Założyciel firmy Georg Utz
1916 – 1988
Wszystko dla przemysłu elektronicznego
214
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
215
Systemy magazynowania i transportowania ESD
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Formowane próżniowo
Wyładowania elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie podzespołów elektronicznych zarówno w czasie
transportu, jak również podczas składowania w magazynie
lub przy montażu na stanowisku pracy. Nasz system magazynowania i transportu daje tu podwójne zabezpieczenie:
Po pierwsze, tworzywo sztuczne o własnościach przewodnika chroni elementy przed uszkodzeniami spowodowanymi wyładowaniami elektrostatycznymi. Po drugie, solidne
pojemniki zabezpieczają je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami i wilgocią.
Poza tym system magazynowania i transportowania ESD
firmy Utz odpowiada normom VDA 4504 i opiera się na
normie EN 61340.
3 – 10
Formowane wtryskowo
4 – 10
216
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
Pojemniki na części techniczne
formowane próżniowo
formowane wtryskowo
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Pojemniki na części techniczne
217
RAKO ESD 200 x 150 mm
RAKO ESD 400 x 300 mm
Nr zamówienia
Wysokość
Wymiary wewnętrzne
Nr zamówienia
3-237-0 EL
120 mm
162 x 112 x 117 mm
3-211-0 EL
65 mm
358 x 258 x 62 mm
3-203-0 EL
120 mm
358 x 258 x 117 mm
3-4313-0 EL
145 mm
364 x 264 x 130 mm
3-207-0 EL
170 mm
358 x 258 x 165 mm
3-204-0 EL
220 mm
358 x 258 x 214 mm
3-212-0 EL
270 mm
353 x 253 x 267 mm
3-205-0 EL
320 mm
358 x 258 x 317 mm
Wyposażenie
Nr zamówienia
Wersja
3-944-0 EL
Pokrywa
3-944-1 EL
Pokrywa zawiasowa
3-944-2 EL
Pokrywa haczykowa
89-4-862
Zatrzask samoryglujący
Pozostałe wyposażenie:
Informacje w rozdziale „RAKO”, strony 50–61.
Wysokość
Wymiary wewnętrzne
Warianty dna i ścianek znajdą Państwo w rozdziale „RAKO”,
strony 35–38.
RAKO ESD 300 x 200 mm
Wyposażenie
Nr zamówienia
Wysokość
Wymiary wewnętrzne
3-206-0 EL
120 mm
258 x 158 x 117 mm
3-210-0 EL
220 mm
260 x 160 x 217 mm
Wyposażenie
Nr zamówienia
Wersja
3-215-0 EL
Pokrywa
3-215-1 EL
Pokrywa zawiasowa
3-215-2 EL
Pokrywa haczykowa
89-4-862
Zatrzask samoryglujący
Pozostałe wyposażenie:
Informacje w rozdziale „RAKO”, strony 50–61.
218
Nr zamówienia
Wersja
3-214-0 EL
Pokrywa
3-214-1 EL
Pokrywa zawiasowa
3-214-2 EL
Pokrywa haczykowa
89-4-862
Zatrzask samoryglujący
80-985
Uchwyt na etykiety
Pokrywa
Wkłady pojemnikowe
Nadruki
Kieszenie na etykiety
Identyfikacja
Informacje w rozdziale „RAKO”, strony 50–61.
Wózki transportowe, patrz strona 232.
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
RAKO ESD 600 x 400 mm
RAKO ESD 800 x 600 mm
Nr zamówienia
Wymiary wewnętrzne
Nr zamówienia
Wysokość
Wymiary wewnętrzne
Wysokość
3-227-0 EL
75 mm
552 x 352 x 72 mm
3-222-0 EL
120 mm
748 x 548 x 116 mm
3-6406-0 EL
78 mm
565 x 365 x 63 mm
3-221-0 EL
220 mm
748 x 548 x 216 mm
3-200-0 EL
120 mm
558 x 358 x 116 mm
3-220-0 EL
320 mm
748 x 548 x 316 mm
3-6413-0 EL
145 mm
563 x 363 x 130 mm
3-219-0 EL
425 mm
748 x 548 x 421 mm
3-208-0 EL
170 mm
558 x 358 x 166 mm
3-201-0 EL
220 mm
557 x 357 x 216 mm
3-6426-0 EL
280 mm
562 x 362 x 264 mm
3-202-0 EL
325 mm
558 x 358 x 320 mm
3-6439-0 EL
410 mm
561 x 361 x 395 mm
3-209-0 EL
425 mm
558 x 358 x 422 mm
3-6453-13 EL
544 mm
561 x 361 x 545 mm
Warianty dna i ścianek znajdą Państwo w rozdziale „RAKO”,
strony 45–47.
