Wywiad z Architektem
Miasta Poznania
Nowe inwestycje
deweloperskie w mieście
Aspekty prawne reklamy
wielkoformatowej
Zestawienie ofert
deweloperskich
Nowa
hipoteka
Nie rzucamy kłód pod nogi | Barbara Kielczyk
Wywiad z Andrzejem Nowakiem,
architektem miejskim w Poznaniu
Deweloperzy nieraz skarżą się na trudności
w relacjach z Wydziałem Urbanistyki
i Architektury przy załatwianiu decyzji
związanych z budową. Jak to wygląda
od strony urzędu?
- U nas klientami są na ogół osoby prywatne,
które budują domy, a jeśli są to inwestorzy instytucjonalni, to występują
w ich imieniu przedstawiciele. Z reguły są to projektanci, którzy mają
upoważnienia do działania ze strony inwestorów oraz prawnicy, którzy
reprezentują te firmy. Wiele opinii, że są trudności i problemy wynika stąd,
że upoważnieni do załatwienia spraw urzędowych przedstawiciele inwestorów są bardzo często nieprofesjonalni i przekazują swym mocodawcom nieprecyzyjne, a także nieprawdziwe informacje o stanie spraw. Dam
przykład, który pokazał na czym ten problem polega. W ubiegłym roku
wybieraliśmy nowe władze Izby Architektów. We wnioskach przyjętych
podczas zebrania wyborczego postulowano miedzy innymi, żeby nowe
władze pomogły członkom izby w kontaktach z urzędnikami administracji
architektoniczno-budowlanej w rozwiązywaniu problemów. Architekci mieli sporządzić katalog problemów, z którymi najczęściej mają do czynienia
w kontaktach z urzędami. Z otrzymanej informacji z Rady Okręgowej Izby
okazało się, że w jej ocenie ten katalog problemów wynikał z nieznajomości
przepisów i procedur, które powinni znać ci, którzy reprezentują inwestorów
w urzędzie. Uzgodniliśmy więc, że trzeba kolegów architektów przeszkolić.
Zainteresowanie przerosło oczekiwania. Odbyły się trzy wielogodzinne spotkania, na które przyszło ponad 100 młodszych i starszych kolegów. Okazało
się, że znajomość procedur pozostawia wiele do życzenia. A ponieważ procedury ciągle się zmieniają, stale trzeba je studiować, aby być w kursie spraw.
Jakie wobec tego są braki czy niedociągnięcia w dokumentach,
które trafiają do urzędu?
- U nas w urzędzie są dwa piony, w których załatwiane są kierowane
do wydziału sprawy. Są to: pion planowania przestrzennego i urbanistyki związany z wydawaniem warunków zabudowy oraz pion pozwoleń
na budowę. Pion budowlany jest lepiej opisany w przepisach i bardziej
szczegółowy, do tego ma wymóg terminowy - załatwiania spraw w ciągu
maksymalnie 65 dni. W ramach tych procedur są trzy momenty, kiedy
może nastąpić ich zatrzymanie. Pierwszy to moment składania wniosku
o pozwolenie na budowę. Wtedy sprawdzana jest jego kompletność zgodnie z przepisami. Jeśli jest niekompletny, to od razu wysyłane jest wezwanie,
aby w ciągu 7 dni go uzupełnić. Takich przypadków jest sporo, bo wnioski
przychodzące do urzędu są bardzo często niekompletne. Drugi moment,
po skompletowaniu wniosku, to stwierdzenie w trakcie jego analizowania,
że niektóre zagadnienia zostały w projekcie budowlanym niewłaściwie opracowane. Wtedy wydawane jest postanowienie o konieczności uzupełnienia
dokumentacji. W postanowieniu wyznacza się termin wykonania poprawek
– najczęściej kilka tygodni – które są potrzebne do naprawienia błędów.
To jest przerwa w procedurze, która nie liczy się do terminu urzędowego.
Ale ktoś, kto złożył wniosek uważa, że to procedura z winy urzędnika bardzo długo trwa, podczas kiedy nie są to trudności stwarzane przez urząd,
ale konieczność dostosowania projektu do wymogów przepisów prawa.
Trzeci przypadek może nastąpić, gdy trzeba zasięgnąć opinii innego organu,
na przykład konserwatora zabytków. Wtedy ten czas też się wyłącza.
Czy urząd robi coś, aby zniwelować te wszystkie problemy?
- Na stronie internetowej Wydziału Urbanistyki i Architektury mamy
szczegółowe informacje o tym, jakie powinny być wnioski i co w nich
powinno się znajdować. Klienci otrzymują wzory formularzy z instrukcją
wypełnienia. Bardziej skomplikowane projekty konsultujemy na bieżąco, bo nasze Biuro Obsługi Mieszkańca
jest czynne przez wszystkie dni tygodnia w godzinach
urzędowania. W tych dniach – z wyjątkiem środy kierownicy oddziałów konsultują projekty. Polecam
każdemu, kto ma skomplikowany projekt, aby przyszedł
na taką konsultację, wtedy pracownik sprawdzi przed
złożeniem wniosku czy jest on kompletny, aby uniknąć korespondencji
i wzywania do uzupełniania. Nie jesteśmy zainteresowani, aby przedłużać
procedury i utrudniać. Wprost przeciwnie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia
interpretacji prawa. Dotyczy to na przykład planów miejscowych. Tekst planu
obowiązuje tak, jak treść przepisów ustawowych z dziennika ustaw. Często
występują tu problemy ze zrozumieniem logiki funkcjonowania przepisów. Każdy ma prawo być adwokatem we własnej sprawie i interpretować
prawo tak, jak je rozumie. A często, niestety, rozumie opacznie. Zapewniam
jednak, że nieprawdą jest przeświadczenie, że my mamy przyjemność,
aby czynić trudności i przedłużać załatwienie sprawy.
