REKLAMA
Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM Bielsko-Biała i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec
REKLAMA
Tygodnik bezpłatny
ISSN 2083-4845
Nr 36 (156), 30.10.2014
Bestwinka
Mieszkańcy wody nie widzieli, władza twierdzi, że zalewa
Podczas spr zedaży swojego domu, dowiedzieli się że ich
nieruchomość znajduje się na terenie zalewowym. Jej
właściciele są zaskoczeni, pytają na jakiej podstawie
dokonano takiej klasyfikacji i boją się, że budynku nikt nie kupi.
P
atrycja Żurnalska od czterech lat mieszka przy ul.
św. Floriana 45 w Bestwince. Dom kupił jej ojciec w 2008
roku. Mówią, że ich nieruchomość
nigdy nie była zalana. O tym,
że w planie zagospodarowania przest rzen nego g miny
Bestwina, uchwalonym przez
Radę Gminy w 2013 roku, została ujęta jako teren zalewowy, dowiedzieli się niedawno
przez przy padek. Wiado-
mość zaskoczyła ich i potencjalnego kupca, gdy ten
poprosił w Urzędzie Gminy o dokumenty dotyczące działki przy ul.
św. Floriana.
– Jesteśmy zaskoczeni. Kiedy
kupowałem ten dom, nie było tu
żadnych terenów zalewowych
– zapewnia Kazimierz Żurnalski.
Właściciele nieruchomości boją
się, że wartość nieruchomości
spadnie, że będzie problem z jej
sprzedażą.
REKLAMA
%,(/6.2%,$â$
ul. Mickiewicza 35
tel. 33 822 32 33
ul. Partyzantów 13
tel. 33 819 18 15
KREDYTY
I CHWILÓWKI
gotówkowe
konsolidacyjne
hipoteczne
pozabankowe
Nowość w naszej ofercie
również karty kredytowe!
SKLEP - HURTOWNIA
GAZOWNIK
www.gazownik.bielsko.pl
Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 44
tel. 33 812 32 01
PRZEDSTAWICIEL JUNKERS
Najtańsze Piecyki Łazienkowe!
5 lat gwarancji - montaż gratis!
Najtańsze kuchnie gazowe
Bojlery elektryczne, gazowe
ze stali nierdzewnej
– Nie możemy się z tym pogodzić,
to jakiś absurd. Wygląda na to,
że ktoś podjął decyzję zza biurka
– skarżą się Patrycja i Kazimierz
Żurnalscy.
Wójt gminy Bestwina, Artur Beniowski, wyjaśnia że prace nad
aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego trwały
około dwóch lat. W tym przypad k u opar to się na opracowa n iu p owod z iow y m , k t óre
było aktualizowane rok po powodzi w 2010 roku. Jeśli chod zi o rejon ul. św. Flor iana,
wzięto pod uwagę wizje w terenie,
interwencje strażaków i zgłoszenia od samych mieszkańców.
Podczas tzw. w yłożenia proponowanych zmian w planie,
k t óre t r wa ło k i l k a t ygod n i,
mieszkańcy nie wnieśli żadnych
uwag.
– Ciężko mi się odnieść do emocji
tych państwa, natomiast mogę
REKLAMA
NOWOCZESNE SYSTEMY
IZOLACJI NATRYSKOWEJ
> @9D=HJR=EQKʑGO=
> HG<<9KR9> <9;@Q
> >MF<9E=FLQ
> ǭ;A9FQ
Kotły C.O. gazowe, olejowe, węglowe
Autoryzowany Przedstawwiciel Junkersa
Najtańsze raty bez żyrantów
Montaż-Serwis, Bezpłatny trasport
Skupujemy stare piece gazowe
łazienkowe
UWAGA!5HDOL]XMHP\UyZQLHĪ
zamówienia telefoniczne
stwierdzić jednoznacznie, że
cały ten obszar był zalewany
niejednokrotnie – mówi Artur
Beniowski.
Dodaje, że problemy są nie tylko
po wystąpieniu z brzegów biegnącego w sąsiedztwie potoku
Młynówka, ale również po intensywnych opadach deszczu.
– Prawda jest taka, że większość
t ych działek, to tereny które
';A=HD9EQF9LJQKCGOG
503 817 769
'KR;Rƽ<R9B F9G?JR=O9FAM
798 665 489 <G50 %
kiedyś były stawami, a ul. św.
Floriana i przyległe w przeszłości były groblami stawowymi
– przypomina wójt.
Beniowski wyjaśnia również,
że zaznaczanie tz w. terenów
zagrożonych powodzią w plan ie zagospod a rowa n ia pr ze strzennego jest obowiązkiem
gminy i wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Warto przy okazji wiedzieć, że
w sołectwie Bestwinka najbardziej zagrożone zalaniem są,
oprócz ul. św. Floriana, także
rejony ulic Zagrodniej i Sportowej. Żeby nie dać się podobnej
wiedzy zaskoczyć, war to odw i e d z i ć U r z ą d G m i n y (n a
zdjęciu) i sprawdzić stosowne
dokumenty.
Magda Fritz
OGŁOSZENIE
P
TIS
GRA
A
P
OM
WIERCENIE STUDNI
*âČ%,12:<&+
2':,(57<3,212:('23203&,(3â$
TEL. 503 706 806
1RZHRVLHGOHZ%LHOVNX%LDãHM
17 budynków
Wiesz o czymś ważnym?
Jesteś świadkiem wydarzenia?
Chcesz, abyśmy podjęli
interwencje w Twojej sprawie?
Zadzwoń!!!
*RUċFD/LQLD5DGLD%,(/6.2
L.XULHUD5DGLD%,(/6.2
Ceny od 379 tys. brutto
Stan developerski
tel. 502 488 981
www.domybielsko.com.pl
Napisz!!!
DODUP#UDGLRELHOVNRSO
2 Kurier radia BIELSKO
O tym się
i
w
Mó
O TYM SIĘ MÓWI
szusować na trasach Skrzycznego
(Centralny Ośrodek Sportu) oraz
w Czyrnej Solisku (Tatry Mountain Resorts). Również w piątek,
obie strony osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wysokości
cen karnetów, umożliwiających
korzystanie z tras narciarskich
w obu ośrodkach od najbliższego
sezonu zimowego oraz wzajemnego rozliczania.
Do 2016 roku w Szczyrku zostanie wybudowana
najnowocześniejsza stacja narciarska w Polsce
Słowacy pokazali w miniony piątek, jak będzie wyglądał Szczyrkowski Ośrodek Narciarski za kilka lat.
Część tras zostanie poszerzona i przebudowana, ich długość wzrośnie do prawie 22 km. Ponad 5,5 km tras
zostanie oświetlonych, a ponad 80 proc. będzie sztucznie naśnieżana. W planach jest budowa kolei gondolowej z dziesięcioosobowymi wagoniki. Będą też kolejki z kanapami. Cztery 6-osobowe i jedna 8-osobowa.
Bielsko-Biała
Chcą debaty kandydatów na prezydenta miasta
7 listopada w Sali NOT odbyć się ma debata kandydatów na prezydenta
miasta. Zaproszenia do udziału w niej poszły do wszystkich sześciu
komitetów wyborczych, które wystawiły swojego kandydata na ten urząd.
Komitety zaproszono też do współpracy przy organizacji spotkania. To
inicjatywa bielskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych – ponad 50
stowarzyszeń, organizacji i fundacji, które działają w stolicy Podbeskidzia.
Na razie nie wiadomo czy wszyscy kandydaci wezmą udział w dyskusji. FRI
Bielsko-Biała, Zabrze
Podbeskidzie w ćwierćfinale Pucharu Polski!
TS Podbeskidzie awansowało do ćwierćfinału Pucharu Polski! „Górale” pokonali we wtorek na wyjeździe Górnika Zabrze aż 4:2. To
udany rewanż za ligową porażkę z górnikami na stadionie miejskim
w Bielsku-Białej. Kibice zobaczyli w sumie aż 6 goli, w tym 2 trafienia
samobójcze zawodników Górnika Zabrze i rzut karny dla gospodarzy,
którego nie było. Nad stadionem w Zabrzu pojawiła się gęsta mgła.
Być może to właśnie przez pogodę sędzia główny Tomasz Radkiewicz
popełnił błąd, dyktując rzut karny po tym, jak Horoszkiewicz odbił piłkę
w polu karnym głową, a nie ręką. Sytuacja była jasna, co pokazała
telewizyjna powtórka, której jednak sędzia zobaczyć nie mógł. FRI
Bielsko-Biała
Nie widzą, a strzelają na medal
Powstanie nowoczesny snowpark oraz strefy dla najmłodszych narciarzy, restauracje i bary.
Na Hali Skrzyczeńskiej powstanie strefa eventowa z podium
i zapleczem umożliwiającym
organizowanie imprez całosezonowych. Goście będą mieli do
dyspozycji 4 darmowe parkingi na
ponad 1500 samochodów.
Jak mówi Sabina Bugaj, szefowa
Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku, te informacje
uspokoją mieszkańców i turystów,
którzy obawiali się, że w ośrodku
nic się nie dzieje.
Spraw y proceduralne Słowacy chcą zakończyć do połowy
2016 roku. W kolejny roku będą
mogły ruszyć roboty budowlane. Do tej pory powstały mapy
geodezyjne, opracowywane są
z m ia ny st ud iu m zagospod aREKLAMA WYBORCZA
rowania oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Nadal tr wają
niełatwe rozmowy z dzierżawcami wsz ystkich gr untów na
terenie ośrodka oraz obszarze,
który w przyszłości ma zostać
objętych jego działaniem. W ostatnim czasie udało się podpisać
umowę dzierżawy terenów na
Hali Sk rzyczeńskiej ze Spółką dla Zagospodarowania Hali
Skrzyczeńskiej.
TMR (Tatry Mountain Resorts
a.s.), to słowacki inwestor, któr y na wiosnę tego roku kupił
97 procent udziałów w Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim.
Narciarzy korzystających zimą
z tras w Szczyrku, już w tym
roku czeka pozyty wna zmiana. Wszystko wskazuje na to,
że w nadchodzącym sezonie na
jednym skipassie będzie można
– Już na pierwszym spotkaniu
został poruszony temat wspólnego skipassu. Była to pr ior y tetowa sprawa dla nas, jak
i nowego gospodarza Szczyrkowsk iego Ośrod ka Narciarskiego, f irmy TMR. Po kilku
miesiącach negocjacji w najważniejszych kwestiach doszliśmy
do poroz u m ien ia , co w najbliższym czasie będzie trzeba
przypieczętować podpisaniem
umowy. Patrząc z perspektywy
wielu ostatnich lat można powiedzieć, że rozmowy przebiegły
w błyskawicznym tempie. Nie
trzeba tłumaczyć, że dla narciarzy
to doskonała wiadomość – mówi
Grzegorz Kotowicz, dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodka Przygotowań Olimpijskich
w Szczyrku.
FRI, NET
Foto: TMR
Zawodnicy bielskiego Klubu Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących Pionek wywalczyli drużynowo tytuł mistrza Polski w strzelectwie
pneumatycznym. Drużyna w składzie: Jerzy Załomski, Tomasz Olejarczyk
i Ryszard Kawka, była najlepsza w postawie stojącej podczas V Drużynowych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w Strzelectwie
Pneumatycznym, które odbyły się w Dadaju koło Olsztyna. W postawie
leżąc wywalczyli srebrne medale. Trenerem asystentem bielszczan jest
Maciej Kwiatkowski. Zawodnicy bielskiego Pionka zdobyli w tym roku
już 5 złotych i 3 srebrne medale na Mistrzostwach Polski Niewidomych
i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym i laserowym. Przed
nimi jeszcze listopadowe Indywidualne MP oraz Mistrzostwa Europy
Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym. FRI
Bielsko-Biała
Wsparcie dla zdolnych z rodzin wielodzietnych
40 młodych osób, uczniów i studentów, otrzymało roczne stypendia w ramach miejskiego programu Rodzina+. To program ulg, z
których mogą korzystać rodziny wielodzietne i zastępcze. Obejmują one między innymi wstępy na imprezy kulturalne, wydarzenia
sportowe oraz usługi, oferowane przez różne instytucje. W ramach
programu, bielska spółka Aqua po raz piąty przyznała stypendia dla
najzdolniejszej młodzieży z rodzin, korzystających z Rodziny+. FRI
Bielsko-Biała
W biały dzień ukradli ławkę z parku
Żeliwną ławkę z drewnianymi elementami w biały dzień ukradli trzej
mężczyźni z parku przy ul. Partyzantów. Straż Miejską zaalarmował
telefonicznie najprawdopodobniej świadek zdarzenia. Złodzieje musieli się spieszyć z rozbiórką ławki, bo kiedy zatrzymano ich niespełna
godzinę później, na ul. Kochanowskiego, mieli przy sobie tylko jej
żeliwne elementy. Trzeci mężczyzna uciekł. Zatrzymani to mieszkańcy
Bielska-Białej w wieku 58 i 55 lat. Trwają poszukiwania trzeciego. FRI
REKLAMA WYBORCZA
0DWHULDáV¿QDQVRZDQ\SU]H].:6/'/HZLFD5D]HP
Kurier radia BIELSKO
Ze Stanisławem Biłką,
pr ezesem Towar zystwa Miłośników Ziemi
B i e l s k o - B i a l s k i e j , rozmawia Wanda Then
Wkrótce kolejne rozstrzygniecie
konkursu „Dziedzictwo Kulturowe Regionu – Konkurs Wiedzy
o Bielsku-Białej”, skierowanego do
uczennic i uczniów wszystkich typów
szkół w mieście.
Nasze Towarzystwo organizuje
ten konkurs od kilkudziesięciu lat.
Jego pierwsza edycja miała miejsce
w roku 1984. Wtedy to ówczesny
Prezes Zarządu TMZBB, Ignacy Kania, zaproponował zarządowi wpisanie
takiej inicjatywy do programu działania. Pan Ignacy Kania, był Inspektorem
Oświaty. Miał zatem doskonały kontakt
ze szkołami i wiedział co robi. Zresztą,
już trochę wcześniej, jako działacz
LOP, zainicjował konkurs wiedzy
o przyrodzie naszego miasta i okolicy.
Miał zatem już spore doświadczenie
w tego rodzaju inicjatywach. Konkurs
szybko się przyjął i wzbudzał spore
zainteresowanie wśród młodzieży. Tak
jest do dziś.
Tylko konkursem promujecie miasto?
REKLAMA
Towarzystwo Miłośników Ziemi
Bielsko-Bialskiej, mając bardzo bogatą historię, prowadzi różnorodną
działalność związaną z promocją
naszego miasta, jego walorów
przemysłowych, geograficznych
czy też architektonicznych. Nie
zapominało także o wielkich osobowościach naszego miasta, ludziach pióra, pędzla czy też pasjonatach swoich dziedzin życia.
Czynimy to poprzez organizację prelekcji, sympozjów czy też konkursów
tematycznych.
Przypomnijmy więc krótko tę bogatą
historię Towarzystwa?
Towarzystwo Miłośników Bielska-Białej, bo taką nazwę nosiło pierwotnie, powstało jesienią roku 1956 za
sprawą szczupłego grona entuzjastów,
którzy swym umiłowaniem pięknej ziemi beskidzkiej pragnęli natchnąć tą ideą jak najszersze rzesze
ówczesnych mieszkańców miasta.
Powołany w kwietniu 1957 roku
ROZMOWA KURIERA RADIA BIELSKO
zarząd Towarzystwa ostra zabrał się do
pracy statutowej. Wiemy jak trudne to
były czasy. Władza „ludowa” chciała
mieć oko na wszystko, „czuwała”
także nad aktywnością organizacji
społecznych. Nie było łatwo. Ale i tak
dorobek pierwszych lat działalności
był duży, bo oto w roku 1960 ukazał się pierwszy numer Kalendarza
Beskidzkiego. Wydawnictwem tego
rodzaju Towarzystwo chciało zainicjować zaniedbaną i pozbawioną
ciągłości kronikę regionu, ocalić od
zapomnienia różne etapy rozwoju i
historii miasta. Chciało, aby Kalendarz
mógł stanowić źródłowy i rzetelny
materiał monograficzny. Czy zawsze
tak było? Na pewno nie, bo też i trudna historia całego naszego narodu,
szczególnie za tzw. „władzy ludowej”
wypaczała mocno aspekty historyczne.
Dzisiaj natomiast Kalendarz Beskidzki
jest znakomitym źródłem zdobywania
wiedzy i stanowi mocno o naszej
pięknej historii. Obecnie Kalendarz
Beskidzki wydawany jest wespół z Towarzystwem Przyjaciół Bielska-Białej
i Podbeskidzia, a redaktorem naczelnym jest Jan Picheta.
w trzech etapach. Pierwszy przeprowadzają nauczyciele w swoich szkołach
poprzez krótkie testy. W ten sposób
tworzą reprezentację danej szkoły.
Następnie przeprowadzany jest etap
testowy, a po kilku dniach, etap ustny.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach
wiekowych nagradzani są cennymi
nagrodami. Z ramienia Towarzystwa
merytoryczna opiekę nad konkursem
sprawuje dr Rafał Butor. Od kilku już
lat przyjęła się tradycja honorowania
laureatów w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Prezydent miasta osobiście wręcza
nagrody. Jest to kapitalna sprawa,
ponieważ młodzież otrzymuje jakby
podwójna nagrodę. Tą przewidzianą
przez TMZBB, a są to nagrody cenne
np. notebooki, aparaty cyfrowe czy też
inna elektronika, a także uścisk dłoni
gospodarza miasta. Robi to na młodych
ludziach duże wrażenie. Młody człowiek, znający historię swojego miasta,
na pewno jest lepiej przygotowany do
bycia nie tylko mieszkańcem, ale i
obywatelem, zaangażowanym w codzienność swojej małej ojczyzny. Taki
też przyświeca nam cel. Stąd też nasza
aktywność w środowisku szkolnym.
Wróćmy jednak do konkursu. Czego dotyczą pytania i jaki jest jego
przebieg?
Pytania dotyczą, ogólnie mówiąc,
historii naszego dwumiasta. Obejmują
problematykę tradycji rzemieślniczych, przemysłowych. Dotyczą także
znanych przemysłowców, ale także
ludzi zasłużonych dla Bielska-Białej.
Z racji pięknej architektury, jaką
mamy w naszym mieście, uczestnicy
konkursu muszą także posiadać chociaż odrobinę wiedzy w tym zakresie.
Konkurs przebiega, można powiedzieć,
Ilu młodych ludzi bierze udział w
konkursie?
Rokrocznie, od kilkunastu już lat,
średnio ponad 300 uczniów rywalizuje
o bycie najlepszym. Cieszy nas też, że
poziom konkursu z roku na rok jest
wyższy. Na pewno przyczyniają się
do tego świetne pozycje wydawnicze,
jakie od pewnego czasu pojawiają się
na naszym rynku. Monografia Bielska-Białej, aktywność Bielsko-Bialskiego
Towarzystwa Historycznego, znakomici historycy, to wszystko zapewnia bogatą lekturę i doskonałe źródło wiedzy.
A jak Towarzystwo dba o promowanie
wiedzy o lokalnej historii?
TMZBB stara się dotrzeć o wszystkich
grup mieszkańców naszego miasta
i regionu. Co miesiąc organizujemy
prelekcje, odczyty lub konferencje na
wybrane tematy, czy to z dziedziny
historii przemysłu, historii miasta,
architektury czy też turystyki. Poprzez
współpracę z różnymi organizacjami
społecznymi staramy się uczestniczyć
aktywnie w życiu społecznym naszego
miasta. Cieszy to, że jest nas dużo.
Mam na myśli organizacje społeczne.
„W większości siła”, jak mówi nasze
przysłowie, zatem jeżeli możliwy jest
klimat do działania, to i efekt pracy
społecznej jest większy i ku zadowoleniu wszystkich. Taki przyświeca
nam cel.
Towarzystwo miało też swój udział
w porządkowaniu nazewnictwa ulic
w mieście.
Rzeczywiście. W latach 80. i 90. minionego wieku, pan Erwin Brożek, ówczesny prezes, opracował kompleksowy
projekt uporządkowania nazewnictwa
ulic w naszym mieście. Niestety, za
pierwszym razem sytuacja polityczna
jeszcze nie dojrzała do zaakceptowania
tak głębokich zmian, a właściwie pogodzenia się ówczesnych włodarzy miasta
i działaczy PZPR z eliminacją nazwisk
rosyjskich i radzieckich generałów,
a za drugim razem tylko częściowo
go wdrożono. Nadal jest jednak w tej
materii sporo dowolności i przypadku.
Ostatnio naszemu Towarzystwu udało
się, przy okazji jubileuszy lotnictwa
bielskiego, skutecznie wnioskować
o nadanie imienia kpt. Władysława
Kułakowskiego rondu przy zbiegu ulic
Spółdzielców i Stawowej.
REKLAMA WYBORCZA
%LHOVNR%LDáD
%ĊG]LHGUXJDWXUDZ\ERUyZ
Ankieta przeprowadzona przez portal bielsko.info wska]XMHĪHZ\ERU\SUH]\GHQWD%LHOVND%LDáHMUR]VWU]\JQąVLĊ
ZGUXJLHMWXU]H6SRWNDMąVLĊZQLHM-DQXV]2NU]HVLNL-DFHN.U\ZXOW
3RUWDO ELHOVNRLQIR SU]HSURZDG]Lá
Z SRáRZLH SDĨG]LHUQLND DQNLHWĊ
Z NWyUHM S\WDá VZRLFK F]\WHOQLNyZ
QD NRJR ]DJáRVXMą Z Z\ERUDFK
SUH]\GHQFNLFK OLVWRSDGD :\QLNL MHGQR]QDF]QLH ZVND]XMą ĪH
JRVSRGDU] %LHOVND%LDáHM Z\áRQLRQ\]RVWDQLHZGUXJLHMWXU]HJáRVRZDQLDZNWyUHMVSRWNDMąVLĊ-DFHN
.U\ZXOW L -DQXV] 2NU]HVLN 2EDM
NDQG\GDFL Z\UDĨQLH SRNRQDOL SR]RVWDá\FK NRQNXUHQWyZ GR IRWHOD
SUH]\GHQWD .DQG\GDW .:: 1LH-
0DWHULDáV¿QDQVRZDQR]HĞURGNyZ.::1LH]DOHĪQL%%
4
]DOHĪQL%% -DQXV] 2NU]HVLN X]\VNDá JáRVyZ ]DĞ REHFQ\
SUH]\GHQWPLDVWDQLHVSHáQDSURFHQWZLĊFHM±
*áRVRZDQLH Z DQNLHFLH RGE\ZDáR
VLĊ SRSU]H] NRQWD QD SRUWDOX VSRáHF]QRĞFLRZ\P )DFHERRN .DĪG\
] JáRVXMąF\FK PyJá RGGDü W\ONR
MHGHQ JáRV 6]F]HJyáRZH Z\QLNL
VRQGDĪX]QDOHĨüPRĪQDQDSRUWDOX
bielsko.info.
UD]HPGDP\UDGĊ
SU]HZLHWU]\üPLDVWR
:LĊFHMQDZZZQLH]DOH]QL%%SO
REKLAMA WYBORCZA
FOTOREPORTAŻ
w naszym obiektywie
Sukcesy juniorów z Atemi
6 Kurier radia BIELSKO
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała
Tr opimy absur dy
Chcieli okraść batalion
O innych absurdach napisz do nas na: [email protected]
wy przerwy tu żadnej nie ma. Nikt
z korzystających ze ścieżki sensem
nadmiaru znaków nie zaprząta sobie
głowy. Takie właśnie przypadki
odzwyczajają jednak od stosowania
się do znaków również wtedy, gdy są
one logiczne.
NET
Komuś najwyraźniej zbywało znaków drogowych, wiec postanowił
postawić o dwa (a nawet cztery, bo
znaki są podwójne) więcej na ścieżce
spacerowo-rowerowej na obrzeżach
bielskiego lotniska. Jeden z nich
a
informuje, że w jego miejscu ścieżka
od kapelusz
się kończy, drugi dwa metry dalej
Fraszka sp
o tym, że znów się zaczyna. Znaki
postawiono po bokach poprzecznej
Wydawca
ślepej dróżki, z której korzystają
o nakładzie
najczęściej również piesi. Teoretycznie (wyłączając logikę) zamysł
Gdy zbyt dużo leje wody,
służb stawiających znaki można by
To zapewne ma powody.
zrozumieć, gdyby nie fakt, że tym
A u nas prosto. Nakład Kurier
pionowym nie towarzyszą odporadia BIELSKO to 32 000 egz.,
wiednie oznakowania poziome. Na
brak zwrotów, a wszystko pod
asfalcie „stoi” więc jak „byk” namakontrolą ZKDP.
JH
lowane, że trakt spacerowo-rowero-
pożarna. Ewakuowano obsługę.
Ta k w y g l ą d a ł y ć w i c z e n i a
na terenie bielskiej jednostki,
k t ór e s p r awd z a ł y mobi l i z ację oraz współpracę żołnierzy
z innymi służbami.
REKLAMA
Kamesznica
Nowe miejsce wypoczynku
W Kamesznicy ma powstać
miejsce wypoczynkowo-rekreacyjne przy potoku Bystra.
Właśnie rozstrzygnięto przetarg na realizację tej inwestycji,
która ma zakończyć się jeszcze
w tym roku.
Plany obejmują także budowę
kładki dla pieszych nad potokiem
Bystra. W teren rekreacyjny zostanie wpisany plac zabaw dla
dzieci i młodzieży. Najmłodsi
odnajdą tam huśtawki: wahadłową i równoważną, bujawki na
sprężynach, zamek ze zjeżdżalnią,
minitor przeszkód. Nie zapomniano także o miłośnikach pikników
– powstanie miejsce do grillowa-
Chcieli wykraść broń i amunicję z magazynu 18. Batalionu
Pow iet r z no de sa nt owego w
Bielsku-Białej. Na miejscu pojawili się policjanci z Gr upy
Szybkiego Reagowania i straż
Napast nicy wdarli się na teren jednostki przebrani za pracowników budowlanych, pod
pretekstem prowadzenia prac
re mont ow ych. Ud a ło i m się
odwrócić uwagę służb dyżurnych i przedostać do magazynu
uzbrojenia. Chcąc uniknąć zatrzymania, podpalili piętro budynku i usiłowali uciec. Żołnierze uruchomili alarm, który
p o s t a w i ł w s t a n g o t owo ś c i
wszystkie służby. Ewakuowan o p r a c ow n i ków je d n o s t k i ,
z ruchu wyłączono odcinek ul.
Bardowsk iego. Sz ybka akcja
zakończyła się zatrzymaniem
przestępców.
Jak infor muje Elwira Jurasz,
rzeczniczka bielskiej policji, ćwiczenia były jednym z elementów
doskonalenia systemu reagowania
i koordynowania działania służb
ratowniczych w sytuacjach zagrożenia.
FRI
Foto: KMP Bielsko-Biała
.*È%;:/"30%08:
+È;:,
W%OMU,ULTURYĘ8Þ¨KNIARZęROZPOCZYNAMY
,634
/"+130453;&(0
+È;:,"
ò8*"5"
&]áRQNRZLH%,(/6.,(*2./8%8(63(5$17<67Ï:
](VSHUDQWHP]ZLHG]LOLFDá\ĞZLDW
5:
5&ą
.0ą&4;
413‰#08"¼
nia. Obiekt będzie oświetlony,
zainstalowane zostaną ławki oraz
kosze na śmieci.
AW
GRGDWNRZHLQIRUPDFMH'.³:áyNQLDU]´ZNDĪG\ZWRUHNRGJRG] VDODQU
WHO Kurier radia BIELSKO
FOTOREPORTAŻ
7
7 medali, w tym 3 złote, wywalczyli zawodnicy bielskiego Klubu Sportów Azjatyckich Atemi w Mistrzostwach
Polski Juniorów, Juniorów Młodszych i Młodzieżowców w Karate WKF w Legnicy. Złotymi medalistami mistrzostw
zostali: Eliza Gaweł, Mateusz Tomiczek oraz drużyna kata młodzieżowców w składzie: Mateusz
Tomiczek, Dawid Gaweł i Jakub Baron. Srebrne medale wywalczyły: Sonia Walaszczyk
oraz Eliza Gaweł. Brązowe medale przywieźli: Mikołaj Dobrzyński oraz
Jakub Baron. W zawodach w Legnicy rywalizowało 306
zawodniczek i zawodników z 48 klubów zrzeszonych w Polskim Związku
Karate.
Foto: KSA Atemi
Ślemień
Szczyrk
Bielsko-Biała
Bielsko-Biała`
Cis czy tuja? Złota odznaka dla społecznika Koniec sezonu
Drzewka ozdobne rosnące przed
budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury Jemioła w Ślemieniu
zmieniły lokalizację. Policjanci
i starostwo wyjaśniają sprawę. Do
kradzieży doszło początkiem maja
tego roku. Firma, która zajmowała
się renowacją obiektu kultury
wykopała drzewka i przewiozła je
w inne miejsce. Miały zostać zasadzone przy terenie oczyszczalni
ścieków w Ślemieniu. Nie udało
się to, ponieważ stamtąd zostały
ukradzione. Administracyjne postępowanie ma wyjaśnić czy drzewka
w ogóle mogły być usunięte. Mundurowi proszą osoby, które posiadają w swoich zbiorach zdjęcia, na
których widoczne są przedmiotowe
drzewka o udostępnienie ich. Dlaczego? Sprawa rozbija się o to,
czy były to cisy czy zwykłe tuje,
co przy wydawaniu pozwolenia na
ich usunięcie czy przesadzenie ma
zasadnicze znaczenie. Każdy, kto
może pomóc policjantom w rozwikłaniu tej zagadki, proszony jest
o kontakt z żywiecką komendą. AW`
Honorową złotą odznakę Za zasługi dla województwa śląskiego
otrzymał działacz społeczny z
Bielska-Białej, Adam Fabia. Uroczystość jej wręczenia odbyła się
na ostatniej sesji Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej. – Jako osoba
niepełnosprawna zaangażował się
w działania na rzecz środowiska
niepełnosprawnych –mówił Jan
Kawulok, radny wojewódzki.
Wniosek o przyznanie wyróżnie-
nia przez Sejmik Województwa
Śląskiego złożyło Stowarzyszenie
Księgowych w Polsce, na rzecz
którego Adam Fabia pracuje społecznie od lat 80. minionego wieku.
