Dom Spotkań z Historią
Program kwiecień 2014
© Alfredo Cunha
instytucja kultury m.st. Warszawy
www.dsh.waw.pl
potkania
ilmy
dukacja
24.01–1.06.2014
ystawy
kcje
resy
Willem van de Poll – holenderski fotograf i fotoreporter, w roku 1934 dwukrotnie odwiedził Polskę. Był
w Warszawie, Łowiczu, Wilnie oraz na wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej. Z tych podróży zachowało się
ok. 300 zdjęć, wśród blisko 30 tysięcy negatywów, które rodzina fotografika przekazała do archiwum w Hadze.
Na wystawie w DSH prezentujemy 150 nieznanych w Polsce fotografii (do 6 kwietnia). Kilkadziesiąt wybranych
zdjęć z Warszawy pokażemy także na skwerze im. ks. Twardowskiego (od 6 kwietnia do 1 czerwca). Pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Królestwa Niederlandów, P.J.J. Bekkersa. Organizator: DSH,
partner: Narodowe Archiwum Królestwa Niderlandów, Haga.
Zwyczajny 1934.
Polska na zdjęciach
Willema van de Polla
8.04–4.05.2014
Instalacja będąca subiektywnym portretem Warszawy, na który składają się zdjęcia i wspomnienia warszawiaków. Autorka, Wioletta Gołębiewska, spotkała się z 49 osobami, poprosiła je o wybranie jednej rzeczy, bliskiej ich
sercu. Robiła zdjęcia przedmiotu i nagrywała jego historię, skracając ją później do kilku fraz. Jak mówi: „Warszawa to
miejsce szczególne, o złożonej i bolesnej historii. Nie łatwo o tym opowiedzieć. Ten kolorowy patchwork indywidualnych zdarzeń i przeżyć tworzy historię naszej zbiorowości”`. Wernisaż wystawy: 8 kwietnia, godz. 18.00. Projekt
współfinansowany przez m.st. Warszawa. Organizatorzy: Wioletta Gołębiewska, DSH.
Warszawska.
Proste historie
25.04–31.08.2014
Na wystawie pokażemy 120 zdjęć dokumentujących historię Portugalii w XX wieku – od obalenia monarchii
i ustanowienia republiki w 1910 roku, poprzez powstanie systemu autorytarnego – tzw. Nowego Państwa pod
przywództwem António Salazara w 1933 roku, wojny kolonialne w latach 1931–64, aż po Rewolucję Goździków
w 1974 roku, która przywróciła w Portugalii system demokratyczny. Fotografie pochodzą różnych zbiorów portugalskich, w dużej części są to zdjęcia Alfredo Cunha. Kuratorem wystawy jest Rui Prata, portugalski historyk
i krytyk, dyrektor Museu da Imagem w Bradze, współtwórca festiwalu fotografii Encontros da Imagem. Wernisaż:
25.04, godz. 18.30. Organizatorzy: Instytut Camõesa w Warszawie, DSH.
(Nie)ciągłość. Portugalia
w XX wieku od upadku
monarchii do Rewolucji
Goździków
5, 12–13, 19, 27.04
(sob., niedz.)
W weekendowym cyklu pokazujemy filmy i kroniki związane z historią Warszawy oraz wystawami prezentowanymi
w DSH. Zapraszamy na pokazy filmu Paderewski człowiek sukcesu, czynu i sławy (dok., 2013, 41’) w reż. Wiesława
Dąbrowskiego. Zaprezentujemy także filmowe wywiady towarzyszące publikacji Warszawiacy nie z tej ziemi
(2013, 50’), dokument Muzeum utracone przywraca pamięć o wybitnych dziełach sztuki z polskich kolekcji
prywatnych i muzealnych zaginionych lub wywiezionych w czasie II wojny oraz materiały filmowe towarzyszące
wystawom Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla i (Nie)ciągłość. Portugalia w XX wieku od upadku
monarchii do Rewolucji Goździków. Szczegółowy program na www.dsh.waw.pl.
„Nakręcona historia” –
Filmoteka DSH
przedstawia
1.04 (wt.), 18.00
Trzeci tom „Dzienników” Josepha Goebbelsa (z lat 1943–45) w opracowaniu prof. Eugeniusza Cezarego Króla, historyka i politologa, dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN, wieńczy obszerne dzieło redaktorskie i edytorskie.