Druga kwestia to zagadnienia urbanistyczne, czyli wydawanie warunków zabudowy…
- Tu niestety jest trudniej. Ustawa przewiduje dwie sytuacje. Kiedy jest miejscowy plan zagospodarowania sytuacja jest oczywista, choć wnioskodawcom nieraz wydaje się, że to prawo miejscowe zapisane w planie jest takim
miękkim prawem. Że jest mniej ważne niż zapisane w ustawach i że można
je modyfikować, że jedynie od dobrej woli urzędników zależy czy będziemy
je w określony sposób kształtować i interpretować. Więc niby w przypadku
istnienia planów miejscowych sytuacja jest prostsza, ale jeśli plan nie przystaje do oczekiwań inwestora, to egzekwowanie przez urzędnika wymogów
planu jest przez niego traktowane jako rzucanie kłód pod nogi. Trudniej jest,
gdy trzeba wydać warunki zabudowy w formie decyzji administracyjnej,
która opiera się nie na prawie miejscowym, lecz na analizie urbanistycznej
i wnioskach z tej analizy. Tutaj pole do dyskusji jest niezwykle obszerne.
Można bowiem znaleźć wielu fachowców, którzy z tej samej sytuacji będą
wyciągali różne wnioski. Praktycznie każda decyzja, która nie odpowiada
wnioskodawcy jest kontestowana i dyskutowana. W związku z tym procedury trwają znacznie dłużej. Często angażowane jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Są też często wątpliwości co do przyjętych procedur,
zmienia się orzecznictwo. Te watki są najczęściej podnoszone w procedurze
odwoławczej. Szuka się przeróżnych argumentów, aby zrealizować swój
cel. Uaktywniają się różne lobby, odkrywane są siedliska nietoperzy lub,
jak ostatnio, pojawiają się słynne traszki.
Jednym z warunków zabudowy miejskiej jest obecnie zapewnienie
odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w stosunku do ilości mieszkań.
Jak te wskaźniki kształtują się obecnie?
- W Poznaniu Rada Miasta uchwaliła politykę parkingową, w której dla
określonych obszarów ustalono wskaźniki, jakie są uwzględniane we wszystkich decyzjach o warunkach zabudowy. W obszarze śródmiejskim są one
nieco łagodniejsze, ten wskaźnik wynosi jedno miejsce do parkowania na
jedno mieszkanie, a na pozostałym obszarze miasta jest wyższy – 1,5 miejsca na mieszkanie i z tym są problemy. W tej chwili pracujemy nad wnioskami do zmiany polityki parkingowej. Kiedyś nie można było budować
w śródmieściu, bo nie było tam odpowiedniej ilości miejsc parkingowych. Ponieważ budowa podziemnych miejsc parkingowych w kamienicach śródmiejskich jest trudna technicznie i - jak się dziś uważa – nieuzasadniona, nie będziemy, jak się wydaje, docelowo, wymagać budowy takich
parkingów. Trzeba będzie realizować miejsca postojowe w określonych
miejscach na obrzeżu ścisłego centrum miasta w rejonie ringu Stübbena,
w obiektach takich jak pod placem Wolności. Wskaźnik 1,5 miejsca
parkingowego na mieszkanie poza obszarem śródmiejskim też jest
powszechnie krytykowany. Przytoczmy taką sytuację. Jeśli w sąsiedztwie
osiedla domów jednorodzinnych zanosi się na inwestycję wielomieszkaniową, to natychmiast właściciele domów jednorodzinnych protestują
twierdząc, że z tego powodu przybędzie w pobliżu ogromna ilość
parkujących samochodów. Natomiast nasze badania wskazują, że w domu
wielorodzinnym z 50 mieszkaniami jest 25 samochodów, a w osiedlu
20 jednorodzinnych domów szeregowych jest samochodów 60.
REKLAMA
Biuletyn Nieruchomości Mieszkaniowych
nr 2 | marzec 2011
Deweloperzy rozpoczną nowe inwestycje | Barbara Kielczyk
Do euforii na rynku mieszkaniowym co prawda daleko, ale kryzys
z pewnością za nami. Dowodem na to są plany poznańskich deweloperów, którzy
w tym roku planują wprowadzić na rynek cały szereg nowych inwestycji.
Poszukujący mieszkań będą mieli
z czego wybierać, bo nowych propozycji szykuje się całkiem sporo. Niektórzy deweloperzy planują wprowadzić
na rynek po 2-3 nowe lokalizacje.
Głównym zadaniem Atanera jest
realizacja osiedla Marcelin, która
potrwa kilka lat. Deweloper ma tam
pod zabudowę 10 ha, a inwestycję
rozłożono na kilka etapów. Właśnie
rozpoczęto
sprzedaż
mieszkań
z II etapu. W ofercie znajdują się 194
mieszkania od 1 do 5 pokoi.
W tym roku firma rozpocznie też
budowę przy ul. Różanej na Wildzie.
W miejscu po piekarni Favora, którą
już wyburzono, powstanie kompleks
kilku sześciokondygnacyjnych budynków mieszkaniowych z około 200
lokalami. Te dwie inwestycje należą
do typowego dla tego dewelopera standardu. Natomiast przy
ul. Towarowej, na wprost parku
Marcinkowskiego
planowany
jest wysoki budynek mieszkalny
nawiązujący do sąsiedniego biurowca
Delta o standardzie podwyższonym.
Trzy nowe inwestycje zamierza
uruchomić w tym roku Agrobex. Już
na przełomie marca i kwietnia do
sprzedaży trafią mieszkania z inwestycji przy ul. Wilczak i Serbska.
2
salon-mieszkaniowy.pl
DOMY MIESZKANIA KREDYTY
W tej lokalizacji powstanie zespół
wielorodzinnych budynków mieszkalnych z częścią usługową na terenie osiedla oraz podziemną halą
garażową. W inwestycji znajdzie się
pełen przekrój mieszkań, począwszy
od kawalerek o metrażu 25 m kw.,
a skończywszy na rodzinnych trzyi czteropokojowych mieszkaniach
o powierzchni do 88 m kw. Projekt
zakłada wybudowanie kilku budynków tworzących ogrodzone osiedle. Inwestycja obejmuje również
rewitalizację
znajdującego
się
na tym obszarze budynku starej
spalarni, w którym będzie prowadzona działalność kulturalno-usługowa.
Zabytkowy budynek otoczony nową
zabudową, z dużym placem przed
wejściem i kominem przerobionym
na górującą nad osiedlem latarnię,
miałby spełniać rolę miejsca spotkań.
