TruBend:
Większa
swoboda gięcia.
Obrabiarki / Elektronarzdzia
Technika laserowa / Elektronika
Technika medyczna
Gięcie lepsze
niż kiedykolwiek.
Spis treści
Maszyny TruBend to symbol bogatego doświadczenia
i pionierskich innowacji w technologii gięcia. Za pomocą
Gięcie lepsze niż kiedykolwiek.
2
Zalety pras TruBend.
4
tych maszyn mogą Państwo precyzyjnie i ekonomicznie
obrabiać złożone detale w dowolnym formacie.
Już od 1989 roku firma TRUMPF jest dostawcą technologii
TruBend Seria 3000
6
gięcia. Ważnymi osiągnięciami są system pomiaru kąta gięcia
ACB, opatentowana technika napędów czterocylindrowych
TruBend Seria 5000
10
i sterowanie maszyny TASC 6000. Tym samym TRUMPF wyznacza standardy w programowaniu i łatwej obsłudze. Maszyny
TruBend Seria 7000
14
TruBend cechuje przede wszystkim wysoka jakość i elastyczność,
jak również ekonomiczne rozwiązania. Narzędzia, komponenty
TruBend Seria 8000
18
automatyzacji czy oprogramowanie otrzymują Państwo od
jednego dostawcy. Na całym świecie pracuje obecnie ponad
12 000 pras krawędziowych firmy TRUMPF.
Automatyzacja:
TruBend Cell 5000
22
Automatyzacja:
TruBend Cell 7000
23
Narzędzia do gięcia.
24
Tabele technologiczne –
siły nacisku.
25
TruBend:
Zalety w skrócie.
26
1
Odpowiednia maszyna dla wszystkich
geometrii detali.
27
2
Ekonomiczne gięcie dzięki wysokiej wydajności.
3
Najwyższa jakość detali.
4
Wszystko od jednego dostawcy łącznie
z wysokiej klasy narzędziami.
5
Łatwa obsługa i ergonomiczna konstrukcja.
Oprogramowanie:
Zaprogramowany na sukces.
TruServices:
Serwis jak żaden inny.
2
TruBend Seria 3000
Ekonomiczna maszyna podstawowa.
Idealna maszyna dla wszystkich, którzy przywiązują wagę do
jakości firmy TRUMPF, łatwej obsługi i korzystnej ceny maszyny.
TruBend Seria 5000
Wydajna maszyna uniwersalna.
Niezmienna, wysoka wydajność – od programowania poprzez
przezbrajanie aż do gięcia: TruBend Seria 5000 umożliwia
wytwarzanie różnorodnych detali z zachowaniem najwyższej
precyzji.
TruBend Seria 7000
Ergonomiczna maszyna typu Highspeed.
Niezwykle dynamiczne i innowacyjne gięcie małych i średnich
detali w optymalnych warunkach pracy.
TruBend Seria 8000
Niezwykle wydajna maszyna dopasowana do
Państwa potrzeb.
Indywidualne rozwiązania dla specyficznych aplikacji.
3
Zalety pras
TruBend.
Odpowiednia maszyna do wszystkich geometrii
detali.
Za pomocą pras krawędziowych TruBend można obrabiać
dowolne kształty w ekonomiczny sposób i z zachowaniem
wysokiej jakości. Zalety to między innymi:
Duży wybór różnych wariantów maszyny.
Różnorodne nośności i długości gięcia.
Różne opcje wyposażenia przy zderzakach tylnych,
sterowaniu i wspomaganiu w manipulacji materiałem.
Precyzyjne rezultaty w każdym obrabianym formacie.
Wybór pomiędzy gięciem swobodnym, a gięciem
z dogięciem, jak również gięciem z regulacją kąta
za pomocą czujnika ACB.
Ekonomiczne gięcie dzięki wysokiej wydajności.
Prasy TruBend minimalizują koszty jednostkowe. Na obniżenie
Pracujemy ekonomicznie i odpowiedzialnie, dla-
kosztów wpływa wiele czynników:
tego wykorzystujemy zasoby w rozsądny sposób.
Duże prędkości na osiach.
Niski pobór energii dzięki nowoczesnym
napędom.
Nowoczesny olej hydrauliczny wyeliminował
konieczność wymiany oleju.
Montaż maszyn TruBend, oszczędzający
zasoby dzięki innowacyjnej linii montażowej.
Gięcie z regulacją kąta za pomocą ACB
redukuje ilość odpadu.
4
Minimalne czasy przezbrajania.
Automatyczne mocowanie narzędzi, także od innych
producentów.
Przemyślane systemy bezpieczeństwa.