Z ogromnej liczby prywatnych zapisków ministra propagandy III Rzeszy (w Niemczech ukazało w 29 tomów) autor
opracowania wybrał i opatrzył komentarzem fragmenty ważne i interesujące dla polskiego czytelnika. Joseph Goebbels (1897–1945), minister oświecenia narodowego i propagandy Rzeszy to jedna z najbardziej złowrogich postaci
w historii XX wieku, cyniczny morderca „zza biurka”. Nawołując do nienawiści i przemocy, doprowadził do tragedii
milionów ludzi. Jego„Dzienniki” są cennym źródłem historycznym. Wątki polskie dotyczą m.in. genezy wojny, polskiej
dyplomacji, tragedii katyńskiej i Powstania Warszawskiego. Goebbels popełnił samobójstwo, unikając osobistej
odpowiedzialności za zbrodnie.
W dyskusji udział wezmą: autor opracowania; prof. Janusz Adamowski, medioznawca, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW; prof. Piotr Madajczyk, kierownik Zakładu Studiów nad Niemcami PAN; Adam Michnik,
historyk i publicysta, redaktor naczelny„Gazety Wyborczej”; Andrzej Urbański, socjolog i publicysta, redaktor naczelny
„Uważam Rze. Historia”.
Czy Goebbels
„wszystek umarł”? –
panel dyskusyjny
4.04 (pt.), 12.00
„Muzyka i polityka
w PRL-u” – Intuicjoniści.
Awangarda muzyczna
lat 70.
W latach 70-tych przy klubie Remont powstała galeria, przestrzeń warsztatowa i koncertowa, która była najważniejszym miejscem, gdzie rodziła się polska kultura alternatywna drugiej połowy lat 70. Powstająca tam muzyka,
oscylująca między off jazzem i klasyką, była związana m.in. z działaniami Helmuta Nadolskiego i Grupy w Składzie.
Muzycy, porównywani z Johnem Cagem, zamiast instrumentów używali magnetofonów szpulowych, wykorzystując
kolaże dźwięków z radia i telewizji. Dancingowe echa hitów estrady PRL-u zestawiali z własnymi improwizacjami.
Gościem spotkania będzie Łukasz Strzelczyk – kurator, producent, założyciel Stowarzyszenia„Trzecia Fala”. Pokażemy
filmy: Działania duetu KwieKulik, Rekolekcje Witolda Leszczyńskiego (fragmenty). Prowadzenie: dr Sylwia Siedlecka.
Muzyka
i polityka
w PRL-u
4.04 (pt.), 18.00
Zapraszamy na pokaz specjalny filmu dokumentalnego Citzen King zrealizowanego przez uznanych twórców: Orlando
Bagwella (Africans in America, Malcolm X: Make It Plain) oraz Nolanda Walkera (This Far by Faith, Africans in America). Film
opowiada o pięciu ostatnich latach życia Martina Luthera Kinga, pastora-baptysty działającego na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej, laureata pokojowej Nagrody Nobla z 1964 roku, który został
zastrzelony 4 kwietnia 1968. Autorzy, z osobistych wspomnień współpracowników i świadków tamtych wydarzeń –
dziennikarzy, policjantów, historyków – budują portret jednego z najważniejszych amerykańskich przywódców. Słowo
wstępne: Wayne McDuffy. Organizatorzy: Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, DSH.
Martin Luther King –
50 lat temu. Citzen
King (dok., 2004, 120’),
reż. Orlando Bagwell,
Noland Walker
5.04 (sob.),
12.00, 12.30, 15.00
Cykl spotkań dedykowanych księdzu Zdzisławowi Peszkowskiemu. Instruktor harcerski, ułan, więzień Kozielska,
żołnierz II Korpusu, profesor teologii, kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, prałat domowy Ojca Świętego, kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla – to człowiek wyjątkowy i niezwykle barwna postać.
Pamięć Katynia
godz. 12.00 – Widziałem kata (2009, 29’), reż. Natasza Lo. Rosyjski film dokumentalny o Katyniu zrealizowany
przez niezależną reżyser i scenarzystkę z Moskwy, dedykowany księdzu prałatowi Zdzisławowi Peszkowskiemu.
godz. 12.30 – Pan Ksiądz (2010) reż. Józef Gębski. Film dokumentalny zawierający zapis ostatniej rozmowy ze
zmarłym w 2007 roku księdzem prałatem Zdzisławem Peszkowskim, zrealizowany przez Józef Gębskiego, scenarzystę i reżysera, autora wielu znakomitych filmów dokumentalnych. Po projekcji zapraszamy do rozmowy, księdza
wspominać będą przedstawiciele środowisk, z którymi był związany.
godz. 15.00 – Z motocyklistami do Katynia. Spotkanie z organizatorami i uczestnikami motocyklowych pielgrzymek do Kuropat, Katynia, Miednoje, Piatichatek i Bykowni, członkami Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, ilustrowane zdjęciami z rajdów katyńskich. Ks. Zdzisław Peszkowski od samego początku
związany był z ideą rajdu katyńskiego, jest patronem Stowarzyszenia i organizowanych na Jasnej Górze Zlotów
Gwiaździstych rozpoczynających sezon motocyklowy.