W połowie roku rozpoczęta będzie
kolejna
inwestycja
Agrobexu
w Poznaniu, a mianowicie Corner Point u zbiegu ulic Krańcowej
i Warszawskiej. Będzie to kompleks
mieszkalno-biurowy.
Wstępnie
w piętnastokondygnacyjnym budynku zaprojektowano 190 mieszkań
o zróżnicowanej powierzchni oraz
16 apartamentów na najwyższych
kondygnacjach. W parterze budynku
projekt przewiduje około 1600 m
kw. powierzchni z przeznaczeniem
na lokale usługowe.
Kolejną inwestycja jaką Agrobex
planuje rozpocząć w tym roku jest
zespół zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w ścisłym centrum
Przeźmierowa w rejonie ulic:
Kościelna, Rynkowa i Orzechowa.
Koncepcja zabudowy zakłada utworzenie
zwartej
przestrzeni
śródmiejskiej dla Przeźmierowa
na obszarze ponad 11 tys. metrów
kwadratowych. Inwestycja obejmuje
2 budynki wielorodzinne: trzykondygnacyjny północny i czterokondygnacyjny południowy. Na parterze budynków znajdą się lokale przeznaczone
pod usługi, natomiast na wyższych
kondygnacjach zlokalizowano mieszkania dwu- trzy- i czteropokojowe.
Na ostatnim piętrze większość
stanowią mieszkania z antresolami.
Po długim oczekiwaniu na rynku
pojawią się też dwie nowe propozycje
warszawskiego Ronsona. Na początku
drugiego kwartału ma zostać uruchomiona druga inwestycja dewelopera na
poznańskim rynku, tym razem w podpoznańskich Tulcach. Nowy projekt
o charakterze dwulokalowych segmentów będzie charakteryzować się
nowoczesną architekturą. W ramach
oferty skierowanej głównie do ludzi
młodych powstanie łącznie około 250
mieszkań. W pierwszym etapie osiedla Tulce powstanie 15 jednostek szeregowych z 30 mieszkaniami. Dwu-,
trzy- oraz czteropokojowe mieszkania
będą miały metraże od 56 do 94 m kw.
Drugim
projektem,
którego
rozpoczęcie planowane jest na ten
rok w Poznaniu to inwestycja zlokalizowana przy ul. Kościelnej w dzielnicy Jeżyce. Oferta skierowana
będzie do wszystkich ceniących sobie życie w sercu miasta. Realizowana jedno-etapowo inwestycja z 238
mieszkaniami ma być wprowadzona
do sprzedaży w połowie tego roku.
Do swej drugiej poznańskiej inwestycji przymierza się też inna warszawska
firma Long Bridge. Deweloper zamierza wprowadzić ekskluzywny, kameralny projekt przy ul. Drzymały (na
obrzeżach parku Adama Wodziczki)
z około 40 mieszkaniami. W ofercie
należy się go jednak spodziewać dopiero pod koniec 2011 r.
Drugi etap inwestycji na osiedlu Stefana Batorego planują UWI
Inwestycje. Będą to tym razem dwa budynki: jeden kameralny z 20 mieszkaniami oraz większy z 87 mieszkaniami. Znajdą się w nich mieszkania od 26-metrowych kawalerek
po 80-metrowe z czterema pokojami.
Oba budynki zostaną posadowione
na wspólnej hali garażowej. Deweloper oczekuje na pozwolenie na
budowę, które spodziewa się otrzymać
w II kwartale. Wkrótce po tym
rozpocznie się sprzedaż mieszkań.
Plany inwestycyjne na osiedlu Stefana
Batorego ma również Agencja Inwestycyjna. Zamierza wybudować tam
jeden blok z około 100 mieszkaniami
od kawalerek do ponad 60-metrowych. Rozpoczęcie sprzedaży planowane jest jesienią. Natomiast już wiosną
na rynek trafią lokale w Casa Fonte
przy ul. Źródlanej na Sołaczu. Będzie
to niewielka plomba z 12 mieszkaniami o powierzchni 50-70 m kw.
w podwyższonym standardzie oraz
1 lokalem użytkowym. W tym samym
segmencie rynkowym znajdzie się
zlokalizowany nieopodal budynek
przy ul. Sokoła. Jego inwestorem jest
spółka Monday Development. W budynku zaprojektowano 39 mieszkań
o powierzchni od 30 do 100 m kw.
Oferta na rynku ma pojawić się
w maju. Odmienną od realizowanych
dotychczas inwestycji planuje GGW
Development. Na Osiedlu Na Wzgórzu zlokalizowanym na Morasku tym
razem powstaną bliźniacze domy
jednorodzinne o nowoczesnej architekturze. Już w marcu znajdzie się
w sprzedaży 10 domów o powierzchni
ok. 153 m kw. realizowanych w ramach
pierwszego etapu. Łącznie na osiedlu
znajdzie się ponad 20 nieruchomości.
Z kolei domy w zabudowie szeregowej
o powierzchni ok. 120 m kw. na osiedlu Księżnej Dąbrówki planuje Nickel
Development. Deweloper ma w planach również trzy inne lokalizacje, ale
jeszcze nie zdecydował które z nich
rozpocznie w tym roku. W połowie
roku Konimpex-Invest zaoferuje
mieszkania w części B Ogrodów
Naramowickich. Jest to osiedle usytuowane przy ulicy Jasna Rola
w Poznaniu. Zaprojektowano tutaj
355 mieszkań w kilku budynkach,
które będą oddawane w III etapach.
W I etapie udostępnionych zostanie
121 mieszkań. Klienci będą mieli
wybór spośród 1-, 2-, 3- i 4- pokojowych mieszkań o różnych metrażach.
Echo Investment zaproponuje nowe
mieszkania w kolejnych etapach inwestycji przy ul. Wojskowej oraz w Naramowicach. W połowie roku pojawi się
nowy projekt Małych Naramowic,
na który złoży się 35 domków szeregowych. Z kolei w drugiej
połowie roku do sprzedaży wejdzie
141 mieszkań z II etapu Kasztanowej
Alei przy Wojskowej (analogicznych
jak w I etapie). Bez wątpienia swe
oferty inwestycyjne zaprezentują
również inni pomniejsi deweloperzy.