Najlepsza jakość detali.
Wszystko od jednego dostawcy.
Prasy krawędziowe TruBend zapewniają dokładną obróbkę.
Firma TRUMPF zajmuje się opracowywaniem i produkcją pras
krawędziowych, narzędzi do gięcia i rozwiązań automatyzacji,
Precyzja dzięki obrabianej termicznie, stabilnej ramie
dzięki czemu nie występują problemy międzyoperacyjne.
maszyny.
Narzędzia o wysokiej jakości LASERdur mają zastosoOptymalne przeniesienie siły nacisku dzięki opaten-
wanie również w indywidualnych aplikacjach.
towanej koncepcji 4 cylindrów.
Najnowocześniejsze sterowanie maszyny.
Wysoka dokładność kątów dzięki zintegrowanej
numerycznej kompensacji ugięcia kąta.
Indywidualne rozwiązania w zakresie automatyzacji
procesów.
Oprogramowanie i serwis firmy TRUMPF.
Łatwa obsługa i ergonomiczna budowa.
Współpraca maszyny i człowieka jest w procesie gięcia decydująca. Stąd też maszyny TruBend są skonstruowane w taki
sposób, aby ułatwić pracę operatora:
Możliwość indywidualnego ustawienia sterowania.
Łatwe w obsłudze panele sterownicze.
Wspomaganie gięcia TruBend
Oświetlenie LED w prasie krawędzio-
Seria 5000.
wej TruBend Seria 7000.
Mocowanie narzędzia dolnego
Podpórka pod stopy w prasie krawę-
w maszynie TruBend Seria 5000.
dziowej TruBend Seria 7000.
Ergonomiczne wspomaganie gięcia wraz z podporami.
Panel ułatwiający obsługę.
Łatwe pionowe przezbrajanie narzędzi.
5
TruBend
Seria 3000
TruBend Seria 3000:
Zalety w skrócie.
1
Ekonomiczna, również w przypadku niewielkiego
stopnia.
2
Możliwość konfiguracji zgodnie z Państwa
wymaganiami.
3
Prosta i przemyślana obsługa.
4
Wysoka precyzja wykonania detali dzięki
czterocylindrowemu napędowi.
5
Dowolny wybór systemów mocowania narzędzi.
Różne systemy zderzaków tylnych.
6
Ekonomiczna maszyna podstawowa.
Łatwe pozycjonowanie.
Prasy krawędziowe TruBend Seria 3000 to wstęp do gięcia
Zderzak tylny zapewnia precyzyjne pozycjonowanie arkusza.
przy pomocy technologii firmy TRUMPF lub też rozszerzenie
W zależności od spektrum obrabianych detali, mogą Państwo
istniejącego parku maszynowego o nową elastyczną maszynę.
swobodnie dobrać odpowiednie wyposażenie maszyny. Prasy
Gwarantujemy Państwu precyzjną obróbkę, najwyższe stan-
TruBend Serii 3000 standardowo wyposażone są w dwuosiowy
dardy bezpieczeństwa i łatwą obsługę w korzystnej cenie.
system zderzaków tylnych. Opcjonalnie dostępne są systemy
Maszyna jest ekonomiczna, również w przypadku niewiellkiego
z 4 lub 5 osiami, dzięki którym można obrabiać złożone geo-
stopnia.
metrie detali.
Precyzyjne gięcie detali.
Opatentowana technologia napędów czterocylindrowych
zapewnia dzięki swej konstrukcji dużą przestrzeń gięcia przed
maszyną. Siła nacisku jest rozłożona w kilku punktach, co
sprawia, że belka dociskająca jest na całej długości sztywna.
W połączeniu automatyczną kompensacją strzałki ugięcia
umożliwia to zawsze, precyzyjne gięcie.
Opatentowana technika napędu czterocylindrowego.
Wykorzystanie wszystkich narzędzi.
W przypadku maszyn TruBend Seria 3000 wybierają Państwo pomiędzy różnymi systemami mocowania. Narzędzia innych producentów można mocować bez stosowania adapterów. Dzięki temu mogą Państwo w dalszym ciągu używać istniejących narzędzi
na maszynach firmy TRUMPF.
Ręczne mocowanie segmentów za
Quick Clamp – szybkie, ręczne moco-
Jednoczęściowe mocowanie pneuma-
Mocowanie pneumatyczne poszcze-
pomocą śrub sześciokątnych.
wanie poszczególnych segmentów.
tyczne.
gólnych segmentów.