6.04 (niedz.),
13.00, 16.00, 16.30
Prof. Wojciech Materski, Ph.D.
- historian at the Department of
Comparative Post-Soviet Studies,
Institute of Political Studies of the
Polish Academy of Sciences
rd Żelichowski
a od państw
zaru językowego,
Studiów Politycznych
auk, prezes
ni Polsko-Niderlandzkiej
lenderski”
Prof. Ryszard Żelichowski, Ph.D.
- historian, specialist on Dutch-speaking
countries at the Institute of Political
Studies of the Polish Academy of
Sciences, president of the Dutch-Polish
Friendship Association and the ‘Dutch
House’ Foundation
W maju 1934 do Warszawy przyjechał
holenderski fotograf Willem van de Poll
(1895–1970). Miał zrobić zdjęcia nowo
otwartego lotniska na Okęciu i zlecenie
to wykonał. Do Polski powrócił kilka
miesięcy później, aby przez trzy tygodnie
fotografować Warszawę, Łowicz, Wilno
oraz granicę polsko-litewską i polsko-sowiecką. Portretował też członków
ówczesnej elity politycznej i artystycznej.
W 1934 Rzeczpospolita – po raz pierwszy
od odzyskania niepodległości – znalazła
się w idealnej (jak się wtedy wydawało)
równowadze pomiędzy dwoma swoimi
sąsiadami. Stopniowo wychodziła też
z kryzysu gospodarczego, rozwijała
skrzydła. I taką Polskę, dostatnią
i spokojną, można oglądać na prawie
200 kadrach utrwalonych obiektywem
aparatu Willema van de Polla.
Willem van de Poll (1895–1970), a Dutch
photographer, arrived in Warsaw in May
1934 to report on the newly opened
airport at Okęcie, an assignment which
he duly fulfilled. Several months later,
he returned for three weeks and travelled
through the country taking photographs
in Warsaw, Łowicz, Vilnius, and at the
Polish-Lithuanian and Polish-Soviet borders.
He also took portraits of contemporary
political and cultural elite. In 1934, for
the first time since the independence,
the Republic enjoyed a period of blissful
stability (or so it seemed) between its two
neighbours. The country was also gradually
recovering from an economic crisis—
spreading its wings. The nearly 200 images,
taken by Willem van de Poll, capture
the atmosphere of such prosperous
and peaceful Poland of the time.
Wszystkie zdjęcia prezentowane na wystawie
i w albumie zostały udostępnione przez Narodowe
Archiwum Królestwa Niderlandów w Hadze.
All photographs for the book and the exhibition
have been made available by courtesy of the Dutch
National Archives in The Hague.
Niedziela
z van de Pollem
cena 55 zł
WIllEM VaN DE poll
ech Materski
k Zakładu
ań Postsowieckich
Politycznych
auk
Zapraszamy na wydarzenia towarzyszące wystawie Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla:
Dom Spotkań z Historią (DSH) jest instytucją kultury
m.st. Warszawy. Zajmujemy się historią Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku. Organizujemy wystawy, dyskusje,
cykle spotkań varsavianistycznych, pokazy filmów fabularnych
i dokumentalnych, warsztaty edukacyjne, promocje książek,
seminaria i konferencje. Prowadzimy działalność wydawniczą,
a w naszej księgarni jest szeroki wybór książek dotyczących
XX wieku. W Mediotece gromadzimy i opracowujemy
wspomnienia świadków historii (Archiwum Historii Mówionej)
oraz digitalizujemy zdjęcia, dokumenty i filmy.
Pokazujemy historię, wykorzystując różnorodne, nowoczesne
formy przekazu; z DSH współpracują młodzi twórcy i kuratorzy,
którzy przygotowują instalacje artystyczne, happeningi,
akcje miejskie, wydarzenia parateatralne. Przedstawiamy
najważniejsze wydarzenia XX wieku, historię społeczną,
ciekawe biografie, niezwykłe losy zwykłych ludzi.
13.00 – spacer Niezwykłe lata 30.
Otwarcie Międzynarodowego Lotniska na Okęciu w kwietniu 1934, które stało się powodem wizyty fotoreportera
Willema van de Polla w Warszawie, było dla rozwijającej się stolicy symbolicznym i prestiżowym osiągnięciem.
Muzeum Narodowe, Bank Gospodarstwa Krajowego, tunel średnicowy, wieżowiec Prudential to tylko niektóre
z inwestycji, które pokazywały, że Warszawa znajdowała się wówczas w europejskiej czołówce. Zapraszamy Państwa
na spacer śladami Warszawy lat 30. XX wieku – miasta ambitnego, modernizującego się i patrzącego w przyszłość.
