HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
2013-2014 DERS YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANS PROGRAMI
BİRİNCİ YIL
SIRA
DERSİN
DERSİN
DERSİN
NO
1
KODU
SHO104
ŞUBESİ
01
OPTİK
395104
2
SHO108
DERSİN ADI
TE
PR
KR DERS SORUMLUSU
TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI
ST
2
ST
0
ST
2
02
DR.ÖZCAN KARS
03
DR.ÖZCAN KARS
01
395108
02
RAPOR YAZMA VE SUNUM
BECERİLERİ
2
0
2
4
SHO123
FEL110
PROF.DR. İLHAN TOMANBAY
DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY
DOÇ.DR. ERCÜMENT ERBAY
03
3
PROF.DR. İBRAHİM CILGA
01
02
03
395123
02
04
06
354110
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
3
0
3
URAL NADİR
URAL NADİR
URAL NADİR
FELSEFEYE GİRİŞ
3
0
3
PROF. DR. CEMAL GÜZEL
DOÇ. DR. ÇETİN TÜRKYILMAZ
DOÇ. DR. NAZİLE KALAYCI
78
79
490104
TÜRK DİLİ II
2
0
2
BÖLÜM SORUMLULARI
301128
TEMEL İNGİLİZCE II
3
0
3
BÖLÜM SORUMLULARI
01
395110
SANAT VE SOSYAL HİZMET
1
2
2
DR. UĞUR ÖZDEMİR
SHO112
01
395112
SPOR VE SOSYAL HİZMET
1
2
2
PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN
9
SHO120
01
395120
YARATICI DRAMA
1
2
2
DOÇ.DR NİLGÜN KÜÇÜKKARACA
10
SHO126
01
395126
OYUNLA İLETİŞİM
1
2
2
YRD.DOÇ.DR.FİLİZ DEMİRÖZ
11
SHO130
01
395130
İLETİŞİM BECERİLERİ
1
2
2
DOÇ. DR. NİLGÜN KÜÇÜKKARACA
01
395138
ANİMASYON
1
2
2
PROF. DR. İBRAHİM CILGA
5
TKD104
6
ING128
7
SHO110
8
12
13
SHO138
TKD142
01
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL BEC.
BÖLÜM SORUMLUSU
1
İKİNCİ YIL
SIR
A
DERSİN
DERSİN
DERSİN
DERSİN ADI
İKİNCİ YIL
TE
PR
KR
ST
ST
ST
DERS SORUMLUSU
ŞUBESİ
OPTİK
SHO204
01
02
03
KODU
395204
İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL
ÇEV. II
4
0
4
DOÇ. DR. SEMA BUZ
DR. UĞUR ÖZDEMİR
DR. UĞUR ÖZDEMİR
2
SHO218
01
02
03
04
395218
SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI
II
3
0
3
PROF. DR. İLHAN TOMANBAY
PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN
PROF. DR. KASIM KARATAŞ
DOÇ. DR. ERCUMENT ERBAY
3
SHO227
01
02
03
04
395227
SOSYAL HİZMET İÇİN
MEVZUAT II
2
0
2
PROF. DR. İBRAHİM CILGA
PROF. DR. KASIM KARATAŞ
YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ
DR. ÖZCAN KARS
4
SHO224
01
02
03
395224
SOSYAL HİZMET KURAMI I
4
0
4
DOÇ. DR. ÖZLEM CANKURTARAN
ÖNTAŞ
DOÇ. DR. TARIK TUNCAY
YRD. DOÇ. DR. FİLİZ DEMİRÖZ
5
*SHO232
01
395232
SOSYAL HİZMETTE BİLİŞİM
TEKNOLOJİLERİ
2
0
2
DOÇ. DR. TARIK TUNCAY
6
*SHO234
395234
MESLEKİ İNGİLİZCE
2
0
2
PROF.DR. İLHAN TOMANBAY
7
SHO236
21
22
01
395236
SAĞLIK VE ÇEVRE
2
0
2
DOÇ. DR. SARP ÜNER
8
SHO238
01
395238
DEMOGRAFİ
2
0
2
DOÇ. DR.İLKNUR YÜKSEL
KAPTANOĞLU
9
SHO 240
01
395240
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL
REFAH MODELLERİ
2
0
2
PROF. DR. İLHAN TOMANBAY
10
ANT203
352203
SOSYAL KÜLTÜREL
ANTROPOLOJİ
3
0
3
ÖĞR. GÖR. DR. ELİF BAŞAK AKSOY
11
AİT204
01
02
67
305204
2
0
2
BÖLÜM SORUMLULARI
12
TKD242
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK.