Nowych propozycji mieszkaniowych
zatem na pewno nie zabraknie.
REKLAMA
salon-mieszkaniowy.pl
DOMY MIESZKANIA KREDYTY
3
4
salon-mieszkaniowy.pl
DOMY MIESZKANIA KREDYTY
117
11 domów w
zabudowie
szeregowej
Osiedle Na Wzgórzach
24
66
do sprzedaży
7
Poznań-Piatkowo
ul. Stróżyńskiego 13
Os. Słoneczny Zakątek
Poznań-Rataje
ul.Milczańska/Inflancka/Bobrzańska
Os. Ratajski Zakątek
72
28 i 12
Komorniki, ul. Młyńska
Borówiec
i Zaniemyśl
16
80
Swarzędz, Zalasewo
Os. Zacisze
Czapury, Osiedle Leśne IV
200
Poznań, ul. Wojskowa
80
30
Poznań, os. Stefana Batorego
Poznań, ul. Kosińskiego
(Perła)
10
Budynek mieszkalny
ul. Brzask 10
liczba wolnych
mieszkań 28
190
Zespół Mieszkaniowy Marcelin
ul. Marcelińska, Wałbrzyska,
Świerzawska - ETAP 2
Poznań, ul. Czeremchowa
(Koral)
50
Zespół Mieszkaniowy Marcelin
ul. Marcelińska, Wałbrzyska,
Świerzawska - ETAP 1
etap I: 2,
etap II: 71
2
Swarzędz, ul. Graniczna,
os. Tytusa Działyńskiego
Zalasewo, ul. Mokra, Os. Południe
- Swarzędz
52
Baranowo, ul. Szamotulska,
“Zielona Przystań - apartamenty
wypoczynkowe”
Poznań, os. Bajkowe,
ul. Andersena
“Magiczny Zakątek”
80
1
Poznań, ul. Górczyńska 42
do 153
30-78
31-65
70
130 i 86
50-75
30-75
28-80
30-70
30-80
50-80
58-81
27,9-99,7
31-87
informacja u
informacja u
dewlopera
informacja u
dewlopera
od 4 000
4 050 i 3 700
od 2 773 (netto)
od 4 200 (netto)
od 4 000 (netto)
4 400
informacja u
dewelopera
5 950
od 5900
od 6100
(1.350zł/1m2 + VAT
Domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej o powierzchni do 153 m2. Dla pojedynczego segmentu przewidziane działki o powierzchni od 450 m2 do 580 m2. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Pierwszy
Technologia wykonania tradycyjna. W dwóch czterokondygnacyjnych budynkach oferujemy mieszkania 1,2,3
i 4 pokojowe, każde z balkonem. Pod każdym budynkiem podziemna hala garażowa. Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych. Standard dewloperski.
Technologia wykonania tradycyjna. Atrakcyjne mieszkania z windami, na parterach ogródki. Możliwośc zakupu
miejsca postojowego w hali garażowej, zakończenie budowy: grudzień 2010 r. Sandard dewloperski
Urokliwy, pagórkowaty teren przy lesie. 72 mieszkania (w I etapie) z ogródkiem i kominkiem.
Domy wolnostojące w Borówcu na działkach o powierzchni 500 m2 w terenie zalesionym.
Domy wolnostojące w Zaniemyślu położonych w lesie sosnowym nad jeziorem
Mieszkania 3 i4 pokojowe o metrażu od 50 do 75 m2 w różnorodnych opcjach: z garażem, ogrodem lub balkonem.
Wysoki standard wykończenia, technologia tradycyjna.
Mieszkania 1, 2, 3 i 4 pokojowe, wysoki standard wykończenia, odbiór: II/III kwartał 2012 hala garażowa
podziemna.
Technologia tradycyjna. Mieszkania 1, 2, 3 i 4 pokojowe, wysoki standard wykończenia odbiór: kwiecień 2012,
hala garażowa podziemna.
Osiedle budynków wielorodzinnych zdala od wielkomiejskiego zgiełku. Bliski dostęp do centrów handlowych,
sklepów, szkół, przedszkoli, basenu “Wodny Raj”. Łatwy dojazd do m. Poznania i tras wylotowych w kier. W-wy
i Gdańska.
Zakończenie inwestycji: listopad 2011 r.
budynek został zlokalizowany w kameralnej okolicy w sąsiedztwie niskiej zabudowy z przyległym terenem zielonym przy hali widowiskowej “Arena”.
Odbiór od zaraz, budynek przy lesie, możliwość dokupienia piwnicy i miejsca w hali garażowej
Mieszkania gotowe do odbioru! Podziemne garaże (1.650zł/1m2 + VAT w obowiązującej wysokości), monitoring,
ochrona, standard dewloperski
Termin realizacji: połowa 2012 r. Miejsca parkinowe na parkingu podziemnym
w obowiązującej wysokości), monitoring, ochrona, standard dewloperski
Termin realizacji: połowa 2011 r. Podziemne garaże (1.500zł/1m2 + VAT w obowiązującej wysokości),
monitoring, ochrona, standard deweloperski
Standard deweloperski. Kompleks dwu-, trzy-, i czteropiętrowych budynków. Miejsca postojowe ogólnodostępne.
Do mieszkań na parterach przyporządkowane ogródki o powierzchni od 46 do 67 m2. Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe. Termin realizacji: etap I: lipiec 2011 r., etap II: grudzień 2011 r.
etap I: 4 410 standard deweloperski ,
etap II: informacja u
dewelopera
od 6 100
Mieszkania dwupoziomowe z antresolą.Plac zabaw, lokale usługowe w parterach. Miejsce postojowe przed budynkiem w cenie 10 000. Inwestycja zakończona
3 535 - standard
deweloperski, 5 550
wykończone pod
klucz
137 standard deweloperski
133 wykończone pod klucz
etap I: 63,
etap II: 29-77
Centrum aktywnego wypoczynku. Plac zabaw. Termin realizacji: grudzień 2011 r.
Domy w zabudowie szeregowej, 4-pokojowe z działką o powierzchni od 137 do 296 mkw. W cenie dwa miejsca
postojowe na zewnątrz. Termin realizacji: czerwiec 2011 r.
