ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Saime Şule AKSAKAL
Adres
: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Cad. Gaziler Mah. Akademi Ap. No:6/1
Giresun
Telefon
E-posta
: 0 505 935 8949
: [email protected]
2. Doğum Tarihi
:26.12.1982
3. Unvanı
:Öğr. Gör.
4. Öğrenim Durumu
: Yüksek Lisans
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
Matematik
Geometri ABD
Üniversite
İnönü Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Yıl
2005
2008
5. Akademik Unvanlar
Unvan
Öğr.Gör.
Üniversite
Giresun Üniversitesi
Fakülte
Fen Edebiyat
Fakültesi
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Yıl
2013
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
Dönem
Güz
Güz
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Dersin Adı
CebirI
AnalizI
Mühendislik Matematiği I
Temel Matematik I
AnalizII
Temel MatematikII
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Haftalık Saati
Teorik
4
4
3
4
4
4
Öğrenci
Uygulama Sayısı
0
30
0
7
0
30
0
60
0
7
0
60
Download

Öğr.Gör. Saime Şule AKSAKAL - Fen Edebiyat Fakültesi Matematik