AKTUÁLNE
DOBROVOĽNÍCKE
PONUKY
Aktivity
Asistent/ka pre klientov
v ZpS Hestia
+ pomoc sociálnemu pracovníkovi pri
aktivačných cvičeniach
+ pomoc pri kŕmení klientov
+ rozhovory s klientom
+ trávenie času s klientmi,
čítanie
+ drobné práce v záhradke
Buď s nami
v DSS a ZpS Kaštieľ
Kontakt
Hľadáme
komunikatívneho, empatického a tvorivého
dobrovoľníka, ktorý je ochotný pracovať so
seniormi. Nemusí mať vzdelanie z oblasti
arteterapie – stačí mať chuť.
Táto pozícia je vhodná aj pre dlhodobo
nezamestnaných ľudí a ľudí s telesným a
zrakovým hendikepom.
+ čítanie tlače, kníh
+ rozhovory o každodenných starostiach aj radostiach
+ prechádzky po parku a meste Stupava, či posedenia na nádvorí
Bicykluj s nami
v DSS a ZpS Kaštieľ
dobrovoľníka, ktorý má dostatok času
a energie, ktorú môže darovať ďalej, je
chápavý, vnímavý a vie počúvať.
Táto pozícia je vhodná aj pre ľudí so psychickým
ochorením, s fyzickým hendikepom, zrakovo
a sluchovo postihnutých a ľudí na invalidnom
dôchodku, dlhodobo nezamestnaných či ľudí
z menšín.
+ pomoc klientom - seniorom pri obliekaní reflexnej vesty a helmy
+ pomoc s bicyklami – krátka technická kontrola bicyklov pred cyklistikou (napr. dofúkanie duší...)
+ bicyklovanie s klientmi po okolí spolu so sociálnym pracovníkom
+ pomoc pri odkladaní bicyklov na záver bicyklovania
dobrovoľníka,
ktorý
rád
bicykluje,
je spoločenský, trpezlivý a má rád kofolu.
Táto pozícia je vhodná aj pre ľudí so
psychickým
ochorením,
s
fyzickým
hendikepom, ktorý umožňuje bicyklovanie,
dlhodobo nezamestnaných či ľudí z menšín.
Kde: Bošániho 2, Bratislava - Dúbravka
Kedy: starostlivosť o klientov 9:00 – 13:00
rozhovory s klientmi, trávenie času s klientmi
kedykoľvek medzi 15:00 – 17:00
Kde: Hlavná 13, Stupava
Kedy: od 1.8. 2014, aspoň 1x týždenne, aspoň 1
hodinu medzi 9:00 – 11:30 alebo 13:00 – 18:00
Kde: Hlavná 13, Stupava
Kedy: od 20. júla do 31.októbra 2014, aspoň 2x
mesačne, 2 hodiny medzi 9:00 – 11:30 alebo
13:00 – 18:00
Lucia Svobodová
[email protected]
0911 144 494
www.hestia.sk
Jana Badíková
[email protected]
0903621662
www.ddstupava.eu.sk
Jana Badíková
[email protected]
0903621662
www.ddstupava.eu.sk
Aktivity
Hľadáme
Kontakt
„Internetovanie“
v DSS a ZpS Kaštieľ
Poď sa s nami hrať do
DSS a ZpS Kaštieľ
Kaštieľske kinečko
v DSS a ZpS Kaštieľ
+ pomoc pri práci s internetom niektorým z našich obyvateľov podľa ich individuálnych potrieb
+ získavanie a vyhľadávanie informácií
+ mailová komunikácia s príbuznými
+ pomoc pri orientovaní sa na webstránkach
+ hranie rôznych spoločenských hier (šach, dáma, kartové hry, človeče nezlob se, pexseso...)
