Obudź się Szklarsko!
Nr 1/11/2014 Wydanie specjalne
Bogusław
Żakowicz
okręg nr 1
Radosław Przybylski
okręg nr 5
Maciej Wokan
okręg nr 11
Waldemar Czepiel
okręg nr 2
Kamila Naumowicz
okręg nr 6
Ireneusz Kołcz
okręg nr 12
Piotr Żak
okręg nr 3
Beata Naumowicz
okręg nr 8
Arkadiusz Karpiński
okręg nr 14
Kamil Kasperowicz
okręg nr 9
Jan Jurkowski
okręg nr 15
Adam Bibik
okręg nr 10
Adam Piszczek
okręg nr 18
kandydatka na burmistrza!
Poznaj prawdę
Kandydatka na Burmistrza
rezygnuje z wysokiego
wynagrodzenia
My jako KWW MIESZKAŃCY – uważamy, że
obecna władza w sposób bardzo sprytny i przekonywujący opowiada o swoich osiągnięciach.
I muszę przyznać, że patrząc na te informacje nie
potrafię zrozumieć – jeśli jest tak dobrze to dlaczego jest tak źle?
Dlaczego turyści odwiedzający nasze miasto
mówią, że zamieniamy się w skansen i raczej
już nas nie odwiedzą? Kiedyś miasto to tętniło
życiem, było czyste ładne, a teraz jest zarośnięte i brudne – po prostu zaniedbane. Jest mało
atrakcji turystycznych – na takie możliwości, jakie Szklarska posiada.
Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna jest
stara i mało atrakcyjna. Brakuje w mieście inwestycji dla wszystkich!. Burmistrz chwali się budową
kolejnych aparthoteli – czyli apartamentowców!
Prowadzę pensjonat i właśnie z takimi opiniami
stykam się na co dzień. Malejąca ilość turystów jest
faktem. Obroty w pensjonatach i lokalach gastronomicznych nie nastrajają optymistycznie. Spada
średni portfel klienta odwiedzającego nasze miasto. Czy naprawdę potrzebujemy jeszcze jednego
supermarketu? Są dwa, to i tak za dużo – ale jak już
są, to o trzeci chyba należałaby spytać mieszkańców? A co z małymi sklepikami które są tu od lat?
Wiadomym jest, że w ciagu 2 lat wokół takich supermarketów będą pozamykane wszystkie małe
sklepiki i mała gastronomia. To podstawowe
prawo ekonomii. A czy ktoś z was widział supermarkety w górskiej miejscowości turystycznej w
Alpach czy Norwegii? Czy ktoś widział kurort turystyczny, który afiszuje się supermarketami?
Miejscowość turystyczna ma bardzo zmienną
ilość mieszkańców w ciągu roku, a ekonomii nie
da się oszukać i zgodnie z jej prawem trzeba będzie zamknąć kolejne sklepy i restauracje. Turyści
przyjadą do apartamentowców, kupią wszystko
w supermarkecie łącznie z gotowymi obiadami i
będą podziwiać nasze widoki z balkonów mieszkań. Potencjalny turysta, który korzysta z apartamentowca nie potrzebuje sprzątaczki, kucharki
czy kelnerki. On sam zapakuje swój samochód w
wiktuały, a to czego nie zabrał, dokupi na miejscu – ale nie w kiosku u Marty, ani na ryneczku
– bo on tych miejsc nie zna. On pójdzie do supermarketu – bo tę markę zna!! On nie potrzebuje
restauracji ani kafejki aby zjeść – on przyrządzi
sobie sam jedzenie w swoim aneksie kuchennym.
Apartamentowce wbrew poszechnemu mniemaniu – to nie tylko nieuczciwa konkurencja wobec
hotelarzy. To bardzo poważna konkurencja wobec każdego lokalnego biznesu turystycznego.
Uzdrowisko
w Szklarskiej Porębie???
Czy ogrzewanie może
być tańsze?
Miasto zyskuje czy traci
w spółce Sport prawie
5 mln zł?
Program KWW Mieszkańcy
Bardzo droga niezdrowa
woda - czy w tej sytuacji
powinna być za darmo?
A co pozostanie mieszkańcom??? No... może
praca w tym markecie... lub opuszczenie umierającego miasta. A w mieście pozostaną tylko
„niezdolni do ucieczki”. Sprzedano kolejny teren
pod supermarket i prawdopodobnie załatało to
jakąś dziurę w budżecie, ale dlaczego nikt nie
pomyślał o konsekwencjach gospodarczych lub
o prostej ankiecie wśród mieszkańców? Władza
chce robić sypialnię z Jakuszyc i ...budować tam
hotel przy trasach biegowych. Czy ktoś z nami
to konsultował??? Czy ktoś spytał się hotelarzy,
wlaścicieli małych gastronomi, sklepików – jakie
konsekwencje będą takiej polityki rządzących?
Obawiam sie, że gwiazdy tras biegowych będą
tam lokowane, a na rozrywki i do knajp pojadą
do Harachowa – nie do Szklarskiej.
EP
A podobno jest tak dobrze, jak jeszcze nie było?
Może rzeczywiście jest dobrze, a ja się czepiam?
Moim zdaniem dobrze jest wtedy – kiedy większość jest zadowolona i to potwierdza. A czy tak
jest??? Pokażą to wybory samorządowe. Jeśli rzeczywiście wygra je aktualna władza to znaczy, że
naprawdę w Szklarskiej Porębie jest dobrze jak
nigdy nie było, a ja i inni ludzie chcący obudzić to
miasto z wieloletniego letargu – mylimy się.
Obudź się Szklarsko!!!!
Program ratunkowy dla miasta
Joanna Misiewicz-Krogsgaard
Szanowni Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby!
Jestem mieszkanką Szklarskiej Poręby. Pochodzę z Jeleniej Góry,
gdzie ukończyłam studia ekonomiczne o specjalności turystyka, a w
Danii studiowałam marketing i języki. Mam 52 lata, doświadczenie
zawodowe w zakresie turystyki i realną strategię wydobycia naszego
Miasta z marazmu, w jakim tkwi od kilku lat. Uważam, że miastem
turystycznym powinni zarządzać ludzie, którzy zajmują się turystyką
na co dzień.
Od 2001 r. prowadzę w Szklarskiej Porębie Hotel Szklarka. Swobodnie władam siedmioma językami obcymi. Tłumaczę dokumenty
dla wielu znaczących na rynku firm. Pracowałam na różnych stanowiskach związanych z obsługą ruchu turystycznego: od pilota wycieczek zagranicznych i tłumacza języków skandynawskich po dyrektora
duńskiego biura podroży i dyrektora Hotelu Szklarka. Nie należę do
żadnej partii i nie jestem uwikłana w żadne układy.
Z mojej inicjatywy przed 22 laty została zawarta umowa o współpracy Szklarskiej Poręby z duńską Gminą Aulum. Przez ponad 20 lat
promowałam Gminę Szklarska Poręba w Skandynawii. Dzięki moim
staraniom goście z tego rejonu Europy zaczęli coraz liczniej odwiedzać Szklarską Porębę. Posiadam biegłą znajomość przepisów unijnych dot. zasad pozyskiwania środków na finansowanie kluczowych
dla miasta projektów gospodarczych i społecznych. W ostatnich latach uzyskałam wiele grantów unijnych. Moje zaangażowanie w obecnej kampanii wyborczej uzasadniam obawą, iż aktualnie rządzący
naszą Gminą nie potrafią skorzystać z możliwości zdobycia środków
unijnych dla miasta. A teraz jest ostatnie 5 lat na pozyskanie dużych
środków z Unii. Goście odwiedzający Szklarską Porębę są zgodni: nasze Miasto ma ogromny, lecz niewykorzystany potencjał: przyrodniczy, klimatyczny i krajobrazowy. Najbliższe lata będą ostatnimi, aby
wydobyć Szklarską z gospodarczej zapaści i niezwłoczne zainicjować
rozwój. Będę zapobiegać zadłużaniu Gminy i zubożeniu Mieszkańców
naszego Miasta. Będę dążyć do zwiększania zatrudnienia w turystyce
i usługach. Miasto winno stwarzać warunki dla rozwoju działalności gospodarczej, w tym szczególnie rozwoju ogólnodostępnej bazy
turystycznej. Dostępne, finansowe środki unijne są szansą na uatrakcyjnienie oferty dla naszych gości. Wraz z grupą, głównie młodych
kandydatów na radnych z naszego Komitetu Wyborców ,,Mieszkańcy”
opracowaliśmy RADYKALNY program ratunkowo-rozwojowy dla
Miasta. Jego zasadnicze elementy to:
‒ wykorzystanie bogatych zasobów gorących wód geotermalnych
Szklarskiej Poręby dla tańszego, niż dotychczas, ogrzewania mieszkań i innych obiektów. Zakopane w ponad 80 % ogrzewane jest z
tego naturalnego źródła. Szklarska ma lepsze w tym zakresie warunki, które zamierzamy realnie wykorzystać;
‒ utworzenie strefy uzdrowiskowej (zasoby leczniczych wód radoczynnych i termalnych) dla rejonu Szklarskiej Dolnej i Średniej, co
spowoduje ożywienie gospodarcze tych rejonów Miasta i nowe miejsca pracy;Hotele i pensjonaty będą mogly podpisywać lukratywne
kontrakty. Zdecydowanie wydłuży się pobyt turystów w Szklarskiej
Porębie, co wpłynie korzystnie na rentowność lokalnych przedsiębiorstw. Przyciągnie to nową klientelę do miasta, stworzy nowe
miejsca pracy i zatrzyma młodych ludzi.