Zbiórka: pod pomnikiem de Gaulle’a.
Zapraszamy na naszą stronę www.dsh.waw.pl
polska Na ZDJęCIaCH WIllEMa VaN DE polla
THE orDINary yEar of 1934.
polaND IN THE EyEs of pHoTograpHEr
WIllEM VaN DE poll
History Meeting House (DSH) a cultural institution of the
capital city of Warsaw. We deal with 20th century history of
Central and Eastern Europe. We organize exhibitions, debates,
discussion cycles dealing with the history of Warsaw, feature
and documentary film showings, educational workshops, book
launches, seminars, and conferences. We are also involved
in publishing and our bookshop contains a wide range of
publications relating to the 20th century. We gather and edit
the accounts of people who were witnesses to history
(Oral History Archives of DSH and KARTA Center ) in our Media
Library, and we digitalize photographs, documents, and films.
We present history through a variety of modern media forms,
where young artists and curators in association with DSH
develop artistic installations, happenings, city–based activities,
and para–theatrical events. DSH portrays the most significant
events of the 20th century, its social history, interesting
biographies, and the extraordinary lives of ordinary people.
Visit our website www.dsh.waw.pl
16.00 – pokaz filmu Warszawa 1935 (2013, 20’, produkcja: Studio Newborn)
Krótkometrażowy film prezentujący przedwojenną stolicę Polski. Warszawa została cyfrowo zrekonstruowana
w technologii 3D – wygląd ulic, domów, placów odtworzono na podstawie archiwalnych zdjęć pochodzących
m.in. z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy. Pokaz w technologii 2D.
16.30 – spotkanie Warszawa w obiektywie van de Polla
Rok 1934 w Warszawie obfitował w wiele zdarzeń o charakterze lokalnym, choć miały też miejsce wydarzenia rangi
międzynarodowej. W kwietniu otwarto lotnisko na Okęciu, w czerwcu Polskę odwiedził minister propagandy
III Rzeszy Joseph Goebbels. 22 lipca do Warszawy dotarła fala kulminacja w czasie największej powodzi w dwudziestoleciu międzywojennym. Pod koniec lipca odbyły się Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych Challenge. Stefan Starzyński został mianowany komisarycznym prezydentem Warszawy. O znaczeniu tego
roku w dziejach stolicy oraz o Warszawie uwiecznionej na zdjęciach Willema van de Polla opowiedzą: historyk,
prof. Wojciech Materski oraz varsavianiści: Ryszard Mączewski i Krzysztof Jaszczyński z Fundacji Warszawa 1939.pl.
Zapraszamy do księgarni DSH, gdzie można kupić album Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema van de Polla.
po
my
K
O,
sł
i WAR
SZ
AWA
A
AW
„Kino, kawa i Warszawa”
– Co to jest Dudek? (dok.,
1967, 21’), reż. Jerzy
Ziarnik, Człowiek z M-3
(fab., 1968, 92’),
reż. Leon Jeannot
KIN
13.04 (niedz.), 16.00
ołu
na r
odzinne pop
dn
ie
13.04 (niedz.), 16.00
Od Białołęki po Ursynów
– warsztaty varsavianistyczno-plastyczne
WSTĘP WOLNY
Dom Spotkań z Historią
ul. Karowa 20
WARSZTATY VARSAVIANISTYCZNE
Niedziela: 15.09.2013|29.09|13.10|27.10|10.11|24.11|8.12|12.12|12.01.2014|26.01
DLA DZIECI
w ramach cyklu filmowego „Kino, kawa i Warszawa”
WA i WARS
Z
KA
| MAPA WARSZAWY |
KINO
,
| WARSZAWSKA ULICA |
| WARSZAWSKA KAMIENICA! |
Warsztaty prowadzone
są przez doświadczonych edukatorów
A
AW
| Z SZAFY BABCI I DZIADKA |
Dwa filmy, które łączy postać znakomitego aktora komediowego Bogumiła Kobieli. Pierwszy opowiada historię Kabaretu Dudek założonego w styczniu 1965 przez Edwarda Dziewońskiego. Przedstawienia odbywały się w kawiarni„Nowy
Świat” mieszczącej się pod numerem 61, a jedną z gwiazd kabaretu był właśnie Kobiela.
Człowiek z M-3 to komedia obyczajowa o kłopotach mieszkaniowych warszawiaków. Film przedstawia zabawne
perypetie młodego lekarza (Bogumił Kobiela), który aby otrzymać upragnione M-3, musi ożenić się w ciągu 30 dni.
