reklamní partneri
generálny reklamný partner
organizátor podujatia
Viete, akí pacienti k Vám chodia?
Počuli ste už
o „kúzle prídavných mien“?
Viete, čo Vaši zákazníci očakávajú?
Viete efektívne pracovať
s námietkami Vašich zákazníkov?
4. 10. 2014
Kultúrne centrum Bojnice
Viete, ako jednoduchým spôsobom
zvýšiť tržby v lekárni?
Viete správne pracovať s otázkami?
Viete, ako úspešne robiť cross selling?
... aj o týchto témach
sa budeme spolu na stretnutí
otvorene rozprávať.
Plus pre Vaše zdravie
PRIHLÁŠKA
Prihlášku prosíme zasielať priebežne e-mailom, poštou alebo po vodičovi UNIPHARMY
najneskôr do 26. 9. 2014:
UNIPHARMA - marketing, Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice, e-mail: [email protected], tel.: 046/5154 245
POZVÁNKA
PLUS LEKÁREŇ družstvo Vás srdečne pozýva na
Regionálne stretnutie svojich členov a obchodných partnerov na tému
Efektívna komunikácia – cesta k Vášmu pacientovi
4. 10. 2014
Kultúrne centrum Bojnice
V rámci programu bude prebiehať aj výstava farmaceutických firiem (8:00 – 16:00).
08:00 - 08:30
08:30 - 08:40
08:40 - 10:00
registrácia účastníkov
PLUS LEKÁREŇ a UNIPHARMA –
cesta k spokojnému pacientovi
RNDr. Tomislav Jurik, CSc.
PharmDr. Dávid Leško
MY a NAŠI zákazníci
Pavel Ulman
Mgr. Pavel Ulman
Tréner, Konzultant, Coach
10:00 - 10:20 coffee break,
výstava farmaceutických firiem
10:20 - 10:40
10:40 - 12:00
12:00 - 12:20
prednáška farmaceutickej firmy SANDOZ
KOMUNIKÁCIA v našej praxi
Pavel Ulman
prednáška farmaceutickej firmy TEVA
12:20 - 13:10 obedná prestávka,
výstava farmaceutických firiem
13:10 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 15:30
prednáška farmaceutickej firmy ACTAVIS
OBCHOD náš každodenný
Pavel Ulman
diskusia
Podujatie je kreditované,
prineste si prosím Vašu registračnú kartu SLeK.
Odborný garant podujatia: Slovenská farmaceutická spoločnosť - LS.
Mgr. Pavel Ulman školil kolektív lekární
PharmDr. Dávida Leška:
„Vynikajúce a vysoko odborné prednášky.
Získate správne know - how pre efektívnu
komunikáciu s pacientom!“
Nenechajte si ujsť
jedinečnú príležitosť!
Mgr. Ulman školil aj:
sanofi - aventis Slovakia s.r.o., Zentiva a.s.,
Actavis CZ, McDonald‘s CZ, IBM ISC Slovensko s.r.o.,
Tchibo Praha s.r.o. , Česká spořitelna a.s.,
Pojišťovna České spořitelny a.s., Jungheinrich CZ s.r.o.,
GEA Grasso s.r.o.
Prihláška na Regionálne stretnutie družstva PLUS LEKÁREŇ 4. 10. 2014 (Bojnice) na tému:
Názov lekárne/mesto: .................................................................................................................................................................................
Titul, meno a priezvisko:Registračné číslo:
1. .........................................................................................................................................................................................................................
........................................
2. .........................................................................................................................................................................................................................
........................................
3. .........................................................................................................................................................................................................................
........................................
Tel.:/e-mail: ........................................................................................................... Podpis a pečiatka lekárne: ..................................................................................
Na základe doručenej prihlášky na Regionálne stretnutie družstva PLUS LEKÁREŇ budete zapísaný na prezenčnú listinu.
Download

PRIHLÁŠKA