– W swojej działalności społecznej
miałem cel i nadal mam, aby miasto i cały region Podbeskidzia, były
miejscami bez barier, przyjaznymi
dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych – mówił wyróżniony.
FRI
Była wspólna modlitwa, ale też
krótkie podsumowanie działalności
dobroczynnej. W kościele ewangelickim na przełęczy Salmopolskiej
w Szczyrku motocykliści zamknęli
w niedzielę sezon. Piękna pogoda
sprawiła, że na nabożeństwo większość przyjechała na motocyklach.
Miłośnicy jednośladów dziękowali
Bogu za miniony sezon, mówili też
o swojej działalności: zbiórkach
krwi, czy pomocy potrzebującym.
Podczas niedzielnego nabożeństwa
ekumenicznego odbyła się zbiórka
funduszy na poszkodowanego
w wypadku motocyklistę z Warszawy. Mężczyzna przejdzie
operację oka. Po nabożeństwie
było spotkanie towarzyskie przy
ognisku i kiełbasie.
FRI
Szukają nowych głosów
Ośmiokrotny zdobywca Grand
Prix, nominowany do nagrody
Fryderyka 2014 szuka nowych głosów. Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej
organizuje przesłuchania.
– Czekamy na rozśpiewane
osoby w wieku od 16 do 35 lat
– mówi dyrygent, prof. ATH, Jan
Borowski. Dodaje, że zespół bierze
udział w ciekawych przedsięwzięciach, a śpiewanie u nich, to jest po
prostu przygoda.
Pierwsze przesłuchanie odbyło się
we wtorek, kolejne w czwartek, 30
października, w budynku L kampusu akademickiego na bielskich
Błoniach, w godzinach od 17.00
do 20.00, sala 125.
FRI
REKLAMA WYBORCZA
N I E Z A L E ǎ N Y K A N D Y D AT
PREZYDENT BIELSKA-BIAèEJ
Jacek
KRYWULT
Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Kr ywulta
SÄnansowano ze Njrodków KWW Jacka Krywulta.
8 Kurier radia BIELSKO
WYDARZENIA
Bielsko-Biała
Hufiec Beskidzki najlepszy na Śląsku
Znamy wyniki współzawodnictwa hufców harcerskich z całego województwa śląskiego za rok 2013/2014. W kategorii „Hufce Duże” pierwsze
miejsce zajął Hufiec Beskidzki, wyprzedzając jedenastu konkurentów.
Ws p ó ł z awo d n ic t wo hu fc ów
Chor ąg w i Ślą sk iej Z H P po dzielone jest na trzy kategorie.
Pier wsza kategor ia to „ Hufce Duże” powyżej 351 członków, druga to „Hufce Średnie”
m ięd z y 251 a 30 0 człon ków
i trzecia kategoria „Hufce Małe”
do 250 cz łon ków. Wsp ó ł z a-
wodnictwo trwa przez cały rok
harcerski, a oceny przyznawane są kwartalnie na podstawie
składanych meldun ków. Brana jest pod uwagę m.in. działalność programowa, czyli organizacja imprez, zdobywane
odznaki dla kadry kształcącej
oraz opracowywanie materiałów
kształceniowych i szkoleniowych,
udział władz Hufca w spotkaniach
z władzami Chorągwi.
Hufiec Beskidzki, jako najlepszy hufiec w województwie śląskim w kategorii dużych hufców,
spełnia wzorowo wszystkie powyższe wymagania, organizując ciekawy, atrakcyjny, ale i
bezpieczny program dla swoich człon ków, rzetel nie pro w a d z i s woją d o k u m e n t a c je
i finanse, a pracę zwieńcza organizacją niezapomnianych obozów
dla dzieci.
Wręczenie nagród odbyło się 25
października podczas VIII Zjazdu Chorągwi Śląskiej na forum
REKLAMA
Żywiec
pn
-p
W czołówce za zrównoważony rozwój
Miasto Żywiec znalazło się
w pierwszej dziesiątce najlepszych gmin miejskich tegorocznego Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego.
Ranking przygotowany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej, powstaje w oparciu
o analizę 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju:
gospodarczy, społeczny oraz
ochrony środowiska. Pod uwagę
brane są m.in.: wydatki majątkowe
inwestycyjne, wydatki na transport
i łączność, liczba osób pracujących
i liczba podmiotów gospodarczych
na tysiąc mieszkańców. Ranking
uwzględnia wszystkie polskie
miasta i gminy, a materiałem źró-
dłowym są dane Głównego Urzędu Statystycznego, pochodzące
z Banku Danych Lokalnych.
Uroczystość ogłoszenia wyników
rankingu odbędzie się podczas
konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”,
zaplanowanej 3 listopada na godz.
10.00 w Sali Kolumnowej Sejmu
RP w Warszawie.
AW
Dedale dla najlepszych firm
REKLAMA
t:
7.
00
-1
9.
00
STACJE
KONTROLI
POJAZDÓW
so
b:
7.
00
-1
3.
00
6.3%LHOVNR%LDãD
ul. Poniatowskiego 17, tel. 33 498 84 84
Bielsko-Biała
Rozstrzygnięta została piąta edycja wspólnego konkursu miasta Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego
i żywieckiego na Firmę Roku.
Tegoroczna edycja odbyła się pod
hasłem „Samorządy – Przedsiębiorcom”. Decydując o przyznaniu nagród kapituła konkursowa
brała pod uwagę wskaźniki eko-
całej Chorągwi Śląskiej. Na ręce
Komendanta Hufca Beskidzkiego,
harcmistrza Zdzisława Koneckiego, złożono zwycięski puchar i nagrody. Drugie miejsce w kategorii
„Hufce Duże” zdobył Hufiec Częstochowa, a trzecie Ruda Śląska.
AW
nomiczne ocenianych podmiotów,
ale także działalność f irm na
rzecz promocji regionu oraz ich
działania sponsoringowe.
Nagrodę specjalną w konkursie
Firma Roku – Złoty Dedal 2014
– o t r z y m a ł a f i r m a Aq w u a .
Stat uetka Dedal 2014 miasta
Bielska-Białej przyznana została
firmie Wawrzaszek ISS, Dedal
2014 powiatu bielskiego powędrował do firmy Prosperplast,
Dedal 2014 powiatu cieszyńskiego
otrzymała firma Lakma Sat, Dedal
2014 powiatu żywieckiego trafił
do firmy: Mostmarpal.
Przyznano również kilka wyróżnień. Tytuł „Przyjazna firma”
otrzymała firma TRW Steering
Systems Poland. W kategorii
„Dynamiczna firma” wyróżniono
PAGED Meble, a w k at ego rii „Udana inwestycja” f ir mę
Szczęśniak Pojazdy Specjalne.
Wyróżnienie „Fir ma innowacyjna” otrzymał Zakład Wyrobów Metalowych STRUMET,
a w kategorii „Fir ma rodzinna” Zakład Handlowy Zbigniew
Janoszek.
Zwycięzcy w poszczególnych
kategoriach otrzymali statuetkę
Dedala, mitologicznej postaci
uosabiającej pracowitość, pomysłowość, ambicję i konsekwencję,
a więc cechy, których szukano
u kandydatów do nagrody. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła
się w Bielskim Centrum Kultury.
Pawka
Foto: Urząd Miejski
w Bielsku-Białej
OSKP Myjnia TIR Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 243, tel. 32 215 60 61
SKP Czechowice-Dziedzice
ul. Kopernika 3, tel. 32 215 66 27
26.3į\ZLHF
XO.V6áRQNLWHOZ
www.autotest.pl
$*(1&-$'(7(.7<:,67<&=1$
1250$1',$
%,(/6.2%,$â$
www.normandia.com.pl
=$.5(6'=,$â$/12Œ&,
• sprawy obyczajowe (zdrady, rozwody, materiał procesowy do
orzekania o winie, sprawy alimentacyjne )
• poszukiwania osób (zaginięcia, poszukiwania dzieci)
• sprawy kryminalne (kradzieże, włamania)
• sprawy firmowe
(weryfikacja pracowników, zasadność L-4, kradzieże)
• ustalenie, poszukiwania majątku
• wyłudzenia kredytów (sprawy z tym związane)
• wyłudzenia ubezpieczeń
• informatyka śledcza
• dyskretna ochrona osobista
• i każde inne niezdefiniowane
7RPDV]=DELHJDãD
BIELSKO-BIAŁA, ul. Mickiewicza 1
tel: 730 146 383
HPDLOELXUR#QRUPDQGLDFRPSO
Kurier radia BIELSKO 9
ZDROWIE - PROMOCJA
Żywiec
Bielsko-Biała
Żyje na sto procent
Wojciech Greń ma 24-lata, naukowo związany jest z Uniwersytetem Kard. Wyszyńskiego w Warszawie. Prywatnie wielki pasjonat
wspinaczki ściankowej oraz fizyki,
astronomii, medycyny, historii.
Laureat konkursu na pracę naukową z zakresu fizyki kwantowej.
– To optymista, człowiek pełen
pogody ducha, niesamowicie sympatyczny facet. Wojtek zmaga się
z chorobą systemu nerwowego
i w tej walce potrzebna jest mu
pomoc ludzi dobrej woli – mówią
organizatorzy akcji pomocy dla
Wojtka. Młody żywczanin cierpi
na neurodegenerację idiopatyczną,
która powoduję obumieranie komórek systemu nerwowego. Następstwem tego jest np. utrata słuchu,
zawężenie pola widzenia, problemy
z równowagą, drżenia i mrowienia
rąk i nóg, trudności z poruszaniem
się. Pojawiła się szansa, aby spotkać
się z szwajcarskim lekarzem, specjalistą w dziedzinie neurologii. Niestety, ta wizyta może być tylko prywatna i kosztuje kilkanaście tysięcy
złotych. Właśnie w zdobyciu pieniędzy na ten cel pomagają choremu
przyjaciele.
Szczegóły akcji odnajdziecie, wpisując w wyszukiwarkę facebook’ową :
Kolega Wojtek prosi Was o pomoc.
AW
Mali pacjenci szybciej wrócą do zdrowia
Chorym dzieciom, które zdrowieją w Szpitalu Pediatrycznym
w Bielsku-Białej szybciej płynie
czas. Zainaugurowała tam bowiem
działalność odnowiona świetlica.
Zakup jej wyposażenia sfinansowała współpracująca ze szpitalem
Fundacja Dr Clown.
Odmalowane ściany, nowa wykładzina podłogowa, pokaźny
telewizor, a do tego nowe meble,
zabawki i książki, kupione przez
Fundację Dr Clown. Jak mówi Barbara Smolicha z fundacji, meble
mają odpowiednie atesty, są więc
dla dzieci całkowicie bezpieczne.
PROMOCJA
Pieniądze na wyposażenie – nieco ponad 8 tys. zł – pochodziły
z odpisów jednego procenta podatku oraz od indywidualnych
darczyńców Dr Clowna. Szpitalna
świetlica swoje oblicze zmieniła
przy okazji remontu, jaki niedawno
przeszedł oddział pediatryczny.
Jak mówi doktor Lidia Zuber-Fabia, ordynator oddziału pediatrycznego, niewiele szpitalnych
oddziałów, w tym nawet tych
klinicznych, może się pochwalić
takim miejscem.
Oprócz nowego miejsca będą też
inne atrakcje. Panie z rady osiedla
Wojska Polskiego zadeklarowały,
że będą odwiedzać świetlicę, aby
czytać dzieciom bajki i opowiadać
różne ciekawe historie.
FRI
REKLAMA
NOWOŚĆ w Centrum Zdrowia Kobiety
LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU LASEREM
Problem nietrzymania moczu pojawia się u kobiet w różnym wieku
i ma rożne stopnie nasilenia. Często pojawia się po porodzie (wraz ze
zwiotczeniem ścian pochwy) lub u kobiet po okresie menopauzy. Przy
kichaniu, kaszlu, intensywnym śmiechu lub wysiłku mocz po prostu wycieka
w niekontrolowany sposób, problem może pojawiać się rano, kiedy osobie
cierpiącej ciężko rano zdążyć do łazienki.
Laserowa metoda leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu sprawiła, że niedogodności związane z tym
problemem zostają znacznie zredukowane lub usunięte, przez co poprawia się komfort życia codziennego.
Zabieg jest bezbolesny i bardzo
komfortowy dla pacjentki.
Kontakt: 662 198 814 ; 602 798 637
NZOZ Laboratorium
Analiz Medycznych
Zadbaj o siebie!
BEZPŁATNE
BADANIE USG PIERSI
w ramach akcji
wczesnego wykrywania raka
przeprowadzi
15 listopada
lekarz specjalista dr ginekologii Maciej Szymik
3XQNWSREUDę
ul. Braci Gierymskich 5
SRQLHG]LDãHNSLĈWHN
VRERWD
3(â(1=$.5(6%$'$Ę
12:2&=(61<635=Č7
'2*2'1<'2-$='
w Centrum Medycznym DANEA
Bielsko-Biała, ul. Jaworzańska 40
Zapraszamy wszystkie panie!
Zapisy pod nr tel. 33 811 00 50, 512 457 547
WHOHIRQ
HPDLOODERUDWRULXP#ELURQWELHOVNRSO
www.biront.bielsko.pl
lamy
szeń i Rek
ło
g
O
o
r
iu
B
ka 62
, ul. Olszów 03
ła
ia
-B
o
k
ls
ie
2
B
2 555 w.
tel. 33 8 22 , 662 214 360
7
660 455 03 /8 116 116
3
3
:
x
fa
b.pl
[email protected]
e-mail: rekla
Punkt przyjmowania
ogłoszeń:
Biuro Podróży Tęcza
ielsko.pl
ob
www.radi
ul. Cechowa 6, Bielsko-Biała
RUBRYKI
KURIERA radia BIELSKO
BIZNES
KREDYTY
Drzwi pokojowe, przeszklone. Pilne! Sprzedam za symboliczna cenę używane drzwi, stan bdb bez śladów
użytkowania, posiadają szybę, klamkę z kluczami. Zdjęcia
na meil. Cena: 50. Tel. 789162165
KREDYTY
KREDYTY dla wszystkich, również z komornikiem tel.
606805 644 (9434)
Do sprzedania ława rozkładana. Rozmiary 136x69, po
rozłożeniu 173x69. Dodatkowo ława podnoszona jest do
góry. Cena: 50,00. Tel. 721-336-432
POŻYCZKI bankowe i poza bankowe. Tel. 516792558 (9461)
USŁUGI
Stół do jadalni z 8 krzesłami – okazja. Duży, nowy stół do
jadalni przy rozłożeniu 3m, 8 krzeseł nowy sprzedam pilnie
z powodu sprzedaży domu. Dla zainteresowanych zdjęcia
prześlę mailem. Cena: 1000. Tel. 0519 865 510
OFERUJĘ
USŁUGI
POSZUKUJĘ
AZBEST dofinansowanie do demontażu i utylizacji 792 013
569, 509055051 (9240)
OFERUJĘ
DEKARSTWO -10lat gwarancji, rynny, kominy 792 013
569, 509055051 (9241)
SPRZEDAM NOWOCZESNE MEBLE DO SALONU. Sprzedam
meble do salonu robione na zamówienie 2lata temu. Całość
podwieszana, wykonane z dobrych materiałów, okleina PCV.
Cena: 850. Tel. 667 189 184
SPORT
RÓŻNE
Sprzedam rowerek treningowy, magnetyczny. Stan bdb,
mało używany. Cena: 250. Tel. 669 509 405
BUDOWNICTWO
Deska snowbordowa Atomic+buty+wiązania. Mam do
sprzedania nową deskę snowboardowa z butami i wiązaniami więcej szczegółów na stronie. Proszę o kontakt sms.
Cena: 650. Tel. 731619595
DOM I OGRÓD
SPORT
sprzedam deskę snowboard komplet. Sprzedam deskę
snowboard 133 cm w dobrym stanie z wiązaniami hooger
oraz buty czarno-niebieskie Salomon długość wkładki
24cm cm. Stan używany lecz w dobrym stanie. Możliwość
przesłania zdjęc na email. Cena: 250. Tel. 517989670
SPRZĘT ELEKTRONICZNY
DLA DZIECKA
SUKNIE ŚLUBNE
SPRZĘT ELEKTRONICZNY
ZWIERZĘTA
Witam mam sprzedania tel Samsung Galaxy S. Tel jest używany
więc jakieś lekkie otarcia są na obudowie. Tel jest w dobrym
stanie. Tel jest z pudełkiem ładowarką i Papierami. Po wpłacie
na konto wysyłka gratis. Zachęcam do kupna i Pozdrawiam.
Cena: 200. Tel. 513298244
KSIĄŻKI
NAUKA, KOREPETYCJE
DOCIEPLANIE
BUDYNKÓW
OKAZJE
ZDROWIE I URODA
URLOP Z KURIEREM
PRACA
Witam sprzedam lub zamienię się telefonem Samsung Galaxy
Core Plus. Telefon na gwarancji pudełko ładowarka karta 4
giga micro SD słuchawki oryginalne z galaxy s 5 białe. Telefon
zamiana za jakiś inny z większym wyświetlaczem. Telefon bez
sim lokal stan bdb. Cena: 400. Tel. 732696894
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
tel. 606 716 695
lumia 520 żółta. stan idealny, przycisk włączania nie kiedy
trzeba mocniej nacisnąć, ogólnie stan 100% sprawny. Cena:
190. Tel. 732-874-879
www.awtherm.pl
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
NIERUCHOMOŚCI
)2/,$675(7&+7$Œ0<3$.2:(
)2/,$%Ċ%(/.2:$
DOMY
LOKALE
tel. 510 646 333 - e-mail: [email protected]
INNE
MOTORYZACJA
OSOBOWE
DOSTAWCZE
CZĘŚCI
INNE
telewizor telestar 21 cali. Sprzedam telewizor telesysr na
chodzie z pilotem lub zamienię za mikser. Cena: 50. Tel.
509019070
ŁAZIENKI - kompleksowe remonty, usługi glazurnicze.
Sufity podwieszane, zabudowy GK i inne nietypowe. Przeróbki wod-kan i biały montaż. Zrealizujemy każdy projekt.
Zapewniamy wysoką jakość usług, dajemy gwarancję.
Wycena usługi nic nie kosztuje. Tel. 502840767 www.
emptech.pl (9293)
sprzedam tv sony. mam do sprzedania tv marki sony, kineskopowy, 32 cale, czarny. Cena to 150 zł al do negocjacji. Chodzi
bez zarzuty, kolory ładne, w 100 % sprawny. Muszę go sprzedać
bo nie mam go gdzie postawić po zmianie mebli... Zapraszam.
Cena: 150. Tel. 784743613
OCIEPLENIA - wymiana okien, drzwi 509 055 051 (9242)
DZIAŁKI
MIESZKANIA
FIRMA finansowa nawiąże współpracę z agencjami kredytowymi. Zadzwoń 602 389 624 (9419)
SKUP WSZYSTKICH AUT
=â202:$1,(32-$='Ð:
:\GDMHP\]DœZLDGF]HQLDRNDVDFMLSRMD]GyZ
*27Ð:.$2'5Ę.,• 3202&'52*2:$
tel. 516 043 993
SKUP SAMOCHODÓW OSOBOWE, CIĘŻAROWE KAŻDY
STAN 512-700-770. Skup samochodów za gotówkę
-gotówkę w 15 minut -Bezpłatny dojazd do klienta -Odkup
auta natychmiast po ustaleniu ceny - przyjazd w dniu
zgłoszenia -Kupno samochodu za możliwie najwyższą cenę
KONTAKT 512-700-770
UWAGA! NOWE USŁUGI - BURIAN SERWIS. Firma BURIAN
SERWIS w Jaworzu, ul. Zaciszna 117 która zajmuje się
bieżącymi naprawami samochodów osobowych jak i
ciężarowych zaprasza na nowe usługi: Myjnia portalowa
bezdotykowa, Wulkanizacja - Kompleksowa wymiana opon
oraz Geometria kół - Elektroniczne ustawienie zbieżności.
Tel. 338172124
Torby i Torebki - sprzedaż w hurcie i detalu. Nowy sklep
z torebkami, torbami i portfelami zaprasza! Konkurencyjne
ceny i duży wybór. Możliwość zakupu w hurcie i detalu.
Czechowice - Dziedzice ul. Dojazdowa 10 Od Poniedziałku
do Piątku w godzinach 9-13 i 15-18 tel. 661167541 www.
alt-e.eu [email protected]
RÓŻNE
32ĩ<&=.,
W domu klienta
=$'=:2ē=$0Ï:
33 497 55 60
32 282 01 12
www.chwilowkijasnezasady.pl
“ŽŒ¯Ž˜­—ŠŠé£¤«Š¡Šª¯“ª­œ—£–“Œ’—Ž‹
‹Ž¯œ—Ž£¯ŠŒ¯­ထœ—ŽŒŠ˜­Œ“Š£¤Š“Œ“Š£¤ŽŒ¯–Š
amy!
œ˜œªŽ‘œª­¢œ‹¦န
Jak u m
Š¡Š£¯Š˜­œšŠ£¯­Œ’£–—ŽóªŊ¡™œª­Œ’ဓ
ျ ­‹Š¡¯œª“ŒŽထ¦—န“Ž—£–Šႀၼၸဓၿနၸၸဖၹႁနၸၸ
ျ ŠçŒšóªထ¦—န¡Œ’“Ž“ၹၿဓœšဖ¤ၸၽနၻၸဖၹႁနၸၸ
£œ‹œၿœၹၿဓၸၸ
¤Ž—နၻၻႀၹၿၿၾၽၻဳၾၾၺၹၾၸႀၺၹ
Nowy standard
pożyczania!
Chwilówki, szybko i dyskretnie
tel. 512 914 475
ul.11 Listopada 9, Bielsko-Biała
Minimum formalności,
tylko trzy podpisy.
Pieniądze
w tym samym dniu!
www.kredigo.pl
STUDNIE-CZYSZCZENIE, dezynfekcja, regeneracja, remont
studni kopanych i głębinowych; kamerowanie i czyszczenie
wysokociśnieniowe studni, kanalizacji i instalacji, szybko
i solidnie, tel. 602107837, www.czystastudnia.pl (9158)
BIURO rachunkowe - licencja MF, ubezpieczenie OC pełny zakres usług podatkowo - księgowych, płace, ZUS.
Odbiór dokumentów u klienta. Bielsko-Biała ul. Przybyły
12/13. Tel. 33 816 89 83 lub 508 725 635 (9358)
PRZYŁĄCZA wodne, kanalizacyjne, gazowe i studzienne,
drenaże, zgrzewanie elektrooporowe, zaciskanie, usługi
instalacyjne, pogotowie wod-kan-gaz szybko i solidnie,
tel. 517925209, www.instalacjebb.pl (9154)
PRALNIA dywanów, czyszczenie tapicerki, transport gratis.
Tel. 608510173 , 33 8103455 (9267)
Sprzedam TV Panasonic 32 cale płaski kineskop. Witam, Do
sprzedania mam telewizor 32” z płaskim kineskopem panoramicznym Quintrix 100Hz. Telewizor używany w stanie dobrym,
pilot uszkodzony (można dokupić zamiennik lub orginalny).
Cena: 150. Tel. 884047773
sprzedam lodówkę. Sprzedam białą lodówkę o wysokości około
170 cm. Jest w dobrym stanie, ma 3 szuflady w zamrażalniku,
chłodzi, mrozi i spełnia wszystkie funkcje. Ma w zamrażalniku
ułamany kawałek szuflady. Cena: 250. Tel. 608358152
Nowa kamerka firmy eCom do 10 MP. Posiada mikrofon o
separowanym wejściu. Ładny design. W zestawie sterowniki,
instrukcje i pudełko zastępcze. Przeznaczona dla Win Me, 2000,
XP, Vista i Mac OS. Więcej info i zdjęcia na maila :) Cena: 15.
Tel. 696 277 141
Sprzedam monitor LG Flatron ez T710PH. Cena: 50. Tel. 794260093
Laptop Samsung RF-710. Witam, sprzedam używanego laptopa
jak w tytule, stan bardzo dobry, wypełni sprawny. Polecam.
Cena: 1600. Tel. 510120060
Athlon 5000+ 64 dual core, obudowa, płyta, pamięci. procesor. Witam do sprzedania obudowa NTT system (stan bdb) +
Płyta główna Gigabate GA-MA61PME-S2 92 + dość pokaźne
chłodzenie. Athlon dual core 64 500+ Zasilacz napęd DVD-RW
Pamięć 2gb DDR 2. Cena: 100. Tel. 690153552
BUDOWNICTWO
WYKONUJĘ OGRODZENIA tel. 698 169 355
DLA DZIECKA
Pustaki prefabet 36/49/24 nowe mam 12 palet Cena za
sztukę 8,20 zł. Tel. 692134736
Kula do nauki raczkowania. Mam do sprzedania kule fisher price
do raczkowania., Cena: 40. Tel. 605486725
Kupie koze na budowę do dogrzania pomieszczeń. Tel.
606760920
Wózek głęboki/spacerówka KAPS. Witam, posiadam do
sprzedania wózek głęboki / spacerówka firmy KAPS 3. Polecam
i zachęcam do obejrzenia. Cena do negocjacji. Cena: 120.
Tel. 500204147
styropian GRAFITOWY sprzedam. Sprzedam styropian
grafitowy 14m2 grubość 15cm -Paneltech Prolambda
0,032 - 7 paczek =2,1m3 Cena za całość 300,_zł. Odbiór
bielsko - Lipnik. Tel 501564151
Drzwi zewnętrzne z demontażu, dębowe z futryna
96cmx208cm lewe. Drzwi wewnętrzne białe 80ki z futryna
metalowa. Cena: 100. Tel. 536491466
Sprzedam bramę garażową szer-3m wys-2m. Brązowa a w
wewnątrz biała. Wbudowane są do tego drzwi także albo
otwieramy całą bramę albo drzwi:) Idealna do zamknięcia
budowy garażów. Transport własny .Cena do negocjacji.
Cena: 300. Tel. 721881626
DOM I OGRÓD
Mam do sprzedania: NOWĄ, NIEUŻYWANĄ siekierę
szwedzkiej firmy BAHCO model HGPS-1.0-400. idealnie
nadaje się do prac przydomowych: - cienkie, szerokie
ostrze do czystego cięcia - jesionowa rękojeść zabezpieczona klinem - wyposażona w euro otwór - osłona
ostrza - długość: 400 mm - waga: 1,25 kg. Cena: 50.
Tel. 537 687 682
Wózek Tako City Voyager 3w1 super zestaw. Sprzedam wózek
firmy Tako model City Voyager. Kolor szaro kremowy z pomarańczowymi dodatkami. Wózek gondola + spacerówka +
możliwość montowania fotelika. W zestawie oczywiście fotelik
samochodowy. Wózek jest rewelacyjny, duża gondola, wygodna
spacerówka z przekładaną rączką, rozkładana na płasko. Cena:
180. Tel. 697 240 144
Wózek 3w1 Adbor. W zestawie torba, folia przeciwdeszczowa i
osłona na nóżki do spacerówki. Wózek amortyzowany, gumowe
pompowane opony, możliwość montażu spacerówki, gondoli i
nosidełka w obu kierunkach przód/tył. Skrętne kółka przednie
(z blokadą), spacerówka rozkłada. Cena: 340. Tel. 515292007
Wózek 3w1 DRIVER. Sprzedam wózek gondola, spacerowy,
fotelik . Kolor granatowy. Łamana rączka ,kosz, koła pompowane
i skrętne. Stan dobry. Cena: 200. Tel. 501067627
Super wózek. Witam! Mam do sprzedania wózek spacerówkę firmy caretero model spacer kolor zielono-czarny
stan bardzo dobry odbiór osobisty. Polecam. Cena: 150.
Tel. 660103038
PONIEDZIAŁEK 03.11.2014
Danny od czwartego roku życia był wychowywany przez gangstera Barta, który, znalazłszy go na
ulicy, postanowił zrobić z niego niezawodnego
ochroniarza. Traktował go jak psa i szkolił na
mordercę. Dorosły Danny, mistrz wschodnich
sztuk walki siejący postrach na ulicach Glasgow,
zawsze wraca do nogi pana. Jego życie zmienia
się dopiero wtedy, gdy poznaje niewidomego
stroiciela fortepianów, Sama. Ten traktuje go
jak człowieka, a dźwięk instrumentu wywołuje
w bandycie zatarte wspomnienia. Danny postanawia uciec, by zamieszkać z Samem i Victorią.
Człowiek pies
Unleashed (Francja/USA/Wielka Brytania 2005)
Czas trwania: 145 minut
Gatunek: Film sensacyjny
Produkcja: Francja/USA/Wielka Brytania
Reżyseria: Louis Leterrier
POLSAT - HIT NA PONIEDZIAŁEK
Klimatolog Jack Hall przeprowadził badania,
które potwierdzają tezę o nadchodzeniu epoki
lodowcowej. Oderwanie się od Antarktydy
fragmentu pokrywy lodowej wywołuje serię kataklizmów. Na Hawajach szaleje huragan, Indie
paraliżuje zamieć śnieżna, na Tokio spada gigantyczny grad, a Los Angeles zostaje zniszczone
przez tornado. Jack stara się powiadomić Biały
Dom o zbliżającej się klęsce żywiołowej, jednak
nikt nie daje wiary jego diagnozom. Tymczasem
Nowy Jork zalewa ogromna fala powodziowa.
Następuje gwałtowny spadek temperatury.
Pojutrze
The Day after Tomorrow (USA 2004)
Czas trwania: 140 minut
Gatunek: Film SF
Produkcja: USA
Reżyseria: Roland Emmerich
POLSAT
TVP 1 - -HIT
HITNA
NAPONIEDZIAŁEK
PONIEDZIAŁEK
20:05 Barwy szczęścia
odc. 1186 - serial,
Polska 2013
20:40 M jak miłość odc.
1091 - serial,
Polska 2014
21:40 Kulisy serialu „M jak
miłość” - dokument,
Polska 2014
21:50 Tomasz Lis na żywo
22:55 Mur berliński odc.
1 - dokument,
Niemcy 2009
00:00 Magia kłamstwa s.