Warszawa w tym kolorowym filmie wygląda luksusowo i europejsko – na ekranie podziwiamy kawiarnie, teatry, pasaże
handlowe i korty tenisowe.
Dlaczego osioł żyjący w Lasku Bielańskim ma na imię Franciszek? Gdzie na Bemowie startują szybowce? Skąd się wzięły
fińskie domki w Śródmieściu? Dlaczego kamienice na Pradze nazywane są studniami? Zajęcia o tym, że Warszawa to
nie tylko Zamek Królewski i Pałac Kultury i Nauki. Zapraszamy dzieci w wieku 4–12 lat. Warsztaty towarzyszą pokazom
filmowym w cyklu „Kino, kawa i Warszawa”; prowadzą je edukatorzy DSH.
Dom Spotkań z Historią
Program imprez kwiecień 2014
potkania
wielotomowej serii monograficznych albumów zaprezentujemy
rszaw´ XIX i XX wieku na zdj´ciach mistrzów obiektywu
La tem 1861 ro ku li to graf
Mak sy mi lian Fa jans
po sta no wił za jàç si´
no wà ga ł´ zià sztu ki
– fo to gra fià.
pierwszego zawodowego fotografa Karola Beyera po autorów
à˝kach zobaczymy, jak zmieniało si´ miasto i jego mieszkaƒcy
z w jakich wydarzeniach przyszło im uczestniczyç.
edmiotem refleksji uczynimy tak˝e sztuk´ fotograficznego
umentu.
raz pierwszy poka˝emy w tak kompleksowy sposób dzieje
grafii w Warszawie, a jednoczeÊnie burzliwà histori´ miasta
rzede wszystkim poprzez zdj´cia mało znane i nigdy dotàd
publikowane. Przypomnimy tak˝e te fotograficzne obrazy,
re nale˝à ju˝ do kanonu polskich zdj´ç i powinny byç
bł´dnie identyfikowane równie˝ przez najmłodsze pokolenia.
raszamy do wspólnej pasjonujàcej podró˝y – odkrywania
nych oblicz miasta i osobowoÊci działajàcych tutaj fotografów.
i´ „Fotografowie Warszawy” inaugurujemy albumem
nuty Jackiewicz o Karolu Beyerze (1818–1877).
nast´pnych tomach: Maksymilian Fajans (1827–1890),
nrad Brandel (1838–1920), Jan Mieczkowski (1830–1889).
Patroni medialni:
dukacja
Danuta Jackiewicz
F O T
W
A
O G R
R
S
MAKSYMILIAN
W I
W
1 8 2 5 –1 8 9 0
resy
E
Y
Maksymilian Fajans, wybitny polski fotograf, otworzył atelier portretowe w 1862 roku i od razu dołączył do
grona najpopularniejszych. Opowiada o tym Danuta Jackiewicz w drugim tomie serii„Fotografowie Warszawy”
wydawanej we współpracy z Muzeum Narodowym. Album zawiera: widoki i reportaże z życia stolicy (m.in. otwarcie
mostu Kierbedzia, budowę dworca kolei Warszawsko-Terespolskiej, wnętrze słynnej cukierni Lourse’a w Hotelu Europejskim), zdjęcia wybitnych mieszkańców i osobistości przyjeżdżających do Warszawy. Gośćmi spotkania będą: autorka
Danuta Jackiewicz, kurator fotografii z Muzeum Narodowego w Warszawie, prof. Maciej Buszewicz z ASP w Warszawie,
autor projektu graficznego, dr Paweł Żak, fotograf z UW oraz gość specjalny Anna Stęplewska z domu Fajans.
„właÊciciel zakładu fotograficznego” – był twórcà polskiej
profesjonalnej fotografii. W 1845 roku otworzył w Warszawie
pierwsze stałe atelier i przez 23 lata uprawiał zawód,
który traktował jako kulturowà i społecznà misj´. Stworzył
fotograficzny panteon Polaków, popularyzował wiedz´
o narodowej przeszłoÊci, rozpowszechniał informacje
o wydarzeniach kulturalnych oraz wypadkach politycznych,
Nie poprzestawał na dokumentowaniu rzeczywistoÊci na
Êwiatłoczułych płytach, ale publikował zdj´cia w ilustrowanej
prasie polskiej i zagranicznej. Wprowadził fotografi´ oraz
reprodukcyjnà technik´ fotodruku w orbit´ zainteresowaƒ
polskiej nauki i sztuki. Pierwszemu zawodowemu fotografowi
Warszawy przyszło ˝yç i pracowaç w kraju rzàdzonym przez
namiestników cara Rosji. Dlatego ˝ycie Beyera, aktywne
i pełne dramatycznych zwrotów, stanowi dowód zmagaƒ
pioniera nowej profesji nie tylko z rynkowà konkurencjà,
ale tak˝e z obcym re˝imem.
