METAL İŞLEME MAKİNALARI
METALWORKING MACHINERY
üretimdeki gücünüz...
your utmost strength in production...
HAKKIMIZDA
TARİHÇE
Yusuf TEKİN 1984 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldu.
Uzun yıllar Savunma sanayi, otomotiv sanayi ve metal sanayinde mühendis pozisyonundan başlayarak genel müdürlük
pozisyonuna kadar her kademede çalıştı. Kazandığı bilgi birikimini yerli makina imalat sanayinde değerlendirmek için 2005
yılında firmamız kuruluşunda yer aldı.
Cematek kuruluşundan başlayarak hidrolik abkant presler, hidrolik presler, köşe profili üretim hatları, alçıpan profil üretim
hatları, özel amaçlı makinalar ve petrol üretim makinaları üreterek bugünlere geldi.
Ürünlerimiz başta Avrupa, Orta Doğu , Rusya ve Güney Amerika olmak üzere 23 ülkeye ihraç edilmekte olup CE belgesine
sahiptir.
VİZYONUMUZ
Yüksek iş ahlakı, profesyonellik ve uzun vadeli işbirliğini esas alırız. Çalışanlarımız, müşterimiz ve devlete karşı kazandığımız
güveni sürdürülebilir kılmak için her türlü çabayı göstermektir.
MİSYONUMUZ
Müşteriyi rekabetçi kılan metal işleme makinalarını güncel teknoloji ile güvenli şekilde üretmektir.
HEDEFİMİZ
Metal işleme makinaları üretiminde Türkiye ve Dünya’da marka olmaktır. Ürettiğimiz metal işleme makinalarını yüksek katma
değerli ürünler haline getirmek, ihracatı ve istihdamı artırmaktır.
Ülkemizdeki cari açığın azaltılması için üretim programımızda ileri teknolojili ürünlerin sayısını artırmaktır.
Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerini artırmaları için çaba göstermektir.
Ülkemizin ihtiyacı olan mesleki eğitime çalışmalarımız ile destek olmaktır.
ABOUT US
HISTORY
Yusuf TEKİN has graduated from Mechanical Engineering department of Middle East Technical University in 1984.
He has worked at every position from engineer to general manager in defence,automotive and metal industry. Mr.Tekin has
been in the establishment of our firm in order to render his former experience in domestic machine building
Cematek produces hydraulic press brakes,hydraulic presses,corner bead production lines,production lines for gypsumboard
profile, customized machinery and production lines and machinery-equipment for petroleum industry.
Our products are CE certified and exported to 23 countries mainly Europe, Middle East, Russia and South America
VISION
We consider high ethics of business, professionalism and long-term cooperation.We show our atmost afford in order to sustain
reliability gained from our labors, customers and
MISSION
Our mission is to produce machinery with update technology and reliability in order to enable our customers being competitive
TARGET
Our target is to be a leading firm for metal processing machinery in Turkey and in the world.It is to increase employment,
exports and enable the machinery as value added products
It is to increase no. of advanced technological products in our production program in order to decrease the current account
deficit for Turkey.