Standard deweloperski. W cenie indywidualny garaż. Na ostatniej kondygnacji mieszkanie z dwoma tarasami.
Termin realizacji: marzec 2011 r.
Standard deweloperski. W cenie miejsce postojowe przed budynkiem i komórka lokatorska. Mieszkanie na parterze z ogródkiem o powierzchni 80 m2. Inwestycja zakończona
4 600 - 5 400 standard deweloperski
od 461 577
za cały dom
6 180
Wyprzedaż ostatniego mieszkania w
promocyjnej cenie!!!
Jedyne prawdziwe LOFTY w Poznaniu. Osiedle zamknięte, monitorowane i chronione. W cenie miejsce
postojowe na zewnątrz. W standardzie klimatyzacja, centralny odkurzacz i ogrzewanie podłogowe
w łazience. Dodatkowo miejsce parkingowe w hali garazowej w cenie 35 000 zł. Inwestycja zakończona
Uwagi
42-62
80
1
od 7 395
A: 66, B,D: 90-162
standard deweloperski,
A: 73
wykończone pod klucz
Poznań, ul. Wiklinowa 5
Cena zł/m2
(z VAT)
Metraż (m2)
20
Ilość
mieszkań/
domów
Poznań
ul. Wojskowa 6
Apartamenty Ułańskie
Lokalizacja
Inwestor
GGW Development sp.j.
ul. Św. Wojciech 22/24, lok.2
61-749 Poznań
tel. 61 668 24 90
fax 61 852 22 46
[email protected]
www.ggwdevelopment.pl
Future Building Company
ul. Polwicka 16, 63-020 Łękno
Borówiec - tel. 602-73-55-43
Komorniki - tel. 602-48-35-11
Zaniemyśl - tel. 606-47-54-47
[email protected]
www.futurebuilding.pl
Family House Sp. z o.o.
ul. Półwiejska 28/5
61-888 Poznań
tel. 61-8534-100
kom. 503-038-578
[email protected]
www.familyhouse.pl
Budnex Sp. z o.o.
os. Batorego 80A, 60-687 Poznań
tel.: 61-824-19-37,
fax.: 61-821-81-31
kom.: 609-757-766
[email protected]
www.budnex.gorzow.pl
Ataner Sp z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
Tel. 61 859 40 01 (do 04)
Fax 61 859 40 05
[email protected]
www.ataner.pl
Agrobex Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań,
tel. 61-846-40-60 (do 67),
fax 61-846-40-69
[email protected]
www.agrobex.pl
Adres
kontaktowy
salon-mieszkaniowy.pl
DOMY MIESZKANIA KREDYTY
5
64,35 - 64,68
24
do sprzedaży
2
68
Rokietnica, ul. Lipowa 19, 21
Rokietnica, ul. Lipowa 19, 21
Osiedle Słoneczne Oborniki/
Bogdanowo koło Obornik
1
110
98
17
Poznań, ul. Piątkowska 110
Zaułek Piątkowski II
Poznań, ul. Dąbrowskiego 29
Kamienica za Teatrem
Dąbrówka, gm. Dopiewo, ul.
Zamkowa
Osiedle Księżnej Dąbrówki
Willa Leśna
Poznań, ul. Świętowidzka 6
7
39
Poznań, Sołacz, ul. Sokoła 21 Mieszkania na Sokoła
Poznań, os. Piastowskie 120
PELIKAN
27
31
Poznań, ul. Górczyńska 22
Górczyńska II
Mieszkania lofty, adaptacja budynku
Młyna Parowego
Pniewy, ul. Międzychodzka
294
Apartamenty przy Kościelnej
Poznań, ul. Kościelna 33
informacja u
dewelopera
28-68
54
Plewiska II, ul. Garncarska
Dąbrówka, ul. Azaliowa, Cisowa,
Platanowa, Oliwna
Osada Leśna
Zespół pięciu szeregowców. Dwupoziomowe mieszkania z ogródkiem i mieszkania poddaszowe z balkonami,
do których przynależeć będą pomieszczenia gospodarcze. Do każdego lokalu przynależeć będzie miejsce parkingowe przed budynkiem. Stan deweloperski.
informacja u
dewelopera
42-110
52,6-99,8
32-89,6
74
82-119
30-100
23-87
30-59
35-77
39,5 - 89,5
44-68
33,5-64
4 700 - 5 264
od 4 900
od 6 500
6 500
od 6 300
6.900-8.400
3 700 - 4 400
5 750 - 6 500
6 200 - 7 600
informacja u
dewelopera
3 400 za stan
deweloperski
3 850 za wykonczone pod klucz
od 3 700
od 3 800
Dwupoziomowe mieszkania z ogródkiem i mieszkania poddaszowe. Możliwe jest również łączenie dwóch
mieszkań, w efekcie czego powstaje segment szeregowca. W ramach zagospodarowania terenu, wokół budynków
uwzględniono opłotowanie działki od strony ogrodowej, trawnik, chodniki z bruku.
informacja u
dewelopera
32-110
64
Plewiska I, ul. Fabianowska 73, 75
Long Bridge Sp. z o.o.
ul. Kościelna 33, 60-537 Poznań
tel. 61-843-09-50, 61-843-04-86, 664981-350
[email protected]
www.longbridge.pl
Mak Dom Sp. z o.o.
ul. Górczyńska 20
tel. 61-671-11-77, 607-209-929
[email protected]
www.makdom.com.pl
Nowoczesne apartamenty doskonale nasłonecznione, ustawne, przeszklone, balkony i tarasy, na parterach ogródki, sąsiedztwo parków.
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją w standardzie. Komórki lokatorskie, garaże, kameralny ogrodzony
dziedziniec. I Etap - gotowe do odbioru, II Etap - gotowe w II kwartale 2011 r.
Inwestycja w realizacji, termin oddania - I kwartał 2011 r. Mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe, z balkonami
i tarasami. Podziemna hala parkingowa, komórki lokatorskie, ogród na dachu. 8 km od centrum Poznania.
Technologia wykonania: porotherm. Termin realizacji etapu I - styczeń 2011 Termin realizacji etapu I - zima 2011
Ogrody, duże tarasy, prywatne patia, ogrody zimowe, kominki, garaże.
