1
1. Využíva sa v digitalnych systemoch. Metoda viacnasobneho vyuzitia prenosovej cesty
pomocou TDM je zalozena na zaladnom principe impulznych modulacii ze na spravne
vyhodnotenie nepotrebuje prenasat komplexny signal ale len jeho vhodne vybrane vzorky.
Vyuziva PCM modulaciu.
2. Umoznuju zdruzovat vycsi pocet tel. kanalov a umoznuju prenos dat vyssimi rychlostami ako
PCM prveho radu.
3. Zdruzovane signaly nemaju definovany pevny casovy vztah oproti signalu vysieho radu.
V PHD na jednotlive zdruzovane kanaly prekladaju bit po bite do ramca signalov vysieho radu.
Zdruzovanie zariadenia multiplexuje styri signaly nizsieho radu a vklada nyvyse pomocne inf.
Metoda vyrovnavania prenos rychlosti je stuffing prispevkovych signalov pridavanim pomocnych
bitov. Rychlosti signl 1 radu 2048kbit/s – signl 2 radu 8448kbit/s
2
1. Hlavna uloha prenosovych systemov je prenasat telekomunikacne signaly v takom tvare ktory
kvalitne a ekonomicky vyuziva prenosovu cestu.
2.FDM- kanal tel. sirka pasma ∆f = f max − f min = 3400 − 300 = 3100 Hz . Prida sa rezerva
∆frez = 900 Hz ; ∆f ´= ∆f + ∆frez = 3100 + 900 = 4000 Hz ; Princip FDM- zdruzime m kanalov pre
prenos jednym ze ich posunieme o hodnotu frekvencie F1az Fm. Na posun do vysiej frekv
polohy sa pouziva princip amplitudovej modulacie. Po modulacii dostaneme frekvencne zlozky
nosna, dolna horna postranna zlozka. Z dvovodu max vyuzitia prenosovej cesty sa prensa len
jedno postranne pasmo vybrane pomocou filtra. STUpnova modulacia kanaly sa zdruzuju do
skupin
ktore
su
modulovane
spolocne.1prim
skupina
12kanalov;2Sekundarna5*12=60kan;3Tercialna5*60=300kan;4Kvartialna
3*300=900kan;5System FDM 3*900=2700kan;
3.Pouziva sa multiplexne v celych bajtoch takze je mozne ziskat informacie o jkednotlivyh
kanaloch a je v ramcoch signaloch vyssich radov. Signaly sa multiplexuju sinchronne s pevnym
casovym vztahom medzi signalom vysieho radu. Prenos rychl od 155Mbit/s, prenosovym
mediom je opticke vlakno. Rámce obsahuju pomocne a vyplnove inf. Ktore su spojene
s uzitocnymi udajmi a odoluje sa az na konci pri demultiplexovani. SDH vyuziva takzvane
smerniky ktore ukazuju miesto zaciatku nizsej skupiny v skupine vysej. Smerniky umoznuju
vyberat nizsie skupoiny priamo z vysich bez spotreby demultiplexovania a sluzia aj na
vyrovnavanie prenosovych rychlosti a fazovyh rozdielov pri prenose. Rozne typi PDH signalu
2Mbit/s, 34Mbit/s, 140Mbit/s
3
1. Telek. vidlica zabezpečuje rozdelenie signálu do dvoch smerov prenosu, mení dvojdrôtové
vednie na štvordrôtové. Vyvažovač slúži na impedačné prispôsobenie vedenia a zaručuje
správne rozdelenie signálu do vysielacieho a prijímacieho smeru.
2. obvodovy multiplex - umožnuje pomocou transformatorov prenašat po dvojici dvojdrôtových
vedení 3 telefonne signali. Využitím stredov transformatorov fantomových okruhov , mozno
vytvorit tzv. superfantom. Po 4 pároch možno takto prenašat 7 nezávislích signálov.
3. Synchranizácia: je podmienkov dobrej spoluprace dig. Zariadení
BITOVA - taktonosná zložka z prímaneho signalu
RAMCOVA - označuje začiatok ramca a v každom rámci sa nachádza v nultom kanali
MULTIRAMCOVA - v nultom ramci multiramca a 16-kanalovov intervale
4. PDH – združované signály nemaju definovaný pevný časový vzťah oproti signalu vyššieho
radu. Jednotlivé združovacie kanaly prekladaju bit po bite do ramca signalu vyššieho radu.