‒ budowa deptaka na ulicy Jedności Narodowej. Deptak będzie przyciągal rzesze turystów do lokalnych restauracji, kafejek i sklepów,
a tiry przestaną rozjeżdżać nasze dzieci. Deptak zdecydowanie
upiększy nasze miasto, które będzie tetnić życiem cały rok;
‒ realizacja projektu budowy przeciwpowodziowo-rekreacyjnego zbiornika wodnego na rzece Kamiennej w pobliżu Jakuszyc, co wzbogaci
i rozszerzy na cały rok ofertę turystyczną Szklarskiej Poręby;
‒ budowa całorocznego kompleksu sportowego i rekreacyjnego ‒ wyciągi, trasy narciarskie oraz rowerowe w rejonie Góry Przedział ‒
poza obszarem Karkonoskiego Parku Narodowego;
‒ umieszczenie interaktywnych tablic informacji turystycznych w widocznym miejscu miasta;
‒ zapewnimy godne warunki pracy lokalnym artystom ‒ stanowią oni
MARKĘ Szklarskiej Poręby;
‒ stworzenie wielofunkcyjnego domu kultury, gdzie będą galerie, biblioteka, sala kongresowa, kino, wystawy i pracownie;
‒ występowanie wspólnie z Karpaczem o zmianę przepisów dotyczacych przystosowania tras narciarskich do standardów obowiązujących m.in. w Czechach;
‒ budowa wież i punktów widokowych w najatrakcyjniejszych miejscach Miasta oraz podświetlenie najcenniejszych obiektów architektonicznych i przyrodniczych;
‒ przerwanie procederu nieracjonalnego lokowania miejskich pieniędzy w tzw. spółkach celowych.
Realizacja tych głównych przedsięwzięć będzie do Szklarskiej
Poręby przyciągać przez cały rok turystów, a to uruchomi aktywność
gospodarczą Mieszkańców. Stwarzać będzie nowe miejsca pracy
oraz przynosić wysokie dochody budżetu Miasta na budowę i remonty dróg, szkół i unowocześnianie infrastruktury technicznej Miasta.
Bezwzględnie konieczne jest zatrzymanie młodych Mieszkańców
w Szklarskiej Porębie, aby nie szukali pracy w obcych krajach. Tu jest
ich miejsce i praca!
Jako urzędnik będę stwarzać przyjazne warunki do prowadzenia
przez Mieszkańców działalności gospodarczej. Nie zamierzam ubiegać się o kilkunastotysięczną pensję, jaką pobiera obecny burmistrz.
Będę wnioskować do Rady Miejskiej o najniższe z możliwych wynagrodzenie za pracę.
Nie przychodzę tu po to, aby zarabiać - ale działać! Pieniądze,
które mogłabym otrzymywać będą przeznaczone na płace dla brakujacych w gminie specjalistów od pozyskiwania środkow unijnych
i rządowych. Będę dbać o to, aby Mieszkańcy odwiedzający Urząd
otrzymywali życzliwe i kompetentne porady oraz pomoc w rozwiązywaniu swych problemów.
Proszę o Wasze głosy i wsparcie w przyszłej pracy ku pomyślności
nas wszystkich.
Proszę o udział w wyborach. Są one szansą na wybór ludzi, którzy
będą uczciwie pracować na ładniejszą i bogatszą Szklarską Porębę
oraz na lepsze warunki życia jej Mieszkańców.
Życzę Wam i sobie Drodzy Wyborcy, aby miasto Szklarska Poręba
było międzynarodowym centrum turystycznym i uzdrowiskiem oraz
odzyskało historyczny status „Perły Karkonoszy”.
Więcej informacji na: www.mieszkancy.info
Joanna Misiewicz - Krogsgaard
Program dostępny na www.mieszkancy.info lub na Facebooku
Głosuj na kandydatów KWW ,,Mieszkańcy”
Mamy marzenia i wiemy jak je realizować. Łączymy entuzjazm i świeżość młodych
z doświadczeniem starszych. Chcemy żeby miasto kwitło.
Zbliżający się termin samorządowych wyborów skłonił wielu z nas –
mieszkańców Szklarskiej Poręby, do wymiany wrażeń i ocen na temat
dzisiejszego obrazu naszego Miasta. Od kilku miesięcy w naszych spotkaniach, pełnych gorących dyskusji, wzięło udział kilkaset osób – zwykłych Mieszkańców niezwykłego Miasta.
Wśród nas są młodzi ludzie, których gospodarczy regres w
ich rodzinnym mieście nie wygnał jeszcze do pracy na ,,zmywaku”
np. w Anglii lub Niemczech. Tworzymy grupę ludzi o różnych profesjach. Są wśród nas osoby pracujące w sferze obsługi malejącego niestety ruchu turystycznego. Są przedstawiciele rzemiosła i
sztuki oraz prowadzący różnego profilu działalność gospodarczą.
Łączy nas to, że jesteśmy Mieszkańcami Szklarskiej Poręby, miasta o niepowtarzalnych walorach i ogromnym potencjale ludzkim, gospodarczym oraz krajobrazowo-przyrodniczym. Przede
wszystkim łączy nas przekonanie, że mamy obowiązek podjąć
próbę przerwania narastającego od ośmiu lat procesu gospodarczej i społecznej degradacji naszej Małej Ojczyzny.
Nie jesteśmy uwikłani w żadne układy i układziki. Nie
ma i nie będzie naszej zgody na marnotrawienie majątku wszystkich Mieszkańców. Nie ma zgody na dalsze
wydawanie naszych pieniędzy na pokrycie strat z działalności operacyjnej spółki Sport, która to strata tylko
w roku 2012 wyniosła ponad 3 miliony złotych, a także na
finansowanie wysokich pensji w miejskich spółkach, tzw. celowych, gdy w Urzędzie Miejskim brakuje komórki organizacyjnej
specjalizującej się w pozyskiwaniu środków unijnych. Nie potrzeba wielkiego wysiłku, aby sobie wyobrazić, ile pieniędzy nasze
miasto nie zyskało, choć niewielkim nakładem finansowym mogło zyskać. Czy tak ma być dalej w sytuacji, gdy czas unijnych pieniędzy za kilka lat będzie bezpowrotną historią?
Nie może być zgody na kontynuowanie procesu degradacji
Miasta i będziemy konsekwentnie i konkretnie przekonywać Wyborców – Mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w koniecznym zastopowaniu przerażającego biegu zdarzeń. W programie
naszej kandydatki na stanowisko Burmistrza proponujemy realne i racjonalne sposoby uratowania i rozwoju naszego Miasta.
KWW ,,Mieszkańcy”
Słyszałeś???
Baba na burmistrza!?
Planując rozwój Szklarskiej Poręby musimy mieć
świadomość, że ogromny wpływ na ocenę naszego
miasta przez turystów, potencjalnych inwestorów,
a także na poziom życia mieszkańców ma szeroko
pojęta kultura. Jest to fundament, nasze dziedzictwo,
tradycja, dorobek pokoleń, kształtujący rytm życia
społecznego, gospodarczego czy politycznego. Ma ona
bezpośredni wpływ między innymi na wygląd, estetykę
miasta oraz jego atmosferę, czyli na ogólne wrażenie
jakie odnoszą goście odwiedzający Szklarską Porębę.
Uproszczony schemat
budowy ciepłowni
geotermalnej.
PROPAGOWANIE KULTURY
I ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
W naszej ocenie mamy niewystarczającą ofertę kierowaną do turysty, dotyczącą spędzania czasu wolnego po powrocie ze stoku lub
górskich szlaków. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom gości odwiedzających Szklarską Porębę powinniśmy przede wszystkim jak najpełniej prezentować walory naszego miasta, w tym mocno niedocenioną
na chwilę obecną kulturę. Środowiska twórcze działające w naszym
mieście byłyby w stanie zagospodarować ten niedostatek. Są to ludzie otwarci na współpracę z zarządzającymi gminą. Oczekują tylko
na stworzenie im warunków pracy i możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu miasta, dając w zamian bogatą ofertę kulturalną- od
galerii otwartych popołudniami i wieczorami aż po nocne koncerty
oraz wiele innych eventów stanowiących nową atrakcję turystyczną.
Szklarska Poręba zawsze posiadała ogromny potencjał w postaci wielu utalentowanych i często uznanych na całym świecie artystów. Owy
fenomen tego miejsca utrzymuje się stale od czasów sprzed wojny
(m. in. bracia Gerhart i Carl Hauptmann) a także po (m. in. Vlastimil
Hofman, Jan Sztaudynger). Również dzisiaj mieszkają tutaj znakomici,
zasługujący na uznanie twórcy, którzy swym dorobkiem świadczą o
wyjątkowości tej ziemi. Są to przedstawiciele m. in. malarstwa, grafiki, rzeźby, metaloplastyki, szklarstwa, fotografii, literatury czy muzyki. Często, mimo wielu sukcesów, ich dorobek twórczy jest mało znany
w samej Szklarskiej Porębie. Nasz program zakłada zmianę tego stanu
rzeczy poprzez stwarzanie artystom szerokich możliwości dotarcia do
odbiorcy i prezentowania swojej twórczości. Zależy nam także na integracji różnych środowisk twórczych.