Technologia wykonania tradycyjna. Lokalizacja w samym centrum miasta. Bliskość teatrów, kina, centrów handlowych, Międzynarodowych Targów Poznańskich.Hala garażowa, również dla aut z LPG. Zielone patio.
Technologia wykonania tradycyjna. Inwestycja zrealizowana. Hale garażowe i garaże, drewniane okna i parapety.
Budynek jest kontynuacją inwestycji, która została uznana za najładniejszy budynek w Poznaniu, czego dowodem
jest nagroda J.B. Quadro dla zaułku Piątkowskiego I
Technologia wykonania tradycyjna - nowa. Inwestycja zrealizowana. Mieszkania z klimatyzacją, basen, sauna,
dwupoziomowa hala garażowa, ochrona, monitoring.
Balkony
Partner Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Hawelańska 6, 61-625 Poznań
tel. 61-820-05-83,
kom.519-345-200
[email protected]
www. nieruchomoscipartner.pl
Nickel Development sp. z o. o.
ul. Piątkowska 110, 60-649 Poznań
tel. 61-639-76-50
fax. 61-639-76-60
[email protected]
www.nickel.com.pl
Monday Development S.A.
ul. Szydłowska 42, 60-651 Poznań
tel. 61 670 5000
www.mondaydevelopment.pl
[email protected]
Młyn Parowy Sp. z o.o.
ul. Międzychodzka 20, Pniewy
tel. 782-730-875
[email protected]
www.mlynparowy.pl
Linea Sp. z o.o.
Dąbrówka, ul. Cedrowa 27
62-070 Dopiewo
tel. 61-890-12-12,
fax 61-890-12-11
[email protected]
www.dabrowka.com.pl
Mieszkania jedno i dwupoziomowe, 3 pokojowe w zabudowie szeregowej z ogrodem miejscem parkingowym lub
wiatą garażową i pomieszczeniem gospodarczym.
LOFTY w unikatowym zabytkowym obiekcie dawnego młyna. Lokalizacja w pobliżu terenów zieleni i jeziora
Pniewy a zarazem blisko centrum miasta.
Lepiko Developer Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań
Biuro sprzedaży:
Gracjan Nieruchomości, ul. Winogrady
27, Poznań
tel. 61-85-60-241, 601-736-869
[email protected]
www.lepikodeveloper.pl
Hausner Sp. z o.o.
ul. Prusa 6/3
60-819 Poznań
tel. 61-84-60-390
kom. 510-209-475, 515-188-746
fax 61-84-60-399
[email protected]
[email protected]
www.hausner.pl
Bloczki ceramiczne + wełna mineralna. Ogródki, balkony oraz piwnice w cenie! Odbiór mieszkań - jesień 2011r.
Bezczynszowe mieszkania w budynku wielorodzinnym o charakterze podmiejskiej kamienicy. Lokale z udziałem
w gruncie oddawane będą w standardzie deweloperskim. Możliwosć skorzystania z programu “rodzina na swoim”.
Termin realizacji: czerwiec 2011r.
technologia wykonania tradycyjna. Dom wielorodzinny, mieszkania 1, 2, 3 pokojowe, ciekawe układy
wewnętrzne, duże balkony, miejsca postojowe, mozliwość skorzystania z programu “Rodzina na swoim”. Termin
realizacji: czerwiec 2011 r.
etap – planowane zakończenie na I kwartał 2012 roku - budowa pięciu domów. W kolejnym etapie siedem domów.
dewlopera
Poznań-Morasko
6
salon-mieszkaniowy.pl
DOMY MIESZKANIA KREDYTY
do sprzedaży
15
do sprzedaży
4
do sprzedaży
8
do sprzedaży
14
8 budynków
Złotowska 51
ul. Złotowska 51
Lusówko - Rozalin
Adres Inwestycji: Lusówko
Mieszkania
ul. Konfederacka 4a
Domy w zabudowie bliźniaczej
i szeregowej ul. Suwalska
Poznań, Szczepankowo
ul. Glebowa
Os. Kameralne
79,9-92,4
92,4-121,6
6 etap - 2 domy
szeregowe
7 etap - 2 domy
szeregowe, 7 domów
bliźniaczych
27
Skórzewo,
Osiedle Przyjazne
Rezydencja Miejska
Różane Wzgórze
Poznań, Morasko
ul. Hodowlana
-
-
-
26
18
Poznań i Sarbinowo
Poznań i Pniewy
Poznań, Morasko
Willa URBANO, Poznań, Sołacz
ul. Piątkowska 41A
Tower URBANO, Poznań, Winiary
Al. Solidarności
Poznań, ul. Droga Debińska
WILLA WARTA
Poznań, os. Stefana Batorego etap II
do sprzedaży
4
107
do sprzedaży
152
-
Poznań (Sołacz, Jeżyce, Grunwald,
Dębiec, ...), Swarzędz
MALTA NOWA
Poznań, ul. Inflancka
informacja u
dewelopera
Galileo
Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 5
informacja u
dewlopera
od 6000
24-62 z możliwością łączenia
w większe
50,2-73,2
od 6000
informacja u
dewelopera
od 6 400
od 795000 do
1800000
(dom z działką ok.
1100 m2)
Budynek wielorodzinny z podziemną halą garażową zlokalizowany na skraju os. Batorego. Przyjazne zagospodarowanie otoczenia budynku wraz z placem zabaw i zielenia. Połączenie komunikacyjne z centrum miasta – 5 min. do
PST i Kampusem UAM – 10 min. Pieszo.
II etap inwestycji stanowią budynki: B – 4- kondygnacyjny z 20 mieszkaniami i C – 5-kondygnacyjny z 87 mieszkaniami na wspólnej hali garażowej. Planowany termin realizacji – VII – IX 2012
Trzy ośmiokondygancyjne budynki wkomponowane w istniejącą zieleń wysoką. Mieszkania 1,2 i 3 pokojowe. Hala
garażowa, winda do poziomu garażu. Stan deweloperski. W pobliżu szkoła, przedszkole, zaplecze handlowe i rozrywkowe, 5 linii tramwajowych, 2 autobusowe. Termin relizacji bud. A – maj 2012, bud. B – sierpień 2012, bud.
