Ana, baba ve öğretmenlerin öğrenciden genel beklentisi,
onların “Derslerine çok çalışıp, başarılı olmaları" yönündedir.

Beklenti böyle olunca başarısızlığın nedeni, "yeterince
çalışmamak" olarak görülmekte ve sizlerden sürekli
daha çok çalışmanız istenmektedir.
Oysa
gerekli olan
"Bilinçsizce
çok çalışmak"
değil
Verimli ders çalışma yollarını iyi bilerek ve bunlardan
gereğince yararlanarak etkili çalışmaktır.
Ders Çalışma İle İlgili Yakınmalar
Ders Çalışmaya
Başlayamıyorum
 Ders Çalışmayı
Sürdüremiyorum
 Çalıştığım Halde
Başarılı
Olamıyorum…

Verimli Ders Çalışmayı
öğrenmek istiyor musunuz?
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA
YOLLARI NELERDİR?
Amaçlarınızı belirlemek
Planlı çalışmak
Zamanı verimli kullanmak
Verimi azaltıcı etkenleri ortadan kaldırmak
Uygun bir çalışma ortamı hazırlamak
Dikkatinizi uyanık tutmak
Derse hazırlıklı olmak
Not tutmak
Araç gereç ve kaynaklardan yararlanmak
Verimli okumak
Aralıklı tekrarlar yaparak unutmayı önlemek
Benim Uzun Vadede Amacım
Veteriner Olup Sana
Yaşlılığında Bakmak
Kısa Vadeli Amacım İse Bunu
Sana Anlatmak
AMAÇLARIN VE
ÖNCELİKLERİN
BELİRLENMESİ
 Her çalışma
bir amaca
yönelik
olmalıdır.
 Bu amaçlar
yakın ve uzak
amaçlar olarak
ayrılabilir.
VERİMLİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Uzun vadeli
HEDEF(AMAÇ) BELİRLEMEK

Kısa vadeli

On yıl sonra neleri Başarmak istersiniz? Elektrik mühendisi olmak İsterim

Bir yıl sonra neleri Başarmak istersiniz? TEOG da başarılı olmak isterim

Bir ay sonra neleri başarmayı istersiniz? Sınavlarımdan yüksek not almak
isterim.
Birden çok iş ya da ders üzerinde aynı gün çalışmanız
gerektiğinde hangisinden işe başlayacağınızı bilemediğiniz ya
da çalışmaya karar veremediğiniz anlar oluyor mu?
Yanıtınız ;
EVET ise, planlı çalışmayı
bilmediğinizi kolayca
söyleyebiliriz.
Yanıtınız ;
HAYIR ise, planlı çalışma
alışkanlıklarını
kazanmışsınız demektir.
Planlı Çalışmayı
Anlatayım Sana:
Plan Nedir?
Hangi derse nereden nasıl başlayacağınızı bilemediğiniz yada
çalışmaya başlamak için karar veremediğiniz, kararsızlık ve
karışıklık durumları ancak hangi dersi ne zaman çalışacağınızı
belirli bir sıraya koymakla yani “karar vermekle” ortadan
kalkar.
İşte çalışmada “PLAN” “neyi”, “nasıl”, “ne zaman” ve “nerede
çalışacağınızı önceden belirlemek demektir.
ÇALIŞMA PROGRAMI

GÜNLÜK PLANDA OLMASI GEREKENLER

Günlük tekrar: Öğrenilen bilgiler tekrar edilmediğinde 24 saat içinde % 80 ’i
unutulur.Kalıcı tekrar için okulda öğrenilen bilgiler aynı gün içinde tekrar
edilmelidir.

