wokabularz pochodzi z języka łacińskiego
wokaliczny pochodzi z języka francuskiego
wokalista pochodzi z języka francuskiego
wokaliza pochodzi z języka francuskiego
wokalizacja pochodzi z języka niemieckiego
wokalizm pochodzi z języka francuskiego
wokalny pochodzi z języka łacińskiego
wokanda pochodzi z języka łacińskiego
wolant pochodzi z języka francuskiego
wolant pochodzi z języka francuskiego
wolfram pochodzi z języka niemieckiego
wolframit pochodzi z języka niemieckiego
wolicjonalny pochodzi z języka francuskiego
woliera pochodzi z języka francuskiego
wolitywny pochodzi z języka francuskiego
wolkameria pochodzi z języka niemieckiego
wolontariusz pochodzi z języka łacińskiego
wolta pochodzi z języka włoskiego
woltametr pochodzi z języka niemieckiego
woltamper pochodzi z języka niemieckiego
wolterianizm pochodzi z języka francuskiego
woltyżer pochodzi z języka francuskiego
wolumen pochodzi z języka łacińskiego
wolumenometr pochodzi z języka niemieckiego
wolumetr pochodzi z języka niemieckiego
woluntarny pochodzi z języka łacińskiego
woluntarysta pochodzi z języka niemieckiego
woluntaryzm pochodzi z języka niemieckiego
woluta pochodzi z języka łacińskiego
wotować pochodzi z języka łacińskiego
wotum pochodzi z języka łacińskiego
wotywa pochodzi z języka łacińskiego
wrak pochodzi z języka niemieckiego
wulfenit pochodzi z języka francuskiego
wulgarny pochodzi z języka łacińskiego
wulgaryzacja pochodzi z języka francuskiego
Wulgata pochodzi z języka łacińskiego
wulkan pochodzi z języka łacińskiego
wulkanizacja pochodzi z języka francuskiego
wulkanizator pochodzi z języka francuskiego
wulkanizm pochodzi z języka niemieckiego
wulkanizować pochodzi z języka francuskiego
wurcyt pochodzi z języka niemieckiego
wytrych pochodzi z języka niemieckiego
zakrystia pochodzi z języka łacińskiego
zandry pochodzi z języka niemieckiego
zbir pochodzi z języka włoskiego
zblazowany pochodzi z języka francuskiego
zebra pochodzi z języka niemieckiego
zebu pochodzi z języka francuskiego
zecer pochodzi z języka niemieckiego
zefir pochodzi z języka łacińskiego
zelant pochodzi z języka łacińskiego
zelota pochodzi z języka łacińskiego
zelotyzm pochodzi z języka niemieckiego
zenit pochodzi z języka francuskiego
zeolity pochodzi z języka francuskiego
zeppelin pochodzi z języka niemieckiego
zeriba pochodzi z języka angielskiego
zero pochodzi z języka francuskiego
Zeus pochodzi z języka greckiego
ziudwestka pochodzi z języka niemieckiego
zodiak pochodzi z języka łacińskiego
zoil pochodzi z języka łacińskiego
zoizyt pochodzi z języka niemieckiego
zona pochodzi z języka łacińskiego
zoo- pochodzi z języka greckiego
zoofagia pochodzi z języka niemieckiego
zoofenologia pochodzi z języka niemieckiego
zoogeniczny pochodzi z języka francuskiego
zoogeografia pochodzi z języka niemieckiego
zoolatria pochodzi z języka francuskiego
zoolog pochodzi z języka niemieckiego
zoologia pochodzi z języka niemieckiego
zoomorfizm pochodzi z języka niemieckiego
zoopaleontologia pochodzi z języka niemieckiego
zoopatologia pochodzi z języka niemieckiego
zoopsychologia pochodzi z języka niemieckiego
zootechnika pochodzi z języka niemieckiego
zootomia pochodzi z języka niemieckiego
żabot pochodzi z języka francuskiego
żak pochodzi z języka czeskiego
zoroastryzm pochodzi z języka francuskiego
zygota pochodzi z języka niemieckiego
zygzak pochodzi z języka francuskiego
zymazy pochodzi z języka francuskiego
zymologia pochodzi z języka niemieckiego
żak pochodzi z języka niemieckiego
żakieria pochodzi z języka francuskiego
żakiet pochodzi z języka francuskiego
żandarm pochodzi z języka francuskiego
żandarmeria pochodzi z języka francuskiego
żardynierka pochodzi z języka francuskiego
żargon pochodzi z języka francuskiego
żelatyna pochodzi z języka francuskiego
żenada pochodzi z języka francuskiego
żenować pochodzi z języka francuskiego
żeton pochodzi z języka francuskiego
żętyca pochodzi z języka rumuńskiego
żołd pochodzi z języka czeskiego
żongler pochodzi z języka francuskiego
żonglować pochodzi z języka francuskiego
żonkil pochodzi z języka francuskiego
żuawi pochodzi z języka francuskiego
żupan pochodzi z języka włoskiego
żurnal pochodzi z języka francuskiego
żyrafa pochodzi z języka francuskiego
żyrandol pochodzi z języka francuskiego
żyrant pochodzi z języka włoskiego
żyro pochodzi z języka niemieckiego
żyronda pochodzi z języka francuskiego
żyrondyści pochodzi z języka francuskiego
żyroskop pochodzi z języka francuskiego
żyrostat pochodzi z języka francuskiego
żyrować pochodzi z języka niemieckiego
Download

kryteria wymagań z matematyki dla klasy 3 TH/TPD