Antyelektrostatyczne pojemniki RAKO dostępne są również
w wariantach ze wzmocnionym dnem.
Warianty dna i ścianek znajdą Państwo w rozdziale „RAKO”,
strony 40–44.
Antyelektrostatyczne pojemniki RAKO dostępne są również
w wariantach ze wzmocnionym dnem.
Wyposażenie
Wyposażenie
Nr zamówienia
Wersja
Nr zamówienia
Wersja
3-213-0 EL
Pokrywa
3-213-1 EL
Pokrywa zawiasowa
3-223-1 EL
3-223-0 EL
Pokrywa uszczelniająca dla wysokości 120 mm
Pokrywa uszczelniająca dla wysokości od 120 mm
3-213-2 EL
Pokrywa haczykowa
89-4-862
Zatrzask samoryglujący
89-4-862
Zatrzask samoryglujący
80-985
Uchwyt na etykiety
80-985
Uchwyt na etykiety
Pokrywa
Wkłady pojemnikowe
Nadruki
Kieszenie na etykiety
Identyfikacja
Informacje w rozdziale „RAKO”, strony 50–61.
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Pokrywa
Wkłady pojemnikowe
Nadruki
Kieszenie na etykiety
Identyfikacja
Informacje w rozdziale „RAKO”, strony 50–61.
Wózki transportowe, patrz strona 232.
Wózki transportowe, patrz strona 232.
219
RAKO z pokrywą
Walizka
uchwyt na dłuższym boku
W skład wchodzą:
• 1 pojemnik RAKO • 1 pokrywa zawiasowa • 2 zatrzaski samoryglujące
W skład wchodzą:
• 1 pojemnik RAKO • 1 pokrywa zawiasowa • 2 zatrzaski samoryglujące
• 2 klamry zawiasowe • 1 uchwyt przynitowany lub natryskiwany
Nr zamówienia
Wymiary zewnętrzne
Nr zamówienia
Wymiary zewnętrzne
36-206-0-11 EL
300 x 200 x 130 mm
35-206-0 EL
300 x 200 x 130 mm
36-210-0-11 EL
300 x 200 x 230 mm
35-210-0 EL
300 x 200 x 230 mm
36-211-0-11 EL
400 x 300 x 80 mm
35-211 EL
400 x 300 x 80 mm
36-203-0-11 EL
400 x 300 x 135 mm
35-203 EL
400 x 300 x 135 mm
36-4313-0-11 EL
400 x 300 x 160 mm
35-4313-0 EL
400 x 300 x 160 mm
36-207-0-11 EL
400 x 300 x 185 mm
35-207 EL
400 x 300 x 185 mm
36-204-0-11 EL
400 x 300 x 235 mm
35-204-0 EL
400 x 300 x 235 mm
36-212-0-11 EL
400 x 300 x 290 mm
35-212-0 EL
400 x 300 x 290 mm
36-205-0-11 EL
400 x 300 x 340 mm
35-205-0 EL
400 x 300 x 340 mm
36-227-0-11 EL
600 x 400 x 90 mm
35-227-0 EL
600 x 400 x 90 mm
36-6406-0-11 EL
600 x 400 x 93 mm
35-6406-0 EL
600 x 400 x 93 mm
36-200-0-11 EL
600 x 400 x 132 mm
35-200-0 EL
600 x 400 x 132 mm
36-6413-0-11 EL
600 x 400 x 160 mm
35-6413-0 EL
600 x 400 x 160 mm
36-208-0-11 EL
600 x 400 x 185 mm
35-208 EL
600 x 400 x 185 mm
36-201-0-11 EL
600 x 400 x 235 mm
36-6426-1-11 EL
600 x 400 x 295 mm
35-201-10 EL
600 x 400 x 235 mm
36-202-0-11 EL
600 x 400 x 340 mm
35-6426-10 EL
600 x 400 x 295 mm
36-209-0-11 EL
600 x 400 x 440 mm
35-202-10 EL
600 x 400 x 340 mm
Wyposażenie
Wyposażenie
Wersja
Wersja
Systemy zamykania
Okładziny z pianki
Nadruki
Informacje w rozdziale „Walizki i pojemniki zamykane”, strony 62–71.
Systemy zamykania
Okładziny z pianki
Nadruki
Informacje w rozdziale „Walizki i pojemniki zamykane”, strony 62–71.
Wkłady pojemnikowe
Kieszenie na etykiety
Informacje w rozdziale „RAKO”, strony 54–59.
Wkłady pojemnikowe
Kieszenie na etykiety
Informacje w rozdziale „RAKO”, strony 54–59.
Wózki transportowe, strona 232.