2 odc. 22 - serial,
USA 2009
00:55 Nowa odc. 3 - serial,
Polska 2010
01:50 Melancholia film sf, Dania/
Szwecja/Francja/
Niemcy 2011
08:00 Sportowa niedziela
08:25 Pełnosprawni
09:05 Widzew - z prowincji
na salony Europy
10:55 Z archiwum TVP
11:10 Droga Agaty - reportaż, Polska 2009
11:35 FC St. Pauli Borussia Dortmund
- piłka nożna
13:30 Zwarcie - magazyn
14:20 Espadon Szczecin ASPS Avia Świdnik
- siatkówka
16:15 Finały WTA w
Singapurze - tenis
18:10 Galatasaray SK Borussia Dortmund
- piłka nożna
20:15 4-4-2 - magazyn,
20:45 4-4-2 - magazyn,
21:20 Międzynarodowy
Puchar Polski w Kaliszu - sporty siłowe
22:35 Polacy w blasku
olimpijskiego
złota - magazyn
23:00 Sportowy wieczór
23:25 Świat według
Lance’a Armstronga
- magazyn, Wielka
Brytania 2012
TVP SPORT
20:00 Sport - wiadomoßci sportowe,
produkcja: Polska
20:05 Pogoda
20:10 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o
giełdzie - program
informacyjny
20:25 Wielki test z historii.
25 lat wolności
- rozrywka, produkcja: Polska 2014
22:05 Święta wojna odc. 4
- dokument, produkcja: Niemcy 2011
23:05 Bez niej - dramat
obyczajowy, produkcja: Meksyk 2010
01:05 Dama kameliowa melodramat,
produkcja:
Polska 1995
20:10 Na Wspólnej odc.
1963 - serial, produkcja: Polska 2014
20:50 Ugotowani s. 7
odc. 37 - rozrywka,
Polska 2014
21:30 Top Model s. 4
odc. 10 - rozrywka,
Polska 2014
22:30 Perfekcyjna pani
domu s. 5 odc.
10 - rozrywka,
Polska 2014
23:30 Prawo Agaty s.
6 odc. 9 - serial,
Polska 2014
00:30 Wybrani s. 2 odc.
7 - serial, USA 2012
01:30 Co za tydzień
02:00 Uwaga!
02:20 Sekrety magii odc.
185 - rozrywka
07:00 Telezakupy
08:35 Muzyczny budzik
08:50 Mały koncert życzeń
09:15 Bajkowa TVS
10:00 Express Silesia
11:30 Propozycje do Listy
śląskich szlagierów
12:00 Wyprawy Jeffa
Corwina - dokument
13:00 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
13:55 Gdzie jesteś?
14:25 Niesamowite historie
15:00 Archeolog detektyw
15:55 Silesia Informacje
16:05 Muzyczne podróże
17:00 W oku miasta
17:20 Biznesklasa
17:45 Silesia Informacje
18:05 Bajkowa TVS
20:00 Silesia Informacje
20:30 Muzyczny kącik
Damiana Holeckiego
21:05 My wam to zagramy
21:35 Muzyczne podróże
23:35 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
00:30 Wyprawy Jeffa
Corwina - dokument
01:30 Gdzie jesteś?
01:55 The Blue Moon Train
- serial, USA 1968
TV SILESIA
20:05 Pojutrze - film
sf, USA 2004
22:25 Człowiek pies film sensacyjny,
Francja/USA/Wielka Brytania 2005
00:50 Goodbye Bafana film biograficzny,
produkcja: Niemcy/
Francja/Belgia/RPA/
Włoc 2007. RPA, rok
1968. Sierżant James Gregory zostaje
oddelegowany do
służby w więzieniu
o zaostrzonym
rygorze. Wśród
osadzonych jest
skazany na dożywocie przywódca
opozycjonistów
Nelson Mandela.
TVN
06:00 Uwaga!
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Detektywi odc. 953
- serial, produkcja:
Polska 2009
08:00 Dzień dobry
TVN, produkcja:
Polska 2014
10:55 Szkoła odc. 19 serial, produkcja:
Polska 2014
12:00 Szpital odc. 272 serial, produkcja:
Polska 2013
13:00 Ukryta prawda odc.
393 - serial, produkcja: Polska 2012
14:00 Kuchenne rewolucje
odc. 8 - rozrywka, produkcja:
Polska 2010
15:00 Szkoła odc. 45 serial, produkcja:
Polska 2014
16:00 Rozmowy w toku
odc. 2382 - talk
show, produkcja:
Polska 2014
17:00 Ukryta prawda odc.
394 - serial, produkcja: Polska 2012
18:00 Szpital odc. 273 serial, produkcja:
Polska 2013
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
www.KurierradiaBielsko.pl
POLSAT
05:00 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z
Polsat News
08:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 25 - serial,
Polska 2014
09:00 Malanowski i
Partnerzy odc. 539
09:30 Malanowski i
Partnerzy odc. 540
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie s. 2
odc. 25 - serial,
11:00 Dlaczego ja? odc.
537 - serial,
12:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 46 - serial,
13:00 Trudne sprawy s.
3 odc. 6 - serial,
14:00 Pierwsza miłość
odc. 1969 - serial,
14:45 Dzień, który zmienił
moje życie s. 2
odc. 46 - serial,
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy s. 13 odc. 683
17:00 Dlaczego ja? odc.
308 - serial,
18:00 Pierwsza miłość
odc. 1970 - serial,
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich odc. 366
TVP 2
06:00 Audycje komitetów
wyborczych
06:30 Coś dla Ciebie
07:00 M jak miłość odc.
659 - serial,
08:00 Pytanie na śniadanie
11:05 Barwy szczęścia
odc. 1185 - serial,
11:40 Na dobre i na złe
odc. 405 - serial,
12:40 Eloise w hotelu
Plaza - komedia,
14:15 Pupile w rozmiarze
XXL - dokument,
Wielka Brytania
15:05 Rodzinka.pl odc. 87
- serial, produkcja:
Polska 2011
15:40 Audycje komitetów
wyborczych info, produkcja:
Polska 2014
16:00 Panorama - kraj
16:20 Pogoda - kraj
16:30 O mnie się nie
martw odc. 9 serial, produkcja:
Polska 2014
17:25 Reporter Polski
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
- rozrywka,
Polska 2014
19:30 Barwy szczęścia
odc. 1185 - serial,
Polska 2013
TVP 1
05:20 Telezakupy
05:55 Info poranek
07:30 Audycje komitetów
wyborczych
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:35 Moda na sukces
odc. 6026 - serial,
09:05 Wspaniałe stulecie
odc. 16 - serial,
10:05 Ojciec Mateusz
odc. 46 - serial,
11:00 Drużyna A odc. 9
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes
12:25 Przepis dnia
12:35 Moja misja - dokument, Polska 1996
14:00 Jaka to melodia? - rozrywka,
Polska 2014
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Wspaniałe stulecie
odc. 17 - serial,
Turcja 2011
16:25 Audycje komitetów
wyborczych - info,
Polska 2014
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan odc. 2636 serial, Polska 2014
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
Y
N
J
Y
Z
I
W
E
L
E
T
Dodatek
20:05 Barwy szczęścia
odc. 1187 - serial,
Polska 2013
20:40 M jak miłość odc.
1092 - serial,
Polska 2014
21:40 Kulisy serialu „M jak
miłość” - dokument,
Polska 2014
21:50 Magazyn Ekspresu
Reporterów
22:55 Mur berliński odc.
2 - dokument,
Niemcy 2009
00:00 Czas honoru.
Powstanie odc. 9 serial, Polska 2014
00:55 Powstanie - miasto i
ludzie odc. 9 - dokument, Polska 2014
01:05 Paradoks odc. 12 serial, Polska 2012
08:05 Francja - Niemcy piłka nożna
10:15 Serena Williams Karolina Woźniacka
- tenis
13:10 Taniec towarzyski taniec sportowy
13:35 Simona Halep - Serena Williams - tenis
15:10 Red Bull Air Race
2014 w Las Vegas sporty lotnicze
16:05 Z archiwum TVP
16:30 4-4-2 - magazyn,
17:00 4-4-2 - magazyn,
17:35 Arsenal FC - Burnley
FC - piłka nożna
19:40 Arsenal FC TV
20:05 Arsenal FC TV - piłka
nożna
20:35 Francja - Niemcy piłka nożna
22:45 Wspomnienie o Grzegorzu Świątkiewiczu
- magazyn
23:20 Sportowy wieczór
23:35 GOL T-Mobile Ekstraklasa - magazyn,
Polska 2014
23:40 Goodbye
Andrew - boks
00:40 Z archiwum TVP
TVP SPORT
20:00 Sport
20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa - magazyn,
Polska 2014
20:10 Pogoda
20:25 Agent XXL:
Rodzinny Interes komedia, USA 2011
22:15 Wszystko, co
chcielibyście
wiedzieć o giełdzie.
ABC inwestora
22:25 Rzeka odc. 8 serial, USA 2012
23:20 Samotny facet komedia, USA 1984
01:00 Agent XXL:
Rodzinny Interes komedia, USA 2011
02:55 Drużyna A odc. 10
- serial, produkcja:
USA 1983
20:10 Na Wspólnej odc.
1964 - serial,
Polska 2014
20:50 Ugotowani s. 7
odc. 38 - rozrywka,
Polska 2014
21:30 Prawo Agaty s. 6
odc. 10 - serial,
Polska 2014
22:30 Kuba Wojewódzki
s. 9 odc. 10 - talk
show, Polska 2014
23:30 Superwizjer
00:05 Na językach
01:06 Agenci NCIS: Los
Angeles odc. 4 serial, produkcja:
USA 2009
02:05 Uwaga!
02:25 Sekrety magii odc.
186 - rozrywka,
Polska 2014
07:00 Telezakupy
08:35 Muzyczny budzik
08:50 Mały koncert życzeń
09:15 Bajkowa TVS
10:00 Express Silesia
11:25 Propozycje do Listy
śląskich szlagierów
11:50 Wyprawy Jeffa
Corwina - dokument
12:50 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
13:45 Gdzie jesteś?
14:15 Niesamowite historie
14:50 Policjanci z
Maastricht - serial,
15:50 Silesia Informacje
15:55 Policjanci z
Maastricht - serial,
17:05 Muzyczny kącik
Damiana Holeckiego
17:30 W oku miasta
17:45 Silesia Informacje
18:05 Bajkowa TVS
20:00 Silesia Informacje
20:30 Biznesklasa
20:55 Gdzie jesteś?
21:30 Policjanci z
Maastricht - serial,
22:30 Policjanci z
Maastricht - serial,
23:35 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
TV SILESIA
20:05 Hell’s Kitchen piekielna kuchnia
s. 2 odc. 8 - rozrywka, produkcja:
Polska 2014
21:40 Piąty element thriller, produkcja:
Francja 1997
00:25 Gdzie jest moja
córka? - dramat
kryminalny, USA/
Kanada 2007
02:10 Tajemnice losu,
produkcja: Polska
2014. Uczestników
programu czeka
mordercza praca
w najgorętszej i
najbardziej piekielnej
kuchni w Polsce.
Muszą oni mieć
mocne nerwy,
TVN
06:00 Uwaga!
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Detektywi odc. 620
- serial, produkcja:
Polska 2012
08:00 Dzień dobry TVN
10:55 Na Wspólnej odc.
1963 - serial, produkcja: Polska 2014
11:25 Szkoła odc. 45 serial, produkcja:
Polska 2014
12:25 Szpital odc. 273 serial, produkcja:
Polska 2013
13:25 Ukryta prawda odc.
394 - serial, produkcja: Polska 2012
14:25 Ugotowani s. 7 odc.
37 - rozrywka, produkcja: Polska 2014
15:00 Szkoła odc. 46 serial, produkcja:
Polska 2014
16:00 Rozmowy w toku
odc. 2383 - talk
show, produkcja:
Polska 2014
17:00 Ukryta prawda
odc. 395 - serial,
Polska 2012
18:00 Szpital odc. 274 serial, produkcja:
Polska 2013
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
www.KurierradiaBielsko.pl
POLSAT
05:00 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z
Polsat News
08:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 46 - serial,
Polska 2014
09:00 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 586
09:30 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 587
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie s. 2
odc. 46 - serial,
11:00 Dlaczego ja? odc.
538 - serial,
12:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 47 - serial,
13:00 Trudne sprawy s.
3 odc. 7 - serial,
14:00 Pierwsza miłość
odc. 1970 - serial,
14:45 Dzień, który zmienił
moje życie s. 2
odc. 47 - serial,
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy s. 13 odc. 684
17:00 Dlaczego ja? odc.
309 - serial,
18:00 Pierwsza miłość
odc. 1971 - serial,
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich odc. 367
TVP 2
06:00 Audycje komitetów
wyborczych
06:35 Rozesłańcy - dokument, Polska 2014
07:05 M jak miłość odc.
660 - serial,
08:00 Pytanie na śniadanie
11:05 Barwy szczęścia
odc. 1186 - serial,
11:40 Na dobre i na złe
odc. 406 - serial,
12:40 Na sygnale odc. 5 serial, Polska 2014
13:10 Sztuka życia
13:40 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
odc. 15 - dokument,
Polska 2007
14:15 VIII Płocka Noc
Kabaretowa - rozrywka, Polska 2014
15:10 Rodzinka.pl odc. 88
- serial, Polska 2011
15:40 Audycje komitetów
wyborczych
16:00 Panorama - kraj
16:20 Pogoda - kraj
16:30 M jak miłość odc.
1091 - serial,
Polska 2014
17:25 Reporter Polski
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
19:30 Barwy szczęścia
odc. 1186 - serial,
Polska 2013
TVP 1
05:20 Telezakupy
05:55 Info poranek
07:30 Audycje komitetów
wyborczych
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:30 Moda na sukces
odc. 6027 - serial,
09:05 Wspaniałe stulecie
odc. 17 - serial,
10:05 Ojciec Mateusz
odc. 47 - serial,
11:00 Drużyna A odc. 10
- serial, USA 1983
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:30 Innowacje w
rolnictwie
12:40 Przepis dnia
12:50 Afryka odc.
1 - dokument
13:55 Jaka to melodia?
14:30 Moda na sukces
odc. 6028 - serial,
15:00 Wiadomości
15:15 Pogoda
15:25 Wspaniałe stulecie
odc. 18 - serial,
16:25 Audycje komitetów
wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan odc. 2637
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
WTOREK 04.11.2014
Y
N
J
Y
Z
I
W
E
L
E
T
Dodatek
Dawna Wilkins kieruje muzeum miejskim i
samotnie wychowuje nastoletnią córkę. Przygotowując kolejną wystawę, zwraca się o pomoc do
Johna Collinsa, wykładowcy uniwersyteckiego.
Mężczyzna nie tylko chętnie jej pomaga, ale
i zgadza się przyjąć Emily na swoje zajęcia.
Dziewczyna okazuje się bardzo inteligentna i
pilna. Między nią i Johnem zawiązuje się romans.
Pewnego dnia Emily znika bez śladu. Zrozpaczona matka szuka wsparcia u Johna, który trwa
przy niej niestrudzenie. Z czasem Dawna zaczyna
mieć co do niego wątpliwości.
Gdzie jest moja córka?
Like Mother, Like Daughter (USA/Kanada 2007)
Czas trwania: 105 minut
Gatunek: Dramat kryminalny
Produkcja: USA/Kanada
Reżyseria: Robert Malenfant
POLSAT- HIT NA WTOREK
Nowy Jork, rok 2259. Ziemia stoi w obliczu
zagłady, zaatakowana przez kosmicznych
najeźdźców, którym przewodzi Zorg. Inwazję
z kosmosu może powstrzymać jedynie „piąty
element” - substancja ukryta w miejscu, którego
nikt ze współczesnych nie pamięta. Tylko stary
naukowiec Victor Cornelius zna rozwiązanie
tajemnicy. Nowojorski taksówkarz Korben Dallas angażuje się w walkę z kosmitami po tym,
gdy na dachu jego powietrznego pojazdu ląduje
atrakcyjna kosmitka Leeloo - zbuntowany klon,
który stanowi zagrożenie dla Zorga.
Piąty element
The Fifth Element (Francja 1997)
Czas trwania: 165 minut
Gatunek: Thriller
Produkcja: Francja
Reżyseria: Luc Besson
POLSAT - HIT NA WTOREK
Dodatek
Dodatek
POLSAT
TVN
06:00 Audycje komitetów
wyborczych
06:10 Pożegnania
06:30 My, wy, oni
07:00 Msza św. 14
07:55 Metr od świętości
08:35 Magazyn LM
09:05 Ziarno odc. 514
09:35 Nela - mała reporterka
09:55 Stawka większa niż
życie odc. 7 - serial,
11:00 Biegajmy razem
11:20 Pejzaż bez Ciebie
- piosenki Marka
Jackowskiego
11:50 Między ziemią
a niebem
12:00 Anioł Pański
12:10 Między ziemią
a niebem
12:50 Zwycięzcy nie
umierają - opowieść
o księdzu Jerzym
14:00 Pożegnania
14:05 Enklawy dzikiej
przyrody odc. 5
14:45 Odlot - film
16:25 Audycje komitetów
wyborczych
16:40 Pożegnania
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Komisarz Alex o. 73
18:30 Pejzaż bez Ciebie
- piosenki Marka
Jackowskiego
19:20 Wiadomości naukowe
19:30 Wiadomości
TVP 1
05:40 Słowo na niedzielę
05:55 Polskie orły - dokument, Polska 2008
06:30 Audycje komitetów
wyborczych
06:55 M jak miłość odc.
1090 - serial,
07:55 Barwy szczęścia
odc. 1184 - serial,
08:35 Barwy szczęścia
odc. 1185 - serial,
09:15 Ostatni smok - film
fantastyczny,
11:05 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
odc. 34 - dokument,
11:40 Makłowicz w
podróży
12:20 Helena trojańska
odc. 2 - dramat
historyczny, Malta/
Grecja/USA 2003
14:00 Familiada
14:30 Wspomnienie
- dokument,
14:40 Audycje komitetów
wyborczych
14:55 superSTARcie odc.
5 - rozrywka,
16:25 Na dobre i na złe
odc. 572 - serial,
17:25 Na sygnale s. 2
odc. 34 - serial,
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:40 Pogoda
18:55 O mnie się nie
martw odc. 9
TVP 2
05:00 Wstawaj! Gramy!
odc. 2785 - rozrywka, produkcja:
Polska 2012
06:00 Nowy dzień z
Polsat News
07:30 Scooby Doo i
szkoła upiorów - film
animowany, produkcja: USA 1988
09:30 Zebra z klasą - film
dla dzieci, produkcja: USA 2005. Zebra Pasio, która od
dzieciństwa wiodła
życie pełne przygód,
nie należy do postaci
przeciętnych. Uważa
się za rasowego
konia wyścigowego.
11:35 Oz Wielki i Potężny
- film przygodowy, produkcja:
USA 2013
14:15 Top chefs. 3 odc.
8 - rozrywka, produkcja: Polska 2014
15:45 Dancing with the
Stars. Taniec z
gwiazdami s. 2 odc.
9 - rozrywka, produkcja: Polska 2014
17:45 Nasz nowy dom
odc. 30 - rozrywka,
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Państwo w państwie
POLSAT
05:30 Uwaga!
05:50 Mango - Telezakupy
07:55 Maja w ogrodzie, produkcja:
Polska 2014
08:25 Akademia ogrodnika, produkcja:
Polska 2014
08:30 Dzień dobry
TVN, produkcja:
Polska 2014
11:00 Kobieta na krańcu
świata s. 4 odc.
5 - dokument,
Polska 2009
11:35 Co za tydzień
12:10 Kto poślubi mojego
syna? odc. 9 - rozrywka, produkcja:
Polska 2014
13:10 Psy i koty: Odwet
Kitty - komedia,
produkcja: USA/
Australia 2010
14:55 Nad życie - film
obyczajowy, produkcja: Polska 2012
17:00 Prawo Agaty s. 6
odc. 9 - serial, produkcja: Polska 2014
18:00 Ugotowani s. 7 odc.
9 - rozrywka,
produkcja:
Polska 2014
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
TVN
NIEDZIELA 02.11.2014
TELEWIZYJNY
TVP 2
06:00 Uwaga!
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Detektywi odc. 621
- serial, produkcja:
Polska 2012
08:00 Dzień dobry TVN
10:55 Na Wspólnej odc.
1964 - serial, produkcja: Polska 2014
11:25 Szkoła odc. 46 serial, produkcja:
Polska 2014
12:25 Szpital odc. 274 serial, produkcja:
Polska 2013
13:25 Ukryta prawda odc.
395 - serial, produkcja: Polska 2012
14:25 Ugotowani s. 7 odc.
38 - rozrywka, produkcja: Polska 2014
15:00 Szkoła odc. 47 serial, produkcja:
Polska 2014
16:00 Rozmowy w toku
odc. 2384 - talk
show, produkcja:
Polska 2014
17:00 Ukryta prawda odc.
396 - serial, produkcja: Polska 2012
18:00 Szpital odc. 275 serial, produkcja:
Polska 2013
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
ŚRODA 05.11.2014
03.08.2011
TVP 1
05:00 Wstawaj! Gramy!
odc. 2802
06:00 Nowy dzień z
Polsat News
08:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 47 - serial,
09:00 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 588
09:30 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 589
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie s. 2
odc. 47 - serial,
11:00 Dlaczego ja? odc.
539 - serial,
12:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 48 - serial,
13:00 Trudne sprawy s.
3 odc. 8 - serial,
14:00 Pierwsza miłość
odc. 1971 - serial,
14:45 Dzień, który zmienił
moje życie s. 2
odc. 48 - serial,
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy s. 13 odc. 685
17:00 Dlaczego ja? odc.
310 - serial,
18:00 Pierwsza miłość
odc. 1972 - serial,
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich odc. 368
20:05 Barwy szczęścia
odc. 1188 - serial,
Polska 2013
20:40 Na dobre i na złe
odc. 573 - serial,
Polska 2014
21:45 Na sygnale s. 2
odc. 35 - serial,
Polska 2014
22:20 Pozew o miłość
- komedia romantyczna, Irlandia/
Wielka Brytania/
Niemc 2004
00:05 Powrót chemika
- dokument,
Polska 2014
01:05 Jak Steve Jobs
zmienił świat - dokument, Francja 2011
02:05 Zielona karta - komedia romantyczna
16:10 Arsenal FC TV
- piłka nożna
16:40 Z archiwum
TVP - magazyn,
Polska 2014
17:10 Borussia Dortmund
TV - piłka nożna
18:15 Wyścigi samochodowe
18:50 Pinar Kariyaka Stelmet Zielona
Góra - koszykówka
21:00 Goodbye Andrew
23:00 Sportowy wieczór
23:35 Pinar Kariyaka Stelmet Zielona Góra
20:10 Na Wspólnej odc.
1965 - serial,
produkcja:
Polska 2014
20:50 Ugotowani s. 7 odc.
39 - rozrywka,
produkcja:
Polska 2014
21:30 Kto poślubi mojego
syna? odc. 10 - rozrywka, produkcja:
Polska 2014
22:30 Na własną rękę
- film sensacyjny, USA 2002
00:40 Agenci NCIS: Los
Angeles odc. 5 serial, USA 2009
01:40 Uwaga!
02:00 Sekrety magii odc.
187 - rozrywka,
Polska 2014
17:05 Misja zdrowie
17:30 W oku miasta
17:45 Silesia Informacje
18:05 Bajkowa TVS
20:00 Silesia Informacje
20:30 Niesamowite
historie - dokument,
20:55 Gdzie jesteś?
21:30 Policjanci z
Maastricht - serial,
23:35 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
00:30 Wyprawy Jeffa
Corwina - dokument
01:55 The Greeners serial, USA 1968
TV SILESIA
20:00 Świat według
Kiepskich odc. 454
- serial, produkcja:
Polska 2012
20:40 Top chef s. 3 odc.
9 - rozrywka,
produkcja:
Polska 2014
22:05 Amerykańskie
ciacho - komedia,
produkcja:
USA 2009
00:05 Gentlemen Broncos
- komedia, produkcja: USA 2009
02:00 Tajemnice losu. Program interaktywny,
w którym wróżki na
podstawie rozkładu
kart tarota lub numerologii udzielają
porad widzom.
08:35 Muzyczny budzik
09:10 Bajkowa TVS
10:00 Express Silesia
11:25 Propozycje do Listy
śląskich szlagierów
11:50 Wyprawy Jeffa
Corwina - dokument
12:50 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
13:45 Gdzie jesteś?
14:15 Niesamowite
historie - dokument,
14:50 Policjanci z Maastricht
15:50 Silesia Informacje
15:55 Policjanci z
Maastricht - serial,
08:00 Polacy w blasku
olimpijskiego złota
08:30 FC Barcelona - AFC
Ajax - piłka nożna
10:35 Polacy w blasku
olimpijskiego złota
11:00 Atlético Madryt
- Malmö FF
13:05 Polacy w blasku
olimpijskiego złota
13:30 RSC Anderlecht
- Arsenal FC
15:35 Polacy w blasku
olimpijskiego złota
16:00 Galatasaray SK Borussia Dortmund
20:05 Kabaretowa Scena
Dwójki przedstawia
odc. 1 - rozrywka,
Polska 2014
21:10 Czas honoru.
Powstanie odc. 9 serial, Polska 2014
22:00 Powstanie - miasto
i ludzie odc. 9 - dokument, produkcja:
Polska 2014
22:10 WOK - wszystko
o kulturze
22:40 Dom snów - thriller,
USA 2011
00:25 Melancholia film sf, Dania/
Szwecja/Francja/
Niemcy 2011
02:45 Magia kłamstwa s. 2
odc. 22 - serial, produkcja: USA 2009
- piłka nożna
18:05 Świat według
Lance’a Armstronga
- magazyn, Wielka
Brytania 2012
19:05 Widzew - z prowincji
na salony Europy
- dokument,
20:50 Odeszli w 2014
21:05 Polska - Belgia
- piłka nożna
22:50 Rajd Hiszpanii
23:00 Sportowa niedziela
23:15 GOL T-Mobile
Ekstraklasa
23:30 Goodbye Andrew
TVP SPORT
20:00 Sport
20:05 GOL T-Mobile Ekstraklasa - magazyn,
Polska 2014
20:10 Pogoda
20:25 Blondynka odc. 35 serial, Polska 2014
21:30 Rolnik szuka żony
odc. 9 - rozrywka,
Polska 2014
22:25 Jeszcze nie wieczór
- komediodramat,
Polska 2008
00:20 Tatarak - dramat
obyczajowy,
Polska 2009
01:55 Żywe trupy s. 4 odc.
9 - serial, USA 2014
02:50 Miłość nad fiordem.
Na fali przypływu
- film obyczajowy,
Niemcy 2014
07:15 Misja zdrowie
07:50 Bajkowa TVS
09:55 Ogród od A do Z
10:15 Muzyczny relaks
11:10 Propozycje do
Muzycznego relaksu
11:25 Wyprawy Jeffa
Corwina - dokument
12:20 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
13:15 Muzyczne podróże
14:25 Parada szlagierów
15:00 My wam to zagramy
- rozrywka
15:30 Muzyczny kącik
Damiana Holeckiego
20:00 MasterChef s. 3
odc. 9 - rozrywka, produkcja:
Polska 2014
21:00 Lekarze s. 5 odc.
9 - serial, produkcja:
Polska 2014
22:00 Na językach
- rozrywka,
produkcja: Polska
23:00 Powódź - film sensacyjny, produkcja:
USA/Wielka Brytania/Dania/Fran 1998
01:00 Top Model s. 4 odc.
9 - rozrywka,
produkcja:
Polska 2014
02:00 Kuchenne rewolucje
s. 10 odc. 9 - rozrywka, produkcja:
Polska 2010
- rozrywka
16:05 Koncert życzeń
- rozrywka
17:10 Śląskie od kuchni
- rozrywka
17:45 Silesia Informacje
18:05 Bajkowa TVS
20:00 Silesia Informacje
20:25 Tygodniowy finał
Listy śląskich szlagierów - rozrywka
22:20 Śląskie od kuchni
22:55 Koncert życzeń
- rozrywka
23:55 My wam to zagramy
00:25 Emisja nocna
TV SILESIA
20:05 Must be the music
- tylko muzyka s. 8
odc. 8 - rozrywka, produkcja:
Polska 2014
22:05 Kości s. 9 odc. 19
- serial, produkcja:
USA 2010
23:05 Bohater z wyboru film sensacyjny,
produkcja:
USA 2008
01:05 Magazyn sportowy
- magazyn podsumowanie
sportowych wydarzeń mijającego
tygodnia, Liczne
skróty transmisji
sportowych, opinie
ekspertów, produkcja: Polska 2014
www.KurierradiaBielsko.pl
06:00 Audycje komitetów
wyborczych
06:25 Śladami księdza
Michała Sopoćki
07:00 M jak miłość odc.
661 - serial,
08:00 Pytanie na śniadanie
11:05 Barwy szczęścia
odc. 1187 - serial,
11:35 Na dobre i na złe
odc. 407 - serial,
12:40 Na sygnale odc. 6 serial, Polska 2014
13:10 Makłowicz w
podróży
13:45 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
14:20 Rejs z kabaretem
odc. 1 - rozrywka,
Polska 2012
15:05 Rodzinka.pl odc. 89
- serial, Polska 2011
15:40 Audycje komitetów
wyborczych - info,
Polska 2014
16:00 Panorama - kraj
16:20 Pogoda - kraj
16:30 M jak miłość odc.
1092 - serial,
Polska 2014
17:25 Reporter Polski
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
- rozrywka,
19:30 Barwy szczęścia
odc. 1187 - serial,
08:00 Brazylia - Kolumbia
- piłka nożna
10:15 Simona Halep - Serena Williams - tenis
11:55 Mistrzostwa
Polski mężczyzn w
Łukowie - podnoszenie ciężarów
12:35 Mistrzostwa
Polski mężczyzn w
Łukowie - podnoszenie ciężarów
13:35 Arsenal FC - Burnley
FC - piłka nożna
15:40 Arsenal FC TV
- piłka nożna
TVP SPORT
20:00 Sport
20:10 Pogoda
20:25 Bayern Monachium - AS Roma
- piłka nożna
20:40 Bayern Monachium - AS Roma
- piłka nożna
21:45 Bayern Monachium - AS Roma
- piłka nożna
23:05 Liga Mistrzów
- piłka nożna
23:50 Żegnajcie, towarzysze odc. 5 - dokument, Niemcy/Francja/Finlandia 2011
00:55 Samotny facet komedia, USA 1984
02:35 Drużyna A odc. 11
- serial, produkcja:
USA 1983
www.KurierradiaBielsko.pl
05:20 Telezakupy
05:55 Info poranek
07:30 Audycje komitetów
wyborczych
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:35 Moda na sukces
odc. 6028 - serial,
09:05 Wspaniałe stulecie
odc. 18 - serial,
10:05 Ojciec Mateusz
odc. 48 - serial,
11:00 Drużyna A odc. 11
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes
12:30 Magazyn rolniczy
12:45 Przepis dnia
12:50 Afryka odc.