It is to show utmost afford in order to increase our labor’s profession and personal development
ÜRÜNLER
PRODUCTS
NC HİDROLİK ABKANT PRESLER
NC HYDRAULIC PRESS BRAKES
CNC HİDROLİK ABKANT PRESLER
CNC HYDRAULIC PRESS BRAKES
REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS
MECHANICAL GUILLOTINE SHEAR
SIVA KÖŞE PROFİLİ ÜRETİM HATTI
CORNER BEAD PRODUCTION LINE
ALÇIPAN PROFİL ÜRETİM HATTI
PRODUCTION LINE FOR
PLASTERBOARD PROFILE
SUNUŞ
PRESENTATION
ÜRÜNLERİMİZ
PRODUCTS
• NC Hidrolik abkant presler
• NC Hydraulic pres brakes
• CNC Hidrolik abkant presler
• CNC Hydraulic press brakes
• Redüktörlü giyotin makas
• Mechanical guillotine shear
• Köşe profili üretim hatları
• Corner bead production lines
• Alçıpan profili üretim hatları
• Plasterboard profile production lines
UZMANLIK
SPECIALITY
• Mühendislik ve Tasarım
• Enginering &Design
• Mekanik-Hidrolik-Pnömatik Otomasyon • Mechanics-Hydraulics-PneumaticsAutomation
• Rollform
• Rollform
• Metal Kalıp
• Metal Dies
KAYNAKLAR
RESOURCES
• Bilgisayar destekli tasarım ekibi
• Computer aided design team
• Deneyimli üretim ekibi
• Skilled production team
• Deneyimli satış sonrası servis ekibi
• Skilled aftersales service team
• Deneyimli tedarikçi grubu
• Experienced Suppliers
NC HİDROLİK ABKANT PRESLER
NC HYRAULIC PRESS BRAKES
MODEL: CMT-AP30
STANDART ÖZELLİKLER
BASIC FEATURES
Kapasite:
• Bükme boyu - 1250 mm
• Bükme kapasitesi - 30 ton
• Bükme kalınlığı - 3 mm. max
Capacity:
• Bending length - 1250 mm
• Bending capacity - 30 ton
• Bending thickness - 3 mm. max
Kontrol ünitesi:
• NC Delta (Taiwan)
• X ekseni kontrolü
• Otomatik 10 ardışık büküm imkanı
• DELTA PLC, dokunmatik operatör paneli
Control unit:
• NC Delta (Taiwan)
• X axis control
• Automatic sequential bending up to 10 steps
• Delta PLC Touch screen
Hidrolik sistem:
• Tek silindirli hidrolik ünite
• Hidrolik sistem (1. sınıf)
Hydraulic system:
• Single cylinder
• 1. Class hydraulic system
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL FEATURES
• Operatör emniyet bariyeri
• CE sertifikası
• Safety barrier
• CE certification
NC HİDROLİK ABKANT PRESLER
NC HYRAULIC PRESS BRAKES
MODEL: CMT-AP40
STANDART ÖZELLİKLER
BASIC FEATURES
Kapasite:
• Bükme boyu - 1250 mm
• Bükme kapasitesi - 40 ton
• Bükme kalınlığı - 4 mm. max
Capacity:
• Bending length - 1250 mm
• Bending capacity - 40 ton
• Bending thickness - 4 mm. max
Kontrol ünitesi:
• NC Mitsubishi
• X ekseni kontrolü
• Otomatik 20 ardışık büküm imkanı
• Mitsubishi PLC, dokunmatik operatör paneli
Control unit:
• NC Mitsubishi
• X axis control
• Automatic sequential bending up to 20 steps
• Mitsubishi PLC Touch screen
Hidrolik sistem:
• Çift silindirli hidrolik ünite
• Hidrolik sistem (1. sınıf)
Hydraulic system:
• Double cylinder
• 1. Class hydraulic system
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL FEATURES
• Operatör emniyet bariyeri
• CE sertifikası
• Safety barrier
• CE certification
CNC HİDROLİK ABKANT PRESLER
CNC HYRAULIC PRESS BRAKES
MODEL: CMT-PB30
STANDART ÖZELLİKLER
BASIC FEATURES
Kapasite:
• Bükme boyu - 1250 mm
• Bükme kapasitesi - 30 ton
• Bükme kalınlığı - 3 mm. max
Capacity:
• Bending length - 1250 mm
• Bending capacity - 30 ton
• Bending thickness - 3 mm. max
Kontrol ünitesi:
• CNC Robosoft (Belçika)
• X,Y ekseni kontrolü
• 200 program - 400 adım hafıza seçeneği
• Grafik LCD ekran
• İstenen değelerde bükme açısı veri girişi
Control unit:
• CNC Robosoft (Belgium)
• X,Y axis control
• Up to 200 programs / 400 steps
• PLC Touch screen
• Set point bending angle input data
Hidrolik sistem:
• Tek silindirli hidrolik ünite
• Hoerbiger hidrolik oransal valf
• Pompa: Eckerle
Hydraulic system:
• Single cylinder
• Hoerbiger hydraulic proportional valve
• Pump: Eckerle
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL FEATURES
•
•
•
•
Operatör emniyet bariyeri
X+R eksen kontrolü
CE sertifikası
Özel ölçüde boğaz derinliği
•
•
•
•
Optical barrier system for operator safety
X+R axis control
CE certification
Tailor-made throat depth
CNC HİDROLİK ABKANT PRESLER
CNC HYRAULIC PRESS BRAKES
MODEL: CMT-PB50
STANDART ÖZELLİKLER
BASIC FEATURES
Kapasite:
• Bükme boyu - 1250 mm
• Bükme kapasitesi - 50 ton
• Bükme kalınlığı - 5 mm. max
• Hareketli ön dayama kolları
Capacity:
• Bending length - 1250 mm
• Bending capacity - 50 ton
• Bending thickness - 5 mm. max
• Sliding front support arms
Kontrol ünitesi:
• CNC Cybelec DNC64
• X, Y1, Y2 ekseni kontrolü
• Grafik LCD ekran
• İstenen değelerde bükme açısı veri girişi
Control unit:
• CNC Cybelec DNC64
• X, Y1, Y2 axis control
• PLC Touch screen
• Set point bending angle input data
Hidrolik sistem:
• Çift silindirli hidrolik ünite
• Hoerbiger hidrolik oransal valf
• Pompa: Eckerle
Hydraulic system:
• Double cylinder
• Hoerbiger hydraulic proportional valve
• Pump: Eckerle
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
OPTIONAL FEATURES
• Operatör emniyet bariyeri: Sick, Fiessler,
Nuova
• X+R eksen kontrolü
• CE sertifikası
• Özel ölçüde boğaz derinliği
• Kontrol üniteleri: Delem DA 52, Delem
DA 54, Cybelec DNC 600
KONTROL ÜNİTELERİ / CONTROL UNITS
DELEM DA54
DELEM DA52
HİDROLİK SİSTEM / HYDRAULIC SYSTEM
CYBELEC DNC 600
• Optical barrier system for operator
safety: Sick, Fiessler, Nuova
• X+R axis control
• CE certification
• Tailor-made throat depth
• Control unit: Delem DA 52, Delem DA 54,
Cybelec DNC 600
ARKA DAYAMA / BACK GAUGE
TEK EKSEN X / SINGLE AXIS X
GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SAFETY SYSTEMS
NOUVA
SICK
FIESSLER
CNC HİDROLİK ABKANT PRESLER
CNC HYRAULIC PRESS BRAKES
MODEL: CMT-PB60
OPSİYONEL
OPTIONAL FEATURES
ÖZELLİKLER
• Optical barrier system for
• Operatör emniyet bariyeri: Sick,
Fiessler, Nuova
BASIC FEATURES
Kapasite:
• Bükme boyu - 2100 mm
• Bükme kapasitesi - 60 ton
• Bükme kalınlığı - 6 mm. max
• Hareketli ön dayama kolları
Capacity:
• Bending length - 2100 mm
• Bending capacity - 60 ton
• Bending thickness - 6 mm. max
• Sliding front support arms
Kontrol ünitesi:
• CNC Cybelec DNC64
• X, Y1, Y2 ekseni kontrolü
• Grafik LCD ekran
• İstenen değelerde bükme açısı veri girişi
Control unit:
• CNC Cybelec DNC64
• X, Y1, Y2 axis control
• PLC Touch screen
• Set point bending angle input data
Hidrolik sistem:
• Çift silindirli hidrolik ünite
• Hoerbiger hidrolik oransal valf
• Pompa: Eckerle
Hydraulic system:
• Double cylinder
• Hoerbiger hydraulic proportional valve
• Pump: Eckerle
HİDROLİK SİSTEM / HYDRAULIC SYSTEM
KONTROL ÜNİTELERİ / CONTROL UNITS
operator safety: Sick, Fiessler,