Združovacie zariadenie multiplexuje 4 signaly niššieho radu a vklada pomocné info. Metoda
vyrovnavania prenos. Rychlostí je STUFFING.
Rychlosti: Mbps (počet kanalov) , 0. – 1 , 1. 2 (30), 2. 8 (120), 3. 34 (480), 4. 140 (1920)
4
1. Hlavnou úlohou pren. systémov je prenášať telek. Signály v takom tvare, ktorý kvalitne
a ekonomicky využíva prenosovú cestu (kovové a optické vedenia, príp. priestor)
2. frekv. Multiplex- šírka pásma=3100Hz pridá sa rezerva 900 Hz= 4000Hz. Princíp FDM je že
združíme m-kanálov pre prenos kanálových vedením tak, že ich posunieme o hodnotu
frekvencie F1 až Fm-nosné.
3. AMI - je trojstavový kod, ma tri urovne 0, +A, -A
HDB3 - zabezpečuje dobre taktovanie aj pre dlhé postupnosti nul. Nahradzuje niektoré nuly
jednotkami, tak aby za sebou boli max 3 nuly.
MCM - v optických systemoch sa neda vyjadrit dvoijaka polarita, použiva sa kodovanie, ktore
prevadza 3-stavovy signál na dvojice bitov 0(01), +A(11), -A(00)
4. korekčný članok , rozhodovací obvod , výstupný obvod
Odvodenie taktu, oneskorenie o T/2
5. SDH – signaly sa mutiplexuju sinnchrone s pevným časovým vztahom medzi signalom
vyššieho a niššieho radu. Prenosovym mediom je opticke vlakno. Ramce obsahuju pomocné
a výplnove info.(hlavička, ktora je pevne spojena s užitočnymi udajmi). Smerníky umožnuju
vybrat niššie skupiny priamo z vyšších bez potreby demultiplexovania a služia aj na
vyrovnavanie prenosových rýchlosti a fazovych rozdielov
5
1. Pupinácia je metóda, ktorá znižuje merné tlmenie vedenia (zväčšuje dosah prenosu signálu
vkladaním cievok v pravidelných intervaloch). Nevýhodou je zúženie prenášaného frekv.
pásma.
2.TDM- časové delenie kanálov, v dig. prenosových systémoch, metóda viacnás. využitia
prenosovej cesty pomocou impulzných modulácií, že na správne vyhodnotenie nepotrebujeme
prenášať komplet signál, ale len jeho vhodne vybrané vzorky. PCM
3. AMI - je trojstavový kod, ma tri urovne 0, +A, -A
HDB3 - zabezpečuje dobre taktovanie aj pre dlhé postupnosti nul. Nahradzuje niektoré nuly
jednotkami, tak aby za sebou boli max 3 nuly.
MCM - v optických systemoch sa neda vyjadrit dvoijaka polarita, použiva sa kodovanie, ktore
prevadza 3-stavovy signál na dvojice bitov 0(01), +A(11), -A(00)
4. Pleziochrónna digitálna hierarchia. združované signály nemaju definovaný pevný časový
vzťah oproti signalu vyššieho radu. Jednotlivé združovacie kanaly prekladaju bit po bite do
ramca signalu vyššieho radu. Združovacie zariadenie multiplexuje 4 signaly niššieho radu
a vklada pomocné info. Metoda vyrovnavania prenos. Rychlostí je STUFFING.
Rychlosti: Mbps (počet kanalov) , 0. – 1 , 1. 2 (30), 2. 8 (120), 3. 34 (480), 4. 140 (1920)
5. VM (crossconenct) umožňuje priamy výber signálov nižšieho rádu zo signálu vyššieho rádu
bez potreby demultiplexovania a opätovného multiplexovania.
6
1. Využitie- pre jeden okruh (bez zosilnenia alebo so zosilneím) pre viac okruhov(obvodový
multiplex, frekvenčný, časový).
2. obmedzenie spektra, vzorkovanie, kvantovanie, kodovanie, združovanie v čase
3. používa multiplexovanie po celých bytoch, takže je možné získať informácie o jednotlivých
kanáloch aj v rámcoch signálov vyšších rádov. Signály sa multiplexujú synchrónne s pevným
časovým vzťahom medzi signálom vyššieho a nižšieho rádu.
STM-1 - 155,52 – 1890, STM-4 – 622,08 – 7560, STM-16 – 2488,32 – 30240, STM-64 –
9953,28 - 120960
Download

Prenosové Systémy