C – październik 2012
Apartamenty w 12 kondygnacyjnym położone na pietrach od 2 do 9. Na dwóch najwyższych kondygnacjach komfortowe Penthouse z tarasami widokowymi. Inwestycja planowana w niedalekiej odległości od Galerii Pestka. Budowa
rozpocznie się w pierwszej połowie 2012 roku.
Mieszkania w kameralnym, wolnostojącym budynku wielorodzinnym w niedalekiej odległości od parku Sołackiego
i parku Wodziczki. Zakończenie budowy: grudzień 2011 r. Stan deweloperski.
Nowoczesne piętrowe DOMY jedno- i dwurodzinne o wysokiej klasy architekturze. Osiedle położone w bliskim
sąsiedztwie Rezerwatu Morasko. Czas budowy: 10 miesięcy.
LOFTY w unikatowych zabytkowych obiektach. W śródmieściu Poznania, blisko dużych parków.
W Pniewach w pobliżu rozległych terenów zieleni i jeziora a zarazem blisko centrum miasta.
Wykończone pod klucz APARTAMENTY w Poznaniu, a także w nadmorskiej miejscowości Sarbinowo, w odległości
300 m od plaży.
od 192000
za apartament
od 3 700
Szeroka gama MIESZKAŃ w budynkach wielorodzinnych, zarówno w kameralnej zabudowie wolnostojącej w otoczeniu zieleni jak i w zwartej zabudowie śródmiejskiej, a także na nowo powstałych osiedlach mieszkaniowych.
UWI Inwstycje S.A.
ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań
tel. 61-845-11-80
[email protected]
www.uwi.com.pl
URBANO
ul. Wawrzyniaka 19
60-506 Poznań
tel.: 61-221-25-21, 601-748-291
[email protected], www.urbano.pl
salon-mieszkaniowy.pl
60-506 Poznań
ul. Piotra Wawrzyniaka 19
tel. (61) 67 10 100
tel. (61) 67 10 300
[email protected]
Ronson Development
ul. Kazimierza Wielkiego 5,
61-863 Poznań
tel: 61-851-93-12, 61-851-93-13, fax
61-851-93-11
[email protected], www.ronson.pl
Wysokiej klasy osiedle mieszkaniowe o nowoczesnej architekturze. Centralny, zewnętrzny wjazd do garażu
podziemnego eliminuje ruch kołowy na terenie osiedla, zapewniając mieszkańcom ciszę i spokój. Dla zapewnienia
bezpieczeństwa, osiedle jest ogrodzone i strzeżone. Inwestycja zakończona.
Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 25a,
61-838 Poznań
tel.: 61-851-02-27, 501-295-583,
502-302-401, 502-302-366
[email protected]
www.grzegorczyk.com.pl
Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
tel. 61 8508-337
tel. 61 8508-335
[email protected], www.ptbs.pl
PBG DOM
Biuro sprzedaży:
Skalar Office Center
Poznań, ul. Górecka 1
tel. 61-855-22-19
kom. 603-433-494
www.pbgdom.pl
Adres
kontaktowy
Qubika Development
ul. Gromadzka 14,
61-655 Poznań
tel. 61-82-30-168
[email protected], www.qubika.pl
Inwestor
Nowoczesne piętrowe domy jedno- i dwurodzinne o wysokiej klasy architekturze. Osiedle położone w bliskim
sąsiedztwie Rezerwatu Morasko. Czas budowy: 10 miesięcy.
Domy szeregowe z działkami od 140 M2 (skrajne ok. 250 M2). Domy bliźniacze z działkami 400-550 M2. Osiedle
połozone za nowym gimnazjum w Skórzewie. Dobra lokalizacja, 1 km od obwodnicy w budowie. Bardzo dobra
alternatywa dla mieszkania w Poznaniu. Drogi z kostki brukowej, na osiedlu place zabaw.
Domy wolnostojące na dużych działkach od 800-1150 M2 z garażem lub bez. Domy bliźniacze z wiatami garażowymi
na działkach od 250-350 M2. Domy z cegły ceramicznej, do wyboru dwa typy elewacji: cegła klinkierowa i tynk
mineralny. Większa cześć osiedla jest już zamieszkała. Zapraszamy do domu wzorcowego na osiedlu.
Osiedle domów bliźniaczych na działkach od 400-500 m2, z piętrem bez skosów i z zdaszonym tarasem. Dojad
w 5 minut do centrum Poznania. Technologia tradycyjna.
Osiedle domów jednorodzinnych w stylu willi miejskich położone na działkach 500-700 m2. Doskonała lokalizacja, wysoka jakość materiałów, ceramika. Oświetlone i utwardzone drogi. Blisko szkoły, sklepy i usługi. Możliwość
wykończenia pod klucz.
Inwestycja w toku, zabudowa szeregowa i bliźniacza, budynki trzykondygnacyjne, całkowicie podpiwniczone, z
garażem, działki od 289 m2 do 589 m2
Inwestycja zakończona, budynek wielorodzinny z windami, na parterach ogródki, możliwość zakupu miejsca postojowego w hali garażowej
Inwestycja zakończona. Sandard deweloperski
Inwestycja zakończona. Sandard deweloperski
Termian ukończenia inwestycji - 29 luty 2012r. Standard deweloperski
Uwagi
od 4 410
od 6 200
od 795000 do
1800000 ZŁ brutto
(dom z działką ok.
1100 m2)
od 354 900 ZŁ
brutto z działką
od 475 500 ZŁ
brutto z działką
od 3 700 brutto z
działką
od 4 200 brutto z
działką
520 000 - 560 000 ZŁ
brutto z działką
od 4 450 ZŁ/M2 z
działką
od 4222,02
od 5700
informacja u
dewelopera
5990
informacja u
dewelopera
Cena zł/m2
(z VAT)
28-67 z możliwością łączenia
do 129
117-230
34-97
128-304
23-310
30-310
30-150
58-100
128-134
136-161 m2
89-91 m2
21 domów
wolnostojących
12 domów
bliźniaczych
Kamionki k/ Borówca
Osiedle przy lesie
110-113
150-171
173,89-224,02
78,68-92,63
111-160
36-76
41-116
Metraż
13 domów w zabudowie bliźniaczej
Poznań, Spławie
ul. Gospodarska
Os. Kameralne II
do sprzedaży
61
Ilość mieszkań/
domów
Quadro House
ul. Smardzewska 17 i 19
Lokalizacja
Uciążliwe reklamy | Kazimierz Brzezicki
Co robić, kiedy przed twoim oknem pojawi się wielkogabarytowa reklama z wizerunkiem nielubianego przez
ciebie polityka; albo roznegliżowana modelka odrywa męża nawet od telewizji? Co robić, kiedy buczenie
generatorów zasilających aparaturę oświetlającą reklamy nie daje spać? Problem chce rozwiązać prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich.