Równie ważna jest współpraca z artystami z innych zakątków Polski oraz współpraca międzynarodowa w rozmaitych przejawach
i postaciach i na różnych poziomach kultury (np. warsztaty dla dzieci
i młodzieży, koncerty, wystawy, prelekcje, spotkania z wybitnymi postaciami sztuki i wiele innych). Wszystkie te działania będą rzeczywistym wprowadzeniem w życie idei kolonii artystycznej, tak jak miało
to miejsce tutaj przed wojną i ma po dziś dzień w wielu miejscach
w Europie.
Będziemy dążyć do najbardziej efektywnego wykorzystywania środków unijnych, programów transgranicznych, subwencji i innych form
współpracy z instytucjami wspierającymi rozwój kultury [patrz punkt
„Efektywne pozyskiwanie środków unijnych”]. Skorzystamy z wielu
możliwości, jakie daje naszemu miastu udział w organizacji EUROART
zrzeszającej kolonie artystyczne w Europie oraz wynikające z wpisu
do Rejestru Zabytków, w oparciu o szczegółowe regulacje dotyczące
estetyki, bazując na tradycji naszego regionu.
Spośród wielu pomysłów które chcielibyśmy zrealizować są m. in.
stworzenie wielofunkcyjnej miejskiej sali widowiskowej (kino, teatr, sala koncertowa, ring bokserski etc.). Stawiamy na poszerzanie
współpracy z miastami partnerskimi w zakresie kultury. Wykorzystując transgraniczne położenie Szklarskiej Poręby w pobliżu 3 lotnisk
międzynarodowych jesteśmy idealnym miejscem na organizacje festiwali i koncertów o międzynarodowej randze. Chcemy je stworzyć i
wpisać w coroczny kalendarz imprez kulturalnych miasta.
Pracując konsekwentnie nad promowaniem kultury doprowadzimy do
stworzenia nowej MARKI: Szklarska Poręba- nowe centrum kultury.
44
MOŻEMY MIEĆ CIEPŁO
O 40%
TAŃSZE
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
ENERGIA GEOTERMALNA jest to energia zmagazynowana w gruntach,
skaŁach i płynach wypełniających pory i szczeliny skalne Stale
uzupełnia ją strumień ciepła przenoszonego z gorącego wnętrza Ziemi
ku powierzchni dlatego jest niewyczerpalna. Ciepło we wnętrzu Ziemi
jest częściowo ciepłem pierwotnym, powstałym w trakcie formowania
się naszej planety, a częściowo jest ciepłem pochodzącym z rozpadu
pierwiastków promieniotwórczych, takich jak uran, tor czy potas.
Temperatura zwiększa się wraz z głębokością, w jądrze Ziemi osiągając
nawet 6000 stopni Celsjusza.
Energia geotermalna – jest energią odnawialną, ekologiczną i niskoemisyjną. Jest to
energia przyszłości – ponieważ w tym stuleciu zasoby paliw kopalnych się wyczerpią.
Głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej jest tworzenie odwiertów do
zbiorników gorących wód geotermalnych. Szacuje się, że jeden odwiert wystarcza na zaopatrzenie w ciepło miejscowosci do 10 tys. mieszkańców. W chwili obecnej w Zakopanem
funkcjonuje taka ciepłownia geotermalna. Zabezpiecza ona potrzeby 80% miasta. Powoli
instalacje gazowe są tam wymieniane na instalacje wodne.
U nas w Szklarskiej Porębie wybudowanie takiej ciepłowni byłoby możliwe przy pomocy
zewnętrznych środkow unijnych. Kolejne 5 lat bedzie to realne – ponieważ Unia przygotowuje się do ograniczenia emisji dwutlenku wegla CO2 w atmosferze. Są ogromne środki unijne, które mogą takie przedsięwzięcie sfinansować. Podobnie było w Zakopanem
– gdzie inwestorem była gmina oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Możemy mieć ciepło tańsze o 40%. Koszt wybudowania takiej instalacji o mocy 10 MW
wystarczającej do podłączenia około 1000 domów jednorodzinnych – to kwota około
20 milionów złotych. Jest to kwota realna do pozyskania w ramach dotacji i środków
zewnętrznych.
Szklarska Poręba stoi na goracych źródłach, które leżą relatywnie płytko. Koszt odwiertu
u nas jest wiec o wiele tańszy niż w innych rejonach Polski.
Warto by się przymierzyć do takiej inwestycji w Szklarskiej Porębie. Pomogłaby ona
na lata utrzymać czystość atmosfery w Szklarskiej Porębie i dałaby TANIE CIEPŁO DO
WSZYSTKICH DOMOSTW!!
Głosując na nasz komitet wyborczy KWW MIESZKAŃCY wybieracie lepsze JUTRO!!
TERAZ JEST ŚCIERNISKO, ale...
BĘDZIE
UZDROWISKO!!!
Szklarska Poręba ma unikalne walory klimatyczne: górski klimat, suche,
lekkie powietrze. Do tej pory przyjeżdżali tu tylko pacjenci z chorobami dróg
oddechowych. Szklarska Poręba mogłaby otrzymać status uzdrowiska. Jednakże
w Polsce warunkiem do uzyskania takiego statusu jest udokumentowana obecność
wód termalnych. I tak w Cieplicach – niedaleko nas już od stuleci był samowypływ.
Podobnie było w Lądku Zdroju. W innych częściach kraju trzeba było robić odwiert.
Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 45 takich
uzdrowisk. Uniejów jest najmłodszym polskim uzdrowiskiem. Parę lat temu nikt nie słyszał o tej miejscowości – teraz ona KWITNIE! Cała procedura uzyskania
statusu uzdrowiska – to około 1 rok czasu!
Przez dziesięciolecia poszukiwano tutaj gorących źrodeł i wody termalnej.
Odwiert (jest warunkiem) oraz wydobycie wód termalnych na terenie Szklarskiej Poręby – uzupełniałyby
w sposób kompletny zasadność stworzenia tu nowego uzdrowiska w oparciu o:
– gorące wody (o składzie leczniczym)
– lokalne borowiny
– wody radoczynne
– unikalny mikroklimat
Stworzenie w oparciu o bazę wod termalnych uzdrowiska podniosłoby nie tylko walory turystyczne naszego miasta, ale uczynilibyśmy SKOK CYWILIZACYJNY!
Byłyby nowe miejsca pracy, ład, porządek. Wpływy
do budżetu oraz wszystkie lokalne biznesy czerpałyby
z tego zyski. Szklarska Poręba mogłaby stać się KURORTEM TURYSTYCZNYM! Otworzylibyśmy się na nowego klienta: kuracjusza – który przybywa po zdrowie. Klient ten jest odporny na sezonowość, pogodę
i koniunkturę. Klient ten przybędzie po zdrowie, które jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze. Klient
ten przybędzie na długie pobyty: 2 – 3 tygodniowe.
Klient ten nie liczy sięe z potrfelem – bo zdrowie
jest NAJWAŻNIEJSZE. Klient ten jest stabilny: jeżeli
będzie dobrze obslużony – na pewno wróci!
Czy jesteście świadomi tego, iż wprowadzenie strefy
uzdrowiskowej w Szklarskiej Porębie Średniej i Dolnej
będzie kołem zamachowym rozwoju naszego miasta?
Porównajcie tylko, jak rozwija się obecnie Świeradów
czy Czerniawa. Jesteśmy w stanie zmienić bieg historii! Dajcie nam szansę w obecnych wyborach. Dajcie
władzę ludziom, którzy to POTRAFIĄ!
UZDROWISKO przyniosłoby wymierne korzyści ekologiczne, spoleczne i ekonomiczne. Wody termalne
użyte jako nośnik ciepła i alternatywne, odnawialne
źrodlo energi – dostarczałyby ciepła do przynajmniej
1000 domostw Szklarskiej Poręby!!!
Tanie ciepło – około 40% tańsze niż gaz czy prąd!!!
Czysta ekologiczna energia jest w zasięgu naszej
ręki!!
MAMY WODY TERMALNE!!
MAMY BADANIA I POZWOLENIA!
Jest to wszystko w zasięgu ręki!!!
ZAUFAJCIE NAM!
Obecnie polityka unijna wspiera takie inwestycje.
I tak nasz rząd zobowiązał się, że do 2020 roku 20%
energii będzie pochodziło ze źrodeł odnawialnych.
Niskoemisyjna gospodarka jest w tej chwili preferowana. Jesteśmy w stanie sięgnąć po dotacje i subwencje na ten cel!!! POTRAFIMY TO ROBIĆ!
NASZA KANDYDATKA JEST LIDERKĄ W POLSCE W POZYSKIWANIU ŚRODKOW NA TEN CEL!!!!