Wózki transportowe, strona 232.
220
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
Walizka
RAKO – Pojemniki materiałowe
uchwyt na obu krótszych bokach
W skład wchodzą:
• 1 pojemnik RAKO • 1 pokrywa zawiasowa • 2 zatrzaski samoryglujące
• 2 klamry zawiasowe • 2 uchwyty przynitowane
Nr zamówienia
Wymiary zewnętrzne
Nr zamówienia
Wymiary zewnętrzne
35-4313-2 EL
400 x 300 x 160 mm
36-201-TK EL
600 x 400 x 220 mm
35-207-2 EL
400 x 300 x 185 mm
36-209-TK EL
600 x 400 x 425 mm
35-204-2 EL
400 x 300 x 235 mm
35-212-2 EL
400 x 300 x 290 mm
35-205-2 EL
400 x 300 x 340 mm
Nr zamówienia
Wersja
35-200-2 EL
600 x 400 x 132 mm
3-213-0 EL
pokrywa nakładana
35-6413-2 EL
600 x 400 x 160 mm
3-213-1 EL
pokrywa zawiasowa
35-208-2 EL
600 x 400 x 185 mm
możliwe zatrzaski
samoryglujące
3-213-2 EL
pokrywa haczykowa
35-201-12 EL
600 x 400 x 235 mm
możliwe zatrzaski
samoryglujące
35-6426-12 EL
600 x 400 x 295 mm
89-4-862
zatrzask samoryglujący
35-202-12 EL
600 x 400 x 340 mm
35-209-12 EL
600 x 400 x 440 mm
Pokrywa do pojemników materiałowych
Wyposażenie
Wysuwana półka
Nr zamówienia
Użytkowe wymiary wewnętrzne
20-0703 EL
509 x 308 x 22 mm
20-0704 EL
498 x 297 x 80 mm
20-0705 EL
498 x 297 x 105 mm
Warianty podziału
Wersja
Systemy zamykania
Okładziny z pianki
Nadruki
Informacje w rozdziale „Walizki i pojemniki zamykane”, strony 62–71.
Nr zamówienia
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
36-201-TK EL
5 x 20-0703 EL 1 x 20-0704 EL
2 x 20-0703 EL
1 x 20-0705 EL
1 x 20-0703 EL
36-209-TK EL
12 x 20-0703 EL 4 x 20-0704 EL
3 x 20-0705 EL
Wkłady pojemnikowe
Kieszenie na etykiety
Informacje w rozdziale „RAKO”, strony 54–59.
Wózki transportowe, strona 232.
221
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Wyposażenie
EUROTEC ESD 200 x 150 mm
EUROTEC ESD 400 x 300 mm
Nr zamówienia
Wysokość
Nr zamówienia
Wysokość
5-2112 EL
120 mm
5-4312 EL
120 mm
5-4317 EL
170 mm
5-4322 EL
220 mm
Pokrywa
Nr zamówienia
Wersja
3-944-0 EL
pokrywa nakładana
21-1506 EL
pokrywa uszczelniająca
Warianty dna i ścianek znajdą Państwo w rozdziale „EUROTEC”,
strony 76–77.
Antyelektrostatyczne pojemniki EUROTEC EL dostępne są również
w wariantach ze wzmocnionym dnem.
EUROTEC ESD 300 x 200 mm
Wyposażenie
Nr zamówienia
Wersja
3-214-0 EL
Pokrywa nakładana
21-0509 EL
21-0935 EL
Pokrywa uszczelniająca
Pokrywa uszczelniająca przystosowana
do pasów zabezpieczających
80-985
Uchwyt na etykiety
Pokrywa
Wkłady pojemnikowe
Nadruki
Kieszenie na etykiety
Identyfikacja
Informacje w rozdziale „EUROTEC”, strony 85–91.
Wózki transportowe, strona 232.
Nr zamówienia
Wysokość
5-3212 EL
120 mm
Pokrywa
Nr zamówienia
Wersja
3-215-0 EL
pokrywa nakładana
21-1128 EL
pokrywa uszczelniająca
222
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
EUROTEC ESD 600 x 400 mm
EUROTEC ESD 600 x 400 mm
Nr zamówienia
Nr zamówienia
Wysokość
Wysokość
5-6408 EL
80 mm
15-6420-0 EL
200 mm
5-6412 EL
120 mm
15-6428-0 EL
280 mm
5-6417 EL
170 mm
5-6422 EL
220 mm
5-6427 EL
270 mm
5-6432 EL
320 mm
5-6442 EL
420 mm
Warianty dna i ścianek znajdą Państwo w rozdziale „EUROTEC”,
strona 83.