2 - dokument
13:55 Jaka to melodia?
14:25 Moda na sukces
odc. 6029 - serial,
15:00 Wiadomości
15:15 Pogoda
15:25 Wspaniałe stulecie
odc. 19 - serial,
16:25 Audycje komitetów
wyborczych
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
- rozrywka,
17:55 Klan odc. 2638 serial, Polska 2014
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
TELEWIZYJNY
TVP TVP
1 - HIT
1 - HIT
NA PONIEDZIAŁEK
NA ŚRODĘ
Samotny facet
The Lonely Guy (USA 1984)
Czas trwania: 100 minut
Gatunek: Komedia
Produkcja: USA
Reżyseria: Arthur Hiller
Nieśmiały Larry Hubbard, zobaczywszy ukochaną w łóżku z przyjacielem, pogrąża się w
rozpaczy. Wędrując bez celu po Manhattanie,
poznaje w parku innego nieszczęśnika, Warrena
Evansa, który podobnie jak on stracił dziewczynę. Obaj samotnicy szybko zaprzyjaźniają się.
Larry odkrywa, jak wielu mężczyzn przeżyło
podobne upokorzenia. Słusznie podejrzewa, że
tak jak on nie potrafią się odnaleźć w nowej
sytuacji, postanawia więc im pomóc. Wydaje
„Przewodnik dla samotnych mężczyzn”.
TVN - HIT NA ŚRODĘ
Na własną rękę
Collateral Damage (USA 2002)
Czas trwania: 130 minut
Gatunek: Film sensacyjny
Produkcja: USA
Reżyseria: Andrew Davis
Strażak z Los Angeles, Gordon Brewer, traci
żonę i syna w wyniku ataku terrorystycznego.
O spowodowanie eksplozji podejrzany jest
Claudio Perrini, zwany „Wilkiem”, przywódca
kolumbijskiej partyzantki. Śledztwo nie przynosi
wyników. Brewer nabiera przekonania, że sprawcy zamachu ujdą wymiarowi sprawiedliwości.
W ślad za „Wilkiem” udaje się do Kolumbii, na
tereny opanowane przez partyzantów. Sprawa
komplikuje się, gdy na jego drodze pojawia się
samotna kobieta, Selena, i jej syn, Mauro. Brutalne reguły gry stawiają Brewera przed wyborem.
TVP 1 - HIT NA NIEDZIELĘ
Jeszcze nie wieczór
(Polska 2008)
Czas trwania: 115 minut
Gatunek: Komediodramat
Produkcja: Polska
Reżyseria: Jacek Bławut
Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w
Skolimowie pod Warszawą. W ośrodku spędzają
ostatnie lata wybitne osobowości polskiego kina
i teatru. Spokojną egzystencję pensjonariuszy
zakłóca przybycie Jerzego, który zawdzięcza
sławę wspaniałym kreacjom i ekscentrycznemu
stylowi bycia. Pobyt w Skolimowie ma być dla
niego okresem rekonwalescencji, ale aktor nie
zamierza dostosowywać się do zasad panujących
w ośrodku. Proponuje kolegom wystawienie
„Fausta” Goethego. Wkrótce rozpoczynają
się próby.
POLSAT - HIT NA NIEDZIELĘ
Bohater z wyboru
Hero Wanted (USA 2008)
Czas trwania: 120 minut
Gatunek: Film sensacyjny
Produkcja: USA
Reżyseria: Brian Smrz
Pewnego dnia śmieciarz Liam ratuje z płonącego samochodu dziewczynkę. Nieoczekiwanie
staje się bohaterem, jednak sława szybko mija,
a mężczyzna coraz częściej zagląda do kieliszka.
Wkrótce Liam ulega zauroczeniu Kaylą, kasjerką
bankową, która przypomina mu zmarłą żonę.
By zwrócić na siebie jej uwagę, postanawia
wcielić się w rolę bohatera. Aranżuje sfingowany
napad na bank, w trakcie którego ma uratować
klientów i obsługę przed napastnikami. Okazuje
się jednak, że wspólnicy planują prawdziwy
rabunek.
SOBOTA 01.11.2014
Penny Chenery jest gospodynią domową, oddaną żoną i kochającą matką. Jej rodzina od
lat zajmuje się hodowlą koni. Niestety, interesy
idą coraz gorzej i Chenerym grozi bankructwo.
Penny postanawia pomóc w prowadzeniu stajni
i uczynić z Secretariata, młodego i silnego konia, czempiona. Nikt nie wróży jej sukcesu, ale
kobieta jest zdeterminowana. W osiągnięciu celu
pomaga jej ekscentryczny trener Lucien Laurin,
który nie cieszy się sympatią otoczenia. Pełni
poświęcenia trener i właścicielka sprawiają, że
Secretariat zaczyna odnosić zwycięstwa.
Niezwyciężony Secretariat
Secretariat (USA 2010)
Czas trwania: 135 minut
Gatunek: Dramat obyczajowy
Produkcja: USA
Reżyseria: Randall Wallace
TVP 1 - HIT NA SOBOTĘ
Szakal, płatny zabójca, otrzymuje zlecenie
zabicia członka rządu amerykańskiego. Sprawą zajmują się Preston, szef FBI, i Walentyna Kozłowa, oficer rosyjskiego wywiadu.
Werbują do współpracy Declana Mulqueena,
byłego terrorystę IRA, który odsiaduje wyrok.
W przeszłości mężczyzna stosował podobne
metody do tych, którymi posługuje się Szakal.
Mulqueen wychodzi na wolność. Powierzoną
mu misję zamierza wykonać wyjątkowo starannie, tym bardziej że ma osobiste rachunki
z poszukiwanym.
Szakal
The Jackal (USA/Wielka Brytania/Francja/Ni 1997)
Czas trwania: 125 minut
Gatunek: Film sensacyjny
Produkcja: USA/Wielka Brytania/Francjai
Reżyseria: Michael Caton-Jones
TVP 2 - HIT NA SOBOTĘ
20:10 Kwiat pustyni film biograficzny,
produkcja: Wielka
Brytania/Niemcy/
Austria 2009
22:25 Szakal - film sensacyjny, produkcja:
USA/Wielka Brytania/Francja 1997
00:35 Rawa Blues Festival.
Koncert dla uczczenia pamięci Ryszarda Riedla w 20.
rocznicę jego śmierci, przygotowany
przez gitarzystę i
kompozytora Leszka
Windera. Produkcja:
Polska 2014
01:50 Dom snów thriller, produkcja:
USA 2011
08:30 FC Porto - Athletic
Club - piłka nożna
10:35 Polacy w blasku
olimpijskiego złota
11:00 Bayer 04 Leverkusen
- Zenit Sankt Petersburg - piłka nożna
13:05 Polacy w blasku
olimpijskiego złota
13:30 AS Roma - Bayern
Monachium
15:35 Polacy w blasku
olimpijskiego złota
16:00 Simona Halep - Serena Williams - tenis
17:50 Odeszli w 2014
18:00 Jan Mulak - twórca
cudownej drużyny
19:00 Droga Agaty - reportaż, Polska 2009
19:30 Jurek Kukuczka pożegnanie 1989
20:10 Wspomnienie o Grzegorzu Świątkiewiczu
20:40 Polska - ZSRR
22:15 Polska - ZSRR
22:30 Nie zmarnowałem
życia - reportaż,
23:00 Odeszli w 2014
23:20 Mistrzostwa
Polski mężczyzn
w Łukowie
TVP SPORT
20:00 Sport - wiadomości sportowe
20:10 Pogoda
20:25 Komisarz Alex odc.
73 - serial, produkcja: Polska 2014
21:20 Niezwyciężony Secretariat - dramat
obyczajowy,
produkcja:
USA 2010
23:35 Żywe trupy s. 4 odc.
9 - serial, produkcja:
USA 2014
00:25 Wodny świat - film
sf, produkcja:
USA 1995
02:50 Pejzaż bez Ciebie
- piosenki Marka
Jackowskiego kultura, produkcja:
Polska 2014
20:00 Nad życie - film
obyczajowy,
Polska 2012
22:00 Nie wszystko
złoto, co się świeci komedia, USA 2008
00:20 Ukryty wymiar - film
sf, USA/Wielka
Brytania 1997
02:20 Gniew tytanów - film
przygodowy, USA/
Hiszpania 2012. Perseusz robi wszystko,
żeby nie brać udziału
w walkach pomiędzy
zwaśnionymi
bogami i tytanami.
Kiedy Ares i Hades
sprzymierzają się
przeciwko Zeusowi,
Perseusz natychmiast wyrusza.
07:30 Ogród od A do Z
07:45 Bajkowa TVS
09:55 Mały koncert
życzeń- muzyka
10:55 Gdzie jesteś? - dokument, produkcja:
Nowa Zelandia 2009
11:30 Śląskie od kuchni
12:05 Głos werbla serial, produkcja:
USA 1968
13:30 Reportaż wspomnieniowy - dokument, produkcja:
Polska 2014
14:00 Misja zdrowie
14:30 Parada szlagierów
15:05 My wam to zagramy
15:35 Muzyczny kącik
Damiana Holeckiego
- rozrywka
16:05 Koncert życzeń
17:15 Kuchnia po śląsku
17:45 Silesia Informacje
18:05 Bajkowa TVS
20:00 Silesia Informacje
20:25 Koncert w TVS
22:15 Muzyczne podróże
23:15 Koncert życzeń
rozrywka
00:15 My wam to zagramy
00:40 Emisja nocna
TV SILESIA
22:20 Kruk - thriller,
USA 1994
00:40 Druga Ziemia dramat obyczajowy,
USA 2011. Nastoletnia Rhoda Williams
wraca samochodem
z przyjęcia. Gdy
radio podaje, że
odkryto planetę bliźniaczo podobną do
Ziemi, dziewczyna
nie zauważa stojącego na skrzyżowaniu
samochodu i uderza
w niego. Kierowca
auta, John, zapada
w śpiączkę, a jego
żona i dziecko
umierają.
02:25 Tajemnice losu
- rozrywka
06:00 Audycje komitetów
wyborczych
06:30 Lokatorzy odc. 120
- serial, Polska 2002
07:00 M jak miłość odc.
662 - serial,
08:00 Pytanie na śniadanie
10:55 Barwy szczęścia
odc. 1188 - serial,
11:35 Na dobre i na złe
odc. 408 - serial,
Polska 2014
12:35 Na sygnale odc. 7 serial, Polska 2014
13:05 Makłowicz w
podróży
13:40 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
odc. 17 - dokument,
14:15 Postaw na milion
- rozrywka,
15:10 Rodzinka.pl odc. 90
15:40 Audycje komitetów
wyborczych
16:00 Panorama - kraj
16:15 Pogoda - kraj
16:25 Na dobre i na złe
odc. 573 - serial,
Polska 2014
17:25 Reporter Polski
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
- rozrywka,
19:25 Barwy szczęścia
odc. 1188 - serial,
Polska 2013
TVP 2
05:00 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z
Polsat News
08:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 48 - serial,
Polska 2014
09:00 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 590
- serial, Polska 2008
09:30 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 591
- serial, Polska 2008
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie s. 2
odc. 48 - serial,
11:00 Dlaczego ja? odc.
540 - serial,
12:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 49 - serial,
13:00 Trudne sprawy odc. 9
14:00 Pierwsza miłość
odc. 1972 - serial,
14:45 Dzień, który zmienił
moje życie odc. 49
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy s. 13 odc. 686
17:00 Dlaczego ja? odc.
311 - serial,
18:00 Pierwsza miłość
odc. 1973 - serial,
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich odc. 369
POLSAT
20:05 Barwy szczęścia
odc. 1189 - serial,
Polska 2013
20:40 Jestem numerem
cztery - film sf,
Wielka Brytania/
USA 2011
22:45 Habemus Papam
- mamy papieża komediodramat,
produkcja: Włochy/
Francja 2011
00:40 Pozew o miłość
- komedia romantyczna, Irlandia/
Wielka Brytania/
Niemc 2004
02:20 Habemus Papam
- mamy papieża komediodramat,
produkcja: Włochy/
Francja 2011
08:05 Argentyna - Belgia
- piłka nożna
10:15 Pinar Kariyaka Stelmet Zielona
Góra - koszykówka
12:15 Red Bull Air Race
2014 w Las Vegas
- sporty lotnicze
13:20 Brazylia - Kolumbia
- piłka nożna
15:30 Borussia Dortmund
TV - piłka nożna
16:35 Wyścigi samochodowe - sporty
motorowe
17:10 Bayern Monachium -
Borussia Dortmund
- piłka nożna
19:10 Bayern Monachium
TV - piłka nożna
20:40 Argentyna - Belgia
- piłka nożna
22:45 Zwarcie - magazyn,
produkcja:
Polska 2014
23:15 Sportowy wieczór
23:40 Jan Mulak - twórca
cudownej drużyny magazyn, produkcja:
Polska 2014
00:35 Przerwa w
nadawaniu
TVP SPORT
20:00 Sport
20:10 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa
Europy - Rajd
Korsyki - sporty
motorowe 2014
20:15 Pogoda
20:30 Ojciec Mateusz
odc. 157 - serial,
Polska 2010
21:25 Sprawa dla reportera - dokument,
Polska 2014
22:25 Najniższy koszykarz
świata - dokument,
Hiszpania 2014
23:30 Do białego rana
odc. 19 - serial
00:00 Do białego rana
odc. 20 - serial
00:30 Glina odc. 4 - serial,
Polska 2004
20:10 Na Wspólnej odc.
1966 - serial, produkcja: Polska 2014
20:50 Ugotowani s. 7 odc.
40 - rozrywka,
produkcja:
Polska 2014
21:30 Kuchenne rewolucje
s. 10 odc. 10 - rozrywka, Polska 2010
22:35 Tylko mnie kochaj
- komedia romantyczna, Polska 2006
00:35 Superwizjer
01:10 Perfekcyjna pani
domu s. 5 odc.
10 - rozrywka,
Polska 2014
02:10 Uwaga!
02:30 Sekrety magii odc.
188 - rozrywka,
Polska 2014
07:00 Telezakupy
08:35 Muzyczny budzik
09:00 Bajkowa TVS
10:00 Express Silesia
11:30 Propozycje do Listy
śląskich szlagierów
12:00 Wyprawy Jeffa
Corwina - dokument
13:00 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
13:55 Gdzie jesteś?
14:25 Niesamowite historie
15:00 Archeolog detektyw
15:55 Silesia Informacje
16:05 Muzyczne podróże
17:00 Muzyczny kącik
Damiana Holeckiego
17:30 W oku miasta
17:45 Silesia Informacje
18:05 Bajkowa TVS
20:00 Silesia Informacje
20:30 Niesamowite
historie - dokument,
20:55 Gdzie jesteś?
21:30 Policjanci z
Maastricht - serial,
22:30 Policjanci z
Maastricht - serial,
23:35 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
00:30 Wyprawy Jeffa
Corwina - dokument
TV SILESIA
20:05 Zdrady s. 4 odc. 10
- serial, produkcja:
Polska 2014
21:05 Przyjaciółki s. 4 odc.
9 - serial, produkcja:
Polska 2014
22:05 Na krawędzi s. 2
odc. 11 - serial, produkcja: Polska 2014
23:05 Siła strachu thriller, produkcja:
USA/Niemcy 2005
01:15 Tajemnice losu. Program interaktywny,
w którym udział
biorą znane wróżki.
Joanna Stawińska
i wróżka Akima na
podstawie rozkładu
kart tarota lub numerologii udzielają
porad widzom.
TVN
06:00 Uwaga!
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Detektywi odc. 622
- serial, produkcja:
Polska 2009
08:00 Dzień dobry TVN
10:55 Na Wspólnej odc.
1965 - serial, produkcja: Polska 2014
11:25 Szkoła odc. 47 serial, produkcja:
Polska 2014
12:25 Szpital odc. 275 serial, produkcja:
Polska 2013
13:25 Ukryta prawda odc.
396 - serial, produkcja: Polska 2012
14:25 Ugotowani s. 7 odc.
39 - rozrywka, produkcja: Polska 2014
15:00 Szkoła odc. 48 serial, produkcja:
Polska 2014
16:00 Rozmowy w toku
odc. 2385 - talk
show, produkcja:
Polska 2014
17:00 Ukryta prawda odc.
397 - serial, produkcja: Polska 2012
18:00 Szpital odc. 276 serial, produkcja:
Polska 2013
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
www.KurierradiaBielsko.pl
05:20 Telezakupy
05:55 Info poranek
07:15 Czas dla ciebie.
Motywator 60+
07:30 Audycje komitetów
wyborczych
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:35 Moda na sukces
odc. 6029 - serial,
09:05 Wspaniałe stulecie
odc. 19 - serial,
10:05 Ojciec Mateusz
odc. 49 - serial,
11:00 Drużyna A odc. 12
12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes
12:40 Przepis dnia
12:50 Afryka odc.
3 - dokument
13:50 Jaka to melodia?
14:25 Moda na sukces
odc. 6030 - serial,
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:25 Wspaniałe stulecie
odc. 20 - serial,
16:25 Audycje komitetów
wyborczych
16:50 Jaka to melodia?
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Klan odc. 2639
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
www.KurierradiaBielsko.pl
TVP 1
TVN
05:30 Uwaga!
05:50 Mango - Telezakupy
07:55 Kobieta na krańcu
świata s. 6 odc.
8 - dokument,
Polska 2009
08:30 Dzień dobry TVN
11:00 Na Wspólnej odc.
1959 - serial,
Polska 2014
11:25 Na Wspólnej odc.
1960 - serial,
Polska 2014
11:50 Na Wspólnej odc.
1961 - serial,
Polska 2014
12:10 Na Wspólnej odc.
1962 - serial,
Polska 2014
12:45 Lekarze s. 5 odc. 8 serial, Polska 2014
13:50 Perfekcyjna pani
domu s. 5 odc.
9 - rozrywka,
Polska 2014
14:50 MasterChef s. 3
odc. 8 - rozrywka,
Polska 2014
15:55 Zakochana księżniczka - komedia
romantyczna,
18:00 Kuchenne
rewolucje s. 10
odc. 9 - rozrywka
19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!
POLSAT
05:00 Wstawaj! Gramy!
odc. 2798 - rozrywka, Polska 2014
06:00 Nowy dzień z
Polsat News
07:45 Jeźdźcy smoków
odc. 16 - serial,
USA 2013
08:15 Jeźdźcy smoków
odc. 17 - serial,
USA 2013
08:45 Scooby Doo,
gdzie jesteś?!
odc. 14 - serial,
USA 1969-1972
09:15 Scooby Doo,
gdzie jesteś?!
odc. 15 - serial,
USA 1969-1972
09:45 Scooby Doo,
gdzie jesteś?!
odc. 16 - serial
10:10 Ewa gotuje odc. 227
10:50 Scooby Doo i duch
czarownicy - film
12:15 Zebra z klasą - film
dla dzieci, USA 2005
14:25 Hidalgo - ocean
ognia - film
przygodowy, USA/
Maroko 2004
17:15 Hell’s Kitchen piekielna kuchnia
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:40 Oz Wielki i Potężny
- film przygodowy
TVP 2
05:35 Wyprawa do
ptasiego raju - dokument, USA 2012
06:30 Audycje komitetów
wyborczych
07:00 M jak miłość odc.
1089 - serial,
08:00 Pytanie na śniadanie
10:45 Wspomnienie odc.
1 - dokument,
10:50 Barwy szczęścia
odc. 1182 - serial,
11:25 Barwy szczęścia
odc. 1183 - serial,
11:55 Wspomnienie odc. 2
12:10 Helena trojańska dramat historyczny,
13:40 Wspomnienie odc. 3
13:50 Słowo na niedzielę
14:00 Familiada
14:40 Audycje komitetów
wyborczych
14:50 Czas honoru.
Powstanie odc. 8
15:40 Powstanie - miasto
i ludzie odc. 8
15:50 Przygoda na
Antarktydzie - film
przygodowy
17:50 Wspomnienie odc.
4 - dokument,
18:00 Panorama
18:25 Sport-telegram
18:30 Pogoda
18:35 Wspomnienie
18:45 Mój brat niedźwiedź
II - film animowany, USA 2006
TVP 1
CZWARTEK 06.11.2014
26.05.2011
TELEWIZYJNY
Dodatek
05:45 Bulionerzy odc. 50
06:20 Ekspres miłosierdzia
06:45 Pełnosprawni
07:10 Las story
07:30 Rok w ogrodzie
07:55 Dzień dobry
w sobotę
08:00 Wszyscy święci film obyczajowy,
09:25 Miłość nad fiordem.
Na fali przypływu film obyczajowy,
11:05 Tajemnice hotelu
Adlon odc. 5 - serial,
12:00 Okrasa łamie
przepisy
12:40 Blondynka odc. 34 serial, Polska 2014
13:35 Pejzaż bez Ciebie
- piosenki Marka
Jackowskiego
14:45 Trędowata - melodramat, Polska 1976
16:25 Audycje komitetów
wyborczych - info,
Polska 2014
16:35 Pożegnania
16:50 Wiadomości
naukowe
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:30 Ojciec Mateusz
odc. 156 - serial,
18:30 Rolnik szuka żony
odc. 8 - rozrywka,
Polska 2014
19:15 Pożegnania
19:30 Wiadomości
Y
N
J
Y
Z
I
W
E
TEL
Dodatek
Kilkuletnia Emily, córka Davida Callawaya,
po śmierci matki doznaje szoku, z którego nie
potrafi się otrząsnąć. Ojciec, psycholog, ma nadzieję, że zmiana miejsca zamieszkania pomoże
dziewczynce zapomnieć o przeszłości. Jednak
przeprowadzka do willi nad jeziorem w małym
miasteczku sprawia, że dziecko jeszcze bardziej
zamyka się w sobie, spędzając większość czasu
z tajemniczym przyjacielem. David i jego przyjaciółka dochodzą do wniosku, że chłopiec istnieje
jedynie w wyobraźni Emily. Przeczą temu jednak
przerażające zdarzenia.
Siła strachu
Hide and Seek (USA/Niemcy 2005)
Czas trwania: 130 minut
Gatunek: Thriller
Produkcja: USA/Niemcy
Reżyseria: John Polson
POLSAT - HIT NA CZWARTEK
Współczesny Nowy Jork. 40-letnia Audrey Miller niemal codziennie spotyka na sali sądowej
kolegę po fachu, prawnika Daniela Refferty’ego,
tak jak i ona specjalizującego się w sprawach
rozwodowych. Gdy po wspólnie spędzonej nocy
Daniel wykorzystuje zażyłość, by wygrać rozprawę, Audrey zrywa znajomość. Niebawem jednak
znów musi stanąć naprzeciw niego, reprezentując
jednego z rozwodzących się małżonków. Adwokaci udają się za Atlantyk, by ocenić kwestię
sporną - zamek w Irlandii. W czasie Irish Country
Festival Audrey wypija parę kieliszków za dużo.
Pozew o miłość
Laws of Attraction (Irlandia/Wielka Brytania/Niemc 2004)
Czas trwania: 100 minut
Gatunek: Komedia romantyczna
Produkcja: Irlandia/Wielka Brytania/Niemc
Reżyseria: Peter Howitt
TVP 2 - HIT NA CZWARTEK
REKLAMA
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
Wiadomości i prognoza pogody:
od 6.00 do 18.00 co godzinę oraz o 6.30 i 7.30.
Wiadomości sportowe radia BIELSKO: 6.45 i 7.45
Wiadomości dla kierowców:
o poranku: 7.15, 7.45, 8.15, 8.45
popołudniu: 14.15, 14.45, 15.15, 15.45
Wiadomości kulturalne: o 15.30
Audycje:
POLSKA NOC
G O Ś Ć DN I A
KONCERT ŻYCZEŃ Z KWIATKIEM
KURSY WALUT
PŁYTA TYGODNIA
JARMARK
(we wtorki i czwartki MOTO JARMARK)
00.00 – 3.00
8.47
9.20
10.30
10.45
11.15
TELEFON 33 81 77777
SOBOTA
KONCERT ŻYCZEŃ Z KWIATKIEM
GIEŁDA PRACY
PŁYTA TYGODNIA
MASZ TO JAK W RADIU
GALAKTYKA
CODZIENNA LISTA PRZEBOJÓW
GALAKTYKA NOWOŚCI
MUZYCZNE MARZENIA
RADIORANDKA
SMS TREŚĆ: JARMARK, NUMER: 79 567, KOSZT: 9ZŁ + VAT
12.20
14.30
15.45
16.00 – 18.00
18.00 – 21.00
18.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 23.00
23.00
Wiadomości i prognoza pogody:
od 6.00 do 18.00 co godzinę.
Wiadomości sportowe radia BIELSKO:
10.30, 20.00 i 21.00.
Audycje:
KONCERT ŻYCZEŃ Z KWIATKIEM
PRZYGARNIJ ZWIERZAK A
KONCERT ŻYCZEŃ Z KWIATKIEM
Z KINA WZIĘTE
SZAFA GRAJĄCA
PARTY MIX
9.20
11.30
12.20
13.00 – 15.00
16.00 – 18.00
18.00 – 24.00
NIEDZIELA:
Wiadomości i prognoza pogody:
od 7.00 do 16.00 co godzinę.
Wiadomości sportowe radia BIELSKO: 10.30.
Audycje:
PODSUMOWANIE TYGODNIA
MEGA WORLD DANCE
PARTY MIX
STREFA 80
8.30, 13:30
18.00 – 20.00
20.00 – 22.00
22.00 – 00.00
Dodatek
TVP 2
05:00 Wstawaj! Gramy!
06:00 Nowy dzień z
Polsat News
08:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 34 - serial,
Polska 2014
09:00 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 562
- serial, Polska 2009
09:30 Malanowski i Partnerzy s. 11 odc. 563
- serial, Polska 2009
10:00 Dzień, który zmienił
moje życie odc. 34
11:00 Dlaczego ja? odc.
526 - serial,
12:00 Pielęgniarki s. 2
odc. 45 - serial,
13:00 Trudne sprawy s.
3 odc. 5 - serial,
14:00 Pierwsza miłość
odc. 1968 - serial,
14:45 Dzień, który zmienił
moje życie odc. 45
15:50 Wydarzenia
16:10 Pogoda
16:15 Interwencja
16:30 Malanowski i Partnerzy s. 13 odc. 682
17:00 Dlaczego ja? odc.
307 - serial,
18:00 Pierwsza miłość
odc. 1969 - serial,
18:50 Wydarzenia
19:20 Sport
19:25 Pogoda
19:30 Świat według
Kiepskich odc. 365
POLSAT
06:00 Uwaga!
06:20 Mango - Telezakupy
07:25 Detektywi odc. 608
- serial, produkcja:
Polska 2009
08:00 Dzień dobry TVN
10:55 Na Wspólnej odc.
1954 - serial, produkcja: Polska 2014
11:25 Szkoła odc. 33 serial, produkcja:
Polska 2014
12:25 Szpital odc. 261 serial, produkcja:
Polska 2014
13:25 Ukryta prawda odc.
382 - serial, produkcja: Polska 2012
14:25 Ugotowani s. 7 odc.
28 - rozrywka, produkcja: Polska 2013
15:00 Szkoła odc. 34 serial, produkcja:
Polska 2014
16:00 Rozmowy w toku
odc. 2371 - talk
show, produkcja:
Polska 2014
17:00 Ukryta prawda
odc. 393 - serial,
Polska 2012
18:00 Szpital odc. 272 serial, produkcja:
Polska 2013
19:00 Fakty
19:35 Sport
19:45 Pogoda
19:50 Uwaga!
TVN
PIĄTEK 31.10.2014
TELEWIZYJNY
TVP 1
06:05 M jak miłość
odc. 657 - serial,
Polska 2014
07:00 M jak miłość
odc. 658 - serial,
Polska 2014
08:00 Pytanie na śniadanie
11:10 Barwy szczęścia
odc. 1185 - serial,
Polska 2013
11:40 Na dobre i na złe
odc. 404 - serial,
Polska 2014
12:45 Na sygnale odc. 4 serial, Polska 2014
13:15 Milion ton śmieci
13:50 Wojciech Cejrowski
- boso przez świat
14:25 Kabaretowa Scena
Dwójki przedstawia
odc. 44 - rozrywka,
15:25 Rodzinka.pl odc. 86
- serial, Polska 2011
16:00 Panorama - kraj
16:25 Pogoda - kraj
16:35 Na sygnale odc. 17 serial, Polska 2014
17:00 Święto Reformacji
w Lędzinach nabożeństwo
18:00 Panorama
18:30 Sport-telegram
18:40 Pogoda
18:50 Jeden z dziesięciu
- rozrywka,
19:25 Barwy szczęścia
odc. 1185 - serial,
Polska 2013
07:00 Telezakupy
08:35 Muzyczny budzik
09:00 Bajkowa TVS
10:00 Express Silesia
11:30 Propozycje do Listy
śląskich szlagierów
12:00 Wyprawy Jeffa
Corwina - dokument
13:00 Świat na talerzu
Andrew Zimmerna
13:55 Gdzie jesteś?
14:25 Niesamowite
historie - dokument,
Kanada 2007-2011
15:00 Archeolog detektyw
- dokument
20:00 Gniew tytanów - film
przygodowy, USA/
Hiszpania 2012
22:05 Iron Man II - film
przygodowy,
USA 2010
00:35 Kuba Wojewódzki s.
9 odc. 9 - talk show,
produkcja: Polska
2014. W programie
pojawią się goście,
którzy zderzą się
z osobowością
prowadzącego.
Nie zabraknie też
debiutów młodych
muzyków i licznych
niespodzianek.
01:40 Uwaga!
01:55 Rozmowy w toku
odc. 2381 - talk
show, Polska 2014
15:55 Silesia Informacje
16:05 Muzyczne podróże
17:00 My wam to zagramy
17:30 W oku miasta
17:45 Silesia Informacje
18:05 Bajkowa TVS
20:00 Silesia Informacje
20:30 Koncert życzeń
21:25 Muzyczne podróże
22:20 Muzyczne podróże
23:20 Policjanci z
Maastricht - serial,
00:20 Koncert życzeń
01:15 Koncert życzeń
02:15 Ostrze cienia serial, USA 1968
TV SILESIA
20:05 Dancing with the
Stars. Taniec z
gwiazdami s. 2
odc. 9 - rozrywka,
Polska 2014
22:05 Kołysanka - komedia, Polska 2010
00:10 Łowca smoków thriller, USA 2003
02:15 Tajemnice losu. Program interaktywny,
w którym udział
biorą znane wróżki.