+ pomoc pri rozkladaní a odkladaní spoločenskej hry,
+ vedenie konverzácie pri hre,
+ pomoc pri dodržiavaní pravidiel danej spoločenskej hry
+ púšťanie filmu podľa programu vždy na daný deň
+ aktívna účasť počas premietania filmu – v prípade potreby napr. znížiť zvuk, posunúť
film ďalej ak sa zasekne, pomôcť niekomu postaviť sa...
dobrovoľníka, ktorý je internetovo zdatný,
rád komunikuje, ale aj počúva a je trpezlivý.
dobrovoľníka, ktorý má rád spoločenské
hry, je trpezlivý a vie riešiť drobné konflikty
vznikajúce pri hrách s nadhľadom.
dobrovoľníka, ktorý vie ovládať TV a DVD
prehrávač, má rád filmy a je dochvíľny.
Táto pozícia je vhodná aj pre ľudí so
psychickým
ochorením,
s
fyzickým
hendikepom, ľudí na invalidnom dôchodku,
dlhodobo nezamestnaných či ľudí z menšín.
Táto pozícia je vhodná aj pre ľudí so psychickým
ochorením, s fyzickým hendikepom, zrakovo
a sluchovo postihnutých a ľudí na invalidnom
dôchodku, dlhodobo nezamestnaných či ľudí
z menšín.
Táto pozícia je vhodná aj pre ľudí so psychickým
ochorením, s fyzickým hendikepom, zrakovo
a sluchovo postihnutých a ľudí na invalidnom
dôchodku, dlhodobo nezamestnaných či ľudí
z menšín.
Kde: Hlavná 13, Stupava
Kedy: od 1.augusta neobmedzene, aspoň 2x
mesačne, 2 hodiny , medzi 9:00 – 11:30 alebo
13:00 – 18:00
Kde: Hlavná 13, Stupava
Kedy: od 1.8 neobmedzene, aspoň 2x mesačne,
1 hodinu, medzi 9:00 – 11:30 alebo 13:00 – 18:00
Kde: Hlavná 13, Stupava
Kedy: od 1.augusta neobmedzene, aspoň
2x mesačne, 3 hodiny/utorky a štvrtky/ od
13:30 – 16:30
Jana Badíková
[email protected]
0903621662
www.ddstupava.eu.sk
Jana Badíková
[email protected]
0903621662
www.ddstupava.eu.sk
Jana Badíková
[email protected]
0903621662
www.ddstupava.eu.sk
Aktivity
Hľadáme
Modlime sa spoločne
v DSS a ZpS Kaštieľ
Dobrovoľník/čka v Dennom a
integračnom centre pre ľudí
bez domova Domec
Správca/kyňa databázy v
OZ Nenápadní hrdinovia
+ vyzdvihnutie dohodnutej skupinky obyvateľov DSS a ZpS KAŠTIEĽ v zariadení na vrátnici a
ich odprevadenie na katolícku sv. omšu priamo
vo farskom kostole, ktorý je hneď vedľa nášho
zariadenia
+ v prípade potreby pomoc pri chôdzi, prípadne
tlačenie invalidného vozíka s našim obyvateľom
+ odprevadenie dohodnutej skupinky obyvateľov
DSS a ZpS KAŠTIEĽ naspäť do zariadenia
+ výdaj stravy, výdaj šatstva
+ asistencia v hygienickom centre
+ ošetrovanie klientov (potrebná zdravotná
škola/kurzy )
+ sociálna asistencia (sprevádzanie klientov pri
vybavovaní úradných záležitostí)
+ vedenie/asistencia záujmových skupín (PC
zručnosti, pozeranie filmov...), ale aj pomoc
pri tréningoch zručností (komunikácia,
pomoc pri písaní životopisu...)
+ spravovanie databázy politicky
prenasledovaných väzňov v rokoch 1948 - 1989
+ oslovovanie listom predstaviteľov miestnej
samosprávy v danom okrese s požiadavkou na
doplnenie údajov
+ zaevidovanie získaných informácií v databáze
politicky prenasledovaných
dobrovoľníka ktorý je spoločenský, dochvíľny
a ochotný podľa rozpisu bohoslužieb
sprevádzať našich obyvateľov do miestneho
kostola.
dobrovoľníkov, ktorý majú minimálne 18
rokov a majú chuť a čas k nám chodiť pomáhať
pravidelne (aspoň 24 hodín do mesiaca).
dobrovoľníka, ktorý vie pracovať s počítačom
a internetom.