Antyelektrostatyczne pojemniki EUROTEC EL dostępne są również
w wariantach ze wzmocnionym dnem.
Wyposażenie
Wyposażenie
Nr zamówienia
Wersja
Nr zamówienia
Wersja
3-213-0 EL
Pokrywa nakładana
3-213-0 EL
Pokrywa nakładana
3-925-0 EL
21-0936 EL
Pokrywa uszczelniająca
Pokrywa uszczelniająca przystosowana
do pasów zabezpieczających
3-925-0 EL
21-0936 EL
Pokrywa uszczelniająca
Pokrywa uszczelniająca przystosowana
do pasów zabezpieczających
80-985
Uchwyt na etykiety
80-985
Uchwyt na etykiety
Pokrywa
Wkłady pojemnikowe
Nadruki
Kieszenie na etykiety
Identyfikacja
Informacje w rozdziale „EUROTEC”, strony 85–91.
Pokrywa
Wkłady pojemnikowe
Nadruki
Kieszenie na etykiety
Identyfikacja
Informacje w rozdziale „EUROTEC”, strony 85–91.
Wózki transportowe, strona 232.
Wózki transportowe, strona 232.
223
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Warianty dna i ścianek znajdą Państwo w rozdziale „EUROTEC”,
strony 78–81.
Antyelektrostatyczne pojemniki EUROTEC EL dostępne są również
w wariantach ze wzmocnionym dnem.
R-KLT ESD wg VDA 4504
RL-KLT ESD
Nr zamówienia
Wymiary nominalne
Wymiary wewnętrzne
Nr zamówienia
Wymiary nominalne
Wymiary wewnętrzne
40-3115 EL
300 x 200 x 147 mm
243 x 162 x 129 mm
40-3147 EL
300 x 200 x 147 mm
243 x 162 x 129 mm
40-4115 EL
400 x 300 x 147 mm
346 x 265 x 109 mm
40-4147 EL
400 x 300 x 147 mm
345 x 260 x 129 mm
40-4118 EL
400 x 300 x 174 mm
346 x 265 x 136 mm
40-4174 EL
400 x 300 x 174 mm
345 x 260 x 156 mm
40-4129 EL
400 x 300 x 280 mm
346 x 265 x 242 mm
40-4280 EL
400 x 300 x 280 mm
345 x 260 x 262 mm
40-6115 EL
600 x 400 x 147 mm
544 x 364 x 109 mm
40-6147 EL
600 x 400 x 147 mm
544 x 359 x 129 mm
40-6129 EL
600 x 400 x 280 mm
544 x 364 x 242 mm
40-6280 EL
600 x 400 x 280 mm
544 x 359 x 262 mm
40-8608 EL
800 x 600 x 80 mm
743 x 555 x 75 mm
40-8612 EL
800 x 600 x 120 mm
743 x 555 x 115 mm
40-8622 EL
800 x 600 x 220 mm
743 x 555 x 215 mm
40-8628 EL
800 x 600 x 280 mm
743 x 555 x 275 mm
Pokrywa
Pokrywa
Nr zamówienia
Dla wymiaru podstawy
Nr zamówienia
Dla wymiaru podstawy
40-31 EL
300 x 200 mm
40-35 EL
300 x 200 mm
40-41 EL
400 x 300 mm
40-45 EL
400 x 300 mm
40-61 EL
600 x 400 mm
40-65 EL
600 x 400 mm
40-85 EL
800 x 600 mm
224
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
Light-KLT ESD
Pojemnik Medium „M” ESD
600 x 500 mm
Nr zamówienia
Wymiary nominalne
Wymiary wewnętrzne
Nr zamówienia
Wysokość zewnętrzna
Wysokość użytkowa
40-3147 L EL
300 x 200 x 147 mm
245 x 163 x 129 mm
40-6050-094 EL
94 mm
50,5 mm
40-6050-114 EL
114 mm
70,5 mm
40-4147 L EL
400 x 300 x 147 mm
344 x 261 x 129 mm
40-6050-128 EL
128 mm
84,5 mm
40-4280 L EL
400 x 300 x 280 mm
344 x 261 x 262 mm
40-6050-147 EL
147 mm
103,5 mm
40-6050-174 EL
174 mm
130,5 mm
40-6147 L EL
600 x 400 x 147 mm
544 x 361 x 129 mm
40-6050-213 EL
213 mm
169,5 mm
40-6280 L EL
600 x 400 x 280 mm
544 x 361 x 262 mm
40-6050-280 EL