Joanna Stawińska
i wróżka Akima na
podstawie rozkładu
kart tarota lub
numerologii udzielają porad widzom,
którzy zadzwonią do studia.
Produkcja: Polska
www.KurierradiaBielsko.pl
05:20 Telezakupy 05:55
Info poranek
08:00 Wiadomości
08:05 Pogoda poranna
08:10 Polityka przy kawie
08:40 100 dni, które
zmieniły Polskę
09:05 Opowieści z tysiąca
i jednej nocy - Aladyn i Szeherezada
- film przygodowy
10:05 Ojciec Mateusz
odc. 45 - serial
11:00 Drużyna A
odc. 8 - serial
12:00 Wiadomości
12:05 Agrobiznes
12:25 Przepis dnia
12:35 Spieszmy się kochać
13:55 Jaka to melodia?
14:25 Moda na sukces
odc. 6027 - serial,
USA 2011”
15:00 Wiadomości
15:10 Pogoda
15:20 Klan odc. 2635 serial, Polska 2014
15:50 Sprawa dla reportera
- dokument,
Polska 2014”
17:00 Teleexpress
17:15 Pogoda
17:25 Jaka to melodia?
17:55 Kabaretowe hity
Jedynki odc. 11
18:30 Świat się kręci
19:15 Przepis dnia
19:30 Wiadomości
20:05 O mnie się nie
martw odc. 9 serial, Polska 2014
21:05 superSTARcie
odc. 5 - rozrywka,
Polska 2014
22:40 superSTARcie
- kulisy odc. 5 - dokument, produkcja:
Polska 2014
22:50 CSI: Kryminalne
zagadki Las Vegas
s. 13 odc. 8 - serial,
produkcja: Kanada/
USA 2012
23:45 Nietykalni - komediodramat, produkcja: Francja 2011
01:45 Zobaczyć Kansas
City - melodramat,
produkcja: Kanada/
Finlandia 1998
16:30 Agnieszka Radwańska - Simona
Halep - tenis
18:00 Opowieść sentymentalna - dokument, Polska 2011
18:55 Jak przychodzi
zbawienie - dokument, Polska 1982
20:20 Hamburger SV Bayern Monachium
22:25 Włodzimierz
Smolarek - reportaż,
23:00 Sportowy wieczór
23:25 Mistrzostwa
Świata w Brazylii
TVP SPORT
20:00 Sport
20:05 Orędzie na Dzień
Wszystkich
Świętych - info,
Polska 2014
20:15 Pogoda
20:25 Tajemnice hotelu
Adlon odc. 5 - serial,
Niemcy 2013”
21:30 Wodny świat - film
sf, USA 1995
23:50 Terra Nova odc.
9 - serial, USA/
Australia 2011
00:45 Tajemnica twierdzy
szyfrów odc. 5 serial, Polska 2007
01:40 Do białego rana
odc. 17 - serial,
USA 2012”
02:10 Do białego rana
odc. 18 - serial
08:00 Borussia Dortmund
TV - piłka nożna
09:10 Borussia Mönchengladbach Bayern Monachium
- piłka nożna
11:15 Bayern Monachium
TV - piłka nożna
12:45 TSG 1899 Hoffenheim - FSV Frankfurt
- piłka nożna
14:50 Rajd Hiszpanii - sporty
motorowe 2014
15:00 Serena Williams Karolina Woźniacka
TVP 1 - HIT NA PIĄTEK
Wodny świat
Waterworld (USA 1995)
Czas trwania: 145 minut
Gatunek: Film SF
Produkcja: USA
Reżyseria: Kevin Reynolds
Wody roztopionego lodowca zatapiają większość
obszaru Ziemi. Ludzie chronią się w sztucznych
portach, lecz nie opuszcza ich myśl, że gdzieś
znajduje się ląd. Nie wierzy w to tajemniczy
sternik, który większość czasu spędza na zaprojektowanym przez siebie katamaranie. Pewnego
dnia poznaje Helen i jej przybraną córkę Enolę.
Na plecach dziewczynki znajduje się rzekomo
mapa drogi do stałego lądu. O jej zdobyciu
marzy banda pod dowództwem Deacona. W
wyniku różnych wydarzeń sternik musi stawić
im czoła.
TVN - HIT NA PIĄTEK
Iron Man II
Iron Man 2 (USA 2010)
Czas trwania: 150 minut
Gatunek: Film przygodowy
Produkcja: USA
Reżyseria: Jon Favreau
Tony Stark ujawnia, że jest superbohaterem
znanym jako Iron Man. Opinia publiczna naciska,
by przemysłowiec podzielił się technologią z
wojskiem. Tony jest sceptycznie nastawiony do
tego pomysłu. Uważa, że jego wynalazki mogą
zostać wykorzystane do bezmyślnego zabijania
ludzi. Zmaga się ze społecznymi naciskami,
a także z nowymi, potężnymi przeciwnikami
- Justinem Hammerem i szukającym zemsty rosyjskim fizykiem nazwiskiem Ivan Vanko. Stark
może liczyć na pomoc przyjaciół - Pepper Potts
i Jamesa Rhodesa.
Ogłoszenia Kuriera radia BIELSKO 15
Kojec/ łóżeczko turystyczne dla dziecka. Sprzedam kojec / łóżeczko turystyczne dla dziecka. Wymiar 1,00 m x 1,00 m, bardzo kolorowe, łatwe rozkładanie i składanie, przejrzysta siatka
pozwala dziecku z łatwością obserwować otoczenie . torba do
przenoszenia, łatwa do czyszczenia tapicerka miękki, kolorowy
materacyk. Stan bardzo dobry. Cena: 140,00. Tel. 721985895
Korepetycje w zakresie konwersacja z j. niemieckiego. Cena:
30,00. Tel. 602 397 472
ZDROWIE I URODA
)L]MRWHUDSHXWD0DFLHM&]\Ļ
tel. 510 418 725
Sprzedam suknię ślubną - TANIO. BENECIA, firmy FASSON,
biała, odcięta pod biustem, rozmiar 42 + bolerko koronkowe
z długim rękawem zapinane na plecach. Możliwość przeróbek
krawieckich we własnym zakresie w salonie, w którym suknia
była zakupiona. Cena: 700. Tel. 887 890 413
Sprzedam buty ślubne rozmowy.39. Sprzedam boty ślubne
stan idealny Cena 140zł. Tel. 536340311
SUKNIA ŚLUBNA+ BOLERKO GRATIS. SPRZEDAM SUKNI,Ę
GORSET KOLOR EKRI MOŻLIWOŚĆ PRZESŁANIA ZDJĘĆ NA
MAILA, JA MIMO BRAKU RĘKAWÓW MIAŁAM JĄ W ZIMIE.
Cena: 800. Tel. 600806224
suknia ślubna. Sprzedam suknię ślubną. Składa się ze spódnicy
na kole, gorsetu na ramiączkach oraz tiulowego szala. Spódnica
u dołu ma dwie tiulowe falbany z brokatem. Rozmiar 36. Stan
bardzo dobry. Cena 200 zł. Zdjęcia na @. Zapraszam do
Buczkowic. Tel. 690060314
Suknia ślubna. Sprzedam tanio suknię ślubną roz. 38 wraz
z bolerkiem i butami, Cena do negocjacji. Cena: 500,00.
Tel. 661830321
ZWIERZĘTA
Benek Szuka Domu Tymczasowego. Szukamy domu tymczasowego dla niewielkiego, czarnego kundelka. Wyjeżdżamy za
granicę i chwilowo nie mamy pieniędzy na zabranie psa, więc
szukamy kogoś, kto się nim od 10.11 przez pół roku zajmie,
zanim nie wrócimy po niego. Z naszej strony zobowiązujemy
się do pokrywania kosztów utrzymania. Tel. 512-628-784
Oddam w dobre ręce pieska rasy shih tzu, ma 6 lat, jest bardzo
grzeczny i kochany, uwielbia dzieci. Tel. 661830321
oddam zdrowego psa w dobre ręce.
Oddam zdrowego pieska w dobre ręce. Piesek jest mieszańcem
ma około 10 lat. Zdrowy nigdy nie chorował! Zaszczepiony.
Tel. 506816452
ZAGINĄŁ PIES Doberman. 21.10.2014r w Lalikach k / Zwardonia (Beskid żywiecki) zaginął brązowy pies rasy Doberman.
Wabi się FALKO. Miał brązową obrożę z ‚adresówką’. Pies ma
mikroczip i jest zarejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych.
FALKO jest w trakcie leczenia. Pomóżcie odnaleźć członka
Rodziny !!!Czeka Nagroda. Tel. 501766404
Kupię Yorka Miniaturka Szczeniaka. Tel. 661 323 070
Mam do oddania młodą szynszylkę (prawdopodobnie jest to
samiczka). Zwierzak ma 3,5 miesiąca i jest w pełni samodzielny. Oddam w odpowiedzialne ręce :) Tel. 509527155
Mały czarny kotek czeka na domek! Rudo biało brązowa kotka
i jej mały czarny kociaczek czekają na kochający. Kotka będzie
wysterylizowana. Kotka okociła się blisko potoku gdzie jest
dokarmiana przez dobrych ludzi. Tel. 668524320
NAUKA, KOREPETYCJE
Korepetycje polski, historia. Prace. Fizjoterapia. Solidne
korepetycje z języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum. Wieloletnie doświadczenie
w prowadzeniu uczniów. Przygotowanie do egzaminów
i matury pisemnej i ustnej. Pełen zakres przygotowania
prac. Tel. 510303634
2ĞURGHN.XUVRZ\
“DOMENA”6S]RR
=DSUDV]DP\QDNXUV\
od 30 PLN
Dojazd do Klienta!
[email protected]@[email protected]@[email protected]
[email protected]@[email protected]À[email protected]
[email protected]@ķA@ÿJÀBGHÿRJÀ[email protected]@ķJQÔFNRýTO@
[email protected]@[email protected]®[email protected]
[email protected]@[email protected]ÀRNKTW
łóżko rehabilitacyjne i wózek gratis. Witam serdecznie, Do
sprzedania mam nowe łóżko rehabilitacyjne TAURUS Lux
w pełni elektryczne (m.in. podnoszenie całości + reg.
wysokości głowy i nóg). Cena do negocjacji. Cena: 4000.
Tel. 33 8173368
Sprzedam pampersy dla dorosłego! - 2 paczki 2 x 30 szt.
- Rozmiar „2” - od 75-110 biodra Cena: 40 zł za 1 paczkę.
Telefon: 502-398-482
OKAZJE
Sprzedam kontener handlowy w b.dobrym stanie o
wymiarach 5,5m x 4,5m(25m) z klimatyzacją, roletami
zewnętrznymi antywłamaniowymi, ogrzewaniem, instalacją
elektryczna i wodną. cena: 18.000 tel. 791224510
PRACA
DAM PRACĘ
MUSISZ prowadzić działalność gospodarczą? Skończyły
Ci się pomysły,a chcesz mieć stały dochód? wyślij cv na
maila [email protected] (9447)
Barmanka, Kucharz, kierowca-kurier. Restauracja pizzeria
Słoneczko ul.Reja 18 w Bielsku Białej zatrudni barmankę,
kucharza oraz kierowcę kuriera, praca stała. Tel. 609067607
RENOMOWANA Firma Pożyczkowa poszukuje pośredników
samodzielnych bądź biura pośrednictwa kredytowego.
Chętnych prosimy o kontakt pod nr 696 782 392 (9431)
Przedstawiciel handlowy-Energia Odnawialna. Energia Plus
poszukuje osób na stanowisko Przedstawiciel Handlowy na
terenie Śląska. Bezpłatne szkolenie wdrożeniowe. CV na
mail [email protected] lub tel. 338289365
10:00-17:00
SZUKASZ pracy stałej lub dodatkowej? Branża finansowa
poszukuje osób na stanowisko doradca finansowy. Umowa
zlecenie, nienormowany czas pracy, wysokie prowizje.
Zadzwoń pod numer 696 782 392 (9433)
Montażystów Okien PCV, Z własnym autem dostawczym.
Firma zajmująca się sprzedażą okien PCV i Alu. na terenie
Bielska Białej. Poszukuje Montażystów stolarki, Z własnym
autem dostawczym. Na zasadzie zleceń montażu. Płacimy
za usługę w dniu montażu. Kontakt: Tel: 668 438 649
ZATRUDNIĘ do pracy dodatkowej osoby z doświadczeniem
w sprzedaży bezpośredniej (branża finansowa) Mile widziane także osoby prowadzące działalność gospodarczą tel.
696 782 392 (9432)
KIEROWCA KAT. C+E. ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ Z KATEGORIĄ PRAWA JAZDY C+E W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM. KONTAKT :601455301.
Pracownik Działu Handolwego j. francuski. Drukarnia
Dimograf zatrudni osobę na stanowisko pracownik działu
handlowego. Wymagania: biegła znajomość języka francuskiego, mile widziana znajomość kolejnego języka obcego.
CV prosimy wysyłać na adres mail. Tel. 334962120
Zatrudnię budowlańców // praca stała. Firma budowlana
zatrudni budowlańców, murarzy, cieśli , pracowników
ogólnobudowlanych - do prac wykończeniowych i
dociepleń -- wymagane doświadczenie , sumienność,
brak nałogów. Praca stała. Zbiórki w Bujakowie. Praca w
okolicach Bielska-Białej. 663 184 836
Zatrudnię Od Zaraz Sprzedawców Telefonicznych. Oferujemy: pracę od Pn-Pt w godz. 8.00-16.00 , wynagrodzenie
podstawa + prowizja, pracę w miłej atmosferze, szkolenia
Wymagania: komunikatywność, płynność mówienia, energia i zapał do pracy, nastawienie na cel, dobra dykcja. Mile
widziane doświadczenie. Tel. 784 650 120
.ZDOLÀNRZDQ\3UDFRZQLN
2FKURQ\
PRACOWNIK BUDOWLANY. FIRMA BUDOWLANA zatrudni
pracowników OD ZARAZ. Tel. 509592993
WHUPLQOLVWRSDGJUXG]LHĔU
Pracownik fizyczny - mężczyzna. Firma zatrudni od zaraz
mężczyzn do prac wykończeniowych. Wymagana kultura,
dyspozycyjność, sumienność, brak nałogów (alkohol,
narkotyki), niekaralność. Dodatkowym atutem będzie prawo
jazdy kat. B. Tel. 514694565
.RPSXWHURZ\GODRVyE
VWDUV]\FKLSRF]ĈWNXMĈF\FK
WHUPLQOLVWRSDGJUXG]LHĔU
.LHURZFDZy]ND
MH]GQLRZHJR
WHUPLQOLVWRSDGJUXG]LHĔU
2FKURQDLPSUH]
PDVRZ\FKVãXİE\
SRU]ĈGNRZHLLQIRUPDF\MQH
RUD]NLHURZQLF\
WHUPLQOLVWRSDGJUXG]LHĔU
%LHOVNR%LDáDXO.XVWURQLD
=DSLV\LLQIRUPDFMH
WHO
HPDLONXUV\#GRPHQDFRPSO
ZZZGRPHQDFRPSO
Bielsko Biała Hałcnów. Budynek w zabudowie
bliźniaczej 150m2, super lokalizacja i dojazd,
ogrodzona działka 6a, wysoki standard, garaż,
kotłownia, kuchnia, jadalnia, salon, 3 sypialnie,
bukowe schody, stan deweloperski podwyższony.
Cena 389 tyś zł. Tel. 696 433 570, 663 491 117
SUKNIE ŚLUBNE
Sprzedam Piękna Suknie Koronkowa Ślubna Tanio. Witam.
Mam do sprzedania Suknia ślubną firmy Gracja Model Elizabeth z kolekcji 2013. Suknie jest rozmiaru 36/38 jest biała
na Wzrost 169 cm + 6 cm, wiązanie z tyłu umożliwia pewną
regulację rozmiaru. Bez Bolerka do Sukni dołączam buty. Cenę
można negocjować. Zapraszam do kontaktu zainteresowanych.
Cena: 550. Tel. 514515727
Kobieta z doświadczeniem w handlu. Kobieta 29 lat duże
doświadczenie w handlu, uczciwa, miła aparycja podejmie
prace w sklepie lub biurze. Dyspozycyjność tylko od pon pt w godz 6.00 - 15.00. Tel. 797793442
KIEROWCA KAT. C. Praca na trasach w kierunkach
Czechy, Słowacja, Węgry Stała praca weekend w domu.
Tel. 601999221
Zatrudnię Kierowcę w transporcie międzynarodowym . Mile
widziane doświadczenie. Krótkie Wyjazdy . Samochód
Renault Master. Tel. 502412596
Zatrudnię cukiernika do pracy w cukierni w Łodygowicach
mile widziane doświadczenie. Praca na cały etat. Tel.
5054443002
Zatrudnię MALARZA. - zawód wyuczony MALARZ BUDOWLANY - doświadczenie w zawodzie - bez nałogów
- dyspozycyjność. Tel. 603382618
Pracownik Restauracji. Restauracja McDonald’s w Jasienicy zatrudni osoby pełnoletnie w pełnym i niepełnym
wymiarze godzin, w tym także tylko na weekendy, na
stanowisko Pracownik Restauracji. Wymagana książeczka
sanitarna. Serdecznie zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Tel. 502242103
SZUKAM PRACY
szukam pracy w sklepie lub w zakładzie..mam 23 l. Tel.
500893510
pomoc kuchenna. poszukuje pracy w szczególności na
weekendy w Bielsku-Białej lub okolicach. Tel. 690547595
Młoda dziewczyna szuka pracy. Szukam pracy nawet w
charakterze dorywczej, uczę się zaocznie. Interesują mnie
prace każdego rodzaju, ale oprócz telemarketingu i ofert
towarzyskich!! Uczę się na kierunku Technik Administracji,
dobrze umiem j.migowy. Tel. 511806453
podejmę pracę. Mam 33 lata, posiadam prawo jazdy kat. B
i C Szukam pracy jako kierowca lub magazynier. Posiadam
doświadczenie zarówno w transporcie jak i w pracach
magazynowych. Tel.724 111 902
Kobieta poszukuje pracy. Doświadczenie branża mięsna,
cukiernicza. Mogę także podjąć pracy chałupniczej. Tel.
795779892
poszukuję pracy. Witam, poszukuję pracy ( umowa o prace
nie zlecenie ) na pełny etat lub 3/4 jako kasjer/sprzedawca.
Mam doświadczenie w tym kierunku. Szukam pracy w
warzyniaku, piekarnio-cukierni lub z chemią gospodarstwa
domowego bądź w małym sklepie spożywczym - sprzedaż
tradycyjna w Bielsku-Białej okolice os. beskidzkie, os.
karpackie, kamienica, bądź Złote łany. Posiadam aktualną
książeczkę sanepidowską oraz badania. Jestem osobą
spokojną, uczciwą i rzetelną. Jestem dyspozycyjna od
pon. do soboty.( ostatnia praca to sprzedawca w piekarnio-cukierni).Poszukuje pracy od połowy listopada.
Tel. 535-813-592
Kobieta w średnim wieku podejmie prace w sklepie, posiadam książeczkę sanep, jestem osoba sumienna, uczciwą,
punktualna, niepalącą. Tel. 511117312
SZUKAM PRACY !! Szukam pracy na stanowisko kierowca
kat. B lub pracownik fizyczny od poniedziałku do piątku
na jedna zmianę od rana do południa. Tel. 507747557
SZUKAM PRACY. Witam młody facet 24 lata szuka pracy
w gastronomii , posiadam aktualna książeczkę zdrowia i 4
lata doświadczenia. Praca nie koniecznie w gastronomii,
może być inna z możliwością przyuczenia , posiadam także
doświadczenie w pracy jako ochroniarz . Praca na terenie
Bielska Białej. Tel. 501183164
szukam pracy jako sprzedawca. kobieta wiek 34 lata
dyspozycyjna poszukuje pracy w charakterze sprzedawcy
posiadam doświadczenie w sklepie odzieżowym z artykułami agd w branży spożywczo-monopolowej prawo jazdy
aktualna książeczka sanepidowska najlepiej 1/2 lub 3/4
etatu jak również weekendy sb ndz. Tel. 692908576
KOBIETA 37 lat Bielsko-Biała. KOBIETA Z DOŚWIADCZENIEM BIUROWO-MAGAZYNOWYM, HANDLOWYM ,
CERTYFIKATEM PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ,
PRAWEM JAZDY KAT. B , DYSPOZYCYJNA , PRACOWITA
POSZUKUJE PRACY (oferty towarzyskie wykluczone!!!).
Tel. 606 664 262
30-latka poszukuje pracy. Posiadam doświadczenie w
kierowaniu małym zespołem ludzi w restauracji. Ukończony
kurs SMC Szukam pracy od zaraz jestem w pełni dyspozycyjna. Tel. 539080713
Kobieta 25lat poszukuje pracy w jako pomoc do kuchni lup
na produkcji miła uprzejma punktualna i itp lup jako ko wiek
oferta pracy Góry dziękuje i pozdrawiam. Tel. 885349335
WYNAJMĘ mieszkanie w Bielsku 64 m2. Wynajmę mieszkanie na ul Klemensa Matusiaka 64m2 zainteresowanych
zapraszam. Umeblowana kuchnia, w łazience pralka, pokoje
nie umeblowane. Opłaty do spółdzielni ok.500-600 zł (gaz ,
woda ,ogrzewanie) plus prąd według zużycia. Tel. 604 417 768
Wynajmę M-3. Dwupokojowe mieszkanie wynajmę osobom
pracującym. Koszt wynajmu 650 zł (możliwość negocjacji
ceny) + czynsz ok. 480 zł w tym centralne ogrzewanie, woda,
wywóz nieczystości + media wg zużycia. Kaucja zwrotna 1000
zł. Proszę o kontakt po godz. 17. Tel. 728996375
MOTORYZACJA
OSOBOWE
NIERUCHOMOŚCI
DOMY
Dom w Lipniku ogrodzona działka dom z pustaka przykryty
blachodachówką 220 m2. Cena: 280000. Tel. 692072444
Dom 16 km od Jeziora Żywieckiego. - Kupujący nie
płaci prowizji - Nieruchomość położona w miejscowości
Las. Doskonała propozycja dla osób poszukujących
nieruchomości do prowadzenia działalności usługowo-handlowej lub domu do zamieszkania. Dom
położony przy drodze łączącej Żywiec z Suchą Beskidzką,
wzniesiony w 1985. w dobrym stanie. Cena: 190000.
Tel. 530 618 799
LOKALE
Do wynajęcia dom z warsztatem. Świetne polaczenie!!!
Do wynajęcia dom z warsztatem oraz pomieszczeniami socjalnymi pod każdą działalność gospodarcza. Korzystna lokalizacja, bezpośrednio przy drodze
głównej trasy Bielsko-Biała - Kraków. 260 m2. Obiekt
jest położony na 15ar ogrodzonej działce (brama automatycznie przesuwana).Cena do negocjacji.
Tel.886181438 Cena: 3500
Wynajmę garaż. Do wynajęcia murowany garaż przy ulicy
Leszczyńskiej/Poniatowskiego. Cena: 200. Tel. 724893203
Sklep ogólnospożywczy z wyposażeniem wynajmę. Wynajmę sklep ogólnospożywczy wyposażony powierzchnia 135
m, przy trasie Bielsko- Skoczów. Tel. 795547344
wynajmę lokal gastronomiczny- bar w Bielsku- Białej.
Wynajmę w pełni wyposażony, funkcjonujący bar- PUB w
Bielsku- Białej. Dobra lokalizacja, parking, ogródek letni.
Możliwe rozszerzenie działalności np. kebab, kurczak,
bar sałatkowy, pizza itp. Możliwość wynajęcia również
mieszkania w budynku, gdzie znajduje się lokal. Cena:
2500. Tel. 504084534
DZIAŁKI
BARDZO ATRAKCYJNA OFERTA. Piękna, duża, malowniczo
położona działka (1300m2) w Bielsku - Straconce przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. W pobliżu osiedle
Złote Łany, tereny rekreacyjne, basen. Działka jest uzbrojona
we wszystkie media (przy granicy woda i kanalizacja, na
działce prąd i gaz). Położona w otoczeniu domów, z asfaltowym, wygodnym dojazdem. Ma lekkie nachylenie, dzięki
czemu roztaczają się z niej piękne widoki. Jest ogrodzona z
trzech stron. Cena 219 000 zł. Tel. 793 11 65 65
Kupię działkę pod zabudowę bliźniaczą, tylko w bielsku
białej. Może być przed wydaniem warunków zabudowy.
Tel. 666366602
Ford Focus kombi 1,6 DCI. Rok 2010. Elektryczne szyby.
Wspomaganie kierownicy. Oryginalne radio. Średnie spalanie
5l /100 km. T. 508- 252- 809
**Fiat Panda** (2009 roku)*( OKAZJA ). FIAT PANDA Z
MAŁYM PRZEBIEGIEM 40 tyś SILNIK 1,1 SPROWADZONY Z
NIEMIEC, SERWISOWANY, STAN - JAK NOWY . P O L E C A M
! KOLOR CZERWONY( OKAZJA) Cena: 11900. Tel. 795727330
SEAT CORDOBA SEAT CORDOBA 1.9 TDI 101KM KLIMATRONIK CZUJNIK PARKOWANIA. SEAT CORDOBA 1.9 TDI 101
KM STAN BARDZO DOBRY PO WYMIANIE OLEJU+FILTRY
BOGATA WERSJA Z KLIMATRONIKIEM ELEKTRYKA ITD.
POLECAM. Cena: 12000. Tel. 696648653
MAZDA 6 MAZDA 6 04R 2,0D TANIO LEKKO USZKODZ
OKAZJA. Witam mam do sprzedania Mazde 6 rok prod 2004
pojemność silnika 1998 CIDT. Samochód przy 185000tys km
miał wymienione kompletny rozrząd oraz kompletne sprzęgło
wraz z kołem dwu-masowym a w zeszłym roku tarcze i klocki
przód i tył. Mazda świeżo po przeglądzie Samochód do lekkich
poprawek lakierniczych. Cena: 8500. Tel. 504033956
Witam, mam do sprzedania Opla Corsę C. Samochód sprowadzony od 2 lat zarejestrowany w Polsce. Przebieg 115000km,
moc 1,0, rok produkcji 2003, półautomat, kolor niebieski.
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny. Cena: 10900.
Tel. 517 478 302
DOSTAWCZE
wv t4 T4 Long 2.5tdi Klima. Sprzedam wv t4 2.5 tdi .Atutem
tego auta jest silnik, podwójne boczne drzwi, tył furtki. Auto
posiada działającą klimatyzacje, poduszki, abs. Stan auta
określam na dobry jeżdżę nim cztery lata bez problemowo.
Cena: 7900. Tel. 513985476
CZĘŚCI
kupie felgi, kola do scenica 2000r. kupie felgi lub kola z
oponami zimowymi 15 do reno scenic w rozsądnej cenie,
max 500zl za komplet. Tel. 667640927
kola zimowe fiat panda 2012. 155 80 13 jak nowe. Cena:
600. Tel. 505307186
kupię dwie opony zimowe 175/80R14 z rozstawem 5x100.
koła z rozstawem 5x100 z oponami zimowymi 175/80R14
dwie sztuki kupię proszę tylko i wyłącznie kontakt telefoniczny nie odpisuje na sms-y, poważne i konkretne oferty
z Cenami. Tel. 516-653-778
Sprzedam silnik do Golfa 1,6 poj. disel w dobrym stanie .
Cena do uzgodnienia. Tel. 512275240
Fiat ulysse 04-08 reflektor przedni prawy h7 ,czujniki
parkowania z instalacją elektr. Cena: 140. Tel. 697340415
338523840
INNE
Duża działka budowlana tylko 150 tys. Sprzedam zadbaną
działkę budowlaną o powierzchni 16,66 ara płaska, w
kształcie prostokąta o wymiarach 24x58m. Działka znajduje
się w Bierach, w cichej i spokojniej okolicy. Media w
odległości ok 60m od granicy działki. Cena 150 000zł do
negocjacji. Tel. 512398535
YAMAHA DRAG STAR 650 CUSTOM SOLO. DRAG STAR
650 CUSTOM, CZARNY MAT, KSENON, LED PO GENERALNYM REMONCIE JAK NOWY, SILNIK WCZARNYM
MACIE, HYPERCHARGER Z FILTREM K&N WIĘCEJ ZDJIĘĆ
INFORMACJI NA MAILA. Cena: 14500. Tel. 505088161
Sprzedam działkę w Komorowicach Krakowskich. Powierzchnia 15 a, media w granicy, spokojna, malownicza
okolica, dojazd drogą asfaltową. Cena działki 135 tys. zł.
Cena podlega negocjacji. Więcej informacji pod numerami
telefonu 515827353 lub 504975993.
sprzedam skuter. Witam mam do sprzedania skuter Zipp
Toros zakupiłem go w tamtym roku nowy prosto z salonu ma
mało przejechane co z resztą widać na zdjęciach. Zarejestrowany OC do 28.10.2014 Stan techniczny oceniam na dobry
pali jeździ tylko traci moc gaśnie prawdopodobnie jest do
wyregulowania, pali na starter. Cena: 900. Tel. 697 436 033
MIESZKANIA
szukam pracy. szycie, krawcowa. Tel. 662174333
Pracownik biurowy. Witam serdecznie poszukuje pracy
biurowej w zakresie: wprowadzanie i aktualizacja danych
do systemu komp., segregowanie dokumentów, prace administracyjno – biurowe. Podejmę od zaraz w miejscowości
Bielsko-Biała, Cieszyn, Żywiec, od pon-pt. Tel. 782311727
Mechanik, pracownik produkcji. Witam mam 28 lat
Posiadam doświadczenie jako mechanik samochodów
osobowych, ciężarowych, dostawczych. Mechanik maszyn,
pracownik produkcji. Tel. 515908927
BIELSKO-LESZCZYNY - mieszkanie 68 mkw w domu
prywatnym, parter, ogród, piwnica, strych, miejsce parkingowe - sprzedam lub wynajmę. Tel. 602 313 868 (9460)
Do wynajęcia kawalerka (30,30 m2) na oś. Beskidzkim.