JESTEŚMY W STANIE WYRWAĆ SZKLARSKĄ PORĘBĘ
Z MARAZMU I DEGRENGOLADY!
Joanna Misiewicz-Krogsgaard – kandytatka na Burmistrza Szklarskiej Poręby już od 20 lat zajmowała się tym
tematem. TO Z JEJ INICJATYWY i na jej koszt zostały
zrobione kosztowne badania w Szklarskiej Porębie. To
z jej inicjatywy byli tu sprowadzani eksperci z całego
świata w tym temacie. Do tej pory słyszeliśmy tylko,
że „może” są gorące źródła. Już 100 lat temu Niemcy
też tak twierdzili. Tutaj cytat z gazety lokalnej z 1927
roku. Wielokrotnie usiłowano udowodnić istnienie tych
wód w Szklarskiej Porębie. W latach 70 tych były rownież badania prowadzone przez zespół naukowców. W
2011 roku z inicjatywy Ministerstwa Ochrony i Środowiska powstał kolejny projekt badawczy. Projekt ten
zatrzymano ze względu na koszt. Dopiero z INICJATYWY naszej kandydatki Joanny Misiewicz-Krogsgaard
zostały zrobione kosztowne badania, które JEDNOZNACZNIE POTWIERDZIŁY fakt:
SZKLARSKA STOI NA WODACH TERMALNYCH!
Mamy rownież badania leczniczego składu tych wód.
Możemy zbudować tu UZDROWISKO.
5
HORROR Z WODĄ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE!!!
HORENDALNE RACHUNKI ZA WODĘ O WĄTPLIWEJ JAKOŚCI,
CZYLI JAK KSWIK KASUJE NAS ZA WODĘ!!!
Od jakiegoś czasu pilnie śledzę rachunki z KSWIK – kolejnej spółki celowej, w której Urząd Miasta jest udziałowcem. RACHUNKI TE SĄ W STANIE PORÓŻNIĆ KAŻDĄ
WSPÓLNOTĘ – OD MIESZKANIOWEJ PO MAŁŻEŃSKĄ!!!
I tak – w maju miałam do zapłaty przeszlo 54 000,- złotych. OSTRZEGAM. Trzeba mieć silny system nerwowy
– żeby przeżyć otwarcie rachunku z KSWIK. Jego treść
jest zdecydowanie tylko dla zdrowych i dorosłych!!
Prowadzę hotel i budowę. Najpierw podejrzewałam,
że moi budowlańcy zużywają tyle wody. Potem myslałam, że to turyści. Na końcu podejrzewałam swojego syna – tłumacząc mu stare polskie porzekadło: że
„częste mycie skraca życie”. W końcu sama zaczęłam
podejrzewać siebie i oszczedzać na wodzie. No, ale
kiedy rachunki były po prawie 10 tys. zł miesiecznie
postanowiłam zwrocić się do KSWIK o dokładny pomiar. Okazało się, że pomiar elektroniczny był... 10
razy większy niż rzeczywiste zużycie. Z poczatku
uważalam, że takie historie tylko mnie się przytrafiają,
ale wkrótce zaczęłam poszerzać krąg moich znajomych
o tych, którzy mają tak samo wysokie rachunki jak ja.
I tak zaczęliśmy na wyścigi prownywać naszą korespondencję z KSWIK. Wkrótce okazywało się, że ci,
którzy jeszcze nie byli fanami naszego klubu, nie zwrócili uwagi, ile płacą za wodę. Oni jeszcze nie porównali
cen prądu i gazu z cenami wody w Szklarskiej Porebie.
Ale kiedy to porównanie tylko zrobili – witaliśmy ich
w naszym klubie. Kiedy już myślałam, że doszliśmy do
konsensusu z KSWIK (po pierwszej korekcie), zaczęłam
dostawać nowe rachunki z KSWIK. Były one trochę niższe od tych pierwszych, ale za to w równych miesięcznych kwotach. Zaczęłam spekulować, czy to my aby
zużywamy każdego miesiąca jednakową ilość wody
– bo rachunki były podejrzanie identyczne?
Coż – z KSWIKiem pod rządami pani Rychter (tej z DYNASTII panującej w Jeleniej Górze: ZAWIŁA – RYCHTER) nie ma żartów. Dostałam pismo, że jeżeli nie
zapłacę wymaganych kwot – woda będzie odcięta w
hotelu. Udałam się więc do KSWIK-u, lecz Pani Rychter była nieugięta – woda będzie na pewno odcięta,
jeżeli nie zapłacę wymaganej przez KSWIK kwoty...
Dziś dostaję nowe rozliczenie, nowy odczyt. Nowe pismo, informujące o kolejnej korekcie za maj i zwrocie
pieniędzy po błędnych odczytach. Nikt mnie nawet
nie przeprasza z tego tytułu.
Są kraje, w których woda jest podstawowym dobrem
narodowym i jest GRATIS! A nasza woda – o wątpliwej
jakości nie powinna być w ogóle sprzedawana!!! Gmina
powinna czym prędzej pożegnać się z KSWIKIEM.
A Burmistrz naszego miasta na spotkaniach z mieszkańcami nadal chwali się, że „RUCH TURYSTYCZNY
W MIEŚCIE WZRÓSŁ – bo zużycie wody wzrosło”.
Fantastycznie wiarygodny współczynnik pomiaru ruchu turystycznego w rękach obecnego burmistrza...
GRATULACJE!!
Jeżeli Państwo macie podobne traumatyczne przeżycia, zapraszamy do naszego fanklubu KSWIKA. Adres:
Szklarska Poreba, ul. 11 Listopada 18, Hotel Szklarka.
Prowadzimy terapie i sesje grupowe pod tytułem” BEZ
MYDŁA I WODY” – czyli jak KSWIK kasuje nas za wodę...
Póki co, sprawdźcie rachunki za wodę!
KOLEJNA TRUJĄCA BEZCELOWA SPÓŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Ludzie nie pijcie tej wody!!!
KOLEJNA TRUJĄCA BEZCELOWA SPÓŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Szklarska PorĘba sŁynie z piĘknego wodospadu KamieŃczyka. KtoŚ, kto mieszka na nizinach pewnie z zazdroŚciĄ patrzy na to nasze
naturalne bogactwo. Mieszkamy u ŹrodeŁ
tego bogactwa. PiĘkne krajobrazy, wartkie
potoki, krystalicznie czysta woda – cudna
natura, ktÓra zachwycaŁa od pokoleŃ.
Właściwie niewiele osób jest w stanie wyobrazić sobie
to, o czym napiszemy poniżej. Bo czy można sobie wyobrazić, że ludzie ludziom gotują ten los? Czy można
sobie wyobrazić, że pod okiem naszych rządzących i
za ich wiedzą jesteśmy systematycznie podtruwani?
Czy można sobie wyobrazić inne miejsce na ziemi,
gdzie taka informacja jest skrzętnie ukrywana przed
mieszkańcami i własnymi wyborcami? Dlaczego Bur-
6
mistrz Szklarskiej Poręby mając na uwadze ochronę
zdrowia ludzkiego nie ostrzegł nas i nie poinformowal
o tej wiedzy? Już od 2012 roku Burmistrz Szklarskiej
Poręby znał stan skażenia wody i znał przyczynę tego
skażenia. Dlaczego nie było reakcji? Dlaczego mieszkańcy tego miasta są informowanu o kolejnych bezcelowych SPÓŁKACH i utopijnych inwestycjach Burmistrza i Rady Miasta, a nie są informowani o tym, że
woda w mieście jest skażana?
Jest to coś niewyobrażalnego: pod okiem PANUJĄCYCH i za ich wiedzą trwa proceder niszczenia naszego zdrowia. Czy wiecie, jak wygląda uzdatnianie
wody w Szklarskiej Porębie?
Czy wiecie, że KSWIK dostaje kary od zatruwania?
Czy można sobie wyobrazić fakt, iż systematycznie jesteśmy karmieni – a raczej pojeni wodą z truciznami?
Czy wiecie, ze Urząd Miasta jest o tym informowa-
ny – a my nie??? Czy wiecie, że skażenie wody chlorem powoduje raka?? Czy wiecie, ze skażenie naszej
wody pitnej glinem (aluminium) powoduje między
innymi chorobę Alzheimera? Aluminium gromadzi się
w mózgu, co zdaniem biochemików może prowadzić
do choroby Alzheimera (obumieranie mózgu, początkowo objawiające się zaburzeniami pamięci, potem
między innymi niepokojem, zaburzeniami orientacji
i depresjami). Zatrucie aluminium i jego następstwa:
• obstrukcja
• choroba Alzheimera
• silne pocenie się
• osłabienie
Leśny Domek (bajeczna nazwa) – to największe ujęcie
zaopatrujące Szklarską w wodę. Prawie 2/3 miasta
korzysta z tego ujęcia wody. Korzystają mieszkańcy
i turyści. Poniżej ionformujemy o wynikach badań tej
stacji uzdatniania wody.
Już w październiku 2012 SANEPID stwierdza odchylenia od normy w zawartości glinu (aluminium) w ujęciach wodnych Leśny Domek oraz Chopina 2.