7
8
Dane techniczne
TruBend 3066
Siła nacisku
660 kN
TruBend 3120
TruBend 3180
1200 kN
1800 kN
Długość gięcia
2080 mm
3110 mm
4140 mm
Wolna przestrzeń między kolumnami
1750 mm
2690 mm
3680 mm
Maks. odstęp stół – belka dociskająca
432 mm
432 mm
432 mm
Wysokość zabudowy
347 mm
347 mm
347 mm
Wysięg
420 mm
420 mm
420 mm
1000 mm
1000 mm
1000 mm
± 3 mm
± 3 mm
± 3 mm
200 mm / s
200 mm / s
200 mm / s
Wysokość robocza
[1]
Skośne ustawienie belki dociskającej
Prędkości[2]
Oś Y – prędkość dobiegu
Oś Y – prędkość robocza
[3]
od 10 do 20 mm / s
[3]
od 10 do 18 mm / s
od 10 do 15[3] mm / s
Oś Y – prędkość powrotu
180 mm / s
180 mm / s
180 mm / s
Oś X
500 mm / s
500 mm / s
500 mm / s
Oś R
250 mm / s
250 mm / s
250 mm / s
Oś Z
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
Dokładność
Odchylenie położenia oś Y
0,01 mm
0,01 mm
0,01 mm
Odchylenie położenia oś X
0,05 mm
0,05 mm
0,05 mm
Odchylenie położenia oś R
0,1 mm
0,1 mm
0,1 mm
Przemieszczanie
Skok osi Y
200 mm
200 mm
200 mm
Przemieszczanie osi X
600 mm
600 mm
600 mm
Maks. zakres zderzaka osi X
880 mm
880 mm
880 mm
Przemieszczanie osi R
340 mm
340 mm
340 mm
Sterowanie
T 3000
T 3000
T 3000
Parametry przyłączy
Pobór energii
Napełnienie olejem
14,5 kVA
23 kVA
23 kVA
około 100 l
około 200 l
około 250 l
2600 x 1750 mm
3600 x 1750 mm
4610 x 2000 mm
Wymiary i waga
Długość x szerokość
Wysokość
2330 mm
2330 mm
Waga
5400 kg
8300 kg
[1]
Przy wys. matrycy, wynoszącej 100 mm. Wartość zmienna w zależności od wielkości regulowanej podpory klinowej.
[2]
Możliwość zaprogramowania dowolnej prędkości przejazdu.
[3]
W zależności od wybranej szerokości rowka matrycy i aplikacji. W zależności od przepisów lokalnych.
2330 mm
13 200 kg
9
TruBend
Seria 5000
TruBend Seria 5000:
Zalety w skrócie.
Wydajna maszyna uniwersalna.
TruBend Seria 5000 to najczęściej kupowane prasy krawęd-
1
Szerokie spektrum obrabianych detali.
2
Najwyższa dokładność.
3
Wysoka dynamika osi.
4
ACB: zapewnia dokładność kątów gięcia już
podczas obróbki pierwszego detalu.
5
Intuicyjne programowanie i sterowanie maszyną.
ziowe firmy TRUMPF. Cały proces – od programowania
poprzez zbrojenie aż po gięcie jest niezykle wydajny.
W precyzji siła.
Najwyższa dokładność obrabianych detali możliwa jest
dzięki termicznie wyżarzanej ramie maszyny, niezawodnemu
napędowi czterocylindrowemu, jak również sterowanej
numerycznie kompensacji ugięcia belki.
Optyczne wspomaganie zbrojenia
i pozycjonowania.
Czerwona linia LED pokazuje z dokładnością do milimetra,
gdzie narzędzie należy przezbroić. Optyczne wspomaganie
pozycjonowania pokazuje, na której stacji odbędzie się
następne gięcie.
Mobile Control to zdalne sterowanie maszyną, które w znaczny sposób
ułatwia pracę.
10
Optyczne wspomaganie zbrojenia i pozycjonowania.
ACB – odpowiednie kąty gięcia już od początku.
Precyzję katów gięcia zapewnia opatentowany i prostsy w obsłudze system pomiaru
kąta gięcia ACB (Automatically Controlled Bending):
Możliwość montażu do 8 czujników.
Możliwe krótkie krawędzie gięcia.
W przypadku długich profili: regulacja kąta gięcia w 3 miejscach.
Precyzja dzięki czujnikowi ACB.
Duże prędkości osi – błyskawiczny zderzak tylny.
W zależności od geometrii i stopnia złożoności detalu mają Państwo do dyspozycji
różne systemy zderzaków. Maszyny TruBend Seria 5000 wyposażone są seryjnie
w systemy dwuosiowe, opcjonalnie oferujemy także systemy cztero- i pięcioosiowe.