280 mm
236,5 mm
40-6050-315 EL
315 mm
271,5 mm
40-6050-335 EL
335 mm
291,5 mm
40-6050-415 EL
415 mm
371,5 mm
1000 x 600 mm
Pokrywa
Wysokość zewnętrzna
Wysokość użytkowa
40-1060-094 EL
94 mm
50,5 mm
40-1060-114 EL
114 mm
70,5 mm
40-1060-128 EL
128 mm
84,5 mm
40-1060-147 EL
147 mm
103,5 mm
40-1060-174 EL
174 mm
130,5 mm
40-1060-213 EL
213 mm
169,5 mm
40-1060-280 EL
280 mm
236,5 mm
40-1060-315 EL
315 mm
271,5 mm
40-1060-335 EL
335 mm
291,5 mm
40-1060-415 EL
415 mm
371,5 mm
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Nr zamówienia
Pokrywa
Nr zamówienia
Dla wymiaru podstawy
Nr zamówienia
40-35 EL
300 x 200 mm
200-6050-3-10 EL
600 x 500 mm
40-45 EL
400 x 300 mm
200-1060-4-10 EL
1000 x 600 mm
40-65 EL
600 x 400 mm
Dla wymiaru podstawy
225
Pojemnik składany KLT-ESD
226
Nr zamówienia
Wymiary zewnętrzne
Dno
40-6410 EL
600 x 400 x 280 mm
wzmocnione (całkowicie)
40-6410-10 EL
600 x 400 x 280 mm
gładkie
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
Pojemnik składany ESD
400 x 300 mm
Pojemnik składany ESD
600 x 400 mm
Nr zamówienia
Wysokość
Ryglowanie
Nr zamówienia
Wysokość
Ryglowanie
34-4322-10 EL
225 mm
brak
34-6422-10 EL
225 mm
brak
34-4322-0 EL
225 mm
jest
34-6422-0 EL
225 mm
jest
34-4326-10 EL
260 mm
brak
34-6426-10 EL
260 mm
brak
34-4326-0 EL
260 mm
jest
34-6426-0 EL
260 mm
jest
34-4330-10 EL
300 mm
brak
34-6428-10 EL
280 mm
brak
34-4330-0 EL
300 mm
jest
34-6428-0 EL
280 mm
jest
34-6430-10 EL
300 mm
brak
34-6430-0 EL
300 mm
jest
34-6430-33 EL
300 mm
brak, otwór inspekcyjny na
1 krótszym boku 260 x 116 mm
34-6432-10 EL
320 mm
brak
34-6432-0 EL
320 mm
jest
34-6432-35 EL
320 mm
z ryglowaniem narożnikowym
34-6432-32 EL
320 mm
brak, składane 59 mm
34-6432-49 EL
320 mm
brak
ścianki dziurkowane,
dno z ożebrowaniem
340 mm
brak
34-640-0
340 mm
ryglowanie sztyftem i pokrywa
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Pokrywa
34-640-1
Pokrywa / pokrywa
Nr zamówienia
Wersja
Nr zamówienia
Wersja
34-4301-1 EL
dwuczęściowa, otwór na dłuższym boku
34-6401-1 EL
pokrywa dwuczęściowa, otwór na dłuższym boku
34-4301-2 EL
dwuczęściowa, otwór na krótszym boku
34-6401-2 EL
pokrywa dwuczęściowa, otwór na krótszym boku
3-214-0 EL
pokrywa nakładana
3-213-096 EL
pokrywa nakładana
40-8060 EL
pokrywa 800 x 600 mm
dopasowana do składanych pojemników
dwudzielnych 600 x 400 mm
20-0751 EL
pokrywa 1220 x 820 mm
dopasowana do składanych pojemników
czterodzielnych 600 x 400 mm
34-640-2 EL
pokrywa wysuwana 600 x 400 mm
wyłącznie do pojemnika składanego 34-640
227
Pojemnik składany ESD
600 x 400 mm
Pojemnik składany ESD
800 x 600 mm
Nr zamówienia
Nr zamówienia
Wysokość
Dno
Uchwyty
34-603 EL
530 mm
z podstawkami
paletowymi
2 uchwyty
34-602 EL
425 mm
ożebrowane
2 uchwyty
34-950-4 EL
465 mm
ożebrowane
2 uchwyty
muszlowe
34-950-4-V EL
465 mm
podwójne,
pełne
2 uchwyty
muszlowe
Wysokość
Dno
Uchwyty