Táto pozícia je vhodná aj pre ľudí so psychickým
ochorením, dlhodobo nezamestnaných či
ľudí z menšín.
Kontakt
Kde: Hlavná 13, Stupava
Kedy: od 20.7 neobmedzene, aspoň 2x
mesačne, cca 2 hodiny
Jana Badíková
[email protected]
0903621662
www.ddstupava.eu.sk
Táto pozícia je vhodná aj pre ľudí s fyzickým
znevýhodnením – postihnutie tela, zraku,
sluchu, invalidný dôchodok, ľudí so psychickým
ochorením, bývalých delikventov, ľudí bez
domova, dlhodobo nezamestnaných alebo
ľudí z menšín.
Kde: Mýtna 33, Bratislava
Kedy: od 9:00 do 12:00 alebo 12:00 - 15:00
Barbora Petrgálová
[email protected]
0904318051
www.vagus.sk
Táto pozícia je vhodná aj pre dlhodobo
nezamestnaných ľudí a ľudí s ľahkým
telesným hendikepom.
Kde: Bratislava, Námestie slobody 3, je možnosť pracovať aj z domu
Kedy: 1.september – 15. december, kedykoľvek
Marta Bariak Košíková
[email protected]
0903 723 164
www.november89.eu
www.muzeumkomunizmu.sk
Aktivity
Hľadáme
Kontakt
Dobrovoľník/čka v administratíve pre OZ AMAVET
Pomocník/čka canisterapeuta
v Slovenskej asociácii psích
terapeutov
Pomocník/čka v kancelárii
v OZ Lepší svet
+ práca s počítačom – tvorba prípadne
prepisovanie textov na stránku, do
informačných správ
+ príprava materiálov na podujatia
+ pomoc pri realizovaní podujatí
+ v prípade záujmu a náklonnosti k vede a
technike, možnosť zaučiť sa aj za animátora
+ pomoc terapeutom pri organizácii prezentácií,
workshopov, školení a iných osvetových aktivít
+ pomoc s udržiavaním poriadku a bezpečnosti
účastníkov prezentačných akcií, rozdávanie
letákov
+ predaj propagačných materiálov a sponzorských
materiálov
+ vyhotovenie obrazovej dokumentácie z
jednotlivých aktivít
+ prepisovanie dokumentov do PC
+ starostlivosť o Facebook a o web stránku
dobrovoľníka so základnou znalosťou práce
s počítačom, komunikatívneho, ochotného
učiť sa nové veci a schopného pracovať v tíme
ale aj samostatne.
dobrovoľníka, ktorý má rád deti, je
komunikatívny, asertívny a má chuť učiť sa
nové veci.
komunikatívneho, zodpovedného, pracovitého
dobrovoľníka so skúsenosťami s PC.
Táto pozícia je vhodná aj pre dlhodobo
nezamestnaných ľudí a ľudí s telesným
postihnutím a ľudí vyliečených z drogovej
závislosti.
Táto pozícia je vhodná aj pre ľudí s fyzickým
postihnutím, s epilepsiou, psychiatrických
pacientov v dlhodobej liečbe, odchovancov
detských domovov, ľudí na invalidnom
dôchodku, matky po materskej dovolenke
bez zamestnania a nezamestnaných.
Kde: Hagarova 4, Bratislava prípadne iné
mestá SR podľa príležitosti
Kedy: od 1.augusta 2014 do 31.decembra 2014
prípadne aj dlhšie
Kde: v Bratislave a okolí
Kedy: od konca augusta podľa potreby
Mgr. Bronislava Czinegeová
[email protected]
0905 506 312, 02 44 87 23 31
amavet.sk
PhDr. Petra Moncmann
[email protected]
0949 903 412
canisterapia.meu.sk
Táto pozícia je vhodná aj pre dlhodobo
nezamestnaných ľudí, ľudí s ľahším fyzickým
postihnutím a ľudí z menšín.