Ödevler

Ertesi günün derslerine hazırlık

Sınavlara hazırlık

Eğlenme-dinlenme ve sosyal aktiviteler

Günlük plan baz alınarak haftalık ve aylık planlar hazırlanabilir.
Plan
yaparken
nelere
dikkat
etmeniz
gerekir?
Derslerin planını dengeli olarak yapın.
Günlük ortalama çalışma süresi olarak 3-4saat
olabilir.
Her ders için en uygun çalışma süresi 30 – 40 dakikalık çalışma
sonunda 5 – 10 dakika bir ara vererek devam etmektir
Farklı türde
çalışma
gerektiren
dersleri
ard arda
getirmeye
çalışın.
Planda derse vereceğiniz çalışma süreleri dersin özelliğine
ve sizin o dersteki başarınıza göre ayarlayın.
En zor dersleri en rahat
anlayabileceğiniz saatlere
yerleştirin.
Dersten önce hazırlık
çalışmalarına yer verin
 Dersin işlendiği
gün tekrar edilmesi
unutma düzeyini
azaltır.
 Dersleri her gün
aynı saate
yerleştirin.
MOLA VERİYORUM MİYAV
SEN VERMEYECEKMİSİN?
 Çalışmadan en iyi verimi
alabilmek için, öğrenme
seanslarını 30-40 dakikalık
bölümlere
ayırmak
gerekir. 30-40 dakika.
çalıştıktan
sonra 10
dakikalık
bir
tekrar
yapmak gerekir.
 Her çalışma seansından
sonra
10
dakikalık
dinlenme arası vermek
gerekir.
Bu
dinlenme
aralığında beden gevşer,
zihin
öğrendiklerini
sağlamlaştırır
ve
hatırlamayı kolaylaştırır.
 Çalışırken zihninizi meşgul
eden şeyleri dinlenme
aralarında yapınız.
PAZARTESİ
SALI
9:00-16:00
OKUL
OKUL
16:00-17:00
DİNLENME
DİNLENME
17:00-18:00
ÖDEV
ÖDEV
18:00-18:40
SERBEST ZAMAN
SERBEST ZAMAN
18:40-19:15
TEKRAR VE KARŞIK SORU
ÇÖZÜMÜ
TEKRAR VE KARŞIK SORU
ÇÖZÜMÜ
19:15-20:00
YEMEK
YEMEK
20:00-20:40
TEKRAR VE KARŞIK SORU
ÇÖZÜMÜ
TEKRAR VE KARŞIK SORU
ÇÖZÜMÜ
20:40-21:30
SERBEST ZAMAN
(TV,BİLGSAYAR vb.)
SERBEST ZAMAN
(TV,BİLGSAYAR vb.)
21:30-22:00
KİTAP OKUMA
KİTAP OKUMA
22.00
UYKU
UYKU
ÇARŞAMBA
ZAMANI KULLANMAK
Öğrenme insanların bireysel
farklılıklarına göre
gerçekleşir. Her birey
yetenekleri, ilgileri, zihinsel ve
bedensel yapıları bakımdan
birbirinden farklıdır. Bu
nedenle bir ders ya da konu
için ayrılacak süre öğrenciden
öğrenciye değişir. Her
öğrenci zamanı kendine göre
ayarlamalıdır. Fakat herkes
için önemli olan ;
ZAMANI, BELİRLENMİŞ
ÖNCELİKLER
DOĞRULTUSUNDA
KULLANMAK.
Çalışma planlarında nelere yer vermeniz
gerekir?
Hangi derslere, haftanın hangi günleri çalışacağınızı,
Geçmiş konuların tekrarına ne zaman yer vereceğinizi
Sınav tarihlerinizi
Hazırlanacak ödevlerin neler olduğu ve ne zaman
hazırlayacağınızı
Planda yer alan ancak yapılamayan çalışmalarınızı ne
zaman tamamlayacağınızı
Dinlenme, tv izleme, spor yapma, sinema ve tiyatroya
gitme gibi ders dışı etkinliklere ne zaman yer
vereceğinizi
Bunların yanında günlük çalışma çizelgenizde; okulda
geçen saatler, ders çalışma, eğlenme, dinlenme, ev
işlerine yardım ve uyku saatlerinizi göstermeniz
gerekir.
Planınızda ders dışı etkinliklere de yer verin
AYRICA
Her gün mutlaka
8 saat uyku için zaman ayırın.
 Yemeklerden yarım saat sonra
çalışmaya başlayın.
Derslerini öğrenebilmek için iyi dinlenmen gerekiyor.
Çalışma öncesi yeterince dinlenmiş olma
Çalışmaya geçmeden önce vücut ve zihin yeterince
dinlenmiş olmalıdır. Aşırı duyarlılık, karamsarlık,
isteksizlik, bedensel yorgunluk, uykusuzluk gibi
nedenlerle beliren bitkinliğe düşmemek için her zaman
aynı biçimde olan çalışma yöntem ve tekniklerinden
kaçınmak, ders dışı uğraşlarla yeterince ilgilenmek ve
gerçek anlamda olabildiğince dinlenmek zorunludur.
Ders Çalışmamızı
Engelleyen İç Sebepler
Aşırı kaygı
 Ailevi sorunlar
 Gelecekle ilgili endişeler
 Hayaller
 Başka yerde olma isteği
 Aşırı tokluk veya açlık
 Yorgunluk
 Uykusuzluk