z pokrywą 2-częściową, z zawiasami na krótszym boku
34-6352-200 EL
355 mm
34-6352-200-V EL 355 mm
ożebrowane
podwójne,
pełne
2 otwory
uchwytowe
2 otwory
uchwytowe
z pokrywą 2-częściową, z zawiasami na krótszym boku
34-950-241 EL
465 mm
ożebrowane
2 uchwyty
muszlowe
34-950-241-V EL
465 mm
podwójne,
pełne
2 uchwyty
muszlowe
ścianki składane 800 x 600 mm
34-950-0 EL
465 mm
2 uchwyty
muszlowe
34-950-1 EL
465 mm
2 otwory
uchwytowe
Pokrywa / pokrywa
228
Nr zamówienia
Wersja
40-8060 EL
pokrywa uszczelniająca
20-0751 EL
pokrywa
Wymiary zewnętrzne
810 x 610 mm
1220 x 820 mm
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
NESCO ESD
POOLBOX® ESD
Nr zamówienia
Wymiary zewnętrzne
Wersja
Nr zamówienia
Wymiary zewnętrzne
37-4320-110 EL
400 x 300 x 200 mm
bez pałąków, bez pokrywy
39-1813-100-100 EL
180 x 130 x 100 mm
37-4330-110 EL
400 x 300 x 300 mm
bez pałąków, bez pokrywy
39-1043-220-100 EL
400 x 300 x 220 mm
39-1064-320-100 EL
600 x 400 x 320 mm
39-1086-600-100 EL
800 x 600 x 600 mm
37-6420-110 EL
600 x 400 x 200 mm
bez pałąków, bez pokrywy
37-6422-110 EL
600 x 400 x 220 mm
bez pałąków, bez pokrywy
37-6430-110 EL
600 x 400 x 315 mm
bez pałąków, bez pokrywy
39-2032-120-100 EL
300 x 200 x 120 mm
37-6432-110 EL
600 x 400 x 325 mm
bez pałąków, bez pokrywy
39-2032-170-100 EL
300 x 200 x 170 mm
37-6440-110 EL
600 x 400 x 400 mm
bez pałąków, bez pokrywy
39-2043-120-100 EL
37-6442-110 EL
600 x 400 x 425 mm
bez pałąków, bez pokrywy
400 x 306 x 120 mm
pojemnik kurierski z uchwytem zintegrowanym
39-2043-120-200 EL
400 x 306 x 120 mm
pojemnik kurierski z 2 uchwytami muszlowymi
Wszystkie pojemniki wraz z pokrywami.
Więcej informacji w rozdziale: „Pojemniki o profilu trapezowym”,
strony 156–157.
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Więcej informacji w rozdziale: „Pojemniki o profilu trapezowym”,
strony 150–155.
229
Pojemniki z pałąkami
do składowania w stosie ESD
Pojemniki obrotowe
do układania w stosie ESD
600 x 400 mm
Wysokość
Wersja
Nr zamówienia
3-122-1 EL
145 mm
pojemnik z pałąkiem
do składowania w stosie
3-122 EL
145 mm
pojemnik bez pałąka
do składowania w stosie
Nr zamówienia
Wysokość
Dno
Uchwyty
3-500-501 EL
320 mm
pełne
4 otwory
uchwytowe
3-500-101 EL
320 mm
pełne
2 uchwyty
muszlowe
Ściany pełne
745 x 455 mm
Dłuższy bok dziurkowany
765 x 475 mm
3-123-1 EL
205 mm
pojemnik z pałąkiem
do składowania w stosie
3-123 EL
205 mm
pojemnik bez pałąka
do składowania w stosie
710 x 600 mm
9-1100-1 EL
250 mm
pojemnik z pałąkiem
do składowania w stosie
9-1100-2 EL
400 mm
pojemnik z pałąkiem
do składowania w stosie
3-500-502 EL
320 mm
pełne
4 otwory
uchwytowe
3-500-102 EL
320 mm
pełne
2 uchwyty
muszlowe
3-500-512 EL
320 mm
dziurkowane
4 otwory
uchwytowe
3-500-112 EL
320 mm
dziurkowane
2 uchwyty
muszlowe
Przedziały ESD do RAKO
80-991-3 EL
Więcej informacji w rozdziale: „Pojemniki o profilu trapezowym”,
strona 158.