W przypadku systemu sześcioosiowego zderzaki mogą dojeżdżać do każdego miejsca.
Tym samym tylny zderzak sześcioosiowy wyznacza standardy elastycznej obróbki.
Dynamiczne zderzaki tylne.
Intuicyjne programowanie i sterowanie maszyną.
Sterowanie TRUMPF Advanced Specialized Control, w skrócie TASC 6000, można
obsługiwać, korzystając z myszki, klawiatury lub ekranu dotykowego. Interaktywny
panel nowej generacji ułatwia programowanie i w bezpieczny i przejrzysty sposób
prowadzi użytkownika przez wszystkie sekcje. W prosty sposób wprowadza się detal
numerycznie lub graficznie, po czym powstaje odpowiedni program. Podczas gięcia
aktualny rysunek 3D zapewnia prawidłowe wykonanie detalu.
Łatwe w obsłudze sterowanie TASC 6000.
11
12
Dane techniczne
Siła nacisku
TruBend 5050
TruBend 5085
TruBend 5130
TruBend 5170
TruBend 5230
TruBend 5320
500 kN
850 kN
1300 kN
1700 kN
2300 kN
3200 kN
[1]
[1]
[1]
Długość gięcia
1275 mm
2210 / 2720 mm
3230 mm
3230 / 4250 mm
3230 / 4250 mm
4420 mm
Wolna przestrzeń
między kolumnami
1040 mm
1750 / 2260 [1] mm
2690 mm
2690 / 3680 [1] mm
2690 / 3680 [1] mm
3680 mm
Maks. odstęp stół –
belka dociskająca
505 mm
505 / 735[1] mm
505 / 735[1] mm
735 mm
735 mm
735 mm
Wysokość
zabudowy
385 mm
385 / 615[1] mm
385 / 615[1] mm
615 mm
615 mm
615 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
420 mm
1085–1105 mm
1095–1115 mm
1095–1115 mm
1095–1115 mm
1095–1115 mm
1110–1130 mm
± 10 mm
± 10 mm
± 10 mm
± 10 mm
± 10 mm
± 10 mm
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
od 10
do 20 [4] mm / s
od 10
do 20 [4] mm / s
od 10
do 20 [4] mm / s
od 10
do 15[4] mm / s
od 10
do 15[4] mm / s
od 10
do 15[4] mm / s
Wysięg
Wysokość robocza
[2]
Skośne ustawnienie
belki dociskającej
Prędkości[3]
Oś Y – prędkość dobiegu
Oś Y – prędkość
robocza
Oś Y – prędkość powrotu
Oś X
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
220 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
Oś R
330 mm / s
330 mm / s
330 mm / s
330 mm / s
330 mm / s
330 mm / s
Oś Z
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
1000 mm / s
Oś Y
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
0,005 mm
Oś X
0,04 mm
0,04 mm
0,04 mm
0,04 mm
0,04 mm
0,04 mm
Oś R
0,08 mm
0,08 mm
0,08 mm
0,08 mm
0,08 mm
0,08 mm
Skok osi Y
215 mm
215 / 445[1] mm
215 / 445[1] mm
445 mm
445 mm
445 mm
Przemieszczanie osi X
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
600 mm
Maks. zakres
zderzaka w osi X
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
860 mm
Przemieszczanie osi R
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
TASC 6000
TASC 6000
TASC 6000
TASC 6000
TASC 6000
TASC 6000
Pobór energii
10 kVA
17 kVA
24 kVA
28 kVA
42 kVA
42 kVA
Napełnienie olejem
ok. 90 l
ok. 120 l
ok. 220 l
220 l
ok. 330 l
ca. 420 l
2190 x 1740 mm
3110 x 1740 mm
3620 x 1740 mm[1]
4070 x 1740 mm
4250 x 1865 mm
5240 x 1865 mm[1]
4270 x 1955 mm
5260 x 1955 mm[1]
5300 x 1955 mm
2375 mm
2375 / 2835[1] mm
2375 / 2835[1] mm
3000 mm
3200 mm
3200 mm
10 200 / 10 900[1] kg
12 000 / 16 000[1] kg
16 000 / 19 500[1] kg
Dokładność
Przemieszczanie
Sterowanie
Parametry przyłączy
Wymiary i waga
Długość x szerokość
Wysokość
[1]
Waga
[1]
4900 kg
7300 / 7800 kg
8200 [1] / 8600 [1] kg
22 400 kg
Wartości w przypadku większego modelu maszyny (opcja).