Sanepid nakłada karę 50.000,- złotych na KSWIK,
informuje o postępowaniu egzekucyjnym oraz nakazuje KSWIK zapewnienie właściwej jakości wody pitnej w wodociągu publicznym w Szklarskiej Porębie.
KSWIK odwleka egzekucję i dostaje nowy termin na
zapewnienie właściwej jakości wody... do 31.12.2014
roku! Poczytajcie więcej na OBUDŹ SIĘ SZKLARSKO!
Przeklnijcie tę informację – ale nie popijajcie wodą
z kranu!!!
Otwartość
na nowe inwestycje
podnoszące atrakcyjność turystyczną miasta
Sąsiednie Gminy już przegoniły nas w organizacji atrakcji dla ruchu turystycznego i wzbogacaniu infrastruktury turystycznej. Świeradów ma gondolę, Karpacz ma deptak, Kowary będą budować wyciągi narciarskie na przełęczy Okraj i łączyć się
z Czechami. Jeżeli Karpacz zrealizuje pomysł tunelu pod Śnieżką – to zostaniemy daleko w tyle. Musimy podjąć tę rywalizację, zdobyć
środki zewnętrzne na te cele. Dotychczasowa polityka rządzących w Szklarskiej Porębie chwalenia się zaciąganymi kredytami
i transferami na Spółkę Sport, która nie stworzyła żadnego majątku trwałego. Ta utopia To bezpośrednia droga do bankructwa
i utraty szans. NIE WOLNO Iść Tą DROGą panie Pius Rosik i koledzy! Jeżeli nie będziemy inwestować w atrakcje turystyczne –
zostaniemy zaściankiem Polski. Nasi sąsiedzi przegonią nas, a my nie zdażymy już wsiąść do tego pociągu!!!
Co my mamy?
Mamy unikalne walorty turystyczne w mieście. Mamy
trasy biegowe, mamy kolonię artystów, mamy mikroklimat alpejski, mamy międzynarodową drogę do Czech
oraz bliskość 3 lotnisk międzynarodowych. Infrastruktura turystyczna to baza noclegowa, baza gastronomiczna, obiekty sportowe, obiekty kultury, szlaki piesze oraz
trasy narciarskie i rowerowe.
O ile wielu prywatnych inwestorów radzi sobie
z własną bazą hotelową czy gastronomiczną, o tyle
gmina nie nadąża za duchem czasu, potrzebami i
trendami w turystyce. Nie nadąża nawet za sąsiednimi
gminami. Ogólnodostępna infrastruktura miasta w postaci obiektów sportowych, galerii, wystaw i innych
atrakcji turystycznych jest za uboga, wyeksploatowana i często już nieatrakcyjna. Miasto i gmina musi
wspierać lokalnych inwestorów i rozwijać ogólnodostępną bazę turystyczną. Muszą powstawać ciekawe
inwestycje ze wsparciem zewnętrznym, aby Szklarska
Poręba znów rozkwitła. Musimy postawić na masowość
imprez oraz powszechność. Idziemy w kierunku imprez
dla wszystkich, a nie tylko dla wyczynowców.
TAK, TAK, TAK – dla rozwoju infrastruktury Szklarskiej Poreby – 3 x NIE dla budowy „sypialni”
w Jakuszycach! Infrastruktura turystyczna naszego
miasta ma służyć zaspokajaniu potrzeb turystów
związanych z bierną i aktywną turystyką. Gmina
powinna ubiegać się o środki zewnetrzne na hale
sportowe ogólnie dostępne, na skocznie, na obiekty
kultury takie jak kino, na galerie, wystawy, parki itp.
Powinnismy inwestować w trasy rowerowe, punkty
widokowe, galerie i domy kultury. Wzbogacimy wówczas naszą ofertę turystyczną i przyciągniemy rzesze
turystów.
To jest w programie KWW Mieszkancy!!! O to bedzie zabiegać nasza kandydatka na burmistrza
Joanna Misiewicz-Krogsgaard!
URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM
Jako urzędnik będę stwarzać przyjazne warunki
do prowadzenia przez Mieszkańców działalności
gospodarczej. Nie zamierzam ubiegać się o kilkunastotysięczną pensję, jaką pobiera obecny
burmistrz. Będę wnioskować do Rady Miejskiej
o najniższe z możliwych wynagrodzenie za pracę.
Nie przychodzę tu po to, aby zarabiać – ale działać! Pieniądze, które mogłabym otrzymywać będą przeznaczone na płace dla brakujących w gminie specjalistów od
pozyskiwania środkow unijnych i rządowych. Będę dbać
o to, aby Mieszkańcy odwiedzający Urząd otrzymywali
życzliwe i kompetentne porady oraz pomoc w rozwiązywaniu swych problemów.
Po wyborach – to mieszkańcy sa moimi szefami – a nie
partia polityczna! Urząd będzie składał się z fachowców
a nie RODZIN czy PARTII! Jestem za udzieleniem większych kompetencji i uprawnień urzędnikom w urzędzie
– ale równoczesnie większej odpowiedzialności. Wielu
z nich będzie „z upoważnienia burmistrza” podejmować
decyzje. Co oznacza, ze Burmistrz od tego momentu zajmie się strategią gminy oraz wyznaczaniem kierunkow i
sposobów rozwoju oraz efektywnego działania i organizacji. Nie moze tak być, ze każde pismo jest podpisywane przez burmistrza. To po co jest reszta załogi? Chcemy
mieć zadowolonych i szybko obsłużonych petentów
i mieszkańców. Nie mogą oni czekać miesiącami na załatwienie sprawy. Czas – to pieniądz więc szanujmy się
nawzajem. Stworzymy nowy system obiegu dokumentow i informacji w urzędzie. Będzie to system informatyczny, który usprawni i skróci termin oczekiwania na
decyzje. System ten obejmie wszystkich mieszkańcow
i podmioty gospodarcze. Urzędnik załatwiający sprawę
wpisze ją do systemu, poinformuje o podjętych działaniach i sposobie załatwienia. Ten sam urzędnik będzie
podejmował decyzje, z których będzie rozliczany. Każda sprawa będzie zarejestrowana w komputerze. W
ten sposób ewentualna skarga od mieszkańcow będzie
błyskawicznie rozpatrywana i kontrolowana. Urzędnicy
będa mieć kompetencje – ale i dużą odpowiedzialność!
Kryterium pracy w naszym urzedzie bedzie FACHOWOŚĆ, a nie koligacje rodzinne czy tez partyjne! To kryterium pozwoli fachowcom na stabilną pracę w urzędzie – niezależnie od wyborów i opcji politycznych. Taki
system da rownież ciagłość pracy. W rezultacie lepszą
jakość pracy i lepsze wyniki. Nie może tak być, że kasa
jest czynna tylko kilka godzin dziennie. Czas otwarcia
kas - ma być dostosowany do poptrzeb pracujących petentów – a nie budżetu gminy. W tej chwili brak jest w
gminie specjalistow od pozyskiwania srodkow unijnych.
Uważam to za wielki blad ekipy rządzącej. Było tyle
możliwości. Było wiele unijnych konkursów i konkurencji – aby nasze miasto sie rozwijało i piękniało. Niestety,
brak wyobraźni i umiejętności obecnej ekipy rządzącej
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych pozostawił nas
w tyle.
Program KWW MIESZKANCÓW – jest RADYKALNYM
programem zmian w Szklarskiej Porebie. Aby program
ten zrealizować – musimy siegnać po środki zewnętrzne, po subwencje, dotacje, fundusze, sponsoring
itp. Nie ma zgody na dalsze zaciąganie kredytów na
pokrycie strat spółek celowych – jak spółka SPORT!
Obecna ekipa chwali się zdolnością kredytową – a nie
chwali się zdolnością do pozyskiwania środków unijnych, których nie trzeba zwracać!!!
Joanna Misiewicz - Krogsgaard
7
TURYSTYKA I SPORT
PRZEZ CAŁY ROK I CAŁĄ DOBĘ
TURYSTYKA
Goście odwiedzający Szklarską Porębę są zgodni: nasze Miasto ma ogromny, lecz niewykorzystany potencjał:
przyrodniczy, klimatyczny , krajobrazowy i ludzki.Poencjal ten nalezy tak wykorzystac aby turystyka kwitla caly
rok – nie tylko podczas szczytow sezonowych. Nalezy tak przygotowac baze i oferte turystyczna aby Szklarska
Poręba kojarzyŁa się nie tylko z sezonem zimowym i nartami ale byla rowniez atrakcyjna w innych porach roku.
Dlatego jest istotne urozmaicenie infrastruktury
i bazy turystycznej. Chodzi o to, aby zrożnicowana
i nowoczesna infrastruktura turystyczna przyciągała nowych klientów. Genialne, transgraniczne
położenie Szklarskiej Poręby – w poblizu trzech
miedzynarodowych lotnisk w Pradze, Wroclawiu
czy Dreźnie – stwarza idealne warunki do wypromowania naszego miasta na MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BIZNESOWE lub KONFERENCYJNE.
Wówczas moglibyśmy zawalczyć o nowego klienta
z dużym portfelem. To samo dotyczy organizacji
dużych miedzynarodowych imprez kulturalnych –
typu festiwali czy miedzynarodowych koncertów.
