1. Prenájom – všeobecné podmienky:
Hotelová reštaurácia s kapacitou do 50 osôb:
Prenájom priestorov reštaurácie od začiatku akcie do 24.00 hod. sa hradí sumou 100€.
V tejto sume je zarátaná spotreba elektrickej energie počas akcie, vodné a stočné,
hygienické potreby použité počas akcie, služby obsluhujúceho personálu.
Po 24.00 hod. až do skončenia svadby sa účtuje 35€ za každú začatú hodinu. V tejto
sume je zarátaná spotreba energie a náklady na obsluhujúci personál v počte 2 osoby.
Seminárna miestnosť s kapacitou do 70 osôb:
Prenájom priestorov reštaurácie od začiatku akcie do 24.00 hod. sa hradí sumou 120€.
V tejto sume je zarátaná spotreba elektrickej energie počas akcie, vodné a stočné,
hygienické potreby použité počas akcie, služby obsluhujúceho personálu.
Po 24.00 hod. až do skončenia svadby sa účtuje 35€ za každú začatú hodinu. V tejto
sume je zarátaná spotreba energie a náklady na obsluhujúci personál v počte 2 osoby.
Hotelová pivnica s kapacitou do 70 osôb:
Prenájom priestorov reštaurácie od začiatku akcie do 24.00 hod. sa hradí sumou 120€.
V tejto sume je zarátaná spotreba elektrickej energie počas akcie, vodné a stočné,
hygienické potreby použité počas akcie, služby obsluhujúceho personálu.
Po 24.00 hod. až do skončenia svadby sa účtuje 35€ za každú začatú hodinu. V tejto
sume je zarátaná spotreba energie a náklady na obsluhujúci personál v počte 2 osoby.
2. Konzumácia – svadobné menu:
Bežne svadobne menu môže byť dvojchodové, alebo trojchodové:
1.chod: Aperitív, 1 l / nealka na osobu, predjedlo, polievka, hlavné jedlo (sortiment
jedál sa dojedná vopred osobne s kompetentnou osobou)
2.chod: Teplé podávané hlavne jedlo
3.chod: Švédske stoly(formou studeného bufetu, alebo teplého bufetu, kombináciou
oboch, plus obloha podľa výberu k hlavným jedlám, pečivo, soľ, korenie a i.)
Hosťom ponúkame možnosť nákupu vín z hotelovej ponuky za zvýhodnené ceny.
Hosťom dávame možnosť priniesť si časť alkoholu, nealko nápojov, koláče, torty,
ovocie a slané pochutiny.*
(* Okrem prípitku a nealka, ktoré sú súčasťou svadobného menu)
3. Svadobná výzdoba
Do výzdoby sa zahŕňajú: centrálna kytica (ikebana) na stôl v počte – 1kus
sviečky, svietniky, štóly, ozdobné látky, kamienky, stuhy, šerpy, prácu aranžérky. Cena
svadobnej výzdoby, ktorú ponúka Hotel Kapitula je v sume 4 €/osobu. Ak majú klienti
špeciálne požiadavky na výzdobu odporúčame kontaktovať profesionálneho aranžéra.
4. Hudba
Živá ľudová muzika – nehradí sa poplatok za užívanie energie
DJ a živá kapela – hradí sa jednorazový poplatok 15 € za užívanie energií.
5. Personál
Hostia nehradia poplatok za personál.
6. Tovar hostí
Hostia prinášajú svoj tovar na svadbu v piatok, deň pred konaním svadby, v čase
medzi 15.00 a 17.00 hod. Je potrebné ohlásiť sa na recepcii hotela, oboznámiť
recepčnú, ktorá následne zabezpečí prevzatie tovaru do vyhovujúcich skladových
priestorov a chladiacich zariadení.
7. Zasadací poriadok
Pri spoločnom plánovaní svadby s manažérom, pre Vás vypracujeme plán sedenia
podľa druhu priestorov a počtu osôb. Objednávateľ tak bude mať možnosť pripraviť
si zasadací poriadok a menovky. Tie buď odovzdáva v piatok spolu s tovarom a
zasadacím poriadkom manažérovi, alebo poverí ich rozostavením zodpovednú osobu
(tá ich rozostaví v deň konania svadby a v dostatočnom časovom predstihu pred
samotným príchodom hostí)
8. Platobné a rezervačné podmienky:
Pri informovaní sa o možnosti konania svadby v niektorom z priestorov Hotela
Kapitula, sa príjme nezáväzná rezervácia priestorov, ktorú je potrebné najneskôr do 7
dní záväzne potvrdiť a to zložením zálohy. Záloha na svadbu sa hradí vo výške 150€.
Zaplatením zálohy sa považuje rezervácia za záväznú. V prípade zrušenia záväznej
rezervácie si objednávateľ nemôže nárokovať jej vrátenie. Konkrétne svadobné menu
je potrebne odsúhlasiť najneskôr 1 mesiac pred konaním svadby s manažérom hotela.
V termíne 1 týždeň pred konaním svadby je potrebné udať presný, čiže záväzný
počet hostí. Doplatok celkovej sumy sa hradí objednávateľom hneď nadránom po
ukončení svadobnej hostiny. (Ak sú objednávatelia ubytovaní v priestoroch hotela,
koncové zúčtovanie prebieha v deň odchodu klienta z priestorov Hotela Kapitula).
Klientovi sa vystaví „Zúčtovací list - Faktúra“, ten následne v hotovosti uhradí
konečnú sumu zníženú o vyplatenú zálohu.*
(forma platby sa môže zmeniť v závislosti na dohode s manažérom Hotela Kapitula)
9. Po ukončení svadby
Zostávajúce koláče, alkohol a i. si hostia odnášajú so sebou hneď po ukončení svadby.
Najneskôr na druhy deň ráno – pokiaľ tomu nebráni vyťaženosť kapacít hotela.
10. Ubytovanie
Pre mladomanželov poskytujeme apartmán na jednu noc zadarmo. V prípade, ak si u
nás želáte ubytovať svojich hostí ponúkame Vám ubytovanie so zľavou podľa dohody.
V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na tel. čísle: 0905 385 807
Download

1. Prenájom – všeobecné podmienky: Hotelová