KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Uzm. Ahmet Uğur DURU
Ünvan
Gıda Mühendisi
Telefon
Doğum Tarihi-Yeri
0 (232) 3880030-140
[email protected]
[email protected]
1975 - Uşak
Bölümü
Zirai Mücadele İlaçları
Birimi
Zirai Mücadele İlaçları Laboratuvarı
 Tarımsal ürünlerde pestisit kalıntıları
 Ülkesel maksimum kalıntı limitlerinin oluşturulması
E-mail
Çalışma Konusu
EĞİTİM BİLGİLERİ
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı
Lisans
Üniversite Adı
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı
Ege Üniversitesi
Gıda Bilimleri Anabilim Dalı / 2002
Ege Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü / 1998
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil/Derecesi
KPDS
57
İngilizce
ÜDS
61
YDS
TOEFL
IELTS
GÖREV YERLERİ (Tarih/Ünvan/Kurum)
1998-1998 / Şırnak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
1998-2000 / Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
2000-2000 / Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
2000-Devam / Mücadele İlaçları Bölümü- Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
DURU A. U., 2001, Seralarda Yetiştirilen Bazı Sebzelerde Pestisit Kalıntılarının Tayin Yöntemleri Üzerine
Araştırmalar, E.Ü. Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Proje No:98/MÜH/06, İZMİR.
KAYA, Ü., M. ERKAN, F.Ö.ALTINDİŞLİ, R. ALTINÇAĞ, A.U. DURU, 2001, Determination of the PreHarvest Interval of Phosalone on Raisins in Aegean Region/Turkey, Second International
Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual
Meeting, Valencia, Spain, p. 71.
DURU A. U., 2002, Ege Bölgesinde Örtü Altında Yetiştirilen Domateslerde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı
Pestisitlerin Kalıntıları Ve Ekstraksiyon Yöntemlerinin Araştırılması (Yayınlanmamış Tez Çalışması)
KAYA, Ü., M. ERKAN, F.Ö.ALTINDİŞLİ, R. ALTINÇAĞ, A. U. DURU, 2003, Pesticide Residues on Raisins
in Turkey, Mediterranean Group of Pesticide Research 3rd Symposium, Aix en Provence, France,
Com. 36
HIŞIL, Y., A. U. DURU, S. ÖTLEŞ, 2003, The Investigation On Analysis Methods Of Some Pesticide
Residues of Some Greenhouse Vegetables, Mediterranean Group of Pesticide Research 3 rd
Symposium, Aix en Provence, France
KAYA, Ü., DURU A.U., 2005, The Fate of Chlorpyrifos-ethyl During Processing Procedures in Apples, 4th
MGPR International Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean
Countries and MGPR Annual Meeting, Aydın, Turkey, Poster F 15.
DURU, A. U., S. ÖTLEŞ, 2005, The Residues of Some Pesticides Common Used in Canopy Growing at
The Region of Aegean and Investigation of Their Extraction Methods, 4 th MGPR International
Symposium of Pesticides in Food and the Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual
Meeting, Aydın, Turkey, Poster F 04.
Projenin Adı
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
:
:
:
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Ulusal Kalıntı İzleme Programlarında Kullanılabilecek Çoklu Kalıntı
Analiz Metodunun Belirlenmesi
2005-2007
DPT
Lider
Projenin Adı
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
:
:
:
Projenin Adı
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
:
:
:
Projenin Adı
:
Başlama / Bitiş Tarihi
Destekleyen Kuruluş
Projedeki Görevi
:
:
:
Ege Bölgesinde Satışa Sunulan Bazı Meyve ve Sebzelerde Pestisit
Kalıntılarının Araştırılması
2007-2008
DPT
Lider
Ege Bölgesinde Yetiştirilen Domates, Biber, Hıyar ve Üzümde Bazı
Pestisitlerin Denetimli Denemeler ile Maksimum Kalıntı Limitleri
(MRL)’nin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
2008-2011
DPT
Lider
İzmir İlinde Yetiştirilen Domates ve Biberde Kullanılan Bazı
Pestisitlerin İşlemeyle Kalıntı Seyrinin Belirlenmesi Üzerine
Araştırmalar
2012-Devam ediyor
TAGEM
Lider
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Uzm. Ahmet Uğur DURU Ünvan Gıda