I dzień – 18 maja 2015
8.30 – 9.30
Rejestracja
9.30 – 10.20
Otwarcie konferencji
Otwarcie X Krakowskiego Forum Wynagrodzeń
dr Kazimierz Sedlak, Sedlak & Sedlak
Wystąpienie gościa specjalnego
„Wynagradzanie w oczach humanisty.”
dr Joanna Heidtman, psycholog i coach, Heidtman & Piasecki
10.20 – 11.30
Rola efektywności w procesie wynagradzania
„Dlaczego należy mierzyć efektywność systemów wynagradzania?”
dr Kazimierz Sedlak, Sedlak & Sedlak
Renata Kucharska-Kawalec, kierownik projektu, Sedlak & Sedlak
„Efekty podstawowe i dodatkowe prac nad doskonaleniem systemów wynagradzania.”
dr hab. Tomasz Rostkowski, adiunkt, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Jacek Nowacki, partner, Core Business Institute
11.30 – 11.50
Przerwa kawowa
11.50 – 13.00
Pomiar efektywności systemów wynagradzania
„Miary efektywności wynagrodzeń w Jurajska Sp. z o. o.”
Izabela Bielawska, kontroler personalny, Jurajska Sp. z o.o.
„Kluczowe mierniki efektywności systemu wynagrodzeń – przykłady z firm.”
Maciej Rosa, partner zarządzający, InConsulting
13.00 – 13.50
Lunch
13.50 – 15.20
Wyzwania związane z wdrażaniem efektywnych systemów wynagradzania
„Efektywność systemu podwyżkowego, a zaangażowanie pracowników.”
Łukasz Pietrzak, kierownik ds. wynagrodzeń i analiz HR, Neuca SA
„Zarządzanie kosztami wynagrodzeń w niesprzyjających warunkach biznesowych.”
Paweł Skrzeliński, Compensation & Benefits Manager, ROVESE S.A.
„Efektywność wynagradzania – krok do partnerstwa biznesowego.”
Henryk Szopiński, Rewards Manager Multisales Europe, Mars Polska Sp. z o.o.
15.20 – 15.40
Przerwa kawowa
15.40 – 17.00
Ocena i doskonalenie systemów wynagradzania – cz. I
„Systemy wynagradzania w świecie ciągłej zmiany.”
Andrzej Borczyk, dyrektor personalny, Microsoft Sp. z o.o.
„Czy jesteś gotów porzucić tabelki – czyli o efektywnym zarządzaniu wynagrodzeniami przez elastyczność.”
Olech Bestrzyński, dyrektor personalny, SECO/WARWICK SA
17.00 – 18.00
Spacer z przewodnikiem
19.30 – 24.00
Spotkanie towarzyskie
II dzień – 19 maja 2015
9.30 – 10.40
Ocena i doskonalenie systemów wynagradzania – cz. II
„Nowoczesne podejście do systemów wynagradzania w oparciu o kompetencje i jawność wynagrodzeń.”
Anna Morzyńska, HR Manager, Kroll Ontrack Sp. z o.o.
Dawid Pytel, Senior Software Development Manager, Kroll Ontrack Sp. z o.o.
„Zmiana systemu wynagradzania w Nowy Styl Group - od akordu do płacy zasadniczej
oraz premii za umiejętności i wyniki.”
Dariusz Frydrych, dyrektor operacyjny, członek zarządu, Nowy Styl Group
10.40 – 11.10
Efektywność programów świadczeń pozapłacowych
„Efektywność wybranych świadczeń pracowniczych – teoria i praktyka.”
Krzysztof Nowak, Partner, Mercer Marsh Benefits, Mercer (Polska) Sp. z o.o.
11.10 – 11.30
Przerwa kawowa
11.30 – 13.10
Narzędzia oceny efektywności systemu wynagrodzeń
„Przegląd narzędzi do badania efektywności systemów wynagradzania na świecie.”
Paweł Biniarz, specjalista ds. analiz wynagrodzeń, Sedlak & Sedlak
„Efektywność wynagrodzeń w badaniu Saratoga.”