Kde: Osuského 8, Bratislava-Petržalka
Kedy: po 1.júli 2014 na dobu neurčitú,
kedykoľvek medzi 09:00 – 17:00
Andrej Lojan
[email protected]
0904551739
www.lepsisvet.org
Aktivity
Hľadáme
Kontakt
Asistent/ka pre klientov
v OZ Lepší svet
IT dobrovoľník/čka
v OZ Lepší svet
Pomocník/čka v záhrade
v OZ Lepší svet
+ práca s mentálne znevýhodnenými
+ práca v kreatívnych krúžkoch
+ trávenie času s klientami
+ spravovanie PC siete,
+ starostlivosť o hardvér a softvér
+ pomoc pri úprave záhrady: kosenie, sadenie, polievanie, hrabanie...
komunikatívneho, zodpovedného, pracovitého,
kreatívneho a flexibilného dobrovoľníka.
komunikatívneho, zodpovedného, pracovitého,
dobrovoľníka so skúsenosťami s PC.
komunikatívneho, zodpovedného, pracovitého
a manuálne zručného dobrovoľníka.
Táto pozícia je vhodná aj pre dlhodobo
nezamestnaných ľudí, bývalých delikventov,
ľudí s ľahším fyzickým postihnutím, ľudí z
menšín a ľudí bez domova.
Táto pozícia je vhodná aj pre dlhodobo
nezamestnaných ľudí, ľudí s ľahším fyzickým
postihnutím a ľudí z menšín.
Táto pozícia je vhodná aj pre dlhodobo
nezamestnaných ľudí, bývalých delikventov,
ľudí s ľahším fyzickým postihnutím, ľudí z
menšiny a ľudí bez domova.
Kde: Osuského 8, Bratislava-Petržalka
Kedy: po 1.júli 2014 na dobu neurčitú,
kedykoľvek medzi 09:00 – 17:00 h
Kde: Osuského 8, Bratislava-Petržalka
Kedy: Od 1.7. 2014 na dobu neurčitú,
kedykoľvek medzi 09:00 – 17:00 h
Kde: Osuského 8, Bratislava-Petržalka
Kedy: po 1.júli 2014 na dobu neurčitú,
kedykoľvek medzi 09:00 – 17:00 h
Andrej Lojan
[email protected]
0904551739
www.lepsisvet.org
Andrej Lojan
[email protected]
0904551739
www.lepsisvet.org
Andrej Lojan
[email protected]
0904551739
www.lepsisvet.org
Aktivity
Hľadáme
Čašník v OZ Lepší svet
Dobrovoľník/čka v kancelárii a
na infostánkoch v Greenpeace
+ umývanie riadu
+ upratovacie práce
+ obsluha
+ administratívna pomoc v kancelári: výroba
a maľovanie transparentov, plagátov a
odznakov, balenie a rozposielanie zásielok,
zbieranie podpisov pod petície
+ účasť na infostánkoch (iba v prípade záujmu):
komunikácia s verejnosťou, zbieranie
podpisov pod petície, pomoc pri aktivitách
pre deti
komunikatívneho, zodpovedného a pracovitého
dobrovoľníka.
zodpovedného, flexibilného dobrovoľníka so
záujmom o ochranu životného prostredia.
Táto pozícia je vhodná pre ľudí z ľahším
mentálnym postihnutím.
Táto pozícia je vhodná aj pre ľudí s fyzickým
znevýhodnením– postihnutie sluchu, invalidný
dôchodok z dôvodu vážneho ochorenia, ľudí
so psychickým ochorením, ľudí z menšiny,
migrantov, bývalých delikventov a ľudí
vyliečených zo závislosti na drogách a dlhodobo
nezamestnaných.
Kde: Osuského 8, Bratislava-Petržalka
Kedy: Od 1.8. 2014 na dobu neurčitú
Kontakt
Kde: Vančurova 7, alebo Bratislava a okolie
Kedy: August – november 2014 prípadne dlhšie
Andrej Lojan
[email protected]
0904551739
www.lepsisvet.org
Mária Horská
[email protected]
0905 706 655
www.greenpeace.sk
Download

Tu možete nájsť najaktuálnejšie dobrovoľnícke pozície v