Idealne warunki komunikacyjne stanowią wielką
zaletę zwiazaną z położeniem naszego miasta i jego
atrakcji turystycznych w sąsiedztwie dużych zagranicznych skupisk demograficznych jak Praga, Berlin,
Lipsk czy Drezno. Miasto winno stwarzać warunki
dla rozwoju działalności gospodarczej, w tym szczególnie rozwoju ogólnodostępnej bazy turystycznej
przede wszystkim dla turystyki masowej.
Dostępne, finansowe środki unijne są szansą na
uatrakcyjnienie oferty dla naszych gości – bez obciążania budżetu gminy i mieszkanców. Są możliwością na dokonanie skoku cywilizacyjnego w
zakresie turystyki będącej podstawą egzystencji naszego miasta i większości mieszkańców. Ze względu na niespotykane walory turystyczne Szklarskiej
Poręby mamy dostęp do różnych programów unijnych. Powinniśmy wykorzystać tę szansę.
Wraz z grupą, głównie młodych kandydatów na
radnych z naszego Komitetu Wyborców ,,Mieszkańcy”
8
opracowaliśmy RADYKALNY program ratunkowo-rozwojowy dla turystyki. Jego zasadnicze elementy to poprawa ogólnodostępnej infrastruktury i
bazy turystycznej:
– utworzenie strefy uzdrowiskowej w oparciu o walory klimatryczne i zasoby leczniczych wód radoczynnych i termalnych dla rejonu Szklarskiej
Dolnej i Średniej, co spowoduje ożywienie gospodarcze tych rejonów Miasta i nowe miejsca pracy.
Hotele i pensjonaty będą mogły
podpisywać lukratywne kontrakty.
Zdecydowanie wydłuży się pobyt
turystów w Szklarskiej Porębie, co
wpłynie korzystnie na rentowność
lokalnych przedsiębiorstw. Przyciągnie nową klientelę do miasta:
kuracjuszy, ludzi starszych i turystów zorientowanych na odnowę
biologiczną.
Tego typu goście przebywają o wiele dłużej w mieście niż goście weekendowi. Status uzdrowiska spowoduje rozwój usług komplementarnych, stworzy nowe miejsca pracy
i zatrzyma młodych ludzi.
– budowa deptaka na ulicy Jedności
Narodowej. Deptak będzie przyciągal rzesze turystów do lokalnych restauracji, kafejek i sklepów. Deptak
przedluzy dzien turysty i zdecydowanie upiększy
nasze miasto, które będzie tetnić życiem cały rok.
– realizacja projektu budowy przeciwpowodziowo-rekreacyjnego zbiornika wodnego na rzece
Kamiennej w pobliżu Jakuszyc, co wzbogaci i rozszerzy na cały rok ofertę turystyczną Szklarskiej
Poręby. Będzie to jedyny akwen wodny w pobliżu Szklarskiej Poręby, gdzie będzie można latem
uprawiać sporty wodne typu: żaglówki, surfing,
narty wodne i pływanie. Otoczony małą infrastrukturą przyciągnie rzesze turystów polskich
jak i zagranicznych – ze względu na bliskość granicy czeskiej i niemieckiej. Zimą wokół zbiornika
wodnego będzie można przygotować pętle tras
biegowych – co zdecydowanie urozmaici ofertę
narciarstwa klasycznego.
– budowa całorocznego kompleksu sportowego
i rekreacyjnego-wyciągi, trasy narciarskie oraz
rowerowe w rejonie Góry Przedział – poza obszarem Karkonoskiego Parku Narodowego to
kolejny ambitny projekt, który wzbogaci ofertę
narciarstwa alpejskiego. Poprzez rozbudowę
tras narciarskich zwiększy się ich długość. Można będzie połączyć istniejące trasy zjazdowe
z Hali Szrenickiej i w ten sposób na jeden karnet
zwiększyć ofertę turystyczną. Musimy wychodzić na przeciw oczekiwaniom narciarzy – aby
nie „uciekli” oni do sąsiedniego Harrachowa
czy Rokitnicy – dlatego zamysł budowy nowych
tras narciarskich na górze Przedział wiąże się
z możliwością ich preparowania. Góra Przedział
znajduje się poza parkiem narodowym. Musimy
dostosować nasze trasy zjazdowe do międzynarodowych standardów. Będziemy wspólnie
z Karpaczem występować o zmianę przepisów
w tym zakresie.
– budowa wież i punktów widokowych w najatrakcyjniejszych miejscach Miasta oraz podświetlenie
najcenniejszych obiektów architektonicznych
i przyrodniczych – jest to ewidentne przedłużanie
dnia turysty. Możliwość spacerów wieczorami.
Nowy estetyczny wizerunek miasta.
– Stworzenie wielofunkcyjnego domu kultury,
gdzie będą galerie, biblioteka, sala kongresowa, kino, wystawy i pracownie – umożliwi spedzenie czasu wieczorami dla turystów
i mieszkanców.
– Będziemy pomagać i stwarzać godne warunki
pracy lokalnym artystom. Stanowią oni nową
MARKĘ Szklarskiej Poręby i są do tej pory niezagospodarowanym kapitałem ludzkim. Należy
docenić ich tworczość, która może przyciągnać
do miasta turystów z innej półki. Nasze miasto
powinno być postrzegane jako kolebka koloni
artystycznych.
– Stworzenie interaktywnej informacji turystycznej w widocznym miejscu miasta. Obecna informacja turystyczna i w takiej formie
w jakiej działa nie spełnia podstawowych funkcji
informacyjnych. Przede wszystkim trudno jest turystom znaleźć to miejsce. Poza tym interaktywna
informacja turystyczna obejmowałaby całą bazę
turystyczną miasta. W sposób nowoczesny, szybki i skuteczny – turtysta orientowałby się, gdzie
są wolne miejsca noclegowe, gdzie warto spedzić
czas wieczorem, jakie atrakcje turystyczne Miasto
i okolica mu oferują. Szyldy i napisy w jezykach
obcych w wielu miejscach miasta.
Realizacja tych głównych przedsięwzięć będzie do
Szklarskiej Poręby przyciągać przez cały rok turystów i wydlużać dzień turysty. Atrakcyjna infrastruktura turystyczna wzbogaci ofertę turystyczną
wielu lokalnych przedsiębiorstw i podniesie ich
rentowność. Wzrośnie zatrudnienie w uslugach turystycznych – co podniesie również poziom życia
mieszkanców.
SPORT
Szklarska Poręba jest miastem posiadającym wyjątkowe
walory sprzyjające rekreacji i uprawianiu sportów.
Ich umiejętne wykorzystanie oznacza rozkwit dla
miasta i wzrost naszej konkurencyjności w regionie.
Panuje tu specyficzny mikroklimat wynikający z wysokości nad poziomem
morza oraz wysokiej zawartości ozonu w powietrzu. Od lat sportowcy
chętnie wybierają to miejsce trenując pod kątem zwiększania wydolności
organizmu. Osiągają tu lepsze wyniki niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Dodatkowo lokalizacja Szklarskiej Poręby na styku dwóch pasm górskich jest
znakomitym punktem wyjściowym do uprawiania wszelkich form aktywności fizycznej, które możemy zaoferować.
Aktywne spędzanie czasu w połączeniu z tutejszym urzekającym krajobrazem to naszym zdaniem najlepsza zachęta dla turystów z całego świata, by
odwiedzać Szklarską Porębę. Jednocześnie mamy odczucie, że ten ogromny potencjał jest póki co słabo wykorzystywany. Przed nami perspektywa
zmiany tej sytuacji.
Zdecydowana większość naszego programu oparta jest o DIALOG Z LUDŹMI
uprawiającymi wszelkie formy aktywności sportowej, jakie można tu uprawiać. Wychodzimy z założenia, że to te środowiska wiedzą najlepiej, co
trzeba zrobić, aby stworzyć dogodne warunki rozwoju poszczególnych dyscyplin. Mądre wykorzystanie tych atutów to jednocześnie wielkie wyzwanie
i ogromna szansa dla miasta. Kładziemy nacisk na stworzenie oferty całorocznej aby wyeliminować tzw. „martwy sezon”, z jednoczesnym poszanowaniem naturalnego środowiska. Nasza propozycja obejmuje rekreację,
uprawianie sportów na poziomie amatorskim i zawodowym, organizowanie
zawodów różnej rangi, sporty masowe i sporty ekstremalne.
Najważniejszy pomysł, który chcielibyśmy wprowadzić w życie to zbudowanie alternatywnego ośrodka sportowo rekreacyjnego na Górze Przedział. To
niewątpliwie duże i trudne przedsięwzięcie lecz otwierające wiele możliwości o charakterze strategicznym dla miasta. Przede wszystkim jest to miejsce
poza obszarem Parku Narodowego. Fakt ten znacznie ułatwia działania na
etapie budowy jak i użytkowania obiektu. W perspektywie ośrodek ten jest
konkurencją dla Ski Areny Szrenica, korzystnie wpływając na ceny i jakość
usług, jak również jest łącznikiem pomiędzy Ski Areną, a Jakuszycami. Tak
więc powstanie tam nowoczesny wyciąg i trasy zjazdowe, tor saneczkowy, profesjonalny snowpark i skocznia narciarska. Okolice Góry Przedział to
również nowe możliwości dla skitouringu. W sezonie letnim do dyspozycji
będą rowerowe trasy zjazdowe typu downhill o różnej skali trudności oraz
stok przystosowany do uprawiania moutainboardingu i grasski. Można tam
również wytyczyć malownicze trasy rowerowe typu single track. Ośrodek
będzie również zawierał inne elementy niezbędne do właściwego funkcjonowania, takich jak: parking, restauracja, wypożyczalnia & serwis sprzętu, etc.