[2]
Przy wys. użytkowej matrycy, wynoszącej 100 mm. Wartość zmienna, w zależności od wielkości regulowanej podpory klinowej.
[3]
Możliwość zaprogramowania dowolnej prędkości przejazdu.
[4]
W zależności od wybranej szerokości rowka matrycy, i aplikacji. W zależności od przepisów lokalnych.
13
TruBend
Seria 7000
TruBend Seria 7000:
Zalety w skrócie.
1
Najwyższa wydajność.
2
Maksymalna dynamika osi.
3
Dopracowana ergonomiczność.
4
Niewielki pobór energii.
5
Minimalna poweirzchnia zabudowy.
Korzystanie z maszyny TruBend Seria 7000 nie jest męczące dla operatora.
Ergonomiczna maszyna typu Highspeed.
Pełny komfort:
Urządzenie TruBend Seria 7000 jest wzorcowym przykładem
doskonałej współpracy człowieka i maszyny: duże prędkości
Regulowane wspomaganie w pracy
i przyspieszenia wraz z optymalnymi warunkami pracy zapew-
stojącej i siedzącej.
niają wspaniałą wydajność obróbki. Małe i średnie detale
Regulowane podpórki pod stopy i łokcie.
gięte są wyjątkowo ekonomicznie.
Indywidualne ustawianie ekranu.
Łatwa obsługa ekranu dotykowego.
Oświetlenie LED nie powoduje nagrzewania.
Certyfikat ergonomiczności zapewnia
wygodne gięcie.
W maszynach TruBend Seria 7000 ergonomiczność jest
Laser linii gięcia zapewnia dokładne
szczególnie ważna. Obsługa nie sprawia trudności, jest szybka
pozycjonowanie detalu.
i zapewnia zawsze wysoką jakość obróbki. Jako pierwsza
prasa krawędziowa otrzymała certyfikat ergonomiczności.
Praktyczna kieszeń na dokumenty.
14
Najwyższa wydajność.
Bezpośrednie, bezprzekładniowe napędy typu Torque osiągają wysoki moment
obrotowy nawet przy małej liczbie obrotów, co zapewnia duże siły gięcia przy jednoczesnej dużej prędkości roboczej. Silnik pracuje niezwykle wydajnie, a w związku
z tym jest energooszczędny.
Duża dynamika na osiach.
Prosty w obsłudze, uchylny panel obsługowy
z menu zapobiega odbijaniu się światła.
O czasie obróbki małych detali, oprócz prędkości roboczej, decyduje przede wszystkim przyspieszenie zderzaków tylnych, których szybkie pozycjonowanie możliwe
jest dzięki wyjątkowej budowie z lekkich i stabilnych włókien węglowych. Czas gięcia
jest znacznie krótszy, ponieważ musi zostać przeniesiona mniejsza masa. Istnieje
możliwośè wyboru pomiędzy systemami trójosiowymi i sześcioosiowymi
Gwarancja wyższej jakości.
Laser wyznaczający linię gięcia pokazuje tę linię na powierzchni blachy.
Od razu mogą Państwo sprawdzić, czy detal znajduje się w odpowiedniej pozycji.
Dokładne pozycjonowanie detalu dzięki laserowi
linii gięcia.
STATOR
ROTOR składa się z 2 części:
Nakrętka
Śruba toczna (ruch liniowy)
Belka dociskająca
Budowa silnika typu Torque.
15
16
Dane techniczne
TruBend 7018
TruBend 7036
180 kN
360 kN
Długość gięcia
510 mm
1020 mm
Wolna przestrzeń między kolumnami
422 mm
932 mm
Maks. odstęp stół –
belka dociskająca
420 mm
420 mm
Wysokość zabudowy
295 mm
295 mm
Siła nacisku
Wysięg
Wysokość robocza[1]
150 mm
150 mm
1150 mm
1150 mm
Prędkości[2]
Oś Y – prędkość dobiegu
Oś Y – prędkość robocza
Oś Y – prędkość powrotu
220 mm / s
[3]
od 10 do 25 mm / s
220 mm / s
od 10 do 25[3] mm / s
220 mm / s
220 mm / s
Oś X
1000 mm / s
1000 mm / s
Oś R
330 mm / s
330 mm / s
Oś Z
1000 mm / s
1000 mm / s
Oś Y
0,002 mm
0,002 mm
Oś X
0,02 mm
0,02 mm
Oś R
0,02 mm
0,02 mm
Dokładność
Przemieszczanie
Skok osi Y
120 mm
120 mm
Przemieszczanie osi X
235 mm
235 mm
Maks. zakres
zderzaka osi X
500 mm
500 mm
75 mm
75 mm
Przemieszczanie osi R
Sterowanie
TASC 6000
TASC 6000
Parametry przyłączy
Pobór energii
5 kVA
6 kVA
Wymiary i waga
Długość x szerokość
1295 x 1320 mm
1805 x 1330 mm
Wysokość
2380 mm
2380 mm
Waga
1800 kg
2600 kg
[1]
Przy wys. matrycy, wynoszącej 100 mm.
