ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı: Ertuğrul Eriş
2. Doğum Tarihi:
3. Unvanı: Profesör Doktor
4. Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
Alan
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Üniversite
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
University of Bath, England
Yıl
1972
1972
1979
5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçent
Elektrik Mühendisliği
İTÜ
Doçent
Elektronik Haberleşme Mühendisliği YTÜ
1995-1999
Profesör
Elektronik Haberleşme Mühendisliği YTÜ
2000-2005
Profesör
Elektronik Mühendisliği
2007-
İKÜ
1980-1981
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
6.2 Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
E:ERİŞ,
‘A Minterm Interchange Operation in the Walsh Spectrum Domain’
Electronics Letters Vol.14, no.4, pp. 92-94, February 1978.
E. ERİŞ,
‘Relationship Between Rademacher-Walsh Spectra of Boolean Functions’
IEE Computers and Digital Technics, Vol.1, no.2, pp. 45-48, May 1978.
C.R.EDWARDS, E. ERİŞ, ‘State Assignment and Entropy’ Electronics Letters Vol 1, no.13,
pp.390-391, June 1978.
E. ERİŞ, D.M.Miller ‘Syndrome- Testable Internally Unate Combinational Networks’
Electronics Letters, Vol.19, no. 16, pp.637-638, August 1983.
E. ERİŞ, J.C.MUZIO, ‘Syndrome and Autocorrelation Testable Internally Unate
Combinational Networks’, Electronics Letters, vol.20, no.6, pp.264-267,
March, 1984.
E.ERİŞ, J.C.MUZIO, ‘Spectral Testing of Circiuts Realisation Based on Linearizations’ IEE
Proceedings, vol.133. part.E., no.2, pp.73-78, March 1986.
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler
7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
C.ACAR, E. ERİŞ, Y. YANIKOĞLU, ‘Haberleşme Sistemlerinde Kullanılan LC Filtrelerinde
Self Elemanına İlişkin Q değerlerinin Belirlenmesi’ TÜBİTAK, Doğa Dergisi
Mühendislik ve Çevre, Cilt 7, sayfa 1-5, 1983.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
7.6 Diğer yayınlar
8. Projeler
‘Haberleşme Sistemlerinde Kullanılan LC Filtrelerinde Self Elemanına İlişkin Q değerlerinin
Belirlenmesi’ TÜBİTAK Projesi, MAG-587, 1982.
9. İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanlığı
Yıldız Teknik Üniversitesi
1995-2005
Fen Bilimleri Enstitüsü Md. Yrd.
Yıldız Teknik Üniversitesi
1996-1997
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yıldız Teknik Üniversitesi
1997-1999
Rektör Yardımcısı
Yıldız Teknik Üniversitesi
2000-2004
Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
Yıldız Teknik Üniversitesi
2004-2005
Bologna Promotorluğu
Yıldız Teknik Üniversitesi
1995-2005
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
11. Ödüller
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2011-12
İlkbahar
Güz
2012-13
İlkbahar
Dersin Adı
Lojik Devreler
Lojik Devre LAB
Devre Analizi
Elektrik Devrelerine Giriş
Devre LAB
Lojik Devreler
Lojik Devre LAB
Devre Analizi
Elektrik Devrelerine Giriş
Devre LAB
Haftalık Saati
Teorik Uygulama
4
0
0
2
4
0
4
0
2
0
4
0
0
2
4
0
4
0
2
0
Öğrenci
Sayısı
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
50-60
Download

27.03.2015 Ülke Geneli Yardim Yazisi