Nasze działania będą polegać na wspieraniu wszelakich inicjatyw sportowo-rekreacyjnych jak np. paintball, obozy kondycyjne etc.; otwartości na
organizowanie zawodów amatorskich i zawodowych; propagowaniu sportów popularnych takich jak: bieganie, kolarstwo górskie i narciarstwo. Zamierzamy wspierać rozwój sportów ekstremalnych takich jak kajakarstwo
górskie oraz mającą wieloletnią i bogatą tradycję wspinaczkę skałkową.
Zapewnimy bezpieczne górki saneczkowe dla najmłodszych w centrum
miasta.
Obmyślamy też koncepcję, polegającą na zbudowaniu miejskiego centrum
sportów motorowych. W skład wchodził by tor motocrossowy, tor do jazdy
quadami dla dorosłych i mini tor dla dzieci oraz trial-park. Mamy świadomość, że taka atrakcja łączy się z hałasem, dlatego zamierzamy zaproponować kilka miejsc usytuowania takiego centrum i omówić je szerzej w
dialogu z mieszkańcami. Naszym zdaniem jest to pomysł, który ma szanse
na znaczne podniesienie atrakcyjności np. Szklarskiej Poręby Dolnej, gdyby
tam został zrealizowany. Nie ma wiele takich miejsc w naszej okolicy, jest
to pewny sposób na pozyskiwanie klientów nawet z Czech czy z Niemiec.
Jest to również forma rozwiązania problemu rozjeżdżania lasów i górskich
traktów przez grupy zmotoryzowanych, którzy chcąc gdzieś pojeździć nie
mają na tą chwilę żadnej alternatywy.
Budowa
sypialni
w Jakuszycach???
Obecna polityka turystyczna prowadzona przez urząd to
polityka zakładania celowych i bezcelowych spółek, które
w imię rzekomych dobrych intencji prowadza nas jak stado
w kierunku zadłużania budżetu MIASTA.
Pompowanie pieniędzy podatników w tak zwana spółkę SPORT (opublikowany wykaz
transakcji rezultatów ekonomicznych tej spółki) oraz chęć utworzenia kolejnej spółki celowej na Polanie Jakuszyckiej to tylko przykłady.
Listy intencyjne rządzących i przyjmowanie tak zwanych prezentów w postaci inwestycji Urzędu Marszałkowskiego, która na zawsze i bezpowrotnie zmieni oblicze i charakter Jakuszyc i Szklarskiej Poręby – to ostatnie poczynania władzy NASZEGO MIASTA.
Bez konsultacji społecznych z mieszkańcami podejmowane są karkołomne decyzje na
kruchych przesłankach ekonomicznych i społecznych. Konie trojańskie w przeszłości też
były podarunkami. Dążenie rządzących Szklarską Porębą do podpisania kolejnej umowy
spółki celowej, która ma zawiadywać olbrzymią inwestycją w Jakuszycach i transferować
olbrzymie pieniądze: 70 milionów złotych na cele, które niekoniecznie wpasowują się
w lokalne interesy MIESZKAŃCÓW i MIASTA. Prezes takiej spółki będzie pewnie zarabiać
tyle, ile kosztuje roczne utrzymanie tras w Jakuszycach. Szklarska Poręba to spora baza
turystyczna, która należy efektywniej wykorzystywać - a nie budować dla niej konkurencje w Jakuszycach. Po co nam „sypialnia” w Jakuszycach? Po co cale miasteczko turystyczne budować w Jakuszycach? Przecież wówczas przeniesiemy ze Szklarskiej Poręby
odium i nacisk na turystykę do Jakuszyc oraz Harrachova.
Czy chodzi o to aby wspierać hotelarzy i restauratorów z Harrachova a zabierać chleb
i zyski lokalnym przedsiębiorcom ze Szklarskiej Poręby? Naiwnym tłumaczeniem rządzących jest, iż ze względów ekonomicznych będzie budowany hotel przy trasach biegowych oraz, że ten hotel zarobi na pozostałą infrastrukturę sportowa. Tak jak połączenie
spółki SPORT z Maraton ma naprawić dramatyczną sytuację finansową i sprawić, że spółka SPORT przestanie przynosić straty.
Absurdem jest zakładanie czegoś tak irracjonalnego. Jeżeli hotel w Jakuszycach będzie
rentowny i zarobi tylko sam na siebie - będzie to sukcesem. Kto będzie tym hotelem zarządzać? Może NASZ lokalny ekspert od wielu spraw w tym między innymi od turystyki,
którego owoce pracy widzimy dookoła NAS i do tego znamy już katastrofalne wyniki
spółki SPORT.
Jaki będzie cel kolejnej bezcelowej spółki, która burmistrz forsuje??
Czy rządzący nie biorą pod uwagę, że w przyszłości Urząd Marszałkowski może się "znudzić" i sprzedać większościowy pakiet udziałów dotyczący Polany Jakuszyckiej?
Jakie wówczas będą skutki ekonomiczne i społeczne dla NAS MIESZKAŃCÓW?
Więc jakie są prawdziwe powody dla których burmistrz i radni podejmują takie decyzje????
9
CUD GOSPODARCZY
w szklarskiej Porębie!!!
FUZJA MARATON ZE SPÓŁKĄ SPORT
czy WIÓDŁ ŚLEPY KULAWEGO?
Po co te karkołomne zabiegi??? Czy ktoś z Was jest w stanie odpowiedzieć na następujące pytanie: Po co Spółka Sport, której 100% właścicielem
jest gmina ma się połączyć ze spółką Maraton??
http://www.krs-online.com.pl/sport-szklarska-poreba-sp-z-o-o-krs-654648.html
http://www.krs-online.com.pl/przedsiebiorstwo-maraton-sp-z-o-o-krs-85920.html
Tak wynika ze... sprawozdania 2013 opublikowanego przez prezesa SPÓŁKI SPORT.
https://www.facebook.com/ObudzSieSzklarsko/photos/pb.361210627374588.
-2207520000.1414689164./361800327315618/?type=3&theater
Pan Jaśkowiak przyznaje w tym sprawozdaniu, że spółka SPORT przynosiła przez
wszystkie lata straty. Tak też było: strata za 2011,2012,2013... i pan prezes rozbrajająco przyznaje, że w przyszłości też będzie przynosić straty.
W normalnym obiegu gospodarczym jest tak, że jeżeli spółka (zoologiczna) przynosi przez 3 lata straty – to się ją likwiduje. A tu NIE! Tu mamy kolejny karkołomny
zabieg, kolejnego konia trojańskiego, jakiego rządzący gminą nam zafundowali.
Teraz będzie fuzja ze spółką Maraton – tak jak pan prezes Jaśkowiak obiecuje w
sprawozdaniu finansowym 2013. W fuzji tej upatruje cudu gospodarczego: nagle
dwa minusy mają dać plus!? Czy nie jest to wspaniałe? Czyli co – spółka Maraton,
która też leci na stratach, będzie pokazywać światło w tunelu? Czy nie jest to
przysłowiowa kombinacja na zasadzie: wiódł ślepy kulawego??
Jakie mamy jako mieszkańcy gwarancje, że ta kombinacja alpejska dwóch spółek
na minusie da w rezultacie plus??? Publiczne pieniądze to NASZE PIENIĄDZE!!!
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=save&id=2355&
bar_id=1743
Wczoraj 30 października proszę bardzo: 1 milion 450 tysięcy złotych poz. 52 z
linku poniżej. Dacie wiarę.
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8297&bar_id=5954
Miejmy nadzieję, że nie chodzi tutaj o wybory Pana prezesa spółki SPORT na prezydenta Poznania, bo przecież czy Puchar Świata odbędzie się w przyszłości to nic
nie wiadomo na dzień dzisiejszy.
10
Do tej pory właściciele spółki starali się rozcieńczać straty spółki SPORT w ponizszy sposób:
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=3661&bar_id=2594
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=2846&bar_id=2082
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=5169&bar_id=3675
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=5036&bar_id=3359
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=4638&bar_id=3268
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=4496&bar_id=3178
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=7134&bar_id=5103
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6966&bar_id=4975
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6965&bar_id=4974
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6449&bar_id=4629
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=6142&bar_id=4427
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8157&bar_id=5827
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=7725&bar_id=5535
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=7353&bar_id=5248
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=7280&bar_id=5189
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=7194&bar_id=5132
Gmina od samego powstania spółki SPORT przekazywała ogromne kwoty do tej
spółki. Robiła to w sposób regularny. Aby było to możliwe gmina bezustannie
podnosiła kapitał własny w spółce SPORT. Po co były te zabiegi? A no po to aby
pokrywać straty spółki SPORT, która została powołana do organizacji Pucharu
Świata, za który i tak płaci gmina czyli MY WSZYSCY. W ten sposób spółka SPORT
jest też wiarygodna wobec banków. Czy dużo jest takich spółek zoologicznych na
rynku, w których główny udziałowiec dobrowolnie podnosi kapitał własny kiedy
spółka leci na stratach? Może wy znacie takie przypadki – bo my nie! Więc po to
aby pokrywać straty w spółce SPORT gmina pompuje NASZE pieniądze z budżetu
i zadłuża siebie, to znaczy NAS?