Ders Çalışmamızı
Engelleyen Dış Sebepler
Bilgisayar
 Telefon
 Televizyon
 Müzik dinlemek
 Yatarak çalışmak
 Posterler
 Resimler
 Dağınık masa

Öyle televizyon seyrederken ders tekrar edilmez...Kalk bakalım
doğru masanın başına...
Gürültülü Ortamda Çalışma
Müzik
dinlenen, radyo ve televizyonun
açık
bulunduğu veya çevreden çok gürültünün geldiği bir
ortamda ders çalışmak çalışmadan alınacak verimi
düşürür. Öğrenmenin en önemli koşulu dikkattir.
Ahmet Ders çalışıyor
bizim sessiz olmamız lazım.
Çalışma ortamında aile
bireyleri ile birlikte olma
zorunluluğunuz varsa
onlardan sessiz
olmalarını
istemelisiniz.(televizyon
ve radyoyu
açmamak,yüksek sesle
konuşmamak gibi)
MEHMET AZEM BAYKAL
24
Çalışma masamı bundan sonra sadece
ders çalışmak için kullanacağım


Çalışma ortamında dikkati dağıtacak radyo, tv,
resim, poster, afiş olmamalıdır.
Çalışma masası ve odası sadece ders çalışmak için
kullanılmalıdır.
Dağınık Ortamda Çalışma
Çalışma odanızın havadar, masanızın temiz ve
düzenli olması çalışma veriminizi yükseltecektir.
Çalışma masanızın üzerini çalışmaya başlamadan
önce toparlar ve sadece çalışacağınız ders ile ilgili
materyali bırakırsanız çalışma sırasında dikkatiniz
dağılmaz. Yalnızca dersle ilgilenebilirsiniz.
BENİM BÜYÜMEYE İHTİYACIM
OLDUĞU İÇİN YATIYORUM
YA SİZ???
YATARAK UZANARAK ÇALIŞMA
Yatarak veya uzanarak bir materyali okumaya
başladıktan sonra gevşemeye başlarsınız ve dikkatiniz
dağılır, uykunuz gelir. Bu nedenle çalışmalarınızı mutlaka
çalışma masanızda veya sandalyenizde yapmalısınız.
Televizyon ve Bilgisayar
DOĞRU AYNEN
KATILIYORUM
Televizyon ve bilgisayar
en çok zaman harcatan ve
dikkati dağıtan
faktörlerden biridir.
Televizyon izlemede
yararlı olduğuna
inandığınız programlara
yaşamınızda yer veriniz.
İzlemek istediğiniz
programlardan sonra
kapatınız. Çünkü hiçbir
özelliği olmayan, sıradan
olan ve benzerlerini
yüzlerce kez izlediğiniz
programlar ve
bilgisayarda sınırsızlık
sizin vaktinizi çalacaktır.
Telefon
Konuşmaları
Telefonu amacı dışında kullanmaktan kaçının.
Bütün gün birlikte olduğunuz arkadaşlarınızla geceleri uzun
süre telefonla konuşmak gereksizdir. Sizin için zaman kaybıdır.
Aramak istediğiniz tüm arkadaşlarınızı arka arkaya arayın ve öz olarak
