Projekt systemowy „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU
STUDIUM TERAPII I TRENINGU GRUPOWEGO
Lista osób zakwalifikowanych na studia podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego dnia 07.11.2014 r.
realizowanych w ramach projektu systemowego pn. „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
do awansu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.3 „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji
społecznej
1
Artur Wołowski
ŚDS dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Srzegowie
2
Marzena Przybysz
3
Izabela Karcz-Mikołajczuk
Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego
"Dziadka" w Warszawie
CPS - ŚDS w Sokołowie Podlaskim
4
Robert Paweł Barbachowski
CPS - ŚDS w Sokołowie Podlaskim
5
Maria Chmielewska
PCPR w Piasecznie
6
OPS Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawa
7
Michalina WieczorekRzeszowska
Grażyna Walczyk
8
Katarzyna Skiba
PCPR w Grodzisku Mazowieckim
9
Grzegorz Makowiecki
MOPR w Ostrołęce
10
Monika Małecka
OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
11
Anna Maria Stolarska
Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej w Warszawie
12
13
Joanna Maria ŚwidowiczKwiatkowska
Artur Druchniak
Zepół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego
"Dziadka" w Warszawie
ŚDS SOTERIA w Wyszkowie
14
Róża Nowak
DPS im. Św. Kazimierza w Radomiu
15
Katarzyna Elżbieta Woźniak
OPS w Wyszkowie
16
Maria Jolanta Figat
OPS w Wyszkowie
17
Agnieszka Maria Gawrońska
OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa
18
Elżbieta Barbara Kluska
OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa
19
Ilona Katarzyna Waladzińska
PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim
PCPR w Grodzisku Mazowieckim
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32
www.mcps.com.pl, awanszawodowy.mcps-efs.pl
Projekt systemowy „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
20
Beata Katarzyna Kuta
21
Małgorzata Joanna Jamka
22
Aneta Khan
23
Monika Stępnikowska
24
Marek Ignacy Zaboklicki
25
Anna Ewa Nowińska
26
Agnieszka Maria Sokołowska
27
Ludmiła Teresa Bownik
28
Elżbieta Magdalena StecMichałowska
Aleksandra Maria Rudnik
OPS Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa
OPS w Ożarowie Mazowieckim
31
Małgorzata Iwona
Brajczewska
Elżbieta Kobylińska
32
Monika Tabor
TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego
33
Piotr Lewandowski
MOPS w Płocku
34
Izabela Emilia Cymer
Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia w Warszawie
35
Ewa Drop
Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia w Warszawie
36
Ilona Popławska
OPS Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa
37
Anna Kur
ŚDS w Białusnym Lasku
38
Anna Jakóbik
GOPS w Lesznowoli
39
Ewelina Strychalska
GOPS w Kowali
40
GOPS w Kowali
41
Marzena Teresa ZawadzkaHernik
Andrzej Ryszard Jędrysiak
42
Monika Katarzyna Grudzień
OPS Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa
43
Katarzyna Agnieszka Pakuła
OPS Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawa
29
30
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie MCPS Oddział
Zamiejscowy w Radomiu
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie MCPS Oddział
Zamiejscowy w Radomiu
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej w Warszawie
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej w Warszawie
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie
Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego
"Dziadka" w Warszawie
Zespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego
"Dziadka" Warszawie
OIK w Warszawie
OPS Dzielnicy Targówek m.st. Warszawa
GOPS w Brańszczyku
Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "Michael" w Warszawie
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32
www.mcps.com.pl, awanszawodowy.mcps-efs.pl
Projekt systemowy „Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
44
Karolina Perz
Ingenium - Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych w Warszawie
45
Agnieszka Turska
Bielański ŚDS w Warszawie
46
Edyta Iżowska
OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
47
Agnieszka Smolińska
OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
48
OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
49
Katarzyna Elżbieta
Chilimończyk
Małgorzata Szkoda
50
Anna Habaj
Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku
51
Justyna Dałkiewicz
GOPS w Sochaczewie
52
Monika Rodak
Domy dla Dzieci w Otwocku
53
Placówka Socjalizacyjna "PANDA" w Kozienicach
54
Hanna Grażyna WojtasikAmbryszewska
Anna Wójcik
55
Agnieszka Burkacka
56
Magdalena Kruk
57
Aleksandra Monika Oracz
58
Grzegorz Puchała
OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w
Warszawie
TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w
Warszawie
TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w
Warszawie
TPD Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w
Warszawie
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO" w Warszawie
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa
telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32
www.mcps.com.pl, awanszawodowy.mcps-efs.pl
Download

Studium Terapii i Trenigu grupowego - lista osób - MCPS-EFS