[2]
Możliwość zaprogramowania dowolnej prędkoœci przejazdu.
[3]
W zależności od wybranej szerokości rowka matrycy, i aplikacji. W zależności od przepisów lokalnych.
17
TruBend
Seria 8000
TruBend Seria 8000:
Zalety w skrócie.
Maszyna o wysokich mocach, zbudowana na
życzenie klienta.
1
Detale ponadwymiarowe.
Jeśli potrzebują Państwo maszyn dopasowanych do Państwa
2
Zbudowana według indywidualnych wymagań
klienta.
Państwo sami decydować o sile nacisku, długości gięcia,
3
Doskonałe detale dzięki czujnikowi kąta gięcia
LCB.
Maszyny TruBend Seria 8000 są produkowane są przez naszą
4
Maszyna ekonomiczna dzięki technologii narzędzi
wielorowkowych.
potrzeb, TruBend Seria 8000 to najlepsze rozwiązanie. Seria
ta umożliwia gięcie bardzo dużych i grubych detali. Mogą
oprzyrządowaniu i dodatkowych komponentach.
firmę partnerską EHT Werkzeugmaschinen GmbH. Współpraca
z firmą EHT przyniesie Państwu szczególne korzyści – od
ponad 50 lat konstruuje ona maszyny na specjalne życzenie
klienta, które znajdują uznanie na całym świecie.
5
Duża siła nacisku wynosząca maks. do 30 000 kN.
Ciężkie detale o długości 8 m, gięte z siłą 11 000 kN.
18
System „Laser Controlled Bending“ (LCB) dokonuje pomiaru kąta
bezdotykowo, niezależnie od narzędzia, a przy tym nie ulega
zużyciu.
Dzięki specjalnej optyce czujnik LCB można stosować z narzędziami
dolnymi o szerokości wynoszącej maks. 200 mm – bez konieczności
ich przezbrajania.
Doskonałe detale dzięki czujnikowi kąta gięcia LCB.
Przesunięcie narzędzia dolnego w połączeniu z technologią
narzędzi wielorowkowych oszczędza czas przezbrajania i koszty
inwestycyjne.
Maszyna pracuje wydajnie dzięki technologii narzędzi wielorowkowych.
Innowacyjne urządzenie ToolShuttle ułatwia pracę: dzięki szynie
transferowej wymieniają Państwo bez wysiłku również ciężkie
narzędzia górne i dolne.
ToolShuttle – urządzenie ergonomiczne, szybkie i bezpieczne.
19
Dane techniczne
TruBend 8100
Siła nacisku
Długość gięcia
Odstęp stół – belka dociskająca
Wersje specjalne na zamówienie.
20
TruBend 8130
TruBend 8170
1000 kN
1300 kN
1700 kN
1550–4050 mm
1550–5050 mm
2050–6050 mm
720–1020 mm
720–1020 mm
720–1020 mm
TruBend 8230
TruBend 8300
TruBend 8400
TruBend 8500
TruBend 8600
2300 kN
3000 kN
4000 kN
5000 kN
6000 kN
2550–6050 mm
3050–8050 mm
3050–8050 mm
3050–8050 mm
4050–8050 mm
720–1020 mm
720–1020 mm
720–1020 mm
720–1020 mm
720–1020 mm
21
Automatyzacja:
TruBend
Cell 5000
TruBend Cell 5000:
Zalety w skrócie.
1
Ekonomiczna automatyzacja.
2
Szerokie spektrum obrabianych detali.
3
Wygodne programowanie offline.
4
Optymalna niezawodność procesu.
5
Indywidualny przepływ materiału.
Wydajny system obróbki uniwersalnej.
TruBend Cell 5000 pozwala na tanią i wydajną obróbkę detali.
Szczególnie w przypadku dużych i ciężkich detali o wadze
do 100 kg BendMaster znacznie odciąża operatora. Najcięższą
pracę wykonuje maszyna, która może pracować nawet przez
całą dobę. Zapewnia to wysoką jakość detali otrzymywanych
w automatycznym procesie gięcia.
22
Automatyzacja:
TruBend
Cell 7000
TruBend Cell 7000:
Zalety w skrócie.