80-991-1 EL
80-990-1 EL
Pokrywa
Nr zamówienia
Wersja
3-142 EL
pokrywa nakładana
Nr
zamówienia
Wymiary
zewnętrzne
Ilość
szczelin
Szerokość
szczelin
Położenie
Do pojemników RAKO 300 x 200 mm
80-990-3 EL
258 x 47 x 2 mm
15
15 mm
wzdłuż
80-991-3 EL
158 x 45 x 2 mm
9
15 mm
w poprzek
Do pojemników RAKO 400 x 300 mm
80-990-2 EL
352 x 47 x 2 mm
21
15 mm
wzdłuż
80-991-2 EL
252 x 45 x 2 mm
15
15 mm
w poprzek
Do pojemników RAKO 600 x 400 mm
230
80-990-1 EL
552 x 47 x 2 mm
32
15 mm
wzdłuż
80-991-1 EL
352 x 45 x 2 mm
21
15 mm
w poprzek
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
SILAFIX ESD
Palety ESD
Nr
zamówienia
Nr zamówienia
3-366 EL
3-365 EL
3-364 EL
3-363 EL
Wymiary zewnętrzne
Wzmocnienie metalowe
Wersja
33-8060-630 EL
brak
3 płozy poprzeczne
33-8060-632 EL
brak
3 płozy poprzeczne
33-1208N-630-00 EL
brak
3 płozy wzdłużne
33-1208N-642-00 EL
brak
3 płozy wzdłużne
33-1208N-635-02 EL
2 rury
3 płozy wzdłużne
33-1208N-643-02 EL
2 rury
3 płozy wzdłużne
33-1208N-643-03 EL
3 rury
3 płozy wzdłużne
33-1208N-634-05 EL
5 rur
3 płozy wzdłużne
33-1208N-635-05 EL
5 rur
3 płozy wzdłużne
33-1208N-643-05 EL
5 rur
3 płozy wzdłużne
33-1208N-600-00 EL
brak
9 podstawek
33-1208N-609-02 EL
2 rury
9 podstawek
33-1210-630-00 EL
brak
3 płozy wzdłużne
33-1210-642-00 EL
brak
3 płozy wzdłużne
33-1210-634-05 EL
5 rur
3 płozy wzdłużne
33-1210-643-05 EL
5 rur
3 płozy wzdłużne
33-1208S-639-00 EL
brak
3 płozy wzdłużne
33-1208S-739-00 EL
brak
3 płozy wzdłużne
33-1208S-639-04 EL
brak
3 płozy wzdłużne
33-1208S-739-04 EL
brak
3 płozy wzdłużne
33-1208S-639-01 EL
3 rury
3 płozy wzdłużne
33-1208S-739-01 EL
3 rury
3 płozy wzdłużne
UPAL-H EL
6
5
4
3Z
3
90 / 72 x 102 x 54 mm
170 / 145 x 102 x 78 mm
230 / 200 x 147 x 132 mm
350 / 300 x 210 x 145 mm
350 / 300 x 210 x 200 mm
UPAL-S EL
3-361 EL
3-360 EL
2H
2
500 / 450 x 310 x 145 mm
500 / 450 x 310 x 200 mm
UPAL-I EL
33-604-57 EL
brak
3 płozy poprzeczne
Wyposażenie
33-604 EL
brak
3 płozy wzdłużne
Informacje w rozdziale „SILAFIX”, strony 118–123.
Więcej informacje: patrz rozdział „Palety”, strony 172–185.
231
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
3-367 EL
Wielkość
Wózki transportowe ESD
Wymiary zewnętrzne
580 x 380 x 120 mm
Obciążenie dopuszczalne
do 200 kg
Pojemniki podłużne ESD
Ciężar
5,1 kg
Nr zamówienia
Wersja
Kółka
80-171-11
metal, cynkowany
galwanicznie
4 kółka samoskrętne,
∅ 75 mm
Wymiary zewnętrzne
610 x 410 x 120 mm
Obciążenie dopuszczalne
do 200 kg
Wersja
Kółka
80-12-11
metal, cynkowany
galwanicznie
4 kółka samoskrętne,
∅ 75 mm
Obciążenie dopuszczalne
do 300 kg
Wymiary wewnętrzne
3-930-2 EL
555 x 89 x 99 mm
540 x 78 x 90 mm
3-929-3 EL
555 x 177 x 99 mm
540 x 165 x 90 mm
20-0273 EL
620 x 160 x 100 mm
610 x 140 x 95 mm
20-0264 EL
635 x 165 x 100 mm
600 x 130 x 75 mm
20-0188 EL
690 x 305 x 110 mm
635 x 255 x 90 mm
690 x 305 x 210 mm
635 x 255 x 185 mm
Ciężar
12,7 kg
Nr zamówienia
Wersja
Kółka
80-174-51
metal, cynkowany
galwanicznie
4 kółka samoskrętne,
∅ 75 mm
Więcej informacji: patrz rozdział „Wózki transportowe”,
strony 202–207.
232
Wymiary zewnętrzne
Ciężar
5,5 kg
Nr zamówienia
Wymiary zewnętrzne
820 x 620 x 180 mm
Nr zamówienia
20-0189 EL
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
Nr
zamówienia
Wymiary
zewnętrzne
Średnica
szpuli
Maksymalna
ilość szpul
21-1288 EL
362 x 188 x 110 mm
180 mm
23
21-1268 EL
560 x 365 x 178 mm
330 mm
38
21-0948 EL
610 x 190 x 100 mm
180 mm
13
21-1042 EL
600 x 200 x 106 mm
180 mm
42
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Pojemniki na szpule ESD
Ścianki działowe do pojemników na szpule ESD są dostępne
na zamówienie.