görüşmek istediklerinizi söyleyip konuşmayı bitirin.
Daha sonra özellikle ders çalışırken telefon görüşmesi yapmak için
derse ara vermeyin. Tüm dikkatinizi ve motivasyonunuzu bozacağı için
zararlıdır.
Yapılacak ilk iş
 Ders çalışmanızı aksatan veya
kolaylaştıran alışkanlıkların bir listesini
yapınız.
 Listenizde yer alan olumsuz alışkanlıkları
bırakmaya çalışın.
 Olumlu alışkanlıkları pekiştirmek için çaba
gösterin.
 Çalışma ve denemelerinizi, olumsuz
alışkanlıkları atılıncaya, olumlu
alışkanlıklarınız iyice yerleşinceye kadar
sürdürün.
SORULAR DÜŞÜNMEYİ SAĞLAR
Konuya merak duyma
Bir şey ancak merak
edildiği oranda
öğrenilebilir. Merak konuya
karşı ilgi uyandırır ve
dikkatin konu üzerinde
yoğunlaşmasını sağlar.
Yapılan çalışma sevilmeli,
hiç değilse sevilecek
yönleri aranıp bulunmalıdır.
ÇALIŞMAK BAŞARIYI MUTLAKA

GETİRİYOR.
DAHA İYİ NASIL ÖĞRENİRİZ?
İnsan 20 dakika içinde öğrendiğinin yarısına yakın
bir bölümünü unutmakta, bir saat içinde ıse
öğrendiklerinin %30’unu koruyabilmektedir.
Çalışma ve tekrardan sonra bir süre ara verirseniz
daha iyi hatırladığınızı göreceksiniz.
“KALICI ÖĞRENMENİN EN İYİ YOLU
TEKRAR ETMEKTİR.”
UNUTMAYIN...!
% 100 Öğrenilen bir bilginin;
20 dakika içinde %50 sini
60 dakika içinde %70 ini
24 saatte ise %80 nini
UNUTUYORUZ...
Nezahat Aslan Ekşioğlu İ.Ö.O Psikolojik Danışman Demet IŞILDAK
NELERİ UNUTMAYIZ ?
Okuduklarımızın %10’unu
Duyduklarımızın % 20’sini
Gördüklerimizin % 30’unu
Hem görüp, hem duyduklarımızın %50’sini
Söylediklerimizin % 80’ini
Davranışlarımızla birlikte söylediklerimizin
%90’ını
HATIRLARIZ.
NELERİ UNUTMAYIZ ?
Öğrenmek istediklerinizi;
Okuyun,
Yazın
Yüksek sesle
tekrarlayın …
Birinin size soru sormasını sağlayıp,
Cevaplamaya çalışın
UYUMADAN ÖNCE
TEKRAR EDİLEN BİLGİLER
HAFIZANDA KALIYORMUŞ KIZIM

Öğrenme üzerinde en az bozucu etki yapan etkinlik
uykudur. Bu nedenle yatmadan önce 15-20 dakika özgün
çalışılan konular tekrar edilir ve sabahleyin de bu
konular 15-20 dakikalık
bir süre tekrar edilirse;
çalışılan konunun uzun süre hatırlanabilmesi için önemli
bir avantaj sağlanmış olur.
AMAÇLARINIZA ULAŞACAK
YARINLARA
Psikolojik DaniŞman VE
REHBER
Gülhazan Tekin
Download

verimli ders calisma 2015 yeşilbahar 7. sınıf