Nuova
• X+R eksen kontrolü
• X+R axis control
• CE sertifikası
• CE certification
• Özel ölçüde boğaz derinliği
• Tailor-made throat depth
• Kontrol üniteleri: Delem DA 52,
• Control unit: Delem DA 52, Delem
Delem DA 54, Cybelec DNC 600
STANDART ÖZELLİKLER
DA 54, Cybelec DNC 600
DELEM DA54
DELEM DA52
CYBELEC DNC 600
GÜVENLİK SİSTEMLERİ / SAFETY SYSTEMS
NOUVA
SICK
FIESSLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Boyutlar ve Teknik Özellikler / Dimensions and Technical Specifications
MODEL
Model
Bükme kapasitesi
AP30
AP40
PB30
PB50
PB60
PB80
PB100
Bending capacity
ton
30
40
30
50
60
80
100
Bükme boyu
Bending length
mm
A
1250
1250
1250
1250
2100
1250
1250
Eksen kontrol
Axis-control
X
X
Y,X
Ayaklar arası mesafe
Distance between frame
mm
B
1010
1010
1010
1010
1700
1010
1010
Strok
Stroke
mm
C
150
200
200
260
260
260
260
Serbest düşme hızı
Approach speed
mm/s
33
30
100
100
100
100
100
Bükme hızı
Bending speed
mm/s
8
8
8
8,5
8,5
8,5
8,5
Geri dönüş hızı
Return speed
mm/s
70
60
100
100
100
100
100
Alt-üst çene arası açıklık
Daylight
mm
J
250
275
320
375
375
375
375
Boğaz derinliği
Throat depth
mm
D
260
250
250
350
350
350
350
Tabla yüksekliği
Table height
mm
E
820
850
850
800
800
800
800
Tabla genişliği
Table width
mm
130
130
130
130
130
130
130
Arka dayama mesafesi-X ekseni
Back gauge travel-X axis
mm
450
500
500
500
750
500
500
Arka dayama hızı-X ekseni
Back gauge speed-X axis
mm/sn
65
75
75
75
75
75
75
Boy
Length
mm
L
1350
1250
1480
1480
2300
1520
1560
Yükseklik
Width
mm
H
2080
2080
1060
1230
1800
1230
1250
Genişlik
Height
mm
G
1050
1170
2220
2220
2500
2220
2220
Motor gücü
Power
kW
3
4
3
5,5
5,5
7,5
7,5
Tank kapasitesi
Hydraulic oil tank capacity
litre
80
80
80
80
120
120
120
Ağırlık
Weight
kg
2000
2750
2000
3300
4500
4900
6000
Y1,Y2,X Y1,Y2,X Y1,Y2,X Y1,Y2,X
REDÜKTÖRLÜ GİYOTİN MAKAS
MECHANICAL GUILLOTINE SHEAR
MODEL: CMT-MG 1350x3
STANDART ÖZELLİKLER
BASIC FEATURES
Kapasite:
• Kesme uzunluğu - 1300 mm
• Kesme kalınlığı - 3 mm. max
• Manuel sentil ayarı
• Redüktörlü tahrik sistemi
• Kesme anında sacın kaymasını
engelleyen mekanik baskı sistemi
• Dijital kontrollü motorlu arka dayama
sistemi
• Tek ve ardışık kesim için ayak pedalı
• Açılı ön gönye ve dik kesim imkanı
• Ön taraf parmak koruma bariyeri
Capacity:
• 1300 mm cutting length
• 3mm max thickness cutting capacity
• Manual adjustment of gap system for
cutting knife
• Direct drive system with gearbox
• Mechanical sheet metal clamping system
• Autamatic back gauge control for metal
cutting at different lengths
• Foot pedal for single and sequential
cutting
• Angle gauge and vertical cutting features
• Front guard for finger protection
Kontrol ünitesi:
• Dijital NC kontrol ünitesi
Control unit:
• Digital NC control unit
OPSİYONEL ÖZELLİKLER
• Pnömatik sac destek sistemi
• CE sertifikası ve SICK güvenlik sistemi
OPTIONAL FEATURES
• Pneumatic thin sheet support system
• CE optical safety SICK for rear guarding
TEKNİK ÖZELLİKLER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Boyutlar ve Teknik Özellikler / Dimensions and Technical Specifications
Model
Model
CMT-MG 1350x3
Kesme Kapasite
Cutting Capacity
mm
3
Kesme Uzunluğu
Cutting Length
mm
1350
Kesme Açısı
Rake Angle
º
2° 20’
Strok Sayısı