Robert Kujoth, Manager, PwC Polska Sp. z o.o.
„Wskaźniki efektywności wynagrodzeń.”
Grzegorz Spólnik, specjalista ds. analiz wynagrodzeń, Sedlak & Sedlak
„Kwestionariusz pomiaru satysfakcji z wynagrodzeń.”
Piotr Sedlak, kierownik projektu, badaniaHR.pl
13.10 – 14.00
Lunch
14.00 – 15.10
Wynagradzanie za efekty (pay for performance)
„System wynagradzania za osiągane wyniki w Coca-Cola.”
Tomasz Bortlisz, Compensation & Benefits and Payroll Manager, Coca-Cola Sp. z o.o.
„Wynagradzamy zarządzając przez cele – teoria w praktyce.”
Paweł Brzóskowski, kierownik ds. rozwoju wynagrodzeń, Kompania Piwowarska S.A.
15.10 – 15.30
Podsumowanie i zakończenie
Moderator konferencji: doc. Tomasz Ochinowski, Uniwersytet Warszawski
III dzień – 20 maja 2015 – warsztaty (opcja I)
Programy świadczeń pozapłacowych
oraz ich finansowanie w świetle prawa podatkowego
Dorota Walerjan, doradca podatkowy, Hogan Lovells (Warszawa) LLP
9.00
11.10 – 11.30
12.30 – 13.20
15.00 – 15.30
Rozpoczęcie
Przerwa kawowa
Lunch
Podsumowanie i zakończenie
W programie:
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
Wybrane zasady związane z funkcjonowaniem i wykorzystaniem Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
Wydatki finansowane z ZFŚS a podatki:
- zakres zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- aspekt ZUS,
- kwalifikacja dla celów podatku dochodowego od osób prawnych,
- kwalifikacja dla celów podatku VAT.
Podstawowe ryzyka prawno-podatkowe:
- kluczowe znaczenie regulaminu, kryterium socjalnego oraz kwalifikacji wydatku,
- praktyka organów podatkowych i sądów,
- wybrana praktyka rynkowa.
Sposób udostępniania świadczeń pracownikom a koszty podatkowe:
- świadczenie finansowane z ZFFŚ,
- świadczenia finansowane ze środków obrotowych,
- świadczenia odpłatne i częściowo odpłatne,
- programy rabatowe dla pracowników,
- faktury wystawiane na rzecz pracowników, ewidencjonowanie świadczeń przez kasy fiskalne.
Pracownicze programy akcyjne – wybrane zagadnienia podatkowe:
- moment opodatkowania,
- sposób opodatkowania,
- zakres zwolnienia,
- praktyka organów podatkowych i sądów.
Wybrane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – aspekt praktyczny:
- samochody służbowe wykorzystywane dla celów prywatnych,
- finansowanie dowozu do miejsca pracy,
- polisolokaty,
- świadczenia przekazywane w ramach promocji,
- deklaracje i informacje podatkowe.
III dzień – 20 maja 2015 – warsztaty (opcja II)
Porozumienia płacowe – tryb zawierania, ustalanie treści,
skutki prawne, dopuszczalność zmiany i rozwiązania.
Paweł Korus, partner,
A. Sobczyk i Współpracownicy Kancelaria Prawna
9.00
11.10 – 11.30
12.30 – 13.20
15.00 – 15.30
Rozpoczęcie
Przerwa kawowa
Lunch
Podsumowanie i zakończenie
W programie:
Tryb zawierania porozumień płacowych.
Ustalanie treści porozumień płacowych.
Skutki prawne płynące z zawierania porozumień płacowych.
Kwestie związane ze zmianą treści porozumień płacowych:
- dopuszczalność zmian,
- zmiany wynikające z przejścia zakładu pracy,
- zmiany wynikające z ustania stosunku pracy.
Wskazówki dotyczące tworzenia i oceny prawnej porozumień płacowych.
Download

I dzień – 18 maja 2015 - Krakowskie Forum Wynagrodzeń