Mieszkanie znajduje się na 4 piętrze w budynku 10-cio
piętrowym. Mieszkanie jest częściowo umeblowane. Cena
to: odstępne 550 złotych + czynsz 260 złotych oraz media
według zużycia (prąd i gaz). Więcej inf. pod numerem tel.
508-517-195.
JOLA 27 lat filigranowa blondyneczka zaprasza na miłe
spotkanie. 24H. Bielsko-Biała os. Słoneczne, mogę dojechać.
Tel. 889 728 221 (9188)
Z OSTATNIEJ CHWILI
Sprzedam firmę krawiecką. Sprzedam dobrze prosperującą
firmę krawiecką (zlecenia, załoga, park maszynowy) w
Bielsku. Tel. 513177813
REKLAMA
:<&,(&=.,
$/%$1,$
3/1
%$:$5,$
3/1
%2Ĝ1,$,&=$512*•5$
3/1
/:•:
3/1
3$5<Ľ
3/1
35$*$
3/1
726.$1,$
:,('(ą
3/1
3/1
Kurier radia BIELSKO 17
WYDARZENIA
Region
Bielsko-Biała
Zmiany w organizacji ruchu 1 i 2 listopada
W maju chcą
otworzyć
hospicjum
W z w i ą z k u z n a d c h o d z ą c y m i d n i a m i Ws z y s t k i c h
Świętych i Zaduszkami w rejonie cmentarzy obowiązywała będzie inna niż normalnie organizacja ruchu.
Jednocześnie MZK informuje, że w
dniach 1 oraz 11.11, w związku z zamknięciem CH Sarni Stok oraz Tesco ul. Warszawska, autobusy linii
nr 8, 11, 16, 25, 51 i 57 nie będą dojeżdżać do w/w hipermarketów. Autobusy linii nr 30, 32 oraz 50 będą
obsługiwać przystanki przy marketach zgodnie z rozkładem jazdy.
Żywiec
Bielsko-Biała
Cmentarz przy
ul. Grunwaldzkiej
Cmentarz przy ul. Grunwaldzkiej
ruch jednokierunkowy na ul.
Wita Stwosza (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piastowskiej) oraz na
ul. Kossaka (od ul. Piastowskiej
do ul. Grunwaldzkiej), na ul. Wita
Stwosza dopuszczony prawostronny postój przykrawężnikowy
(parkowanie równoległe), czynny
będzie dodatkowy parking przy
ul. Kossaka (parking Domeny).
Cmentarz przy
ul. Cmentarnej
ruch jednokierunkowy na ul. Dawnej (od ul. Zapolskiej do ul. Żywieckiej) oraz na ul. Akademii
Umiejętności (od ul. Cmentarnej
do ul. Zapolskiej).
Cmentarz komunalny
przy ul. Karpackiej
zakaz ruchu (z wyjątkiem mieszkańców) na ul. Łuczników, (bez
wyjątków) na ul. Łamanej, zakaz zatrzymywania się po prawej stronie ul. Działowej, jednokierunkowy ruch okrężny na
parkingach przy cmentarzu, wjazd
na parkingi z ul. Karpackiej wyłącznie na zasadzie skrętu w prawo
(od centrum miasta), od Kamienicy zakaz skrętu w lewo, wykluczenie postoju na placu przed
cmentarzem. Dodatkowe parkingi: na terenie szkoły i przy
Domu Kultury w Kamienicy
– wjazd na parking (jednokierunkowo) od ul. Niwnej, przejazd
przez teren OSP, włączenie do ul.
Karpackiej (wyłącznie w prawo,
w kierunku centrum miasta) wjazdem usytuowanym pomiędzy budynkiem domu kultury a salą
gimnastyczną. Parkingi te będą
funkcjonować od dnia 31.10 od
godz. 8.00 do 3.11 do godz. 20.00.
Miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych przewidziane
są na górnym parkingu wzdłuż
ogrodzenia cmentarza (istniejące
5 stanowisk), na parkingu przy
drodze dojazdowej do budynku administracyjnego Zieleni Miejskiej
oraz na dalszym odcinku tej drogi
(istniejące miejsca postojowe).
Zmiany będą funkcjonować od
dnia 29.10 od godz. 20.00 do 3.11
do godz. 20.00
Komunikacja autobusowa
1 listopada (sobota) autobusy będą
kursować zgodnie z rozkładem
jazdy obowiązującym w niedziele i święta, za wyjątkiem linii
nr 7 i nr 18.Na linii nr 7 do godz.
8.00 oraz po godz.18.00 autobusy
będą kursować jak w niedziele
i święta, natomiast w godz. od 8.00
do 18.00 z częstotliwością co 15
minut na trasie Wapienica/Dzwonkowa – Kamienica. W dniach
1 i 2 listopada w miarę potrzeb
na linię nr 7 będą wysyłane dodatkowe autobusy na trasie Piastowska/Dworzec – Kamienica
– Warszawska/Dworzec. W tych
dniach na linii nr 18 autobusy
będą kursować w godzinach od
9.45 do 17.10 zgodnie z rozkładem jazdy obowiązującym w dni
robocze. Ponadto w dniach od
29.10 do 4.11 będzie obowiązywał dodatkowy przystanek przy
ul. Karpackiej/Cmentarz w kierunku Kamienicy.
Przełom października i listopada to
czas wytężonej pracy policjantów,
szczególnie tych z drogówki, by
każdy mógł bezpiecznie dojechać
i wrócić z odwiedzin grobów swoich bliskich.
– Zadbajmy o to, aby był to bezpieczny czas. W ramach policyjnej akcji Znicz 2014 policjanci
będą sprawdzać stan techniczny
aut i sposób przewożenia dzieci.
Szczególnie w pobliżu cmentarzy
i dworców ruch będzie bardzo
duży. Przede wszystkim nasze
działania ukierunkowane będą na
pomoc osobom przemieszczającym się w bezpiecznym dotarciu
do miejsc pochówków bliskich,
a później w bezpiecznym dotarciu
do domu – wyjaśnia Mirosława Gruszka, rzecznik prasowy
żywieckiej policji.
Jakie zmiany w organizacji ruchu
na terenie Żywca będą czekały na
kierujących?
Cmentarz przy
ulicy Stolarskiej
1 listopada wprowadzony będzie
ruch jednokierunkowy na odcinku
od parkingu Famedu do skrzyżowania z ulicą Prostą i Łączną. Na
tym odcinku wprowadzony będzie
zakaz zatrzymywania się po prawej
stronie drogi, wzdłuż cmentarzy.
Parkowanie pojazdów będzie możliwe na parkingu Famedu oraz po
lewej stronie ulicy Stolarskiej.
Cmentarz przy
ul. Komonieckiego
Nie będzie zmian w organizacji w ruchu. Policja apeluje też
do pieszych, odwiedzających
groby bliskich, by korzystali z
chodników, a w przypadku ich
braku, z pobocza. Przed wejściem
na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy
tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Przypominamy,
że od kilku tygodni funkcjonuje prawny obowiązek używania elementów odblaskowych
przez pieszych poza obszarem
zabudowanym.
NET, AW
Myślę, że w maju jest realna
szansa na otwarcie hospicjum dla
nieuleczalnie chorych – mówi
ks. Piotr Schora z Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego, które buduje pierwsze
stacjonarne hospicjum w BielskuBiałej.
Placówka jest budowana wyłącznie z datków, o które zabiegają
budowniczy np. pod kościołami,
z 1 procenta podatku, czy akcji
Pola Nadziei.
– W ciągu 10 lat zebraliśmy w
ten sposób 7,4 mln zł, przekazano
nam 350 tys. zł w formie darowizny: kafelek, czy styropianu
– mówi Grażyna Chorąży, szefowa i założycielka stowarzyszenia.
Kryminalny
przegląd
tygodnia
Nie zauważyła pieszych
Dwie kobiety zostały potrącone na
przejściu dla pieszych na ulicy Górskiej
w dzielnicy Straconka w Bielsku-Białej. W miniony czwartek przed godziną
20.00 na wysokości piekarni, jadąca
od strony Przegibka, kierująca fiatem
seicento nie zauważyła kobiet i obie potrąciła. Kobiety zostały przewiezione do
szpitala. Przejście pokonywały po tym,
jak kierowca, jadący samochodem
osobowym od strony centrum, zauważył je czekające przy przejściu dla pieszych i ustąpił im pierwszeństwa. AW
Policja szuka nożownika
Bielska policja szuka nożownika, który
w sobotę ok. godz. 22.30 na starówce
w Bielsku-Białej zaatakował 22-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna
otrzymał cios nożem w plecy, trafił do
szpitala, ale na własną odpowiedzialność opuścił placówkę. Ponownie
zgłosił się do szpitala w niedzielę rano.
Obrażenia nie zagrażają jego życiu. FRI
Pijani bracia
zaatakowali policjantów
Dzięki bielszczaniom, którzy
zdecydowali o przekazaniu 1,9
mln zł na dokończenie inwestycji
w ramach budżetu obywatelskiego, placówkę uda się oddać 1,5
roku wcześniej. Na co poszły
te środki?
– Pieniędzy nie dostaliśmy do
ręki. Firmy startowały w przetargu i ta, która go wygrała, będzie
finansowana przez miasto. Zostaną za to zrobione klimatyzacja, wentylacja, urządzenia
kosztujące prawie 600 tys. zł,
winda z prawie 250 tys. zł, granitowe schody w dwóch klatkach schodowych, ogrodzenie,
posadzki w pokojach, malowanie budynku – wylicza ks. Piotr
Schora.
Do zamknięcia budowy hospicjum
przy ul. Zdrojowej zabraknie
jeszcze ok. 200 t ys. zł. Aby
móc prz yjąć pier wsz ych
pacjentów, trzeba jeszcze placówkę w y posa ż yć, podpisać
kont rak t z Narodow y m Fu nduszem Zd rowia i zat r ud nić
kad rę. Pracę z najd zie t u ok.
100 osób.
FRI
Nawet 3 lata za kratami mogą spędzić
dwaj bracia z Jasienicy, którzy zaatakowali policjantów w Świętoszówce.
Policjanci otr zymali wezwanie do
awantury rodzinnej. Najpierw na policjantów ruszył 19-latek, który szarpał
się z nimi i używał wulgaryzmów.
Chwilę później dołączył do niego
starszy, 24-letni brat. Obaj mężczyźni
zostali obezwładnieni i zakuci w kajdanki. Byli pijani, badanie alkomatem
wykazało od 2 do 3 promili alkoholu
w wydychanym powietrzu. Sprawcy
usłyszeli zarzuty. Młodszy z nich był
już karany za znieważenie policjantów
i naruszenie ich nietykalności. Pawka
Pościg za kierowcą
motocykla crossowego
Do zdarzenia doszło w samym cent r um Sz c z y rku. Funkcjona r ius ze
chcieli zatrzymać kierowcę, bo jego
pojazd nie miał tablic rejestracyjnych.
Mężczyzna jednak zaczął uciekać.
Wjeżdżał na chodniki, niebezpiecznie wyprzedzał jadące pojazdy „na
tr zeciego” i omal nie zder z y ł się
z jadącym z przeciwka samochodem.
Zmuszał też innych kierowców do
zjazdu na pobocze. W pewnym momencie wykonał gwałtowny manewr
skrętu i zderzył się z radiowozem.
Nikt nie ucierpiał. Jak się okazało,
22-latek uciekał, bo nie miał prawa jazdy, a jego motocykl nie był
zarejestrowany i ubezpieczony. FRI
Radziechowy-Wieprz
Górale grają (za) ostro?
Dwóch zawodników ze złamanymi nogami, wzajemne pretensje, zarzuty – tak wyglądają piłkarskie derby w klasie B na
Żywiecczyźnie. W gminnych społecznościach sport zawsze
wywołuje duże emocje. Gmina Radziechowy-Wieprz pod
tym względem w ogóle się nie różni. Po ostatnich derbach
B klasy z udziałem drużyny z Bystrej i II drużyny GKS
Radziechowy-Wieprz są, można powiedzieć, straty w ludziach...
Niewątpliwie spotkania piłkarskie
między drużynami z jednego regionu, tym bardziej gminy, są zawsze
emocjonujące, ale tym razem
ambicje wzięły górę nad grą.
Dwóch zawodników drużyny
z Bystrej trafiło do szpitala ze
złamanymi nogami. To najpoważniejsze kontuzje tego meczu.
Kibice relacjonują, że, jak na
derby, to spotkanie było w miarę
spokojne. W czasie meczu sędzia pokazał 5 żółtych kartek (4
dla zawodników Bystrej, 1 dla
Radziechów).
W czasie takiej rywalizacji nie
tylko gra jest ważna. Zawodnicy wynikiem chcą także udowodnić sobie, która z drużyn jest
ważniejsza. Po ostatnim spotkaniu, które miało miejsce w minionym tygodniu w Wieprzu,
emocje jeszcze nie opadły. Rozgoryczeni są reprezentanci Bystrej,
którzy utrzymują, że drużyna
jest poszkodowana w tym spotkaniu, zarzucając przeciwnikom
za ostrą grę, a sędziemu, że nie
podyktował karnych za faule.
Sędzia wyjaśnia, że przewinień dopuścili się, niestety, poszkodowani
zawodnicy. Drużyna gospodarzy
utrzymuje, że to Bystra była od
początku agresywna na boisku,
że prowokowali swoim zachowaniem. Ten zarzut potwierdza się
w ilości żółtych kartek po stronie
przyjezdnych. Spotkania piłkarskie
klasy A i B nie są monitorowane.
Ponadto akurat w tym meczu
nie brali udziału obserwatorzy,
którzy oceniają pracę sędziego.
Z kolei delegaci „podokręgówki”
odpowiadają wyłącznie w kwestii
bezpieczeństwa, a nie samego
przebiegu spotkania.
Bez wątpienia każde sportowe
spotkanie wiąże się z ryzykiem.
W tym przypadku największe straty, w tym przegrany
mecz, poniosła drużyna przyjezdnych, czyli Bystra. Zapewne rozgoryczenie drużyny gości jest tym większe, że
do regulaminowego czasu gry
prowadzili 1:0. Wynik dla gospodarzy ustalił się w doliczonym czasie. Wtedy także doszło
do drugiej kontuzji zawodnika z
Bystrej. Ostatecznie mecz GKS
Radziechowy-Wieprz II – LKS
Magura Bystra zakończył się
wynikiem 2:1.
Agnieszka Wykręt
18 Kurier radia BIELSKO
EKSPERT RADZI / PROMOCJA
Bielsko-Biała
Targowa nauka ekologicznego stylu życia
Już niedługo, bo 22 i 23 listopada, w Bielsku-Białej będzie
można znaleźć miejsce, gdzie na przekór jesiennej aurze
króluje zdrowie i energia. Właśnie wtedy rusza pierwsza edycja Targów zdrowej żywności i zdrowego stylu życia – EkoStyl.
radzą
Wzmocnij odporność przed zimą
Robi się coraz chłodniej i dni stają się coraz krótsze. Nasze organizmy potrzebują
teraz więcej odpoczynku i snu oraz więcej energii. Rzadko możemy już czerpać ją
ze słońca i powietrza, gdyż coraz mniej czasu spędzamy na zewnątrz. Powinniśmy
więc zatroszczyć się o to, by przyjmować dużo energii z pożywienia. Powinniśmy też
pamiętać o systematycznym ruchu (jego ilość powinna być dopasowana do naszego
wieku i indywidualnych potrzeb) i ćwiczeniach oddechowych (polecam uważną jogę).
Najlepszy jest oczywiście ruch i
oddychanie na łonie natury, jeśli
tylko możemy sobie na to pozwolić. A przynajmniej rankiem
otwórzmy okno i zróbmy kilka
głębokich oddechów i prostych
ćwiczeń.
Zaczynajmy każdy dzień od ciepłego, pożywnego śniadania, najlepiej
niech to będzie zupa z dodatkiem
kaszy, albo krem zbożowy. Taki
krem najlepiej zrobić z pełnego
zboża na przykład owsa, kaszy
jaglanej lub gryczanej, wcześniej
namoczonych i ugotowanych. Możemy je zjadać posypane gomasio
(bogata w kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 posypka z uprażonego sezamu, siemienia lnianego
i soli nieoczyszczonej, utarta w makutrze) albo z suszonymi owocami,
orzechami i nasionami.
Moje dzieci lubią kremy zbożowe
z pastą sezamową tahini lub polane
olejem lnianym. Zboża w zimne
dni dobrze jest podprażyć na suchej patelni, by odparować wodę
i dodać więcej energii ognia. Tak
jadali nasi dziadkowie i mieli dużo
siły i energii do pracy. Nikt wówczas nie jadał białych bułeczek
i pieczywa z oczyszczonej białej
mąki. Pamiętajmy, że oczyszczone
węglowodany są bezwartościowe,
a nawet szkodliwe dla naszych
organizmów. Unikamy zwłaszcza cukru, który ma niszczący
wpływ na wszystkie nasze narządy,
a zwłaszcza śledzionę i trzustkę.
Zastąpmy go słodami zbożowymi
z odrobiną dobrego miodu.
Jedzmy zimą dużo warzyw korzeniowych (starajmy się, by pochodziły z upraw ekologicznych i były
przechowywane w piwnicach lub
kopcach) oraz dyni. Spożywajmy
je na ciepło, a jeśli chcemy zjeść
surówkę to zjangizujmy ją (dodajmy rozgrzewającej energii jang)
przykrywając na jakiś czas talerzykiem obciążonym kamieniem.
Warzywa korzeniowe rozgrzeją nas
i zrównoważą Przemianę Ziemi
(śledzionę – żołądek – trzustkę), co
oznacza m.in. mniejszy apetyt na
słodkie i więcej harmonii w życiu.
Przez cały rok gotujmy zupy,
a jesienią i zimą niech będą pożywne, zawiesiste, z warzywami
strączkowymi i zbożami. Im dłużej
gotowane, tym więcej energii dla
naszego ciała. Polecam zwłaszcza
fasolkę adzuki, która leczy, regeneruje i wzmacnia nerki. A zima
to właśnie czas Przemiany Wody,
czyli pora, kiedy możemy szczególnie wzmacniać energię nerek
i pęcherza moczowego. Te dwa narządy, oprócz roślin strączkowych,
lubią jeszcze naturalnie słony smak
(np. miso, sosy shoyu i tamari, kiszonki, wodorosty morskie) i zboża, szczególnie jęczmień, owies,
proso i ryż. Nerki przechowują
naszą energię życiową, decydują
o naszej witalności. Jeśli czujemy
się zmęczeni i mamy brak energii
– wzmacniajmy nerki. Silne i zdrowe dają nam mądrość, odwagę, siłę
woli i możliwość zdrowej prokreacji. Będziemy mieć dostęp do naszych talentów i cieszyć się naszą
seksualnością. Będziemy mieli
dobry słuch, piękne włosy i mocne
kości. Znikną wszelkie dolegliwości kręgosłupa. Będziemy mogli
realizować swoje plany życiowe
z wytrwałością i determinacją.
Uważam, ze zimą w naszym klimacie dobrze jest zjadać ciepłe
posiłki kilka razy dziennie, wtedy
nie będziemy odczuwać zimna i nie
będziemy mieli potrzeby używania
soli w nadmiarze. Jeśli solimy, to
tylko solą naturalną: kamienną
lub morską. W chłodnych porach
możemy za to używać więcej
ziół i rozgrzewających przypraw.
Pamiętajmy o zielonych warzywach liściastych, o jarmużu, porach, rzepie, rzodkwi, kapustach,
oraz o cebuli, chrzanie i czosnku.
Nie zapominajmy o kiszonej kapuście i ogórkach, a także o kiszonym
barszczu i burakach. Potrzebujemy bakterii kwasu mlekowego
dla zdrowego funkcjonowania,
a zwłaszcza dla jelit.
Zwracajmy uwagę na to, by
w naszej codziennej diecie pojawiały się dobre tłuszcze – używajmy oleju lnianego (tylko na zimno), rzepakowego, kokosowego,
sezamowego, migdałowego, oliwy
z pierwszego tłoczenia i innych.
Używajmy tylko takich z „pewnego” źródła i chrońmy przed światłem. Podjadajmy orzechy, pestki
i nasiona, a także suszone owoce.
Zimą możemy przygotowywać
z nimi naturalne słodkości bez
cukru – bo nasz organizm kocha
smak naturalnie słodki.
Nasze posiłki powinny być urozmaicone i kolorowe ale jedzmy
nieduże ilości, gdyż nasz żołądek
nie znosi nadmiaru. Jeśli będą
zawierać dużo energii, wystarczy
niewielka ilość, by poczuć się
ciepło i syto, a jednocześnie lekko.
Popijajmy tylko ciepłe napoje
w ilości dostosowanej do naszych
indywidualnych potrzeb (nerki bardzo nie lubią nadmiaru płynów).
Najlepsze są naturalne ziołowe
herbatki np. z czarnego bzu, głogu,
dzikiej róży, liści malin i jeżyn
oraz kawa zbożowa. Ugotujmy ją
z kurkumą, cynamonem, goździkami, kardamonem i imbirem. Jest
smaczna, rozgrzewa i zaspokaja
apetyt na smak gorzki (ważny dla
serca), którego w naszej diecie jest
często za mało. Dlatego niektórzy
tak chętnie sięgają po kawę „normalną”, zakwaszającą organizm
i osłabiającą układ immunologiczny.
Nie żałujmy czasu spędzonego
w kuchni. Niech gotuje ta osoba,
która najbardziej z wszystkich
domowników to lubi, a inni mogą
wtedy wyręczać ją w innych pracach. Jedzenie powinno być przyrządzane z radością i w dobrym
nastroju. Wtedy wszyscy będą
czuli się ciepło i energetycznie. Nie
zapomnijmy podziękować osobie,
która dla nas coś przyrządziła. I poczujmy też wdzięczność do Matki
Ziemi. Przecież dzięki jej darom
możemy jeść pysznie i zdrowo.
Aleksandra Kos
Centrum Makrobiotyczne
To impreza dla wszystkich, którzy
dbają o zdrowie swoje i swoich
bliskich, a także chcą wzmocnić
swoją odporność i poprawić jakość życia. Specjaliści do spraw
żywienia, lekarze i naukowcy
jednogłośnie wskazują na bezpośredni związek tego, co jemy i jaki
prowadzimy tryb życia, z naszym
zdrowiem, zasobem energii i dobrym samopoczuciem. Niestety,
wciąż zbyt mało uwagi przykładamy do tego bardzo ważnego
aspektu naszego życia.
Wielkie globalne korporacje produkują wyroby niskiej jakości,
obfitujące w sztuczne dodatki
i substancje, które obniżają koszty,
ale na dłuższą metę są szkodliwe
dla zdrowia konsumentów. Częstą
i niestety nieetyczną praktyką
producentów jest celowe zaniżanie
żywotności wyrobu – ubrań, sprzętów – które szybko się zużywają,
wtedy musimy kupić nowy produkt. Przez takie nieuczciwe działania, zanieczyszczenie środowiska
i obciążenie kieszeni konsumentów
jest bardzo wysokie.
Dlatego warto dokonywać odpowiedzialnych wyborów konsumenckich i poszukać alternatywnych produktów i rozwiązań,
które podniosą jakość naszego
życia i zdrowia, a także pozytywnie
wpłyną na środowisko i przyszłość
naszej planety.
Targi EkoStyl mają na celu ułatwienie poszukiwań zdrowej alternaty-
wy mieszkańcom Bielska-Białej
i okolic oraz prezentację lokalnych przedsiębiorców z branży.
Przede wszystkim będzie można
znaleźć i kupić zdrową żywność,
przy produkcji której nie używano
oprysków, sztucznych dodatków
i konserwantów, a także żywność
bezglutenową.
Na stoiskach wszystkiego można
będzie popróbować, sprawdzić
jakość i zasięgnąć szczegółowych
informacji o produktach.
Ci, którzy mądrze dbają o swoją
urodę, znajdą naturalne kosmetyki,
zabiegi i wyroby do pielęgnacji
ciała, które nie szkodzą skórze
i działają długofalowo. Stoiska
z naturalnymi, ziołowymi i roślinnymi wyrobami medycznymi
pomogą uniknąć dyktatury syntetycznych leków, które często
mają negatywne skutki uboczne.
Rodzice będą mogli zapoznać
się z ekologicznymi produktami
i zabawkami dla dzieci.
Przez dwa targowe dni odbywać
się będą degustacje potraw regionalnych na stoisku Stowarzyszenia
Beskidzkie Smaki, potrawy będą
przygotowane na miejscu także
przez innych wystawców. Ponadto każdy będzie mógł skorzystać
z niezwykle ciekawych konferencji
i prelekcji, na których będzie
można zapoznać się z tematyką
zdrowego żywienia i trybu życia.
Interesująco zapowiada się również
program warsztatów, gdzie zdobędziemy praktyczne umiejętności,
jednocześnie dobrze się bawiąc.
Zachęcamy mieszkańców Podbeskidzia do odwiedzenia Targów.
W perspektywie nadchodzących
świąt będzie to też okazja, by kupić
oryginalne upominki świąteczne
i zdrowe produkty na świąteczny
stół. Szczegóły i dokładny plan Targów, konferencji i warsztatów już
wkrótce na www.targibielskie.pl.
Barbara Kropka
Bielsko-Biała
Życie nie ma ceny
Przepis wszedł za późno, powinien
obejmować także miasto – mówi
Alina Porębska-Puszyńska, szefowa bielskiej Fundacji na Rzecz
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Mowa o nowelizacji ustawy prawo
o ruchu drogowym, która wprowadziła dla pieszych poruszających
się po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym obowiązek noszenia odblasków. W
Bielsku-Białej fundacja organizuje
spotkania pod hasłem „Bądź i Ty
bezpieczny”, w czasie których
Gargamel, wróżka i księżniczka
przekonują dzieci, że warto nosić odblaski. W ciągu trzech dni
w sześciu takich imprezach uczestniczyło prawie 2 tysiące uczniów
pierwszych klas z bielskich podstawówek.
Jak mówi Krzysztof Stankiewicz z bielskiej drogówki, coraz więcej pieszych zakłada po
zmroku kamizelki odblaskowe.
– Policjanci zwracają uwagę na
osoby, które nie używają jeszcze
tych elementów. Bywa, że nakładamy mandaty, jednak z uwagi na
to, iż przepis obowiązuje dopiero
od dwóch miesięcy, staramy się
bardziej pouczać i informować
ludzi – informuje funkcjonariusz.
Za nieużywanie elementów odblaskowych po zmroku poza obszarem zabudowanym grozi mandat
od 20 do 500 zł. Większym argumentem jednak powinno być nasze
zdrowie czy nawet życie.
FRI
Kurier radia BIELSKO 19
WYDARZENIA
Żywiec, Kraków
Czernichów
Jeleśnia
Promuje Żywiecczyznę w Polsce Discovery na Żarze
Żywiecczyzna po raz pierwszy
w historii miała swojego reprezentanta na 3. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. Szymon J. Wróbel z Jeleśni
podpisywał swoją debiutancką
książkę.
Impreza przyciągnęła rekordową liczbę czytelników. 60 tysięcy w cztery dni. Pierwsza
Dama RP, Anna Komorowska,
była gościem specjalnym targów. Odwiedzający mogli poznać
ofertę prawie 700 wydawnictw
z 20 krajów. Wśród gości byli
m.in. Katarzyna Grochola, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk,
biskup Grzegorz Ryś, Maciej Stuhr,
prof. Jan Miodek, Krzysztof Ziemiec, Wojciech Cejrowski, Szymon
Hołownia, Jan Nowicki, oraz Janusz
L. Wiśniewski.
Swojego reprezentanta miała Żywiecczyzna. Szymon J. Wróbel
kilka godzin w sobotę podpisywał swoją książkę „Jego oczami,
czyli to, co nie zostało dopowiedziane w najnowszym dokumencie
o ks. Tischnerze” i rozmawiał
z czytelnikami. A już niebawem
Szymon rusza w Polskę, by nadal promować swoim projektem
nasz region.
– Pierwsza Ogólnopolska Trasa „Jego oczami” to 11 spotkań i pokazów w 7 dni z rzędu,
w 8 miastach. Przejdziemy prawie 2 tysiące kilometrów i od
3 listopada odwiedzimy po kolei
Poznań, Rumię, Gdynię, Ciechanów, Warszawę, Rzeszów, Łopuszną i Milówkę – mówi młody twórca
z Jeleśni.
Trasa odbędzie się pod patronatem Marka Regla, dyrektora Miejskiego Centrum Kultury
w Żywcu.
AW
Nowy wóz
strażaków ochotników
15-osobowa ekipa filmowa z Wielkiej
Brytanii realizowała na drodze na górę Żar
program telewizyjny „Man vs. Strongman”.
W programie, realizowanym na
zlecenie Discovery Chanel, dwaj
bohaterowie mieli za zadanie
przeciągać ciężarówkę. Zdjęcia
kręcone były w legendarnym już
miejscu, gdzie na fragmencie
odcinka ul. Górskiej samochody
z wyłączonym silnikiem jadą same
pod górę.
Z naszej strony zapewniliśmy
zabezpieczenie fragmentu ulicy,
na której realizowane były zdjęcia
– mówi wicewójt Czernichowa,
Jacek Kozak.
Kiedy będzie można zobaczyć efekt pracy filmowców?
– Tego jeszcze nie wiadomo, ale
mamy zostać poinformowani przez
– Dla nas to spore wyróżnienie
i zarazem promocja naszej gminy. Byliśmy bardzo zaskoczeni,
kiedy odebraliśmy telefon z pytaniem czy urząd mógłby pomóc
w realizacji tego przedsięwzięcia.
organizatorów o dacie emisji tego
programu. Na pewno podzielimy
się tą wiedzą na naszej stronie internetowej www.czernichow.com.pl
– zapewnia wicewójt.
AW
Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jeleśni wzbogaciła
się o nowy samochód gaśniczy
Renault Midliner M 180. Pojazd
dla strażaków kupiła gmina za
ponad 127 tysięcy złotych. Uroczyste poświęcenie i przekazanie
wozu rozpoczęła w niedzielę.
Marian Czarnota, wójt gminy
Jeleśnia, złożył najserdeczniejsze
życzenia i gratulacje druhom OSP.
– Samochód pożarniczy przekazany waszej jednostce z pewnością
usprawni działania druhów niosących ratunek i pomoc lokalnej
społeczności. Wasza codzienna
praca i poświęcenie w ratowaniu
życia, zdrowia są przykładem
dobrze spełnionego obowiązku
– mówił Czarnota.