A teraz wracając do kombinacji alpejskiej: SPORT / Maraton. Czy teraz gmina przekaże aportem do spółki SPORT - odzyskane od Maratonu środki trwałe? Jeżeli
tak - to w bilansach spółki SPORT mogą one ewentualnie rozcieńczyć oczekiwaną
stratę z roku 2014? To okaże się niestety dopiero po wyborach.
Czy nie chodzi teraz o to, aby dzierżawiony do tej pory przez spółkę Maraton
obiekt, miasto jako właściciel przekazało spółce SPORT, a ta włożyła jako aport
do spółki Maraton lub innego nowego podmiotu. Przy takiej układance Maraton
już nie dzierżawi obiektów, a staje się jego właścicielem lub udziałowcem, a 600
tysięcy przyznane od miasta jako zwrot nakładów chętnie weźmie zwiększając
aktywa lub kapitał.
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=8298&bar_id=5955
Wtedy powstałby kolejny cud gospodarczy: stadion, budynki weszłyby w aktywa
by rozcieńczać kolejne straty spółki SPORT w przyszłości??? Czy mamy kolejny
przejaw cudu w Szklarskiej Porębie? Mamy! Mamy na pewno kolejnego konia
trojańskiego – jakiego gmina nam zaparkowała na kolejne lata?
Gmina przyjęła uchwałę w dniu 22.10.2014 przekraczając granicę ustaloną w budżecie Miasta o prawie 600 tys. złotych – po to tylko aby spłacić nakłady poniesione przez spółkę Maraton na dzierżawionym obiekcie.
Po co rządzący tak się spieszą z tym???
Czy jest to aby najważniejsze działanie na ten czas dla NAS Mieszkańców Miasta???
Czy czasami nie jest to złośliwy prezent dla kolejnego burmistrza po obecnym
Sokolińskim??? A co Wy o tym sądzicie???
Co sądzą sami uwikłani w tą sprawę – jak burmistrz i rada miasta, którzy kontrolują pracę spółki SPORT. No i prezesa i innych członków zarządu komentarzy też
nie widać.
KWW ,,Mieszkańcy”
Maciej Wokan
40 lat, żonaty, dwoje dzieci, rzeźbiarz, Nagroda Ducha Gór 2010
za najlepszy produkt turystyczny od Wojewody Dolnośląskiego
- autorski projekt Magicznego Szlaku Ducha Gór w Szklarskiej
Porębie. Kształtowanie poprzez rzeźbę wizerunku Szklarskiej
Poręby Świeradowa Zzdroju (Szlak Magicznych Tajemnic) i Karpacza(szlak waloński). Absolwent szkoły rzemiosł artystycznych
w Cieplicach. Chciałbym zrobić : odpalenie pieca hutniczego w
hucie Julia oraz zrobić chodnik dla ludzi pomiędzy przedszkolem a przystankiem PKS.
Piotr Żak
41 lat, serwisant (branża budowlana), sukcesy; moim najwiekszym sukcesem jest rodzina, wykształcenie: średnie techniczne.
Co chciałbym zrobić: chodnik dla bezpiecznego spacerowania
przy ulicy Górnej, wiaty przystankowe na przystankach Szklarska Poręba Średnia, plac zabaw dla dzieci w pobliżu ulic: Górna,
Dolna, 11-go Listopada, Armii Krajowej, podjecie działań mających na celu likwidację linii wysokiego napięcia w Szklarkiej
Porębie Średniej i Dolnej
Adam Piszczek
Ireneusz Arkadiusz Kołcz
lat 43, były funkcjonariusz Straży Granicznej, obecnie emeryt
prowadzi własna działalność gospodarczą, kawaler, na dorobku,
wykształcenie średnie techniczne
-co chcę zrobić ? A co w tym mieście jest nie do zrobienia?
Lat 22, wykształcenie średnie.
Mieszkam w Szklarskiej Porębie od urodzenia. Jestem młodym,
energicznym człowiekiem. Bardzo chciałbym, żeby Szklarska
Poręba była miastem czystym, a w tej chwili temat zaśmiecenia
pozostawia wiele do życzenia. Inny problem to mała rzeczka
przy ulicy Turystycznej, która w czasie deszczu staje się dużą,
niebezpieczną rzeką. Chciałbym zwiększyć bezpieczeństwo
mieszkańców w przypadku dużych opadów.
Jan Mikołaj Jurkowski
31 lat, absolwent Politechniki Wrocławskiej - tytuł inżynier informatyki. Własna działalność gospodarcza otwarta z dotacji, w
2013 otrzymałem Bon Na Innowacje współpraca z Instytutem
Informatyki Politechniki Wrocławskiej z programu Innowacyjna Gospodarka Unii Europejskiej. Logicznie myślący, szukający
rozwiązania do końca, społecznik, chętnie pomagający. Cel:
rozkręcić turystycznie Szklarską, sprawić by wróciły lata braku
miejsc noclegowych i do tego powiększyć bazę noclegową oraz
doprowadzić by miejsc noclegowych brakowało nie tylko zimową porą. Poprawić stan dróg, chodników i przystosować je dla
niepełnosprawnych . Chętnie wysłuchać i pomóc mieszkańcom
w ich problemach.
Adam Bibik
Lat 26 , wykształcenie średnie. Szklarską Porębę odwiedzałem
od najmłodszych lat , a 2 lata temu zamieszkałem tu na stałe.
Pracuję w sklepie sportowym. Zauważyłem, że coraz więcej
młodych ludzi ucieka z tego miasta –chciałbym to zmienić.
Chciałbym, żeby w Szklarskiej Porębie Górnej i nie tylko nocą
ulice były oświetlone to wiele nie kosztuje a zachęca do spacerów i zwiększa bezpieczeństwo. Moim zdaniem odśnieżanie
miasta w zimie też pozostawia wiele do życzenia, a w miejscowości turystycznej mieszkańcy oraz turyści korzystają z wszystkich dróg a nie z wybranych.
Radosław Przybylski
wiek 36 lat, wykształcenie wyższe, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach.
Cele: zadbanie o estetykę i funkcjonalność Białej Doliny: ul. Demokratów (ławki i porządek po ruinach TBS-ów), ul. Krasickiego
(doprowadzenie do porządku i dbanie o teren wzdłuż drogi brukowanej łączącej Białkę z Centrum). Dla miasta – odciążenie portfela mieszkańców poprzez stworzenie referatu pozyskiwania
środków unijnych; podnoszenie atrakcyjności Szklarskiej Poręby
poprzez rozbudowanie oferty kulturalnej miasta, z szerokim
wykorzystaniem lokalnego potencjału; zagospodarowanie Góry
Przedział pod infrastrukturę sportowo-rekreacyjną; sprawna
komunikacja miejska.
Kamila Magdalena Naumowicz
26 lat, planowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.
Sukcesy: złoty i brązowy medal na Mistrzostwach Polski w Biathlonie, sędzia biathlonu i biegów narciarskich. Wykształcenie:
wyższe II stopnia pedagogiczne, specjalność resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym.
Beata Helena Naumowicz
47 lat, właścicielka firmy handlowej.
Kreatywna, uzdolniona artystycznie, pogodna, optymistyczna.
Wykształcenie: wyższe II stopnia pedagogiczne.
Bogusław Żakowicz
Lat 39.
Pełen energii i pasji, marzący o odzyskaniu przez Szklarską Porębę dawnej świetności.
Kamil Kasperowicz
Lat 31, wykształcenie średnie, instruktor.
Moje główne cele to:
– skuteczna i nowoczesna promocja miasta,
– zwiększenie atrakcyjności narciarstwa zjazdowego w Szklarskiej Porębie.
Arkadiusz Karpiński
Lat 22, wykształcenie średnie.
Zrobię wszystko żeby młodzi ludzie przyjeżdżali do Szklarskiej
Poręby i tu zostawali, a nie emigrowali.
Waldemar Czepiel
Lat 61, wykształcenie średnie
Jestem mieszkańcem Szklarskiej Poręby od urodzenia. Pracowałem
przy budowie obecnego „KRUSU„
Od 1977 roku prowadzę działalność gospodarczą. Przez ten okres
czasu zajmowałem się budowlanką, handlem, gastronomią, prowadziłem nad morzem w Dębkach całodobowy pub na plaży. Zimą jestem instruktorem narciarskim. Chciałbym zmienić oblicze naszego
miasta na ładne, zadbane, pełne zadowolonych mieszkańców.
Więcej informacji na: www.mieszkancy.info
TERAZ SZKLARSKA
BEZ KOMENTARZA!!!
Download

Poznaj prawdę - Szanowni MIESZKAŃCY Szklarskiej Poręby