Strokes Per Minute
1/min
35
Ana Motor
Main Motor
kW
3
Arka Dayama Mesafesi
Back Gauge Stroke
mm
500
Tabla Genişliği
Table Width
mm
A
415
Tabla Yüksekliği
Table Height
mm
B
850
Yükseklik
Height
mm
C
1350
Genişlik
Width
mm
D
2130
Uzunluk
Length
mm
E
1800
Yaklaşık Ağırlık
Approx Weight
kg
1030
SIVA KÖŞE PROFİLİ ÜRETİM HATTI
CORNER BEAD PRODUCTION LINE
STANDARD ÖZELLİKLER
BASIC FEATURES
METAL KALIBI
• Üretim hızı:
24 m/dak. (baklava delikli sıva köşe profili)
36 metre/dakika (alçı köşe profili)
• Malzeme: Galvaniz sac,aluminum
• Malzeme kalınlığı: 0.30mm-0.50mm
• Genişlik: 30mm-70mm
• Elektrik Gücü:7 kw
• Basınçlı hava: 8 bar, 7 lt/dak
• Yerleşim alanı : 3metre x 15 metre
• Production speed:
24 meter/min. (expanded metal corner bead)
36 meter/min (angle bead)
• Material: Galvanised steel, aluminum
• Material thickness: 0.30mm-0.50mm
• Width: 30mm-70mm
• Electric Power: 7 kw
• Compressed air: 8 bar, 7 l/min.
• Production space req’d: 3 meter x 15 meter
• Yüksek mukametli alaşımlı kalıp çeliğinden
OPSIYONEL ÖZELLIKLER
OPTIONAL FEATURES
• Rotary punch delme kalıbı
• Hızlı değişebilen kase tipi rollform
• CE specification
• Rotary punch
• Cassete type rollform changing system
• CE certification
• Sertleştirilmiş ve uzun ömürlü
METAL DIE
• From high strength alloyed tool steel
• Hardened and long life
SERVO BESLEMELI
EKSANTRİK PRESS
• H tipi konstrüksiyon
• Hava kavramalı, 20ton
• 8 Yüzeyden bilyalı kızaklı sistem
ECCENTRIC PRESS
WITH SERVO FEEDER
• H frame construction
• Pneumatic engaged, 20t
• Ball bearing sliding sytem with 8 surfaces
DE-COILER
• Coil width:100mm
• Coil outside diameter: 1.200mm
BANT AÇMA
• Rulo eni: 100mm
• Rulo dış çapı:1200mm
ROLLFORM MAKİNASI
• 6 istasyonlu
• Direkt dişli tahrikli istasyonlar
ROLLFORM MACHINE
• 6 stations
• Direct gear driven stands
D
2310
BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER
DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
SERVO BESLEMELİ EKSANTRİK PRESS
4
ECCENTRIC
PRESS WITH SERVO FEEDER
ROLLFORM ÜNİTESİ
2
ROLLFORMING
UNIT
3
4
3
4
2
3
1893
D
1
3
1257
1893
4
1
1257
1893
2
1257
1257
1893
901
1
2468
2
901
2468
D
D
2
1257
C
2468
901
2468
220
1440
2310
1893
1
1440
D
D
3
2310
4
901
2468
D
1440
1440
1038
1440
MALZEME KANALI
STRIP CHANEL
220
220
1200
776
1070
B
1366
B
3110
220
3110
3193
170
220
1520
1070
1366
B
170
220
OPERASYON
1
BOYAMA
2
ALT MONTAJ
5
1019
7
4
1019
3
800
500
A
NO
8
OPERASYON
1
BOYAMA
2
2
ALT MONTAJ
800
4
800
4
500
16
27
38
PARÇA ADI / PART
NAME
OPERASYON
BİRİM /
UNIT
BOYAMA
AGIRLIK
/WEIGHT
DIZAYN / DESIGN
2
5
8
2
800
ONAY / APPROVAL
MUSTERI ONAYI /
APPROVAL of CUSTOMER
6
7
8
3
4
1019
4
A
2
C
Y. TEKİN
JIDET
220
MALZEME
CİNSİ
IZDUSUM /
PARÇA ADI / PROJE
PART ADI /ECCENTRIC
PROJECT
NAME PRESS 20T
NAME
PROJECTION
N/A
/ SHEET SIZE
OLCEK /SCALE
M.TİLKİ
31.08.2013
BİRİM /
UNIT PART NUMBER mm
C
SHEET SIZE
CEMATEK Mühendislik Makina İnş. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Başkent O.S.B. 12. Cadde No: 9 Malıköy - SİNCAN / ANKARA
Tel: 0312 640 16 50 Fax: 0312 640 16 53
1
İSİM / NAME TARİH / DATE
MALZEME
CİNSİ
31.08.2013
M.TİLKİ
MALZEME BOYUTU
C
DIZAYN
/ DESIGN
PARÇA ADI / PART
IZDUSUM /
A
PROJECTION
ECCENTRIC
CEMATEK Mühendislik Makina İnş. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.