1
Minimalne koszty pojedynczego gięcia.
2
Łatwe przezbrajanie maszyny.
3
Zoptymalizowany przepływ materiałów.
4
Wygodne programowanie offline.
5
Zwarta budowa systemu.
Innowacyjny system obróbki Highspeed.
TruBend Cell 7000 jest rozwiązaniem kompaktowym do
automatycznego gięcia małych detali, zapewniającym wysoką
wydajność. Innowacyjne, jedyne w swoim rodzaju elementy
gnące wyróżnia w szczególności lekka budowa zderzaków
tylnych i nowoczesny napęd. System TruBend Cell 7000 jest
zatem najszybszym urządzeniem tego typu w swojej klasie.
23
Narzędzia
do gięcia.
Narzędzia do gięcia firmy TRUMPF mają
dłuższą żywotność.
Narzędzia dopasowane do indywidualnych
potrzeb klienta.
Precyzja i jakość to standard w produkcji narzędzi do gięcia.
Dzięki unikalnemu procesowi hartowania LASERdur, narzędzia
Przy pomocy narzędzi do gięcia firmy TRUMPF
są niezwykle odporne na zużycie. Promień lasera hartuje
z łatwością wykonają Państwo najbardziej złożone
narzędzia w miejscach najbardziej narażonych na zużycie.
zadania. Stuletnie doświadczenie naszych ekspertów
przynosi Państwu wiele korzyści.
Elastyczny wybór narzędzi standardowych.
Doradztwo i produkcja zorientowane
na indywidualnego klienta.
Mają Państwo możliwość wyboru spośród 150 narzędzi
dolnych i górnych. Możliwe jest również zamówienie zestawu,
Opracowywanie i testowanie rozwiązań
czy też pojedynczych narzędzi.
indywidualnych.
Szybka realizacja dostaw.
Narzędzia dopasowane do potrzeb klienta.
Wysoka precyzja wykonania i żywotność
narzędzi.
W szczególnych przypadkach firma TRUMPF zapewnia indywidualne rozwiązania. Aby zapewnić najwyższą jakość detali
Maszyny i narzędzia od jednego dostawcy.
przed rozpoczęciem produkcji, testujemy narzędzia z zastosowaniem Państwa materiału i wykonujemy pierwsze detale
wzorcowe.
Narzędzia pomiarowe.
Oferujemy narzędzia pomiarowe ze sprawdzonym czujnikiem
pomiaru kąta gięcia ACB dla prawie wszystkich narzędzi
standardowych. Płytki dotykowe umieszczone w formie narzędzia, dokonują pomiaru bezpośrednio w miejscu obróbki.
Tym samym czujnik ACB zapewnia najwyższą dokładność kąta
gięcia.
Hartowanie przy pomocy procesu
LASERdur.
24
Wszystko od jednego dostawcy.
Tabele
technologiczne –
siły nacisku.
Tabele technologiczne.
Na podstawie danych zawartych w tabelach mogą Państwo dogodnie ustalić potrzebną siłę nacisku dla detalu na każdy metr
długości. Wynik jest zależny od grubości blachy (oś pionowa) i wybranej szerokości gięcia (oś pozioma). Dodatkowo do wybranej
szerokości gięcia można odczytać minimalne długości półki i promień gięcia.
s
F
b
Wymagana siła nacisku dla gięcia swobodnego
w
pod kątem 90°
Stal konstrukcyjna
400 N / mm2
s
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10
12
Stal nierdzewna
700 N / mm2
s
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
6
7
8
10
12
6
4,5
1
52
93
145
209
6
4,5
1
87
155
242
349
F w kN
s, w, b, Ri w mm
8
6
1,3
39
70
109
157
214
8
6
1,3
65
116
182
262
356
10
7,5
1,6
31
56
87
126
171
223
10
7,5
1,6
52
93
145
209
285
372
12
9
1,9
26
47
73
105
143
186
291
12
9
1,9
44
78
121
175
238
310
485
16
12
2,6
35
55
79
107
140
218
314
428
16
12
2,6
58
91
131
178
233
364
524
20
15
3,2
24
18
3,8
44
63
86
112
175
251
342
447
566
71
93
145
209
285
372
471
20
15
3,2
73
105
143
186
291
419
570
24
18
3,8
119
155
242
349
475
621
30
22,5
4,8
40
30
6,4
50
37,5
8
60
45
9,6
70
52,5
11
80
60
13
90
67,5
14
100
75
16
120
90
19
w
b
Ri
F/m
116
168
228
298
377
466
670
30
22,5
4,8
126
171
223
283
349
503
684
40
30
6,4
137
179
226
279
402
547
715
149
189
233
335
456
596
50
37,5
8
60
45
9,6
162
200
287
391
511
798
70
52,5
11
175
251
342
447
698
1005
223
304
397
621
894
274
358
559
804
298
466
670
80
60
13
90
67,5
14
100
75
16
120
90
19
w
b
Ri
F/m
194
279
380
497
628
209
285
372
471
582
838
228
298
377
466
670
912
1192
248
314
388
559
760
993
269
333
479
652
851
1330
291
419
570
745
1164
1675
507
662
1034
1490
596
931
1340
776
1118
= optymalna szerokość gięcia
25
Oprogramowanie:
Zaprogramowany
na
sukces.