Niedzielną uroczystość uświetniła orkiestra strażacka z OSP
Pewel Ślemieńska. Wzięły w niej
udział jednostki OSP z gminy Jeleśnia, a także delegacje strażaków
z OSP Orzesze, OSP Hucisko,
OSP Kocierz Moszczanicki, OSP
Koszarawa i OSP Trzebinia. AW
REKLAMA
Zimowe ABC kierowcy
Sezon zimowy zbliża się nieubłagalnie - nie daj się zaskoczyc pogodzie. Okres zimowy jest dużym wyzwaniem dla Twojego samochodu. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o stan techniczny
samochodu, układ jezdny i kierowniczy, geometrię kół oraz stan felg. Temperatury sa coraz niższe, więc należy pomyśleć już o wymianie opon na zimowe.
KIEDY ZAKŁADAĆ OPONY
ZIMOWE
Opony powinno się zmieniać, gdy
temperatura powietrza spada
w dzień poniżej 7 stopni Celsjusza, a w nocy utrzymuje się
poniżej 0 stopnia Celsjusza.
Wiele osób samodzielnie wymienia ogumienie na zimowe lub
letnie, należy jednak pamiętać,
że ciśnienie w oponach powinno
być skontrolowane i ponownie
trzeba wyważyć koła.
Odpowiednie ciśnienie to także
dłuższa żywotność ogumienia
i zawieszenia samochodu. Wskazane jest, by na zimę zakładać
opony zimowe, gdyż zapewniają
lepszą trakcję na śniegu i błocie pośniegowym oraz krótszą
drogę hamowania. Skuteczny
bieżnik na oponie zimowej powinien mieć nie mniej niż 4mm.
Przy zmianie kół i opon zalecana
jest zmiana wentyli - zapewniają
szczelność.
DLACZEGO WARTO
POMPOWAĆ AZOTEM
Ciśnienie powietrza zwykle rośnie
na skutek rozgrzewania się opony, kiedy pojazd jest w ruchu.
Należy unikać zbyt wysokiego lub
zbyt niskiego ciśnienia powietrza,
ponieważ może mieć to negatywny wpływ na czas eksploatacji opon. Dzięki pompowaniu
azotem ciśnienie w kołach nie
zmienia się pod wpływem różnic
temperatrury.
PRĘDKOŚĆ I NOŚNOŚĆ
OPONY
Należy eksploatować opony
homologowane dla danego modelu przez producenta pojazdu
o odpowiedniej klasie prędkości
i nośności.
Ważne by pamiętać, że wraz
z wzrostem prędkosci rośnie
zużycie opon a także paliwa.
ZACHOWANIE PODCZAS
JAZDY
Gwałtowne ruszanie i hamowanie, jak również pokonywanie zakrętów z dużą prędkością
powoduje nadmierne zużycie
opon. Płynna jazda pozwala na
zmniejszenie kosztów eksploatacji opony.
NA CO JESZCZE ZWRÓCIĆ
UWAGĘ, ABY PAŃSTWA
SAMOCHÓD BYŁ DOBRZE
PRZYGOTOWANY DO
SEZONU ZIMOWEGO
ZADBAJ O USZCZELKI
DRZWI
• Stan piór wycieraczek.
Ważne jest zabezpieczenie
uszczelek specjalnym silikonem. Po pierwsze guma wolniej
się starzeje, po drugie drzwi
nie przymarzają tak łatwo do
uszczelek.
• Nie smarować zamków różnymi preparatami, skutek będzie
odwrotny od zamierzonego
i przyspieszy zamarzanie zamka.
Najlepszym sposobem jest odmrażacz, ale warto mieć go poza
autem.
• Sprawdzić parametry płynów
eksploatacyjnych. W szczególności warto sprawdzić temperaturę krzepnięcia płynu układu
chłodzenia, temperatura zamarzania płynu powinna wynosić
ok. -37 stopni Celsjusza. Warto
też sprawdzić płyn hamulcowy,
gdyż chłonie wilgoć i trzeba go
okresowo wymieniać i oczywiście
nie można zapomnieć o płynie zimowym do spryskiwaczy.
STAN AKUMULATORA
W okresie mrozów spada gwałtownie pojemność (moc) akumulatora, dlatego należy sprawdzić
jego stan techniczny.
UKŁAD HAMULCOWY
Bardzo ważne są również siły
hamowania na poszczególnych
kołach, gdyż na śliskiej powierzchni (śnieg, lód) pojazd będzie
łatwo wpadał w boczny poślizg.
I
IDZIE ZIMA!
KLIMATYZACJA
I WYMIANA FILTRA!!!
Klimatyzacje nalezy używać
o każdej porze roku (nawet zimą),
ponieważ w układzie klimatyzacyjnym znajduje się czynnik oraz
olej. Zadaniem oleju jest smarowanie sprężarki przez co może
działać długi i bezawaryjnie.
Nie zapomnijmy również o wymianie filtra kabinowego zwanego potocznie pyłkowym.
Ważne aby regularnie wymieniać
filtr przed sezonem zimowym
oraz na wiosnę lub co 20 tys.
kilometrów. Zabrudzony filtr
powoduje nadmierne parowanie
przedniej szyby oraz nie chroni
przed szkodliwymi substancjami.
Radzimy również, aby przynajmniej raz w roku zdezynfekować
i oczyścić układ (ozonowanie odgrzybianie).
Auto Serwis-Części
“Kamil” Jerzy Kowol
$XWR6HUZLV±&]ĊĞFL³.DPLO´-HU]\.RZRO
XO&LHV]\ĔVNDZ-DVLHQLF\N%LHOVND
Zadbamy o Twój samochód
w zakresie:
wulkanizacji – serwis opon
5HZROXFMDZZ\ZDĪDQLXNyá
Z\ZDĪDQLHODVHURZHZUD]]WHVWHPGURJRZ\P
XU]ąG]HQLH¿UP\+XQWHU
SRPSRZDQLHNyáD]RWHP
PHFKDQLNLSRMD]GRZHM
NOLPDW\]DFML
JHRPHWULLNyá'1RZRĞü
SURIHVMRQDOQHSURVWRZDQLH
IHOJ
NRZRO#RSSO
www.autoczescikamil.pl
ZAPEWNIAMY:
SURIHVMRQDOL]P
GRĞZLDGF]HQLH
konkurencyjne ceny
6SU]HGDĪRSRQQRZ\FK
XĪ\ZDQ\FK
LELHĪQLNRZDQ\FK
20 Kurier radia BIELSKO
WYDARZENIA KULTURALNE
p
o
k
s
o
d
j
e
l
Ka
kulturalny
KINA
BIELSKO-BIAŁA
Helios, ul. Mostowa 5.
Kino konesera: 30.10 20 000 dni na Ziemi
18.45, 6.11 Mama 18.15. Wydarzenia:
Maraton Halloween 31.10 (4 zestawy) i
1.11 (2 zestawy). Premiery: Rogi, Rec 4:
Apokalipsa. Pozostałe tytuły: Annabelle,
Bogowie, Dla Ciebie wszystko, Diabelska
plansza Ouija, Dracula: historia nieznana, Furia, Miasto 44, Pinokio, Pszczółka
Maja, Pudłaki, Udając gliniarzy, Zaginiona
dziewczyna.
Cinema City, ul. Leszczyńska 20
Kino premierowe: Rec 4: Apokalipsa, Rogi.
Kino 3D: Pudłaki. Repertuar bieżący: Bogowie, Diabelska plansza Ouija, Dla Ciebie
wszystko, Dracula: historia nieznana, Furia, Miasto 44, Sędzia, Służby specjalne,
Udając gliniarzy, Zaginiona dziewczyna.
Kino familijne: Dzwoneczek i tajemnica
piratów, Jak wytresować smoka 2, Pinokio, Pszczółka Maja, Pudłaki 2D, Wakacje
Mikołajka.
Kino Studio, ul. Cieszyńska
30.10 Omar. 31.10-6.11 Porwanie Michela Houellebecqa. Seanse 17.30 i 20.00.
N a w s z y s t k i e s e a n s e b i l e t y p o 15
zł, w każdą niedzielę o godz. 11.00 na
porankach dla dzieci filmy animowane
produkcji SFR (bilety po 10 zł). DKF Kogucik
w każdy poniedziałek na seansie o godz.
20.00: 3.11 Capitale umano.
CZECHOWICE-DZIEDZICE
Kino Świt
30.10 Pinokio 16.15, Bogowie 18.00. DKF
20.00: Mama. 31.10 i 2-3 oraz 5.11 Ziemia
Maryi 16.00, 20 000 dni na Ziemi 18.10,
Zbliżenia 20.00. 1.11 kino nieczynne. 4.11
Ziemia Maryi 15.45, Teatr Narodowy w
Londynie (retransmisja) Tramwaj zwany
pożądaniem 18.00.
ŻYWIEC
Kino Janosik
30.10 Pudłaki 16.00, Bogowie 16.00. 31.106.11 Pudłaki, Brud, Rec 4: Apokalipsa. 5.11
Klub Filmowy: Serce lwa 20.00. 3.11 NT Live/
Tramwaj zwany pożądaniem 17.30.
TEATRY
BIELSKO-BIAŁA
Teatr Polski
30.10 Balladyna 10.00. 31.10 Singielka 19.00.
Bielsko-Biała, Czechowice-Dziedzice
4.11 Balladyna 11.00. 5.11 Balladyna 10.00
Teatr Lalek Banialuka
30.10 Ballady i Romanse 10.00, 12.30
i 18.00. 31.10 Ballady i Romanse 9.00 i
11.30. 2.11 Calineczka 11.00. 3.11 Ballady
i Romanse 9.00, 11.30. 14.00. 4.11 Ballady i Romanse 9.00 i 11.30. 5.11 Tygrys
Pietrek 9.30.
WYDARZENIA KULTURALNE
BIELSKO-BIAŁA
Bielskie Centrum Kultury
8.11 godz. 17.00 Kabaret Ani Mru Mru z
nowym programem. 10.11 godz. 18.00 Od
Bogurodzicy do Mazurka Dąbrowskiego
– koncert pieśni patriotycznych z okazji
Święta Niepodległości.
Szkoła Muzyczna
7.11 godz. 18.00 Kapela Maliszków – koncert
z okazji Roku Kolberga.
Galeria Bielska BWA
Do 16.11 Wystawa Kuratorska Bielskiej
Jesieni: Nie-widoki. O pejzażu współcześnie. 8-9.11 godz. 17.00-21.00
4. StopTrik International Film Festival,
wstęp wolny.
WYDARZENIA KULTURALNE
Klub Aquarium BWA
Do 16.11 wystawa Pejzaż w Kol e k c j i S z t u k i G a l e r i i B i e l s k i e j BWA .
30.10 godz. 17.30 Dyskusyjny Klub
Książki.
Zamek Sułkowskich
3.11 godz. 18.00 Muzyka na Zamku: Amalgalis Duo.
Cmentarz Żydowski przy ul. Cieszyńskiej
2.11 godz. 18.00 Co to za droga i dokąd
sięga – koncert zaduszkowy, piosenki tych,
którzy odeszli.
Galeria ROK
Od 5 do 28.11 Współczesna karpacka rzeźba
ludowa w kamieniu – wystawa pokonkursowa. Galeria w Rogu: prof. Michał Kliś:
Plakaty.
Galeria B&B
Do 3.11 Marta Kotlarska: Nie boję się nocy,
jestem Bompo. 7.11-2.12 Zbigniew Podsiadło:
W szarościach.
Galeria Środowisk Twórczych
Poruszona wyobraźnia. Surrealizm w plakacie
polskim.
Miejski Dom Kultury
Do 7.11 Czeski Fotoklub z Havirzova – wystawa zbiorowa.
Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
15.11 Ewa Fodczuk: malarstwo.
ARS NOVA
Bielska Witryna Prezentacji Ar tystycznej: do 30.11 Święta Bożego Narodzenia w twórczości ar tystów ludowych
Żywiecczyzny, Leszek Cieślik i inni
twórcy, cz. I.
Galeria Akademicka ATH
Do 30.11 Franciszek Dzida: Życie z pasją –
wystawa malarstwa i fotografii, prezentacja
filmów.
Zespół Szkół Plastycznych
Do 14.11 Jan Szmatloch: Aquaforta.
Prywatne Muzeum Literatury
Ekspozycja stała: Za bramą snów i marzeń.
Bazyliszek
6.11 godz. 19.00 Matusik&Ghostman – koncert zaduszkowy.
Galeria Wzgórze
Do 31.10 Jolanta Kałdan: Pejzaż miasta.
Stałe ekspozycje: Julio Desmont: Ukryte
haitańskie oczy. Pejzaże Jerzego Dudy-Gracza. Galeria autorska Wojciecha Gawora. Kolekcja dzieł Andrzeja Szewczyka
Ekspozycja zbiorów Galerii. We wtorki i
czwartki ćwiczy grupa śpiewacza Canticorum
14.00. Poezja na wzgórzu – w każdą drugą
niedzielę miesiąca zaprasza Lucyna Brzozowska. 31.10 godz. 20.00 Son Dorado Quartet:
koncert muzyki latino.
Galeria ZPAP w Gemini Park
Malarstwo, grafika rzeźba, ceramika, lampy
– artyści z naszego regionu.
Książnica Beskidzka
Do 31.10 Dorobek medalowy bielskich olimpijczyków. Do 15.11 Węgry Pala Telekiego…
i kontakty z Polską – wystawa towarzysząca Wyszehradzkiemu Festiwalowi Kultury Węgierskiej. Od 5 do 30.11 Papierosy szkodzą zdrowiu. Postaw na zdrowy
styl życia – wystawa [pokonkursowa. Wernisaż 12.11 godz. 11.00. Salonik literacki: 5.11
godz. 16.30 Klub Miłośników Filmu – kino
czeskie.
Bielsko-Biała
Zrobili furorę w Londynie Antoni Kroh na finał edycji „Czułych barbarzyńców”
Podczas II Festiwalu Poezji Słowiańskiej, który od 16 do 19 października trwał w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w
Londynie, wystąpili Jan Picheta i
Juliusz Wątroba oraz kompozytor
i muzyk Janusz Kohut. Jan Picheta
przygotował specjalnie na tę okazję tom wierszowanych miniatur
w polskiej i angielskiej wersji
językowej „góra issy”, wydany
przez Towarzystwo Przyjaciół
Bielska-Białej i Podbeskidzia.
Tłumaczenia na język angielski podjęła się młoda poetka,
Julia Dziubek. Recytacji towarzyszył Janusz Kohut ze swoją ekscytującą improwizowaną
muzyką fortepianową. Publiczność nagrodziła bielskich twórców owacją na stojąco. Podobne
brawa otrzymał poeta liryczny
i satyryk Juliusz Wątroba. Furorę zrobiły zwłaszcza jego
fraszki i inne krótkie formy wierszowane, które nawiązują nie
tylko do bieżącej sytuacji w kraju.
Okazało się, że polonijna publiczność w pełni identyfikowała się z
twórczością rudzickiego mistrza,
który ujawnił także wyborny talent
estradowy.
W Beskidzkiej Gali FPS uczestniczyli również znani w Londynie czechowiczanie: Ryszard
Grajek i Dominik Witosz oraz
pomysłodawca festiwalu, biznesmen i poeta – od 10 lat mieszkający w Londynie Aleksy Wróbel.
Jest on liderem grupy artystycznej KaMPe przy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie,
która wspaniale zorganizowała
imprezę. Muzycznymi akcentami
były występy wokalne czechowiczan: Anny i Sebastiana Gabrysiów oraz Eweliny Stanclik
z Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento, które także wywołały entuzjazm
publiczności.
Beskidzką Galę FPS kończył dwugodzinny koncert pianisty Janusza
Kohuta i zawierał wyłącznie kompozycje twórcy z Bielska-Białej.
Dla był to już jego 50 występ w
Londynie, gdzie Janusz Kohut cieszy się zasłużoną renomą. Dlatego
widownia przyjęła jego „Muzyczne
narracje” długotrwałą owacją. W
Londynie przebywała także wicedyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, Sabina Muras, która
nawiązała kontakty z tamtejszymi
animatorami kultury ze środowiska
polonijnego. W sumie wystąpiło
kilkudziesięciu poetów i muzyków
z kilkunastu krajów Europy, od
Irlandii po Litwę, Rosję i Bułgarię.
Impreza będzie mieć kontynuację
w Warszawie i Czechowicach-Dziedzicach. Aleksy Wróbel i jego
przyjaciel Ryszard Grajek nie próżnują. Od 21 do 23 listopada w Czechowicach-Dziedzicach odbędzie
się następny akt Festiwalu Poezji
Słowiańskiej. Wielu zagranicznych
poetyckich gości zobaczymy tym
razem u nas.
JP
Przed miłośnikami literatury czeskiej i słowackiej ostatnie już wydarzenie tegorocznej
edycji „Czułych barbarzyńców”.
W czwartek, 30 października, Kolegium Nauczycielskie zaprasza na
spotkanie z Antonim Krohem,
autorem książki „Sklep potrzeb
kulturalnych po remoncie”, zatytułowane: Pogranicze polsko-czechosłowackie – bliskość
i odmienność.
– Pisarz, etnograf, historyk kultury jest znany ze swego niezwykłego gawędziarskiego talentu,
dzięki któremu o sprawach za-
wikłanych mówi tak interesująco
i z humorem. Nasz gość powróci do czasów, kiedy graniczyliśmy z połączonym państwem
czechosłowackim. Temat podobieństw i różnic miedzy
naszymi narodami determinujących wzajemne relacje, wielokrotnie był już podczas spotkań
„Czułych barbarzyńców” podejmowany, powrócimy jednak
do niego nawiązując do rozszerzonego wydania książki Kroha.
Wisława Szymborska w recenzji
pierwszej edycji wskazywała, że
„opowieść o dzieciństwie stop-
niowo przemienia się w dyskurs
etnografa. Inni recenzenci podkreślali erudycję autora Sklepu,
miłość do góralszczyzny i gór,
zwracający uwagę talent literacki, poczucie humoru oraz gatunkową niejednorodność książki.
Nazywano ją powieścią-dokumentem, wskazywano na związki
z literaturą faktu – przypomina
Jarosław Zięba, wicedyrektor bielskiego Kolegium, opinie z recenzji
Adamczyka.
Początek spotkania z Antonim
Krohem o godz. 16.30.
NET
znać się z wartościowymi opowieściami o ludziach, sytuacjach
codziennych i najważniejszych
kwestiach, takich jak przyjaźń, rodzina, czy dbanie o dobro innych.
Wśród spektakli znajdą się autor-
skie przedstawienia oraz znane
klasyczne bajki. Odtwórcami ról są
aktorzy. Podczas warsztatów dzieci
wykonują rewizyty teatralne czy
kukiełki lub próbują sił na scenie.
NET
Bielsko-Biała
Koziołek Matołek
zaprasza do galerii
Na kolejne Rodzinne spotkanie
teatralne zaprasza Centrum Handlowe Sarni Stok. Tym razem proponuje spektakl „Przygody Koziołka Matołka”. Zobaczyć go można
w niedzielę, 2 listopada, o godz.
16.00 na placu przy fontannie.
Potrwa około 2 godziny. Razem
z głównym bohaterem wybrać się
będzie można w niezwykłą podróż
w poszukiwaniu Pacanowa, gdzie
jakoby podkuwają kozy. Przygody będą niezwykłe i absolutnie
nieprawdopodobne. Po spektaklu,
uczestnicy warsztatów będą mogli
przelać przygody Koziołka Matołka na papier.
Rodzinne spotkania teatralne to
cykl bezpłatnych przedstawień
i warsztatów teatralnych dla dzieci.
W ich trakcie dzieci mogą zapo-
Kurier radia BIELSKO 21
WYDARZENIA KULTURALNE / INFORMATOR
WYDARZENIA KULTURALNE
Pod Sceną
3. Podbeskidzki Przegląd Muzyczny: 30.10
Krzysztof Ścierański: warsztaty gitarowo-basowe. 31.10 godz. 20.00 Krzysztof Ścierański
koncert.
Klub Nauczyciela
Do 7.11 Zbiorowa wystawa twórczości plastycznej nauczycieli z Bielska-Białej i okolic.
5.11 godz. 17.00 Grupa Literacka Apostrofa:
Wspomnienia.
Dom Żołnierza
30.10 godz. 9.30-14.00 Festiwal Twórczości Artystycznej Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie.
Kolegium Nauczycielskie
30.10 godz. 16.30 Z listów do Hrabala. Pogranicze polsko-czechosłowackie – bliskość
i odmienność, spotkanie z Antonim Krohem.
Akademia Seniora
Wykłady w auli Wyższej Szkoły Administracji
w czwartki o godz. 14.30, wstęp wolny. 30.10
Grażyna Baradziej-Tomiczek: Wiem, co jem.
Schronisko na Dębowcu
Marian Koim: Stała ekspozycja fotografii.
CZECHOWICE-DZIEDZICE
Plac Jana Pawła II
Do 8.11 wystawa „Nie lękajcie się młodości!
Karol Wojtyła - Jan Paweł II i młodzi”.
Miejskie Centrum Kultury
6.11 godz. 17.00 warsztaty rzeźby w drewnie
prowadzi Józef Szypuła laureat prestiżowej nagrody im. Oskara Kolberga. Kolejne warsztaty
27.11 oraz 18.12.
RUDZICA
Galeria Autorska Pod Strachem Polnym
Akwarele, pastele i obrazy olejne Floriana
Kohuta.
SZCZYRK
Plac św. Jakuba
8-9.11 Ogólnopolski Jarmark Kolekcjonerski.
Mucha
Małgorzata Pomorska gra na pianinie w
czwartki i piątki w godz. od 17.00 do 18.00.
Bielsko-Biała
POLICJA
tel. 33 812-12-00
ul. Rychlińskiego 17,
STRAŻ MIEJSKA
tel. 33 822-81-14
ul. Kołłątaja 10
STRAŻ POŻARNA
tel. 33 812-22-33
ul. Leszczyńska 43
tel. 33 810-09-77
INFORMACJA:
PKP
tel. 9436
PKS tel. 703-303-294 (dla sieci TP SA),
*720 81-32 (dla sieci komórkowych)
MZK
tel. 33 814-34-09
Turystyczna
tel.33 819-00-50
(pn.-pt.8.00-18.00, sob.8.00-16.00)
Gospodarcza
tel. 9471
Pomoc drogowa BSPD
tel. 9638
TAKSÓWKI
Plus Radio Taxi
tel. 33 811-11-11
800-400-400
Mega Taxi tel. 9624,9626,33 818-88-88
Hit Radio Taxi
tel. 33 821-21-21
tel. 9622
MPT Radio Taxi tel. 9191,33 818-09-19
Lux Taxi
tel. 9620
Przewóz osób niepełnosprawnych
tel. 33 814-34-09 (całą dobę)
POGOTOWIA:
Ratunkowe ul.E.Plater 14
tel. 33 815-90-45 do 46
Psychologiczne
tel. 9288
Gazowe
tel. 992
Wodociągowe
tel. 994
Energetyczne
tel. 33 497-30-15
tel. 501-480-941
TELEFONY ZAUFANIA
Katolicki
tel. 33 812-26-67
(codziennie 16.00-21.00)
Chrześcijański Samarytanin tel. 33 81421-92 (wt., czw. I ndz.18.00-22.00)
Anonimowych Alkoholików tel. 33 822-82-40
(codziennie 16.00 – 20.00)
Policyjny
tel. 33 814-25-25
Onkologiczny
tel. 33 810-01-10
(codziennie 18.00-20.00)
Ogólna poradnia telefoniczna
dla osób w kr yzysie emocjonalnym
tel. (bezpłatny) 116-123 (od pn do
pt.14.00-22.00).
TELEFONY INTERWENCYJNE
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Piękna 2, tel. 988, 33 814-62-21 (cała dobę)
Niebieska Linia
tel. 33 811-99-00
(skierowana dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie, świadków przemocy
domowej, sprawców przemocy, osób, których
członkowie rodzin nadużywają alkoholu)
Zielona Linia (HIV, AIDS)tel. 22 621-33-67
Informacja o AIDS
tel. 958
Miejskie Centrum Kultury
7.11 godz. 18.00 Z miłości do folkloru –
koncert jubileuszowy 15-lecia Zespołu Pieśni
i Tańca Jodełki z Radziechów. 8.11 godz.
18.00 Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej i Big
Bandu Instytuty Jazzu Akademii Muzycznej w
Katowicach. 9.11 godz. 17.00 Koncert charytatywny. 13,15 i 16.11 godz. 18.00 Zemsta
Nietoperza operetka J. Straussa.
Klub Śrubka
Do 13.11 Natura widzenia – widzenie natury, wystawa fotografii Krzysztofa Szlapy
z Katowic.
Greys
tel. 512 319 331
Tulisia
tel. 506 772 444
Galeria Instrumentów
Pianina i fortepiany, instrumenty smyczkowe
oraz akcesoria muzyczne.
997
999
998
112
ŻYWIEC
W sprawie adopcji:
Galicja
Dyskoteki w stylu lat 70., 80., 90. oraz
najnowsze hity w każdy piątek i sobotę od
godz. 20.00.
TELEFONY ALARMOWE
Policja
Pogotowie
Straż Pożarna
Numer Ratunkowy
Amfiteatr Skalite
15.11 Beskid Extreme Festiwal – prelekcje
i wykłady znakomitych gości ze świata gór,
podróży i sportów ekstremalnych, koncerty
oraz ostra rywalizacja sportowa.
ZWIERZĘTA
Weterynaryjny dyżur 24H tel. 695-772-442
TOnZ
tel. 33 812-63-16
Schronisko
tel. 33 814-18-18
ul. Reksia 48
Czechowice-Dziedzice:
INFORMACJA
PKP
PKM
tel. 32 215-21-71
tel. 32 215-43-13
tel. 32 215-96-42
POGOTOWIE
Ratunkowe
tel. 32 215-20-00
ul. Żwirki i Wigury 1
Gazowe
tel. 992, 32 215-33-76
Wodno-kanalizacyjne tel. 32 215-37-17
Ciepłownicze
tel. 993, 32 215-43-40
Energetyczne
tel. 991
Posterunek Zamiejscowy Państwowej
Straży Pożarnej ul. Barlickiego 24
tel.
32 215-31-16
ZWIERZĘTA
Weterynaryjny dyżur całodobowy Klinika Weterynaryjna „Orka” Orlik, Kania Sp. J, Czechowice-Dziedzice ul. Mazańcowicka 36
tel. 32 215-34-39, 32 215-95-68
POLICJA
tel. 32 215-32-35
ul. Łukasiewicza 4
STRAŻ MIEJSKA
tel. 32 215-54-92
ul. Niepodległości 42
STRAŻ POŻARNA
tel. 32 215-29-90
ul. Barlickiego 24
Szczyrk
POGOTOWIE
Ratunkowe
ul. Zdrowia 1
GOPR
ul. Dębowa 2
Energetyczne
ul. Willowa 14
Wodno-kanalizacyjne
ul. Myśliwska 168
POLICJA
ul. Graniczna 1
STRAŻ POŻARNA
ul. Myśliwska 42
Bielsko-Biała
Miejski
ul. Wyspiańskiego 21
tel. 33 827-25-00
tel. 33 827-25-43
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
ul. E.Plater 17
tel. 33 815-70-11
Onkologiczny
ul. Wyzwolenia 18
tel. 33 816-40-61
Pediatryczny
ul. Sobieskiego 83
tel. 33 828-40-00
Wojewódzki
ul. Armii Krajowej 101
tel. 33 810-01-43
Bystra
Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii
ul. Fałata 2
tel. 33 499-18-01
Wilkowice
Kolejowy
ul. Żywiecka 19
tel.33 812-20-20
Żywiec
tel. 33 817-89-99
Szpital Powiatowy
ul. Sienkiewicza 52 tel.33 861-40-31
tel. 33 817-89-86
Stały dyżur całodobowy
tel. 991
tel. 33 817-89-94
tel. 33 817-82-65
tel. 33 817-89-98
Szpital Wojewódzki
w Bielsku-Białej
ul. Armii Krajowej 101
Oddziały chirurgii ortopedyczno-urazowej, urologii, laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, kardiologii, gastroenterologii i wewnętrzny.