KONTROL
/ CHECK
ADET
S.EZER
12. 20T
Cadde No: 9 Malıköy
- SİNCAN / ANKARA
PRESS
NAME Adres: Başkent O.S.B.
Tel: 0312 640 16 50
Fax: 0312 640 16 53
Web: www.cematek.com.tr E-Mail: [email protected]
ONAY / APPROVAL
Y. TEKİN
KAĞIT BOYUTU
mm
BİRİM/ / UNIT
IZDUSUM
CORNER
BEAD
/ SHEET
SIZE
PROJE/ ADI / PROJECT
MUSTERI ONAYI
PROJECTION
PRODUCTION LINE
JIDET
APPROVAL of CUSTOMER NAME
OLCEK /SCALE
PART NUMBER
İSİM / NAME
ARŞİV NUMARASI
/
ARCHIVE NUMBER
DIZAYN / DESIGN
KONTROL / CHECK
1
M.TİLKİ
31.08.2013
C
Y. TEKİN
MUSTERI ONAYI /
JIDET
Web: www.cematek.com.tr
E-Mail: [email protected]
AKSI BELIRTILMEDIKCE
/ UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED
CORNER BEAD
Genel
toleranslarADI
ISO 2768-1/2'ye
goredir. / General
PROJE
/ PROJECT
tolerances are according to ISO 2768-1/2.
PRODUCTION LINE
NAME
Geometrik toleranslar ISO 1101'e goredir. / Geometrical
tolerances are according to ISO 1101.
PARÇA NUMARASI
/ 1302'ye goredir. /
Yuzey puruzlulugu
gosterimi ISO
Indication of surface
PARTroughness
NUMBERis according to ISO 1302.
Tum keskin dıs kenarlar 0.5X45° / All sharp external
edges 0.5X45°
Tum NUMARASI
keskin ic kenarlar
ARŞİV
/ R0.5 / All sharp
internal edges R0.5
ARCHIVE NUMBER
500
IZDUSUM /
PROJECTION
S.EZER
ONAY / APPROVAL
APPROVAL of CUSTOMER
TARİH / DATE
Geometrik toleranslar ISO 1101'e goredir. / Geometrical
tolerances are according to ISO 1101.
Yuzey puruzlulugu gosterimi ISO 1302'ye goredir. /
Indication of surface roughness is according to ISO 1302.
Tum keskin dıs kenarlar 0.5X45° / All sharp external
edges 0.5X45° Tum keskin ic kenarlar R0.5 / All sharp
internal edges R0.5
170
Genel toleranslar
ISO
2768-1/2'ye goredir. / General
ARCHIVE
NUMBER
Y. TEKİN
JIDET
Genel toleranslar ISO 2768-1/2'ye goredir. / General
tolerances are according to ISO 2768-1/2.
