KELİME OYUNU YARIŞMASI 1
GENEL BİLGİ
1.
2.
3.
4.
5.
Her yarışmacı 12 soruya yanıt verecektir.
Yarışmacı, sorunun yanıtını bilemediği takdirde dilediği
kadar harf isteyebilir.
Yanıt verdiğinde her harf için 100 puan kazanır.
12 soru için toplamda 5 dakikalık süre tanınacaktır.
Yarışmacı
soruyu
tahmin
etmek
için
süreyi
durdurduğunda 10 saniye içinde yanıt vermek zorundadır.
Bu süre içinde harf isteyemez. Yanıt veremediği takdirde
harf adedince puanı silinir. Bu nedenle yanıttan emin
olmadan süreyi durdurmamanız gerekir.
Soru 1: Terbiyesiz, görgüsüz, nazik davranmayan
kişiler için kullanılan bir kelime
_A
_ _B _A
K
Soru 2: Bazı hayvanların giyecek yapmak için işlenmiş postu
_K _Ü _R K_
Soru 3: Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya
çıkan çekişme veya dövüş
_K _A _V G_ A_
Soru 4: Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşamak
anlamına gelen kelime
_R E_ _F A
_H
_
Soru 5: Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol
gösteren kimse
_ _E _H _B _E _R
R
Soru 6: Kısa olarak, özetle anlamlarına gelen kelime
_K _I _S A_ _C _A
Soru 7: Vücudun herhangi bir yerinden kan akmak,
kan gelmek, kan kaybetmek
_K A
_ _N A
_ MA
__K
_
Soru 8: Onursuz sayılacak bir duruma düşmekten
üzüntü duymak, çekinmek
_U T_ A_ N
_ MA
__K
_
Soru 9: Özü söz bir olmayan, riyakâr anlamlarına
gelen söz dizisi
_İ K
_ _İ Y
_Ü
_ Z_ L_ Ü
_
Soru 10: Bir konunun veya olayın her yönünü iyice
anlamak anlamına gelen kelime
_A
_ V_ R
_A
_M
_A
_K
_
K
Soru 11: Bir topluluğa bir konu hakkında bilgi
vermek amacıyla yapılan konuşma
_K O
_ _N F_ E_ R_ A_ N
_ _S
Soru 12: Başka birisine yapılan ağır şakalar için
kullanılan bir söz dizisi
_E Ş_ E_ K
_ _Ş A
_ K_ A
_ _S _I
Download

8.Sınıflar Kelime Oyunu Sunusu - VAN / İPEKYOLU / Fevzi Çakmak