Karol Beyer – Warszawianin pochodzenia niemieckiego
– zalicza si´ do najwybitniejszych obywateli naszego miasta,
a jego fotografie – kryjàce ogromny potencjał edukacyjny
– stanowià jeden z najwi´kszych skarbów polskiego
kulturowego dziedzictwa.
W stolicy przypominajà o nim: Park Karola Beyera usytuowany
pomi´dzy ulicà Kruczkowskiego i klasztorem Sióstr Szarytek,
tablica pamiàtkowa na kamienicy przy ulicy Piwnej 47
oraz płyta nagrobna na cmentarzu przy ˚ytniej.
83. spotkanie z cyklu „Opowieści z Kresów” Tomasz Kuba Kozłowski poświęci wiosennym tradycjom świątecznym na wielokulturowych Kresach. Tajniki wicia palm wileńskich; pisanki wołyńskie, podolskie i huculskie;
przepisy na tradycyjną paschę; zwyczaje wieczoru sederowego; obrzędy jutrzni paschalnej; święcone w kresowych dworach to niektóre wątki prezentacji. Opowieść o świętach katolickich, prawosławnych, greckokatolickich
i żydowskich, obchodzonych w m.in. Wilnie, Kowlu, Lwowie i Drohobyczu, ilustrowana będzie oryginalną ikonografią z epoki.
„Opowieści z Kresów” –
Palmy, Pascha, Pesach.
Wielkanoc na Kresach
23.04 (śr.), 18.00
Zapraszamy na spotkanie prezentujące przedwojenny gmach Giełdy – jeden z 50 obiektów, które mają stanąć
na terenie projektowanego Parku Miniatur Województwa Warszawskiego. Będą to najcenniejsze lub najbardziej charakterystyczne budowle i fragmenty miasta, które nie przetrwały do naszych czasów – zniszczone podczas wojny lub
rozebrane w okresie powojennym. Marta Szczeblewska-Korkus i Krzysztof Jaszczyński zaprezentują miniaturę gmachu
warszawskiej Giełdy z ulicy Królewskiej, wykonaną w skali 1:25. Przedstawią historię budynku i ciekawostki o ludziach
związanych tą budowlą. Będzie można także porozmawiać z wykonawcami makiety. Organizatorzy: Park Miniatur
Województwa Mazowieckiego, Fundacja „Warszawa1939.pl”, Stowarzyszenie „Saski 2018” , miesięcznik „Stolica”, DSH.
„Miniatury stolicy” –
gmach warszawskiej
Giełdy
26.04 (sob.), 16.00
Fernanda Rollo z Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Universidade Nova w Lizbonie, zajmująca się
współczesną historią Portugalii i Miguel Real, portugalski pisarz i eseista, zapraszają do rozmowy o Rewolucji
Goździków. Będziemy dyskutować o przyczynach wybuchu rewolucji oraz sytuacji społecznej-politycznej w Portugali, która doprowadziła do tego, że 25 kwietnia 1974 obalono dyktaturę Marcello Caetano (następcy António
Salazara). Do walki z salazaryzmem aktywnie włączyło się tysiące się ludzi, także dzięki literaturze, która demaskowała sytuację w tym kraju i skłaniała do podjęcia działań przeciwko reżimowi. Wydarzenia te zapoczątkowały
burzliwy proces demokratyzacji systemu politycznego.
Droga do Rewolucji
Goździków: między
prawdą historyczną
a fikcją literacką
po
my
K
O,
sł
i WAR
SZ
AWA
A
AW
KIN
27.04 (niedz.), 16.00
ołu
na r
odzinne pop
dn
ie
27.04 (niedz.), 16.00
„Kino, kawa i Warszawa”
– Warszawskie kamienice i ich mieszkańcy
– warsztaty varsavianistyczno-plastyczne
kcje
utrwalał najnowsze budowle i kultur´ materialnà Warszawy.