KAĞIT BOYUTU
AKSI BELIRTILMEDIKCE / UNLESS OTHERWISE /
ARŞİV NUMARASI
SPECIFIED/
Geometrik toleranslar ISO 1101'e goredir. / Geometrical
tolerances are according to ISO 1101.
Yuzey puruzlulugu gosterimi ISO 1302'ye goredir. /
Indication of surface roughness is according to ISO 1302.
Tum keskin dıs kenarlar 0.5X45° / All sharp external
edges 0.5X45° Tum keskin ic kenarlar R0.5 / All sharp
internal edges R0.5
AGIRLIK /WEIGHT
N/A
PARÇA NUMARASI
/
S.EZER
AKSI BELIRTILMEDIKCE / UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED
CORNER BEAD
PRODUCTION
ADET LINE
tolerances are according
to ISO 2768-1/2. OLCEK /SCALE
AGIRLIK /WEIGHT
N/A
ADET
AÇIKLAMA
KAĞIT BOYUTU
A
CEMATEK Mühendislik Makina İnş. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Başkent O.S.B. 12. Cadde No: 9 Malıköy - SİNCAN / ANKARA
MALZEME
Fax: 0312 640 16 53
Web: www.cematek.com.tr E-Mail: [email protected]
CİNSİ
MALZEME BOYUTUTel: 0312 640 16 50
PARÇA NUMARASI /
ECCENTRIC
PRESS 20T
mm
31.08.2013
ALT MONTAJ İSİM / NAME TARİH / DATE
KONTROL / CHECK
4
7
3
ALT MONTAJ
3 MALZEME
MUSTERI BOYUTU
ONAYI /
NO5
6
3
S.EZER
ONAY / APPROVAL
5
500
AÇIKLAMA
KONTROL / CHECK
APPROVAL of CUSTOMER
3
/ SHEET SIZE
OLCEK /SCALE
N/A
İSİM / NAME TARİH / DATE
M.TİLKİ
4
4
A
mm
UNIT
DESIGN
1 DIZAYN /BOYAMA
2
AÇIKLAMA
KAĞIT BOYUTU
OPERASYON
Genel toleranslar ISO 2768-1/2'ye goredir. / General
tolerances are according to ISO 2768-1/2.
Geometrik toleranslar ISO 1101'e goredir. / Geometrical
tolerances are according to ISO 1101.
Yuzey puruzlulugu gosterimi ISO 1302'ye goredir. /
Indication of surface roughness is according to ISO 1302.
Tum keskin dıs kenarlar 0.5X45° / All sharp external
edges 0.5X45° Tum keskin ic kenarlar R0.5 / All sharp
internal edges R0.5
ADET
1520
500
6
1366
BİRİM /
AGIRLIK /WEIGHT
1019
1019
800
ECCENTRIC
PRESS 20T
NAME
NO
AKSI BELIRTILMEDIKCE / UNLESS OTHERWISE
SPECIFIED
MALZEME
CİNSİ
PARÇA ADI / PART
4
B
170
KONTROL ÜNİTESİ
CONTROL UNIT
MALZEME BOYUTU
AÇIKLAMA
1520
1019
776
NO
3
A
170
3110
1520
1366
220
BANT AÇMA
DECOILER
B
A
A
872
C
872
3193
776
776
1200
B
776
1520
1038
B
1200
1200
1366
B
3110
3193
1366
220
DEVİRME SEHPASI
STACKING TABLE
3110
776
1070
1038
1038
C
872
3193
1200
3110
1200
872
3193
1070
C
C
220
1038
C
220
1070
C
1038
C
2310
2310
2310
D
CEMATEK Mühendislik Makina İnş. İml. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Başkent O.S.B. 12. Cadde No: 9 Malıköy - SİNCAN / ANKARA
Tel: 0312 640 16 50 Fax: 0312 640 16 53
Web: www.cematek.com.tr E-Mail: [email protected]
1
PROJE ADI
/ PROJECT
NAME
PART NUMBER
ARŞİV NUMARASI /
ARCHIVE NUMBER
1
NO
OPERASYON
1
BOYAMA
2
ALT MONTAJ
3
CORNER BEAD
PRODUCTION LINE
PARÇA NUMARASI /
AÇIKLAMA
3
MALZEME BOYUTU
PARÇA ADI / PART
NAME
BİRİM /
UNIT
AGIRLIK /WEIGHT
ECCENTRIC
PRESS 20T
mm
N/A
4
800
İSİM / NAME
5
500
DIZAYN / DESIGN
KONTROL / CHECK
7
ONAY / APPROVAL
Y. TEKİN
MUSTERI ONAYI /
JIDET
8
4
3
M.TİLKİ
6
2
APPROVAL of CUSTOMER
S.EZER
UYGULAMA ALANLARI
PRODUCT SAMPLES
ALÇIPAN PROFİL ÜRETİM HATTI
PRODUCTION LINE FOR PLASTERBOARD PROFILE
STANDARD ÖZELLİKLER
BASIC FEATURES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Üretim hızı: 50 metre/dakika
Malzeme kalınlığı: 0.40mm-0.60mm
Genişlik: 300 mm(max.)
