MUDr. Marek Krajčí
MUDr. Marek Krajčí – detský kardiológ, zakladateľ a riaditeľ platformy Kresťania
v meste má ojedinelý dar spájať ľudí pre zmysluplné veci.
Z jeho podnetu už niekoľko rokov platforma Kresťania v meste iniciuje rôznorodé
aktivity a vykonáva projekty pre občanov žijúcich v Bratislave, ktoré presahujú
rozsahom a významom cirkevné komunity. Práca, ktorú rozvinul, je založená na
priateľských vzťahoch členov a sympatizantov rôznych cirkevných spoločenstiev. To
sa stalo základom pre realizáciu mnohých spoločných podujatí a charitatívnych akcií.
Už siedmy rok zabezpečuje platforma Kresťania v meste pomoc ľuďom bez domova.
Celoročne, niekoľkokrát týždenne im varia z vlastných zdrojov – dnes už takmer s
dvesto dobrovoľníkmi. Ľudí bez domova sa snaža postupne, osobným záujmom a
priateľstvom socializovať, prinášať im pracovné príležitosti. Medzi ďalšie aktivity
platformy patrí pomoc sirotám v Ugande a Myanmare.
Okrem toho zorganizoval pán Krajčí niekoľko desiatok benefičných koncertov na
podporu charitatívnych projektov.
Za zmienku stojí aj benefičný koncert pri
príležitosti Pamätného dňa holokaustu, z ktorého výťažok bol zaslaný na
dobudovanie domova v Haife pre ľudí, ktorí prežili holokaust. Kresťania v meste sú aj
partnerom Nadácie Detského kardiocentra, s ktorou organizujú koncerty na jeho
podporu. V roku 2013 usporiadala platforma Kresťania v meste v spolupráci
s hlavným mestom veľký koncert Keď máš kam ísť na pomoc núdznym v meste.
MUDr. Marek Krajčí našiel a podporil nový pohľad na pôsobenie kresťanov v meste.
Cenu primátora na rok 2014 prevezme MUDr. Marek Krajčí Za nezištnú a účinnú
pomoc ľuďom v núdzi prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych
aktivít v Bratislave i za hranicami mesta.
Download

MUDr. Marek Krajčí - laudácium