TARİHİ II
YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL
BEC.II
NO
1
KODU
BÖLÜM SORUMLULARI
*Dersin eğitim dili İngilizcedir. Bologna süreci öncesinde zorunlu ders statüsünde olduğundan bu dersi İNGİLİZCE EĞİTİME TABİİ
ÖĞRENCİLERİN ALMASI ZORUNLUDUR.
2
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL HİZMET ANABİLİM DALI
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
06800 Beytepe - Ankara
Telefon: 0(312) 297 6362-63-64 · Faks: 0(312) 297 6365
Web: www.sh.hacettepe.edu.tr
ÜÇÜNCÜ YIL
SIR DERSİN
A
KODU
NO
1
*SHO318
DERSİN
ŞUBESİ
21
22
23
DERSİN
DERSİN ADI
TE
ST
PR
ST
SOSYAL POLİTİKA VE PLANLAMA
3
0
OPTİK
395318KODU
KR
ST
3
DERSİN SORUMLUSU
DR.UĞUR SADİOĞLU
DR. UĞUR SADİOĞLU
DR. UĞUR SADİOĞLU
2
*SHO344
21
22
23
395344
SOSYAL HİZ. ETİK İLKE DEĞ. VE SOR.
2
0
2
PROF. DR. İLHAN
TOMANBAY
PROF. DR. İLHAN
TOMANBAY
DOÇ. DR. SEMA BUZ
3
SHO348
01
02
03
395348
SOSYAL HİZMET KURAMI III
4
0
4
PROF.DR. SUNAY İL
DOÇ.DR. ÖZLEM
CANKURTARAN ÖNTAŞ
YRD. DOÇ.DR. FİLİZ
DEMİRÖZ
4
SHO370
01
395370
KENTLEŞME, KENTSEL SORUNLAR VE SH
5
SHO372
01
395372
AFETLERDE SOSYAL HİZMET
6
SHO374
01
395374
ENDÜSTRİYEL SOSYAL HİZMET
2
0
2
DOÇ. DR. ERCÜMENT
ERBAY
7
SHO376
01
395376
SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA STRATEJİK
PLANLAMA VE PROJE GELİŞTİRME
2
0
2
DOÇ. DR. ERCÜMENT
ERBAY
8
SHO378
01
395378
ÇOCUK SUÇLULUĞU VE SOSYAL HİZMET
2
0
2
GÖKTAN KOÇYILDIRIM
SHO380
01
395380
MADDE BAĞIMLILIĞI VE SOSYAL HİZMET
2
0
2
PROF. DR. İBRAHİM CILGA
SHO382
01
395382
BASKI KARŞITI UYGULAMA
2
0
2
EMRAH KIRIMSOY
2
0
2
DR. MELEK İPEK
SERAP ARSLAN TOMAS
*Dersin eğitim dili İNGİLİZCE’ dir.
3
DÖRDÜNCÜ YIL
SIRA DERSİN KODU
NO
1
SHO418
DERSİN
ŞUBESİ
01-25
DERSİN DERSİN ADI
OPTİK
KODU
395418
DÖRDÜNCÜ YIL
SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI II
TOPLAM (OZD DAHİL)
TE
ST
PR
ST
KR
ST
DERS SORUMLUSU
1
30
16
BÖLÜM SORUMLULARI
1
30
16
4
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.