Żywiec
INFORMACJA
PKP
tel. 9436
PKS
tel. 33 861-28-43
TAKSÓWKI
Tele Taxi
tel. 33 861-61-61
POGOTOWIA
Ratunkowe
tel. 33 860-22-55
ul. Żeromskiego 7
Energetyczne
tel.991 ul. Wesoła 69
POLICJA
tel. 33 860-42-00
al. Piłsudskiego 52
STRAŻ MIEJSKA
tel. 33 861-39-29
ul. Sienkiewicza 19
STRAŻ POŻARNA
tel. 33 860-22-11
ul. Objazdowa 2
Urazowa Izba Przyjeć
w Szpitalu Wojewódzkim
ul. Armii Krajowej 101 tel. 33 81026-70
Pomoc
doraźna chirurgiczna i urazowa:
w dni powszednie od 15.00 do 7.00
w dni wolne od pracy i święta – całą dobę
Punkt zastrzykowy:
niedziela i święta od 8.00 do 19.00
Pogotowie Ratunkowe w Bielsku
ul. E. Plater 14
Sam możesz sprawdzić wysokość nakładu
Kuriera radia BIELSKO
Zapytaj w którymkolwiek z poniższych punktów
czy dociera tam tyle egzemplarzy, ile deklarujemy:
Bielsko-Biała
• Euro Sklep RATUSZOWY ul. Ks.Stojałowskiego 44
• Euro Sklep Exclusive market ul. Bystrzańska 94
• Euro Sklep ul. Reja 18
• Euro Sklep ul. Lenartowicza 20
• Euro Sklep ul. Międzyrzecka 107
• Euro Sklep EVE ul. Piotra Skargi 4
• Euro Sklep CHMIEL-MAR ul. Jesionowa 13/1
• Euro Sklep JAROSZ I ul. Łagodna 17
• Euro Sklep U Chowańca ul. Cieszyńska 394
• Euro Sklep OD A DO Z ul. Wapienicka 1
• Euro Sklep WIARUS ul. Stawowa 29
• Euro Sklep CUMULUS/ Lewiatan ul. Trzech Diamentów 6
• Euro Sklep SADMAR ul. Konopnickiej 30
• Euro Sklep JUTRZENKA ul. Mazańcowicka 81
• Euro Sklep SUPERMARKET ul. Bestwińska 275
• Starostwo Powiatowe
• Miejskie Centrum Informacji Turystycznej
• Biuro Podróży Tęcza ul. Cechowa
• Beskidzkie Centrum Onkologii
• Restauracja Browar Miejski
• Poczta Główna
• ZUS
• I Urząd Skarbowy
• II Urząd Skarbowy
• Książnica Beskidzka
• Siedziba radia Bielsko
• Supermarket Intermarche (Komorowice) ul. Olimpijska 28
• Karpackie Centrum Handlowe
• Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
• Zakład Fryzjerski ul. Pocztowa 8
• Sklep Leniwiec, ul. Armii Wojska Polskiego 96
• Supermarket Wapienica ul. Jaworzańska 36
• Sklep ABC ul. Lipnicka 64
• Sklep Aanti ul. Księdza Brzóski 98
• Sklep ogólnospożywczy Kamyk ul. Kolista 79
• SKLEP NR.2 Lewiatan ul.Matusiaka 3
• Agencja pocztowa ul. Sobieskiego 172
• sklep Stonoga ul. Sternicza 2
• kiosk spożywczy ul. PCK
• Centrum Handlowe Auchan Bohaterów Monte Cassino 421
• Firma Eko-Gaz
• Biuro Platformy Obywatelskiej
• Sklep spożywczy ul. Kustronia 38
• ATH Rektorat
• Sklep spożywczy ul. Chłopickiego
• Sekretariat Prezydenta Miasta
• Sklep monopolowy ul. Orzeszkowej obok 39b
• Ranczo pod Strusiem ul. Zwardońska 43
• Rekord ul. Startowa 13
• Areszt śledczy Słowackiego 15a
• Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta ul. Legionów 16
• sklep ogólnospożywczy DUET ul. Spiechowicza 6
• IV LO im. KEN
• Biuro SLD ul. 3 Maja 1/1
Buczkowice
• Urząd Gminy
• Euro Sklep GAMA ul. Szkolna 1
• Lewiatan ul. Żywiecka 266
Bystra
• Euro Sklep JUWET ul. Szczyrkowska 72
• Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
• Studio Dar ul. Bystrzańska 114
Czechowice-Dziedzice
• Urząd Miasta
• Miejski Dom Kultury
• Delikatesy Delisso ul.Legionów158
• Delikatesy PSS Społem ul.Kolejowa 1
Jasienica
• Urząd Gminy
• Euro Sklep PRORAF Jasienica 231
Jaworze
• Urząd Gminy
• Euro Sklep WIARUS ul. Bielska 576
• Supermarket Jaworze ul. Pałacowa 3
• Avanti 2 ul. Słoneczna 116
Kozy
• Urząd Gminy 1
• Euro Sklep EWANT ul. Bielska 149
• Euro Sklep EWANT 2 ul. Przecznia 2
Łodygowice
• Urząd Gminy
• Euro Sklep ul. Piłsudskiego 59
• Sklep Jedynka ul. Piłsudskiego 2
Szczyrk
• Urząd Miasta
• Euro Sklep ul. Salmopolska 72
• Sklep Odido ul. Kalinowa 1
Świętoszówka
• Euro Sklep ARKUS Bielowicko 1
Wilamowice
• Urząd Gminy
Żywiec
• Urząd Miasta
• Starostwo Powiatowe
• Starostwo Powiatowe 2 al. Wolności 2
• CH – Galeria Lider
• Supermarket Lewiatan
• Euro Sklep Delikatesy Osiedlowe, Żywiec os. Parkowe 9
• Pałac Habsburgów
• Supermarket Euro Galeria Kolorowa
600 egz.
600 egz.
700 egz.
400 egz.
400 egz.
400 egz.
400 egz.
400 egz.
400 egz.
300 egz.
300 egz.
400 egz.
500 egz.
200 egz.
200 egz.
900 egz.
400 egz.
600 egz.
600 egz.
100 egz.
900 egz.
500 egz.
900 egz.
700 egz.
500 egz.
230 egz.
700 egz.
400 egz.
200 egz.
300 egz.
200 egz.
200 egz.
100 egz.
200 egz.
200 egz.
400 egz.
300 egz.
150 egz.
100 egz.
3200 egz.
90 egz.
50 egz.
300 egz.
200 egz.
100 egz.
10 egz.
300 egz.
100 egz.
100 egz.
50 egz.
20 egz.
200 egz.
100 egz.
50 egz.
200 egz.
500 egz.
400 egz.
400 egz.
100 egz.
50 egz.
50 egz.
50 egz.
300 egz.
300 egz.
300 egz.
400 egz.
300 egz.
500 egz.
400 egz.
400 egz.
150 egz.
600 egz.
700 egz.
200 egz.
300 egz.
400 egz.
400 egz.
300 egz.
200 egz.
200 egz.
300 egz.
400 egz.
300 egz.
300 egz.
500 egz.
500 egz.
300 egz.
150 egz.
300 egz.
CAŁKOWITY NAKŁAD:
32 000 egz.
22 Kurier radia BIELSKO
ROZRYWKA
Krzyżówka 156
Bielsko-Biała
Niezwykły obraz miasta
Maciej Szymonowicz „Kamer” oraz Katarzyna „Katka” Dyga-Szymonowicz – artyści z grupy Etnograff – stworzyli mural na
ścianie kamienicy przy ul. 11 Listopada 74, Izabela Ołdak (na
zdjęciu) namalowała mural na fragmencie ściany oporowej przy
ul. Partyzantów. Trzeci mural realizuje Artur Bosowski (Turbos).
Prawidłową odpowiedź wyślij sms-em na numer: 71 601 (1zł +VAT) w treści wpisując:
KURIER i prawidłowa odpowiedź. Na odpowiedzi czekamy do 05.11.2014r. do godziny 9.00
Na zwycięzcę czeka nagroda książkowa
Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z numeru 155: hasło „Apetyt przychodzi w miarę jedzenia”
otrzymuje Pani Stanisława Majdak z Bielska-Białej. Nagroda do odbioru w redakcji. Gratulujemy!
Demoniczna
kobieta
NapadoWyprawia Gatunek
we bóle
skóry ropuchy
gáowy
Kolczasta
jaszczurka
7
NiĪszy od
doktora
21
Rodzaj
sáodkiego
pieczywa
UstĊp ĝnieĪna
publiczny górka
Klej do
papy
Centrum
cyrku
Myśli NiePolityczne
Dachówka
Przyrząd
do
rysowania
Grupa z
przywilejami
1
23
Naniesiony szlam
UrzĊdowy
dokument
24
13
5
Weekendowy
10 dzieĔ
8
Kobieta
lekkich
obyczajów
17
Miejsce
walk
Suprona
MoĪna od
nich
odchodziü
Trunek
Osáania Maszyna
dĊtkĊ stolarska
Kiedy widzę piękną różę,
Jak przed słońcem, oczy mrużę.
Kontynuator tradycji
Robił, innej w każdy ranek,
Kilka starych niespodzianek.
Teściowa
Dobra,
Jak kobra.
Uprawianie polityki à la polacca
Draka.
Plakaty bez zezwolenia
Kandydat obwiesił swą twarzą latarnie,
Lecz musi je zrywać: wiszą nielegalnie.
Jerzy Handzlik
11 Udomowiona
lama
14
Grecki bóg
miáoĞci,
ukochany
Psyche
Psie imiĊ
Sáoik
zamkniĊty
sprĊĪyną
3
Stan w
Górach
Skalistych
16
Miasto w
Czechach
Zespóá
9-ciu
12 muzyków
Port w
Grecji
19
25
Zator
18
Chustka
na szyi
22
Litery z ponumerowanych pól utworzą rozwiązanie - aforyzm Antoniego Regulskiego.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12 13 14
15 16 17 18
Kącik literacki
Kuriera radia BIELSKO
By nie oślepnąć
2
àapie
bezpaĔskie psy
Dwie
stronice
Miasto
biblijnego
cudu
Dóá pod
budowĊ
drogi
Warstwa
zaprawy
murarskiej
Roraty
lub suma
Cukierek
lub ryba
PrzepáyNiejedno
wa przez
na rosole
LubaĔ
Rodzaj
gry
15
Rząd,
szereg
np. drzew
Harold,
amer.
komik
Stolica
kraju
Klonowego LiĞcia
20
Daw.
moneta
srebrna
Wyrabia
kukieáki
Epoka
Rubensa
Typ lasu
liĞcia9 stego
4
wzbogaciły jednocześnie artystyczny pejzaż miasta i dołączyły do coraz liczniejszej kolekcji dzieł w miejskiej przestrzeni
publicznej.
Do udziału w projekcie zostało
zaproszonych czworo doświadczonych artystów, znających
specyfikę i niepowtarzalny charakter miasta. Troje z nich pochodzi
z Bielska-Białej: Artur Bosowski
(Turbos), znany z hiperrealistycznych graffiti, tworzonych podczas
ogólnopolskich festiwali oraz
projekt Etnograff. To grupa
tworzona przez Macieja Szymonowicza „Kamera” oraz
Katarzynę „Katkę” Dygę-Szymonowicz, którzy wprowadzają
do swoich prac elementy folkloru beskidzkich górali. Czwartą zaproszoną artystką jest pochodząca z Węgierskiej Górki
Izabela Ołdak, bazująca w swoim malarstwie na ornamencie
i symbolach.
NET
Przymocowuje
wáosy do
siatki
6
Czeska
metropolia
W piątek, 31 października o godz.
18.00, w Galerii Bielskiej BWA
odbędzie się finisaż projektu
„oBBraz miasta”. Wstęp wolny. Widzowie obejrzą dokumentację fotograficzną z realizacji
murali, wysłuchają prezentacji
artystów z ich dotychczasowych
działań, a także – w zależności od warunków pogodowych
– będą mogli uczestniczyć w spacerze szlakiem nowo powstałych
murali w Bielsku-Białej.
Murale, jako realizacje w przestrzeni publicznej, pozwalają
na szeroką interakcję artystów
i tworzonej przez nich sztuki
z mieszkańcami miasta i turystami. Ideą projektu „oBBraz
miasta” było stworzenie w przestrzeni miejskiej Bielska-Białej
trzech nowych wielkoformatowych realizacji malarskich i tym
samym doprowadzenie do spontanicznego spotkania artysty i jego
dzieła z przypadkowym przechodniem. Powstałe murale
Do
przekáadania
tortu
Ogóá
bóstw
danej
religii
Refleksje nad grobem…
Światła lampek zapalonych
ból po sercach utraconych
pamięć istnień już odeszłych
i żyjących boleść trwania
w pędzie
zgiełku
pracy walce
od poczęcia do skonania.
Czy wyciszyć już swojego
serca nigdy nie zdołamy
nawet w Święto Wszystkich Świętych
i nad grobem dobrze znanym.
Czasie, który znikasz
wraz z ludźmi kochanymi
stajesz się
mały
coraz mniejszy
maleńki
za chwilę będziesz tylko...mną.
Danuta Jodłowiec
Niepokój
wiadomości
z kraju i świata
przygnębiające
jawią
się na ekranie
ludzkie maski
zdejmują je z trzaskiem
przyklejonego papieru
tanie klakierskie poklaski
trzeba się przebijać
przez zgliszcza
politycznych wydarzeń
szorstkich jak
jutowa bielizna
Obywatelu jesteś małym
trybikiem w dużej maszynie.
Weronika Grabska-Martyniak
19 20 21 22 23 24 25
Słowo
Słowa moc mają wielką
Mogą ranić i niszczyć
Lub podnosić z upadku
Odbudować ze zgliszczy
Słowo serce buduje
Lub porzuca w nieładzie
Słowem głupiec się bawi
Mądry ostrożnie kładzie
Słowem można popieścić
Lub znieważyć do głębi
Serce w słowie zawarte
Nigdy Ciebie nie zgnębi
Słowo miało moc stwórczą
Ma dzisiaj moc niszczenia
W kwiatach kryje się czułość
Od początku istnienia
Słowem można pocieszyć
Smutną duszę obudzić
Słowem dawać chcę radość
Smutkiem nie chcę brudzić
Roman Bielicki
Kurier radia BIELSKO 23
ROZRYWKA / SPORT
J
F
IP
Baran
21.III – 20.IV
Masz do podjęcia kilka ważnych decyzji.
Jeśli jesteś szefem, zacznij dyscyplinować
swój rozpasany zespół, jeśli nie pełnisz
kierowniczej funkcji, zastanów się czy nie
warto zmienić pracy na bardziej satysfakcjonującą. Przede wszystkim zadbaj jednak
o relacje rodzinne.
Byk
21.IV – 21.V
Przestań użalać się nad sobą, bo sam
jesteś winien swojej nieciekawej sytuacji.
Każdy musi wziąć odpowiedzialność za
swoje życia, nawet wieczne dzieci. Wokół wiele jest okazji do dorobienia i znalezienia przyjaciół. Trzeba tylko chcieć.
Bliźnięta
22.V – 20.VI
Męczą Cię jesienne przeziębiania, z
nastrojem też nie jest najlepiej. Nie
poddawaj się, ubierz dobrze, wyjdź na
spacer i wykorzystaj ostatnie promienie
słońca. To poprawi Ci humor i doda sił do
dalszej, przynoszącej dobre efekty, pracy.
Musisz to jakoś pogodzić. Rodzina Cię
wspomaga, wiec powinno się udać.
Pierwsze dni listopada przeznacz na
spotkania z najbliższymi.
Lew
Skorpion
24.X – 21.XI
Zajęty pracą, zupełnie zapomniałeś, że
tuż obok Ciebie żyje osoba Ci oddana i
kochająca. Nie lekceważ tego, bo nawet
najgorętsze uczucie ma swoje granice.
Zadbaj o wasze relacje, kup kwiaty, a
najlepiej zorganizuj romantyczną kolację.
Strzelec
22.XI – 21.XII
Święto zmarłych przypomni Ci jak
kruche jest życie. Taka refleksja bardzo
Ci się przyda, bo trochę się ostatnio
pogubiłeś w hierarchii wartości, bardziej
ceniąc pieniądze niż uczucia.
23.VII – 22.VIII
Koziorożec
Pielęgnuj swój związek, bo jest tego
wart. O zawodowy status możesz być
spokojny, bo jesteś profesjonalny i obowiązkowy, więc szef Cię szanuje i docenia. Najbliższy weekend wykorzystaj nie
tylko na odwiedzania grobów bliskich,
ale i na spacery.
22.XII – 19.I
Panna
23.VIII – 22.IX
Jest kilka rzeczy, które odkładasz w
nieskończoność i które spędzają Ci sen
z powiek. Weź się z nimi w końcu za
bary. Zacznij od nauki języka obcego i od
poprawy kondycji. To Twoje najstarsze i
najbardziej męczące Cię zaległości.
Waga
23.IX – 23.X
Czujesz się ubezwłasnowolniony zawodowymi obwiązkami. Zamiast narzekać,
zacznij szukać czegoś bardziej Cię satysfakcjonującego. Jesteś profesjonalistą
i trudno uwierzyć, że nie ma dla Ciebie
lepszej pracy. Wyjdź tylko ze skorupy.
Wodnik
20.I – 18.II
Twoje wieczne zgrywanie urwisa męczy
już najbliższych i kolegów z pracy. Na
dłuższą metę to naprawdę uciążliwa
cecha. Szalej kiedy czas po temu, ale
zacznij myśleć i działać dorośle, gdy od
tego zależą losy Twojej egzystencji.
Ryby
19.II – 20.III
Przed Tobą ważne wyzwania, zarówno
w pracy, jak i w domu. Tych w pracy się
nie bój, bo przysporzą Ci gotówki. Z tymi
domowymi również sobie poradzisz, bo
właśnie gotówka będzie potrzebna do
ich realizacji. Jeśli nie obejdzie się bez
kredytu, też nie załamuj rąk.
Praca Cię satysfakcjonuje, choć zabiera
więcej czasu i energii, niż planowałeś.
Nie lubisz pierwszych dni listopada, bo
nastrajają Cię mocno pesymistycznie.
Przebrnij przez nie jednak bez zbędnego
pogłębiania tego stresu, a dla naładowania baterii pomyśl o jakimś wyjeździe w
ciepłe kraje. Choćby na kilka dni.
Rajdy samochodowe
Kick-boxing
Imponujące
tempo Polaków
Marta wicemistrzynią Europy
Rak
21.VI – 22.VII
Jak zapowiedział, tak zrobił – Kajetan Kajetanowicz mocno podkręcił tempo podczas pierwszej pętli
szwajcarskiej rundy Rajdowych
Mistrzostw Europy.
Na wszystkich czterech rozegranych w piątek odcinkach specjalnych załoga LOTOS Rally
Team plasowała się na oesowym
podium. Bardzo szybka jazda
załogi ze Śląska Cieszyńskiego
zaowocowała drugimi czasami
na trzech odcinkach biegnących
po górskich drogach u podnóża
Alp i trzecim rezultatem wywalczonym na „miejskim” odcinku.
Podczas drugiej pętli polski duet
kontynuował szybką i skuteczną jazdę. Załoga LOTOS Rally
Team Kajetanowicz/Baran kolejne
dwa oesy ukończyła na podium
– w tym dziewiąty odcinek specjalny – na jego pierwszym miejscu
w klasyfikacji generalnej.
– To ogromna przyjemność wygrywać z tak doświadczonymi
kierowcami w niełatwych i zdradliwych przecież warunkach – mówi
Kajetan Kajetanowicz. Polacy nie
pozwolili fińskiemu duetowi Lappi/Ferm na znaczące powiększenie
prowadzenia w klasyfikacji rajdu.
Piątkowy bilans w wykonaniu
Kajetanowicza, który debiutuje
na odcinkach u podnóża Alp, to
awans o pięć pozycji w klasyfikacji
zawodów i pewne drugie miejsce
w wynikach rajdu, a także imponujące tempo i wygrany odcinek
specjalny.
AW
W hiszpańskim Bilbao zakończyły
się Mistrzostwa Europy w kick-boxingu. W rywalizacji na europejskim
poziomie wzięli udział zawodnicy
klubu Beskid Dragon z Bielska-Białej. Marta Waliczek debiutująca
w formach ringowych low-kick,
po przebiciu się przez eliminacje
Co robią jeże w fabryce prezerwatyw?
- Kinder niespodzianki!
r adia BIELSKO
Adres Redakcji:
Doktor do pacjenta:
- Jak zadziałało lekarstwo ?
- O wspaniale, mojemu synowi przeszedł kaszel , mnie zniknął ból pleców,
a tym co zostało żona odetkała zlew.
43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 62
tel. 33 8 222 555, w. 211, fax: 33 8 116 116
e-mail: [email protected]
Elektryk do pomocnika:
- Franek, potrzymaj przez chwilę te
druty!
- Już trzymam.
- Czujesz coś?
- Nie...
- W porządku. To znaczy, ze pod wysokim napięciem są tamte druty.
Biuro Reklamy i Ogłoszeń:
Redaktor naczelna: Wanda Then
tel. 660-455-042, [email protected]
Zespół redakcyjny:
Magda Fritz, Jerzy Handzlik, Wanda Then,
Magdalena Pawińska, Agnieszka Wykręt
Dyrektor tygodnika:
Dagmara Kwiecińska
tel. 662-214-360, [email protected]
Wydanie elektroniczne: [email protected]
Wydawca:
- Kochanie... Chciałbym dziś pójść z
kolegami na mecz, potem na kręgle,
a później wpadlibyśmy do knajpki...
- A idź, idź... Czy ja Cię za rogi
trzymam?
Plotkują dwie przyjaciółki:
- Nie wyobrażasz sobie, jakiego pecha
ma Ziuta. Kupiła sobie drogo komplet
seksownej bielizny osobistej i poszła
do lekarza. Teraz rzeczywiście jest
chora z wściekłości.
- Dlaczego?
- Bo lekarz kazał jej pokazać tylko
język!
Mąż mówi do żony:
- Nie twierdzę, kochanie, że twoja
mama źle gotuje, ale zaczynam rozumieć dlaczego twoja rodzina modli się
przed obiadem!
Wydawnictwo „Kleks” Sp. z o.o.
43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 62
www.KurierRadiaBielsko.pl
Druk:
„Polskapresse Sp. z o.o. w Sosnowcu
Projekt, skład i przygotowanie do druku:
„KRD Design”
[email protected], tel. 531 565 379
Projekt reklam
Agencja reklamy STUDIO DAR
(+48) 693 152 855
Kolportaż:
„Usługi Transportowe” Czechowice-Dziedzice
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych ogłoszeń.
Siatkówka
i półfinały, uległa dopiero w walce
finałowej, zdobywając tytuł wicemistrzyni Europy.
W tym czasie w czeskiej Pradze
rywalizowali kickboxerzy w ramach
Pucharu Europy w formach planszowych semi i light contact. Bielscy zawodnicy zdobyli 5 medali. Ze złotem
wróciła Julia Setla (semi-contact),
która w finale pokonała mistrzynię
świata w trzeciej dogrywce 5 do 4.
Ze srebrnymi krążkami zakończyli
rywalizację Oliwia Martyniak, Martin Konecki oraz Jarosław Michalik.
Oliwia Czader przywiozła brąz.
W Pradze oprócz zawodników z
Europy startowali również Kanadyjczycy, Amerykanie, a także reprezentanci Afryki.
AW
Siatkówka
Długa droga do zwycięstwa
Siatkarze BBTS Bielsko-Biała pokonali słabiutki zespół z Kielc, ale po długiej 5-setowej walce. To ich drugie zwycięstwo w tym sezonie.
W 6. kolejce PlusLigi w hali pod
Dębowcem w Bielsku-Białej naprzeciwko siebie stanęły w niedzielę zespoły z dołu tabeli. Effector
Kielce, to młoda drużyna, która
w tym sezonie jeszcze nie wygrała,
gospodarze z kolei mieli na koncie
2 mecze 5-setowe, ale tylko jedno
zwycięstwo nad AZS Politechniką
Warszawską.
Na trybunach pojawili się niezwykli
goście, oficjalnie przedstawieni
i przywitani przed meczem. To
uczestnicy misji wojskowych misji
pokojowych w Kosovie, Afganistanie i Iraku. Trzech weteranów pojawiło się na meczu wraz z rodzinami.
BBTS wziął udział w ogólnopolskiej
kampanii „Szacunek i wsparcie”,
której jedną z twarzy jest Piotr
Gruszka.
Kibice zobaczyli wyrównane 5-setowe spotkanie, w którym aż roiło
się od pomyłek po obu stronach
siatki. W decydującej partii drużyna
trenera Piotra Gruszki popełniła ich
43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 62
tel. 33 8 222 555 w. 110
e-mail: [email protected]
znacznie mniej od rywali, wygrywając całe spotkanie za 2 punkty.
– Martwi nas, że popełniliśmy za
dużo własnych błędów w tie-breaku.
Początek był fatalny, ale udało nam
się nawiązać walkę w tej odsłonie –
mówił po meczu Adrian Staszewski
z Effectora Kielce.
– To był mecz błędów. Obydwa
zespoły popełniły prawie 30 błędów i to na pewno miało kluczowe
znaczenie. Z jednej strony cieszy-
my się, że przełamaliśmy pewną
niemoc, wygraliśmy 2 sety, mamy
punkty, ale po raz kolejny musimy
to rozpatrywać w aspekcie tego,
że zwycięstwo się nam wymknęło.
W trzecim secie prowadziliśmy
22:20 i nie potrafiliśmy skończyć ataku. Potem było podobnie. Dopóki nie weźmiemy pod
uwagę, że to jest walka na punkty, to kroku do przodu nie zrobimy – uważa trener gości, Dariusz
Daszkiewicz.
– Nie jestem zadowolony, ponieważ jasno powiedziałem przed tym
meczem, że interesują mnie tylko
3 punkty. Patrząc na 6 kolejek,
które za nami, to każdy mecz nasz
wyglądał podobnie, może oprócz
dwóch pierwszych, kiedy mieliśmy znacznie lepszych rywali.
Jeśli nie zmienimy swojego podejścia, nie będzie agresji w tym, co
robimy, to ciężko będzie z kimkolwiek grać – twierdzi Piotr Gruszka,
trener BBTS.
FRI
Rusza seria
spotkań z najlepszymi
To będzie początek poważnego testu
dla siatkarek BKS Aluprof – przed
nimi seria spotkań z najlepszymi
zespołami minionego sezonu Orlen
Ligi. Klub radzi kibicom, jak uniknąć
kolejek przed samym meczem.
Na początek, już w czwartek
30 października, do Bielska-Białej
przyjedzie Chemik Police, mistrz
Polski. Potem będzie wicemistrz –
Impel Wrocław, a po nim brązowy
medalista z Sopotu i czwarta drużyna
z Dąbrowy Górniczej. Do rozegrania jest jeszcze zaległe spotkanie z
Legionovią.
Siatkarki trenera Leszka Rusa mierzyły się dotychczas ze słabszymi
od siebie rywalkami, ale zrobiły
co do nich należało, wygrywając
wszystkie spotkania za 3 punkty
i obecnie są liderem Orlen Ligi.
Czwartkowy mecz z Chemikiem,
który w poniedziałek pokonał 3:0
MKS Tauron Dąbrowa Górnicza,
cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Nic dziwnego, w zespole złotych medalistek występują
takie zawodniczki jak: Anna Werblińska, Mariola Zenik, Małgorzata
Glinka-Mogentale, czy Agnieszka
Bednarek-Kasza. Skład uzupełniają serbskie zawodniczki, m.in.
rozgrywająca Maja Ognjenović.
Bilety na to spotkanie można kupić
w przedsprzedaży z 20-procentową
zniżką lub nabyć bezpośrednio przed
meczem, ale z uwagi na duże zainteresowanie bezpieczniej zrobić to
wcześniej. Mecz w czwartek w hali
pod Dębowcem o godz. 18.00. FRI
24 Kurier radia BIELSKO
BIELSKO I BIAŁA 100 LAT TEMU
Perły bielskiej architektury
W i l l a
Willa stojąca przy obecnej ul. 3 Maja
17 należała do znanego przedsiębiorcy bialskiego, Theodora Pollaka. Jednopiętrowa, z suteryną ulokowana w
narożniku z ulicą nosząca dziś nazwę
Dąbrowskiego, była projektu Karola
Korna. Cokół z obrobionego kamienia ułożony został pasowo, okienka
piwniczne kratowane, wzbogacone
agrafką.
Sześcioosiowa fasada wzdłuż ul. 3 Maja
prezentuje się o wiele bardziej ubogo niż
przed wojną. Ryzalit podkreślający fasadę
willi, niegdyś boniowany, zwieńczony
jest barokowym szczytem, wzbogaconym
oknem w opasce kolumnowej z klasycznym naczółkiem. Okna dwuskrzydłowe,
prostokątne, w ubogiej opasce zamknięte
klińcem. Na piętrze znajduje się podokienna tralka z nadokiennym gzymsem.
W narożniku willi trójboczna wieżyczka
zwieńczona blaszanym hełmem ze sterczyną.
Okna na piętrze są łukowate. Całość
budowli okala gzyms kondygnacyjny.
Główne wejście paradne, ulokowane
zostało w wydatnym ryzalicie. Drzwi
drewniane z kutą kratą architekt zamknął
pełnym łukiem. W otoczeniu motywu roślinnego widnieje stylizowany medalion.
Nad gzymsem podziwiać można otwarty
łuk pośrodku tralka. Okno uzupełnione
zostało naczółkiem.
T h e o d o r a
P o l l a k a
syn Bruno Pollak z matką Eveliną, a
następnie dołączył do nich syn Maks.
Theodor Pollak był znanym naówczas
filantropem, sprawował funkcję Prezesa
Stowarzyszenia Humanitarnego „Austria”,
które działało w ramach jego fundacji
dobroczynnej na rzecz ubogich dzieci
żydowskich. Był także radnym w Białej.
Theodor wraz z żoną Eveliną spoczywają na cmentarzu żydowskim przy ul.
Cieszyńskiej. Firma Theodor Pollak &
Sohn po 1945 roku była, wraz z fabryka
Bartelmuss & Suchy, protoplastką Bispolu
(obecnie Bulten).
Rok 1892 był dla światowego przemysłu
samochodowego rokiem znamiennym,
ponieważ Rudolf Diesel opatentował
silnik wysokoprężny. Dla nas, klientów
supermarketów też jest w tej dacie coś
ciekawego – Amerykanin Jesse Reno
opatentował schody ruchome. Kto by
pomyślał, że również wtedy Arthur Conan
Doyle wydał zbiór opowiadań „Przygody
Sherlocka Holmesa”. tanisław iłka
prezes owarzystwa iłośników
iemi ielsko- ialskiej
REKLAMA
Od podwórka kamienicę zdobi półkolisty
pawilon, boniowany pasowo, zwieńczony
dachem blaszanym. Klatka schodowa
jest dwubiegowa, z częściową ceramiką
podłogową. Balustrada kuta, z drewniana
poręczą. Ogrodzenie od ulicy 3 Maja z cokołem i kamiennymi słupami. Od ul. Dąbrowskiego zostało odnowione, jest kute, z
bramą wjazdową. Po sąsiedzku pan Pollak
miał innego znakomitego mieszkańca i
filantropa – samego Theodora Sixta.
Jak podaje Jacek Proszyk, urodzony
w Pradze Theodor Pollak (1853-1912)
początkowo prowadził jedyną w Galicji
wytwórnię fezów (kapeluszy tureckich
), które z dużym powodzeniem sprzedawano na rynkach Azji i Afryki. W 1908
roku Pollak wybudował na skrzyżowaniu
drogi do Hałcnowa z linią kolejową
fabrykę wyrobów metalowych. Fabryka
rozpoczęła działalność 1 stycznia 1909
roku i produkowała śruby, nakrętki, nity,
wkręty do drewna, wyroby dla kolei itp. W
latach 30. minionego wieku zatrudnionych
było w niej prawie 200 pracowników, a
park maszynowy, jak na owe czasy, należał do nowocześniejszych. Po śmierci
Theodora Pollaka, fabrykę przejął jego
REKLAMA
SFERA NAJLEPSZYCH ROZWIĄZAŃ
TELEKOMUNIKACYJNYCH
Super szybki
internet
w technologii
światłowodowej
już od
50 zł
miesięcznie
Oferta dla domu, biznesu i operatorów
Dla nas wartością jest Klient
SferaNET | Bielsko-Biała | ul.PCK 8
tel. 33 49 84 455 | e-mail: [email protected]
Działamy w powiecie bielskim, żywieckim i cieszyńskim
www.sferanet.pl
Download

Mieszkańcy wody nie widzieli, władza twierdzi, że zalewa