TruTops Bend:
Programowanie w trakcie obróbki.
TruTops Bend sprawia, że Państwa produkcja jest jeszcze
wać lub też późniejszej paletyzacji. Możliwości symulacji
bardziej wydajna: mają Państwo możliwość programowania
zapobiegają kolizjom i zapewniają dużą niezawodność
w trakcie pracy prasy krawędziowej. Wbudowane Know-how
procesu. Mogą Państwo również programować TruBend Cell
firmy TRUMPF w formie współczynników skrócenia, algoryt-
przy pomocy systemu TruTops Bend w tym samym środo-
mów wyboru narzędzi i określenia kolejności gięcia zapewnia
wisku.
najlepszą jakość już od pierwszego detalu.
Opcja Autorun automatycznie tworzy programy gięcia, np.,
Szczegółowy plan uzbrojenia informuje Państwa o narzędziach,
w nocy i eliminuje konieczność częstego przezbrajania.
które trzeba przezbroić, częściach, które trzeba wyproduko -
W ten sposób oszczędzają Państwo czas przezbrajania i koszty.
TruTops Bend:
Zalety w skrócie.
Wysoka wydajność dzięki programowaniu
w trakcie pracy maszyny.
Doskonałe rezultaty obróbki dzięki
zintegrowanemu know-how firmy TRUMPF.
Opcja Autorun oszczędza czas programowania.
Jeden program dla prasy i systemu gięcia.
BendCalculation ułatwia kalkulacje ofert.
26
TruServices:
Serwis jak
żaden inny.
Towarzyszymy Państwu przez cały cykl eksploatacji maszyny.
Maszyny używane
Leasing
Doradztwo
Oprogramowanie
Narzędzia wykrawające
Szkolenia
Serwis techniczny
Narzędzia do gięcia
Części zamienne
Gwarancje serwisowe
Serwis techniczny
Niezależnie od tego, której technologii firmy TRUMPF Państwo
Jeżeli warunki produkcji w Twoim zakładzie ulegną zmianie,
używają, zawsze gwarantujemy optymalne wsparcie serwisowe.
oferujemy opcje i techniczne innowacje, które zoptymalizują
Dzięki uznanemu i nagradzanemu systemowi logistyki części
Twoją maszynę. Niezbędne przygotowanie teoretyczne można
zamiennych firmy TRUMPF każda zamówiona część dostarcza-
otrzymać w trakcie różnorodnych szkoleń prowadzonych przez
na jest w możliwie najkrótszym czasie. Opcja TRUMPF Leasing
doświadczonych prelegentów i uzupełnionych bogatą częścią
oferuje indywidualne możliwości finansowania, szybko i bez
praktyczną.
zbędnych formalności. Nasi technicy serwisu są doskonale przeszkoleni i w razie potrzeby zawsze dostępni. Gwarancja ser-
Więcej na temat usług serwisowych znajdziesz pod adresem
wisowa zapewnia ponadto optymalną dostępność maszyny.
www.de.trumpf.com
Grupa TRUMPF należy do światowej czołówki producentów maszyn do obróbki blachy i laserów przemysłowych. Zaawansowane
technologicznie rozwiązania o wysokim stopniu ekonomiczności znajdują się w centrum naszych działań od 1923 roku. Jako lider
technologiczny TRUMPF oferuje Państwu pełen pakiet z jednej ręki: maszyny i urządzenia, systemy automatyzacji, wyposażenie
magazynowe i usługi.
27
TRUMPF posiada certyfikat ISO 9001:2008
Nr ident.: 0378499-30-10-10-F – Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.
(więcej informacji pod: www.trumpf.com/qualitaet)
TRUMPF POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Łopuszańska 38B · 02-232 Warszawa · tel.: +48 22 575 39 00 · faks: + 48 22 575 39 01
e-mail: [email protected] · www.pl.trumpf.com
Download

Większa swoboda gięcia.