16.04 (śr.),
12.00 i 18.00
„Kino, kawa i Warszawa”
– Jasna 10. Kamienica
warszawska (dok., 2012,
12’, prod. DSH); Wspólny
pokój (fab., 1959, 92’)
ystawy
Karol Beyer – „przedsi´biorca dagerotypowy”, a nast´pnie
A F O
Z
A
Dom Spotkaƒ z Historià
M u z e u m N a r o d o w e w Wa r s z a w i e
„Fotografowie Warszawy” – promocja albumu
Maksymilian Fajans
(1825–1890)
m współczesnych. Dzi´ki fotografiom zebranym w kolejnych
MA K S YMILIA N F A JA N S F O T O G R A F O W I E W A R S Z A W Y
15.04 (wt.), 18.00
tografowie Warszawy” to nowa propozycja wydawnicza
mu Spotkaƒ z Historià – dla wielbicieli fotografii i varsavianów.
ilmy
WSTĘP WOLNY
Dom Spotkań z Historią
ul. Karowa 20
WARSZTATY VARSAVIANISTYCZNE
Niedziela: 15.09.2013|29.09|13.10|27.10|10.11|24.11|8.12|12.12|12.01.2014|26.01
DLA DZIECI
w ramach cyklu filmowego „Kino, kawa i Warszawa”
WA i WARS
Z
KA
| MAPA WARSZAWY |
| WARSZAWSKA ULICA |
| WARSZAWSKA KAMIENICA! |
A
AW
KINO
,
| Z SZAFY BABCI I DZIADKA |
Warsztaty prowadzone
są przez doświadczonych edukatorów
po
29.04 (wt.), 18.00
„Z Archiwum Historii
Mówionej” – spotkanie
z lotnikiem Ryszardem
Witkowskim
Klub filmowy
Przez kino do historii –
pokazy i dyskusje
Ostry dyżur
historyczny
Archiwum
Historii Mówionej
Księgarnia XX wieku
poleca
my
sł n
łud
a rodz inne popo
ni e
Szczegóły: www.dsh.waw.pl
www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria
Jasna 10. Kamienica warszawska – o historii kamienicy opowiadają jej mieszkańcy.
Wspólny pokój reż. Wojciech Jerzy Has. Kameralny film zrealizowany na podstawie powieści Zbigniewa Uniłowskiego.
Autobiograficzna powieść z kluczem okazała się skandalem i została skonfiskowana przez cenzurę kilka tygodni po
jej ukazaniu się w 1932 roku. Film pokazuje kilku mieszkańców sublokatorskiego pokoju w warszawskiej kamienicy.
Jest początek lat 30. Młodzi intelektualiści, poeci, ekscentrycy z warszawskiego środowiska literackiego „Kwadryga”
nie mogą znaleźć ani pracy, ani szczęścia. Szukają swego miejsca w społeczeństwie. W rolach głównych wystąpili:
Mieczysław Gajda, Gustaw Holoubek, Zdzisław Maklakiewicz, Beata Tyszkiewicz.
W jakich domach teraz mieszkamy, a jak wyglądały te sprzed stu lat? Czym różnią się stare mokotowskie kamienice od współczesnych bloków na Gocławiu? Kto mieszkał w kamienicy, kto i dlaczego od frontu, a kto w suterenie? Obejrzymy modele przedwojennych warszawskich domów, zobaczymy jak niegdyś mieszkali i żyli ich
mieszkańcy i przygotujemy własny projekt budynku. Dzieci obejrzą krótkie fragmenty filmów, zdjęcia, będą
lepić, wycinać, rysować, a na koniec zrobią przypinkę według własnego pomysłu. Warsztaty są przeznaczone dla
dzieci w wieku 4–12 lat, towarzyszą cyklowi filmowemu „Kino, kawa i Warszawa”. Zajęcia prowadzą edukatorzy
DSH. Miniatury kamienic używane podczas warsztatów pochodzą ze Studia Miniatur.
Spotkanie z Ryszardem Witkowskim, pilotem doświadczalnym, instruktorem lotniczym, żołnierzem AK,
odznaczonym medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W czasie wojny zajmował się m.in. kolportowaniem tajnej prasy, osłoną zrzutów na placówce „Solnica”, współpracował z komórką „Foto” Delegatury Rządu na Kraj.
Ukończył studia na wydziale Mechaniki i Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej i pracował w Głównym
Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Był jednym z pierwszych w Polsce pilotów śmigłowca. Dzięki swej pracy podróżował m.in. do Indonezji, Libii, USA, ZSRR. Rozmowę o lotnictwie i powojennej Polsce poprowadzą: Jakub Rokicki
i Dominik Czapigo. Wspomnień bohatera można posłuchać w archiwum Ośrodka Karta i Domu Spotkań z Historią.
Dom Spotkań z Historią organizuje pokazy i dyskusje w ramach Klubu filmowego „Przez kino do historii”.
Spotkania prowadzi prof. Eugeniusz Cezary Król, historyk, filmoznawca i politolog z Instytutu Studiów
Politycznych PAN. Pokazujemy filmy, które odegrały istotną rolę w historii kinematografii i w propagandzie
XX wieku, stanowiąc ważne świadectwa historyczne minionej epoki. Dyskutujemy o obrazach powstałych
m.in. w Polsce, Związku Radzieckim, III Rzeszy i w faszystowskich Włoszech. Wstęp za okazaniem karty klubowej.