Elektrik Gücü: 13 kw
Basınçlı hava: 8 bar, 2 lt/dak
Yerleşim alanı: 3metre x 15 metre
Production speed: 50 meter/min
Material thickness: 0.40mm-0.60mm
Width : 300mm
Electric Power: 13 kw
Compressed air: 8 bar, 2 l/min.
Production space req’d: 3 meter x 15 meter
ROLLFORM MAKİNASI
• 12 istasyonlu
ROLLFORM MACHINE
• 12 stations
MAKARALAR
SERVO SÜRÜCÜLÜ
• Kaliteli takım çeliğinden
• Hassas işlenmiş ve sertleştirilmiş
• Uzun ömürlü
UÇAR MAKAS BOY KESME
• Hidrolik tahrikli
ROLLERS
FLYING SHEAR
• From quality tool steel
• Precise machined and hardened
• Long life
WITH SERVO FEEDER
• Hydraulic driven
DE-COILER
1350
BOYUTLAR VE ÇİZİMLER
DIMENSIONS AND DRAWINGS
BANT AÇMA
DECOILER
1350
1050
6
D
5
4
3
2
1
780
FLYING
SHEAR
1050
D
SERVO UÇAR MAKAS
SERVO FLYING SHEAR
C
1310
C
B
B
6
5
4
3
2
1
ROLLFORM MACHINE
D
D
880
1960
A
A
ROLLFORM ÜNİTESİ
ROLLFORMING UNIT
6
5
4
3
2
1
C
1560
C
6
5
4
3
2
1
STAKING TABLE
B
D
B
D
4250
1080
DEVİRME SEHPASI
STACKING TABLE
A
A
3200
C
6
5
C
4
3
2
1
1070
1300
B
B
UYGULAMA ALANLARI
PRODUCT SAMPLES
CW - 50 x 35
CW - 50 x 40
CW - 50 x 45
CW - 75 x 35
CW - 75 x 40
CW - 75 x 45
CW - 100 x 35
CW - 100 x 40
CW - 100 x 45
UW - 50
UW - 75
UW - 100
CD
UD
ÖZEL AMAÇLI MAKİNALAR
TAILOR-MADE MACHINERY
PROFİL ÜRETİM MAKİNALARI / PROFILE PRODUCTION LINES
ÖZEL AMAÇLI MAKİNALAR
TAILOR-MADE MACHINERY
METAL RAF ÜRETİM HATTI / SHEET SHELVES PRODUCTION LINE
CEMATEK MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞ. İMLT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
BAŞKENT O.S.B. 12. Cadde No: 9 Malıköy SİNCAN / ANKARA - TÜRKİYE
Tel: +90 312 640 16 50 (3 hat) • Fax: +90 312 640 16 53
www.cematek.com.tr • e-mail: [email protected]
REFERANSLAR REFERENCES ССЫЛКИ
Abu Dhabi, Albania, Algeria, Azerbaijan, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Dubai, Georgia,
Kosovo, Macedonia, Poland, Romania, Russia, Saudi Arabia, Serbia, Slovenia, Syria, Turkey, Ukrain. 
Download

e-katalog