Wystosowała ona oficjalne
wystąpienie
do
ministra
infrastruktury właśnie w sprawie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem reklam
umieszczonych na zewnątrz budynków lub w ich otoczeniu. Rzecznika zainspirowały skargi składane przez
mieszkańców. Ich zdaniem reklamy świetlne i dźwiękowe,
często o dużej powierzchni, umiejscowione są zbyt blisko
budynków mieszkalnych.
Istotnym problemem jest także umieszczanie ekranów reklamowych przy drogach. Reklamy świetlne i dźwiękowe
można uznać za czynniki utrudniające właścicielom
lub użytkownikom lokali w znacznym stopniu korzystanie z mieszkań, a nawet prowadzące do rozstroju zdrowia. Tego rodzaju reklamy umieszczone przy drogach,
silnie oddziałują na kierowców i pieszych.
Kwestię funkcjonowania ekranów reklamowych reguluje
obecnie paragraf 293 ustęp 6 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie. Stanowi on, iż urządzenia oświetleniowe,
w tym reklamy umieszczone na zewnątrz budynku lub
w jego otoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla
jego użytkowników ani też przechodniów i kierowców.
W ocenie rzecznika praw obywatelskich należałoby
wprowadzić
rozwiązania
prawne
minimalizujące
uciążliwość ekranów reklamowych, a przede wszystkim
uściślające parametry graniczne, których przekroczenie
dawałoby podstawę do interwencji właściwych organów
państwa.
Rzecznik praw obywatelskich wnosi o rozważenie podjęcia
odpowiednich prac legislacyjnych. Być może remedium
na istniejące kłopoty byłoby zobowiązanie firm
wznoszących reklamy do uzyskania stosownej zgody
ze strony najbardziej zainteresowanej - samorządu
mieszkańców lub samorządów osiedli. Bez konsultacji
z nimi nowe prawo nie powinno być stanowione.
REKLAMA
salon-mieszkaniowy.pl
DOMY MIESZKANIA KREDYTY
7
REKLAMA
Hipoteka podzielona proporcjonalnie | Kazimierz Brzezicki
20 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach
wieczystych i hipotece. Wprowadzone zmiany dotyczą
między innymi podziału hipoteki w inwestycji
wielomieszkaniowej.
Wielu deweloperów na wybudowanie domu wielorodzinnego zaciąga kredyt w banku.
Nie zawsze spłata kredytu następuje przed wydzieleniem odrębnej własności
mieszkań i przeniesieniem jej na nabywców lokali.
Bank może nie wyrazić zgody na wydzielenie nieruchomości
(ustanowienie odrębnej własności lokalu) bez obciążeń.
I tu ustawodawca dokonał zmian co do zasady podziału
tego obciążenia.
W dotychczasowym stanie prawnym – w przypadku
wyodrębnienia lokalu – do jego księgi wieczystej była
wpisywana jako obciążenie hipoteki cała kwota kredytu
ciążąca na inwestycji.
Pod rządami nowej ustawy do księgi wieczystej
danego lokalu – na żądanie nabywcy tego nowego,
wyodrębnionego lokalu – może zostać wpisana hipoteka
tzw. podzielona, proporcjonalnie do wartości nabywanej
nieruchomości. Czyli wpis hipoteki, gdyby nie było zgody
na jej wykreślenie, dotyczyłby już nie całego kredytu, jak
to było do tej pory, lecz na żądanie nabywcy mógłby zostać
ograniczony proporcjonalnie do wartości wydzielonej
nieruchomości.
Przyjmijmy sytuację, w której bank nie zawarł w umowie
kredytowej, będącej zarazem podstawą do ustanowienia
hipoteki żadnych odmiennych regulacji podziału tej hipoteki. Oznacza to, że gdyby bank nie wyraził zgody
na bezciężarowe wydzielenie danej nieruchomości
(ustanowienie odrębnej własności lokalu), wówczas nabywca lokalu miałby roszczenie wynikające z art. 76
ust. 4 ustawy o k.w.ih. o wpis hipoteki w wysokości
proporcjonalnej do wartości podzielonej nieruchomości
(wyodrębnionego lokalu). Innymi słowy – obecnie będzie
ustanowiona hipoteka na całej nieruchomości, ale po ziszczeniu się warunków określonych w umowie kredytowej,
dotyczących wpłacenia przez nabywcę pełnej wartości
kupowanego mieszkania przed jego wydaniem, bank wyrazi zgodę na bezciężarowe odłączenie danej nieruchomości
i wyłącznie ona – po zapłacie przez nabywcę całej ceny
sprzedaży - stanowić będzie podstawę do wykreślenia hipoteki z nowo powstałej księgi wieczystej, która zostanie
załączona do lokalu. Jeśliby bank nie wyraziłby zgody
na bezciężarowe odłączenie (wydzielenie) nieruchomości
– co zdarza się niezwykle rzadko – wówczas do nowej
księgi wieczystej zostanie wpisana cała hipoteka, a nabywca będzie mógł żądać jej proporcjonalnego zmniejszenia.
REKLAMA
Kameralny budynek
Pa
PIĄTKOWSKA 41A
Mieszkania od 6.400 brutto
8
salon-mieszkaniowy.pl
DOMY MIESZKANIA KREDYTY
westycji
Wydawnictwo gremedia | gremedia sp. z o.o.
opracowanie graficzne & skład gremedia.pl
druk - WIELAND, nakład 3000 szt., dystrybucja bezpłatna.
Zak
Download

Nie rzucamy kłód pod nogi | Barbara Kielczyk