Szczegóły na www.dsh.waw.pl.
Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii we współpracy z Domem Spotkań z Historią uruchomiły „Ostry
dyżur historyczny”. Akcja skierowana jest do uczniów gimnazjów i liceów z Warszawy, którzy mają kłopot z historią:
muszą nauczyć się do klasówki, do odpowiedzi, poprawić ocenę z kartkówki. Teraz to już nie problem – wystarczy
zapisać się na spotkanie z naszym wykładowcą, który w każdą środę w godzinach 14.00–17.00 będzie dyżurować
w DSH, tłumaczyć zawiłości i wyjaśniać problemy. Zgłoszenia na adres: [email protected]
Archiwum Historii Mówionej (AHM) Domu Spotkań z Historią i Ośrodka KARTA to największy w Polsce zbiór
relacji biograficznych (ok. 5200 wywiadów audio i wideo) – wspomnień świadków historii dotyczących okresu międzywojennego, II wojny światowej, nazizmu, stalinizmu, PRL-u. Relacje udostępniamy w całości w czytelni multimedialnej
DSH, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–16.00 (kontakt: tel. 22 255 05 40, [email protected]). Fragmenty
relacji (ok. 2600), biogramy świadków oraz fotografie z domowych archiwów (ok. 3000) są dostępne on-line na portalu
audiohistoria.pl. DSH jako jedyna instytucja w Polsce umożliwia wszystkim zainteresowanym korzystanie ze zbiorów
Visual History Archive – archiwum relacji ocalonych świadków Holocaustu (ok. 52 000 nagrań wideo).
W księgarni oferujemy 1500 tytułów z historii XX wieku m.in. albumy, wspomnienia, biografie, książki
historyczne, reportaże, varsaviana, katalogi wystaw, pocztówki, filmy dokumentalne.
Zapraszamy do zakupu najnowszego wydawnictwa DSH – albumu Zwyczajny 1934. Polska na zdjęciach Willema
van de Polla. Książka zawiera 180 fotografii – z Warszawy (Starówki, Ogrodu Saskiego, Teatru Wielkiego, dzielnicy
żydowskiej, Okęcia, Belwederu, Pałacu w Wilanowie, Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego), reportaże
z pogranicza polsko-litewskiego i polsko-sowieckiego oraz Wilna i Łowicza. Willem van de Poll specjalizował się
w fotografii portretowej, w albumie znalazły się więc zdjęcia osobistości polskiego życia politycznego i artystycznego, m.in. prezydenta Ignacego Mościckiego, Józefa Becka, Lody Halamy, Jadwigi Smosarskiej. Książka, której
autorami są prof. Ryszard Żelichowski i prof. Wojciech Materski, zawiera teksty w języku polskim i angielskim,
biografię van de Polla, relację z jego podróży do Polski w 1934 roku i tło historyczne. Album objął honorowym
patronatem Jego Ekscelencja Ambasador Królestwa Niderlandów P.P.J Bekkers.
Godziny otwarcia księgarni – wtorek–piątek:10.00–20.00, sobota–niedziela: 11.00–20.00.
Akcja „Żonkile”
19.04 – rocznica
powstania w Getcie
Warszawskim
Dom Spotkań z Historią
jest czynny:
od wtorku do piątku: 10.00–20.00
w soboty i w niedziele: 11.00–20.00
WSTĘP WOLNY
Już po raz drugi, w rocznicę powstania w Getcie Warszawskim, Muzeum Historii Żydów Polskich
zaprasza do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”. W ubiegłym roku, dzięki tej akcji,
żółty kwiat-symbol nosiło na ubraniach kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce i za granicą. W tym
roku może być ich jeszcze więcej. Na ulicach Warszawy i wielu innych miast będą rozdawane
papierowe żonkile: kwiaty związane z Markiem Edelmanem, jednym z przywódców powstania,
który po wojnie, w każdą rocznicę, składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych
kwiatów. Organizator akcji: MHŻP.
ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa
tel. 22 255 05 05 (sekretariat)
22 255 05 00 (informacja)
22 255 05 02 (księgarnia)
www.dsh.waw.pl; [email protected]
http://www.facebook.com/DomSpotkanzHistoria
Karowa XX Café jest czynna
od wtorku do piątku: 11.00–18.00
w soboty i w niedziele: 12.00–18.00
oraz podczas spotkań wieczornych.
Fotografie i ilustracje ze zbiorów organizatorów imprez
Download

kwiecień 2014 - Dom Spotkań z Historią