233
Rastry na obwody
drukowane ESD
Szyny dystansowe
Regulacja bezstopniowa
z zaciskiem blokującym
Jednościenne
Nr
zamówienia
Wymiary
zewnętrzne
Ilość
rowków
Głębokość
rowka
Nr zamówienia
Wymiary
3-913-123 EL
158 x 95 x 30 mm
14
2 mm
80-958-1
152 x 45 mm
3-880-123 EL
258 x 95 x 30 mm
24
2 mm
80-958-2
252 x 45 mm
3-879-123 EL
352 x 95 x 30 mm
33
2 mm
80-958-3
352 x 45 mm
3-879-133 EL
352 x 95 x 30 mm
33
3 mm
80-958-4
552 x 45 mm
3-886-123 EL
252 x 190 x 30 mm
23
2 mm
3-883-123 EL
352 x 190 x 30 mm
33
2 mm
Zacisk blokujący
89-3-913-7
do rastrów jednościennych
3-883-133 EL
352 x 190 x 30 mm
33
3 mm
89-3-881-7
do rastrów dwuściennych
Dwuścienne, obustronnie rowkowane
3-936-123 EL
352 x 95 x 35 mm
33
2 mm
Regulacja z otworem wzdłużnym
3-935-133 EL
352 x 190 x 35 mm
33
3 mm
3-881-133 EL
550 x 190 x 35 mm
52
3 mm
80-895
152 x 78 mm
80-876
252 x 78 mm
80-875
352 x 78 mm
80-874
552 x 78 mm
Kliny zabezpieczające
80-877
Klin zabezpieczający do rastrów jednościennych
80-914
Kliny zabezpieczające ze wspomaganiem prowadnicy
do rastrów jednościennych
80-942
Kliny zabezpieczające ze wspomaganiem prowadnicy
do rastrów dwuściennych
234
Pojemniki antyelektrostatyczne ESD
Wkład z gniazdami kulkowymi /
Wspornik dystansowy
Wózki montażowe
Wkład z gniazdami kulkowymi
Nr
zamówienia
Wymiary
zewnętrzne
Wysokość
w stosie
Wysokość
użytkowa
Nr
zamówienia
Ilość
półek
Wymiary
zewnętrzne
Wymiary
półek
3-952 EL
550 x 350 x 56 mm
42 mm
23 mm
3-952-1 EL
550 x 350 x 62 mm
48 mm
29 mm
70-2132 EL
70-2143 EL
70-2144 EL
2 półki
3 półki
4 półki
1000 x 800 x 510 mm
1400 x 800 x 510 mm
1400 x 800 x 510 mm
610 x 410 mm
610 x 410 mm
610 x 410 mm
70-4016 EL
70-4011 EL
2 półki
2 półki
940 x 610 x 920 mm
900 x 710 x 1100 mm
830 x 610 mm
830 x 610 mm
70-2132-1 EL
70-2143-1 EL
70-2144-1 EL
2 półki
3 półki
4 półki
1000 x 600 x 660 mm
1400 x 600 x 660 mm
1400 x 600 x 660 mm
400 x 600 mm
400 x 600 mm
400 x 600 mm
Wspornik dystansowy
Nr zamówienia
Wysokość
Wysokość użytkowa
3-952-9 EL
40 mm
21 mm
Płyta / Stojak kątowy
Pojemniki
antyelektrostatyczne ESD
Regały wsadowe
Płyta
Wymiary
zewnętrzne
Wersja
Wymiary zewnętrzne
Nr
zamówienia
Wkłady
Nr zamówienia
3-884 EL
352 x 252 x 15 mm
70-2110 EL
685 x 480 x 1070 mm
16
z podstawkami stałymi
70-2111 EL
685 x 480 x 1170 mm
16
z 4 kółkami samoskrętnymi, 2 z hamulcami
70-2120 EL
685 x 480 x 1545 mm
24
z podstawkami stałymi
70-2121 EL
685 x 480 x 1645 mm
24
z 4 kółkami samoskrętnymi, 2 z hamulcami
Stojak kątowy
Nr
zamówienia
Wymiary
zewnętrzne
Ilość
rowków
Głębokość
rowka
3-911 EL
275 x 200 x 120 mm
23
4 mm
Na zamówienie:
Ryglowanie transportowe w celu zabezpieczenia wkładów
Ryglowanie szuflad w celu zabezpieczenia poszczególnych wkładów
235
Download

Pojemniki antyelektrostatyczne ESD | Grupa Utz