Program ALERGIA 2013
PIATOK 31. mája
8 00 – 9 00 registrácia
9 00 – 10 45 Imunoalergológia I.
Prevencia alergických chorôb
Pružinec P. 20'
Nebezpečenstvá vírusových infektov
Kossárová K.. 20'
Nové skupiny lymfocytov a ich význam v imunite a rozvoji alergie
Buc M. 20'
Manažment dermatoalergóz gravidných žien
Cajchanová K. 20'
Diskusia
Prestávka
11 00 – 12 00
Pohľady na liečbu ťažkej astmy
Čo vieme a čo nevieme o ťažkej astme?
Hochmuth L.
Je čas na anti-IgE liečbu
Pružinec P.
Skúsenosti z klinickej praxe
Novosadová H.
Z edukačného grantu Novartis
Obedná prestávka
13 00 - 13 30
Čo vie imunologické pracovisko vyšetriť
Jahnová E. 25'
13 30 – 14 30
Antihistaminiká - stále najlepšia voľby pri alergiách
Pružinec P.
Alergie - ako na deti
Kossárová K.
Z edukačného grantu Berlin Chemie
14 30 – 15 30
Imunoalergológia II.
Čo všetko sa môže skrývať za diagnózou astma
Kayserová H. 20
Čo je a čo nie je atopický ekzém
Červenková D 20'
Civilizačné ochorenia a imunitný systém – daň za pohodlie
Bergendiová K. 20
Diskusia
Prestávka
15 45 – 16 45
Ako poslať pacienta na alergologické vyšetrenie
Pružinec P.
Nebojme sa kortikoidov v terapii alergickej nádchy
Košturiak R.
Management astmy v gravidite
Dienešová Z.
Z edukačného grantu GSK
16 45 – 17 45
Komplexný manažment detskej atopie
Kašľový fenotyp astmy a jeho liečba
Kossárová K.
Urtikária nie je iba o svrbení – praktický manažment liečby
Rasochová E.
Z edukačného grantu MSD
17 45 – 18 30
Imunoalergológia III.
Alergia na vlastné antigény
Košturiak R. 20
Autozápalové choroby
Pružincová V. 15
Diskusia
SOBOTA 1. júna
8 30 - 10 15
Spolupráca špecialista - prvý kontakt
Anafylaktický šok – stále aktuálny problém každého lekára
Pružinec P. 25'
Moderná alergologická diagnostika a jej perspektívy
Hrubiško M. 25
Praktické skúsenosti s očkovaním rizikových detí
Kossárová K. 20'
Diskusia
Prestávka
10 30 - 13 00
Imunoalergológia IV.
Astma – lieky – interakcia
Schvalbová M. 30
Transplantácie dnes
Kuba D. 20
Urticaria factitia
Kolcúnová A. 15
Imunopatogenéza autoimunitného diabetes mellitus
Kantárová D. 15
Špecifická alergénová imunoterapia – kauzálna liečba alergických ochorení
Linceni M. 15
Ako ďalej s imunopatologickými stavmi
Okrúhly stôl
Download

Program ALERGIA 2006